Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00206 005148 22958128 na godz. na dobę w sumie
Wstrętni mężczyźni. Jak nie pozwolić im się dłużej ranić bez zniżania się do ich poziomu - książka
Wstrętni mężczyźni. Jak nie pozwolić im się dłużej ranić bez zniżania się do ich poziomu - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0924-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwiązywanie problemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Portret mężczyzny -- we wnętrzu

Nie wierz nigdy mężczyźnie, bo to cukierek maczany w truciźnie -- mawiały nasze babki. Szkoda, że jest w tym aż tak dużo prawdy. Wstrętny facet, który codziennie zatruwa Twoje życie, może kryć się w osobie męża, ojca, szefa czy przyjaciela. Wstrętni mężczyźni tworzą tak liczną grupę indywiduów, że musiał powstać poradnik pomagający radzić sobie z nimi i wyzwolić się spod ich destruktywnego wpływu. Autorem tego ważnego podręcznika nie jest jednak żadna wojująca feministka, lecz mężczyzna -- doktor psychologii znający problem od podszewki, bo z własnej praktyki zawodowej.

Znajdź najlepszy sposób na oswojenie trudnego mężczyzny lub uwolnienie się od niego! Ukróć jego męczącą potrzebę kontroli. Nie pozwól, by wyładowywał na Tobie swoje frustracje i obniżał Twoją samoocenę. Przemoc fizyczna i psychiczna to pewien sposób na życie, ale nie musisz go tolerować. Bądź silna i niebezpieczna!

A jeśli jesteś facetem, który chce się zmienić -- to książka napisana również dla Ciebie.

Odkryj piękno w swojej bestii

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WstrŒtni mŒ¿czy(cid:159)ni. Jak nie pozwoli(cid:230) im siŒ d‡u¿ej rani(cid:230) bez zni¿ania siŒ do ich poziomu Autor: Jay Carter T‡umaczenie: Monika Lipiec-Szafarczyk ISBN: 978-83-246-0924-6 Tytu‡ orygina‡u: Nasty Men Format: A5, stron: 184 Portret mŒ¿czyzny (cid:151) we wnŒtrzu (cid:149) Sprawd(cid:159), co kieruje wstrŒtnymi mŒ¿czyznami (cid:149) Nie pozw(cid:243)l sob„ manipulowa(cid:230) (cid:149) Po‡(cid:243)¿ kres k‡amstwom i poni¿aniu (cid:149) Spraw, by CiŒ dostrzegano i podziwiano Nie wierz nigdy mŒ¿czy(cid:159)nie, bo to cukierek maczany w truci(cid:159)nie (cid:151) mawia‡y nasze babki. Szkoda, ¿e jest w tym a¿ tak du¿o prawdy. WstrŒtny facet, kt(cid:243)ry codziennie zatruwa Twoje ¿ycie, mo¿e kry(cid:230) siŒ w osobie mŒ¿a, ojca, szefa czy przyjaciela. WstrŒtni mŒ¿czy(cid:159)ni tworz„ tak liczn„ grupŒ indywidu(cid:243)w, ¿e musia‡ powsta(cid:230) poradnik pomagaj„cy radzi(cid:230) sobie z nimi i wyzwoli(cid:230) siŒ spod ich destruktywnego wp‡ywu. Autorem tego wa¿nego podrŒcznika nie jest jednak ¿adna wojuj„ca feministka, lecz mŒ¿czyzna (cid:151) doktor psychologii znaj„cy problem od podszewki, bo z w‡asnej praktyki zawodowej. Znajd(cid:159) najlepszy spos(cid:243)b na oswojenie trudnego mŒ¿czyzny lub uwolnienie siŒ od niego! Ukr(cid:243)(cid:230) jego mŒcz„c„ potrzebŒ kontroli. Nie pozw(cid:243)l, by wy‡adowywa‡ na Tobie swoje frustracje i obni¿a‡ Twoj„ samoocenŒ. Przemoc fizyczna i psychiczna to pewien spos(cid:243)b na ¿ycie, ale nie musisz go tolerowa(cid:230). B„d(cid:159) silna i niebezpieczna! A je(cid:156)li jeste(cid:156) facetem, kt(cid:243)ry chce siŒ zmieni(cid:230) (cid:151) to ksi„¿ka napisana r(cid:243)wnie¿ dla Ciebie. (cid:149) Rozpoznanie przeciwnika (cid:149) Ich motywacje i punkty widzenia. (cid:149) Typy wstrŒtnych mŒ¿czyzn. (cid:149) Sposoby na odparcie atak(cid:243)w s‡ownych. (cid:149) Rozpoznawanie k‡amstw. (cid:149) Radzenie sobie z przemoc„ fizyczn„. (cid:149) Efektywna konfrontacja. (cid:149) Zmieni(cid:230) ich (cid:151) czy to mo¿liwe? Odkryj piŒkno w swojej bestii Spis treści Podziękowania 9 Od autora 11 1. ZROZUMIEĆ WREDNEGO FACETA 13 Bycie poniżanym 15 Poradzić sobie z kimś, kto poniża 18 Motywacja 19 Choroba 21 2. NIEPOROZUMIENIA 25 Inne punkty odniesienia 27 Uczucia o uczuciach 30 Komunikacja 33 Motywacje 35 Seks i romans 36 3. WSTRĘTNI MĘŻCZYŹNI 39 Werbalny Bokser 41 Projekcja 42 Osądzające generalizacje 43 Manipulacja 46 Podwójne komunikaty 52 Czy jesteś poniżana? 54 Wskazówki pozwalające radzić sobie z poniżaniem słownym 55 5 6 Spis treści Sztuka rozsądnych odpowiedzi 59 Ostatnia myśl 60 Don Juan 62 Problem rozciąga się poza niego 66 Seks też jest częścią problemu 67 Natura iluzji 69 Jeśli pociągają Cię Don Juanowie 71 Jeśli już jesteś z Don Juanem 74 Kłamca 77 Kłamstwo jako sposób na życie 79 Skąd wiadomo, że ktoś kłamie? 82 Co możesz zrobić 85 Jaskiniowiec 89 Pan Miły 91 Pan Powierzchowny 95 Czy Twój mężczyzna jest beznadziejnie powierzchowny? 100 Jeśli jesteś zaangażowana w związek z Panem Powierzchownym 101 Jak radzić sobie z Panem Miłym 102 Damski Bokser 106 Dlaczego tak się dzieje 107 Jak to się dzieje 109 Czy można coś poradzić na przemoc fizyczną? 110 Co zrobić 111 4. POROZMAWIAJMY 115 Rzeczywistość 116 Co jest rzeczywistością tak naprawdę? 116 Akceptacja 123 Odpowiedzialność 126 Spis treści 7 5. JOANNA — HISTORIA MIŁOSNA 133 6. ZMIENIĆ GO 139 Jak wygląda zmiana? 142 7. STANĄĆ NA NOGI 145 Podejmij decyzję 147 Jeśli życie z nim sprawia Ci więcej bólu niż radości 151 Jeśli sądzisz, że może Ci się udać 155 Uwaga, dostrzeżenie, sympatia i podziw 162 Nie bój się konfrontacji 164 Decydowanie i dokonywanie wyborów 173 Bibliografia 177 3 WSTRĘTNI MĘŻCZYŹNI Czy można pocałować żabę i zmienić ją w księcia? Jeśli Twój mężczyzna jest Don Juanem albo sprawcą prze- mocy lub poniża Cię bądź po prostu zupełnie ignoruje, możesz się zastanawiać, czy dasz radę go zmienić. Czy Piękna potrafiłaby zmienić Bestię w prawdziwym życiu? Może prawdziwa miłość oddanej kobiety mogłaby zmienić gwałtowną Bestię w łagodne stworzenie uwielbiające kwiaty. Ale jeśli kobieta ma Bestię, której nie da się zmie- nić, być może da się zmienić jej związek z potworem. Tak, istnieją książęta, którzy od urodzenia są ksią- żętami. Ale być może są nudni albo niespecjalnie za- gadkowi. Kolejny problem z księciem jest taki, że on może wybierać sobie kobiety. Poza tym, jakież to ro- mantyczne znaleźć żabę i pracować nad jej przemianą. Książę będzie taki wdzięczny. Jeśli w ten właśnie sposób myślisz, możesz zdawać sobie sprawę z tego (jeśli nie tkwisz teraz w związku z paskudnym mężczyzną), że te pomysły to tylko iluzje. Bycie z paskudnym facetem 39 40 Wstrętni mężczyźni jest trudne dla wszystkich z jego otoczenia, ale szcze- gólnie dla kobiety, która go kocha. Wredni faceci mają zwyczaj bycia najpaskudniejszymi dla tych, którzy naj- bardziej ich kochają, prawdopodobnie dlatego, że wiedzą, iż ujdzie im to na sucho. W tym rozdziale rozdzieliłem różnorakie cechy pa- skudnych mężczyzn na kilka różnych typów: Werbal- nego Boksera, Don Juana, Kłamcę, Jaskiniowca (pospo- litego gnojka) i w końcu Damskiego Boksera. Nieważne, jak bardzo te uogólnienia wydają się pasować do zna- nego Ci człowieka, i tak musisz pamiętać, że nie roz- mawiamy tu o prawdziwych ludziach. Twój gnojek może być gnojkiem tylko w stosunku do Ciebie. Albo może do większości ludzi, ale jest ktoś, w stosunku do kogo zachowuje się inaczej (może jest miły dla swojej mamy, psa, samochodu). Może wydawać się tak zły, że jest wcieleniem określenia beznadziejny. Postaraj się jed- nak pamiętać, że to wciąż jest istota ludzka. Bardzo ważne jest, byś przeczytała o każdym z mę- skich typów wymienionych w tym rozdziale. Nawet jeśli nie sądzisz, by Twój mężczyzna był Don Juanem, to typ opisany w tym podrozdziale może mieć pewne cechy, które i Twój partner posiada. Każdy podroz- dział zawiera również wskazówki dotyczące tego, jak radzić sobie z poszczególnymi zachowaniami typowymi dla każdego rodzaju. Na końcu książki znajdziesz też ogólne strategie prowadzące do zmian wraz z innymi pomysłami przydatnymi w radzeniu sobie z wszystkimi wrednymi facetami. Wstrętni mężczyźni 41 WERBALNY BOKSER Otrzymałem tak wiele listów na temat tego faceta, że aż wydaje się, iż jest jeden Werbalny Bokser, którego osobowość sklonowano wielokrotnie i wysłano w różne części świata. Werbalny Bokser korzysta ze szwedzkiego stołu peł- nego technik poniżania. Może Cię zawstydzić na oczach przyjaciół i rodziny, sprawiając, że poczujesz się jak zero. Jeśli tylko poczujesz się choć odrobinę lepiej, wykopie z Ciebie to uczucie. Prawdopodobnie będzie Ci przy- pominał o każdej Twojej niedoskonałości, a potem obwini Cię za wszystkie kłopoty, które rzekomo mu sprawiłaś. Jeśli jest dość inteligentny, może racjonalizować swoje zachowanie i przekręcać wydarzenia w taki sposób, że Twoja rodzina i przyjaciele mu wierzą, nawet gdy Cię oczernia, a może nawet i Ty przyznajesz mu rację. Im niżej spada Twoja samoocena, tym bardziej mu wie- rzysz i tym bardziej on panuje nad Tobą. Ciężko pracuje, by mieć coś „na Ciebie”, jak niedyskrecja z przeszłości, którą rozdmuchuje do niesamowitych rozmiarów, albo zależność finansowa lub dzieci. Czuje się zagrożony, chyba że poddasz się jego woli. Karze Cię na wiele subtelnych i mniej subtelnych sposobów, gdy jest zda- nia, że wychyliłaś się poza szereg. Gdy się opierasz, zwiększa siłę nacisku. Wydaje się wiedzieć, co naprawdę Cię zaboli. Poszukuje rzeczy, których się wstydzisz, i wty- ka w nie nos, ciągle próbując sprawić, byś uwierzyła, że jesteś niższą formą życia. 42 Wstrętni mężczyźni „Moja córka jest jego żoną od dwudziestu pięciu lat. On ma ciasny, egoistyczny umysł. Wspierała go przez wszystkie te lata nie tylko finansowo, ale dbając o jego samopoczucie itd., a on cały czas starał się sprawić, by poczuła się mała i zła. Wciąż ją przygnębia”. Możesz w to wierzyć lub nie, ale szkody, które po- woduje Werbalny Bokser, mogą być poważniejsze niż krzywdy wyrządzone przez klasycznego Damskiego Boksera: zniszczenie komuś zdrowia psychicznego może być gorsze niż podbicie oka. Czasami jednak przemoc słowna idzie w parze z agresją fizyczną. Te elementy nie wykluczają się wzajemnie. PROJEKCJA Załóżmy, że Twój mąż wraca do domu i oskarża Cię o zdradę. Wiele z nas poczułoby się winnymi, ponieważ wszyscy od czasu do czasu czujemy, że podoba nam się ktoś poza małżonkiem. Możesz zacząć wątpić w siebie i zastanawiać się, czy on wyczuł od Ciebie te wibracje. Prawdopodobnie zaczniesz zamykać się w sobie jak introwertyk (stajesz się hiperświadoma siebie i obwiniasz się wewnętrznie) i zastanawiać się, co mogłaś zrobić takiego, żeby zasłużyć na to oskarżenie. W rzeczywistości często to ci, którzy zarzucają in- nym jakieś przewinienia, sami są winni — myślą, mową lub uczynkiem — dokładnie tego, o co oskarżają. To niesprawiedliwie oskarżenie — oskarżyciel podejrzewa albo obwinia kogoś innego o czyny, jakich sam się do- puścił (lub chce się dopuścić) — nazywa się projekcją. Można się bardzo wiele dowiedzieć o innych poprzez Wstrętni mężczyźni 43 ich projekcje. Jeśli Twój mąż oskarża Cię o zdradę, a Ty go nie zdradziłaś, może powinnaś go sprawdzić, zamiast się zamartwiać sobą. Czy on zdradzał Cię myślą, mową, uczynkiem? Słuchaj projekcji innych. Dowiesz się bardzo wiele na ich temat. OSĄDZAJĄCE GENERALIZACJE „On jest albo całkowicie wycofany i przyklejony do telewizora, albo złośliwie wytyka mi moje wady. Jestem typem Polyanny, za co płacę migrenami i wrzodami żołądka”. Twoje dziecko powiedziało brzydkie słowo. Twój „poni- żacz” mówi: „No i co z ciebie za matka?”. Atakuje Twoją samoocenę, zamiast rozwiązać rzeczywisty problem. Co on tak naprawdę ma na myśli? (Pozwala Twojej wy- obraźni wypełnić luki najgorszymi możliwymi szczegó- łami). Jak powinnaś podejść do problemu bycia złą matką? To delikatne kwestie. Prawdopodobnie, jeśli dziecko przestanie używać brzydkich słów, Twoje umie- jętności macierzyńskie w magiczny sposób wzrosną. Niektóre rodzaje generalizacji osądzających łatwo dostrzec: „Jesteś dziwką” albo: „Beznadziejnie gotujesz” lub: „Jesteś głupia”. Uważaj jednak na te, które są bardziej „wiarygodne”. Osąd jest tylko osądem. Mogę w tej chwili wymy- ślić ich z pięćdziesiąt i co z tego? To nie ma nic wspól- nego z Twoją wartością. Proszę zauważ, że nie ograni- czam się tylko do rozdmuchania dymu; niewłaściwa generalizacja naprawdę nie ma nic wspólnego z Twoimi 44 Wstrętni mężczyźni umiejętnościami czy wartością. Następnym razem, gdy on powie coś w stylu: „Dlaczego pozwoliłaś dziecku na ciastko?”, odpowiedz po prostu: „Bo jestem złą matką!”. Takie osądzające uogólnienia mają zazwyczaj na celu próbę zmanipulowania Cię. Zatem gdy coś takiego usłyszysz, przejmij pałeczkę i popatrz na zewnątrz za- miast na siebie. Podpowiedź: branie do siebie Oto na czym polega błąd: bierzesz zachowania ludzi do siebie, gdy tak naprawdę wcale nie musisz. Ekspedient- ka w sklepie właśnie odłożyła słuchawkę po rozmowie telefonicznej, podczas której pokłóciła się poważnie z chłopakiem. Wtedy Ty się pojawiasz, a ona rzuca w Ciebie resztą. Co robisz? Część z nas zignorowałaby ten fakt, a potem żałowałaby tego i wracała w kółko do tej sytuacji. Inni wzięliby to za osobistą zniewagę i rozprawiliby się z ekspedientką. Ktoś, kto nie bierze wszystkiego do siebie, zoba- czyłby sytuację taką, jaka jest. Może by powiedział: „Ma pani zły dzień?” albo: „Następnym razem, jak pani rzuci resztą, porozmawiam z kierownikiem”. Ta osoba nie wyszłaby ze sklepu, zostawiając wszystko za sobą, ale też nie rozmyślałaby nad czymś, co zdarzyło się w jej przeszłości. Jeśli czujesz, że przesadnie reagujesz na czyjeś zachowania, zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie: „Ile z tego pochodzi z chwili obecnej, a ile z przeszłości?”. Jeśli ekspedientka źle Cię potraktuje (tak jak Twoja starsza siostra, gdy byłyście dziećmi) i czujesz, że chcesz przeskoczyć przez ladę i skopać ten chudy, wredny ty- łek… pewnie reagujesz przesadnie. Wstrętni mężczyźni 45 Nie powinnaś pozwolić na to, aby komentarze osób, których prawie nie znasz, wprawiały Cię w zdenerwo- wanie. Ich zachowanie w tak oczywisty sposób nie ma związku z Tobą, ale z czymś w nich. Nie mam tu na myśli, żebyś wykorzystała podpowiedź, aby nie brać wszystkiego do siebie, jako racjonalizację dla takich rodzajów poniżania. Mam na myśli prostą prawdę, po- nieważ gdy to już rzeczywiście dostrzeżesz, złe trakto- wanie Ciebie przez innych przestanie mieć ten sam skutek. Nawet jeśli ktoś powie coś negatywnego o Tobie i będzie to całkowicie prawdziwe, i tak możliwe, że nie musisz brać tego do siebie. Po pierwsze trzeba ustalić, czy ta osoba zna Cię wystarczająco, by dokonać takiego uogólnienia. Nawet jeśli tak, należy ustalić intencje tej osoby. Czy mówi to, żeby Ci pomóc? Jeśli nie, wtedy z pewnością mówi to, by w jakiś sposób na Ciebie wpły- nąć, wywołać jakiś efekt, a wtedy twierdzenie takie nie ma racji bytu, nawet jeśli jest prawdziwe. Jest mnóstwo rzeczy na temat każdego człowieka, które mógłbym znaleźć i wykorzystać przeciwko niemu. Po co? Aby zy- skać kontrolę? Aby odwrócić uwagę od siebie? Aby zemścić się za coś, co moim zdaniem ta osoba mi zro- biła? Jest mnóstwo możliwości. Jeśli ktoś nie jest na tyle przyzwoitym człowiekiem, by się do Ciebie przy- jaźnie odnosić, nie musisz się zmagać z jego problemem, okazywać przyjaznych uczuć lub zastanawiać się ponuro nad jego możliwymi intencjami. Jasne? Nie musisz brać tego do siebie. To takie proste. 46 Wstrętni mężczyźni MANIPULACJA Ludzie, którzy poniżają, są manipulatorami z definicji. Nic nie dają, tylko biorą. Jest tysiąc sposobów na ma- nipulowanie i oszukiwanie ludzi. Perswazja, szantażo- wanie zawstydzeniem, obrażanie, insynuacje i fałszywe komplementy — to wszystko są werbalne sposoby ma- nipulacji. Manipulacja jest słowem używanym, gdy mamy na myśli „złą kontrolę”. „Dobra kontrola” jest etyczna i bez- stronna. Wiąże się z wolną wolą i uczciwą wymianą. Na przykład płacisz dzieciakowi sąsiadów za skoszenie trawnika. Czasami dobrzy ludzie uznają, że stosują ma- nipulację, kiedy czują się zmuszani do zachowywania pewnych rzeczy w tajemnicy, ukrywając je przed swoimi paskudnymi partnerami. Czasami trudno jest trzymać się zasad etycznych w sytuacji nie fair. Ludzie pozba- wieni zasad etycznych wydają się mieć więcej opcji do wyboru, ponieważ są w stanie robić rzeczy, których Ty byś nie mogła. Wstrętni mężczyźni 47 Jeśli na przykład ktoś grozi, że Cię skrzywdzi, czy nieetyczne dla Ciebie byłoby takie wmanewrowanie tego człowieka, żeby znalazł się w sytuacji, w której będziesz mogła go związać wbrew jego woli? Jeśli ktoś ma zamiar Cię zastrzelić, czy nieetyczne byłoby zabicie go? W typowych zachowaniach czy etyce większości ludzi nie mieści się strzelanie do innych, ponieważ więk- szość osób po prostu nie wyobraża sobie, że ktoś mógł- by strzelać do nich. Mówią sobie rzeczy takie jak: „Oj, przecież tak naprawdę to do mnie nie strzeli”. Ponieważ ich etyka nie pozwoliłaby im zabić drugiego człowieka, naiwnie zakładają, że inna osoba nie byłaby w stanie ich zamordować. Nie o to chodzi, że nie sądzą, by groziło im niebezpieczeństwo — po prostu nie mogą uwierzyć, iż istnieje takie zło. Fakt, iż w coś wierzysz (na przykład w to, że Twój mąż nigdy nie zrobiłby skoku w bok) nie oznacza, że to prawda. (Co więcej, fakt, że on w to wierzy, nie oznacza, iż to prawda). To właśnie w ten sposób demonicznemu przywódcy może ujść na sucho doprowadzenie do ma- sowego samobójstwa lub eksterminacji. Czy oszukałbym Hitlera, okłamałbym Hitlera lub zastrzelił Hitlera, aby bronić siebie i bliskich? Tak, zrobiłbym to. Jednym z naszych problemów jest to, że każdy kie- dyś zrobił coś, co można nazwać manipulacją. Wyja- śnijmy sobie coś. Nie chodzi o działanie, które jest ma- nipulacyjne, chodzi o intencje. Jeśli kobieta jest żoną mężczyzny, który jest bardzo dominujący, nieetyczny, nałogowo pije albo ją bije, a ona oszukuje go, żeby podpisał jej upoważnienie do konta, by mogła uciec z dziećmi w środku nocy, czy to jest manipulacja? Sądzę, 48 Wstrętni mężczyźni że to jest sposób przejmowania dobrej kontroli i oka- zywania dobrej oceny sytuacji, jeśli tylko jej intencją nie jest zranienie męża ani samolubne cele. A jeśli ko- bieta namówi dobrego, ufnego mężczyznę do upicia się, aby mogła wyjść z jego najlepszym przyjacielem wie- czorem — to jest właśnie manipulacja. Kluczem tutaj są intencje. Budowanie Cię i przycinanie Budowanie Cię, a potem przycinanie ma miejsce wtedy, gdy paskudny facet sprawia, by Twoja samoocena była uzależniona od niego. Zazwyczaj zaczyna się to tak, że jesteś w jego oczach najcudowniejszą osobą. Przez chwilę nie ma rzeczy, którą mogłabyś zrobić źle. Gdy już jesteś w jego mocy, jako pana Twojej samooceny (na co mu wcześniej pozwoliłaś), może Tobą manipulować, pocią- gając sznurki, kiedy tylko chce. Nigdy nie polegaj na nikim innym, jeśli chodzi o Twoją samoocenę. Ten ktoś może niekoniecznie mieć na myśli Twoje dobro. Jeśli tak zrobisz, on może sprawić, że nie będziesz o sobie myślała pozytywnie, chyba że zrobisz to, co jego zdaniem powinnaś. To Ty jesteś kapitanem swojej duszy i powinnaś robić to, co Twoim zdaniem powinnaś. Tak, budowanie Cię i przycinanie jest bardzo po- ważną manipulacją z jego strony, ale to Twój problem. To Ty szukasz potwierdzenia dla swojej samooceny w niewłaściwym miejscu. Jeśli on jest w stanie Tobą w ten sposób manipulować, to tylko dlatego, że mu na to pozwoliłaś. Wstydź się. A jeśli już mowa o wstydzie — tego też się pozbądź. Wstrętni mężczyźni 49 Sytuacja patowa Moja przyjaciółka żyła z mężczyzną, który wyznał jej, że trudno mu się zaangażować w związek, ponieważ obawia się porzucenia. W chwili miłości i współczucia przyjaciółka powiedziała mu, że nigdy go nie porzuci. Później czuła się paskudnie z powodu wszystkich upo- korzeń, których od niego doznała. Był humorzasty i zaw- sze odgrywał się na niej za swoje niepowodzenia. Gdy powiedziała mu, że nie może już tego znieść, przeprosił i obiecał, iż więcej nie będzie. Błagał ją, by go nie opusz- czała, przypominając jej o złożonej obietnicy. To była okropna sytuacja. Wydawało się, że cokol- wiek zrobi, i tak będzie źle. Obwinianie siebie nic nie pomogło; tylko świadomość mogła tu pomóc. Zaraz to wyjaśnię. W tej chwili czytasz tę książkę. Czytasz wy- razy tego właśnie zdania i prawdopodobnie na nim właśnie skupiasz uwagę. Prawdopodobnie nie dostrze- gasz pozycji swojego ciała albo kolorów czy dźwięków wokół. 50 Wstrętni mężczyźni Poświęć kilka sekund i odłóż książkę, przestań o niej myśleć i zauważ swoje otoczenie. Tak, teraz. Powie- działem: teraz. Zrób to, naprawdę! Dobrze. Nie chciałem, żebyś zamknęła się w swoim wnętrzu (myśląc, myśląc, myśląc) podczas czytania tej książki w tej chwili. Pamiętasz, jak byłaś dzieckiem i mo- głaś czuć zapachy oraz swoje uczucia i nie miałaś tego cienkiego głosiku w głowie? Tak, zgadza się. Ten właśnie głos. Ten, który właśnie powiedział: „Jaki głos? Nie słyszę żadnego głosu w głowie”. Ten głos. Od pierwszego roku w szkole uczono Cię, żeby my- śleć, myśleć, myśleć (introwertyzm, introwertyzm, in- trowertyzm). Niektórych problemów nie da się rozwią- zać drogą myślenia (introwertyzmu). Gdy siedzisz tam, zamykając się z sobie, świat jest mały. Wielokrotnie utykamy w ograniczonej przestrzeni własnego punktu odniesienia. Pierwszą częścią rozwiązania sytuacji patowej jest zaprzestanie zamykania się w sobie, próba „spojrzenia z lotu ptaka”, „stanięcia obok” i spojrzenia na całą sy- tuację. Na jak wiele różnych sposobów mam to powie- dzieć? Patrz, nie myśl. No dobrze, spójrzmy teraz, jak został rozwiązany dylemat tej kobiety. Wydawało jej się złe opuszczenie mężczyzny po tym, jak mu obiecała, że go nie porzuci. Ale z drugiej strony, sytuacja była nie do zniesienia, więc nie można było w niej tkwić. Nie mogła odejść, nie łamiąc słowa, ale nie mogła też zostać i zachować zdrowych zmysłów. Wstrętni mężczyźni 51 W którymś momencie kobieta przestała zamykać się w sobie oraz wałkować problem w kółko w myślach i popatrzyła na ogólny obraz. Co zobaczyła? 1) Że to był tak naprawdę jego problem, a jednak zrzucił na nią za niego odpowiedzialność (typowe dla sytuacji patowych); 2) że na szali nie leżała po prostu jej obietnica, ale jej zdrowie psychiczne; 3) że jego celem było sprawowanie nad nią kontroli. Powiedziała mu, że go nie opuści, ale się wyprowadzi. On jej obiecał, że nie będzie jej poniżał, i nie dotrzymał słowa. Problem polegał na poniżaniu, nie na porzuceniu. Pójdzie z nim do terapeuty (zatem go nie porzuci), jeśli on chce pracować nad swoim problemem. Ponadto zamierzała przestać z nim rozmawiać za każdym ra- zem, gdyby zaczął ją znów poniżać. On się rozzłościł i powiedział: „Jeśli nie zostaniesz tu ze mną, to ja to rozumiem tak, że mnie porzucasz”. Odpowiedziała mu: „Ja już podjęłam decyzję i nie mam wpływu na to, co ty sobie pomyślisz”. Mężczyzna poszedł z nią do psychologa, ale prze- rwał terapię po kilku spotkaniach. Zerwała z nim, ale wciąż z nim rozmawia, jeśli tylko on jej nie próbuje poniżać. Ich związek zmienił się w przyjaźń. On teraz twierdzi, że ona jest jedyną kobietą, jaka przy nim wytrwała. Rozwiązanie w sytuacji patowej polega na wymknię- ciu się z pułapki. Zazwyczaj jest to pułapka logiczna, zmuszająca Cię do wewnętrznych przemyśleń i zamknię- cia się w sobie. Nasz własny paradygmat, nasz punkt odniesienia jest tym, co powstrzymuje nas przed odnale- zieniem rozwiązania. Bardzo często pomaga rozmowa 52 Wstrętni mężczyźni z drugą osobą na temat naszego dylematu. Ktoś może mieć inny punkt odniesienia niż nasz własny i może dostrzec coś poza naszą ograniczoną logiką. Oczywiście kobieta mogła uniknąć znalezienia się w tej patowej sytuacji. Nie powinna mu obiecywać, że go nigdy nie opuści. Próbowała rozwiązać jego problem. To miłe, ale ludzie powinni skupiać się na rozwiązywa- niu własnych problemów. Wszystko poza tym jest tylko podporą, która podtrzymuje, ale też nie pozwala uwolnić się od problemu. W przeciwieństwie do rozpowszech- nionego przekonania miłość i współczucie nie rozwią- zują problemów; zapewniają tylko środowisko sprzyjające rozwojowi. PODWÓJNE KOMUNIKATY Twój poniżający Cię facet mówi sarkastycznym tonem: „Troszkę późno wróciłaś dziś z zajęć, prawda kochanie?”. Zaczynasz się bronić i mówisz mu, że złapałaś gumę, ale on się wycofuje i stwierdza czule: „Nie musisz mi się tłumaczyć. Ufam ci”. Jasne, ufa. Za każdym razem, gdy otrzymasz podwójny komu- nikat, odpowiedz na obie jego części. „Owszem, trochę późno. Dlaczego mówisz do mnie tym tonem?”. Jeśli on zaprzeczy, że ton był oskarżycielski, przyprzyj go do muru. Nie ma nic złego w tym, że on czasem czuje się niepewnie, ale nie ma prawa przerzucać swojego zwąt- pienia na Ciebie. Jeśli chce o tym porozmawiać, dobrze by było, aby jedno z Was było wspierające. Ale jeśli chce rozmawiać o tym, jaka zła jesteś, bo się spóźniłaś, odbij piłeczkę. Zdejmij uwagę z siebie i przerzuć ją na źródło problemu. Wstrętni mężczyźni 53 Pewna kobieta, Basia, napisała do mnie, że pracuje nocami w laboratorium razem z mężczyzną o imieniu Robert. Na początku Robert próbował rzucać w jej stronę aluzje seksualne i próbował ją poderwać, a ona go odrzuciła. Poprzednia laborantka podała go do sądu o molestowanie seksualne. Potem Robert starał się mówić tylko właściwe rzeczy, ale mówił je uwłaczają- cym tonem, z ukrytym podtekstem seksualnym. Basię strasznie to peszyło i nienawidziła przychodzić do pracy z jego powodu. Pewnej nocy Robert przywitał ją sło- wami: „Ślicznie dziś wyglądasz” wypowiedzianymi gar- dłowym głosem. Basia powiedziała sarkastycznie: „Och, dziękuję ci, Robercie”. Potem podeszła do niego, spoj- rzała mu prosto w oczy i powiedziała: „A tak w ogóle, to odpieprz się”. Podziałało. Robert nigdy więcej z nią nie za- czynał i traktował ją z szacunkiem. Później poznała jego matkę, która była niezmiernie dominującą kobietą. Naj- wyraźniej Robert czuł wrogość do kobiet i nie był w stanie ich polubić, ale był w stanie okazywać im szacunek. Jedną z moich małych taktyk rezerwowych, jeśli w ciągu pięciu sekund nie umiem wymyślić riposty na odzywkę Werbalnego Boksera, jest poprosić go, by powtórzył to, co powiedział. W zależności od tego, jak to zdanie zostało powiedziane, zmieniam ton głosu. Jeśli chcę się wydać wściekły, zaciskam zęby i mówię: „Coś ty powiedział?!”. Jeśli chcę wyjść na osobę skromną, zachowuję się nadmiernie przyjaźnie i przyglądam się uważnie Werbalnemu Bokserowi, bym widział, jak powtórzy swoje zachowanie. „Co powiedziałeś (mryg, mryg)?”. Osoba poniżająca zazwyczaj nie powtarza tego samego w ten sam sposób, jak za pierwszym razem.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wstrętni mężczyźni. Jak nie pozwolić im się dłużej ranić bez zniżania się do ich poziomu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: