Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00046 002783 20665250 na godz. na dobę w sumie
Wkłady niepieniężne (aporty) - rozliczenie podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
Wkłady niepieniężne (aporty) - rozliczenie podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789730 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wspólnicy (akcjonariusze) spółek często decydują się na wnoszenie do spółek aportów (wkładów niepieniężnych) na pokrycie wartości wydawanych im udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej. W opracowaniu przedstawiamy najważniejsze podatkowe skutki takich działań i to jak powinny być one ewidencjonowane. Opracowanie odpowiada m.in. na pytania

· jakie są skutki podatkowe wniesienia i otrzymania aportu

· jak zaewidencjonować aport w księgach wnoszącego i otrzymującego

· kiedy wniesienia aportu jest opodatkowane PCC

· jaką stawka VAT opodatkowywać wniesienie aportu

Raport zawiera przykłady rozliczeń podatkowych i wzory ewidencji rachunkowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WKŁADY NIEPIENIĘŻNE (APORTY) – ROZLICZENIA PODATKOWE I RACHUNKOWEPAWEŁ MUŻ, MAREK SMAKUSZEWSKIisbn 978-83-65789-73-0stan prawny 5 maja 2017 r. 2maj 2017 r.IFKSPIS TREŚCI1. Wkłady niepieniężne (aporty) – rozliczenie podatkowe 1. Aport zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych .................. 3 2. Skutki podatkowe wniesienia aportu ................................. 4 2.1. Skutki w podatku dochodowym ................................. 4 2.2. Aporty a VAT .............................................. 10 2.3. Wniesienie aportu a podatek od czynności cywilnoprawnych ........... 12 3. Aport w księgach rachunkowych ................................... 14 3.1. Aport niepieniężny w księgach rachunkowych wnoszącego ............. 14 3.2. Aport niepieniężny w księgach rachunkowych otrzymującego ........... 17 3.3. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych wnoszącego ................................... 18 3.4. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych otrzymującego .................................. 20 3RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGOmaj 2017 r.IFKRAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO1. Wkłady niepieniężne (aporty) – rozliczenie podatkowe i rachunkoweWspólnicy (akcjonariusze) spółek często decydują się na wnoszenie do spó-łek aportów (wkładów niepieniężnych) na pokrycie wartości wydawanych im udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej. Aport pozwala na pokrycie kapitału spółki bez angażowania środków pieniężnych i zarazem np. na wyposażenie spółki w niezbędne w jej działalności środki trwałe. Wniesienie aportu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa jest też jedną z popularnych form przekształcenia działalności gospodarczej przed-siębiorcy w spółkę. W opracowaniu przedstawiamy najważniejsze podatkowe skutki takich działań i to, jak powinny być one ewidencjonowane.1. Aport zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowychWnosząc wkład do spółki kapitałowej, należy zwrócić uwagę na wymogi Kodeksu spółek han-dlowych (dalej k.s.h.) w tym zakresie. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być np. nieru-chomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe, jeżeli spełniają następujące warunki:■■■są zbywalne,■■■przedstawiają wartość ekonomiczną,■■■mogą być ujęte w bilansie jako aktywa.Wkładem do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne (np. koncesje, prawo do wy-konywania zawodu czy zwolnienie podatkowe) lub świadczenie pracy bądź usług. Pamiętajmy, że przykładowo umowa spółki z o.o. powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów (art. 158 §1 k.s.h.). Przedstawiamy wzór klauzuli przewidującej objęcie udziałów w za-mian za aport w spółce z o.o.Wzór. Klauzula objęcia udziałów za aport niepieniężny„Wspólnik Tomasz Nowak obejmuje 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział, o wartości łącznej 5000 (pięć tysięcy) złotych, i pokrywa je wkładem niepieniężnym w po-staci laptopa HP ProBook 3000, data produkcji 2017 r. o wartości 5200 (pięć tysięcy dwieście) złotych.Podobne wymogi są przewidziane także dla aportów wnoszonych przez akcjonariuszy do spółek akcyjnych (art. 313 § 4 k.s.h.). Z kolei wniesienie aportem wkładu niepieniężnego do istniejącej spółki będzie traktowane jako zmiana umowy spółki. Zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Co więcej, nieprawidłowa wycena przedmiotu aportu może skutkować odrzuceniem wniosku o wpis do rejestru lub koniecznością późniejszego uzupełnienia kapitału zakładowego (art. 175 k.s.h.). Tematyka ta pozostaje jednak poza zakre-sem tego opracowania, gdzie skupiamy się na podatkowym i rachunkowym aspekcie wnosze-nia aportów. Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wkłady niepieniężne (aporty) - rozliczenie podatkowe i rachunkowe
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: