Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00212 003825 24090810 na godz. na dobę w sumie
Współczesne wyzwania i dylematy w pracy socjalnej - ebook/pdf
Współczesne wyzwania i dylematy w pracy socjalnej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 202
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3650-3821-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Praca socjalna należy do takiego obszaru działań pomocowych drugiemu człowiekowi, które muszą ciągle dostosować się do nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Natomiast przedmiotem pracy socjalnej są różne kategorie osób funkcjonujące w danej rzeczywistości społecznej. Ta zmieniająca się rzeczywistość społeczno-ekonomiczna stanowi duże wyzwanie dla pracowników socjalnych powodując niejednokrotnie dylematy w podejściu profesjonalnym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Naukowa refleksja dotyczącą współczesnych wyzwań w pracy socjalnej we współczesnej Polsce oraz przedstawienie metod i form skutecznego działania w pracy socjalnej w to główny cel publikacji. Problematykę tę uczyniono przedmiotem konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez Zakład Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie : Praca socjalna wyzwania i dylematy. Ujęcie interdyscyplinarne. Autorami prezentowanych artykułów w publikacji są zarówno osoby zajmujące się naukowo obszarami badawczymi wpisującymi się w obszar pracy socjalnej i prowadzące działalność dydaktyczną i naukową w szeroko rozumianym obszarze usług społecznych, a także praktycy pracy socjalnej z dużym doświadczeniem i cenną refleksją zawodową.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym. Mahatma Gandhi Praca socjalna zawsze należała i należy do takiego obszaru działań pomo- cowych na rzecz jednostki i rodziny oraz społeczności, który ciągle dosto- sowuje się do nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Ponieważ przed- miotem pracy socjalnej są różne kategorie osób funkcjonujących w danej rzeczywistości społecznej, pracownicy socjalni pełnią wiele ról zawodo- wych oraz stoją przed wieloma wyzwaniami i dylematami. Czyni to ten za- wód „sztuką pomagania socjalnego”. Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-ekonomiczna stanowi duże wyzwanie dla pracowników socjalnych, wywołując niejednokrotnie dyle- maty w profesjonalnym podejściu do wykonywania zawodu. Bardzo ważna i potrzebna jest wymiana myśli i refleksji naukowej wraz z przykła- dami dobrych praktyk, aby ich wzajemne przenikanie stało się impulsem do jeszcze lepszego wykonywania działań pomocowych w wielu instytu- cjach pomocy społecznej. Naukowa refleksja dotyczącą wyzwań w pracy socjalnej we współcze- snej Polsce oraz przedstawienie metod i form skutecznego działania w pracy socjalnej to główny cel prezentowanej publikacji. Problematykę tę uczyniono przedmiotem międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Zakład Pracy Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie pod tytu- łem: „Praca socjalna – wyzwania i dylematy. Ujęcie interdyscyplinarne”. Autorami prezentowanych rozdziałów w publikacji są zarówno osoby zajmujące się naukowo obszarami pracy socjalnej i prowadzące działal- ność dydaktyczną w szeroko rozumianym obszarze usług społecznych, 5 a także praktycy pracy socjalnej z dużym doświadczeniem i bardzo cenną refleksją zawodową. Publikacja zawiera 14 rozdziałów poświęconych różnym kontekstom pracy socjalnej – o charakterze teoretycznym, badawczym, a także prak- tycznym. Ma ona na celu pogłębienie i rozszerzenie wiedzy na temat no- wych i ważnych wyzwań we współczesnej pracy socjalnej. Autorzy prezen- tują bardzo zróżnicowane i nowatorskie podejście do metod i technik pracy socjalnej, a także przywołują przykłady dobrych praktyk. Opracowanie, ze względu na swoje walory poznawcze, może służyć studentom i wykładowcom takich kierunków studiów, jak: praca socjalna, pe- dagogika społeczna, polityka społeczna oraz praktykom pracy socjalnej, któ- rzy w swojej pracy zawodowej mierzą się z wieloma nowymi wyzwaniami. Mamy nadzieję, że ze względu na zakres poruszanej problematyki książka zainteresuje szerokie grono odbiorców, a opisane w niej kwestie będą inspiracją do interesującej refleksji naukowej, a także do innowacyj- nych rozwiązań w praktyce pracy socjalnej. Jakub Bartoszewski Kazimiera Król 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współczesne wyzwania i dylematy w pracy socjalnej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: