Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00301 022151 23594294 na godz. na dobę w sumie
Word 2007 PL. Kurs - książka
Word 2007 PL. Kurs - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0804-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Word to jeden z najpopularniejszych programów biurowych. Jest wykorzystywany niemal w każdej firmie i organizacji. Wygoda obsługi, rozbudowane narzędzia edycyjne i ogromne możliwości czynią z niego uniwersalną aplikację dla wszystkich, którzy w swojej pracy piszą i przetwarzają teksty. Worda można wykorzystać zarówno do napisania krótkiego pisma, jak i do przygotowania kilkusetstronicowej książki z ilustracjami, przypisami, skorowidzem i spisem treści.

Dzięki książce 'Word 2007 PL. Kurs' opanujesz możliwości najnowszej wersji Worda. Poznasz interfejs użytkownika i zasady pracy z dokumentami. Nauczysz się wprowadzać i formatować tekst, wstawiać symbole i znaki specjalne oraz korzystać z autokorekty. Dowiesz się, w jaki sposób zabezpieczać dokumenty hasłem i tworzyć kopie zapasowe plików. Poznasz sposoby odzyskiwania tekstu z uszkodzonych dokumentów. Przeczytasz także o tworzeniu przypisów, indeksów i spisów treści oraz tabel i list, a także o drukowaniu dokumentów.

Umiejętność obsługi Worda jest dziś niezbędna w każdej firmie.
Poznaj i Ty możliwości najnowszej wersji tego programu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Word 2007 PL. Kurs Autor: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 83-246-0804-4 Format: B5, stron: 325 Word to jeden z najpopularniejszych programów biurowych. Jest wykorzystywany niemal w ka¿dej firmie i organizacji. Wygoda obs³ugi, rozbudowane narzêdzia edycyjne i ogromne mo¿liwoœci czyni¹ z niego uniwersaln¹ aplikacjê dla wszystkich, którzy w swojej pracy pisz¹ i przetwarzaj¹ teksty. Worda mo¿na wykorzystaæ zarówno do napisania krótkiego pisma, jak i do przygotowania kilkusetstronicowej ksi¹¿ki z ilustracjami, przypisami, skorowidzem i spisem treœci. Dziêki ksi¹¿ce „Word 2007 PL. Kurs” opanujesz mo¿liwoœci najnowszej wersji Worda. Poznasz interfejs u¿ytkownika i zasady pracy z dokumentami. Nauczysz siê wprowadzaæ i formatowaæ tekst, wstawiaæ symbole i znaki specjalne oraz korzystaæ z autokorekty. Dowiesz siê, w jaki sposób zabezpieczaæ dokumenty has³em i tworzyæ kopie zapasowe plików. Poznasz sposoby odzyskiwania tekstu z uszkodzonych dokumentów. Przeczytasz tak¿e o tworzeniu przypisów, indeksów i spisów treœci oraz tabel i list, a tak¿e o drukowaniu dokumentów. (cid:129) Uruchamianie i aktywacja najnowszego pakietu Office 2007 (cid:129) Interfejs u¿ytkownika Worda 2007 (cid:129) Wstawianie tekstu (cid:129) Wyszukiwanie i zastêpowanie fragmentów tekstu (cid:129) Praca z plikami (cid:129) Formatowanie tekstu (cid:129) Drukowanie (cid:129) Wstawianie przypisów (cid:129) Tworzenie skorowidzów i spisów treœci (cid:129) Tabele Umiejêtnoœæ obs³ugi Worda jest dziœ niezbêdna w ka¿dej firmie. Poznaj i Ty mo¿liwoœci najnowszej wersji tego programu Spis treści Rozdzia³ 1. Tytu³em wstêpu… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wymagania systemowe pakietu Offi ce 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rozdzia³ 2. Edycje pakietu Microsoft Offi ce 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Aplikacje pakietu Microsoft Offi ce 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rozdzia³ 3. Uruchamianie edytora Word 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Aktywacja programów pakietu Offi ce 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zaawansowane opcje uruchamiania edytora Word 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Nowy interfejs użytkownika edytora Word 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Rozdzia³ 4. Tworzenie i edycja dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Podstawowe operacje edycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Rozdzia³ 5. Zarz¹dzanie plikami — otwieranie, zapisywanie i ochrona dokumentów . .101 Nowy format plików Microsoft Offi ce 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Otwieranie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Zapisywanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Ochrona dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Rozdzia³ 6. Formatowanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Co się stało z paskiem narzędzi Formatowanie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Formatowanie znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Formatowanie akapitów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Formatowanie z wykorzystaniem stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Rozdzia³ 7. Drukowanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Podgląd wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Drukowanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Rozdzia³ 8. Tworzenie przypisów dolnych i koñcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Wstawianie przypisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Zmiana formatu znacznika przypisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Zmiana zakresu ciągłej numeracji przypisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Przenoszenie i kopiowanie przypisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Usuwanie przypisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Zmiana wyglądu separatora przypisów i dodawanie not kontynuacji przypisów . . 238 Zamiana przypisów dolnych na przypisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 6 Spis treści Rozdzia³ 9. Tworzenie i edycja tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Tworzenie prostych tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Zastosowanie szablonów tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Szybkie wstawianie prostych tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Zmiana rozmiarów wierszy i kolumn w tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Zmiana szerokości kolumn tabeli przy użyciu linijki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Usuwanie tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Wstawianie kolumn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Wstawianie nowego wiersza do edytowanej tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Łączenie wybranych komórek tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Dzielenie komórek tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Przenoszenie tabeli w inne miejsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Automatyczne powielanie nagłówków tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Rysowanie tabel, czyli przyjemne z pożytecznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Tworzenie tabel metodą mieszaną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Obracanie tekstu w tabeli o 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Formatowanie tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Rozdzia³ 10. Tworzenie i edycja list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Listy wypunktowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Listy numerowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Listy wielopoziomowe (hierarchiczne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Rozdzia³ 11. Tworzenie i edycja kolumn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Szybkie dzielenie tekstu na kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Szybka zmiana szerokości kolumn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Zaawansowane opcje tworzenia kolumn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Łamanie kolumn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Równoważenie długości kolumn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Wyświetlanie znaczników granic kolumn (tekstu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Usuwanie podziału na kolumny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Rozdzia³ 12. Tworzenie spisów treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 Szybkie tworzenie spisu treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Zaawansowane tworzenie spisu treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Tworzenie spisu treści za pomocą stylów niestandardowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Szybkie oznaczanie haseł spisu treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Tworzenie spisu treści przy użyciu ręcznego oznaczania haseł . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Aktualizacja spisów treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Usuwanie spisów treści z edytowanych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Tworzenie prostych tabel Zastosowanie szablonów tabel Szybkie wstawianie prostych tabel Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli Zmiana rozmiarów wierszy i kolumn w tabeli Zmiana szerokości kolumn tabeli przy u¿yciu linijki Usuwanie tabeli Wstawianie kolumn Wstawianie nowego wiersza do edytowanej tabeli £¹czenie wybranych komórek tabeli Dzielenie komórek tabeli Przenoszenie tabeli w inne miejsce Automatyczne powielanie nag³ówków tabeli Rysowanie tabel, czyli przyjemne z po¿ytecznym Tworzenie tabel metod¹ mieszan¹ Obracanie tekstu w tabeli o 900 Formatowanie tabel 9 Tworzenie i edycja tabel Tabele. Trudno dyskutować o przydatności tego elementu w różnego rodzaju zestawieniach, raportach i sprawozdaniach i chyba nie ma użytkownika komputera, który choć raz nie stanął przed koniecznością utworzenia mniej lub bardziej skomplikowanej tabeli. Microsoft Word 2007 ma bardzo rozbudowany i elastyczny moduł tabel, który pozwala bardzo szybko tworzyć tabele od tych najprostszych aż do takich, od których użytkownikom edytorów tekstu starszych generacji „włos jeży się na głowie”. Jak szybko się przekonasz, tworzenie tabel wcale nie musi być trudne, zwłaszcza jeżeli masz do dyspozycji tak wyrafi nowane narzędzie jak Word. A więc — do dzieła! 246 Tworzenie prostych tabel Tworzenie prostych tabel Załóżmy, że chcesz utworzyć prostą, nieskomplikowaną tabelkę o rozmiarach 4 kolumny na 5 wierszy. Jak najszybciej można się do tego zabrać? 1 2 3 4 5 7 6 1. Przejdź na kartę Wsta- wianie, klikając ją lewym przyciskiem myszki lub naciskając sekwencję klawiszy LewyAlt, V. 2. W sekcji Tabela odszukaj i naciśnij przycisk Tabela. 3. Na ekranie pojawi się menu tworzenia ta- bel. Wybierz polecenie Wstaw tabelę. 4. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Wstawianie tabeli. 5. W polu Liczba kolumn wpisz wartość 4. 6. W polu Liczba wierszy wpisz wartość 5. 7. Naciśnij przycisk OK — Word utworzy w dokumencie tabelę o rozmiarze 5 wierszy i 4 kolumn i tak dobierze szerokość kolumn, aby tabela zajmowała całą szerokość strony. 9 8 8. Gotowa tabela pojawia się na ekranie, a kursor zostaje umieszczony w lewej górnej komórce tabeli. 9. Zwróć uwagę, że na Wstążce pojawiły się dwie nowe karty, Projektowanie i Układ, należące do kategorii Narzędzia tabel. Obie karty będą widoczne na Wstążce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ustawisz kursor w obrębie dowolnej tabeli. W kolejnych sekcjach będziemy szczegółowo omawiać polecenia dostępne na tych kartach. Tworzenie prostych tabel 247 Jak widać, wstawianie tabeli jest operacją zupełnie prostą. Polecenie Wstaw/Tabela jest szczególnie użyteczne przy tworzeniu dużych tabel o klasycznym układzie (zwykły podział wiersze — kolumny). Okno opcji tabeli zawiera kilka bardzo użytecznych opcji, które już na etapie tworzenia pozwolą Ci dopasować tabelę do swoich potrzeb: • Stała szerokość kolumn — wybierz tę opcję, jeżeli chcesz, aby kolumny miały za- wsze określony rozmiar. Wpisz lub kliknij pożądaną szerokość kolumny. Aby ko- lumny wstawiane między marginesy dokumentu miały jednakowy rozmiar, wy- bierz opcję Auto. Wskazówka • Autodopasowanie do zawartości — powoduje automatyczne dopasowanie szero- kości kolumn w tabeli do ilości wpisywanego przez Ciebie tekstu. • Autodopasowanie do okna — powoduje automatyczne dopasowanie rozmiaru tabeli do okna wyświetlanego przez przeglądarkę sieci Web. • Zapamiętaj rozmiary nowych tabel — powoduje zapamiętanie aktualnej liczby kolumn i wierszy oraz ustawień opcji autodopasowania, traktując te parametry jako ustawienia domyślne podczas tworzenia nowych tabel. Pamiętaj, że w komórkach tabeli obowiązują te same zasady nadawania atrybutów oraz wyrównywania marginesów tekstu co przy normalnej edycji dokumentu. Wskazówka Aby szybko wyświetlić na ekranie okno Wstawianie tabeli, możesz nacisnąć sekwencję klawiszy LewyAlt, V, L, W. 248 Zastosowanie szablonów tabel Zastosowanie szablonów tabel Microsoft Word 2007 posiada pewną bibliotekę gotowych do użycia wzorów tabel, wypełnionych przykładowymi danymi, które można umieścić w dokumencie kilkoma kliknięciami myszy. Aby się o tym przekonać, wykonaj poniższe polecenia: 1 4 2 3 1. Przejdź na kartę Wsta- wianie, klikając ją lewym przyciskiem myszki lub naciskając sekwencję kla- wiszy LewyAlt, V. 2. W sekcji Tabela odszukaj i naciśnij przycisk Tabela. 3. Na ekranie pojawi się menu tworzenia tabel. Wybierz polecenie Szybkie tabele. 4. Na ekranie pojawi się lista wbudowanych tabel. Wybierz z listy interesującą Cię pozycję i kliknij ją lewym przyciskiem myszki. Word wstawi gotową, sformatowaną tabelę do dokumentu. Wskazówka Aby szybko wyświetlić na ekranie listę szablonów tabel, możesz nacisnąć sekwencję kla- wiszy LewyAlt, V, L, T. Szybkie wstawianie prostych tabel 249 Szybkie wstawianie prostych tabel Jeżeli chcesz szybko wstawić tabelę, możesz również skorzystać z prostego mechanizmu, który świetnie nadaje się do szybkiego wstawiania niezbyt dużych tabel o prostym układzie (maksymalnie 10 kolumn na 8 wierszy) i automatycznie dobieranej szerokości kolumn (podczas wstawiania tabeli w ten sposób nie masz wpływu na szerokość kolumn). Jak tego dokonać? Spójrz poniżej: 1 4 2 3 1. Przejdź na kartę Wsta- wianie, klikając ją lewym przyciskiem myszki lub na- ciskając sekwencję klawiszy LewyAlt, V. 2. W sekcji Tabela odszukaj i naciśnij przycisk Tabela. 3. Na ekranie pojawi się menu tworzenia tabel. W jego górnej części znajdziesz raster Wstawianie tabeli. Przeciągnij po nim myszką (bez naciskania żadne- go klawisza) zaznaczając odpowiednią ilość wierszy i kolumn (maksymalnie 10×8). Zwróć uwagę, że w miarę jak zaznaczasz kolejne wiersze i kolumny, Word automatycznie wyświetla podgląd takiej tabeli w treści dokumentu. 4. Po zaznaczeniu kliknij lewym przyciskiem myszki. Word wstawi tabelę do do- kumentu, a kursor zostanie umieszczony w lewej górnej komórce tabeli. 250 Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli Poszczególne elementy, z których składa się tabela (komórki, wiersze, kolumny), mogą być szybko i wygodnie zaznaczane przy użyciu… myszki ☺. Aby się o tym przekonać, po prostu wykonaj poniższe polecenia. 1. Aby zaznaczyć komórkę, kliknij lewym przyciskiem myszki w pobliżu jej lewej krawędzi — zwróć uwagę na zmianę kształtu wskaźnika myszki. Jeżeli po zaznaczeniu danego elementu tabeli przytrzymasz przez chwilę nieruchomo wskaźnik myszki, to pojawi się nad nim półprzezroczysty minipasek narzędzi formato- wania, dzięki czemu możesz szybko zmienić krój czcionki, jej rozmiar i inne elementy formatowania zaznaczonego elementu. Wskazówka 2. Aby zaznaczyć wiersz tabeli, kliknij lewym przyciskiem myszki w pobliżu lewej krawędzi tabeli na wysokości wiersza, który chcesz zaznaczyć. 3. Aby zaznaczyć kolumnę tabeli, kliknij lewym przyciskiem myszki w pobliżu górnej krawędzi wybranej kolumny; zwróć uwagę, że wskaźnik myszki przy- biera kształt małej, skierowanej w dół czarnej strzałki. Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli 251 4. Aby zaznaczyć kilka kolejnych elementów tabeli (komórek, wierszy, kolumn), zaznacz pierwszy z nich, a następnie, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki, przeciągnij myszkę aż do zaznaczenia żądanego obszaru. 5. Aby zaznaczyć kilka różnych, niezależnych elementów tabeli, zaznacz pierwszy z nich, następnie wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i przy użyciu myszki zaznacz następne elementy. 6. Aby zaznaczyć całą tabelę, kliknij uchwyt przenoszenia tabeli znajdujący się nieco powyżej lewego górnego narożnika tabeli. Alternatywny sposób zaznaczania elementów tabeli Jeżeli nie lubisz zaznaczać, posługując się myszką, to do zaznaczania elementów tabeli możesz użyć poleceń Wstążki. Aby tego dokonać: 252 Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli 3 4 1 2 1. Ustaw kursor w wybranej komórce tabeli. 2. Przejdź na kartę Układ. 3. W grupie poleceń Tabela odszukaj i naciśnij przycisk Zaznacz. 4. Z menu wybierz element, który chcesz zaznaczyć. Wskazówka Jeżeli chcesz szybko zaznaczyć wybrany element tabeli, to po ustawieniu kursora w wy- branej komórce naciśnij sekwencję klawiszy LewyAlt, J, U, K, a następnie literę odpowia- dającą elementowi, który chcesz zaznaczyć: A — komórka, K — kolumna, W — wiersz lub T — tabela. Można i tak, ale chyba zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest po pro- stu użycie do tego celu myszy... Zmiana rozmiarów wierszy i kolumn w tabeli 253 Zmiana rozmiarów wierszy i kolumn w tabeli Aby zmienić rozmiary wiersza (kolumny) edytowanej tabeli, powinieneś wykonać poniższe polecenia: 1. Umieść kursor w dowolnej komórce edytowanej tabeli. 2. Ustaw wskaźnik myszki na linii dzielącej kolumny lub wiersze — jego kształt zmieni się na podwójną czarną strzałkę. 3. Wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz myszki, a następnie przeciągnij krawędź kolumny (wiersza) aż do uzyskania żądanej szerokości (wysokości). 4. W opisany sposób zmodyfi kuj szerokości (wysokości) pozostałych kolumn (wierszy). Wskazówka Podczas modyfi kacji szerokości kolumn przy użyciu myszki powinieneś upewnić się, że nie są zaznaczone jakieś komórki tabeli — jeżeli tak, to zmiana szerokości będzie do- tyczyła tylko zaznaczonych komórek, a prawdopodobnie nie jest to efekt, o który Ci chodzi… 254 Zmiana szerokości kolumn tabeli przy u¿yciu linijki Zmiana szerokości kolumn tabeli przy u¿yciu linijki Wbrew pozorom linijka jest całkiem wygodnym narzędziem pozwalającym na modyfi kację szerokości kolumn edytowanej tabeli. Aby się o tym przekonać, wykonaj poniższe polecenia: 1 4 3 2 1. Ustaw kursor w dowol- nej komórce tabeli. 2. Jeżeli linijka nie jest wi- doczna, to przywołaj ją na ekran (np. klikając Linijka zlokali- ikonę zowaną nad górną strzał- ką suwaka przewijania pionowego). 3. Za pomocą myszki „złap” na linijce znacznik odpowiadający kolumnie, któ- rej szerokość chcesz zmodyfi kować, i przeciągnij go do uzyskania żądanego rozmiaru — zwróć uwagę, że podczas tej operacji wskaźnik myszki przybiera kształt czarnej, dwustronnej strzałki. 4. W analogiczny sposób możesz modyfi kować wysokość wierszy. Złap na linijce pionowej znacznik wysokości danego wiersza i przesuń go tak, aby uzyskać żądany efekt. Wskazówka Zauważ, że jeżeli, korzystając z linijki, zmieniasz szerokość kolumny, Word odpowied- nio zmienia szerokość całej tabeli. Aby tego uniknąć (choć czasami jest to zachowanie pożądane), podczas przeciągania myszki trzymaj wciśnięty klawisz Shift . Wskazówka Ręcznie modyfi kując szerokość kolumn, trudno sprawić, aby były one równe. Jeżeli jed- nak podczas przeciągania myszki będziesz trzymał wciśnięte klawisze Ctrl+Shift , Word wyrówna szerokość wszystkich kolumn na prawo od kolumny modyfi kowanej — szero- kość tabeli pozostanie bez zmian. Zmiana szerokości kolumn tabeli przy u¿yciu linijki 255 Precyzyjne ustawianie rozmiarów tabeli przy u¿yciu linijki Załóżmy, że chciałbyś szybko utworzyć tabelę o wymiarach 4 kolumny na 5 wierszy, której poszczególne kolumny będą miały szerokość odpowiednio: 1. kolumna — 2,5 cm; 2. kolumna — 3,25 cm; 3. kolumna — 2,75 cm; 4. kolumna — 5 cm. W jaki sposób możesz tego dokonać? Nic trudnego — po prostu powinieneś wykonać poniższe polecenia: 3 2 1 1. Utwórz prostą tabelę o wymiarach 4 kolumny na 5 wierszy. 2. Jeżeli linijka nie jest widoczna, to przywołaj ją na ekran (np. klikając ikonę Linijka zlokalizowaną nad górną strzałką suwaka przewijania pionowego). 3. Ustaw kursor w dowolnej komórce tabeli, następnie wciśnij i przytrzymaj klawisz LewyAlt i za pomocą myszki „złap” na linijce znacznik odpowiadający kolumnie, której szerokość chcesz zmodyfi kować, oraz przeciągnij go do uzy- skania żądanego rozmiaru — zauważ, że na linijce Word wyświetla szerokości kolumn — dzięki temu możesz szybko i precyzyjnie ustawić żądaną szerokość poszczególnych kolumn tabeli! Wskazówka W identyczny sposób możesz zmieniać wysokość wierszy tabeli (oczywiście powinieneś w tym celu posługiwać się znacznikami umieszczonymi na linijce pionowej). Precyzyjne ustawianie rozmiarów tabeli Opisana w poprzednim punkcie metoda jest szybka i precyzyjna — ale mimo to w pewnych sytuacjach wymagających dużej dokładności może się okazać niewystarczająca. Wówczas możesz skorzystać z możliwości ręcznego ustawiania szerokości poszczególnych kolumn lub wierszy, jaką daje Ci okno właściwości tabeli. Przykładowo załóżmy, że musisz utworzyć tabelę o wymiarach 4 kolumny na 5 wierszy, w której poszczególne kolumny z takich czy innych przyczyn muszą mieć dokładnie sprecyzowane wymiary: 1. kolumna — 2,77 cm; 2. kolumna — 4,13 cm; 3. kolumna 256 Zmiana szerokości kolumn tabeli przy u¿yciu linijki — 2,88 cm; 4. kolumna — 3,32 cm. Jak tego dokonać? Za moment przekonasz się, że wcale nie jest to takie trudne: 3 1 4 5 7 6 8 2 1. Utwórz tabelę o wymiarach 4 kolumny na 5 wierszy, a następnie ustaw kursor w dowolnej komórce pierw- szej kolumny. 2. Przejdź na kartę Układ, kli- kając ją niej lewym przyci- skiem myszki lub naciskając sekwencję klawiszy Lewy- Alt, J, U. 3. W grupie poleceń Tabela odszukaj i naciśnij przycisk Właściwości. 4. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Właściwości tabeli. 5. Przejdź na zakładkę Kolumna. 6. Zaznacz opcję Preferowana szerokość, a następnie w polu obok wpisz wartość 2,77 cm (zakładany rozmiar pierwszej kolumny). 7. Naciśnij przycisk Następna kolumna. Word przejdzie do ustawiania parame- trów kolumny numer 2. W polu Preferowana szerokość wpisz wartość 4,13 cm i ponownie naciśnij przycisk Następna kolumna. W ten sam sposób zmodyfi kuj szerokość pozostałych kolumn. 8. Naciśnij przycisk OK. Wskazówka Aby szybko wyświetlić na ekranie okno właściwości tabeli, naciśnij sekwencję klawiszy LewyAlt, J, U, O. Usuwanie tabeli 257 Usuwanie tabeli Usuwanie tabeli test bardzo prostą i nieskomplikowaną operacją. Jeżeli chcesz usunąć tabelę z edytowanego dokumentu, powinieneś wykonać poniższe polecenia: 2 3 4 1 1. Ustaw kursor w dowolnej komórce tabeli. 2. Przejdź na kartę Układ, klikając ją lewym przyciskiem myszki lub naciskając sekwencję klawiszy LewyAlt, J, U. 3. W grupie poleceń Wiersze i kolumny odszukaj i naciśnij przycisk Usuń. 4. Z menu wybierz polecenie Usuń tabelę. Wskazówka Pamiętaj, że usunięcie tabeli jest operacją odwracalną — jeżeli omyłkowo usuniesz ta- belę z dokumentu, możesz ją bardzo szybko przywrócić, naciskając kombinację klawi- szy CTRL+Z lub klikając przycisk Cofnij zlokalizowany na pasku Szybki dostęp. Wskazówka Aby szybko usunąć tabelę z dokumentu, możesz ją zaznaczyć, klikając znacznik umieszczony w jej lewym górnym rogu, i nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+X. Co prawda w ten sposób tabela nie zostanie „usunięta”, ale po prostu wycięta z doku- mentu i umieszczona w schowku, lecz z punktu widzenia naszego dokumentu zamie- rzony efekt zostanie osiągnięty. 258 Usuwanie tabeli Usuwanie kolumn z edytowanej tabeli Aby usunąć kolumnę z tabeli, powinieneś wykonać poniższe polecenia: 1. Ustaw kursor w dowolnej komórce kolumny przeznaczonej do usunięcia. Jeżeli chcesz usunąć więcej niż jedną kolumnę, po prostu zaznacz kolumny, które chcesz usunąć. 2. Przejdź na kartę Układ, klikając ją lewym przyciskiem myszki lub naciskając sekwencję klawiszy LewyAlt, J, U. 3. W grupie poleceń Wiersze i kolumny odszukaj i naciśnij przycisk Usuń. 4. Z menu wybierz polecenie Usuń kolumny. Wskazówka Aby szybko usunąć wybrane kolumny z tabeli, zaznacz je i po prostu naciśnij kombina- cję klawiszy Ctrl+X. Usuwanie wierszy z edytowanej tabeli Aby usunąć wiersz z tabeli, powinieneś wykonać poniższe polecenia: 1. Ustaw kursor w dowolnej komórce wiersza przeznaczonego do usunięcia. Jeżeli chcesz usunąć więcej niż jeden wiersz, po prostu zaznacz wiersze, które chcesz usunąć. 2. Przejdź na kartę Układ, klikając ją lewym przyciskiem myszki lub naciskając sekwencję klawiszy LewyAlt, J, U. 3. W grupie poleceń Wiersze i kolumny odszukaj i naciśnij przycisk Usuń. 4. Z menu wybierz polecenie Usuń wiersze.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2007 PL. Kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: