Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02456 008185 23362434 na godz. na dobę w sumie
World of Warcraft. Strategia sukcesu - książka
World of Warcraft. Strategia sukcesu - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8604-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zostań magnatem w świecie World of Warcraft!

Pierwsze wersja gry Warcraft (Orcs & Humans) została wydana w 1994 roku. W kolejnych częściach wprowadzano ulepszenia, a w 2004 roku światło dzienne ujrzała rewolucyjna produkcja: World of Warcraft. Gra należy do gatunku MMORPG (ang. Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) - a to oznacza, że w danej chwili w rozgrywce biorą udział tysiące graczy z całego świata. Jeżeli dodać do tego wirtualną walutę, zawarte przymierza, profesje graczy, powstaje wirtualny świat o możliwościach tak rozległych jak ludzka wyobraźnia!

Ta książka pomoże Ci osiągnąć sukces finansowy i status magnata w świecie Warcraft. Kluczem do sukcesu jest stworzenie odpowiedniej postaci - bankiera - przekonaj się, jak zrobić to fachowo. Z kolejnych rozdziałów dowiesz się, jak zarobić konkretne pieniądze na codziennych, rutynowych czynnościach oraz jak pomnażać oszczędności. Znajdziesz tu cenne informacje na temat zasad rządzących rynkiem oraz metod ich wykorzystania do własnych celów. Ta książka jest doskonałym źródłem wiedzy dla pasjonatów gry World of Warcraft.

Dzięki tej książce:

Pomnóż swój zysk w świecie Warcraft!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: World of Warcraft Gold Strategy Guide Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-8604-9 © Helion 2014. All rights reserved. Copyright © Packt Publishing 2013. First published in the English language under the title ‘World of Warcraft Gold Strategy Guide’. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/worwar Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Kilka s(cid:239)ów od t(cid:239)umacza Redakcja wydania oryginalnego O autorze O konsultantach Przedmowa Zawarto(cid:258)(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)ki Co jest niezb(cid:218)dne, aby móc skorzysta(cid:202) z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki? Do kogo jest adresowana ta ksi(cid:200)(cid:285)ka? Konwencje Rozdzia(cid:239) 1. Przygotowania do budowy z(cid:239)otego imperium Wyznaczanie celów Dlaczego warto ustala(cid:202) sobie cele w grze? Konfigurowanie postaci, która b(cid:218)dzie „trzyma(cid:202) bank” Wybór bankiera By(cid:202) anonimowym czy nie by(cid:202) — oto jest pytanie Konfigurowanie postaci bankiera Radzenie sobie z nie(cid:285)yczliw(cid:200) korespondencj(cid:200) Wybieranie g(cid:239)ównych profesji Optymalny dobór profesji Priorytety w doborze profesji Podnoszenie poziomu do(cid:258)wiadczenia postaci dodatkowych Niewykorzystane profesje Rozwijanie profesji Profesje dodatkowe 7 9 11 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 20 22 25 26 26 27 28 29 30 30 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:286)ci Ostrze(cid:285)enie przed kupowaniem z(cid:239)ota i innymi dzia(cid:239)aniami wbrew ToS Kupowanie z(cid:239)ota Boty Powielanie przedmiotów Inne wykroczenia Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 2. Pierwsze zarobione z(cid:239)oto Pieni(cid:200)dz robi pieni(cid:200)dz Odsprzeda(cid:285) zwierzaków dost(cid:218)pnych u sprzedawców Rybo(cid:239)ówstwo Frakcja The Tillers i Sunsong Ranch Miedziak zaoszcz(cid:218)dzony to miedziak zarobiony! Koszty zwi(cid:200)zane z korzystaniem z domu aukcyjnego Zarabianie na codziennych, rutynowych czynno(cid:258)ciach Powtarzalne zadania Walki PvP (Player versus Player) Zaawansowana gra PvE (Player versus Environment) Podnoszenie poziomu do(cid:258)wiadczenia Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 3. Analiza g(cid:239)ównych (cid:283)róde(cid:239) dochodów Farmowanie Zbieranie surowców Skórowanie Podstawy wytwórczo(cid:258)ci „Tasowanie” Wycena Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 4. Optymalizacja profesji Alchemia Poznawanie nowych receptur Napoje magiczne Flasze Eliksiry Transmutacje Specjalizacje Kowalstwo Zbroje Usprawnienia przedmiotów Zaklinanie In(cid:285)ynieria Inskrypcje Glify Ulepszenia naramienników Bro(cid:241) 4 31 31 32 32 33 33 35 35 36 44 45 45 46 47 47 48 49 52 53 55 55 56 65 66 66 69 70 71 71 72 72 73 74 75 77 77 78 78 79 79 82 82 83 83 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:286)ci Jubilerstwo Kamienie Kaletnictwo Sprz(cid:218)t PvP Sprz(cid:218)t PvE Ulepszenia przedmiotów Krawiectwo Sprz(cid:218)t PvP Sprz(cid:218)t PvE Ulepszenia zbroi Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 5. Narz(cid:218)dzia handlowca TradeSkillMaster Instalacja dodatku Pierwsze kroki z dodatkiem TradeSkillMaster Opcje modu(cid:239)ów Funkcje modu(cid:239)ów Profesje wytwórcze Zak(cid:239)adka TSM w oknie obs(cid:239)ugi domu aukcyjnego The Undermine Journal Strona dla wybranego serwera Strona przedmiotu Strona sprzedawcy Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 6. Zrozumienie zasad rz(cid:200)dz(cid:200)cych rynkiem i zarabianie na nich Z(cid:239)oto jako waluta Dobra luksusowe Cykle rynkowe Cykle dzienne Cykle tygodniowe Cykl od poprawki do poprawki Cykle rozszerze(cid:241) (cid:165)wi(cid:218)ta Popyt i poda(cid:285) Zale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) mi(cid:218)dzy surowcami a gotowymi produktami Nieproporcjonalno(cid:258)(cid:202) rozk(cid:239)adu dóbr (cid:165)wi(cid:218)ta Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 7. Rozwijanie i porz(cid:200)dkowanie z(cid:239)otego imperium Zarz(cid:200)dzanie czasem Typowy porz(cid:200)dek dnia Czas jako inwestycja 85 85 87 87 88 89 90 91 91 92 93 95 95 96 97 98 109 110 113 114 115 117 118 120 121 122 123 125 126 126 127 129 130 130 131 131 132 133 135 135 136 137 5 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:286)ci Magazyn Magazyn podr(cid:218)czny Zapasy d(cid:239)ugoterminowe Ekonomia skali Handel mi(cid:218)dzy frakcjami Transfery mi(cid:218)dzy serwerami Zarabianie na transferach Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 8. Ostatnie wskazówki dla rekinów finansjery w World of Warcraft Zastosowanie kilku kont Konfigurowanie dodatku Altoholic w sposób umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cy wymienianie informacji mi(cid:218)dzy kontami Konfigurowanie dodatku TradeSkillMaster w celu wspó(cid:239)dzielenia danych z modu(cid:239)u ItemTracker Pozyskiwanie dostawców Odsprzedawanie z zyskiem Rzadko spotykane przedmioty Zdalna obs(cid:239)uga domu aukcyjnego Kupno Sprzeda(cid:285) Aukcje Wskazówki Samodzielne poszukiwanie atrakcyjnych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci zarobkowania Inne zasoby, z jakich warto skorzysta(cid:202) Blogi The Consortium Gold Capped Twitter Podsumowanie Skorowidz 138 138 139 140 141 146 147 149 151 151 153 156 157 159 161 162 165 166 168 169 170 170 171 171 172 172 172 173 6 Poleć książkęKup książkę 6 Zrozumienie zasad rz(cid:200)dz(cid:200)cych rynkiem i zarabianie na nich Mo(cid:285)na powiedzie(cid:202), (cid:285)e pewne podstawy procesu pomna(cid:285)ania z(cid:239)ota masz ju(cid:285) opanowane, pora zatem na odrobin(cid:218) finezji. Ekonomia w World of Warcraft to uproszczony model prawdziwe- go rynku z jego okresami hossy i bessy oraz daj(cid:200)cymi si(cid:218) przewidzie(cid:202) fluktuacjami. W tym rozdziale zapoznasz si(cid:218) bli(cid:285)ej z realiami rynkowymi Azeroth oraz ze wskazówkami umo(cid:285)liwiaj(cid:200)- cymi optymalizacj(cid:218) metod post(cid:218)powania pod k(cid:200)tem najwi(cid:218)kszej zyskowno(cid:258)ci. Przeczytasz mi(cid:218)- dzy innymi o: (cid:81) tworzeniu z(cid:239)ota, niszczeniu go oraz inflacji; (cid:81) uj(cid:258)ciach pieni(cid:200)dza; (cid:81) zachowaniu graczy; (cid:81) popycie i poda(cid:285)y; (cid:81) nieproporcjonalno(cid:258)ci rozk(cid:239)adu dóbr; (cid:81) (cid:258)wi(cid:218)tach; (cid:81) poprawkach do gry. Poleć książkęKup książkę World of Warcraft. Strategia sukcesu Z(cid:239)oto jako waluta Pod pewnymi wzgl(cid:218)dami z(cid:239)oto w World of Warcraft zachowuje si(cid:218) podobnie do prawdziwych walut, za(cid:258) serwery firmy Blizzard s(cid:200) swego rodzaju mennicami czy te(cid:285) raczej bankami centralny- mi, kontroluj(cid:200)cymi emisj(cid:218) i niszczenie g(cid:239)ównej waluty. Z(cid:239)oto powstaje, czyli trafia do obiegu, na nast(cid:218)puj(cid:200)ce sposoby: (cid:81) jako nagroda: (cid:81) za uko(cid:241)czenie zada(cid:241), (cid:81) za przej(cid:258)cie scenariusza albo instancji zainicjowanej w systemie Dungeon Finder, Raid Finder, (cid:81) za osi(cid:200)gni(cid:218)cia gildii; (cid:81) za skup przedmiotów przez postaci w grze (NPC); (cid:81) jako (cid:239)up; (cid:81) poprzez transfer pomi(cid:218)dzy serwerami i (lub) frakcjami. Trzy pierwsze (cid:283)ród(cid:239)a z(cid:239)ota s(cid:200) niewyczerpane; dopóki gracze b(cid:218)d(cid:200) korzystali z gry w wymie- nione sposoby, serwer b(cid:218)dzie emitowa(cid:239) z(cid:239)oto i dawa(cid:239) je postaciom. Ostatnie (cid:283)ród(cid:239)o stanowi odpowiednik transferu pieni(cid:218)dzy z jednej ekonomii do drugiej — z(cid:239)oto w(cid:218)druje wraz z gra- czem lub gildi(cid:200) b(cid:200)d(cid:283) zmienia frakcje za po(cid:258)rednictwem neutralnego domu aukcyjnego. Ka(cid:285)de nowe rozszerzenie gry powoduje wzrost ilo(cid:258)ci z(cid:239)ota generowanego przez wymienione (cid:283)ród(cid:239)a; za ka(cid:285)dym razem gdy ro(cid:258)nie limit poziomu do(cid:258)wiadczenia, gracze otrzymuj(cid:200) jeszcze wi(cid:218)cej z(cid:239)ota za uko(cid:241)czone misje, zabite stwory zostawiaj(cid:200) obfitsze (cid:239)upy, a przedmioty o wy(cid:285)- szym poziomie maj(cid:200) wi(cid:218)ksz(cid:200) warto(cid:258)(cid:202), tak(cid:285)e w skupie. Ten wzrost produkcji z(cid:239)ota powoduje inflacj(cid:218): serwer emituje go bowiem coraz wi(cid:218)cej i wi(cid:218)cej. Aby zapobiec niekorzystnym efek- tom tego zjawiska, Blizzard mo(cid:285)e usuwa(cid:202) z(cid:239)oto z ekonomii (cid:258)wiata gry na kilka ró(cid:285)nych sposo- bów, takich jak: (cid:81) naprawy, (cid:81) zmiana statystyk przedmiotów (reforging), (cid:81) przeistaczanie przedmiotów (transmogrification), (cid:81) kupowanie przedmiotów od NPC, (cid:81) op(cid:239)aty za korzystanie z domu aukcyjnego, (cid:81) zakup dóbr luksusowych. Wszystkie te dzia(cid:239)ania powoduj(cid:200) niszczenie z(cid:239)ota, czyli ca(cid:239)kowite usuni(cid:218)cie go z ekonomii (cid:258)wiata gry. S(cid:200) to uj(cid:258)cia pieni(cid:200)dza maj(cid:200)ce na celu zrównowa(cid:285)enie nieustannego dop(cid:239)ywu go- tówki. Pozosta(cid:239)e dzia(cid:239)ania sprawiaj(cid:200) jedynie, (cid:285)e z(cid:239)oto zmienia w(cid:239)a(cid:258)ciciela, i mog(cid:200) prowadzi(cid:202) do wzrostu inflacji, zw(cid:239)aszcza gdy z(cid:239)oto opuszczaj(cid:200)ce (cid:258)wiat gry nie jest równowa(cid:285)one przez z(cid:239)oto, które do niego trafia. 122 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Zrozumienie zasad rz(cid:261)dz(cid:261)cych rynkiem i zarabianie na nich Dobra luksusowe Jedn(cid:200) z ulubionych metod projektantów Blizzarda na powstrzymanie inflacji s(cid:200) dobra luksu- sowe, zwane przez graczy gold sinks, jako (cid:285)e rzeczywi(cid:258)cie mo(cid:285)na utopi(cid:202) w nich poka(cid:283)n(cid:200) go- tówk(cid:218). Cho(cid:202) z technicznego punktu widzenia ka(cid:285)dy zakup przedmiotu od postaci w grze po- woduje usuni(cid:218)cie pewnej ilo(cid:258)ci z(cid:239)ota z ekonomii (cid:258)wiata, to wspomniane okre(cid:258)lenie jest zarezerwowane dla tych najdro(cid:285)szych towarów, adresowanych do graczy z poka(cid:283)n(cid:200) gotówk(cid:200), którzy mog(cid:200) sobie pozwoli(cid:202) na wydatki — czyli do graczy, do których grona aspirujesz. Pod wzgl(cid:218)dem skuteczno(cid:258)ci odp(cid:239)ywu gotówki prawdziw(cid:200) studni(cid:200) bez dna s(cid:200) wierzchowce. W kilku ostatnich rozszerzeniach Blizzard wprowadzi(cid:239) mi(cid:218)dzy innymi takie wierzchowce jak: (cid:81) Grand Expedition Yak, (cid:81) Sandstone Drake, (cid:81) Traveler’s Tundra Mammoth. Te wierzchowce zwykle pe(cid:239)ni(cid:200) dodatkowe funkcje niespotykane w zwyk(cid:239)ych (cid:258)rodkach trans- portu: mog(cid:200) przewozi(cid:202) pasa(cid:285)erów, pozwalaj(cid:200) na wykonywanie napraw, wo(cid:285)(cid:200) na sobie posta(cid:202) umo(cid:285)liwiaj(cid:200)c(cid:200) zmian(cid:218) statystyk sprz(cid:218)tu itp. W Mists of Pandaria, najnowszym rozszerzeniu gry, pojawi(cid:239) si(cid:218) Grand Expedition Yak, którego cena zosta(cid:239)a ustalona na 120 tysi(cid:218)cy sztuk z(cid:239)ota (108 tysi(cid:218)cy z bonusem za osi(cid:200)gni(cid:218)cia gildii); ta kwota idzie prosto do sprzedawcy NPC, a zatem po prostu zostaje usuni(cid:218)ta z ekonomii (cid:258)wiata. Aby zach(cid:218)ci(cid:202) graczy do zakupu tego wierzchowca, wraz z nim, niejako w zestawie, otrzymuje si(cid:218) dwie postaci niezale(cid:285)ne: jedna ma zdolno(cid:258)(cid:202) na- prawiania sprz(cid:218)tu i oferuje proste towary, takie jak woda, za(cid:258) druga pozwala na „przekuwanie” statystyk ekwipunku, czyli reforging. Tak wyposa(cid:285)ony wierzchowiec zwalnia od mozolnych powrotów do miasta w celu zmodyfikowania w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci nowo zdobytego sprz(cid:218)tu. Czarnorynkowy dom aukcyjny W Mists of Pandaria Blizzard wprowadzi(cid:239) Black Market Auction House, czyli czarnorynkowy dom aukcyjny. Zasady jego dzia(cid:239)ania s(cid:200) podobne do zwyk(cid:239)ych oraz neutralnych domów au- kcyjnych, z tym (cid:285)e jest on prowadzony przez postaci niezale(cid:285)ne (NPC). Czarnorynkowy dom aukcyjny, pod kuratel(cid:200) Madam Goyi, mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) w krainie Veiled Stairs w Pandarii, nieco na wschód od Tavern in the Mists. W czarnorynkowym domu aukcyjnym mo(cid:285)na kupi(cid:202) nast(cid:218)puj(cid:200)ce przedmioty: (cid:81) wierzchowce, (cid:81) zwierzaki, (cid:81) sprz(cid:218)t, (cid:81) przepisy i receptury dla rzemie(cid:258)lników, (cid:81) przedmioty o kosmetycznym charakterze, pocz(cid:200)tkowo zwi(cid:200)zane z gr(cid:200) karcian(cid:200) TCG. 123 Poleć książkęKup książkę World of Warcraft. Strategia sukcesu Po(cid:239)o(cid:285)enie Black Market Auction House w krainie Veiled Stairs Poniewa(cid:285) aukcje na te przedmioty nie s(cid:200) wystawiane przez graczy, wszystkie pieni(cid:200)dze wy- dawane na ich zakup natychmiast opuszczaj(cid:200) ekonomi(cid:218) gry. Stawki zaczynaj(cid:200) si(cid:218) od 10 000 – 20 000 sztuk z(cid:239)ota i mog(cid:200) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) maksymaln(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) miliona sztuk, przy czym naprawd(cid:218) luksusowe towary nierzadko sprzedaj(cid:200) si(cid:218) za ponad pó(cid:239) miliona sztuk z(cid:239)ota. Ten dom aukcyjny zosta(cid:239) umieszczony w grze przez Blizzard w celu rozwi(cid:200)zania dwóch na- st(cid:218)puj(cid:200)cych problemów: (cid:81) aby zapewni(cid:202) graczom mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) zakupu starszych przedmiotów, takich jak wierzchowce i sprz(cid:218)t, na potrzeby przeistaczania wygl(cid:200)du nowszych (transmogrification); (cid:81) aby umo(cid:285)liwi(cid:202) odp(cid:239)yw du(cid:285)ej ilo(cid:258)ci z(cid:239)ota z ekonomii gry. Cho(cid:202) skuteczno(cid:258)(cid:202) czarnorynkowego domu aukcyjnego jako studni bez dna jest dyskusyjna, to niew(cid:200)tpliwie drenuje on kieszenie graczy — a tym samym wyci(cid:200)ga z rynku — poka(cid:283)ne sumy pieni(cid:218)dzy, które w przeciwnym razie bezproduktywnie by zalega(cid:239)y. 124 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Zrozumienie zasad rz(cid:261)dz(cid:261)cych rynkiem i zarabianie na nich Naprawy jako studnia bez dna Wielu graczy nie rozumie powodów, dla których w grze w ogóle funkcjonuje taki parametr jak trwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ekwipunku (durability) oraz naprawy, niezb(cid:218)dne w celu utrzymania sprz(cid:218)tu w do- brym stanie. Tymczasem Blizzard umie(cid:258)ci(cid:239) w grze funkcj(cid:218) napraw, dla której nie ma alterna- tywy umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cej unikni(cid:218)cie wydatków, przede wszystkim po to, by usuwa(cid:202) z(cid:239)oto z eko- nomii gry, a tym samym minimalizowa(cid:202) inflacj(cid:218). Naprawy s(cid:200) najskuteczniejszym narz(cid:218)dziem Blizzarda, je(cid:258)li chodzi o odp(cid:239)yw pieni(cid:200)dza ze (cid:258)wiata gry, gdy(cid:285) s(cid:200) nie tylko nieuniknione, ale te(cid:285) bardzo (cid:239)atwo przeskalowa(cid:202) ich koszt w zale(cid:285)no(cid:258)ci od poziomu do(cid:258)wiadczenia gracza oraz jego aktywno(cid:258)ci. (Im aktywniejszy jest gracz, tym wy(cid:285)sze p(cid:239)aci rachunki za naprawy, przy- najmniej teoretycznie). Op(cid:239)aty za naprawy mo(cid:285)na zmniejszy(cid:202) poprzez wypracowanie odpo- wiedniego poziomu reputacji z postaciami niezale(cid:285)nymi, nale(cid:285)(cid:200)cymi do odpowiednich frakcji, a tak(cid:285)e dzi(cid:218)ki redukcji zniszcze(cid:241) — jest to jeden z bonusów wynikaj(cid:200)cych z przynale(cid:285)no(cid:258)ci do gildii na odpowiednim poziomie. Nie da si(cid:218) jednak zupe(cid:239)nie ich unikn(cid:200)(cid:202). Op(cid:239)aty domu aukcyjnego — kolejny sposób na eliminacj(cid:218) z(cid:239)ota z ekonomii Poniewa(cid:285) handel bezpo(cid:258)redni oraz przesy(cid:239)ki za pobraniem znacznie straci(cid:239)y na popularno(cid:258)ci na rzecz operacji kupna – sprzeda(cid:285)y za po(cid:258)rednictwem domów aukcyjnych, lwia cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) handlu na serwerze odbywa si(cid:218) w(cid:239)a(cid:258)nie przez nie. To oznacza, (cid:285)e zdecydowana wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) przechodz(cid:200)ce- go z r(cid:200)k do r(cid:200)k z(cid:239)ota jest opodatkowana (domy Przymierza i Hordy pobieraj(cid:200) 5-procentow(cid:200), za(cid:258) dom neutralny a(cid:285) 15-procentow(cid:200) op(cid:239)at(cid:218) od sprzeda(cid:285)y). W skali serwera stanowi to nieba- gateln(cid:200) sum(cid:218) bezpowrotnie uciekaj(cid:200)c(cid:200) z rynku. Efekt ten jest zwielokrotniony w przypadku graczy trudni(cid:200)cych si(cid:218) rzemios(cid:239)em i zaopatruj(cid:200)cych w surowce w domu aukcyjnym. W ramach tego procesu z(cid:239)oto zmienia w(cid:239)a(cid:258)ciciela a(cid:285) dwa razy — raz przy zakupie surowców, a drugi przy sprzeda(cid:285)y gotowego produktu — to za(cid:258) oznacza, (cid:285)e 5-procentowa op(cid:239)ata jest pobierana dwukrotnie. Za pierwszym razem obejmuje ona cen(cid:218) sprzeda(cid:285)y surowców, a potem wchodzi w gr(cid:218) po raz kolejny, gdy wytwórca wystawi swoje towary na sprzeda(cid:285). Je(cid:258)li po(cid:239)(cid:200)czymy to z to- warami, które trzeba naby(cid:202) od sprzedawców NPC, niezb(cid:218)dnymi do wytworzenia niektórych produktów, oka(cid:285)e si(cid:218), (cid:285)e przy sprzeda(cid:285)y gotowego wyrobu poprzez dom aukcyjny z gry wy- cieka od 5 do 10 jego ca(cid:239)kowitej warto(cid:258)ci. Cykle rynkowe Najwi(cid:218)kszy wp(cid:239)yw na przebieg cyklów rynkowych ma zachowanie samych graczy, a zw(cid:239)aszcza harmonogram rajdów. Na godziny rajdów (plus minus kilka godzin) przypada najwi(cid:218)ksza ak- tywno(cid:258)(cid:202) graczy na serwerze; je(cid:258)li Ty tak(cid:285)e logujesz si(cid:218) w podobnych porach, to doskonale zdajesz sobie spraw(cid:218), (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) graczy pojawia si(cid:218) w grze i ko(cid:241)czy j(cid:200) mniej wi(cid:218)cej wtedy, kiedy Ty to robisz. Znaczna cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) graczy to ludzie maj(cid:200)cy zwyk(cid:239)e, etatowe prace lub ucznio- wie (bardzo du(cid:285)y odsetek graczy stanowi(cid:200) liceali(cid:258)ci). Cho(cid:202) na ka(cid:285)dym serwerze znajd(cid:200) si(cid:218) ludzie 125 Poleć książkęKup książkę World of Warcraft. Strategia sukcesu pracuj(cid:200)cy w trybie wielozmianowym, studenci, ludzie pracuj(cid:200)cy w domach i inni, którzy mo- g(cid:200) sobie pozwoli(cid:202) na to, by zalogowa(cid:202) si(cid:218) do gry niemal o dowolnej porze, g(cid:239)ówna aktywno(cid:258)(cid:202) graczy przypada na wieczory oraz weekendy. Ponadto sam Blizzard narzuca pewne cykle gry za po(cid:258)rednictwem codziennych zada(cid:241), reseto- wania rajdów oraz — w d(cid:239)u(cid:285)szym terminie — poprawek (patch) oraz rozszerze(cid:241). Je(cid:258)li po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) czynnik ludzki z mechanizmami narzuconymi przez Blizzard, mo(cid:285)na mówi(cid:202) o przewidywalnych cyklach marketingowych — dziennych, tygodniowych oraz mi(cid:218)dzy kolejnymi poprawkami. Cykle dzienne Noc to jedna z najspokojniejszych pór na serwerze: wtedy wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) graczy smacznie (cid:258)pi. Nie- d(cid:239)ugo po pó(cid:239)nocy gracze zaczynaj(cid:200) si(cid:218) masowo wykrusza(cid:202); cho(cid:202) oczywi(cid:258)cie s(cid:200) i tacy, którzy lubi(cid:200) gra(cid:202) po nocach, to nocna aktywno(cid:258)(cid:202) na serwerze jest bez porównania mniejsza ni(cid:285) w ci(cid:200)gu dnia. Z kolei na drugim ko(cid:241)cu spektrum jest czas najwi(cid:218)kszej aktywno(cid:258)ci, kiedy wszyscy za- czynaj(cid:200) wraca(cid:202) z pracy, z zaj(cid:218)(cid:202) i ko(cid:241)cz(cid:200) inne codzienne obowi(cid:200)zki. Fala graczy zaczyna si(cid:218) tu(cid:285) po szkole i trwa a(cid:285) do wieczora. W tym okresie wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) gildii planuje rajdy, warto wi(cid:218)c zwróci(cid:202) uwag(cid:218) na to, kiedy do gry wchodz(cid:200) najwi(cid:218)ksze gildie na serwerze. Du(cid:285)a liczba graczy kupuje niezb(cid:218)dne eliksiry i sk(cid:239)adniki na ostatni(cid:200) chwil(cid:218) — dopiero potem, w trakcie rajdów, handel na serwerze troch(cid:218) si(cid:218) uspokaja. Cho(cid:202) du(cid:285)a cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) graczy kupuj(cid:200)cych Twoje towary b(cid:218)dzie si(cid:218) rekrutowa(cid:239)a spo(cid:258)ród regularnych uczestników rajdów, to bardzo wielu graczy nie uczestniczy w rajdach, woli potyczki PvP, wcielanie si(cid:218) w role b(cid:200)d(cid:283) po prostu rozwijanie swoich postaci. W kontek(cid:258)cie omawianych za- gadnie(cid:241) mo(cid:285)na jednak przyj(cid:200)(cid:202), (cid:285)e pod wzgl(cid:218)dem zakupów ci gracze nie odbiegaj(cid:200) zbytnio od uczestników rajdów, na dobr(cid:200) spraw(cid:218) nie trzeba wi(cid:218)c w jaki(cid:258) szczególny sposób uwzgl(cid:218)dnia(cid:202) ich w swoich planach handlowych. Przekonasz si(cid:218) jednak, (cid:285)e w godzinach, w których nie ma rajdów, w domu aukcyjnym pojawia si(cid:218) mnóstwo surowców, takich jak rudy metali i zio(cid:239)a. Zdalny dost(cid:218)p do domu aukcyjnego w tych godzinach mo(cid:285)e by(cid:202) znakomitym sposobem na (cid:239)apanie okazji. Cykle tygodniowe Co tydzie(cid:241) we wtorek rano (serwery w USA) i w (cid:258)rod(cid:218) w nocy (serwery europejskie) reseto- wane s(cid:200) instancje rajdowe. To oznacza, (cid:285)e pocz(cid:200)wszy od wtorku albo od (cid:258)rody, ponownie staj(cid:200) si(cid:218) dost(cid:218)pne wszystkie rajdy; ponadto zerowane s(cid:200) (cid:283)ród(cid:239)a punktów Valor oraz Conquest — to za(cid:258) jest przyczyn(cid:200) znacznego zwi(cid:218)kszenia aktywno(cid:258)ci graczy, którzy chc(cid:200) jak najszybciej zdo- by(cid:202) nowy sprz(cid:218)t. Wieczory po resecie to doskona(cid:239)a pora na sprzeda(cid:285) kamieni, zakl(cid:218)(cid:202) oraz flasz, masowo wykupywanych przez graczy, którym spieszy si(cid:218) do nowych rajdów i którzy chc(cid:200) przygotowa(cid:202) do nich swój ekwipunek. Cho(cid:202) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) gildii „rajduje” w dni robocze, to niektó- re s(cid:200) nastawione g(cid:239)ównie na gr(cid:218) w weekendy; ponadto weekend to dla wielu graczy doskona(cid:239)a okazja do rozwijania postaci dodatkowych (altów) albo uczestniczenia w rajdach organizowanych 126 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Zrozumienie zasad rz(cid:261)dz(cid:261)cych rynkiem i zarabianie na nich ad hoc — w tzw. PuG-ach (od ang. pickup group). Handel materia(cid:239)ami niezb(cid:218)dnymi do raj- dów trwa wi(cid:218)c w najlepsze przez ca(cid:239)y tydzie(cid:241). Weekendy stanowi(cid:200) okazj(cid:218) dla wielu — nomen omen — niedzielnych graczy, którzy chc(cid:200) wy- korzysta(cid:202) wolny czas na gr(cid:218) altami, farmowanie i zbieranie surowców. Z tego wzgl(cid:218)du, o ile sprze- da(cid:285) gotowych produktów w weekendy troch(cid:218) zamiera, o tyle jest to znakomity czas na kupo- wanie surowców, takich jak zio(cid:239)a, skóry czy rudy. W celu zmaksymalizowania zysków spróbuj jak najwi(cid:218)cej sprzedawa(cid:202) wieczorami w dni po- wszednie, kiedy wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) graczy jest online i przygotowuje si(cid:218) do rajdów, za(cid:258) zakupy zió(cid:239), rud metali oraz skór rób w weekendy, aby zebra(cid:202) zaopatrzenie na ca(cid:239)y tydzie(cid:241) produkcji. Taka taktyka to nic innego jak adaptacja w World of Warcraft sprawdzonej zasady handlowej: „Kupuj tanio, sprzedawaj drogo”. Innymi s(cid:239)owy, towar nale(cid:285)y kupowa(cid:202), kiedy jest najta(cid:241)szy, a stany magazynowe czy(cid:258)ci(cid:202) w okresach najwi(cid:218)kszego popytu, gdy ceny osi(cid:200)gaj(cid:200) maksimum. Nigdy nie trzymaj na stanach magazynowych nadmiaru towarów z my(cid:258)l(cid:200) o uzyskaniu korzystniejszej ceny w ci(cid:200)gu tygodnia. Je(cid:258)li mo(cid:285)esz co(cid:258) odsprzeda(cid:202) z zyskiem od r(cid:218)ki, zrób to (kto wie, co si(cid:218) mo(cid:285)e zdarzy(cid:202)!), a potem w miar(cid:218) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci uzupe(cid:239)nij rezerwy. Cykl od poprawki do poprawki Blizzard cyklicznie publikuje aktualizacje gry, które mog(cid:200) mie(cid:202) bardzo ró(cid:285)ny zakres. Niektóre to tylko drobne poprawki b(cid:239)(cid:218)dów, inne zawieraj(cid:200) nowe wydarzenia i instancje rajdowe; wreszcie, te najwi(cid:218)ksze to ca(cid:239)e rozszerzenia (cid:258)wiata gry. Aktualizacje polegaj(cid:200)ce na usuni(cid:218)ciu b(cid:239)(cid:218)dów na ogó(cid:239) nie maj(cid:200) wp(cid:239)ywu na ekonomi(cid:218) gry, na potrzeby poni(cid:285)szych rozwa(cid:285)a(cid:241) uwzgl(cid:218)dni(cid:218) wi(cid:218)c tylko te najwi(cid:218)ksze oraz rozszerzenia. Wersje gry s(cid:200) numerowane w formacie X.Y.Z. Warto(cid:258)(cid:202) X odpowiada numerowi rozszerzenia albo jego g(cid:239)ównej wersji, warto(cid:258)(cid:202) Y odpowiada „du(cid:285)ym” poprawkom zawieraj(cid:200)cym nowe instancje albo inne tre- (cid:258)ci rozszerzaj(cid:200)ce gr(cid:218), za(cid:258) warto(cid:258)(cid:202) Z — drobnym poprawkom, czyli (cid:239)atkom. Poprawki zawieraj(cid:200)ce nowe tre(cid:258)ci na ogó(cid:239) oznaczaj(cid:200) dwie sprawy: dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202) nowego sprz(cid:218)tu oraz skokowy wzrost zainteresowania graczy. Zwykle po wydaniu poprawki z nowymi instan- cjami rajdowymi i (lub) nowymi lochami na rynku pojawi si(cid:218) skokowy wzrost zapotrzebowa- nia na kamienie oraz zakl(cid:218)cia, wynikaj(cid:200)cy z przyp(cid:239)ywu nowego sprz(cid:218)tu dla graczy uczestni- cz(cid:200)cych w rajdach oraz w zmaganiach PvP. Je(cid:258)li z góry wiesz, (cid:285)e zbli(cid:285)a si(cid:218) termin poprawki, zawczasu zacznij gromadzi(cid:202) kamienie oraz zakl(cid:218)cia, aby zaspokoi(cid:202) zwi(cid:218)kszony popyt. Zbieranie magicznych sk(cid:239)adników oraz kamieni powiniene(cid:258) zacz(cid:200)(cid:202) na tygodnie przed opublikowaniem du(cid:285)ej poprawki, k(cid:239)ad(cid:200)c szczególny nacisk 127 Poleć książkęKup książkę World of Warcraft. Strategia sukcesu na te kamienie, które zawsze ciesz(cid:200) si(cid:218) najwi(cid:218)kszym popytem. Te, których masz w nadmiarze, nie wymagaj(cid:200) szczególnej uwagi — wzrost zapotrzebowania na nie b(cid:218)dzie raczej kosmetyczny; zw(cid:239)aszcza w porównaniu do popytu na najbardziej popularne kolory. Pami(cid:218)taj, aby (cid:258)ledzi(cid:202) informacje o nadchodz(cid:200)cej poprawce oraz zmiany zachodz(cid:200)ce na ogól- nodost(cid:218)pnych serwerach testowych (PTR, czyli Public Test Realms). Je(cid:258)li nie b(cid:218)dziesz pe- wien, jak nale(cid:285)y post(cid:200)pi(cid:202), mo(cid:285)esz skorzysta(cid:202) z jednego z wielu (cid:283)róde(cid:239) informacji omówionych w rozdziale 8., „Ostatnie wskazówki dla rekinów finansjery w World of Warcraft”. Znajdziesz w nich subiektywne opinie dotycz(cid:200)ce ewentualnych reperkusji wprowadzenia kolejnych po- prawek na serwerach. Cho(cid:202) wyprodukowanie wi(cid:218)kszej liczby przedmiotów „na zapas” mo(cid:285)e by(cid:202) kusz(cid:200)ce, takie dzia(cid:239)anie mo(cid:285)e ogranicza(cid:202) Twoj(cid:200) elastyczno(cid:258)(cid:202). Owszem, zgromadzenie pewnych zapasów mo(cid:285)e by(cid:202) korzystne i pozwoli Ci zaoszcz(cid:218)dzi(cid:202) sporo czasu w chwili uderzenia popytu, ale za- dbaj o to, aby zostawi(cid:202) sobie wystarczaj(cid:200)c(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202) surowców do zaspokojenia potrzeb, których nie przewidzia(cid:239)e(cid:258). Przygotuj wi(cid:218)c pewn(cid:200) niewielk(cid:200) liczb(cid:218) gotowych produktów (g(cid:239)ównie oszlifowanych kamieni oraz zakl(cid:218)(cid:202)), ale wi(cid:218)ksz(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) surowców pozostaw w stanie surowym (nieoszlifowane kamienie, magiczne esencje itp.), aby w razie potrzeby móc b(cid:239)yskawicznie dostosowa(cid:202) si(cid:218) do wymogów rynkowych. Pod koniec (cid:285)ycia ka(cid:285)dej poprawki, w miar(cid:218) jak gracze uzupe(cid:239)niaj(cid:200) posiadany sprz(cid:218)t, zapo- trzebowanie na kamienie i zakl(cid:218)cia ponownie spada, a wraz z nim — ceny oraz popyt na od- powiadaj(cid:200)ce im surowce. To doskona(cid:239)y moment, aby si(cid:218) przygotowa(cid:202) na nast(cid:218)pny wzrost po- pytu i stopniowo zwi(cid:218)ksza(cid:202) stany magazynowe, wykupuj(cid:200)c tanie materia(cid:239)y. Wp(cid:239)yw poprawek na dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) botów Poka(cid:283)n(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) poda(cid:285)y surowców zaspokajaj(cid:200) boty: no có(cid:285), programy komputerowe nie podle- gaj(cid:200) czysto ludzkim ograniczeniom. Zawodowi sprzedawcy z(cid:239)ota (którzy post(cid:218)puj(cid:200) wbrew re- gu(cid:239)om gry zawartym w umowie ToS) korzystaj(cid:200) z dziesi(cid:200)tek, je(cid:258)li nie setek kont — cz(cid:218)sto wy- kradzionych innym graczom — aby zbiera(cid:202) surowce i gromadzi(cid:202) z(cid:239)oto równolegle na wielu serwerach, po obydwu stronach wojennej barykady, a potem sprzedawa(cid:202) je graczom. Zastosowanie botów, skryptów lub innych zautomatyzowanych narz(cid:218)dzi stanowi naruszenie zasad uj(cid:218)tych w umowie Terms of Service z firm(cid:200) Blizzard i mo(cid:285)e doprowadzi(cid:202) do zablokowania konta (ban). W tej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u, jak równie(cid:285) w ca(cid:239)ej tej ksi(cid:200)(cid:285)ce omawiamy jedynie zastosowanie tych programów w kontek- (cid:258)cie ich wp(cid:239)ywu na ekonomi(cid:218) (cid:258)wiata oraz na mo(cid:285)liwo(cid:258)ci uczciwego zarobkowania. Ze wzgl(cid:218)du na zale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) ekonomii (cid:258)wiata gry od poda(cid:285)y surowców gromadzonych przez boty wszelkie akcje wymierzone przeciwko nim mog(cid:200) powodowa(cid:202) gigantyczne zmiany w cenach, wynikaj(cid:200)ce z nag(cid:239)ego spadku dost(cid:218)pno(cid:258)ci surowców. Publikacja nowej poprawki na ogó(cid:239) uniemo(cid:285)liwia funkcjonowanie starych botów, a aktualizacja ich algorytmów zwykle zajmuje autorom tydzie(cid:241); niekiedy d(cid:239)u(cid:285)ej. Ale bez obaw — autorzy botów z pewno(cid:258)ci(cid:200) poradz(cid:200) sobie 128 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Zrozumienie zasad rz(cid:261)dz(cid:261)cych rynkiem i zarabianie na nich z trudno(cid:258)ciami, ich programy zaczn(cid:200) gromadzi(cid:202) surowce ze zdwojon(cid:200) si(cid:239)(cid:200), a rynek wkrótce wróci do normy. Cho(cid:202) nie da si(cid:218) unikn(cid:200)(cid:202) kupowania materia(cid:239)ów zbieranych przez boty, staraj si(cid:218) nie nabywa(cid:202) ich bezpo- (cid:258)rednio od graczy, którzy s(cid:200) znani z tego rodzaju dzia(cid:239)alno(cid:258)ci. Je(cid:258)li b(cid:218)dziesz w stanie udowodni(cid:202) swoj(cid:200) niewiedz(cid:218) co do (cid:283)ród(cid:239)a surowców i b(cid:218)dziesz je kupowa(cid:239) poprzez dom aukcyjny, nie musisz si(cid:218) obawia(cid:202) reperkusji ze strony Blizzarda. Cykle rozszerze(cid:241) Wydawanie rozszerze(cid:241), takich jak Mists of Pandaria, ma ogromny wp(cid:239)yw na ekonomi(cid:218). Najwi(cid:218)k- sza zmiana polega na pojawieniu si(cid:218) na rynku zupe(cid:239)nie nowych materia(cid:239)ów: nowych rud metali, nowych zió(cid:239), nowych kamieni itp. Rozszerzenie to w gruncie rzeczy ca(cid:239)kowite wyzerowanie dotychczasowej ekonomii; wszystkie stare materia(cid:239)y staj(cid:200) si(cid:218) niemal zupe(cid:239)nie bezu(cid:285)yteczne, a po- pyt jest zainteresowany tylko nowymi surowcami, które pojawi(cid:239)y si(cid:218) w danym rozszerzeniu. Po opublikowaniu nowego rozszerzenia na rynku mo(cid:285)na zaobserwowa(cid:202) nast(cid:218)puj(cid:200)ce zmiany, wynikaj(cid:200)ce z wprowadzenia nowych surowców w miejsce dotychczasowych: (cid:81) zapotrzebowanie na starsze surowce gwa(cid:239)townie spada, niemal do zera; (cid:81) zapotrzebowanie na nowe surowce osi(cid:200)ga swoje maksimum ze wzgl(cid:218)du na to, (cid:285)e (cid:285)aden z graczy z oczywistych wzgl(cid:218)dów nie móg(cid:239) ich zdoby(cid:202) wcze(cid:258)niej; (cid:81) nowe surowce i towary osi(cid:200)gaj(cid:200) zawrotne ceny, gdy(cid:285) gracze maj(cid:200) z nimi styczno(cid:258)(cid:202) po raz pierwszy przy zerowych zasobach magazynowych. Krótko mówi(cid:200)c, ka(cid:285)de nowe rozszerzenie kreuje nag(cid:239)y p(cid:218)d do bycia pierwszym we wszyst- kim, w tym w rozwoju profesji. W miar(cid:218) up(cid:239)ywu czasu zapotrzebowanie na surowce i inne towary stabilizuje si(cid:218), a ceny spadaj(cid:200) do poziomu bardziej przyst(cid:218)pnego dla typowego gracza. Na tym etapie gry lepiej unika(cid:202) wytwarzania produktów na sprzeda(cid:285), gdy(cid:285) ceny zmieniaj(cid:200) si(cid:218) tak raptownie, (cid:285)e nietrudno o spore straty. Przyk(cid:239)adowa historia dla surowca Ghost Iron Ore 129 Poleć książkęKup książkę World of Warcraft. Strategia sukcesu W miar(cid:218) jak czas (cid:285)ycia rozszerzenia zbli(cid:285)a si(cid:218) ku ko(cid:241)cowi, rynek wchodzi w faz(cid:218) stagnacji, a zara- bianie metodami, które wcze(cid:258)niej by(cid:239)y skuteczne, jest coraz trudniejsze. W takich okoliczno- (cid:258)ciach lepiej zacz(cid:200)(cid:202) gromadzi(cid:202) przedmioty, które mog(cid:200) nabiera(cid:202) warto(cid:258)ci z up(cid:239)ywem czasu. Ka(cid:285)de rozszerzenie jest pod tym wzgl(cid:218)dem nieco inne, najlepiej jest wi(cid:218)c we w(cid:239)asnym zakre- sie zbiera(cid:202) informacje o tym, co si(cid:218) op(cid:239)aca, a co nie — tym bardziej (cid:285)e sytuacja na rynku zmienia si(cid:218) wtedy jak w kalejdoskopie. Oto krótkie zestawienie towarów, które w uj(cid:218)ciu hi- storycznym stanowi(cid:239)y najpewniejsz(cid:200) lokat(cid:218) kapita(cid:239)u w okresach przej(cid:258)ciowych, przed nowymi rozszerzeniami: (cid:81) zwierzaki i wierzchowce; (cid:81) surowce, takie jak rudy metali oraz zio(cid:239)a (przy czym jest to na ogó(cid:239) inwestycja d(cid:239)ugoterminowa: potrzeba miesi(cid:218)cy, aby po wydaniu nowego rozszerzenia ceny starych surowców wzros(cid:239)y do oczekiwanego poziomu); (cid:81) ekwipunek i sprz(cid:218)t, który mo(cid:285)e si(cid:218) okaza(cid:202) popularny w kontek(cid:258)cie przeistocze(cid:241) (transmogrification); (cid:81) przedmioty presti(cid:285)owe. U schy(cid:239)ku ka(cid:285)dego rozszerzenia warto mie(cid:202) oczy otwarte na dobre okazje; gdy krainy dodane w danym rozszerzeniu opustoszej(cid:200), cena wymienionych wy(cid:285)ej towarów mo(cid:285)e znacz(cid:200)co wzro- sn(cid:200)(cid:202). (cid:165)wi(cid:218)ta D(cid:239)ugie (cid:258)wi(cid:218)ta, takie jak gwiazdka, kiedy wielu m(cid:239)odych graczy ma wolne, mog(cid:200) si(cid:218) przyczy- ni(cid:202) do powstania nietypowych okoliczno(cid:258)ci na rynku w (cid:258)wiecie gry. Dla graczy zaanga(cid:285)owa- nych w zarobkowanie w domach aukcyjnych w Azeroth s(cid:200) to do(cid:258)(cid:202) ci(cid:218)(cid:285)kie czasy, jako (cid:285)e m(cid:239)odzi, niedo(cid:258)wiadczeni gracze cz(cid:218)sto zani(cid:285)aj(cid:200) ceny wystawianych przedmiotów. Na wi(cid:218)kszych, bar- dziej zaludnionych serwerach ten efekt nie jest bardzo widoczny, gdy(cid:285) sama wielko(cid:258)(cid:202) rynku ma stabilizuj(cid:200)cy wp(cid:239)yw na ceny, ale warto mie(cid:202) oczy otwarte na wszelkie nietypowe zmiany. Latem, zw(cid:239)aszcza na serwerach ameryka(cid:241)skich, wielu graczy czasowo rezygnuje z gry, korzy- staj(cid:200)c z pogody i mo(cid:285)liwo(cid:258)ci wyjazdu na wakacje z dzie(cid:202)mi. O ile mo(cid:285)e na tym ucierpie(cid:202) popyt, gdy(cid:285) du(cid:285)a cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) graczy zajmuje si(cid:218) innymi sprawami, o tyle poda(cid:285) surowców na ogó(cid:239) pozo- staje na niezmienionym poziomie, gdy(cid:285) znaczna ich cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) pochodzi od graczy prowadz(cid:200)cych boty, które nie bior(cid:200) urlopów… Popyt i poda(cid:285) Popyt i poda(cid:285) to dwie g(cid:239)ówne si(cid:239)y steruj(cid:200)ce prawdziwymi rynkami; nie inaczej jest w World of Warcraft. W domach aukcyjnych w grze ceny rynkowe natychmiast reaguj(cid:200) na wszelkie fluk- tuacje w popycie oraz poda(cid:285)y i s(cid:200) wr(cid:218)cz modelowym odzwierciedleniem tych zjawisk. 130 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Zrozumienie zasad rz(cid:261)dz(cid:261)cych rynkiem i zarabianie na nich W World of Warcraft gracz wystawiaj(cid:200)cy przedmiot w domu aukcyjnym na ogó(cid:239) nadaje mu cen(cid:218) nieco ni(cid:285)sz(cid:200) ni(cid:285) najni(cid:285)sza aktualna cena rynkowa, z nadziej(cid:200), (cid:285)e gracze wybior(cid:200) ta(cid:241)szy produkt, a nie ofert(cid:218) konkurencji. Je(cid:258)li przedmiot nie zostanie kupiony, kolejny wystawiaj(cid:200)cy gracz ponownie przebije cen(cid:218) i tak dalej. To zjawisko trwa do chwili, gdy dalsze obni(cid:285)anie ceny stanie si(cid:218) nieop(cid:239)acalne b(cid:200)d(cid:283) a(cid:285) naturalny popyt spowoduje wyrównanie cen. Ze wzgl(cid:218)du na dynamik(cid:218) interakcji zmiany w popycie i poda(cid:285)y maj(cid:200) b(cid:239)yskawiczny wp(cid:239)yw na rynek, a fluktuacje cen zachodz(cid:200) szybciej, ni(cid:285) jest to mo(cid:285)liwe w rzeczywistym (cid:258)wiecie. Zale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) mi(cid:218)dzy surowcami a gotowymi produktami Jednym z najwa(cid:285)niejszych aspektów ekonomii (cid:258)wiata World of Warcraft s(cid:200) zale(cid:285)no(cid:258)ci mi(cid:218)dzy popytem, poda(cid:285)(cid:200), cenami surowców u(cid:285)ywanych do wytwarzania produktów a samymi produkta- mi. W miar(cid:218) rosn(cid:200)cej dost(cid:218)pno(cid:258)ci surowców mo(cid:285)na wytworzy(cid:202) wi(cid:218)cej egzemplarzy danego produktu. Wzrost poda(cid:285)y produktu powoduje obni(cid:285)enie cen, to za(cid:258) przek(cid:239)ada si(cid:218) na mniejsze zyski, a(cid:285) do chwili gdy spadn(cid:200) ceny na surowce. Ca(cid:239)y proces trwa dopóty, dopóki rynek nie znajdzie si(cid:218) w równowadze, a ceny surowców i gotowych produktów nie ustabilizuj(cid:200) si(cid:218). Zmiany po jednej stronie opisanych zale(cid:285)no(cid:258)ci — gotowych dóbr albo surowców — mog(cid:200) spowodowa(cid:202) zaburzenie stanu równowagi. Niektóre spo(cid:258)ród takich zmian, mog(cid:200)ce mie(cid:202) istotny wp(cid:239)yw na rynek i stosunkowo cz(cid:218)ste, to: (cid:81) ingerencje w cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202) odnawiania si(cid:218) z(cid:239)ó(cid:285) surowców na mapie; (cid:81) dodanie nowych instancji rajdowych, lochów i (lub) pól bitewnych PvP; (cid:81) dodanie nowych przedmiotów, które w naturalny sposób wypieraj(cid:200) stare (na przyk(cid:239)ad pojawienie si(cid:218) kamieni szlachetnych klasy epic); (cid:81) zmasowane akcje przeciwko botom. Nale(cid:285)y zauwa(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e tego typu zmiany maj(cid:200) bezpo(cid:258)redni wp(cid:239)yw tylko na jedn(cid:200) stron(cid:218) oma- wianych zale(cid:285)no(cid:258)ci: gotowe produkty albo surowce, ale relacje pomi(cid:218)dzy nimi sprawiaj(cid:200), (cid:285)e jedno oddzia(cid:239)uje na drugie i na odwrót. U(cid:258)wiadomienie sobie tych zale(cid:285)no(cid:258)ci ma zasadniczy wp(cid:239)yw na zrozumienie ekonomii w (cid:258)wiecie World of Warcraft. Nieproporcjonalno(cid:258)(cid:202) rozk(cid:239)adu dóbr W miar(cid:218) jak Twój maj(cid:200)tek b(cid:218)dzie stopniowo rós(cid:239), powiniene(cid:258) pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e jeste(cid:258) znacznie zamo(cid:285)niejszy od typowego gracza, który ma na swoim koncie najwy(cid:285)ej 80 tysi(cid:218)cy sztuk z(cid:239)ota. Dlaczego to takie istotne? Otó(cid:285) ogarni(cid:218)ty gor(cid:200)czk(cid:200) z(cid:239)ota mo(cid:285)esz mie(cid:202) sk(cid:239)onno(cid:258)ci do wyciska- nia z klientów ostatniego miedziaka… ale pami(cid:218)taj, (cid:285)e je(cid:258)li ceny b(cid:218)d(cid:200) zbyt wysokie, nikogo nie b(cid:218)dzie sta(cid:202) na zakup Twoich towarów. Zasadniczo, w miar(cid:218) jak cena przedmiotu spada do bardziej 131 Poleć książkęKup książkę World of Warcraft. Strategia sukcesu przyst(cid:218)pnego poziomu, zapotrzebowanie na niego systematycznie ro(cid:258)nie, gdy(cid:285) coraz wi(cid:218)ksza licz- ba graczy jest w stanie pozwoli(cid:202) sobie na zakup. W pewnej chwili cena i popyt stabilizuj(cid:200) si(cid:218) na poziomie, który czysto teoretycznie mo(cid:285)na by(cid:239)oby utrzymywa(cid:202) w niesko(cid:241)czono(cid:258)(cid:202). Nale(cid:285)y pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e na najkosztowniejsze przedmioty, takie jak wierzchowce i sprz(cid:218)t BoE, sta(cid:202) bardzo niewielki odsetek graczy na serwerze; a przecie(cid:285) tylko cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) z nich b(cid:218)dzie w ogóle zainteresowana ich kupnem (z pewno(cid:258)ci(cid:200) nie dochrapali si(cid:218) posiadanych pieni(cid:218)dzy, trwoni(cid:200)c je na tego typu rzeczy…). Szukaj(cid:200)c zbytu na te towary, musisz wzi(cid:200)(cid:202) pod uwag(cid:218), (cid:285)e zaledwie nieca(cid:239)e 5 ogó(cid:239)u graczy dysponuje ponad milionem sztuk z(cid:239)ota — to za(cid:258) oznacza, (cid:285)e na da- nym serwerze mo(cid:285)e by(cid:202) tylko jeden lub dwóch, którzy s(cid:200) w stanie i przede wszystkim chc(cid:200) sobie pozwoli(cid:202) na dobra luksusowe. Wi(cid:218)cej informacji o nieproporcjonalnym rozk(cid:239)adzie dóbr oraz o ankiecie dotycz(cid:200)cej zasobno(cid:258)ci graczy mo(cid:285)esz znale(cid:283)(cid:202) pod adresem http://thegoldencrusade.net/world-of-warcraft-wealth-survey/. (cid:165)wi(cid:218)ta W (cid:258)wiecie World of Warcraft organizowane s(cid:200) imprezy (cid:258)wi(cid:200)teczne, które mog(cid:200) w pewnym stopniu wykreowa(cid:202) minirynki na nietypowe przedmioty, które przyci(cid:200)gaj(cid:200) uwag(cid:218) graczy tylko przy okazji tych (cid:258)wi(cid:200)t. Najlepszym przyk(cid:239)adem takiej okazji jest Winter’s Veil — (cid:258)wi(cid:218)to trwa- j(cid:200)ce mniej wi(cid:218)cej od po(cid:239)owy grudnia do Nowego Roku. W tym okresie du(cid:285)(cid:200) popularno(cid:258)ci(cid:200) ciesz(cid:200) si(cid:218)… jajka, a konkretnie przedmiot o nazwie Small Egg, niezb(cid:218)dny do przyrz(cid:200)dzenia potrawy potrzebnej do zdobycia jednego z osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202) maj(cid:200)cych zwi(cid:200)zek z tym (cid:258)wi(cid:218)tem. Cho(cid:202) zyski z konkretnie tego przedmiotu s(cid:200) niewielkie, warto poszuka(cid:202) innych okazji zwi(cid:200)zanych z ró(cid:285)- nymi (cid:258)wi(cid:218)tami oraz wydarzeniami w grze, takimi jak: (cid:81) Lunar Festival, (cid:81) Love is in the Air, (cid:81) Noblegarden, (cid:81) Children’s Week, (cid:81) Midsummer Fire Festival, (cid:81) Brewfest, (cid:81) Hallow’s End, (cid:81) Pilgrim’s Bounty, (cid:81) Winter Veil. 132 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Zrozumienie zasad rz(cid:261)dz(cid:261)cych rynkiem i zarabianie na nich Podsumowanie Po przeczytaniu tego rozdzia(cid:239)u powiniene(cid:258) mie(cid:202) ogólne rozeznanie co do ekonomii i rynku w World of Warcraft i umie(cid:202) czerpa(cid:202) z tego profity. Omówili(cid:258)my rol(cid:218) z(cid:239)ota jako waluty, wp(cid:239)yw zachowania graczy oraz wydarze(cid:241) na serwerze na rynek oraz potencjaln(cid:200) zyskowno(cid:258)(cid:202) wyda- rze(cid:241) specjalnych. W kolejnych rozdzia(cid:239)ach zajmiemy si(cid:218) maksymalizacj(cid:200) zysków dzi(cid:218)ki zastosowaniu zaawan- sowanych technik, takich jak zarz(cid:200)dzanie zasobami magazynowymi i czasem oraz handel mi(cid:218)dzy serwerami i frakcjami, które pozwalaj(cid:200) na osi(cid:200)ganie zysków niemo(cid:285)liwych do uzyska- nia dla wi(cid:218)kszo(cid:258)ci graczy. 133 Poleć książkęKup książkę World of Warcraft. Strategia sukcesu 134 Poleć książkęKup książkę Skorowidz C CoD, Cash on Delivery, 159 codzienne czynno(cid:258)ci, 47 cykl dzienny, 126 od poprawki do poprawki, 127 rozszerze(cid:241), 129 tygodniowy, 126 czat handlowy, 157 D dealer Rashaad, 37 dobra luksusowe, 123 dodatek, 95 Altoholic, 106, 153 TradeSkillMaster, 156 dom aukcyjny czarnorynkowy, 123 neutralny, 142 obs(cid:239)uga zdalna, 162 op(cid:239)aty, 125 skanowanie, 109 w Booty Bay, 142 w Everlook, 144 w Gadgetzan, 143 zak(cid:239)adka TSM, 113 dostawcy, 157 dostawcy stworze(cid:241), 41 do(cid:258)wiadczenie, 52 alchemia, 71 amulety, 84 anonimowo(cid:258)(cid:202), 20 aplikacja Mobile Armory, 162 aukcje, 168 kupno, 165 sprzeda(cid:285), 166 wskazówki, 169 aukcje, 46, 168 ceny maksymalne, 103 ceny minimalne, 102 skanowanie resetuj(cid:200)ce, 103 ustawienia zaawansowane cen, 103 wyj(cid:200)tki, 101 wystawianie, 102 zarz(cid:200)dzanie, 104 A B bank, 24 bankier, 16, 21 konfigurowanie postaci, 22 przechowywanie przedmiotów, 23 sakwy specjalistyczne, 23 zarz(cid:200)dzanie baga(cid:285)em, 22 bezpiecze(cid:241)stwo, 21 blogi, 171 boty, 32, 128 Breanni, 39 bro(cid:241), 83 Poleć książkęKup książkę Skorowidz ekonomia skali, 140 eliksiry, 74 e-mail, 25 E F farmowanie, 55 flasze, 73 flipping, 159 forum The Consortium, 171 frakcja Argent Tournament, 42 Sunsong Ranch, 45 The Tillers, 45 funkcje modu(cid:239)ów TSM, 109 G glify, 82 Gold Dragon Kill Points, 50 gotowe produkty, 131 górnictwo, 57 GPH, Gold per Hour, 136 gracze Hordy, 44 H handel mi(cid:218)dzy frakcjami, 141 z(cid:239)otem, 31 handlowiec narz(cid:218)dzie TradeSkillMaster, 95 serwis The Undermine Journal, 114 Horda, 43 I identyfikator, 21 inskrypcje, 82 instalacja TradeSkillMaster, 96 in(cid:285)ynieria, 79 IRC, Internet Relay Chat, 171 J jubilerstwo, 85 174 K kaletnictwo, 87 kamienie, 67, 85 niepospolite, 68 rzadkie, 68 kana(cid:239) IRC, 171 konfigurowanie dodatku Altoholic, 153 dodatku TradeSkillMaster, 97, 156 postaci bankiera, 22 konta, 151 korespondencja nie(cid:285)yczliwa, 25 kowalstwo, 77 kraina Dread Wastes, 61, 65 Icecrown, 42 Krasarang Wilds, 58, 62 Kun-Lai Summit, 60, 64 The Jade Forest, 58, 62 The Valley of the Four Winds, 63 Townlong Steppes, 60, 64 Vale of Eternal Blossoms, 59, 63 krawiectwo, 90 kupno, 165 kupowanie z(cid:239)ota, 31 lochy, 52 L (cid:146) (cid:239)owienie ryb, 44 M magazyn podr(cid:218)czny, 138 minimapa, 56 mistrz gildii, 147 Mobile Armory, 162 modu(cid:239)y TSM, 98, 109 multiboxing, 151 N napoje magiczne, 72 naprawy, 125 naramienniki, 83 Poleć książkęKup książkę Skorowidz S sakwy specjalistyczne, 23 serwis Battle.net, 20 The Undermine Journal, 114, 159, 171 WoW Insider, 172 Wowhead, 39 narz(cid:218)dzia handlowca The Undermine Journal, 114 TradeSkillMaster, 95 neutralne domy aukcyjne, 142 NPC, non-player character, 47 O opcje modu(cid:239)ów TSM, 98 optymalizacja profesji, 71 Orgrimmar, 18 P Pandaria, 56, 57 p(cid:239)atno(cid:258)(cid:202) CoD, 159 poczta, 108 poda(cid:285), 130 podnoszenie poziomu do(cid:258)wiadczenia, 52 popyt, 130 porz(cid:200)dek dnia, 136 postaci niezale(cid:285)ne, 123 powielanie przedmiotów, 32 poziom do(cid:258)wiadczenia postaci, 28 pozyskiwanie dostawców, 157 profesje, 27, 105 dodatkowe, 30 niewykorzystane, 29 wytwórcze TSM, 110 przechowywanie przedmiotów, 23, 24 przedmioty rzadko spotykane, 161 Przymierze, 41 PTR, Public Test Realms, 128 publiczne serwery testowe, 170 PvE, Player versus Environment, 49, 88, 91 PvP, Player versus Player, 48, 87, 91 R rabaty, 46 rajdy, 50, 126 receptury, 72 rozk(cid:239)ad dóbr, 131 rozszerzenia, 129 rybo(cid:239)ówstwo, 44 rzemios(cid:239)a ustawienia cen, 105 ustawienia inwentarza, 106 ustawienia kolejki, 107 Shattrath, 19 Shrine of Two Moons, 18 skanowanie resetuj(cid:200)ce, 103 skórowanie, 65 skrzynka pocztowa, 24 specjalizacje, 77 sprzedawcy, 39, 43 neutralni, 37 Przymierza, 41 sprzeda(cid:285), 159, 166 sprzeda(cid:285) zwierzaków, 36 sprz(cid:218)t PvE, 88, 91 PvP, 87, 91 Stormwind, 18 strona dla wybranego serwera, 115 Great Deals, 161 przedmiotu, 117 sprzedawcy, 118 Unusual Items, 161 stworzenia, 39, 43 stworzenia z gwiazdk(cid:200), 43 surowce, 131 (cid:258)wi(cid:218)ta, 130, 132 (cid:165) T tasowanie, 66 TOS, Terms of Service, 31 towarzysze, 43, 44 TradeSkillMaster, 95 AuctionDB, 109 ksi(cid:218)gowo(cid:258)(cid:202), 109 materia(cid:239)y, 112 opcje aukcji, 99–103 opcje poczty, 108 opcje rzemios(cid:239), 105 175 Poleć książkęKup książkę Z zadania powtarzalne, 47 zaklinanie, 79 zakupy, 104 zapasy, 141 zapasy d(cid:239)ugoterminowe, 139 zarabianie na transferach, 147 z(cid:239)ota, 47 zarz(cid:200)dzanie czasem, 135 zawód, 27 zbieranie surowców, 56 zbroje, 78, 92 zdalna obs(cid:239)uga domu aukcyjnego, 162 zdobywanie kamieni, 67 zielarstwo, 61 z(cid:239)oto, 122 znacznik Exotic Creatures , 37 Honor Trade Goods , 49 Pet Supplies , 38 (cid:189) (cid:283)ród(cid:239)a dochodów, 55 Skorowidz TradeSkillMaster opcje zakupów, 104 produkcja, 110 (cid:258)ledzenie przedmiotów, 110 transfery mi(cid:218)dzy serwerami, 146 transmutacje, 75 trasy dla górników, 57, 59 dla zielarzy, 62 TSM, Patrz TradeSkillMaster U ulepszenia naramienników, 83 przedmiotów, 89 zbroi, 92 usprawnienia przedmiotów, 78 W walki PvP, 48 wybór bankiera, 17 imienia, 17 klasy postaci, 19 miasta bazowego, 17 profesji, 26, 27 wycena przedmiotów, 69 wykroczenia, 33 wymogi bezpiecze(cid:241)stwa, 21 wytwórczo(cid:258)(cid:202), 66 176 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

World of Warcraft. Strategia sukcesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: