Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00546 023209 23571952 na godz. na dobę w sumie
Word 2013 PL. Kurs - książka
Word 2013 PL. Kurs - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7544-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pakiet biurowy Microsoft Office potrafi już chyba wszystko. No, nie przyniesie kawy, ale z pewnością pozwoli nam zyskać czas na jej zrobienie. W dodatku możemy korzystać z niego wszędzie na świecie, o ile tylko wybierzemy wersję sieciową Office 365. W pełni zintegrowany z systemem Windows 8, poza dotychczasowymi funkcjami oferuje także obsługę funkcji dotykowych. Jeśli zaś chodzi o nowości w samym edytorze Word, którego kolejne odsłony pozwalają na coraz lepsze i szybsze tworzenie znakomitej jakości dokumentów, warto wymienić udoskonalenia w zakresie rejestrowania zmian, obsługę standardu XML oraz możliwość odczytywania, edytowania i zapisywania plików w formatach PDF czy XPS.

Ta książka ma za zadanie pomóc nowym użytkownikom Worda, a także tym, którzy 'przesiadają się' na wersję 2013. Znajdziesz tu proste przepisy na osiąganie określonych efektów, a kolejne, dokładnie opisane ćwiczenia pomogą Ci zorientować się w układzie przycisków i menu z poleceniami. Dzięki temu szybko nauczysz się tworzyć i edytować dokumenty, bawić się kolorem i krojem czcionek, wykorzystywać style i szablony. Zobaczysz, jak łatwo wstawić obrazki, tabele i diagramy, a nawet stworzyć spis treści i profesjonalnie dodać przypisy. Spróbuj, a efekt będzie naprawdę piorunujący!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?wo13ku Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7544-9 • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Rozdział 1. Zamiast wstępu ..............................................................................5 Pakiet Microsoft Office 2013 wraz z usługą Office 365 ......................................5 Aktywacja programów pakietu Office 2013 .........................................................8 Wymagania systemowe pakietu Office 2013 ........................................................8 Uruchamianie edytora Word 2013 ........................................................................9 Interfejs użytkownika edytora Word 2013 ........................................................ 11 Rozdział 2. Tworzenie i edytowanie dokumentów ...........................................23 Tworzenie nowego dokumentu po uruchomieniu edytora ............................ 23 Otwieranie ostatnio używanych dokumentów ................................................. 25 Tworzenie dokumentów opartych na szablonach ............................................ 27 Poruszanie się w dokumencie ............................................................................. 29 Wpisywanie tekstu i edycja dokumentów ......................................................... 32 Zapisywanie i zamykanie dokumentów ............................................................ 86 Rozdział 3. Formatowanie znaków, akapitów i stron ......................................89 Co się stało z paskiem narzędzi Formatowanie................................................ 90 Formatowanie znaków ......................................................................................... 91 Formatowanie akapitów .................................................................................... 108 Dodawanie nagłówków i stopek ....................................................................... 144 Rozdział 4. Zarządzanie plikami — otwieranie, zapisywanie i ochrona dokumentów ...............................................................153 Format plików Microsoft Office 2013 .............................................................. 153 Otwieranie dokumentów ................................................................................... 154 Zapisywanie dokumentów ................................................................................ 164 Ochrona dokumentów ....................................................................................... 176 Rozdział 5. Drukowanie dokumentów ...........................................................187 Podgląd wydruku ............................................................................................... 188 Drukowanie dokumentów ................................................................................ 190 Rozdział 6. Style, motywy i szablony ............................................................205 Zastosowanie stylów .......................................................................................... 205 Zastosowanie motywów .................................................................................... 218 Zastosowanie szablonów ................................................................................... 222 Rozdział 7. Praca z elementami graficznymi ................................................227 Zdjęcia, obrazy i inne elementy graficzne ....................................................... 227 Wstawianie elementów typu WordArt ............................................................ 228 Wstawianie zdjęć i obrazów .............................................................................. 232 Wstawianie kształtów ........................................................................................ 239 SmartArt — tworzenie i edytowanie diagramów ........................................... 242 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 8. Tworzenie i edycja list .................................................................249 Listy wypunktowane .......................................................................................... 249 Listy numerowane .............................................................................................. 254 Listy wielopoziomowe (hierarchiczne) ........................................................... 258 Rozdział 9. Tworzenie i edycja tabel .............................................................261 Tworzenie prostych tabel................................................................................... 261 Zastosowanie szablonów tabel .......................................................................... 263 Szybkie wstawianie prostych tabel ................................................................... 264 Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli.............................................. 264 Zmiana rozmiarów wierszy i kolumn w tabeli ............................................... 266 Zmiana szerokości kolumn tabeli przy użyciu linijki .................................... 267 Usuwanie tabeli ................................................................................................... 269 Wstawianie kolumn ........................................................................................... 272 Wstawianie nowego wiersza do edytowanej tabeli ........................................ 273 Łączenie wybranych komórek tabeli ............................................................... 274 Dzielenie komórek tabeli ................................................................................... 275 Przenoszenie tabeli w inne miejsce .................................................................. 276 Automatyczne powielanie nagłówków tabeli ................................................. 277 Rysowanie tabel, czyli przyjemne z pożytecznym .......................................... 278 Tworzenie tabel metodą mieszaną ................................................................... 282 Obracanie tekstu w tabeli o 90˚ ........................................................................ 285 Formatowanie tabel ............................................................................................ 286 Rozdział 10. Tworzenie spisów treści ................................................................. 289 Szybkie tworzenie spisu treści .......................................................................... 290 Zaawansowane tworzenie spisu treści ............................................................. 291 Tworzenie spisu treści za pomocą stylów niestandardowych ...................... 293 Szybkie oznaczanie haseł spisu treści .............................................................. 294 Tworzenie spisu treści przy użyciu ręcznego oznaczania haseł.................... 295 Aktualizacja spisów treści ................................................................................. 297 Usuwanie spisów treści z edytowanych dokumentów ................................... 299 Rozdział 11. Tworzenie przypisów dolnych i końcowych ................................301 Wstawianie przypisów ....................................................................................... 302 Zmiana formatu znacznika przypisu ............................................................... 303 Zmiana zakresu ciągłej numeracji przypisów ................................................ 305 Przenoszenie i kopiowanie przypisów ............................................................. 306 Usuwanie przypisów .......................................................................................... 307 Zmiana wyglądu separatora przypisów i dodawanie not kontynuacji przypisów ................................................................................ 308 Zamiana przypisów dolnych na przypisy końcowe ....................................... 310 Rozdział 12. Podział tekstu na kolumny ..........................................................313 Szybkie dzielenie tekstu na kolumny ............................................................... 314 Szybka zmiana szerokości kolumn .................................................................. 316 Zaawansowane opcje tworzenia kolumn ........................................................ 317 Łamanie kolumn ................................................................................................ 319 Równoważenie długości kolumn ..................................................................... 320 Wyświetlanie znaczników granic kolumn (tekstu) ........................................ 321 Usuwanie podziału na kolumny ....................................................................... 322 Kup książkęPoleć książkę • Zdjęcia, obrazy i inne elementy graficzne • Wstawianie elementów typu WordArt • Wstawianie zdjęć i obrazów • Wstawianie kształtów • SmartArt — tworzenie i edytowanie diagramów Praca z elementami graficznymi Co prawda Microsoft Word jest formalnie edytorem tekstu, ale w niczym nie zmienia to faktu, że bardzo mocno wspiera użytkowników w zakresie wzbogacania dokumen- tów różnego rodzaju elementami graficznymi. Pracując z Wordem, możemy rozróż- nić dwa podstawowe rodzaje grafiki pozwalające uatrakcyjnić tworzone dokumenty: obiekty rysunkowe (takie jak autokształty, diagramy, krzywe, linie i obiekty typu WordArt) i obrazy (zdjęcia i grafiki czy elementy typu clipart). Zdjęcia, obrazy i inne elementy graficzne Jeden obraz jest wart tysiąca słów. Wstawienie odpowiednio dobranego zdjęcia czy rysunku do edytowanego dokumentu może podnieść jego atrakcyjność i zwrócić uwagę użytkownika na prezentowane treści. Word 2013 umożliwia nie tylko pro- ste wstawianie rysunków i zdjęć, ale również tworzenie kolekcji zdjęć, rysunków i in- nych elementów graficznych oraz zarządzanie nimi, ich skalowanie i modyfikowanie, korzystanie z bardzo rozbudowanej galerii efektów graficznych i umieszczanie takich elementów dokładnie w tym miejscu dokumentu, w którym najlepiej będą spełniały swoje zadanie. 7Kup książkęPoleć książkę 228 Wstawianie elementów typu WordArt Wstawianie elementów typu WordArt Obiekty typu WordArt to inaczej ozdobne elementy tekstowe umieszczane w dokumencie. Wygląd takiego przykładowego elementu przedstawiono poniżej: Aby wstawić prosty obiekt typu WordArt do dokumentu, wykonaj polecenia opisane poniżej: 1. Przejdź na kartę wStawianie. 2. W grupie opcji tekst odszukaj i naciśnij przycisk wordart. 3. Z galerii wybierz styl elementu WordArt, który chcesz wstawić do dokumentu. 1 2 3 4 4. Na ekranie pojawi się pole tekstowe. Wpisz tekst, który będzie treścią obiektu WordArt, i po zakończeniu kliknij lewym przyciskiem myszy dowolne miej- sce dokumentu poza obszarem obiektu WordArt. Gotowe! Wygląd naszego przykładowego obiektu typu WordArt przedstawiamy poniżej: Kup książkęPoleć książkę Wstawianie elementów typu WordArt 229 Modyfi kacja obiektów typu WordArt Obiekt WordArt, który utworzyliśmy przed chwilą, nie jest jednak zbyt efektowny. Jak zatem można uzyskać nieco bardziej spektakularne rezultaty? To nic trudnego. Aby się o tym przekonać, wykonaj polecenia opisane poniżej: • Kliknij obiekt WordArt, którego wygląd chcesz zmodyfi kować. Zwróć uwagę, że na Wstążce pojawiła się nowa karta Formatowanie. • Aby zmienić styl obiektu WordArt, zaznacz jego odpowiedni fragment (lub całość), rozwiń listę Szybkie style i z galerii wybierz nowy styl. 2 3 1 Efekt modyfi kacji został przedstawiony poniżej: • Aby zmienić rodzaj wypełnienia tła obiektu WordArt, kliknij obiekt lewym przyciskiem myszy, rozwiń galerię wypełnienia tła i wybierz z niej odpo- wiedni motyw. Jeżeli nie odpowiadają Ci podstawowe wypełnienia, wy- bierz opcję inne wypełnienia motywów i wybierz motyw z dodatkowej listy. 3 1 2 4 Kup książkęPoleć książkę 230 Wstawianie elementów typu WordArt • Aby zmienić wygląd obiektu typu WordArt, kliknij obiekt lewym przyci- skiem myszy, rozwiń galerię efekty tekstowe i wybierz rodzaj efektu, który chcesz zastosować. Do wyboru masz cały szereg efektów z kategorii: Cień, odbicie, Poświata, Skos, obrót 3-w oraz Przekształcenie. Ponieważ liczba dostępnych efektów i ich kombinacji jest ogromna, a wybór prosty, nie będziemy tutaj szczegółowo opisywać poszczególnych opcji — po prostu spróbuj poeksperymentować z różnymi ustawieniami! 2 3 1 4 Umieszczanie obiektów typu WordArt w tekście Po utworzeniu obiektu typu WordArt możesz zmienić sposób, w jaki będzie trakto- wany otaczający go tekst. Domyślnie obiekty typu WordArt są umieszczane na pierw- szym planie, niejako przed otaczającym je tekstem, a inaczej mówiąc: na tekście. Przykład takiego rozwiązania został przedstawiony poniżej: Kup książkęPoleć książkę Wstawianie elementów typu WordArt 231 Aby to zmienić, kliknij obiekt WordArt lewym przyciskiem myszy i naciśnij przycisk opcje układu, który pojawi się po prawej stronie obiektu. Na ekranie wyświetli się menu opcji układu, z którego możesz wybrać sposób, w jaki tekst będzie otaczał ten obiekt. 1 2 3 Przykładowy efekt zmiany układu tekstu został przedstawiony poniżej: i Dokładnie tak samo możesz zmieniać sposób, w jaki tekst będzie otaczał inne ele- menty grafi czne wstawiane do dokumentu, takie jak zdjęcia, kształty, wykresy, zrzuty ekranu itp. Kup książkęPoleć książkę 232 Wstawianie elementów typu WordArt Wstawianie zdjęć i obrazów Aby wstawić wybrane zdjęcie lub obraz do edytowanego dokumentu, wykonaj pole- cenia opisane poniżej: 1. Umieść punkt wstawiania (kursor) w miejscu, w którym chcesz wstawić zdję- cie lub obraz. 2. Przejdź na kartę wStawianie (np. naciskając sekwencję klawiszy lewy alt, V). 3. Naciśnij przycisk obraz znajdujący się w grupie poleceń ilustracje. 4. Na ekranie pojawi się okno dialogowe wstawianie obrazu. 5. Odszukaj i zaznacz wybrane zdjęcie lub obraz. 6. Naciśnij przycisk wstaw. Wybrany element grafi czny zostanie wstawiony do dokumentu. 2 3 4 5 6 i Aby szybko przywołać okno Wstawianie obrazu na ekran, naciśnij sekwencję klawi- szy lewy Alt, V, O, B. Kup książkęPoleć książkę Wstawianie elementów typu WordArt 233 Word umożliwia wstawianie elementów graficznych zapisanych w wielu różnych formatach plików. Poniżej zamieszczamy listę niektórych spośród obsługiwanych formatów plików. Pamiętaj, że niektóre z nich mogą nie być dostępne domyślnie — ich użycie może wymagać doinstalowania odpowiednich konwerterów z dysku in- stalacyjnego pakietu Office. Rozszerzenie CGM EPS GIF, GFA Nazwa formatu pliku Computer Graphics Metafile Encapsulated PostScript Graphics Interchange Format JPG, JPEG, JFIF, JPE Joint Photographic Expert Graphics PICT/ PCZ PNG TIF, TIFF Macintosh PICT/ Compressed PCT Portable Network Graphics Tagged Image File Format BMP, BMZ, RLE, DIB Windows Bitmap EMF/ EMZ WMF/ WMZ WPG Windows Enhanced Metafile/ Compressed Windows Metafile/ Compressed WordPerfect Graphics Często po wstawieniu rysunku czy zdjęcia do dokumentu rozmiary takiego ele- mentu nie będą odpowiadały Twoim wymaganiom. Aby szybko zmienić rozmiary, kliknij element lewym przyciskiem myszy, a następnie złap przy użyciu myszy wy- brany znacznik narożnika i przeciągnij tak, by uzyskać żądane rozmiary elementu. Podczas skalowania obrazów i zdjęć pamiętaj o kilku prostych zasadach: • Aby środek obrazu lub zdjęcia pozostał w tym samym miejscu, podczas przecią- gania uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl. • Aby proporcje obrazu lub zdjęcia zostały podczas skalowania zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift. • Aby podczas skalowania środek obrazu lub zdjęcia pozostał w tym samym miej- scu i jednocześnie jego proporcje zostały zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj naciśnięte klawisze Ctrl+Shift. i i Modyfikacja zdjęć i obrazów Wstawione do dokumentu obrazy lub zdjęcia można modyfikować, zmieniając jasność, kontrast lub rozmycie obrazu, dodając do nich różnego rodzaju efekty graficzne, takie jak cienie, poświaty, odbicia, krawędzie wygładzone, skosy i obroty trójwymiarowe (3-W), czy też stosując rozmaite efekty artystyczne. Kup książkęPoleć książkę 234 Wstawianie elementów typu WordArt Zmiana jasności, kontrastu lub rozmycia obrazu Zapewnie nieraz miałeś okazję się przekonać, że „doskonałe” zdjęcie, które udało Ci się zrobić, w rzeczywistości jest zbyt jasne czy zbyt mało kontrastowe. Na szczę- ście takie zdjęcie nie jest stracone, a Word pozwoli Ci je stosownie podrasować. Dzięki odpowiedniemu rozjaśnieniu obrazu możesz zwiększyć czytelność szczegółów w prześwietlonych lub niedoświetlonych obszarach zdjęcia, a zwiększając lub zmniej- szając kontrast, możesz wpływać na to, jak wyraźne są przejścia pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami zdjęcia. Zmiana jasności oraz wyostrzanie i zmiękczanie obrazu lub zdjęcia Aby zmienić jasność lub wyostrzyć (zmiękczyć) obraz lub zdjęcie umieszczone w edytowanym dokumencie, wykonaj polecenia opisane poniżej: 1. Kliknij obraz lub zdjęcie, którego jasność chcesz zmodyfi kować. 2. Na wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk Korekty znajdujący się w grupie poleceń Dopasowywanie. 4. Aby wyostrzyć zdjęcie lub zmienić jego jasność, wybierz z galerii żądany poziom korekty obrazu. 3 2 1 4 5 5. Jeżeli chcesz bardziej precyzyjnie zmienić poziom jasności lub wyostrzyć zdjęcie, wybierz z galerii polecenie opcje korekty obrazu. Kup książkęPoleć książkę Wstawianie elementów typu WordArt 235 10 6 7 8 9 6. Na ekranie pojawi się panel Formatowanie obrazu. 7. Aby zmienić ustawienia wyostrzenia obrazu, skorzy- staj z opcji i suwaków w obszarze wyostrzanie i zmięk- czanie. 8. Aby zmienić ustawienia jasności i kontrastu, skorzy- staj z opcji i suwaków w obszarze Jasność i kontrast. 9. Aby zmienić kolorystykę obrazu, skorzystaj z opcji i suwaków w obszarze Kolor obrazu. 10. Po zakończeniu modyfi kacji naciśnij przycisk Zamknij. W panelu Formatowanie obrazu znajdziesz wiele innych opcji umożliwiających zmianę ustawień zdjęć i obrazów oraz dodawanie efektów grafi cznych. Do dyspo- zycji masz cztery kategorie opcji, z których każda pozwala modyfi kować od kilku do kilkunastu parametrów obrazu. Szczegółowe opisywanie poszczególnych opcji i ustawień wykracza daleko poza ramy tej książki, stąd w kolejnych podrozdziałach omówimy zaledwie niewielką ich część, ale dla chcącego nic trudnego — po prostu spróbuj samodzielnie poeksperymentować z różnymi ustawieniami, a przekonasz się, że uzyskanie wspaniałych efektów wcale nie jest takie trudne. Wypełnienie i linia Efekty Układ i właściwości Obraz Jeżeli karta FORMATOWANIE nie jest widoczna na Wstążce, upewnić się, czy obraz lub zdjęcie są zaznaczone. Jeżeli nie, kliknij obraz lub zdjęcie lewym przyciskiem myszy. Jeżeli ustawisz wskaźnik myszy na dowolnie wybranej miniaturze w galerii i przez chwilę przytrzymasz go nieruchomo, Word zmieni wygląd zaznaczonego zdjęcia i bę- dziesz mógł ocenić, jak będzie ono wyglądało po wprowadzeniu wybranej zmiany. i i i Kup książkęPoleć książkę 236 Wstawianie elementów typu WordArt Dodawanie efektów graficznych Jak już wspominaliśmy wcześniej, obrazy lub zdjęcia wstawione do dokumentu mo- żesz ulepszać, dodając do nich różnego rodzaju efekty graficzne, takie jak cienie, po- światy, odbicia, krawędzie wygładzone, skosy i obroty trójwymiarowe (3-W). Poniżej przedstawiamy małą próbkę efektów graficznych, jakie możesz uzyskać za pomocą dosłownie kilku kliknięć myszy: oryginał Aby dodać wybrany efekt graficzny do zdjęcia, wykonaj polecenia opisane poniżej: 1. Kliknij obraz lub zdjęcie, do którego chcesz dodać efekt graficzny. 2. Na Wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk efekty obrazów znajdujący się w grupie poleceń Style obrazu. 4. Aby wybrać jeden z predefiniowanych zestawów efektów graficznych, rozwiń listę Ustawienie wstępne, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostoso- wać ustawienia do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie opcje 3-w. 5. Aby dodać cieniowanie, rozwiń listę Cień, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia cieniowania do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie opcje cienia. 6. Aby dodać lub zmienić ustawienia odbicia, rozwiń listę odbicie, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia odbicia do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie opcje odbicia. 7. Aby dodać lub zmienić ustawienia poświaty, rozwiń listę Poświata, a następ- nie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia poświaty do wła- snych potrzeb, wybierz z listy polecenie więcej kolorów z poświatą lub opcje poświaty. Kup książkęPoleć książkę Wstawianie elementów typu WordArt 237 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 8. Aby dodać lub zmienić ustawienia krawędzi, rozwiń listę wygładzone krawę- dzie, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia krawędzi do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie opcje krawędzi wygładzonych. 9. Aby dodać lub zmienić ustawienia skosów obramowań, rozwiń listę Skos, a następnie kliknij odpowiedni efekt. Aby dostosować ustawienia skosów do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie opcje 3-w. 10. Aby zmienić ustawienia obrotów 3-W, rozwiń listę obrót 3-w, a następnie kliknij odpowiedni obrót. Aby dostosować ustawienia obrotów do własnych potrzeb, wybierz z listy polecenie opcje obrotu 3-w. i Aby dodać ten sam efekt do wielu obrazów lub zdjęć, musisz najpierw zaznaczyć pierwszy obraz, a następnie wcisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, i klikając lewym przy- ciskiem myszy, zaznaczyć pozostałe obrazy. Aby usunąć dodany wcześniej efekt grafi czny, zaznacz obraz lub zdjęcie, naciśnij przycisk Efekty obrazów znajdujący się w grupie poleceń Style obrazu, rozwiń listę odpowiadającą efektowi, który chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję usuwania efektu. Na przykład aby usunąć cieniowanie, rozwiń listę Cień, a następnie wybierz z galerii opcję Brak cienia, natomiast aby usunąć odbicie, rozwiń listę Odbicie, a na- stępnie wybierz z galerii opcję Bez odbicia, itd. Kup książkęPoleć książkę 238 Wstawianie elementów typu WordArt Dodawanie efektów artystycznych Efekty artystyczne umożliwiają wzbogacenie edytowanych dokumentów obrazami lub zdjęciami, które wyglądają jak szkic, rysunek czy malowany obraz. Word daje również możliwość używania obrazów jako wypełnienia innych obiektów grafi cznych. Poniżej przedstawiamy przykładowe zdjęcie po zastosowaniu kilku wybranych efek- tów artystycznych: Bez efektów Szkic ołówkiem ekran świetlny Fotokopia Szkło Aby zastosować wybrany efekt artystyczny, wykonaj polecenia opisane poniżej: 1. Kliknij obraz lub zdjęcie, do którego chcesz zastosować wybrany efekt arty- styczny. 2. Na wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk efekty artystyczne znajdujący się w grupie opcji Dopasowy- wanie. 4. Wybierz z galerii żądany efekt artystyczny. 5. Aby dopasować efekt artystyczny do własnych potrzeb, wybierz z galerii pole- cenie opcje efektów artystycznych. ! i W tym samym czasie do obrazu lub zdjęcia możesz użyć tylko jednego efektu arty- stycznego. Równoczesne zastosowanie kolejnego efektu artystycznego spowoduje usunięcie poprzedniego. Aby usunąć wybrany efekt artystyczny, kliknij obraz lub zdjęcie, przejdź na kartę FORMATOWANIE, naciśnij przycisk Efekty arty- styczne i z galerii wybierz pierwszą opcję — Brak. 1 2 Kup książkęPoleć książkę Wstawianie kształtów 239 Wstawianie kształtów Kształty to zestaw wstępnie zdefi niowanych małych rysunków wektorowych, które możesz wstawiać do dokumentu. Dodatkowo możesz również tworzyć swoje własne kształty poprzez modyfi kację istniejących bądź rysowanie nowych. Aby wstawić wybrany kształt, wykonaj polecenia opisane poniżej: 1. Przejdź na kartę wStawianie. 2. Naciśnij przycisk Kształty znajdujący się w grupie poleceń ilustracje. 3. Wybierz z galerii żądany kształt i kliknij go lewym przyciskiem myszy. 1 2 3 4 5 4. Wskaźnik myszy zmieni kształt na znak +. Wciśnij i przytrzymaj lewy przy- cisk myszy, a następnie narysuj obrys kształtu. 5. Aby zmienić rozmiary wstawionego kształtu, złap lewym przyciskiem myszy wybrany uchwyt i przeciągnij tak, by otrzymać żądane rozmiary kształtu. Kup książkęPoleć książkę 240 Wstawianie kształtów i Kiedy zmieniasz rozmiary kształtu, pamiętaj o kilku prostych zasadach: • Aby środek obiektu pozostał w tym samym miejscu, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl. • Aby proporcje obiektu zostały podczas skalowania zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift. • Aby podczas skalowania środek obiektu pozostał w tym samym miejscu i jedno- cześnie proporcje obiektu zostały zachowane, przy przeciąganiu uchwytu zmiany rozmiaru przytrzymaj naciśnięte klawisze Ctrl+Shift. Modyfikacja kształtów Po zaznaczeniu wstawionego kształtu pojawia się na wstążce grupa narzędzia do ry- sowania, w której znajduje się karta Formatowanie. Kształty możesz modyfiko- wać w podobny sposób jak inne elementy graficzne. Zmiana wypełnienia kształtów Kształty można wypełniać kolorami, obrazami, gradientem kolorów lub teksturami. Aby zmienić wypełnienie kształtu, wykonaj polecenia przedstawione poniżej: 1. Zaznacz wybrany kształt, klikając go lewym przyciskiem myszy. 2. Na wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk wypełn. kształtu. 4. Aby zmienić kolor wypełnienia, kliknij kwadrat z wybranym kolorem. Jeżeli chcesz zdefiniować własne kolory, wybierz opcję więcej kolorów wypełnienia. 5. Aby wypełnić kształt obrazem, wybierz polecenie obraz i wskaż plik gra- ficzny, którego chcesz użyć jako wypełnienia kształtu. Aby wypełnić kształt gradientem kolorów, rozwiń polecenie Gradient i wybierz z galerii żądaną de- finicję gradientu. Jeżeli chcesz zdefiniować własny gradient, wybierz z galerii polecenie więcej gradientów. Aby wypełnić kształt wybraną teksturą, rozwiń polecenie tekstura i wybierz z galerii żądaną teksturę. Jeżeli chcesz użyć wła- snej tekstury, wybierz z galerii polecenie więcej tekstur. Kup książkęPoleć książkę Wstawianie kształtów 241 2 1 3 4 5 Zmiana wyrównywania kształtów na stronie Na stronie dokumentu możesz umieścić wiele kształtów i innych elementów grafi cz- nych. W takiej sytuacji bardzo często przydaje się możliwość wyrównywania położe- nia takich elementów. Aby zmienić położenie elementów grafi cznych na stronie, wy- konaj polecenia opisane poniżej: 1. Zaznacz jeden lub więcej elementów grafi cznych (np. kształtów), których położenie na stronie chcesz zmienić bądź wyrównać. Aby to zrobić, kliknij pierwszy element, następnie wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, i kolejno klikaj pozostałe obiekty. 2. Na Wstążce pojawi się karta Formatowanie. 3. Naciśnij przycisk wyrównaj. 4. Wybierz z menu podręcznego odpowiednią opcję wyrównywania. 2 3 4 1 Kup książkęPoleć książkę 242 SmartArt — tworzenie i edytowanie diagramów SmartArt — tworzenie i edytowanie diagramów Grafiki SmartArt to gotowe, predefiniowane obiekty graficzne, które umożliwiają szybkie i efektowne przedstawianie informacji, procesów, diagramów i schematów organizacyjnych. Word 2013 wspaniale wspomaga tworzenie takich elementów, dając Ci do dyspozycji kilkadziesiąt gotowych projektów graficznych, które możesz dosto- sować do własnych potrzeb za pomocą dosłownie kilku kliknięć myszy. Do wyboru masz następujące kategorie grafik SmartArt (poniżej każdej kategorii zamieszczono po kilka przykładów poszczególnych grafik): • Lista — umożliwia prezentowanie grup informacji lub informacji, które nie tworzą sekwencji. Podstawowa lista blokowa Pionowa lista pól Pionowa lista pagonowa Lista tarczowa • Proces — umożliwia prezentowanie etapów danego procesu lub sekwencji wydarzeń w osi czasu. Proces ze stopniowa- niem w dół Proces segmentowany Ciągły proces blokowy Proces typu koła zębate • Cykl — umożliwia wygodne ilustrowanie procesów o charakterze ciągłym. Cykl podstawowy Cykl blokowy Cykl promieniowy macierz cyklu Kup książkęPoleć książkę SmartArt — tworzenie i edytowanie diagramów 243 • Hierarchia — umożliwia tworzenie różnorodnych schematów organizacyj- nych i drzew decyzyjnych. Podstawowy schemat organizacyjny Hierarchia Hierarchia pozioma Lista hierarchii • Relacja — umożliwia ilustrowanie powiązań między zdarzeniami, obiektami i innymi elementami. Bilans Piramida segmentowana relacja tarczowa zagnieżdżona relacja typu Venna (stosowa) • Macierz — umożliwia pokazywanie zależności części względem całości. macierz podstawowa macierz z tytułem macierz z siatką • Piramida — umożliwia pokazanie relacji proporcjonalnych, wzajemnie połączonych lub hierarchicznych. Piramida podstawowa Piramida odwrócona Lista piramidowa Kup książkęPoleć książkę 244 SmartArt — tworzenie i edytowanie diagramów • Obraz — tego typu grafi ki spełniają podobną rolę co elementy wymienione wcześniej, z tym że zamiast tekstu do przedstawiania lub wyróżniania zawar- tości wykorzystują obrazy (zdjęcia, skany, zrzuty ekranu itp.). Wstawianie grafi ki SmartArt Przed wstawieniem grafi ki SmartArt do dokumentu warto dobrze się zastanowić nad tym, jaki proces chcemy zilustrować, jakie informacje chcemy zamieścić i jaki rodzaj grafi ki będzie najbardziej odpowiadał naszym potrzebom. Z drugiej strony, utwo- rzoną grafi kę możemy łatwo modyfi kować i zmieniać, dzięki czemu łatwo wypróbu- jemy różne układy i opcje aż do znalezienia optymalnego rozwiązania. Aby utworzyć w dokumencie grafi kę, wykonaj następujące polecenia: 1. Przejdź na kartę wStawianie. 2. Naciśnij przycisk Smartart znajdujący się w grupie poleceń ilustracje. 3. Na ekranie pojawi się okno dialogowe wybieranie grafi ki Smartart. 4. Wybierz kategorię grafi ki, którą chcesz wstawić. 5. Wybierz typ grafi ki, którą chcesz wstawić. 6. W okienku po prawej stronie pojawi się podgląd wybranej grafi ki i jej krótki opis. 1 2 4 5 3 6 7 7. Naciśnij przycisk oK. Word wstawi wybraną grafi kę do dokumentu. 8. Na ekranie oprócz grafi ki pojawi się okno dialogowe wpisz tekst w tym miejscu. Kup książkęPoleć książkę SmartArt — tworzenie i edytowanie diagramów 245 9. Wpisz w odpowiednich miejscach nazwy poszczególnych elementów. 8 9 10 10. Po zakończeniu kliknij w dowolnym miejscu dokumentu poza obszarem grafi ki. Modyfi kacja grafi ki SmartArt Aby zmienić domyślny wygląd grafi ki SmartArt, wykonaj polecenia przedstawione poniżej: 1. Kliknij grafi kę SmartArt, którą chcesz zmodyfi kować. 2. Na Wstążce pojawią się dwie dodatkowe karty: ProJeKtowanie i Forma- towanie. 3. Przejdź na kartę ProJeKtowanie. 4. Rozwiń galerię stylów grafi ki SmartArt. Kup książkęPoleć książkę 246 SmartArt — tworzenie i edytowanie diagramów 5. Wybierz odpowiedni styl grafi ki SmartArt. 3 2 4 5 1 6. Word zmieni wygląd grafi ki zgodnie z dokonanym wyborem. 7. Naciśnij przycisk Zmień kolory. 8. Wybierz odpowiedni zestaw kolorów dla grafi ki SmartArt. 7 8 9. Kliknij dowolne miejsce dokumentu poza obszarem grafi ki. Gotowe! 9 Kup książkęPoleć książkę SmartArt — tworzenie i edytowanie diagramów 247 i Oczywiście nie są to jedyne metody modyfikowania wyglądu grafik SmartArt. W po- dobny do opisanego powyżej sposób możesz zmieniać wygląd i zachowanie wielu innych elementów składowych grafik SmartArt, a jedynym ograniczeniem jest tutaj tylko Twoja wyobraźnia. Spróbuj samodzielnie modyfikować poszczególne ustawie- nia i przekonaj się, że nie taki diabeł straszny jak go malują  . Jak już zapewne zdążyłeś się zorientować, Word 2013 ma bardzo rozbudowane moż- liwości wzbogacania dokumentów elementami graficznymi, których szczegółowe omówienie wykracza daleko poza zakres niniejszej książki. W tym rozdziale omó- wiliśmy jednak szereg podstawowych metod pracy z elementami graficznymi, które z pewnością pozwolą Ci na samodzielne odkrywanie innych, wspaniałych możliwo- ści, jakie oferuje Word 2013. Kup książkęPoleć książkę 248 SmartArt — tworzenie i edytowanie diagramów Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2013 PL. Kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: