Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 002912 21512625 na godz. na dobę w sumie
Włoski na poziomie - ebook/pdf
Włoski na poziomie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-579-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> włoski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kurs 'Włoski na poziomie' to doskonała pozycja dla tych, których celem jest udoskonalenie umiejętności, poszerzenie wiedzy, nabranie językowej pewności siebie. Przeznaczony jest dla wszystkich tych osób, które potrafią posługiwać się językiem włoskim w stopniu podstawowym i nie chcą na tym poprzestać. Po opanowaniu poziomów A1 i A2 przyszedł czas, by powiedzieć B, a nawet C!

Zalety kursu:

- Funkcje komunikacyjne i gramatyka

- Ćwiczenia i lekcje powtórkowe

- Informacje praktyczne, ciekawostki, słowniczek

- Żywy, współczesny język

- Konsultacja językowa włoskich lektorów

- Poziomy B1, B2 i C1 według klasyfikacji ESOKJ Rady Europy.

 

Z Lingo nauczysz się na poziomie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

i k s o ł w włoski ii na poziomie kurs dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych eBook eBook • konwersacje i gramatyka • Ćwiczenia i lekcje powtórkowe • Poziomy B1, B2, C1 wydawnictwo LiNGo Kamila Miłkowska-Samul WŁOSKI na poziomie Kurs dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych Konsultacja językowa: Chiara Sciaulino Redakcja: Anna Laskowska Korekta: Marek Kowalik Redaktor serii i producent wydawniczy: Marek Jannasz Projekt okładki serii: 2arts, Marcin Rojek Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: © Tsiumpa / Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2016 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-164-6 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-579-8 Skład i łamanie: Klara Perepłyś-Pająk Spis treści LEZIONE 6 Intensywny kurs w 30 lekcjach 7 Wstęp 9 10 LEZIONE 1. Arrivo in Italia – Przyjazd do Włoch Funkcje komunikacyjne: jak kogoś uspokoić, jak używać słowa ecco, jak używać słowa magari. Gramatyka: konstrukcja la dislocazione a sinistra, l’infinito passato – bezokolicznik czasu przeszłego, przymiotniki nieokreślone qualche i alcuni, -e. 19 LEZIONE 2. All’università – Na uniwersytecie Funkcje komunikacyjne: jak pytać o informacje, cz. 1, jak używać sygnałów dyskursywnych. Gramatyka: konstrukcja czasownik fare + bezokolicznik, spójniki międzyzdaniowe perché i perciò 27 LEZIONE 3. Tanti auguri! – Sto lat! Funkcje komunikacyjne: jak składać życzenia urodzinowe, jak dziękować za życzenia urodzinowe, jak wyrażać radość i zaskoczenie, jak używać słowa mica. Gramatyka: przysłówki miejsca, czasowniki zaimkowe. 35 LEZIONE 4. Sotto lo stesso tetto – Pod jednym dachem Funkcje komunikacyjne: jak wyrazić złość i irytację, jak coś zaproponować. Gramatyka: użycie trybu congiuntivo do wyrażania opinii, obaw, przypuszczeń oraz w zdaniach podrzędnie złożonych okolicznikowych warunku. 44 LEZIONE 5. Il nuovo appartamento – Nowe mieszkanie Funkcje komunikacyjne: jak pytać o informacje, cz. 2. Gramatyka: stopień najwyższy bezwzględny, zdrobnienia i zgrubienia. 53 56 LEZIONE 6. Sprawdź się! LEZIONE 7. Cercasi lavoro – Szukam pracy… Funkcje komunikacyjne: jak napisać list motywacyjny. Gramatyka: rodzaj nazw zawodów. 65 LEZIONE 8. In ufficio – W biurze Funkcje komunikacyjne: jak wydawać polecenia i instrukcje, jak odpowiedzieć na polecenie. Gramatyka: przymiotnik bello, użycie czasu futuro semplice i futuro anteriore do wyrażania hipotez, forma grzecznościowa trybu rozkazującego. 74 LEZIONE 9. Egregio Signore – Szanowny Panie! Funkcje komunikacyjne: jak napisać list oficjalny, użyteczne skróty w listach oficjalnych. Gramatyka: użycie formy congiuntivo imperfetto do wyrażania próśb w kontaktach oficjalnych. www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e ś c i 84 LEZIONE 10. In cucina – W kuchni Funkcje komunikacyjne: przysłowia i powiedzenia włoskie związane z jedzeniem, jak pytać o upodobania kulinarne, jak wyrazić swoje upodobania kulinarne. Gramatyka: rzeczowniki złożone w języku włoskim, użycie trybu rozkazującego z zaimkami mieszanymi. 96 LEZIONE 11. Carissima Giovanna... – Droga Joanno... Funkcje komunikacyjne: jak napisać e-mail nieoficjalny. Gramatyka: zdanie „rozdzielone”, o szyku nacechowanym, zdania celowe, użycie congiuntivo w zdaniach względnych (z zaimkiem che). LEZIONE 12. Sprawdź się! 107 110 LEZIONE 13. In ambulatorio – W przychodni Funkcje komunikacyjne: jak opisać swój stan zdrowia, jak używać słowa anzi, jak używać słowa addirittura. Gramatyka: użycie formy gerundio dla czynności równoczesnych i uprzednich 119 LEZIONE 14. Vivere sano – Żyć zdrowo Funkcje komunikacyjne: jak dawać rady i sugestie, jak wyrażać zgodę, jak wyrażać niezgodę. Gramatyka: formy bezosobowe – si impersonale („się” bezosobowe) i si passivante („się” bierne) – cz.1. 129 LEZIONE 15. Che tempo che fa! – Co za pogoda! Funkcje komunikacyjne: jak wyrazić rozczarowanie, smutek, irytację. Gramatyka: zgrubienia, czasowniki bezosobowe. 137 LEZIONE 16. E vissero felici e contenti – I żyli długo i szczęśliwie… Funkcje komunikacyjne: opowiadanie baśni. Gramatyka: czas przeszły odległy i czasy zaprzeszłe. 145 LEZIONE 17. Facciamo shopping! – Na zakupy! Funkcje komunikacyjne: wyrażenia idiomatyczne i powiedzenia włoskie związane z kolorami, jak wyrażać preferencje. Gramatyka: przymiotniki związane z kolorami, przeciwieństwa 152 156 LEZIONE 18. Sprawdź się! LEZIONE 19. Il piacere della lettura – Przyjemność czytania Funkcje komunikacyjne: jak opowiadać o książce. Gramatyka: zaimek względny che/cui/il quale. 163 LEZIONE 20. Al cinema – W kinie Funkcje komunikacyjne: jak odrzucić propozycję, zaproszenie, jak przedstawić kontrargument. Gramatyka: zgodność czasów i trybów. 170 LEZIONE 21. La raccolta differenziata – Segregowanie śmieci Funkcje komunikacyjne: jak rozmawiać przez telefon, jak wyrażać pewność, jak wyrazić wątpliwość. Gramatyka: użycie essere, venire i andare ze stroną bierną. 4 S p i s t r e ś c i 213 LEZIONE 27. Partiamo per un viaggio – Ruszamy w podróż Funkcje komunikacyjne: jak zadawać pytania na temat podróży. Gramatyka: mowa zależna (I), pytania w mowie zależnej. 222 LEZIONE 28. Una proposta romantica… – Romantyczna propozycja Funkcje komunikacyjne: co powiedzieć, gdy coś nam się podoba, jak łączyć elementy wypowiedzi. Gramatyka: mowa zależna (II). 230 LEZIONE 29. Una visita a Venezia – Zwiedzanie Wenecji Funkcje komunikacyjne: jak wyrazić niechęć, jak przerywać i wskazywać, że zaraz się będzie mówić. Gramatyka: konstrukcja la dislocazione a destra, pozycja przymiotnika i zmiana znaczenia. LEZIONE 30. Sprawdź się! 238 179 LEZIONE 22. Se fossi ricco… – Gdybym był bogaty Funkcje komunikacyjne: jak wyrazić pragnienia i marzenia, jak wyrazić plany i zamiary. Gramatyka: zdanie warunkowe 1. typu, odnoszące się do rzeczywistości, zdanie warunkowe 2. typu, odnoszące się do możliwości. 187 LEZIONE 23. Un incidente stradale – Wypadek drogowy Funkcje komunikacyjne: jak kogoś upomnieć, jak wyrazić żal/skruchę. Gramatyka: zdanie warunkowe 3. typu, odnoszące się do niemożliwości/nierzeczywistości. LEZIONE 24. Sprawdź się! 195 198 LEZIONE 25. In banca – W banku Funkcje komunikacyjne: jak prosić o dokładniejsze wyjaśnienia. Gramatyka: jak czytać ułamki, tryb łączący w zdaniach porównawczych. 205 LEZIONE 26. Le superstizioni italiane – Włoskie przesądy Funkcje komunikacyjne: jak wyrazić zaskoczenie. Gramatyka: użycie trybu congiuntivo w zdaniach niezależnych do wyrażenia pragnienia i życzenia, użycie si impersonale i si passivante, cz.2, czas przeszły. Słowniczek włosko-polski 241 www.WydawnictwoLingo.pl 5 WŁOSKI na poziomie Intensywny kurs w 30 lekcjach Egregio Signore Una visita a Venezia Il nuovo appartamentoChe tempo che fa!Tanti auguri!Cercasi lavoroLa raccolta differenziata Arrivo in ItaliaIl piacere della letturaAll’universitàCarissima Giovanna...Vivere sano S p r a w d ź s i ę ! 8 Wstęp W s t ę p J eśli masz już opanowane podstawy języka włoskiego i nie chcesz na tym poprzestać, a Twoim celem jest udosko- nalenie umiejętności, poszerzenie wiedzy i nabranie językowej pewności siebie – WŁOSKI NA POZIOMIE to książka w sam raz dla Ciebie! Zapraszamy do wyruszenia z nami w podróż, dzięki której szybko po- znasz tajemnice i niuanse języka włoskiego. WŁOSKI NA POZIOMIE to kontynu- acja serii kursów Lingo dla początkujących (szczegóły dotyczące kursów na stronie www.WydawnictwoLingo.pl). Książka ta jest przeznaczona dla osób średnio zaawanso- wanych i zaawansowanych w nauce języka włoskiego. Przyjęliśmy zatem założenie, że wszyscy ci, którzy zechcą sięgnąć po nasz samouczek, znają już podstawowe zagad- nienia gramatyczne oraz dysponują odpo- wiednim zasobem słownictwa. Nie znaczy to jednak wcale, że grozi Ci zetknięcie się z  tekstami o dużym stopniu skomplikowa- nia. Wręcz przeciwnie. G łównym zadaniem naszej książki jest przybliżenie języka mówionego, takie- go, jakim posługują się na co dzień rodo- wici Włosi. Kurs dzieli się na 30 lekcji. Podstawowa jednostka lekcyjna składa się m.in. z dia- logu wraz z tłumaczeniem, słownictwa, ob- jaśnień gramatycznych i językowych („Jak to działa”) oraz ćwiczeń wraz z kluczem. W części „Funkcje komunikacyjne” prezen- tujemy podstawowe sformułowania i zwro- ty przydatne w codziennej komunikacji. Po każdych pięciu podstawowych jednostkach następuje lekcja powtórkowa („Sprawdź się”), dzięki której można samodzielnie sprawdzić swoje postępy. M amy nadzieję, że nauka z naszej książki ułatwi Ci zgłębianie tajem- nic języka włoskiego. Życzymy sukcesów w nauce! Autorka i redakcja Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 9 A r r i v o i n I t a l i a 1. Arrivo in Italia FABIO: Anna! Eccoti qui! Che bello rivederti dopo tanto tempo! ANNA: Ciao, Fabio, anch’io sono felice di essere di nuovo in Italia. Grazie per essere venuto a prendermi all’aeroporto! Non vedevo l’ora di vedere te e gli altri. A proposito, dove sono Laura, Alessia e Marco? FABIO: Ti aspettano a casa di Alessia. Sei pronta, possiamo andare? ANNA: Eh, magari! Il volo è stato tranquillo, ma la mia valigia non c’è. Come faccio senza le mie cose? C’era dentro tutto il mio guardaroba estivo… FABIO: Non preoccuparti! I bagagli di tutti gli altri passeggeri sono già arrivati? ANNA: Sì, li hanno già ritirati, manca solo la mia valigia. FABIO: Allora devi recarti subito all’ufficio Assistenza Bagagli! ANNA: Ci sono già stata, ma non hanno notizie del mio bagaglio, ho compilato dei moduli e mi hanno detto di essere paziente! FABIO: Il kit di prima necessità, l’hai ricevuto? ANNA: Sì, ma non è un granché. Non so che fare adesso… FABIO: Tranquilla, calmati! Facciamo così: andremo a casa, ci faremo due spaghetti e dopo aver riposato, ritorneremo all’aeroporto, va bene? ANNA: Ok, e nella peggiore delle ipotesi Alessia mi dovrà prestare qualche suo vestito! FABIO: Certo, oppure ti comprerai un sacco di roba nuova e chiederai alla compagnia aerea il rimborso delle spese sostenute! ANNA: Sembra un’ottima idea, ora mi sento un po’ meglio. E per fortuna, il mio bagaglio a mano, non l’ho perso! 10 LEZIONE 1 Słownictwo prendere qualcuno all’aeroporto/ alla stazione – odebrać kogoś z lotniska/z dworca non vedere l’ora di fare qualcosa – nie móc się doczekać, by coś zrobić a proposito – à propos, co się tyczy… il guardaroba – garderoba (ubrania/pomieszcze� nie/duża szafa) estivo – letni preoccuparsi di qualcosa – mar� twić się czymś ritirare il bagaglio – odebrać bagaż recarsi a – udać się do compilare un modulo – wypeł� nić druk/formularz fare due spaghetti – przygoto� wać, zjeść makaron/ w ogóle coś zjeść nella peggiore delle ipotesi – w najgorszym wypadku chiedere il rimborso – żądać/ dochodzić zwrotu (kosztów) Tłumaczenie Przyjazd do Włoch. F: Anna, tu jesteś! Cieszę się, że cię znowu widzę po tak długim czasie! A: Cześć, Fabio, też jestem szczęśliwa, że znów jestem we Wło� szech. Dziękuję, że przyjechałeś po mnie na lotnisko. Nie mogłam się doczekać spotkania z tobą i innymi. À propos, gdzie są Laura, Alessia i Marco? F: Cze� kają na ciebie w domu Alessii. Jesteś gotowa, możemy jechać? A: Ah, gdyby tylko było to możliwe! Lot był spokojny, ale nie ma mojej walizki. Jak ja so� bie poradzę bez moich rzeczy? W środku były moje wszystkie letnie ubrania… F: Nie przejmuj się! Bagaże wszystkich pozostałych pasażerów już przyjechały? A: Tak, już je odebrali, brakuje tylko mojej walizki. F: A więc musisz natych� miast udać się do Biura Obsługi Bagażowej! A: Już tam byłam, ale nic nie wiedzą o  moim bagażu, wypełniłam formularze i powiedziano mi, bym była cierpli� wa! F: A podstawowy zestaw kosmetyczny otrzymałaś? A: Tak, ale nie jest to nic specjalnego. Nie wiem, co teraz zrobić… F: Spokojnie, uspokój się. Zrobimy tak: pojedziemy do domu, coś zjemy, a gdy odpoczniemy, wrócimy na lotnisko, w porządku? A: OK, a w najgorszym wypadku Alessia będzie musiała pożyczyć mi jakieś swoje ubrania! F: Pewnie, albo kupisz sobie mnóstwo nowych rzeczy i zażądasz od linii lotniczej odszkodowania za poniesione koszty! A: Wydaje mi się, że to świetny pomysł, czuję się teraz trochę lepiej. I, na szczęście, bagażu podręcznego nie zgubiłam! www.WydawnictwoLingo.pl 11 A r r i v o i n I t a l i a Więcej słówek i zwrotów il bagaglio a mano – bagaż podręczny un trolley – walizka na kółkach fare il check-in – dokonać odprawy la carta d’imbarco – karta pokładowa uscita – wyjście, gate il tabellone delle partenze/degli arrivi – tablica odlotów/przylotów salire a bordo dell’aereo – wsiąść na pokład samolotu decollare – wystartować atterrare – wylądować fare scalo – mieć międzylądowanie un volo diretto – lot bezpośredni un atterraggio di fortuna – awaryjne lądowanie il ritiro bagagli – odbiór bagaży il supplemento per il sovrappeso – dopłata za nadbagaż pagare la dogana – płacić cło non avere niente da dichiarare – nie mieć nic do oclenia Funkcje komunikacyjne n Come tranquillizzare una persona – jak kogoś uspokoić Tranquillo/-a! – Spokojnie! Calmati! – Uspokój się! Rilassati! – Rozluźnij się! Non ti preoccupare. – Nie martw się. È tutto a posto. – Wszystko jest w porządku. Su, coraggio/forza! – No już, odwagi! Andrà tutto bene. – Wszystko będzie dobrze. Dai, non prendertela così! – No nie przejmuj się tak! Non è la fine del mondo… – To nie koniec świata… 12 LEZIONE 1 Pamiętaj! Calmati czy Non preoccuparti to formy, za pomocą których zwracamy się do osoby, z którą jesteśmy na „ty”. Jeśli chcemy uspokoić osobę, z którą jesteśmy na „pan/pani”, posłużymy się następującymi zwrotami: Si calmi! (Niech się pan/pani uspokoi!), Non si pre- occupi! (Niech się pan/pani nie przejmuje!). n Come usare la parola ecco – jak używać słowa ecco Słowo ecco znaczy dosłownie „oto”, jednak jego zastosowanie może być różno- rodne. Używamy ecco: ƒƒ aby zwrócić uwagę na kogoś lub na coś, co się zbliża, właśnie się dzieje, np.: Ecco Paolo! – Oto Paweł/Paweł przyszedł! Ecco la nonna che arriva. – Babcia już idzie. Ecco może wystąpić też w połączeniu z zaimkiem osobowym: Eccomi! – Jestem! Eccoci qua! – Oto jesteśmy! Przyszliśmy/dotarliśmy! ƒƒ gdy podajemy coś komuś: – Puoi passarmi quello zaino? – Certo, eccolo! (– Możesz podać mi ten plecak? – Jasne, proszę/Oto on!) – Mi porti una bottiglia d’acqua? – Certo, eccola! (– Przyniesiesz mi butelkę wody? – Pewnie, proszę/ Oto ona!) ƒƒ gdy chcemy zaznaczyć zakończenie czynności: – Ecco fatto! – Zrobione! ƒƒ gdy chcemy podkreślić wypowiedź: – Ecco la vera felicità! – Oto prawdziwe szczęście! – Ecco, siamo alle solite! – No proszę, znów to samo. www.WydawnictwoLingo.pl 13 A r r i v o i n I t a l i a n Come usare la parola magari – jak używać słowa magari ƒƒ Magari w znaczeniu: „może” jest synonimem forse: Ci vediamo stasera? – Sono stanca, magari un’altra volta… – Widzimy się dziś wieczorem? – Jestem zmęczona, może innym razem… ƒƒ Magari w znaczeniu: „oby!/szkoda, że tak nie jest” wyraża żal, tzw. „pobożne życzenia”: Domani parto per la Grecia, vieni con me? – Eh, magari! – Jutro wyjeżdżam do Grecji, jedziesz ze mną? – Oby/ Chciałoby się! ƒƒ Magari w połączeniu z trybem congiuntivo (imperfetto lub trapassato) wyraża życzenie, pragnienie, by coś się wydarzyło, lub żal, że tak się nie stało: Magari fosse vero! – Oby to była prawda!/Chciałbym/ Chciałabym, żeby to była prawda! Jak to działa? n Konstrukcja la dislocazione a sinistra – przesunięcie w lewo W języku włoskim nienacechowany szyk zdania (czyli neutralny pod względem stylistycznym porządek wyrazów) zakłada następującą kolejność części zdania: Soggettoƒ–ƒVerboƒ–ƒOggetto (Podmiot – Orzeczenie – Dopełnienie), np.: Marco ha comprato una macchina. – Marek kupił samochód. Może się zdarzyć, że użytkownik języka chce przekazać myśl w sposób bardziej ekspresywny lub zwrócić uwagę na określoną informację. Wtedy może wykorzy- stać szyk nacechowany (nietypowy, naruszający standardową kolejność). Jedną z konstrukcji charakterystycznych jest tu tzw. dislocazione a sinistra (przesunię- cie w lewo): dopełnienie, które zwykle znajduje się po czasowniku, zostaje prze- 14 LEZIONE 1 stawione na początek zdania, pojawia się także dodatkowo zaimek, powtarzający informację niesioną przez dopełnienie: Il kit di prima necessità, l’hai ricevuto? – Podstawowy zestaw kosmetyczny, dostałaś go? (…) il mio bagaglio a mano, non l’ho perso! – Mojego bagażu podręcznego nie zgubiłam! Porównaj: szyk neutralny: Non bevo mai la birra. – Nie piję nigdy piwa. dislocazione a sinistra: La birra, non la bevo mai. – Piwa nie piję nigdy. szyk neutralny: Chiamo Luca e Claudia domani. – Zadzwonię do Łuka� sza i Klaudii jutro. dislocazione a sinistra: Luca e Claudia, li chiamo domani. – Do Łukasza i Klaudii zadzwonię jutro. Zauważ, że w zdaniach z dislocazione a sinistra na pierwszy plan wysuwa się informacja zawarta w dopełnieniu. To na nią mówiący chce zwrócić uwagę. n L’infinito passato – bezokolicznik czasu przeszłego L’infinito passato składa się z czasownika posiłkowego essere lub avere w bez- okoliczniku oraz formy imiesłowu czasu przeszłego (participioƒpassato): Grazie per essere venuto. – Dziękuję, że przyszedłeś. Dopo aver riposato, ritorneremo all’aeroporto. – Gdy wypocz� Gdy wypocz� niemy, wrócimy na lotnisko. Tej nieodmiennej formy używamy w zdaniach podrzędnych, by wyrazić czynność wcześniejszą od czynności zdania nadrzędnego. Dopo essermi laureata, sono andata negli Stati Uniti a cercare lavoro. – Po ukończeniu studiów wyjechałam do Stanów Zjednoczonych szukać pracy. È stato condannato per aver ucciso il suo vicino di casa. – Został skazany za zabicie swojego sąsiada. www.WydawnictwoLingo.pl 15 A r r i v o i n I t a l i a n Przymiotniki nieokreślone qualche i alcuni, -e Zarówno przymiotnik qualche, jak i alcuni,ƒ-e znaczą „kilka, jacyś, jakieś”, jednak wymagają innych form gramatycznych. Ho qualche amico a Roma. – Mam kilku przyjaciół w Rzymie. Ho bisogno di qualche giorno di ferie. – Potrzebuję kilku dni wolnego. Qualche pociąga za sobą rzeczownik w liczbie pojedynczej, choć znaczenie po- zostaje mnogie. Ho letto alcuni libri di Camilleri. – Przeczytałem kilka książek Camilleriego. Sono venute alcune persone. – Przyszło kilka osób. Przymiotnik alcuni, -e wymaga rzeczownika w liczbie mnogiej. O ile qualche jest przymiotnikiem nieodmiennym, o tyle wybór formy alcuni czy alcune zależy od rodzaju rzeczownika. Ćwiczenia 1. Uzupełnij zdania według wzoru, używając ecco w połączeniu z odpowiednim zaimkiem: Esempio:ƒSonoƒarrivata,ƒeccomi! 1. Sei arrivato, ...............................! 2. Siamo arrivati, ...............................! 3. Maria è arrivata, ...............................! 4. Marco e Francesco sono arrivati, ...............................! 16 LEZIONE 1 2. Wstaw w puste miejsca rzeczowniki w odpowiedniej liczbie: 1. Qualche ............................... (anno) fa ho cominciato a fare yoga. 2. Alcuni ............................... (studente) non hanno fatto i compiti. 3. Sono passate alcune ............................... (settimana) dal nostro ultimo incontro. 4. Mi serve qualche ............................... (soldo) per comprare una nuova macchina. 3. Przekształć podane zdania, używając konstrukcji dislocazioneƒaƒsinistra. Esempio:ƒCompreròƒlaƒcasaƒtraƒdueƒmesi.ƒLaƒcasa,ƒlaƒcompreròƒtraƒdueƒ mesi. 1. Ho già visto il nuovo film di Allen. ...................................................................................................... 2. Ho pagato le scarpe nuove con la carta di credito. ...................................................................................................... 3. Non mangio mai i carboidrati. ...................................................................................................... 4. Dove hai parcheggiato la macchina? ...................................................................................................... www.WydawnictwoLingo.pl 17 A r r i v o i n I t a l i a 4. Przekształć podane zdania, używając infinito passato i wyrazów w nawiasach. Esempio:Tiƒringrazioƒperchéƒmiƒhaiƒaiutato.ƒTiƒringrazioƒperƒavermiƒaiutato. 1. Ho fatto i compiti. Poi, sono andata al cinema. (dopo) ...................................................................................................... 2. Maria è uscita di casa. Ha telefonato a Claudio. (dopo) ...................................................................................................... 3. Luca ha preso un brutto voto, perché ha studiato troppo poco. (per) ...................................................................................................... 4. Ho mal di stomaco, perché ho mangiato troppe caramelle. (per) ...................................................................................................... Podróż samolotem do Włoch może wiązać się z różnymi niespodziankami, nie zawsze miłymi. Niektórych podróżnych zaskakuje włoski obyczaj nagra- dzania oklaskami pilota po wylądowaniu, jak gdyby za każdym razem cu- dem udawało się uniknąć katastrofy. Gorzej, jeśli zginie nam bagaż: włoska biurokracja i zbywanie petentów może dać się we znaki. Co więcej, w maju 2013 r. aresztowano ponad 20 pracowników jednego z rzymskich lotnisk, którzy okradali bagaże pasażerów. W sumie w ramach akcji „stive pulite” (czyste ładownie) przedstawiono zarzuty ponad 80 osobom pracującym na lotniskach Rzymu, Bolonii, Neapolu, Mediolanu, Palermo i Bari. Klucz do ćwiczeń per aver studiato troppo poco. 4. Ho mal di stomaco per aver mangiato troppe caramelle. cinema. 2. Dopo essere uscita di casa, Maria ha telefonato a Claudio. 3. Luca ha preso un brutto voto mangio mai. 4. La macchina, dove l’hai parcheggiata? ; 4. 1. Dopo aver fatto i compiti, sono andata al di Allen, l’ho già visto. 2. Le scarpe nuove, le ho pagate con la carta di credito. 3. I carboidrati, non li 1. 1. eccoti 2. eccoci 3. eccola 4. eccoli; 2. 1. anno 2. studenti 3. settimane 4. soldo; 3. 1. Il nuovo film 18 2. All’università LEZIONE 2 ANNA: Scusa, mi sai dire dov’è la segreteria studenti di giurisprudenza? LUIGI: Certo, lungo questo corridoio, l’ultima porta a sinistra. Ti faccio vedere. ANNA: Grazie mille! Sono Anna. E tu? LUIGI: Mi chiamo Luigi. Piacere. Non sembri italiana… ANNA: Infatti, sono polacca, di Stettino. Sono venuta in Italia per un anno sabbatico dopo la laurea breve, ma adesso vorrei continuare gli studi qui, a Palermo. LUIGI: Che facoltà hai frequentato in Polonia? ANNA: Ho studiato Lettere Moderne all’Università di Varsavia e ho conseguito una laurea in lingua e letteratura italiana. LUIGI: Ah, tutto chiaro adesso! Per questo parli così bene l’italiano! ANNA: Sei troppo gentile, sai, faccio ancora tanti errori… Insomma, adesso preferirei imparare con la pratica, perciò voglio studiare qualcosa di concreto e imparare la lingua vivendo in Italia. LUIGI: E da quanto ho capito hai scelto giurisprudenza? ANNA: Beh, sì, mi sembra abbastanza interessante, e poi ci sono diverse possibilità di lavoro. Anche tu studi qui? LUIGI: Come no! Stai parlando a un futuro avvocato! Sono già al secondo anno della laurea specialistica. Ecco la segreteria. Io, purtroppo, devo correre, la mia lezione comincia tra un paio di minuti. Tieni, questo è il mio numero di telefono, fammi uno squillo, così salvo il tuo numero. ANNA: Grazie, ecco fatto. A presto! LUIGI: Ciao, ci vediamo! www.WydawnictwoLingo.pl 19 A l l ’ u n i v e r s i t à Słownictwo la giurisprudenza – prawo, nauki prawne lungo – tu: wzdłuż far vedere – pokazać un anno sabbatico – rok wolne� go po ukończeniu jednej szkoły, a przed rozpo� częciem kolejnej (lub pracy) una laurea breve – licencjat conseguire una laurea – uzyskać dyplom ukończenia studiów una laurea specialistica – dyplom magistra/ukoń� czenia studiów drugiego stopnia fare uno squillo – zadzwonić (też: puścić sygnał) salvare – zapisać, zapamiętać (w telefonie, na kompu� terze) Tłumaczenie Na uniwersytecie. A: Przepraszam, czy wiesz, gdzie jest sekretariat prawa dla studentów? L: Jasne, tym korytarzem, ostatnie drzwi na lewo. Pokażę ci. A: Wiel� kie dzięki! Jestem Anna. A ty? L: Nazywam się Luigi. Miło mi. Nie wyglądasz na Włoszkę… A: Rzeczywiście, jestem Polką, ze Szczecina. Przyjechałam do Włoch zrobić sobie roczną przerwę po licencjacie, ale teraz chciałabym kontynuować studia tutaj, w Palermo. L: Na jakim kierunku studiowałaś w Polsce? A: Stu� diowałam na Neofilologii na Uniwersytecie Warszawskim i uzyskałam dyplom w zakresie italianistyki. L: A, teraz wszystko jasne! To dlatego tak dobrze mówisz po włosku! A: Jesteś bardzo miły, wiesz, robię jeszcze tyle błędów… W sumie teraz wolałabym uczyć się w praktyce, dlatego chcę studiować coś konkretnego i nauczyć się języka, mieszkając we Włoszech. L: I, o ile rozumiem, wybrałaś pra� wo? A: Hm, tak, wydaje mi się interesujące, a potem jest wiele możliwości pracy. Ty też tu studiujesz? L: A jak! Rozmawiasz z przyszłym adwokatem! Jestem już na drugim roku studiów uzupełniających! Oto sekretariat. Ja, niestety, muszę lecieć, moje zajęcia zaczynają się za dwie minuty. Masz, to mój numer telefonu, zadzwoń, to zapiszę sobie twój numer. A: Dzięki, zrobione. Na razie! L: Cześć, do zobaczenia! Więcej słówek i zwrotów un master universitario – master, tytuł uzyskiwany po ukończeniu specjalistycznego kursu I lub II stopnia, dostępny dla licen� cjatów lub magistrów 20 LEZIONE 2 un corso di laurea a ciclo unico – studia jednolite (zwykle pięcio� letnie) ricevere una borsa di studio – otrzymać stypendium naukowe un dottorato di ricerca – doktorat un esame di ammissione – egzamin wstępny facoltà – wydział istituto – instytut una matricola – student pierwszego roku uno studente del secondo/del terzo anno – student drugiego/ trzeciego roku fare/dare/sostenere un esame – zdawać egzamin superare un esame – zdać egzamin essere bocciato a un esame – nie zdać egzaminu Funkcje komunikacyjne n Come chiedere informazioni (1) – jak pytać o informacje (cz. 1) Scusa, mi sai dire dov’è la Stazione Centrale? – Przepraszam, czy wiesz, gdzie jest Dworzec Centralny? Scusi, mi sa dire dov’è la Stazione Centrale? – Przepraszam pana/panią, czy wie pan/pani, gdzie jest Dworzec Centralny? Scusi/ Scusa, per andare all’Università…? – Przepraszam pana/panią/Przepraszam cię, którędy na uniwerystet? Scusi/ Scusa, come si fa per andare alla Biblioteca Universitaria? – Przepraszam pana/panią/Przepraszam cię, którędy dojdę do Biblioteki Uniwersyteckiej? Dove si trova la segreteria? – Gdzie znajduje się sekretariat? A che ora apre la segreteria? – O której godzinie otwiera się sekretariat? A che ora finisce la lezione? – O której godzinie kończy się lekcja? www.WydawnictwoLingo.pl 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Włoski na poziomie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: