Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00110 018175 24172813 na godz. na dobę w sumie
Współczesne problemy rozwoju przedsiębiorstwa w koncepcji rozwoju zrównoważonego - ebook/pdf
Współczesne problemy rozwoju przedsiębiorstwa w koncepcji rozwoju zrównoważonego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 147
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3649-2727-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Celem publikacji jest prezentacja najnowszych trendów zmian i ewolucji w zakresie praktycznej realizacji zalożeń koncepcji rozwoju zrównoważonego, szczególnie w odniesieniu do sytuacji współczesnych przedsiąbiorstw funkcjonujących w warunkach postępującej globalizacji i burzliwego otoczenia zewnętrznego.
W publikacji dokonano charakterystyki istotnych problemów warunkujących rozwój nowoczesny??ch organizacji gospodarczych, takich jak: analiza wpływu rozwoju inkubatora przedsiębiorczości na rozwój regionu, ekologiczne aspekty budowy modeli biznesu i strategii przedsiębiorstw, ekologiczna strategiczna karta wyników, doskonalenie zarządzania gospodarstwem globalnym, stosowanie i korzyści wynikające z wdrożenia systemu norm ISO 9000 oraz ISO 14000 i EMAS zarówno w podmiotach leczniczych, jak i przedsiębiorstwach przemysłowych, zmiany w strukturze łańcucha wartości przedsiębiorstwa. W ten sposób monografia wpisuje się w nurt istotnych zagadnień funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych w kontekście zmian i ewolucji założeń koncepcji rozwoju trwałego i zrównoważonego.


dr hab. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak prof. WSB
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WSTĘP Postępujący proces umiędzynarodowiania działalności gospodarczej oraz intensyfikacja procesów wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego w wielu krajach świata powoduje często istotne i nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym, przyczyniając się do jego postępującej degrada- cji. Wywołane działalnością gospodarczą człowieka zakłócenia funkcji eko- logicznych ekosystemów ziemskich zmieniają nasze otoczenie i wywołują także szereg niekorzystnych zjawisk zarówno dla samego środowiska jak i będącego jego immanentną częścią człowieka. Chociażby takie zjawiska o charakterze globalnym jak na przykład efekt cieplarniany, dziura ozono- wa czy coraz częściej pojawiające się anomalie klimatyczne w skali całego globu uzmysławiają natychmiast i zmuszają do zastanowienia, jak bardzo jesteśmy zależni od zrównoważonego funkcjonowania przyrody. Ochrona środowiska oraz działalność gospodarcza powinny się nawza- jem uzupełniać, w przeciwnym razie bardzo szybko może dojść do glo- balnego kryzysu ekologicznego, prowadzącego poprzez wyczerpywanie się zasobów surowcowych i nadmierne zanieczyszczenie środowiska do pod- ważenia zdolności Ziemi do podtrzymywania życia – czyli do kresu naszej cywilizacji. Świadoma i celowa działalność człowieka realizująca proces rozwoju gospodarczego w dostosowaniu do warunków i wymogów natury to naj- prościej definiowany proces rozwoju trwałego i zrównoważonego określa- ny w języku angielskim jako – SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Istota tej koncepcji powstała i ewoluuje wraz z rozwojem ruchu na rzecz ochrony środowiska, czyli od początku lat 70. XX wieku. Należy przy tym zazna- czyć, iż istnieją pewne trudności z tłumaczeniem terminu sustainable de- velopment na język polski. Stąd biorą się różne tłumaczenia i zamiennie używane terminy: – ekorozwój (większość autorów uważa, że jest to pojęcie znacznie węższe), – samopodtrzymujący się (sustensywny) rozwój (dosłowne tłuma- czenie, określenie z początku lat 90.), – zrównoważony rozwój, – – zrównoważony i trwały rozwój społeczno-gospodarczy. trwały rozwój (coraz więcej poparcia dla tego określenia), Wstęp Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest prezentacja najnowszych trendów z zakresu zmian i ewolucji w zakresie praktycznej realizacji za- łożeń koncepcji rozwoju zrównoważonego, szczególnie w odniesieniu do sytuacji współczesnych przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach po- stępującej globalizacji i burzliwego otoczenia zewnętrznego. Publikacja niniejsza podejmuje charakterystykę istotnych problemów warunkujących rozwój nowoczesnych organizacji gospodarczych, jak ana- liza wpływu rozwoju inkubatora przedsiębiorczości na rozwój regionu, ekologiczne aspekty budowy modeli biznesu i strategii przedsiębiorstw, ekologiczna strategiczna karta wyników, doskonalenie zarządzania przed- siębiorstwem globalnym, stosowanie i korzyści wynikające z wdrożenia systemu norm ISO 9000 oraz ISO 14000 i EMAS zarówno w podmiotach leczniczych jak i przedsiębiorstwach przemysłowych, zmiany w struktu- rze łańcucha wartości przedsiębiorstwa. W ten sposób w kontekście zmian i ewolucji założeń koncepcji rozwoju trwałego i zrównoważonego, wpisuje się w nurt istotnych zagadnień funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współczesne problemy rozwoju przedsiębiorstwa w koncepcji rozwoju zrównoważonego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: