Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 004890 22934774 na godz. na dobę w sumie
Wsparcie nowych inwestycji - ebook/pdf
Wsparcie nowych inwestycji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 6
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-344-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

30 czerwca 2018 r. wprowadzono nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Polski. Nowe zasady wprowadziła ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162). Co ważne, nowe regulacje niejako uzupełniły przepisy dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. W publikacji przedstawiono jak skorzystać z nowych form pomocy publicznej i jak nowe regulacje wpłyną na prawa i obowiązki działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wsparcie nowych inwestycji Wsparcie nowych inwestycji Od 30 czerwca 2018 r. obowiązuje nowy mechanizm udzielania przedsiębior- com wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Polski. Nowe zasady wprowadziła ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwesty- cji. Co ważne, regulacje te niejako uzupełnią przepisy dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone tą regulacją i odpowiadamy na pytanie, czy nowe regulacje wpłyną na prawa i obowiązki działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Wsparcie inwestycji a specjalne strefy ekonomiczne Dotychczas udzielanie wsparcia dla nowych inwestycji powiązane było z podejmowaniem przez przedsiębiorców działalności na wyodrębnionych terenach kraju, które stanowią specjalne strefy ekonomiczne (SSE). SSE funkcjonują na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzone na terenie SSE w ramach zezwolenia są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie odpowiednio art. 17 ust. 1 pkt 34 updop oraz art. 21 ust. 1 pkt 63a updof. Stosowanie tych przepisów związane jest z wieloma problemami. Do najważniejszych z nich należy skom- plikowana i długotrwała procedura włączania nowych terenów w granice stref oraz ogra- niczenia czasowe funkcjonowania stref. Ponadto specjalne strefy ekonomiczne okazały się niewystarczającym instrumentem oddziaływania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie dotychczasowe zasady wsparcia były mniej atrakcyjne niż w krajach są- siednich. Zmiany wprowadzone ustawą o wspieraniu nowych inwestycji mają na celu roz- wiązanie wskazanych problemów. Brak ograniczeń terytorialnych w udzielaniu pomocy dla nowych inwestycji Najważniejszą z regulacji wprowadzonych ustawą o wspieraniu nowych inwestycji jest całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w formie zwolnienia od podatku dochodowego. W przeciwieństwie do rozwią- zań przewidzianych w ustawie o SSE, ograniczonych do inwestycji realizowanych w kon- kretnych lokalizacjach, o wsparcie przewidziane nową ustawą o wspieraniu nowych in- westycji mogą się ubiegać przedsiębiorcy z terenu całego kraju, niezależnie od miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Okres udzielania pomocy dla nowych inwestycji Kolejną zmianą jest określanie okresu korzystania ze zwolnień podatkowych (dotychczas okres korzystania przez danego przedsiębiorcę ze zwolnienia podatkowego wynikał z koń- cowej daty funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej). Okres ten wynika obecnie z de- cyzji o wsparciu, która wydawana jest na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 (zob. art. 13 ust. 3 ustawy o wspieraniu inwestycji). Przy tym w przypadku inwestycji realizowanej na terenie, na którym 30 czerwca 2018 r. ustanowiona była specjalna strefa ekonomiczna, decy- zja jest wydawana na 15 lat (zob. art. 13 ust. 5 ustawy o wspieraniu inwestycji). i i s e r p e ń 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wsparcie nowych inwestycji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: