Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 003526 21532534 na godz. na dobę w sumie
Włoski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem - ebook/pdf
Włoski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 225
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-270-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Mów śmiało! Z najnowszą serią rozmówek Lingo to zadanie stanie się proste i wygodne.To praktyczne rozmówki, dzięki którym bez trudu dogadasz się z rodowitymi Włochami.

Rozmówki Lingo pomogą Ci kiedy:
- podróżujesz po Italii
- jedziesz nad morze lub na narty 
- chcesz poznać regionalną kuchnię
- interesuje Cię kultura i sztuka antyczna
- robisz zakupy, rezerwujesz nocleg
- potrzebujesz pomocy w nagłym wypadku

Ponadto w książce znajdziesz:
- wymowę w wygodnym dla użytkownika zapisie fonetycznym 
- przykładowe konwersacje
- tablice z najczęściej poszukiwanymi słowami i informacjami
- zarys gramatyki
- słowniczek polsko-włoski'

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WŁOSKII Rozmówki z wymową i słowniczkiem Mów śmiało! w podróży w pracy z przyjaciółmi wydawnictwo LINGO Tadeusz Wasiucionek, Tomasz Wasiucionek Mów śmiało! włoskI Rozmówki z wymową i słowniczkiem Konsultacja językowa: Sara Zerbo Wymowa: Aleksandra Kostecka-Szewc Redaktor serii: Anna Laskowska Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Klara Perepłyś-Pająk Projekt makiety: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: © goodluz / Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2015 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-176-9 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-270-4 Skład i łamanie: Klara Perepłyś–Pająk spis treści wstęp wymowa 1. Najważniejsze zwroty 4 6 9 8. Zakupy i usługi 102 9. Bank i pieniądze 115 10. Poczta i telefon 124 2. Podróż i zwiedzanie 23 11. komputer i internet 3. Zakwaterowanie 4. Jedzenie 5. Rozrywka i sport 6. Praca i biznes 7. Relacje międzyludzkie 39 51 67 81 92 135 143 155 12. Nagłe wypadki 13. Tablice 14. Zarys gramatyki 181 15. słowniczek polsko-włoski 190 W S t ę Pwstęp Mów śmiało! Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Mów śmiało!” ułatwi Ci porozumiewanie się w języku włoskim w każdych okolicznościach. to praktyczne rozmówki z wymową w wygodnym dla użytkownika zapisie fonetycznym, dzięki którym bez trudu dogadasz się z rodo- witymi Włochami. Każdy z dwunastu rozdziałów rozmówek dzieli się na trzy części. n Mów śmiało – zawiera to, co najważniejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. Ułożone są one w porządku rzeczowym – wystarczy znaleźć ten, który pasuje do twojej sytuacji i już wiesz, co powiedzieć. n Porozmawiaj – to krótkie, z życia wzięte dialogi, ilustrujące przykładowe użycie zwrotów i wyrażeń zawartych w części „Mów śmiało”. tak mówią współcześni Włosi, bez obaw możesz po nich powtarzać. n Słówka – to starannie wybrane, najczęściej używane i najważ- niejsze dla danego tematu słownictwo. 4 W S t ę P W Tablicach znajdziesz zestawienie najczęściej poszukiwanych słów i  informacji. Dzięki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz datę swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei bły- skawiczna ściąga, potrzebna zwłaszcza gdy chcesz samodzielnie konstruować wypowiedzi w oparciu o materiał zgromadzony w roz- mówkach. A do czego może się przydać zamieszczony na końcu Słowniczek, nie musimy chyba wyjaśniać. Z życzeniami samych miłych konwersacji  zespółautorówiredaktorówLingo wrazzzaprzyjaźnionymiWłoszkamiiWłochami www.WydawnictwoLingo.pl 5 wymowa W y M o W A Wy mo wa w ję zy ku wło skim nie po win na spra wiać Po la kom więk- szych kło po tów. Je ste śmy w sta nie na uczyć się jej do brze w sto- sun ko wo krót kim cza sie, gdyż ma my do czy nie nia z  dźwię ka mi w więk szo ści po dob ny mi do wy stę pu ją cych w ję zy ku pol skim. tak- że ak cen to wa nie nie stwa rza pro ble mów, gdyż naj czę ściej ak cent pa da na przed ostat nią sy la bę (oczy wi ście wy stę pu ją wy jąt ki). We wszystkich wyrazach, w których akcent pada na inną sylabę, sylaba akcentowana została wytłuszczona, np. camera (kamera). n Alfabet Alfabet włoski składa się z 26 następujących liter (po myślniku podano ich nazwy włoskie): A – a B – bi C – czi D – di E – e F – effe G – dżi H – akka I – i J – i lunga K – kappa L – elle M – emme N – enne o – o P – pi Q – ku R – erre S – esse t – ti U – u V – vu, vi W – vu doppio X – iks y – ipsilon Z – dzeta Litery j, k, w, x, y występują jedynie w wyrazach obcych. n samogłoski Samogłoskami są: a, e, i, o, u. Ich brzmienie pokrywa się z wymo- wą polską, ale samogłoski e, o mogą być otwarte lub zamknięte. W tym drugim przypadku ich wymowa różni się nieco od wymowy spółgłoski otwartej (np.: bello, re, nove, sole). 6 W y M o W A n spółgłoski Różnice w wymowie dotyczą spółgłosek c, g, h, q, s, v, z oraz połączenia niektórych liter: c – przed sa mo gło ska mi a, o, u, przed h oraz in ny mi spół gło ska- mi wy ma wia się jak k, np.: ca sa (ka za), co me (ko me), ami co (ami ko); c – przed e, i wymawia się jak cz, np.: dolce (dolcze), bacio (baczio), cena (czena); ch – wymawiamy jak k, np.: chiaro (kiaro), chi (ki), chitarra g – przed a, o, u, h brzmi jak g, gamba (gamba), guerra (guerra), (kitarra); golfo (golfo); g – przed e, i wymawia się jak dż, np.: gente (dżente), gita (dżita), giorno (dżiorno); gl – przed a, o, u wymawia się podobnie jak po polsku gl, np.: gloria (gloria), globo (globo), glucosio (glukozio); gli – wymawiamy miękko jak lj (li) podobnie jak w słowie kon- walie, np.: aglio (alio), figlio (filio), foglio (folio); gn – wymawia się jak ń, np.: bagno (bańjo), signore (sińjore), cagna (kańja); h – jest bezdźwięczne i nie wymawia się go, pisane po c lub g wzmacnia twardą wymowę tych spółgłosek, np.: hanno (anno), laghi (lagi); qu – wymawia się jak kł, np.: cinque (czinkłe), acqua (akła), quando (kłando); s – zazwyczaj wymawia się bezdźwięcznie jak polskie s, np.: scopo (skopo), persona (persona), senso (senso), ale między samogłoskami brzmi jak z, np. rosa (roza), cosa (koza); sci – brzmi jak szi, np.: sciagura (sziagura), liscio (liszio), uscita (uszita); www.WydawnictwoLingo.pl 7 W y M o W A sce – brzmi jak sze, np.: scendere (szendere), scena (szena), sch – brzmi jak sk, np.: schianto (skjanto), scherzo (skerco), scelta (szelta); scheda (skeda); piovra (piowra); v – wymawia się jak polskie w, np.: vento (wento), volo (wolo), z – wymowa tej spółgłoski jest zróżnicowana w zależności od pisowni słowa oraz od regionu Włoch. Jeśli po z występuje dwugłoska ia, ie, io wymawia się ją jak polskie c, np.: vizio (wicjo), grazia (gracja), marzo (marco). Na początku wyrazu z przeważnie brzmi jak dz, np.: zampa (dzampa), zanzara (dzandzara). zz – podwójne „z” najczęściej wymawia się jak dzdz lub cc, np.: mezzo (medzdzo), prezzo (precco), ragazzo (ragacco). 8 1. Najważniejsze zwroty  Frasi di base Frazi di baze F R A S I D I B A S E . 1 . 1 1.1. Mów śmiało Dzień dobry Dobry wieczór Do widzenia Dobranoc Do jutra Cześć Nazywam się... Jestem cudzoziemcem (-ką). Sono straniero (straniera).  Buongiorno Błondżorno Buonasera Błonasera Arrivederci Arrivederczi Buonanotte Buonanotte A domani A domani Ciao Ciao Mi chiamo... Mi kjamo Jestem Polakiem (Polką). Jestem z Warszawy. Oto moja wizytówka. Mój numer telefonu Oto mój adres. Sono straniero (straniera). Sono polacco (polacca).  Sono polakko (polakka). Sono di Varsavia.  Sono di varsavia. Ecco il mio biglietto da visita.  Ekko il mijo biljetto da vizita. Il mio numero di telefono  Il mijo numero di telefono Ecco il mio indirizzo.  Ekko il mijo indiricco. www.WydawnictwoLingo.pl 9 N A J W A ż N I E J S Z E Z W R o t y Mieszkam w hotelu/na kempingu. Czy mówi pan (pani) po polsku/angielsku/niemiecku/ francusku? Nie rozumiem. Proszę mówić wolniej. Proszę powtórzyć. Proszę to napisać. Sto in albergo/in campeggio.  Sto in albergo/in campedżdżo. Parla polacco/inglese/tedesco/ francese?  Parla polakko/ingleze/tedesko/ franczeze? Non capisco. Non kapisko. La prego di parlare lentamente.  La prego di parlare lentamente. Potrebbe ripetere?  Potrebbe ripetere? Me lo potrebbe scrivere?  Me lo potrebbe skrivere? Sì Si No No Per favore. Per favore. Vorrei… Vorrei Chiedo scusa. Kjedo skuza. Grazie. Gracje. Mi skuzi siniore (siniora). Scusami. Skuzami. Mi dispiace. Mi dispiacze. Tak Nie Proszę Proszę o... Przepraszam. Dziękuję. Przepraszam pana (panią). Mi scusi signore (signora).  Przepraszam cię. Przykro mi. 10 F R A S I D I B A S E Jak się pan (pani) nazywa? Czy może mi pan (pani) pomóc? Pomocy! Zgubiłem (-am) się. Gdzie znajduje się polska ambasada? . 1 . 1 Come si chiama (Lei)?  Kome si kjama (lei)? Mi può aiutare?  Mi pło ajutare? Aiuto! Ajuto! Mi sono perso (-a).  Mi sono perso (-a). Dove si trova l’ambasciata polacca?  Dove si trova lambaszata polakka? Gdzie jest postój taksówek? Dove si trova la stazione dei taxi?  Dove si trova la stacjone dei taxi? Zgubiłem (-am) dokumenty. Ho perso i documenti.  Nie wiem. Nie chcę. Nie mogę. Nie mówię po włosku. Mówię po angielsku. Proszę mi powiedzieć... Jak nazywa się...? O perso i dokumenti. Non so. Non so. Non voglio. Non voljo. Non posso. Non posso. Non parlo italiano.  Non parlo italiano. Parlo inglese. Parlo ingleze. Mi dica per favore...  Mi dika per favore... Come si chiama...?  Kome si kjama...? www.WydawnictwoLingo.pl 11 N A J W A ż N I E J S Z E Z W R o t y W którą stronę mam iść (w lewo, w prawo, prosto)? Gdzie mogę znaleźć...? Czym mogę dojechać do hotelu/dworca/lotniska? Co to jest? Szukam tego adresu. Spieszę się. Czy mogę? Ile mamy czasu? Jutro Dzisiaj Jestem zmęczony (-a). Chciałbym odpocząć. Jestem śpiący. 12 Da che parte devo andare (a sinistra, a destra, dritto)?  Da ke parte devo andare (a sinistra, a destra, dritto)? Dove posso trovare...?  Dove posso trovare...? Come faccio per arrivare in albergo/alla stazione/in aeroporto?  Kome faczczjo per arrivare in albergo/alla stacjone/in aeroporto? Che cos’è? Ke koz e? Cerco questo indirizzo.  Czerko kłesto indiricco. Vado di fretta. Vado di fretta. Posso? Posso? Quanto tempo abbiamo?  Kłanto tempo abbiamo? Domani Domani Oggi Odżdżi Sono stanco (-a).  Sono stanko (-a). Vorrei riposarmi.  Vorrei ripozarmi. Ho sonno. O sonno. Jestem głodny. Chciałbym coś zjeść. Chcę pić. Chciałbym (chciałabym) pójść/zwiedzić/zobaczyć/ kupić... Proszę pokazać mi... Proszę dać mi... Proszę otworzyć/zamknąć. Do kogo? Od kogo? Zaraz wracam. Z przyjemnością Oczywiście Gdzie mogę zaparkować? Kto? Co? Kiedy? Dlaczego? . 1 . 1 F R A S I D I B A S E Ho fame. O fame. Vorrei mangiare qualcosa.  Vorrei mandżare kłalkoza. Vorrei da bere. Vorrei da bere. Vorrei andare a visitare/ vedere/comprare...  Vorrei andare a vizitare/vedere/ komprare... Mi faccia vedere, per favore...  Mi faczczja vedere, per favore... Mi dia, prego... Mi dija, prego... Apra/chiuda, per favore.  Apra/kjuda, per favore. A chi? A ki? Da chi? Da ki? Torno subito. Torno subito. Con piacere Kon piaczere Certo Czerto Dove posso parcheggiare?  Dove posso parkedżdżare? Chi? Ki? Cosa? Koza? Quando? Kłando? Perchè? Perke? www.WydawnictwoLingo.pl 13 N A J W A ż N I E J S Z E Z W R o t y Ile? Skąd? Dokąd? Gdzie pan pracuje? Jaki jest pański zawód? Ja jestem... Mam 30 lat. A pan? Quanto? Kłanto? Da dove? Da dove? Dove? Dove? Dove lavora? Dove lavora? Che lavoro fa? Ke lavoro fa? Sono… Sono… Ho trent’anni. E Lei?  O trentanni. E lei? Skąd pan pochodzi? Gdzie pan mieszka? Bardzo mi przykro. Jestem pewny, że... Czy mówi pan po angielsku? Parla inglese? Parla ingleze? Jest pan Włochem? Lei è italiano? Lei e italiano? Nie rozumiem pana. Non La capisco.  Non la kapisko. Da dove viene (Lei)?  Da dove viene (lei)? Dove abita? Dove abita? Mi spiace molto.  Mi spiacze molto. Sono sicuro che...  Sono sikuro ke... Ha sentito/visto...?  A sentito/visto...? È vero che...? E vero ke...? Sa che...? Sa ke…? Che cosa ne pensa di...?  Ke koza ne pensa di…? Czy to prawda, że...? Czy pan wie...? Co pan myśli o...? Czy pan słyszał/widział...? 14 F R A S I D I B A S E . 2 . 1 Jest pan pewien? Czyja to wina? To nie moja wina. Czy można tu palić? Idę do... Proszę pana! Proszę pani! (do panny) Proszę pani! (do mężatki) Panie i panowie! È sicuro? E sikuro? Di chi è la colpa?  Di ki e la kolpa? Non è colpa mia.  Non e kolpa mija. Si può fumare qui?  Si pło fumare kłi? Vado da... Vado da... Signore! Siniore! Signorina! Siniorina! Signora! Siniora! Signore e Signori!  Siniore e siniori! 1.2. Porozmawiaj – Mi scusi, parla italiano? Mi skuzi, parla italiano? Przepraszam, czy pan mówi po włosku? – Ancora no, purtroppo. Ankora no, puttroppo. Niestety, jeszcze nie. – Ma mi capisce quando parlo? Ma mi kapisze kłando parlo? Ale rozumie pan, jak mówię? www.WydawnictwoLingo.pl 15 N A J W A ż N I E J S Z E Z W R o t y – Capisco un po’, ma non tutto. Kapisko un po ma non tutto. Tak, rozumiem trochę, ale nie wszystko. – Che lingue conosce? Ke lingłe konosze? A jakie zna pan języki? – Posso parlare in inglese e in russo. Posso parlare in igleze e in russo. Mogę rozmawiać po angielsku i po rosyjsku. – Bene, allora parliamo in inglese. Bene, allora parliamo in inlgese. Dobrze, rozmawiajmy po angielsku. – Buongiorno, che programmi ha per oggi? Błondżorno, ke programmi a per odżdżi? Dzień dobry, jakie ma pan plany na dzisiaj? – Penso di andare al mare. Penso di andare al mare. Myślę o wyjeździe nad morze. – Buona idea, c’è il sole ed fa bel tempo. Błona idea cze il sole e fa bel tempo. Dobry pomysł, jest słońce i ładna pogoda. – Domani vorrei andare a Firenze e vedere quella famosa galleria d’arte. Domani vorrei andare a firence e vedere kłella famoza gallerija darte. Chciałbym pojechać jutro do Florencji i zwiedzić tę słynną galerię. 16 F R A S I D I B A S E . 2 . 1 – Non ti ricordi come si chiama? Non ti rikordi kome si kjama? Nie pamiętasz, jak ona się nazywa? – Forse la galleria degli Uffizi? Forse la gallerija delli uffici? Chyba galeria Uffizi? – Ma non sei stanco? È un viaggio lungo. Ma non sei stanko? E un viadżdżo lungo. A nie jesteś zmęczony? To długa podróż. – No, prenderemo l’autostrada e ci fermeremo per riposare. No, prenderemo lautostrada e czi fermeremo per ripozare. Nie, pojedziemy autostradą i zatrzymamy się, aby odpocząć. – È già la terza volta che vengo in Italia e parlo un po’ l’italiano. E dżja la terca volta ke vengo in italia e parlo un po litaliano. Jestem już trzeci raz we Włoszech i trochę mówię po włosku. – Ma lo parla benissimo, capisco tutto. Ma lo parla benissimo, kapisko tutto. Ależ mówi pan doskonale, wszystko rozumiem. – Molto gentile, faccio del mio meglio, ma è molto difficile. Molto dżentile, faczczjo del mijo meljo, ma e molto difficzile. Bardzo pan uprzejmy, staram się, ale jest to trudne. – A quanto vedo, non è così difficile. Ha frequentato un corso d’italiano? A kłanto vedo, non e cozi difficzile. A frekłentato un korso ditaliano? Nie takie trudne, jak widać. Uczęszczał pan na kurs języka włoskiego? www.WydawnictwoLingo.pl 17 N A J W A ż N I E J S Z E Z W R o t y – No, studio da solo. Torno sempre volentieri in Italia. È un bellissimo paese. No, studio da solo. Torno sempre volentieri in italia. E un bellissimo paeze. Nie, uczę się sam. Zawsze chętnie wracam do Włoch. To piękny kraj. – Ciao, mi chiamo Pietro, vengo da Varsavia. E tu? Ciao, mi kjamo pietro, vengo da varsavia. E tu? Cześć, mam na imię Piotr, przyjechałem z Warszawy. A ty? – Tommaso, sono di Roma. Stai in albergo o in campeggio? Tommazo, sono di roma. Stai in albergo o in campedżdżo? Tomek, jestem z Rzymu. Mieszkasz w hotelu czy na kempingu? – In albergo. Ecco il mio indirizzo e il numero di telefono. In albergo. Ekko il mijo indiricco e il numero di telefono. W hotelu. Oto mój adres i telefon. – Mi potrebbe dire dove si trova l’ambasciata polacca? Ho perso i documenti! Mi potrebbe dire dove si trova lambaszata polakka? O perso i dokumenti! Czy może mi pan powiedzieć, gdzie znajduje się polska ambasada? Zgubiłem dokumenty! – Mi sembra in via Rubens 20. Mi sembra in vija rubens venti. Wydaje mi się, że na ul. Rubensa 20. – È lontano da qui? E lontano da kłi? Czy to daleko stąd? 18 F R A S I D I B A S E . 3 . 1 – Sì, abbastanza lontano. Si, abbastanca lontano. Tak, dość daleko. – Come posso fare per arrivarci? Kome posso fare per arrivarczi? Jak mogę tam dojechać? – Può prendere l’autobus, ma la cosa migliore è prendere il taxi. Pło prendere lautobus, ma la koza miljore e prendere il taxi. Można autobusem, ale najlepiej taksówką. 1.3. słówka adres ambasada blisko brzydki być może być chcieć chłopiec czekać daleko dobrze l’indirizzo indiricco l’ambasciata lambaszata vicino viczino brutto brutto può darsi pło darsi essere essere volere volere il ragazzo il ragacco aspettare aspettare lontano lontano bene bene www.WydawnictwoLingo.pl 19 N A J W A ż N I E J S Z E Z W R o t y dojechać dziecko dzisiaj historia imię jechać jutro kraj kultura ładny mieć mieszkać może mówić myśleć nazwisko nie mogę nie można nie wiem nie zgadzam się nie, dziękuję nigdy 20 arrivare arrivare il bambino il bambino oggi odżdżi la storia la storia il nome il nome andare andare domani domani il paese il paeze la cultura la kultura bello bello avere avere abitare abitare forse forse parlare parlare pensare pensare il cognome il konjome non posso non posso non si può non si pło non so non so non sono d’accordo  non sono dakkordo no, grazie no, gracje mai maj niski obywatel oczywiście odpoczywać pan pani paszport podróż południe pomagać północ przyjazd robić to prawda turystyka uczyć się urlop wakacje wiek wracać wschód wyjazd . 3 . 1 F R A S I D I B A S E basso basso il cittadino il czittadino certo czerto riposare ripozare il signore il siniore la signora la siniora il passaporto il passaporto il viaggio il viadżdżo sud sud aiutare ajutare nord nord l’arrivo larrivo fare fare è vero e vero il turismo il turizmo studiare studjare le ferie le ferje le vacanze le vakance l’età leta tornare tornare est est la partenza la partenca www.WydawnictwoLingo.pl 21 N A J W A ż N I E J S Z E Z W R o t y wyjeżdżać wysoki zachód zwierzę źle partire partire alto alto ovest ovest l’animale lanimale male male 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Włoski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: