Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00462 007405 21295501 na godz. na dobę w sumie
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu - książka
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8101-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> 3ds max
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Projektuj domy z 3ds Max Design 2013!

Bez profesjonalnie przygotowanej wizualizacji architektonicznej trudno sprzedać nawet najbardziej funkcjonalny pomysł. Obecnie żaden klient nie zapłaci za projekt architektoniczny, który opierać się będzie wyłącznie na opisie czy schematycznym rysunku przyszłego domu. Dlatego jest rzeczą niezmiernie ważną, by każdy architekt umiał stworzyć szczegółową prezentację proponowanych rozwiązań, z uwzględnieniem dokładnego wyglądu budynku i rozkładu pomieszczeń, widoku z różnych stron (od wewnątrz i od zewnątrz) oraz materiałów, z których będą wykonane poszczególne elementy domu.

Ta książka pomoże Ci wejść w świat projektowania w programie 3ds Max Design 2013 lub 3ds Max 2013. Jej autorka skupiła się na tym, by w serii praktycznych ćwiczeń stworzyć kompletną wizualizację domu jednorodzinnego, czyli krok po kroku zamienić pomysł na szczegółową prezentację projektu. Jeśli posłuchasz jej wskazówek, szybko nauczysz się obsługiwać program w zakresie najczęściej używanych narzędzi i funkcji. Dowiesz się, jak stworzyć i modelować obiekty czy bryły. Nauczysz się rysować bryłę budynku, wytłaczać w nim ściany i podłogi, wytyczać okna i drzwi oraz nakładać dach. Odkryjesz, jak przypisywać materiały do poszczególnych obiektów i jak ustawiać kamery, by wyeksponować to, co najciekawsze w projektowanym budynku. Zrozumiesz też, jak ważne jest ustawienie świateł i do czego służy rendering obrazu. Zacznij się uczyć już dziś!

Stwórz doskonałą wizualizację... Klienci to docenią!Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Skład: Marcin Chłąd Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/wizuae Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8101-3 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp Rozdział 1. Podstawy Interfejs programu Jednostki i siatka konstrukcyjna Tworzenie obiektów i tryby wyświetlania Zaznaczanie obiektów Nawigacja w oknach widokowych Zapisywanie plików i kopie zapasowe Rozdział 2. Splajny, bryły i precyzyjne transformacje Tworzenie splajnów Kopiowanie i precyzyjne przemieszczanie obiektów Edycja wierzchołków kształtu Łączenie splajnów i nadawanie grubości Tworzenie i wyrównywanie obiektów (Align) Precyzyjne obracanie Modyfi katory i gęstość siatki Skalowanie i grupowanie Pojemniki 7 11 12 21 27 32 38 40 45 47 49 53 57 61 64 67 70 72 Kup książkęPoleć książkę 4 Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Spis treści Rozdział 3. Modelowanie Kształty parametryczne Wytłaczanie prostoliniowe (Extrude) Tworzenie brył obrotowych (Lathe) Szeregi obiektów (Array) Modelowanie siatkowe Importowanie obiektów i odbicia lustrzane (Mirror) Wytłaczanie po ścieżce (Sweep) Wytłaczanie po ścieżce (Loft) Deformacja skali (Loft) Zmiana przekroju (Loft) Schody. Przypisywanie materiałów Schody. Animacja stopnia Narzędzia Snapshot i Spacing Tool oraz zamrażanie i ukrywanie obiektów 79 80 85 88 92 96 103 105 108 112 115 119 122 126 Rozdział 4. Modelowanie bryły budynku 133 134 135 143 146 149 155 161 166 171 177 182 189 Dostosowanie interfejsu Import danych w formacie DWG/DXF Dołączanie plików DWG lub DXF Obraz tła Warstwy Przerysowywanie rzutu i tworzenie własnych siatek konstrukcyjnych (Grid) Wytłaczanie ścian i podłóg Okna i drzwi Narzędzie ProBoolean Konstrukcja dachu, przeszklenia i modyfikator Lattice Obiekt złożony ShapeMerge Obiekt Terrain Kup książkęPoleć książkę Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Spis treści 5 Rozdział 5. Ustawienie widoku 195 196 203 206 211 215 219 Tworzenie kamer Camera Match. Dopasowanie kamery Obiekt Camera Animacja kamery Ruch po ścieżce Renderowanie podglądu animacji Rozdział 6. Materiały 223 226 Wybór algorytmu renderującego 230 Przypisywanie materiałów 240 Materiał Multi/Sub-Object Tekstury 247 255 Kanały mapowania 263 Obiekty parawanowe 268 Samoświecenie i ograniczanie wpływu oświetlenia (Exclude/Include) Materiały Arch Design 272 276 Mapa Cutout 279 Matte/Shadow Matte/Shadow/Reflection 281 283 Materiały Autodesk Rozdział 7. Światła i rendering 289 290 299 308 313 317 320 Światło Daylight Światła Photometric Cienie Rendering obrazu Iray Rendering animacji Dodatek A 329 Skorowidz 333 Kup książkęPoleć książkę 6 Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Spis treści Kup książkęPoleć książkę 7. Światła i rendering W tym rozdziale: Światło Daylight  Światła Photometric  Cienie Rendering obrazu  Iray  Rendering animacji 289 Kup książkęPoleć książkę 290 Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Rozdział 7. | Światła i rendering Światło dzienne najłatwiej jest uzyskać, tworząc w scenie system Daylight. Sy- stem ten pozwala zróżnicować światło słoneczne w zależności od orientacji budynku względem stron świata, pory dnia i roku, szerokości geograficznej, a nawet warunków pogodowych. Można z niego korzystać zarówno w scenach renderowanych z użyciem mental raya, jak i renderera Scanline, lecz lepsze efekty uzyskuje się w tym pierwszym przypadku. Światło Daylight 1. Otwórz ostatni plik z poprzedniego rozdziału, z zamodelowanym budynkiem i przypi- sanymi materiałami. Możesz skorzystać z pliku widok02.max z załączonej płyty. 2. Uaktywnij warstwę, na której chcesz utworzyć oświetlenie. Użyj warstwy przeznaczonej dla obiektów pomocniczych lub utwórz nową warstwę o nazwie światła. 3. Przejdź do zakładki Systems w panelu Create i wciśnij przycisk Daylight (patrz rysunek 7.1 po lewej). W tym momencie może pojawić się okno dialogowe z pytaniem, czy Max ma automatycznie dostosować ustawienia ekspozycji do tego rodzaju oświetlenia. Ponieważ aktualnie wybranym rendererem w tej scenie jest mental ray, zostanie zapro- ponowane predefiniowane ustawienie ekspozycji o nazwie mr Photographic Exposure Control, jak na rysunku 7.1 po prawej (kiedy wybrany jest renderer Scanline, Max propo- nuje ekspozycję logarytmiczną — Logarythmic Exposure Control). Kliknij przycisk Yes, by zezwolić na zmianę ekspozycji. Rysunek 7.1. Tworzenie systemu Daylight i zmiana ekspozycji 4. Przeciągnij myszą w oknie Top, rysując w nim różę wiatrów, a potem kliknij, by za- twierdzić położenie reflektora (patrz rysunek 7.2 po lewej). „Uwiązany” do środka róży reflektor, dobrze widoczny w oknach Left i Front, symbolizuje słońce (patrz rysunek 7.2 po prawej). W chwili tworzenia systemu Daylight w panelu Create można od razu ustalić datę, godzinę i położenie geograficzne, my jednak zajmiemy się tym nieco później. Kup książkęPoleć książkę Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Rozdział 7. | Światła i rendering 291 Rysunek 7.2. System Daylight w oknach widokowych 5. Lokalizacja systemu Daylight w scenie nie jest ważna, lecz orientacja — tak. Zaznacz kliknięciem różę wiatrów (nie reflektor!). Obiekt ten nosi nazwę Compass001. Wybierz narzędzie obrotu (E) i obróć różę w oknie Top, ustawiając kierunek północny (ozna- czony literką N) względem zamodelowanego budynku (patrz rysunek 7.3). Jeśli róża wiatrów jest za duża w stosunku do okna widokowego, wyreguluj rozmiar ikony za pomocą parametru Radius dostępnego w panelu Modify. Rysunek 7.3. Ustalanie kierunków geograficznych Kup książkęPoleć książkę 292 Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Rozdział 7. | Światła i rendering 6. Zaznacz z kolei reflektor-słońce. Przejdź do panelu Modify i wciśnij przycisk Setup w ro- lecie Daylight Parameters, pozostawiając zaznaczoną opcję Date, Time and Location w polu Position (patrz rysunek 7.4). Rysunek 7.4. Ustawienia światła słonecznego, dostępne po zaznaczeniu reflektora symulującego słonce 7. W panelu Modify zostaną wyświetlone parametry dotyczące ustawień czasu. W polu Time wpisz odpowiednią porę dnia i roku w okienkach tekstowych Hours (godziny), Minutes (minuty), Month (miesiąc) i Day (dzień miesiąca). W okienku Time Zone możesz podać numer strefy czasowej (patrz rysunek 7.5 po lewej). W naszym przykładzie wy- brano godzinę 10 rano w połowie września, gdyż czas ten w przybliżeniu odpowiada czasowi wykonania zdjęcia użytego w tle. 8. Jeśli nie pamiętasz numeru strefy, kliknij przycisk Get Location. W kolejnym oknie wy- bierz Europę z rozwijanej listy i wskaż lokalizację na schematycznej mapie lub wybierz miasto z listy obok (patrz rysunek 7.5 po prawej). Zamknij okno kliknięciem OK. Reflek- tor-słońce w scenie przemieszcza się odpowiednio do ustawionego czasu i lokalizacji. 9. Kliknij zakładkę panelu Modify, by wrócić do głównych ustawień systemu Daylight. Kup książkęPoleć książkę Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Rozdział 7. | Światła i rendering 293 Rysunek 7.5. Wybór czasu i miejsca 10. Zanim wykonasz próbny rendering, upewnij się, że wybrane są ustawienia renderingu odpowiednie dla scen w dziennym oświetleniu, czyli mental.ray.daylighting (zapisane pod ). Następnie otwórz okno Environment and Effects i skontroluj ustawienia do- tyczące mapy tła. Jeśli wczytałeś predefiniowane ustawienie mental.ray.daylighting, to wraz z nim najprawdopodobniej wczytałeś też mapę mr Physical Sky. Kliknij przy- cisk Environment Map w rolecie Common Parameters i zmień mapę mr Physical Sky na mapę typu Bitmap, a następnie otwórz plik krajobraz.tif (patrz rysunek 7.6 u góry). Na potrzeby tego ćwiczenia to proste rozwiązanie wystarczy, choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z jednej z map zaprojektowanych specjalnie dla mental raya, jak opisana w poprzednim rozdziale mapa Environment/Background Camera Map. 11. Sprawdź ustawienia dotyczące ekspozycji. W rolecie Exposure Control wyłącz opcję Process Background and Environment Maps (patrz dolna część rysunku 7.6), aby obraz tła pojawił się niezmieniony. W tej chwili w oknie Environment and Effects powinny być wybrane ustawienia mr Photographic Exposure Control w wersji przystosowanej do scen zewnętrznych w świetle dziennym — Outdoor Daylight (lista Preset w rolecie mr Photographic Exposure Control). Te ustawienia na ogół dobrze się sprawdzają, lecz jeśli nie będziesz z nich zadowolony, możesz sam manipulować ekspozycją za pomocą ogólnego parametru Exposure Value (EV) lub za pośrednictwem zestawu szczegółowych parametrów Photographic Exposure, wzorowanych na parametrach aparatu fotograficznego (czas migawki, przysłona, czułość). uwaga Kup książkęPoleć książkę 294 Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Rozdział 7. | Światła i rendering Rysunek 7.6. Ustawienia dotyczące obrazu tła oraz ekspozycji w oknie Environment and Effects 12. Wyrenderuj scenę na próbę. Rendering zostanie wykonany z ustawieniami domyślnymi dla mental raya: w rolecie Daylight Parameters z listy Sunlight (światło słoneczne) wy- brana jest opcja mr Sun, a z listy Skylight (światło rozproszone) — opcja mr Sky. Zwróć uwagę, że dzięki użyciu w tej scenie materiału Matte/Shadow/Reflection (patrz rozdział 6.) cień budynku pojawia się na sfotografowanej trawie, w miejscu wskazanym strzałką na rysunku 7.7. 13. W tym przypadku cień na trawie wydaje się nieco zbyt mocny. W dniu wykonywania zdjęcia słońce ledwie przeświecało przez warstwę chmur, a w takich warunkach cienie są słabo widoczne. Najprostszy sposób, by wyregulować gęstość (intensywność) cieni, to zmienić rodzaj światła słonecznego w rolecie Daylight Parameters z mr Sun na Stan- dard, a następnie obniżyć wartość parametru Density w rolecie Shadow Parameters. Przy domyślnej wartości 1 cienie są najgłębsze. W naszym przykładzie obniżono war- tość Dens do 0,4 (patrz rysunek 7.8). Możliwe są też inne, bardziej subtelne zmiany: np. możesz dopasować koloryt światła do kolorytu nieba z fotografii w tle albo zwiększyć zamglenie. System Daylight oferuje wiele parametrów, które warto wypróbować w wol- nej chwili, gdyż dla architekta jest to jedno z podstawowych narzędzi. Kup książkęPoleć książkę Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Rozdział 7. | Światła i rendering 295 Rysunek 7.7. Scena renderowana z użyciem domyślnych ustawień systemu Daylight przeznaczonych dla mental raya: mr Sun i mr Sky Rysunek 7.8. Światło słoneczne typu Standard pozwala wyregulować gęstość cienia (Density) Kup książkęPoleć książkę 296 Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Rozdział 7. | Światła i rendering uwaga uwaga Zauważ, że zestaw rolet dostępny w panelu Modify dla systemu Daylight zmienia się, gdy dokonasz zmian na listach Sunlight oraz Skylight w rolecie Daylight Parameters. Poszczególne rodzaje światła słonecznego (Sunlight) i poszczególne rodzaje światła rozproszonego (Skylight) maja swoje własne, charakterystyczne parametry. Jak zwykle w Maksie nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania — jak mr Sun — dają bardziej realistyczne rezultaty, lecz zarazem udostępniają mniej parametrów do edycji. Możesz korzystać tylko z wybranych komponentów systemu oświetleniowego Daylight, np. wyłącznie ze światła słonecznego (Sunlight) albo tylko ze światła rozproszonego (Skylight). Rysunek 7.9 przedstawia naszą przykładową scenę renderowaną po wyłączeniu obu rodzajów światła (A), renderowaną tylko w świetle rozproszonym (B), tylko w świetle słonecznym (C) i z użyciem obu rodzajów światła (D). Rysunek 7.9. Ta sama scena renderowana z różnymi ustawieniami w rolecie Daylight Parameters. A: No Sunlight , No Skylight , B: No Sunlight , mr Sky, C: mr Sun, No Skylight , D: mr Sun, mr Sky 14. W tym ćwiczeniu renderowaliśmy nasz domek z mapą bitową krajobraz.tif w tle. W przy- padku gdybyś nie miał przygotowanej mapy tła, możesz skorzystać z mapy mr Physical Sky, przeznaczonej do współpracy z systemem Daylight. Mapa ta tworzy w tle sceny Kup książkęPoleć książkę Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Rozdział 7. | Światła i rendering 297 umowny pejzaż. Zabarwienie nieba będzie zgodne z wybraną porą dnia i roku, a niedo- statek szczegółów w obszarze gruntu możesz uzupełnić później, edytując renderowany obraz w przeznaczonym do tego programie, jak np. Photoshop. (Poza tym w wielu ar- chitektonicznych prezentacjach problem gruntu w ogóle nie wystąpi, gdyż otoczenie budynku może być całkowicie zagospodarowane i pokryte nawierzchniami zamodelo- wanymi w Maksie). Aby użyć mapy mr Physical Sky, wykonaj następujące czynności: 15. Jeśli do tej pory w Twojej scenie nie było obrazu tła, to po prostu rozwiń listę Skylight w rolecie Daylight Parameters i wybierz z niej opcję mr Sky. W wyświetlonym okienku zaakceptuj wprowadzenie mapy (patrz rysunek 7.10 po lewej). lub Jeśli chcesz zastąpić mapą mr Physical Sky wcześniejszy obraz tła, otwórz okno Environ- ment and Effects, kliknij przycisk Environment Map, po czym wybierz mapę mr Physical Sky z okna przeglądarki (znajdziesz ją w sekcji mental ray). Środkowa część rysunku 7.10 przedstawia nasz budynek na tle mapy mr Physical Sky z domyślnymi ustawieniami. 16. W razie potrzeby edytuj ustawienia mapy w roletach mr Sky Parameters oraz mr Sky Advanced Parameters. Obie te rolety są dostępne w panelu Modify, gdy obiekt Day- light001 jest zaznaczony (patrz rysunek 7.10 po prawej). Gdybyś chciał zmienić kolor gruntu z szarego na zielony, posłuż się próbką koloru Ground Color. A gdybyś musiał opuścić linię horyzontu, użyj parametru Horizon: Height. Mapa mr Physical Sky ustala horyzont na właściwej wysokości, zgodnie z ustawieniem kamery. Czasem jednak lepiej jest powiększyć nieco obszar nieba, by obiekty pierwszoplanowe łatwiej mogły przesło- nić to niezbyt atrakcyjnie wyglądające pustkowie. Rysunek 7.10. Mapa mr Physical Sky z domyślnymi ustawieniami Kup książkęPoleć książkę 298 Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Rozdział 7. | Światła i rendering 17. Aby renderować scenę ze światłem Daylight za pomocą algorytmu Scanline, mu- sisz sam dostosować ekspozycję — Max nie zmienia jej automatycznie po zmianie renderera. Kliknij ikonę Render Preset Slot A derującego” z rozdziału 6.), a potem wybierz polecenie Rendering/Environment albo Rendering/Exposure Control. W obu przypadkach pojawi się to samo okno dialogowe — Environment and Effects. (patrz ćwiczenie „Wybór algorytmu ren- 18. Wybierz opcję Logarythmic Exposure Control z rozwijanej listy w rolecie Exposure Control. Sprawdź, czy wyłączona jest opcja Process Background and Environment Maps. Sprawdź też, czy w poniższej rolecie jest włączona opcja Exterior daylight (patrz rysunek 7.11 po lewej). Rysunek 7.11. Użycie systemu Daylight z rendererem Scanline 19. W rolecie Daylight Parameters wybierz ustawienia odpowiednie dla algorytmu Scanline: światło słoneczne Standard i światło rozproszone Skylight (patrz rysunek 7.11 po prawej). 20. Wyrenderuj widok z kamery (Shift+Q). Światło nadal pada z właściwego kierunku, lecz nie jest już tak miękkie i realistyczne. Jeśli jednak planujesz renderować dłuższy film, w któ- rym widz ogląda budynek z wszystkich stron, to takie rozwiązanie może okazać się lepsze. uwaga Ta przykładowa scena może być renderowana za pomocą algorytmu Scanline, ponieważ do budynku przypisano materiały Autodesku. Sceny, w których występują materiały Arch Design, muszą być renderowane za pomocą mental raya (więcej informacji w rozdziale 6.). Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 3ds Max instalacja, 12 interfejs, 7, 12, 14, 15, 16, 134 cień, 152, 268, 269, 294, 307 mapowany, 307, 308, 309, 310 raytracing, 308, 309, 310 format A Adobe Illustrator, 142 akceleracja sprzętowa grafi ki, 13, 19 animacja, 62, 123, 210 kamery, Patrz: kamera animacja klucz, 124, 212 krzywe, 124 liniowa, 124, 125 montaż, 322, 323, 324 optymalizacja, 210 postaci, 124 renderowanie, 219 świateł, 220 zrzut trójwymiarowy, 122 Array, 91, 92, 93, 121 parametry, 95 AutoCAD, 135, 136 AutoCA D Revit Architecture, 32 Autodesk Material Library, 284 B bitmapa, 24 bryła emitująca światło, 311 geometryczna, 46 obrotowa, 87, 88, 89 C Camera Match, 19, 202, 205, 206 Chamfer, Patrz: narożnik fazowanie F Face, Patrz: płaszczyzna elementarna File, 40, 41 Fillet, Patrz: narożnik zaokrąglanie Civil View, 7 CorelDraw, 142 Create Preview, 24 Customize Load Custom UI Scheme, 14 Preferences, 42 Units Setup, 22 Cylinder, Patrz: walec D dach, 166, 167 drzewo, 27 drzwi, 27 kierunek otwierania, 169 kopiowanie, 169 materiał, 168 pivot point, 169 pozycjonowanie, 167 szablon, 166 dziecko, 136 E Edge, Patrz: krawędź ekran powitalny, 12 Environment Map, Patrz: mapa tła Expert Mode, Patrz: tryb ekspercki AI, 56, 142 AVI, 210, 321, 324, 325, 326 DWG, 135 dołączanie do sceny, 142, 143 DXF, 135 dołączanie do sceny, 142, 143 JPEG, 246 MAX, 145 PNG, 246, 263 SKP, 207 TIFF, 246, 263, 314, 322 fotel, 96-105 framuga, 168 Free Camera, Patrz: kamera swobodna fundament, 161 G Gamma LUT Settings Mismatch, 330 Generate Mapping Coordinates, 241 gi, 229 gizmo mapowania Planar, 250, 251, 256 modyfi katora, 68 obrotu przestrzenne, 123 skalowania, 70 transformacji, 50, 54, 98 global illumination, Patrz: gi Glossiness, Patrz: materiał szklistość Google SketchUp, 142 biblioteka, 207 Kup książkęPoleć książkę 334 Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Skorowidz Graphite Modelling Tools, 16 Grid, Patrz: siatka konstrukcyjna własna H horyzont, 199, 201 I infrastruktura drogowa, 7 Inkscape, 142 interfejs 3ds Max, Patrz: 3ds Max interfejs użytkownika, Patrz: UI J jednostki metryczne, 22 ogólne, 20, 22 język skryptowy, 17 K kafelkowanie, 247, 251 kamera, 19, 196 animowanie, 210, 211. 225 dopasowanie, 203 klucz, 212 na ścieżce, 215 nawigacja, 201 parametry, 199 statyczna, 225 swobodna, 199 z celem, 199 kanał alfa, 255, 263, 266, 267, 316 kanapa, 105-115 karta graficzna, 13 katalog materiallibraries, 12 renderoutput, 12 scenes, 12 kolor Ambient, 232 Diffuse, 232, 255 Specular, 232 kompas, 18, 25 krawędź, 97 krzesło, 48-70 krzywa aproksymacja, 59 Béziera, Patrz: linia Béziera gładkość, 59 kształt, 80 część wspólna, 89, 171 dodawanie, 89, 171 odejmowanie, 89 wytłaczanie prostoliniowe, 85, 118 z fazowaniem, 100 wytłaczanie po ścieżce, 104, 107 L lampa, 115-118 Lightscape, 142 linia Béziera, 47, 80, 113 kolejność wierzchołków, 117 łamana, 48 zachowująca ciągłość, Patrz: splajn informacyjna, 17 przypodłogowa, 235, 236, 237 listwa lupa, 23, 24, 38 lustro, 229, 260 Ł łuk, 80, 82 M Manage Layers, 36 mapa bitowa, 246, 247, 261 Noise, 246, 256 parametryczna, 246, 256 Raytrace, 261 tła, 196, 293 Vertex Color, 192 mapowanie, 254 materiał, 29, 119, 230 Bump, 254, 255, 274 cieniowany, 307 Cutout, 263, 276 Diffuse, 255 kanał, 255 połyskliwości, 254, 257, 259 przezroczystości, 254, 263, 265, 266, 268, 269 Reflection, 254 Specular Level, 254, 258, 259 w skali rzeczywistej, 241, 248, 253 Arch Design, 120, 224, 225, 272, 273, 274 Architectural, 224, 225, 231, 248, 255, 259, 262 Autodesk, 283, 284, 285 biblioteka, 230, 284 Blend, 240 cieniowanie, 232 Double Sided, 240, 267 dwustronny, 138, 240, 267 kolor, 232 kopia sprzężona, 245 kopiowanie, 245 lustro, Patrz: lustro maska, 240 matowy, 229 Matte/Shadow, 279 Matte/Shadow/Reflection, 278, 281 mieszanie, 240 Multi-Sub-Object, 141, 168, 239, 240, 241 połyskliwość, 232, 254 próbka, 230, 234 przypisywanie do obiektu, 234, 235, 239 Standard, 120, 224, 272 szader, Patrz: szader szklistość, 232 szkło, Patrz: szkło Top/Bottom, 240 typ, 230, 231 z mapą Vertex Color, 192 złożony, 141, 239, 240 matting, 279 Max Script, 17 menedżer warstw, Patrz: Manage Layers model, Patrz też: obiekt 3D, 12, 263 importowanie, 46, 47 mapa, 46, 49 modelowanie siatkowe, 96 modyfikator, 53, 67, 143 Bend, 67, 68 Edit Mesh, 186 Edit Poly, 186 FFD 2x2x2, 102 FFD 3×3×3, 102 Free Form Deformers, 102 klon, 70 kopia sprzężona, Patrz: modyfikator klon Lathe, 87, 88, 89 Lattice, 176, 177 lista, 53 Loft, 104, 108 skalowanie profilu, 112 zmiana przekroju profilu, 115 MeshSmooth, 101, 102 Parametric Deformers, 68, 102 stos, 53, 67, 68 Subdivision Surfaces, 101 Sweep, 105, 107, 184, 185 Taper, 102, 103 UVW, 241, 249, 251, 253 mr Area Omni, 311 mr Area Spot, 311 mr Photographic Exposure Control, 290, 293, 304, Kup książkęPoleć książkę Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Skorowidz 335 N narożnik narzędzie fazowanie, 56 zaokrąglanie, 56, 111 Camera Match, Patrz: Camera Match nawigacji, 17, 18, 19 nawias zaznaczenia, Patrz: Selection Bracket O obiekt, Patrz też: kształt, model anihilacja, 279 animacja, Patrz: animacja Boolean, 182 Camera, 206 cień, 152 Doors, 168 Dummy, 93 dziedziczenie transformacji, 136 geometryczny, 33 grupowanie, 71, 72 hierarchia, 136 importowanie, 103 klon, 50, 51, 53, 86, 94, 109 kolor, 28, 33, 150, 151 kopia sprzężona, Patrz: obiekt klon kopiowanie, 49, 50, 51, 91, 92 przynależność do warstw, 170 lista, 33 łączenie, 58, 157, 160 materiał, Patrz: materiał nadrzędny, Patrz: rodzic nazwa, 27, 33, 50 NURBS, 68 obracanie, 64, 66 odbicie lustrzane, 103, 104 okno właściwości, Patrz: okno właściwości obiektu parametryczny, 27, 80 parawanowy, 254, 263, 268, 276 Plane, 186 podporządkowany, Patrz: dziecko pomocniczy, 93, 149, 171 ProBoolean, 172, 174, 175, 176, 179 przekształcenie w siatkę, 96 przenoszenie z warstwy na warstwę, 152 przezroczystość, 152 przywracanie, 127 punkt początkowy, 62 ShapeMerge, 182 skalowanie, 70, 71 nierównomierne, 65, 70 szereg, Patrz: Array Terrain, 189, 190 materiał, 192 transformacja, 35, 51, 52, 53, 57, 63, 64, 91, 92 tworzenie, 27, 61 ukrywanie, 127 Windows, 168, 170 wymiary, 27, 30 wyrównywanie, 61, 63 wyświetlanie, 33 wzorcowy dla układu współrzędnych, 94 zagęszczenie siatki, 59, 67, 99, 110 zamrażanie, 127, 128, 149, 160 zaznaczanie, Patrz: zaznaczanie zaznaczony, 17 izolowanie, 141 złożony, 182 Object Properties, Patrz: okno właściwości obiektu obraz renderowanie, 12 tła, 146, 148, 160, 196, 296, 297 ukrywanie, 148 okno, 27, 170 dialogowe, 26 kopiowania, 50 materiał, 168 modelowanie, 179 obrazu renderowanego, 255 szablon, 170 widokowe, 16, 17, 21, 197 nawigacja, 17, 38, 39 przełączanie, 17 właściwości obiektu, 152 oświetlenie Ambient, 232 Daylight, 290, 296 Diffuse, 232, 255 dzienne, 290, 296 ekspozycja, 207, 290, 293, 298, 299, 305, emitowane z bryły, 311 emitowane z powierzchni, 311 Exclude/Include, 268, 270 kierunkowe, 299, 300, 301, 302 Photometric, 225, 299, 301 punktowe, 227, 257 radiosity, 225 rozproszone, 227, 229, 296 Specular, 232 Spotlight, 300, 301, 302 zasięg, 307 P panel, 19 Create, 19, 27, 48 Display, 19 Hierarchy, 19, 62, 122 Modify, 19 Motion, 19 Utilities, 19 pasek animacji, 17 narzędzi Graphite, 16, 135 narzędziowy, Patrz: pasek szybkiego dostępu szybkiego dostępu, 15, 16, 135 perspektywa, 19 pivot point, 62, 66, 169 pozycjonowanie, 93 plik archiwizacja, 327 importowanie, 330 format, 46, 135 z Adobe Illustrator, 142 z AutoCAD, 135, 136 z CorelDraw, 142 z Google SketchUp, 142 z Inkscape, 142 z Lightscape, 142 kopia zapasowa, 40, 42, 43 ModularToolbarsUI, 16 zapisywanie, 40, 327 płaszczyzna elementarna, 97 niewidoczna dla kamery, 200 tnąca, 99 podjazd, 188 pojemnik, 72, 73, 74 Polygon, Patrz: wielobok powierzchnia, 137 emitująca światło, 311 importowanie z AutoCAD, 136 kolor, 232 nieoświetlona, 232 oświetlona, 232 wygładzanie, 138 poziomica, 189, 190 prawa autorskie, 46 Preferences Viewports, 13 ProBoolean, 167, 171, 179 prostokąt, 80 przestrzeń robocza, 14, 15 przezroczystość, 152, 254, 307 przyciąganie, 23, 80, 81 Kup książkęPoleć książkę 336 Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu Skorowidz Q Quick Access Toolbar, Patrz: pasek szybkiego dostępu R ramka bezpieczeństwa, 198 Real-World Map Size, 241 Real-World Map Size, 253 renderer, 224, 226 iray, 225, 229, 272, 317 mental ray, 210, 224, 225, 246, 272, 281, 301, 308 Scanline, 210, 224, 227, 228, 272, 308 Advanced Lightning, 228 radiosity, 228 rendering, 24, 26, 46, 198, 227, 313 animacji, 219 animacji, 320 cieni, 307, 308, 309 kształt, 60 perspektywiczny, 17, 19, 21 szybkość, 59 rodzic, 136 roleta, 19, 27 S Safe Frame, Patrz: ramka bezpieczeństwa samoświecenie, 268, 271, 272 scena, 12, 20, 33 schody, 27, 118 segment, 53 edycja, 55, 57, 96 krzywa, 55 linia prosta, 55 Selection Bracket, 30 Shape, Patrz: kształt siatka konstrukcyjna, 20, 22, 23, 24 gęstość, 23 przyciąganie, Patrz: przyciąganie własna, 155, 158, 159, 160 przełączanie widoku, 160 Smooth + Highlight, 31, 96 Snaps Toggle, 23, 47, 80, 164 Snapshot, 122, 126 Spacing Tool, 126, 128, 129 Specular Level, 232, 254 splajn, 46, 53, 80 edytowalny, 82, 83, 117 importowanie, 136, 137 łączenie, 57, 58 otwarty, 117 tworzenie, 48 zamknięty, 117 Spline, Patrz: splajn Steering Wheel, 18, 19 stolik do kawy, 88-96 stół, 80-87 system calowy, 20 Daylight, 290, 296 metryczny, 20, 22 szader, 232 szkło, 225, 229 Ś ściana modelowanie, 153, 155, 156, 162 przycinanie, 166 wytłaczanie, 153, 154 T Target Camera, Patrz: kamera z celem Target Light, Patrz: oświetlenie kierunkowe tekstura, 148, 226, 231, 246, 247 skalowanie, 241, 247, 253 w skali rzeczywistej, 253 teren, 182 modelowanie na podstawie poziomic, 188, 189 rzeźba wyświetlana w kolorach, 192 Tiling, Patrz: kafelkowanie tło, 146, 148, 160, 196, 197 Tools New Shape Explorer, 33 tryb ekspercki, 161 See-Through, 200 wewnętrznej edycji, 57 U UI, 14 układ współrzędnych globalny, 22, 66, Patrz też: World Local, 22 View, 22, 47 własny, 22, 66, 94 Use Real-World Scale, Patrz: mapowanie w skali rzeczywistej V Vertex, Patrz: wierzchołek Vertex Color, 192 Video Post, 322 View Cube, 18, 19 Viewport Configuration, 18 W walec, 28, 90, 92 wycinek, 119 warstwa, 46, 134, 149 kolor, 28, 150, 151 menedżer, Patrz: Manage Layers status, 151 usuwanie, 152 w postaci listy obiektów, 152 zamrażanie, 152 widok, 12, 31, 196 cieniowany, 31 obracanie, 17 ortogonalny, 17, 19, 21, 39, 199 perspektywiczny, 47, 201 powiększanie, 17 przewijanie, 17, 161 szkieletowy, 31 zorientowany zgodnie z własną siatką konstrukcyjną, 160 wielobok, 68, 97 wierzchołek, 53 edytowanie, 38, 53, 54, 55, 56, 157 gładki, 54 narożny Béziera, 54 numerowanie, 117 spawanie, 138 zaznaczanie, 83 Wireframe, 31 Workspace, Patrz: przestrzeń robocza World, 22, 47, Patrz też: globalny układ współrzędnych współrzędne mapowania, 241 wykres, skali, 112, 113, 115, 118 Z zaznaczanie, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 57, 83 grupowe, 29 zapamiętywanie, 37 zrzut ekranowy animowany, 24, 317 statyczny, 24, 317 Ź źródło światła, Patrz: oświetlenie Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szkoła efektu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: