Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00138 002469 22774513 na godz. na dobę w sumie
Władza a społeczeństwo - ebook/pdf
Władza a społeczeństwo - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 184
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8012-620-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

„Z nieukrywaną satysfakcją oddajemy w ręce Czytelnika tom będący efektem wieloaspektowego spojrzenia na problem związany z relacją zwrotną władza – społeczeństwo. Zebrane artykuły są rezultatem doświadczeń młodych badaczy reprezentujących ośrodki naukowe z całego kraju oraz dyscypliny w obrębie szeroko pojętych nauk humanistycznych i społecznych.

Przedstawione w monografii relacje władzy i społeczeństwa może uosabiać ukazana na okładce postać Lewiatana. Wizerunek ten pochodzi z karty tytułowej jednego z pierwszych traktatów filozoficznych poruszających wspomnianą tematykę, pracy autorstwa Tomasza Hobbesa pt. Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, która została wydana po raz pierwszy w 1651 r. Tytułowy Lewiatan jest uosobieniem państwa powstającego na skutek ustanowienia władzy suwerennej. Władza, zarówno świecka, jak i religijna, oparta jest na powszechnej umowie społecznej i ma charakter absolutny. Wyraża to widniejąca nad głową postaci sentencja: Non est potestas super terram, quae comparateur ei (Nie ma na ziemi siły wobec niego).

Prowadzi nas to w kierunku rozważań nad istotą władzy, jej źródeł, rodzaju i struktur aparatu władzy zarówno w odniesieniu do czasów współczesnych, jak i minionej rzeczywistości. Postawiona powinna zostać również kwestia legitymizacji oraz opozycji wobec podmiotu sprawującego władzę, a także formy konfliktu społecznego i jego regulacji – poddani czy obywatele. Legitymizacja i opozycja,  które uważane są za zbiorowe reakcje na sprawowanie władzy uznawanej przez  społeczne normy sprawiedliwości, traktowane być mogą jako zjawiska przeciwstawne. Ważna jest tu sfera z zakresu ideologii władzy, która służyła zawsze do jej legitymizacji i budowania jej obrazu wobec społeczeństwa. Opozycję wobec istniejących ośrodków władzy można przedstawić jako wynik działań podejmowanych przez zbiorowość uciskanych, w której istnieje rozległa struktura komunikacyjna, świadomość niesprawiedliwego traktowania oraz pragnienie odwetu za wyzysk.” (fragment Wstępu)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Władza a społeczeństwo NR 3432 Władza a społeczeństwo pod redakcją Agaty Bryłki, Tomasza Kałuskiego i Małgorzaty Korbaś Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Historia Sylwester Fertacz Recenzenci Roman Bäcker, Jacek Chrobaczyński, Wiesław Hładkiewicz, Stanisław Kilian, Krzysztof Łabędź, Janusz Majcherek, Jerzy Mizgalski, Mirosław Nagielski, Leszek Pyra Spis treści Wstęp (Agata Bryłka, Tomasz Kałuski, Małgorzata Korbaś) Władza a społeczeństwo Wojciech Chudzik Wybrane aspekty propagandy gospodarczej – na przykładzie Centralnego Okręgu Przemysłowego (1936–1939) Marcela Gruszczyk Przyczynek do powstania i działalności Komitetu Słowiańskiego w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej Michał Radecki Przywództwo w Sojuszu Lewicy Demokratycznej Kinga Jaruga Obywatelski Panoptikon? Idea społecznego nadzoru Natalia Stępień-Lampa Trudna sytuacja życiowa dzieci i młodzieży z obszaru wielkomiejskiej biedy jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego – egzemplifikacja miasta Siemiano- wice Śląskie Paweł Grzywna Istota i wybrane aksjologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego 7 11 26 37 54 69 86 6 Spis treści Charakter władzy w ujęciu socjologicznym i filozoficznym Adam Kubiak Cała władza w ręce zombie – między niemocą a strachem Żaneta Krawczyk -Antońska Zjawisko transseksualizmu w polskiej polityce 105 117 Społeczeństwo a władza – sposoby kontroli władzy przez społeczeństwo Zbigniew Boleń Wartości społeczne w kontekście dewaluacji idei politycznych Katarzyna Niemczyk Wojskowa emanacja władzy królewskiej w  osobie hetmana na przełomie XV i XVI w. Małgorzata Kopeć, Maria Puls Społeczeństwo cyberdemokracji a władza realna – nowy wymiar relacji Bibliografia 133 150 162 175 Wstęp Z  nieukrywaną satysfakcją oddajemy w  ręce Czytelnika tom będący efektem wieloaspektowego spojrzenia na problem związany z relacją zwrotną władza – społeczeństwo. Zebrane artykuły są rezultatem doświadczeń młodych badaczy reprezentujących ośrodki naukowe z  całego kraju oraz dyscypliny w  obrębie szeroko pojętych nauk humanistycznych i społecznych. Przedstawione w monografii relacje władzy i społeczeństwa może uosabiać ukazana na okładce postać Lewiatana. Wizerunek ten pochodzi z karty tytuło- wej jednego z  pierwszych traktatów filozoficznych poruszających wspomnianą tematykę, pracy autorstwa Tomasza Hobbesa pt. Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, która została wydana po raz pierwszy w 1651 r. Tytułowy Lewiatan jest uosobieniem państwa powstającego na skutek ustanowienia władzy suwerennej. Władza, zarówno świecka, jak i  religijna, oparta jest na powszechnej umowie społecznej i ma charakter absolutny. Wyraża to widniejąca nad głową postaci sentencja: Non est potestas super terram, quae comparateur ei (Nie ma na ziemi siły wobec niego). Prowadzi nas to w kierunku rozważań nad istotą władzy, jej źródeł, rodzaju i struktur aparatu władzy zarówno w odniesieniu do czasów współczesnych, jak i minionej rzeczywistości. Postawiona powinna zostać również kwestia legitymi- zacji oraz opozycji wobec podmiotu sprawującego władzę, a także formy konfliktu społecznego i  jego regulacji – poddani czy obywatele. Legitymizacja i  opozycja, które uważane są za zbiorowe reakcje na sprawowanie władzy uznawanej przez społeczne normy sprawiedliwości, traktowane być mogą jako zjawiska przeciw- stawne. Ważna jest tu sfera z zakresu ideologii władzy, która służyła zawsze do jej legitymizacji i budowania jej obrazu wobec społeczeństwa. Opozycję wobec istnie- jących ośrodków władzy można przedstawić jako wynik działań podejmowanych przez zbiorowość uciskanych, w której istnieje rozległa struktura komunikacyjna, świadomość niesprawiedliwego traktowania oraz pragnienie odwetu za wyzysk. 8 Wstęp W  niniejszej publikacji zaprezentowano następujące grupy tematyczne: 1.  Władza a  społeczeństwo, 2. Charakter władzy w  ujęciu socjologicznym i  filozoficznym, 3. Społeczeństwo a  władza – sposoby kontroli władzy przez społeczeństwo. Na wymienione w tym miejscu problemy badawcze trzeba spoj- rzeć przez pryzmat różnych nauk i dyscyplin, które dostarczają pełen, charak- terystyczny dla siebie zespół metod i swoisty warsztat badawczy. Zostały zatem wykorzystane doświadczenia badawcze z  zakresu filozofii, historii, socjologii i  politologii. Pozwala to na scharakteryzowanie struktury aparatu władzy, jej przeobrażeń i relacji ze społeczeństwem. Agata Bryłka Tomasz Kałuski Małgorzata Korbaś Redakcja Justyna Mroczkowska Projekt okładki Janina Skorus Redakcja techniczna Małgorzata Pleśniar Korekta Lidia Szumigała Łamanie Bogusław Chruściński Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-619-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-620-6 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 11,5. Ark. wyd. 14,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: “TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Władza a społeczeństwo
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: