Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00133 002929 22415965 na godz. na dobę w sumie
Wspomagacze sukcesu - ebook/pdf
Wspomagacze sukcesu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377019023 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

  Każdy, kto zdecyduje się, aby jego życie nie było tylko i wyłącznie zwykłą egzystencją może osiągnąć wszystko, co tylko będzie w stanie sobie zamarzyć. Jednak, aby było to możliwe nie wystarczy tylko samo oczekiwanie na to marzenie, lecz trzeba będzie też coś w tym kierunku zrobić.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Złote Myśli Janusz Kozioł, rok 2015 Autor: Janusz Kozioł Tytuł: Wspomagacze sukcesu Wydanie I ISBN: 978–83–7701–902–3 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Urszula Dobrzańska, Sylwia Fortuna Skład: Magda Wasilewska Złote Myśli sp. z o.o. 44–117 Gliwice ul. Toszecka 102 www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Coś na wstępie ..........................................................................................5 Marzenia i cele ..................................................15 Wspomagacz 1. Niezachwiana wiara ...........................................23 Wspomagacz 2. Plan działania ...................................................29 Wspomagacz 3. Wspomagacz 4. Procent wzrostu .................................................35 Motywacja na co dzień .....................................41 Wspomagacz 5. Koniec z epoką rezygnacji Wspomagacz 6. i poddawania się ...............................................51 Zarządzanie czasem ...........................................57 Wspomagacz 7. Przezwyciężanie lęków.......................................61 Wspomagacz 8. Wspomagacz 9. Korzystaj z doświadczenia innych ludzi ...........69 Okazje i nowe rozwiązania ...............................75 Wspomagacz 10. Dziennik .............................................................85 Wspomagacz 11. Wspomagacz 12. Statystyka ...........................................................91 Wspomagacz 13. Więcej entuzjazmu ..........................................102 Wspomagacz 14. Cierpliwość popłaca .........................................111 Wspomagacz 15. Wdzięczność .....................................................120 Nagradzaj siebie ..............................................126 Wspomagacz 16. Niech droga do celu będzie przygodą ...........131 Wspomagacz 17. Wspomagacz 18. Moc przyciągania i ćwiczenia myślowe ..........138 Wspomagacz 19. Tablica marzeń .................................................146 Wspomagacz 20. Wsparcie mentora ...........................................152 Wspomagacz 21. Niezłomne postanowienie i determinacja ......158 Emocje a rozsądek ..........................................163 Wspomagacz 22. Świadome i zaplanowane działanie ................169 Wspomagacz 22. Wspomagacz 24. Dlaczego? ..........................................................174 Streszczenie ............................................................................................181 Coś na zakończenie ...............................................................................209 Post Scriptum CEL  PLAN  DZIAŁANIE CZAS  SUKCES .....................222 Procent wzrostu Czasy, w których przyszło nam żyć, są naprawdę niesamo- wite. Mamy telefony komórkowe, komputery i te wszystkie urządzenia elektroniczne, których braku wiele osób nie jest w stanie sobie wyobrazić. Jeszcze w latach 80. XX wieku nie- liczni posiadali komputer. Komórki rozpoczęły podbój świata w latach 90., a odtwarzacze mp3 to urządzenia, które zaczęły robić furorę dopiero w pierwszych latach obecnego wieku. Taki rozwój w ciągu ostatnich lat został odnotowany nie tyl- ko w branży elektronicznej, dotyczy on w zasadzie wszystkich aspektów naszego życia. Obecnie prawie w każdym mieście jest przynajmniej jeden hiper- albo supermarket. Po naszych ulicach porusza się niezli- czona liczba samochodów, a dla wielu osób coroczne wczasy zagraniczne są normą. Pojawiły się dziesiątki sklepów, restau- racje, bary i kina. Apteki, stacje paliw, kluby fitness i siłownie to tylko nieliczne z firm, które rozwinęły się w ciągu ostatnich 35 Wspomagacze sukcesu kilkunastu lat. Oczywiście, nie należy zapominać o ogromnej liczbie placówek bankowych, które zostały otwarte ostatnimi czasy. Co wspólnego mogą mieć te wszystkie branże z tema- tem tego rozdziału? Okazuje się, że mają — i to dużo. Tytułowy procent wzrostu najprościej można przedsta- wić na przykładzie banku. Wyobraź sobie, że jutro z samego rana udajesz się do najbliższego banku, aby wpłacić tam swoje pieniądze. Ponieważ jesteś, powiedzmy, milionowym klien- tem, otrzymujesz niesamowitą ofertę. Otóż comiesięcznie do początkowej kwoty, jaką masz na koncie, bank doliczy ci dwa procent. W ramach tej promocji, która obejmie tylko ciebie, w kolejnym miesiącu ponownie otrzymasz doliczone dwa procent — jednak tym razem będzie to dwa procent kwoty, jaka znajdowała się na koncie na koniec miesiąca, i tak dalej. Ponieważ pierwszego dnia dysponowałeś 1000 zł, ta kwota staje się twoim kapitałem początkowym. Zgodnie z warunkami oferty specjalnej po pierwszym miesiącu do twojego 1000 dodane zostanie dwa procent. Na koncie znajdzie się 1020 zł. Drugi miesiąc zakończy się kwotą 1040, trzeci — 1061 zł, a po pół roku będziesz miał 1104 zł. Po roku twoje konto opiewać będzie na kwotę 1243 zł, by po dwóch latach znalazło się tam 1577 zł. Dokładnie na koniec trzeciego roku będziesz miał 2000 zł, czyli dodatkowy ty- siąc, a za kolejne trzy lata będziesz mógł się już cieszyć kwotą 4080 zł. Na koniec dziesiątego roku stan twojego konta opie- wać będzie na kwotę 10554 zł, czyli ponad dziesięć razy wię- cej niż w chwili założenia konta. Oczywiście, w przypadku banku jest to tylko teoria, ale jeżeli chodzi o inne aspekty życia — jest to jak najbardziej 36 Wspomagacz 4. Procent wzrostu możliwe do zrealizowania. Przykład? Dlaczego nie. Wróćmy ponownie do naszego sportowca, który zaczyna trenować biegi. Aby nasz biegacz na początku nie przetrenował się zanadto, zaczyna swoje treningi od przebiegnięcia jednego kilometra. Sportowiec podchodzi do treningu bardzo solid- nie i postanawia, że co tydzień będzie zwiększał przebiegany dystans o pięć procent. Dzięki temu w drugim tygodniu bie- ga już 1050 metrów, w trzecim — 1103 m, ale już w piątym — 1216 m. Dziesiąty tydzień to dystans ponad półtora kilo- metra (1551), a dwudziesty — ponad dwa i pół kilometra (2527). Po pół roku przebiegnie dystans 3386 metrów, a na koniec roku — ponad dwanaście kilometrów (dokładnie 12041 metrów). Teraz do rzeczy. Wiesz już, że kiedy wyznaczysz sobie cel, do którego zamierzasz dotrzeć, najlepiej podzielić go na mniejsze cele. Dobrym pomysłem będzie ustalenie poziomu, od jakiego zamierzasz zacząć realizację swojego celu. Jeżeli uważasz, że działanie, jakie ma cię doprowadzić do urzeczy- wistnienia twojego marzenia, nie sprawi ci większego kłopo- tu, możesz je rozpocząć od wyższego poziomu. Jeżeli jednak musisz zrobić coś, z czym do tej pory nie miałeś do czynienia, najlepiej zacząć od niższego pułapu, a w miarę upływu czasu systematycznie intensyfikować działania, uwzględniając ocze- kiwane wyniki. Aby mieć pewność, że działania, jakie podejmujesz, przez cały czas przybliżają cię do twojego marzenia, ustal sobie swój własny procent wzrostu i okres, w jakim ten procent chcesz osiągnąć. Dzięki temu będzie można dokładnie określić, jaki wysiłek musisz włożyć i jakie działanie trzeba wprowadzić 37 Wspomagacze sukcesu w życie, aby móc z każdym kolejnym tygodniem zbliżać się do tego, co zamierzasz osiągnąć. Musisz pamiętać, że jeżeli ciągle będziesz działał w taki sam sposób, to i twoje wyniki będą na takim samym poziomie. Jednak abyś mógł cieszyć się z coraz lepszych wyników, musisz ustalić swój własny procent wzrostu. Pamiętaj, że nieko- niecznie musi to być jedna cyfra, możesz ustalić to na poziomie „od–do”. Załóżmy, że twoim celem jest zarobienie 1 000 000 zł. Przy zarobkach 3000 zł na zgromadzenie tejże kwoty potrzeba około 333 miesięcy, czyli prawie 28 lat. Jeżeli zaczniesz od 1000 zł miesięcznie i ustalisz sobie comiesięczny „procent wzrostu” wła- snych dochodów na poziomie 5–7 , to okaże się, że nawet przy 5 wzroście osiągniesz upragniony milion nie po 28 latach, a po 81 miesiącach (6 lat i 9 miesięcy) i — co najważniejsze — za- czynając od znacznie mniejszego poziomu dochodów. Owszem, ktoś może powiedzieć, że wyliczenia te wyglą- dają tak pięknie tylko na papierze, a w rzeczywistości istnieją małe szanse na ich zrealizowanie. Oczywiście, ten człowiek będzie miał rację. Dla kogoś innego jednak takie wyliczenia będą za małe. Ten drugi człowiek opracuje dla siebie większy procent i kierując się własnymi wytycznymi, zdobędzie swój milion o wiele szybciej, niż wyszło z moich wyliczeń. Jest to już indywidualna sprawa każdej z tych osób. Wyniki uzależnione są od działań, jakie one podejmują, oraz od tego, jak dana oso- ba jest skłonna wykorzystywać nowe pomysły i rozwiązania. Człowiek, który zaczyna działać w kierunku urzeczywistnie- nia własnych marzeń, ma ogromne szanse na ich realizację, a kiedy dołoży do tego własny rozwój i doskonalenie swoich umiejętności — takie marzenia osiągnie o wiele szybciej. 38 Wspomagacz 4. Procent wzrostu Jeżeli przeanalizowalibyśmy jeszcze raz przykład naszego biegacza, bardzo szybko zauważymy, jak doskonałym pomy- słem dla niego był trening na zasadzie systematycznego wy- dłużania pokonywanej odległości. Gdyby ten człowiek bez większego przygotowania spróbował pokonać dystans kilku kilometrów, to jego wynik byłby albo bardzo, ale to bardzo sła- by, albo… tego kilkukilometrowego odcinka nie udałoby się mu przebiec. Rozpoczął on jednak swoje treningi na krótszej trasie i systematycznie je wydłużał, dzięki czemu z każdym kolejnym dniem był w stanie przebiec dłuższy dystans — bez większego zmęczenia, a nawet w coraz lepszym czasie. Nie jest żadną tajemnicą, że sportowcy, którzy zamierzają osiągać sukcesy na arenach międzynarodowych, muszą po- święcać wiele godzin dziennie na treningi. To właśnie dzięki tym systematycznym treningom ich kondycja i szanse na do- bry wynik są coraz lepsze. Kolejne godziny ćwiczeń i przygo- towań stopniowo zwiększają ich wytrzymałość fizyczną, siłę i kondycję. Najważniejsze jest to, iż odbywa się to stopniowo, a nie z dnia na dzień. Często na pierwsze zadowalające wyniki muszą czekać nawet latami. Dla tych, którzy nie zrezygnują, ten czas nie będzie stracony. Czas mija i tak — niezależnie od tego, czy coś robisz, czy nie. A skoro to nieuniknione, może le- piej wykorzystać go na coś pożytecznego niż na bezsensowne narzekanie? Świat pełen jest przykładów na takie podejście. Rośliny ro- sną powoli, ale systematycznie, i są w stanie osiągnąć nawet kil- kadziesiąt metrów wysokości (najwyższe drzewa dochodzą do ponad 100 metrów). Jednymi z największych drzew na świecie są mamutowce olbrzymie. Mają one prawie 100 metrów wyso- 39 Wspomagacze sukcesu kości, około 10 metrów średnicy, a żyją nawet ponad 3500 lat. Systematyczność, czas i wytrwałość to jedne z najważniejszych cech. Każdy, kto będzie w stanie nieprzerwanie dążyć do swoich celów i wykorzysta te cechy, będzie mógł osiągnąć to, co sobie za- planuje, a przy okazji uodporni się na chwilowe niedogodności. Z całą pewnością znajdzie najlepsze wyjście z każdej sytuacji. Mamy i drugą stronę medalu. Istnieją rośliny, które potra- fią rosnąć bardzo szybko. Są to najczęściej rośliny jednorocz- ne, które po okresie szybkiego wzrostu i po wydaniu nasion obumierają. W następnym roku z nasion wyrasta zupełnie nowa roślina — i tak co roku od nowa. Wybór należy do ciebie. Możesz działać systematycznie, w swoim tempie, cały czas zwiększając umiejętności i kompetencje, albo być jak ta roślina jednoroczna. Jeśli wybierzesz ten drugi model, może i uda ci się raz czy drugi czegoś dokonać, ale bez nieustannego postępu oraz ciągłego doskonalenia i rozwoju osobistego wy- niki, jakie osiągniesz, mogą okazać się krótkoterminowe. Od tego, jak bardzo będziesz w stanie rozwinąć swoje umiejętności, będą zależały twoje wyniki. Pamiętaj, że jeże- li ciągle będziesz robił to samo, one nigdy nie będą takie, na jakie liczysz. Aby osiągnąć coś lepszego, koniecznie trzeba wprowadzić do tego, co robisz, coś dodatkowego. O tym, co to będzie, musisz niestety zdecydować samodzielnie. Ustal jak najszybciej cel, który pragniesz osiągnąć, oraz określ swój własny procent wzrostu, czyli wielkość, o jaką zamierzasz sys- tematycznie przybliżać się do tego celu. Dzięki temu będziesz w stanie odpowiednio przygotować się do działania. Z każ- dym kolejnym tygodniem będziesz coraz bardziej zadowolo- ny ze swoich efektów. Motywacja na co dzień Zapewne wielokrotnie spotkaliście się z sytuacjami, kiedy ktoś zwierza się wam ze swojego życia i na koniec kwituje to wszystko jednym zdaniem: „Nic mi się już nie chce robić”. Je- żeli dotyczy to kogoś innego, to jeszcze pół biedy — kłopoty zaczynają się pojawiać z chwilą, kiedy takie zniechęcenie za- czyna dopadać nas samych. Nie ma jednego powodu takiego właśnie zniechęcenia. Najważniejsze jest to, aby pozbyć się tego stanu jak najszybciej, ponieważ nie wnosi on niczego do- brego. Każda taka sytuacja jest zupełnie inna. To, co dla jed- nych jest „osłabiaczem”, na innych nie będzie miało żadnego wpływu — i na odwrót. Bywają w życiu takie chwile, kiedy mimo szczerych chę- ci nic nie układa się tak, jak byśmy tego chcieli. Najprawdo- podobniej lista tych sytuacji i rzeczy, które mają na nas zły wpływ, byłaby bardzo długa. Wystarczy wspomnieć o kilku z nich: pogoda, jakieś niepowodzenie, zła informacja lub 41 Wspomagacze sukcesu nieoczekiwane kłopoty, na które nie mamy wpływu. Może i każdy z tych powodów wystarczy, by zepsuć nam dzień, ale czy nie lepiej zrobić coś, co diametralnie zmieni tę sytuację, a dzięki temu nasze samopoczucie i nastawienie? Jeżeli brak chęci jest wynikiem naszego działania (wynik nie odpowiadał oczekiwaniom), zawsze można dokonać ana- lizy tego działania i zacząć jeszcze raz, mając na uwadze do- tychczasowe doświadczenia i wyniki. Jeżeli został on spowo- dowany działaniami innych osób, jeśli nie mieliśmy żadnego wpływu na to, co się wydarzyło, najlepiej przestać o tym my- śleć i robić swoje. Najlepsze, co można zrobić, to nie zawracać sobie głowy tym, na co nie mamy wpływu. Niestety, również i u mnie dochodziło do takiego „zarażenia”. Jednak jeżeli człowiek wie, z której strony może nadejść wróg, to jest w stanie na taką wizytę starannie się przygotować. Tak było i w moim przypadku. Przygotowałem się na taką ewentualność, a kiedy „wróg” zaczął atakować, byłem gotów jeśli nie zlikwido- wać go całkowicie, to przynajmniej unieszkodliwić, aby następ- nie odnieść zwycięstwo (przynajmniej do kolejnego razu). Ludzie, którzy pokonują zniechęcenie, poszukują naj- różniejszych sposobów na uzyskanie motywacji. Jeśli chodzi o mnie, to znalazłem kilka takich sposobów, dzięki którym je- stem w stanie nabrać chęci do ponownego działania. Jednym z najlepszych sposobów na ponowne zmotywowanie się jest poznanie historii ludzi, którzy znaleźli się w podobnych sytu- acjach — którzy musieli przełamać złą passę, by ostatecznie osiągnąć cele, do których dążyli niejednokrotnie przez dość długi okres. Można dzięki temu dowiedzieć się, jak oni wyszli z sytuacji, w której się znaleźli. 42 Wspomagacz 5. Motywacja na co dzień Kolejną rzeczą, która szybko może przynieść zmianę na- stroju i dostarczyć motywacji, są… książki. Jeżeli zaczynam czytać coś nowego, to zawsze jestem zaopatrzony w zakreślacz lub ołówek. Dzięki temu, kiedy tylko trafię na jakiś ciekawy fragment, zaznaczam go — tak abym był w stanie wrócić do niego, kiedy tylko będzie taka potrzeba. Tą właśnie potrzebą może być zmotywowanie się do działania, kiedy coś idzie nie tak. Wtedy wystarczy poszukać fragmentu, który podpowie, jak wybrnąć z tej sytuacji. Należy jednak pamiętać, że można zakreślać fragmenty jedynie w tych książkach, które są naszą własnością. Właściciel pożyczonego egzemplarza raczej nie byłby zadowolony, gdybyśmy zwrócili mu zabrudzoną książkę (nawet jeżeli zaznaczenie czegoś wydawało nam się słuszne). Równie ciekawym sposobem na zmotywowanie się są filmy. Należy pamiętać, że film, który niesie jakieś przesłanie, nie zawsze musi być wielkim dziełem i należeć do klasyki kina. Każdy może stworzyć leksykon filmów, które są dla niego szczególne. Jeżeli skupimy się na treści, to okaże się, że więk- szość z tego, co oglądamy, zawiera bardzo ciekawe elementy, warte późniejszego przemyślenia. Zaprezentuję ci kilka takich właśnie filmów, które należą do mojego zestawu filmów inspi- rująco-motywujących (w kilku przypadkach niekoniecznie są to całe filmy, ale wybrane fragmenty). Na początek będzie to klasyka, czyli Gwiezdne wojny. Nie będę teraz zagłębiał się w treść filmów z tej serii, ponieważ nie o to chodzi. Osoba, która uważnie je oglądała, na pewno zwróciła uwagę na zawarte w nich przesłanie, które mówi, że nigdy nie należy się poddawać. Przedstawiam tylko kilka frag- mentów, które poruszają tę kwestię. 43 Wspomagacze sukcesu Jedną z bardzo charakterystycznych postaci serii jest Yoda — Mistrz Jedi. Ta niewielkiego wzrostu postać obda- rzona jest wielką mądrością, rozwagą, inteligencją oraz dale- kowzrocznością. To właśnie z jego ust padają między innymi słowa skierowane do Luke’a Skywalkera, kiedy ten ma kryzys wiary podczas szkolenia: „Nie próbuj! Rób albo nie rób. Prób nie ma”. Lepiej podjąć jakieś działanie, niż tylko mówić, że się spróbuje — w tym pierwszym przypadku coś zostanie zro- bione (nawet jeżeli wynik nie będzie zadowalający), a w tym drugim ciągle można się zasłaniać samym słowem. Warto jeszcze przytoczyć inne jego słowa, które mają niejedno zna- czenie: „Aby dotrzeć do celu, prostą ścieżką nie pójdziemy”. Kolejnym ciekawym cytatem z tej serii jest zdanie wypo- wiedziane przez Qui-Gon Jinna: „Skup się na »tu i teraz«”. Można powiedzieć: nic dodać, nic ująć. Zbyt często tracimy czas na rozpamiętywaniu przeszłości (jeśli chodzi o coś do- brego — w porządku; ale jeżeli ciągle myślimy o tym, co nie skończyło się pomyślnie, a przy tym nie wyciągamy z tego żadnych wniosków — nie warto), albo możliwości niepowo- dzenia w przyszłości (ma to związek z dotychczasowymi klę- skami oraz z przeświadczeniem, że skoro raz coś nie wyszło, to nie ma sensu więcej tego robić). Prawda jest taka — prze- szłość już była i nie wróci, a przyszłość jest w twoich rękach. Będzie taka, jak ją ukształtujesz. Liczy się tylko czas obecny i to, co robisz w danym momencie, więc skup się na „tu i teraz”. Jeżeli chodzi o kolejne filmy, które mogą posłużyć jako motywatory, to z całą pewnością na polecenie zasługują: • pokazuje, jak ważna jest wiara i wytrwałość Cudotwórczyni na drodze do obranego celu; 44 Wspomagacz 5. Motywacja na co dzień • • • Honor kawalerzysty opowiada o konsekwencjach decyzji kawalerzystów, którzy chcieli uchronić kilkaset koni przed niechybną śmiercią; Jeniec: Tak daleko, jak nogi poniosą mieckiego żołnierza z sowieckiej niewoli; Prawdziwa historia to film o tym, do czego może doprowa- dzić upór i wiara nawet w przypadku osoby, która nie była pierwszej młodości. to historia ucieczki nie- To tylko kilka z około trzydziestu niesamowitych filmów, któ- re mają dla mnie ogromną wartość motywacyjną. Chciałem napisać coś jeszcze o pewnej serii filmów, przedstawiającej życie i karierę boksera Rocky’ego Balboi. Sześć filmów, które do tej pory powstały w ramach tej serii, posiada sporą dawkę inspiracji — oczywiście pod warun- kiem, że zaczniemy jej tam szukać. Oto tylko kilka wybranych przykładów: • • „Nie mów, że nie dasz rady”. „Chcę ci obiecać, że będę się starał ZE WSZYSTKICH SIŁ”. „Włóż w to trochę krwi, potu i łez”. „Pan pokonywał najlepszych i nikt temu nie zaprzeczy. Nie zna mnie pan, ale zrobię wszystko, co pan każe, a przynaj- mniej będę się starał ze wszystkich sił”. „Każdy, kto ma dwie ręce i mocne serce, ma szanse”. „Możesz mieć wszystko, co najlepsze, ale musisz być na szczycie. Nikt nie pamięta numeru drugiego”. „Powiem ci coś, co już pewnie wiesz. Życie to nie tylko słodycz. To znój i trud. I jeśli mu się poddasz, to nieważ- • • • • • 45 Wspomagacze sukcesu ne, jaki jesteś twardy, przydusi cię do gleby. Mnie, ciebie, każdego. Takie jest życie. Nieważne, jak mocno bijesz, ale jak dużo jesteś w stanie znieść i nadal iść do przodu. Tak powstaje zwycięzca. Jeśli wiesz, na co cię stać, rób to, na co cię stać. Ale musisz być gotowy na ciosy. I jeśli nie jesteś tym, kim chcesz być, nie szukaj winy w innych. Tak robią tchórze”. Ostatni film, który zamierzam opisać, nosi tytuł Vince niepo- konany. Jest to historia trzydziestoletniego nauczyciela Vince- ’a Papale’a. Vince mieszka w Filadelfii i jest kibicem tamtejszej drużyny Philadelphia Eagles, która występuje w NFL (Natio- nal Football League), czyli w rozgrywkach futbolu amerykań- skiego. W wolnych chwilach Vince wraz z kolegami często grywa w futbol, jednak ich mecze rozgrywane są jedynie na poziomie amatorskim. Daleko im do poziomu ligi. Któregoś dnia mężczyzna traci pracę. Na domiar złego opuszcza go żona, która na odchodne zostawia mu list takiej treści: „Do niczego nie dojdziesz. Nie zarobisz pieniędzy i nie wyrobisz sobie nazwiska”. Te dwie sytuacje nie należą do najprzyjem- niejszych i nie nastrajają optymistycznie. Tak jest i w przypad- ku naszego bohatera, który tylko dzięki pomocy przyjaciół znajduje dorywczą pracę w barze. Ponieważ poprzedni sezon rozgrywek nie zakończył się pomyślnie dla Eagles, do drużyny trafia nowy trener. Posta- nawia on zorganizować otwarty trening dla ludzi, którzy uwa- żają, że byliby w stanie sprostać trudom, na jakie są narażeni zawodnicy grający zawodowo w futbol amerykański. Infor- macja ta dociera również do Vince’a oraz jego znajomych. 46 Wspomagacz 5. Motywacja na co dzień Jeden z nich mówi nawet do głównego bohatera: „Nie znam większego fana Eagles niż ty. Stadion Weteranów, gdzie nasi grają, to święte miejsce. Nawet jeśli będziesz tam przez godzi- nę, to będziesz”. Nie każdy jest tak optymistycznie nastawiony jak przyjaciele. Trochę w innym tonie odbywa się rozmowa, jaką Papale przeprowadził z ojcem. Wygląda ona tak: Ojciec: Ponoć chłopaki naciskają, abyś poszedł na trening otwarty. Vince: Tak. Ojciec: Myślę, że powinieneś sobie odpuścić. Ile porażek można znieść? Życie pokazuje, że możemy mieć wielu doradców, z których każdy na swój sposób ma rację. Trzeba jednak pamiętać, że jest to „racja” doradcy, niekoniecznie samego zainteresowa- nego. Tak było i tym razem. Ostatecznie Vince wybrał się na trening i wyprawa ta okazała się strzałem w dziesiątkę. Spo- śród ogromnej liczby chętnych to właśnie on został wybrany do składu drużyny. O tym, co będzie dalej, mógł się przekonać już podczas pierwszego treningu, kiedy to trener Dick Vermeil oświadczył: „Powiem słowo, którego nigdy więcej ode mnie nie usłyszy- cie. Przegrana, a więc niepowodzenie. Zwolnienie, poddanie się, rezygnacja. W ostatnich latach ta drużyna się poddawała, zwalniała, doświadczała niepowodzeń. Ale koniec z tym. Od dziś wkraczamy na drogę do zwycięstwa, co wiąże się z wy- siłkiem większym niż ten, do jakiego przywykliście. Sześć ty- godni po dwa treningi dziennie, trzy do trzech i pół godziny. 47 Wspomagacze sukcesu Musicie strząsnąć kurz z ochraniaczy, a zaczniecie wygrywać. Nie obchodzi mnie, co było wcześniej. Weteran, nowicjusz, wolny strzelec, nieważne. Zostaną ci, którzy wykażą się grą. To wszystko. Nikomu nie daję forów. OK, weźmy się do roboty”. Te słowa jasno dały wszystkim do zrozumienia, że jeśli ktoś liczył na to, iż można mieć coś z niczego, bardzo mocno się pomylił. I jeszcze jeden cytat z tego filmu: „Żeby wytrzymać har- monogram, trzeba dać z siebie wszystko. Żeby odnieść suk- ces, trzeba porzucić strach. Lecz ważniejsze są chęci i deter- minacja”. Te słowa można w bardzo prosty sposób dopasować nie tylko do sceny, w której były wypowiedziane, ale także do życia każdego z nas i tego, co w nim robimy. Można poddać się, kiedy pojawią się pierwsze problemy oraz niepowodzenia, albo można zacisnąć zęby i podjąć kolejną próbę, która tym razem może zakończyć się sukcesem. To już zależy od nasze- go charakteru; od tego, czy jesteśmy nastawieni na pokony- wanie trudności, czy też przyzwyczailiśmy się do tego, że to trudności pokonują nas. Historia ta wydarzyła się naprawdę, a Vince Papale w la- tach 1976–1978 występował w zespole Philadelphia Eagles. Został nawet najstarszym debiutantem w historii rozgrywek NFL, gdyż trafił do niej w wieku trzydziestu lat. Pokazuje, że żadna sytuacja nie jest bez wyjścia. Nawet wówczas, kiedy uważamy, że nic nie da się zrobić, rozwiązanie samo może do nas trafić, jeśli tylko się otworzymy — niezależnie od wieku lub innej trudnej sytuacji. Książki, filmy, muzyka to nieliczne z czynników, które mogą posłużyć jako motywatory. Niestety, może się okazać, 48 Wspomagacz 5. Motywacja na co dzień że to, co jest motywujące dla jednego, nie ma wpływu na in- nych. Dlatego tak ważne jest, abyś znalazł to, co jest najlepsze dla ciebie. Im więcej takich rzeczy uda ci się odnaleźć, tym le- piej dla ciebie. Możesz słuchać muzyki, która doda ci energii i sprawi, że zrobisz kolejny krok, mimo że chwilę wcześniej odeszła ci na to ochota. Jeżeli nie boisz się szukać, z całą pew- nością znajdziesz to, co sprawdzi się najlepiej. Dzięki takim motywatorom każdy człowiek może powrócić do gry, a dzięki temu ma ogromne szanse na ostateczny sukces. Kiedy wstajesz rano i nic ci się nie chce, masz dwie możli- wości: poddać się temu nastrojowi albo skorzystać ze swojego zestawu motywującego, dzięki któremu zyskasz energię. Co możesz zrobić? Możesz przeczytać fragment książki lub arty- kułu, ale z doświadczenia wiem, że w takiej sytuacji potrzeba czegoś, co zadziała o wiele szybciej. Pożądany efekt może dać muzyka odpowiednia zarówno pod względem rytmu (najle- piej dynamiczna), jak i posiadająca odpowiedni tekst. Dzięki niej uzyskujesz dwa w jednym: energię i coś do przemyślenia. Istnieje mnóstwo utworów muzycznych, które zawierają od- powiednią dawkę energii, a także mogą posłużyć jako inspira- cja i motywacja. Oto kilka utworów, które może i dla ciebie staną się co- dziennymi motywatorami: Pokaż, na co cię stać 1. Nie daj się 2. 3. 4. 5. 6. Feel Doda Golec uOrkiestra Ira Boys Virgin Nie zatrzymam się Wstawaj i walcz Szansa Zwycięstwo 49 Wspomagacze sukcesu A może coś z repertuaru obcojęzycznego: 1. 2. 3. 4. Tina Turner Queen Survivor Modern Talking Ready for the Victory The Best We Are The Champions Eye Of The Tiger Nikt nie zdecyduje za ciebie, co w twoim przypadku może być tym motywatorem, dzięki któremu podejmiesz działanie nawet wówczas, kiedy będzie nie najlepsza pogoda, ucieknie ci autobus lub złapiesz gumę w samochodzie. Kiedy już opracujesz i przygotujesz swój własny zestaw motywatorów i zaczniesz z niego korzystać (na początku naj- lepiej codziennie), bardzo szybko okaże się, że wyniki, jakie dzięki temu uda ci się osiągnąć, staną się dla ciebie motywa- torami do jeszcze większego wysiłku. Najskuteczniejszym motywatorem są efekty, ponieważ dają one wiarę, energię, siłę i determinację do podejmowania kolejnych wyzwań. Po- zytywny wynik to zadowolenie. Zadowolenie to nowa ener- gia. Energia to motywacja do dalszego działania. Działanie to większa szansa na pozytywne wyniki i zrealizowane marzenia, a to z całą pewnością oznacza zadowolenie i chęć do wyzna- czania kolejnych celów. Wynika z tego jasno, że brak codzien- nej motywacji do działania i osiągania celów powoduje, że pewna ich część może nigdy nie zostać zrealizowana. Czyn- nik motywacyjny jest bardzo dużym wsparciem na drodze do każdego życiowego celu i jego urzeczywistnienia. Motywakcja Andrzej Wojtyniak Człowiek zmotywowany najczęściej nie ma pojęcia o technikach motywacyj- nych, bo ich nie potrzebuje. On po prostu to robi i nie widzi powodu, dla którego miałby przestać. Zamiast szukać motywacji, możesz ją po prostu w sobie wyrobić! JAK? Za pomocą kilkunastu ćwiczeń, które uwalnią uśpioną energię do działania. Co to za ćwiczenia? Przede wszystkim pomogą ci w tym: 1. Odkryjesz, co naprawdę cię “napędza”, czyli prawdziwe źródło czy- stej motywacji. 2. Pozbędziesz się głupich nawyków i wzorców myślenia, które po ci- chu okradają cię z motywacji. 3. Przejdziesz 5 kroków do STAŁEJ MOTYWACJI. 4. Zaczniesz kontrolować swoje codzienne zachowania, by nie dopu- ścić do narodzin “pijawek”, które wysysają z ciebie energię do działania. 5. Nauczysz się korzystać z naturalnych motywatorów, za którymi nie musisz nigdzie ganiać ani za nie płacić. To chcesz mieć TĘ motywację czy nie? Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://motywacja-cwiczenia.zlotemysli.pl Odrodzenie Feniksa Nikodem Marszałek Jest to książka, która najdłużej ze wszystkich zajmowała pierwsze miejsce na liście bestsellerów Złotych Myśli. Nie ma też chyba drugiej takiej w naszym wydaw- nictwie, która zbierałaby tak entuzjastyczne opinie czytelników, napawała ich takim optymizmem i energią do życia, a przede wszystkim… pomagała im rozwinąć skrzydła! Poznaj sekrety zwykłych ludzi, którzy osiągają niezwykłe rezultaty i uwolnij śpiącego w Tobie olbrzyma. Często sukces jest odpychany przez złe słowa, czyny i obrazy z mło- dości. Niestety, można podziękować za to w dużej mierze swoim dawnym kolegom, rodzicom, przyjaciołom, telewizji, gazetom. Pamiętaj, że Twój sukces będzie największą zemstą dla ich słów „nie dasz rady, nie uda Ci się, daj sobie spokój, Ty chcesz to zrobić, osiągnąć?”. Powiem Ci coś: to wszystko się nie liczy, jeśli przeczytasz i zastosujesz od zaraz prawa i techniki, które pomagają ludziom na całym świecie w osią- ganiu ich celów i marzeń. Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://feniks.zlotemysli.pl Efekt jo-jo w motywacji Zbigniew Ryżak Jak uchronić się przed efektem jo-jo w motywacji i dlaczego czasem tracimy nasz zapał już po tygodniu? Skoro zastanawiasz się nad tą książką, oznacza to prawdopodobnie, że masz świa- domość, w jaki sposób tak naprawdę wpływają na Ciebie książki lub szkolenia motywacyjne. Albo po prostu chcesz tego efektu uniknąć. To trochę tak jak z udaną dietą — na początku jest cudownie — jesteś lżejszy o kilka kilogra- mów, czujesz się fantastycznie, znajomi i rodzina Cię podziwiają. Zachwyt ten może jednak zostać zburzony przez najbardziej złowieszczy efekt, jaki znamy. Jest nim efekt jo-jo. Ta książka nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z bra- kiem motywacji, ma jednak coś, co wyróżnia ją z setek poradników — po- zwoli Ci wreszcie motywować się bez spadków energii i motywacyjnych dołków. ) ) ) ) Dowiesz się z niej: jak pracować nad trwałym sukcesem w naszym życiu bez efektu jo-jo, w jaki sposób uwolnić się raz na zawsze od zewnętrznych motywatorów, jak praktykować naprawdę skuteczną dyscyplinę, jak dotrzeć do ukrytych zasobów energii, z których na co dzień nie zdajemy sobie sprawy. Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://efekt-jo-jo.zlotemysli.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wspomagacze sukcesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: