Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00439 014442 21023795 na godz. na dobę w sumie
Wstań - ebook/pdf
Wstań - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 9788378598046 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autor czerpiąc z wielu podejść terapeutycznych, wiedzy naukowej, statystyk, własnych doświadczeń terapeutycznych i życiowych stara się, oprócz zaproponowania konkretnych technik radzenia sobie ze złym samopoczuciem, zmotywować czytelnika, by wstał.

Małgorzata Osowiecka – psycholog, dziennikarka, Uniwersytet SWPS

 

Podejście interdyscyplinarne, łączące metody psychologiczne, porady odnośnie aktywności fizycznej i żywienia oraz wiedza merytoryczna poparta mnogością przykładów 'z życia wziętych' to cechy, które zdecydowanie wyróżniają tę pozycję wśród innych dostępnych na rynku.

Justyna Żywna – psycholog, dietetyk www.libra-psychodietetyk.pl

 

Książka jest bardzo ciekawą propozycją dla osób, które obserwują u siebie niepokojące objawy związane z lękiem, stresem, depresją. Autor w przystępny sposób charakteryzuje najważniejsze obszary pracy z trudnościami, adekwatnie przytacza wybrane wyniki badań naukowych, opisując je w sposób atrakcyjny dla czytelnika.


Wojciech Oronowicz – zastępca redaktora naczelnego Psychoseksuologii


- recenzowanego czasopisma naukowego www.psychoseksuologia.pl

 

Miłośnicy psychologii praktycznej znajdą w książce szczególnie satysfakcjonujące fragmenty. Także psychologowie i inne osoby trudniące się profesjonalnym pomaganiem powinny być usatysfakcjonowane różnorodnością treści, bogactwem przykładów z życia i odniesieniami do światowej literatury psychologicznej.


Katarzyna Magdziarz – psycholog, psychotraumatolog www.gabinetrozwiazan.com

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Piotr Modzelewski Wstań. Stres, lęk i depresja a styl życia. Piotr Modzelewski WSTAŃ Stres, lęk i depresja a styl życia • Terapia TLC • Behawioralna aktywacja • Terapia krótkoterminowa © Copyright by Piotr Modzelewski e-bookowo Projekt okładki: Piotr Modzelewski ISBN e-book 978-83-7859-804-6 ISBN druk 978-83-7859-805-3 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2017 e-bookowo Przedmowa Już co czwarty i co czwarta z nas cierpi, stale lub okre- sowo, z przyczyn lęku i depresji. Te zjawiska, wywoływane złożonością i tempem życia, są coraz częstsze w krajach roz- winiętych. „Wstań. Stres, lęk i depresja a styl życia” dotyczy takich osób bezpośrednio, a szerzej – wszystkich skłonnych do pracy nad sobą. Dzieło Piotra Modzelewskiego, oparte na krajowej i za- granicznej literaturze naukowej, zawiera liczne przykłady, w tym autobiograficzne, wydarzeń i zachowań zakłócających dobrostan. Prezentuje techniki kontroli reakcji na sytuacje stresowe oraz strategie psychologii pozytywnej prowadzące do wzrostu optymizmu. Rozwija koncepcje Martina Selig- mana, który w 1998 roku, jako prezes Amerykańskiego To- warzystwa Psychologicznego, zapoczątkował ten kierunek działalności. Dobrostan uzyskujemy systematycznym ćwiczeniem we- dług zasad i wzorów przedstawionych w książce. Warto czy- tać ją etapami, wybierając i wdrażając przydatne techniki. 5 e-bookowo Całość składa się na silny argument za samoregulacją roz- woju. Autor nie straszy nas, lecz uspokaja. Jesteśmy zdolni do panowania nad sobą w dziedzinie emocji, porozumiewania się, trybu życia, diety. Wymaga to jednak skupienia uwagi, wysiłku i korzystania z pomocy. Dzieło „Wstań” udziela nam takiej pomocy. Prof. Bolesław Niemierko Uniwersytet SWPS 6 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ Przedmowa Zaburzenia psychiczne to jedne z najbardziej demokra- tycznych zaburzeń. Dlaczego? Ponieważ wszyscy jesteśmy na nie narażeni tak samo. Mówi się, że do 2020 roku depresja będzie jedną z głównych przyczyn śmierci na świecie. Goni nas świat, praca, czas, obowiązki. To wszystko przygniata i może być jedną z przyczyn zaburzeń nastroju, depresji, za- burzeń lękowych. Książka Piotra Modzelewskiego pokazuje nam doskonale, jak możemy nauczyć się samokontroli, regulacji naszych emocji i jak wyglądają takie problemy od środka. Przytacza przykłady osób cierpiących na różne zaburzenia, w tym swój własny, co wymagało nie lada odwagi, ale i mądrości, by chcieć podzielić się cząstką siebie z innymi. „Wstań. Stres, lęk i depresja a styl życia” to książka oparta na badaniach, która dodatkowo daje nam konkretne narzę- dzia, które mają na celu pomóc w kontrolowaniu sytuacji stresowych i reakcji na nie. Autor mówi o tym, że tak naprawdę potrafimy nad sobą 7 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ panować, kontrolować stres, zadbać o prawidłowy styl życia. A to wszystko składa się na nasz szeroko pojęty dobrostan, do którego każdy z nas powinien dążyć. Książka poza oczy- wistymi zaletami, daje nam też nadzieję na to, że rzeczywi- ście może być lepiej. Monika Kotlarek Psycholog, psychoterapeuta, blogerka www.psycholog-pisze.pl 8 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ Wstęp Współcześnie można zaobserwować dość duże rozpo- wszechnienie stresu, lęku i depresji u Polaków. Świadczy to o tym, że jest to sfera, w której nie do końca dobrze sobie radzimy. Czasem próbujemy radzić sobie z tymi problemami na własną rękę, a czasem potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Niniejsza publikacja dostarcza właśnie pomocy z zewnątrz, może być także pierwszym krokiem zadbania o siebie, zanim zdecydujemy się na profesjonalną konsultację lub terapię u specjalisty zdrowia psychicznego. Ludziom zestresowanym, z objawami lęku i depresji nie jest łatwo skonsultować się z psychologiem czy psychiatrą. Boimy się wizyt, boimy się zaburzeń psychicznych, a także mamy wątpliwości, czy możemy się zmienić1. Czasami od- nosimy wrażenie, że nasze problemy są nierozwiązywalne, a depresja czy lęk są czymś, czego nie można w pełni wyle- czyć. W społeczeństwie utrwalonych jest wiele mitów i ste- 1http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15132346,Co_ czwarty_Polak_ma_zaburzenia_psychiczne__ale_wstydzi.html 9 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ reotypów, które nie służą poszukiwaniu profesjonalnej po- mocy2. Ta książka jest próbą odpowiedzi na te problemy, by zmniejszyć nasze negatywne nastawienie do zaburzeń psy- chicznych, wizyt u specjalistów i zmian we własnym życiu. Ponadto dostarcza strategii autoterapeutycznych, które mo- żemy włączyć do profilaktyki zdrowia psychicznego, jak i do terapii własnej. Aktualnie dominującym empirycznie (badawczo) zwery- fikowanym podejściem do lęków i depresji są oddziaływa- nia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Oznacza to, że koncentrujemy się tutaj na zmianie myśli i przekonań (aspekt poznawczy) oraz zachowania (aspekt behawioralny). Wiele książek autoterapeutycznych oraz skierowanych do terapeutów skupia się głównie na wspomnianej zmianie my- ślenia, natomiast to, co jest nowe w niniejszej publikacji to fakt, że odwołuje się ona do aspektu behawioralnego, czyli zmiany własnego zachowania, podejmowania działań. Książka została zatytułowana „Wstań”, co oznacza, że mimo doświadczenia pewnych objawów i trudności, musimy zrobić pierwszy krok i parę kolejnych na drodze do zdrowie- nia. Tytuł nawiązuje do mojej osobistej historii, ponieważ sam musiałem wstać. Co więcej sam na sesji terapeutycznej usłyszałem od terapeutki, która zapytała co robię na co dzień, abym podniósł się z łóżka i zaczął wykonywać więcej czyn- 2 Lilienfeld, S. O. (2011). 50 wielkich mitów psychologii popularnej: pół- prawdy, ćwierćprawdy i kompletne bzdury. Warszawa-Stare Groszki: Wy- dawnictwo CiS. 10 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ ności, siedząc, stojąc, będąc w ruchu, w działaniu. W tam- tym momencie byłem na życiowym zakręcie, doświadczyłem poważnej depresji sprzężonej z lękiem i niestety większość czasu spędzałem w łóżku. Takie podejście nie pomagało mi, a wręcz szkodziło. Oczywiście „Wstań” nie nawiązuje tylko do moich osobi- stych doświadczeń, które mówią o tym, że trzeba się uak- tywnić. Odwołuje się także do badań nad behawioralną aktywacją, które mówią o tym, że podejmowanie przyjem- nych czynności bardzo mocno poprawia nastrój i potrafi zmniejszyć objawy depresji i lęku3. Innym nawiązaniem jest odwołanie się do profilaktyki zdrowotnej. W wielu chorobach zdrowia fizycznego lekarze podkreślają, abyśmy zmienili styl życia, zmienili zachowania zdrowotne, na przykład zaczęli upra- wiać sport lub zadbali o zdrową dietę. Dotyczy to często chorób przewlekłych i kardiologicznych. Niestety, zbyt rzadko rady do- tyczące stylu życia są uwzględniane w profilaktyce oraz terapii zaburzeń psychicznych czy zwyczajnego stresu4. Książka ta ma uświadamiać, że oprócz leków i psychoterapii istnieje jeszcze trzecia siła, która także powinna być przez nas wykorzysty- wana. Tą siłą są zmiany stylu życia i podejmowanie aktyw- ności, czyli oddziaływanie właśnie na aspekt behawioralny. 3 Richards, D. A. i in. (2016). Cost and Outcome of Behavioural Activation versus Cognitive Behavioural Therapy for Depression (COBRA): a ran- domised, controlled, non-inferiority trial, The Lancet, Volume 388, Issue 10047, 871 – 880 4 Sarris, J., O’Neil, A. (2016). Lifestyle Medicine for the Prevention and Treatment of Depression. Lifestyle Medicine, 281-289. 11 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ Książka ta nawiązuje do różnych źródeł, wśród nich mogę wymienić: psychoterapię poznawczo-behawioralną, terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, psychologię pozytywną, badania nad wspomnianą już behawioralną aktywacją oraz badania nad terapeutycznymi zmianami stylu życia (Te- rapia TLC, ang. Therapeutic Lifestyle Changes). Publikacja ta opiera się na mojej wiedzy naukowej, moich osobistych doświadczeniach, zarówno z perspektywy pa- cjenta, jak i osoby mającej już za sobą pewne doświadczenie kliniczne w pracy z własnymi pacjentami. Publikację radzę przeczytać jako całość, bez względu na to, czy doświadczamy stresu, lęku czy depresji, ponieważ część rad i zaleceń się przeplata, a ludzie, którzy doświadczają objawów depresji bardzo często mają współwystępujące objawy lęku i odwrot- nie (dla przykładu artykuł z 2014 przekonuje, że w przy- padku zdiagnozowania zaburzenia depresyjnego, więcej niż 70 ma współwystępujące symptomy lęku. Natomiast 60 osób aktualnie chorujących wyłącznie na depresję, cierpiało w przeszłości na zaburzenia lękowe5; inne dane wskazują na co najmniej 50 współwystępowanie lęku i depresji)6. Cza- sem też zdarza się, że po przebytej depresji czy zaburzeniu lękowym za parę lat zaczynamy cierpieć na depresję lub lęk. 5 Wu, Z., i Fang, Y. (2014). Comorbidity of depressive and anxiety disor- ders: challenges in diagnosis and assessment. Shanghai Archives of Psy- chiatry, 26(4), 227–231. 6 Hirschfeld, R. M. A. (2001). The Comorbidity of Major Depression and Anx- iety Disorders: Recognition and Management in Primary Care. Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry, 3(6), 244–254. 12 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ Dlatego warto podejść całościowo, ponieważ współwystępo- wanie tych dwóch trudności związanych ze zdrowiem psy- chicznym jest bardzo duże. Impulsu do napisania książki „Wstań” dostarczyły mi za- równo własne badania, które prowadziłem na młodzieży li- cealnej7, jak i osobach dorosłych8 oraz warsztaty zarządzania stresem, które prowadziłem dla młodych ludzi9. Działania te uświadomiły mi, że w sferze zdrowia psychicznego ciągle jest dużo do zrobienia, a my, jako społeczeństwo, także nie zawsze do końca sobie radzimy z różnymi negatywnymi sta- nami umysłu. Ponadto leczymy się długo. Typowa długość depresji, zgodnie z danymi holenderskimi (próba na ok. 4800 Holendrów), wynosi u większości osób do pół roku, a 3/4 osób ma ją za sobą po roku (20 nie jest w stanie so- bie z nią poradzić nawet w ciągu 2 lat)10. W Polsce trudno o takie dane, ale przypuszczalnie nie są tak optymistyczne. Utrudniony dostęp do opieki psychologiczno-psychiatrycz- nej w kraju i duża stygmatyzacja osób z zaburzeniami powo- duje, że odsetek sukcesów terapeutycznych może być niższy. Mam nadzieję, że ta książka pozwolić Ci nabrać właści- 7 http://gryf24.pl/2016/03/26/depresja-wyniszcza-slupskich-maturzy- stow-im-pomoc/ 8 http://gryf24.pl/2017/02/21/nawet-czwarty-slupszczanin-moze-mys- lec-o-samobojstwie/ 9 https://edu.slupsk.eu/placowki/2544/aktualnosci/14346.html 10 Spijker, J. (2002). Duration of major depressive episodes in the gen- eral population: results from The Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). The British Journal of Psychiatry, 181(3), 208-213. 13 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ wej postawy do zaburzeń zdrowia psychicznego, wizyt tera- peutycznych oraz do zmian. Liczę, że uwierzysz w możliwość zmiany, polepszenia własnego samopoczucia, pokonania problemów, jak i osiągnięcia szczęścia. Mam nadzieję także, że w książce tej znajdziesz wiele technik, sposobów, które pozwolą Ci cieszyć się doskonałym zdrowiem psychicznym, a przy okazji fizycznym. Człowiek jest przecież całością. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować mojej żonie Natalii oraz moim rodzicom, Ewie i Marianowi, babci Halinie i teściom – Oli i Mirkowi za wsparcie i zachęcanie do pisania kolejnej książki. Chciałbym podziękować także wszystkim, którzy napisali opinię o książce „Pokonaj odwlekanie - Roz- wiń wytrwałość” tj. profesorowi Bolesławowi Niemierko (Uniwersytet SWPS), Monice Kotlarek (Psycholog-Pisze.pl), Małgorzacie Osowieckiej (Uniwersytet SWPS), Justynie Żyw- nej (LIBRA Psychodietetyk), Magdalenie Bendryn (Centrum Terapii i Badań Psychologicznych) i Wojciechowi Oronowi- czowi (Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT). Dziękuję również patronom medialnym poprzedniej książki (Gryf24, Edoktor24, Towarzystwo Psychodietetyki i Psycholog-Pisze.pl). Chciałbym też podziękować mojej podstawowej jednostce naukowej, czyli Akademii Pomor- skiej w Słupsku (miejscu afiliowania moich publikacji) oraz Uniwersytetowi SWPS za udaną współpracę w ramach pro- jektu Strefa Psyche, w którym mogłem publikować wpisy 14 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ popularyzujące wiedzę. Mam nadzieję, że książka ta pozwoli wszystkim czytelnikom zmniejszyć problemy, pozbyć się kłopotów, zmniejszyć dolegliwości i osiągnąć szczęście oraz satysfakcję z własnego życia. 15 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ Recenzje Jak pomóc sobie w depresji? Czy zaburzenia psychiczne są naprawdę takie straszne? Czy to prawda, że co najmniej 50 ludzi doświadczy zaburzeń psychicznych przynajmniej raz w ciągu życia? Czy warto bać się psychologa? Podczas gdy wielu z nas, kiedy dotknie nas albo naszych bliskich pro- blem o charakterze psychicznym, stwierdza, że „to nieważne” i „jakoś trzeba z tym żyć”, książka „Wstań” autorstwa Piotra Modzelewskiego, proponuje nam, że zaburzenia psychiczne nie tylko nie są tak straszne, jak czasami zwykło się sądzić, ale co najważniejsze: że możemy sobie z nimi skutecznie ra- dzić. Autor podkreśla w niej, że by zacząć pozytywne zmiany w swoim życiu, trzeba rozpocząć od pierwszego kroku. Psycholog, czerpiąc z wielu podejść terapeutycznych, wiedzy naukowej, statystyk, własnych doświadczeń terapeu- tycznych i życiowych stara się, oprócz zaproponowania kon- kretnych technik radzenia sobie ze złym samopoczuciem, zmotywować czytelnika, by wstał. W treści książki „Wstań” jest wiele nadziei, ale też szczerości. Powołując się na ba- 307 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ dania klasyków psychologii - Roya Baumeistera czy Kelly McGonigal - autor dowodzi, że jakakolwiek zmiana nie jest łatwa, a bez stresu, a także bardzo trudnych chwil człowiek nie może się rozwijać. Najnowsza pozycja Piotra Modzelewskiego będzie świetną propozycją dla osób doświadczających różnego rodzaju kry- zysów psychicznych, borykających się z brakiem motywacji do dokonywania zmian czy pragnących szerzej zgłębić tema- tykę samorozwoju, jak i praktyków poszukujących spraw- dzonych technik pomocy swoim klientom mierzących się z lękiem, depresją czy poczuciem niskiej wartości. Małgorzata Osowiecka Psycholog, dziennikarka Uniwersytet SWPS 308 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ Książka „Wstań. Stres, lęk i depresja a styl życia” autor- stwa Piotra Modzelewskiego przekonuje nas czytelników, że mamy potencjał do zmiany. Autor kładzie nacisk na, tak zwaną, „Trzecią siłę” - naszą własną - przydatną w prewencji i leczeniu zaburzeń psychicznych. Jest to kolejna książka, po „Pokonaj odwlekanie. Rozwiń wytrwałość”, w której autor zachęca nas do aktywnej pracy nad sobą, dodatkowo udzie- lając konkretnych wskazówek i ucząc technik pomocnych w osiąganiu celów. Podejście interdyscyplinarne, łączące sprawdzone me- tody psychologiczne, porady odnośnie aktywności fizycz- nej i zdrowego żywienia oraz wiedza merytoryczna poparta mnogością przykładów „z życia wziętych” to cechy, które zdecydowanie wyróżniają tę pozycję wśród innych dostęp- nych na rynku. Serdecznie polecam wszystkim osobom, które chcą mieć wpływ na własne zdrowie oraz czerpać jak największą radość z życia. Justyna Żywna Psycholog, dietetyk http://libra-psychodietetyk.pl 309 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ Pomimo wielu lat pracy setek badaczy mechanizm lecze- nia depresji wciąż nie został dostatecznie dobrze opisany. Irving Kirsch od lat przedstawia dowody sprowadzające efekt działania leków przeciwdepresyjnych do wzmocnio- nego efektu placebo, z kolei sposób działania psychoterapii w leczeniu depresji nie został wyjaśniony. Dodatkowo spo- soby leczenia depresji są wysoce zróżnicowane. Różnią się od siebie założeniami, sposobem pracy z pacjentem, czy też postulowanym mechanizmem działania, niemniej często przynoszą spodziewany rezultat w postaci leczenia doświad- czanych trudności. Nowa książka Piotra Modzelewskiego jest bardzo cie- kawą propozycją dla osób, które obserwują u siebie niepoko- jące objawy związane z lękiem, nadmiernym stresem, czy też depresją. Autor w przystępny sposób charakteryzuje najważ- niejsze obszary pracy z powyższymi trudnościami, adekwat- nie przytacza wybrane wyniki badań naukowych, opisując je w sposób atrakcyjny dla czytelnika. Walorem książki jest przedstawienie ćwiczeń praktycznych, które mogą wspomóc proces leczenia. Wojciech Oronowicz Zastępca redaktora naczelnego Psychoseksuologii recenzowanego czasopisma naukowego www.psychoseksuologia.pl 310 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ Publikacja Piotra Modzelewskiego „Wstań”, to książka po części osobista. Autor odkrył w sobie motywację do jej napisania już jakiś czas temu, po trudnym dla siebie czasie. Można więc powiedzieć, że „Wstań” składa się z pieczołowi- cie wybranych, sprawdzonych i dostosowanych do polskich realiów zaleceń. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział „Zmiany stylu życia”, w którym znaleźć można kilkadziesiąt sugestii pomocnych we wprowadzeniu zmian w codziennym trybie funkcjonowania. Lifestyle, czyli styl życia, to określenie, które w Polsce funkcjonuje dopiero od niedawna i częściej kojarzone jest ze sferą materialną lub estetyczną życia, tymczasem ma ono swoje znaczenie także w psychologii. Obecnie, styl życia, to znacznie więcej niż tylko jego higiena. Holistyczne pojmo- wanie dobrostanu człowieka w oczywisty sposób zobowiązuje psychologię praktyczną do podążania i rozszerzania tego trendu. Lifestyle oznacza więc nie tylko dbanie o jakość czy ilość snu, ale też troskę o to, o czym pomyślimy kładąc się spać i z jakim na- stawieniem do siebie i świata wstaniemy następnego dnia rano. Lifestyle oznacza nie tylko utrzymywanie i dbanie o relacje, ale branie i dawanie w sposób zapewniający relacji stabilność. W końcu lifestyle to także dbanie o swoje samopoczucie na poziomie przemian komórkowych w ciele, poprzez spożywa- nie odpowiednich pokarmów. Lifestyle to świadomość tego, jak otoczenie, świat i ludzie oddziałują na nas oraz co my możemy im zaoferować w zamian. 311 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ Higiena i ekologia wszystkiego, czego w swoim życiu dotykamy i z czym mamy do czynienia, stanowi klucz do równowagi i zdro- wia we wszystkich jego wymiarach. Porady zawarte we „Wstań”, to kompleksowy, rzetelny przegląd sposobów na życie świadome, w którym sami podejmujemy trud kształtowania go, z szacunkiem dla siebie i innych. Prostota proponowanych zaleceń stawia czytel- nika przed pozornie łatwym zadaniem, jakim jest dokonanie właści- wego dla siebie wyboru. Nie ma tu miejsca na wymówki. Wybór zapada pomiędzy starymi sposobami myślenia, a no- wymi aktywnościami, pomiędzy traktowaniem siebie w sposób brutalny i pozbawiony wrażliwości, a docenieniem swoich po- zytywnych stron. Pomiędzy starym, niechcianym, ale oswojo- nym, a nowym, nieznanym, ale niosącym zupełnie nowe opcje. Miłośnicy psychologii praktycznej, medytujący czy interesu- jący się związkami międzyludzkimi znajdą w książce szczegól- nie satysfakcjonujące fragmenty. Także psychologowie i inne osoby trudniące się profesjonalnym pomaganiem powinny być usatysfakcjonowane różnorodnością treści, bogactwem przy- kładów z życia i odniesieniami do światowej literatury psycho- logicznej. Jedyne, czego autor nie ułatwia i nie podaje na przy- słowiowej tacy, to podjęcie decyzji o tym co dla siebie wybrać i jak żyć. Ta decyzja wymaga świadomości i samodzielności ze strony samego czytelnika. Katarzyna Magdziarz Psycholog, terapeuta, psychotraumatolog http://gabinetrozwiazan.com 312 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ Spis treści 5 7 9 Przedmowa Przedmowa Wstęp Rozdział 1. Czy jestem normalny? Czy rzeczywiście warto bać się zaburzeń? 16 Rozdział 2. Jak wygląda wizyta u psychologa? Czy lęk jest uzasadniony? 24 Rozdział 3. Zmierz poziom objawów stresu, lęku i depresji 30 Rozdział 4. Czy można się zmienić? Ile można zmienić i jak szybko? 35 Rozdział 5. Odpowiednie myślenie o stresie 42 Rozdział 6. Autoterapia lęków 57 Rozdział 7. Autoterapia depresji 102 Rozdział 8. Zwiększanie przyjemności w życiu – behawioralna aktywacja 125 Rozdział 9. Rozwiązywanie problemów 134 Rozdział 10. Zmiany stylu życia 140 313 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ Rozdział 11. Psychologia pozytywna – nawyki szczęścia i optymizmu 182 Rozdział 12. Techniki relaksacji 216 Rozdział 13. Odżywianie a nastrój 236 Rozdział 14. Zwiększanie prawdopodobieństwa osiągania celów – robienie postępów a szczęście 246 Rozdział 15. Psycholog też człowiek. Wstać, pomimo nieszczęść chodzących parami 273 Zakończenie 293 Załącznik – techniki relaksacji 295 Załącznik – polecana literatura 305 Recenzje 307 314 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ 315 e-bookowoPiotr Modzelewski WSTAŃ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wstań
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: