Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 005068 22958259 na godz. na dobę w sumie
Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only - ebook/pdf
Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 30
Wydawca: DIF Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-925962-4-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika wish

 

• Poprawne tłumaczenia czasownika wish, które nie podają dostępne podręczniki i słowniki, np.:

I wish I had known. Szkoda, że (wtedy) nie wiedziałem.

I wish I had known, but I didn’t. Żebym to (wtedy) wiedział, ale nie wiedziałem.

 

• Zestawienie czasownika wish i zwrotu if only w ćwiczeniach kontrastujących, np.:

If only I had been here yesterday. Żałuję, że mnie tu wczoraj nie było.

I wish I had been here yesterday. Szkoda, że mnie tu wczoraj nie było.

 

• Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach

• Test końcowy z kluczem, systematyzujący wcześniej przerobiony materiał

• Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Spis treści Radosław Więckowski Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 2 Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika wish • Poprawne tłumaczenia czasownika wish, które nie podają dostępne podręczniki i słowniki, np.: I wish I had known. Szkoda, że (wtedy) nie wiedziałem. I wish I had known, but I didn’t. Żebym to (wtedy) wiedział, ale nie wiedziałem. • Zestawienie czasownika wish i zwrotu if only w ćwiczeniach kontrastujących, np.: If only I had been here yesterday. Żałuję, że mnie tu wczoraj nie było. I wish I had been here yesterday. Szkoda, że mnie tu wczoraj nie było. • Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach • Test końcowy z kluczem, systematyzujący wcześniej przerobiony materiał • Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania 3 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki i skład: Łukasz Schmidt © Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski Osielsko 2014 ISBN 978-83-925962-4-0 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko 4 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................... 6 1. Czasownik wish i zwrot if only ............................................................................................ 7 2. Czasownik wish - zdania kontrastujące ............................................................................. 12 3. Czasownik wish - zdania z czasownikami have to i could .................................................. 17 4. Zwrot if only - zdania warunkowe i zdania wyrażające żal. Różnica między czasownikiem wish i zwrotem if only .......................................................... 18 5. Czasownik wish - zdania ze spójnikiem but ...................................................................... 20 6. Test .................................................................................................................................. 23 Klucz do testu ....................................................................................................................... 26 5 Wstęp Niniejsza publikacja jest najobszerniejszą i najpełniejszą na rynku wydawniczym prezentacją czasownika wish i zwrotu if only. Czasownik wish zasługuje na szczególną uwagę nie tylko dlatego, że jest bardzo często stosowany w języku codziennym, pisanym jak i mówionym, lecz także dlatego, że w tłumaczeniu zdanie angielskie, w którym występuje czasownik wish, różni się znacznie od języka polskiego. Najlepszym sposobem pokazania różnic znaczeniowych jest zestawienie czasownika wish w dwiczeniach kontrastujących. Mając to na uwadze obrałem metodę transferencji gramatycznej, tj. osadzania znaczeo języka źródłowego (j. pol.) w tekście języka docelowego (j. ang.), przeprowadzając porównania między dwoma językami i uwydatniając każdą istniejącą różnicę. Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalid się znajomością języka angielskiego w zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyd swoje wiadomości i dojśd z czasem do gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady zdao z czasownikiem wish i zwrotem if only, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu na szczupły zakres - wyczerpująco przedstawid. Właśnie mnogośd ciekawych przykładów jest głównym wyróżnikiem niniejszej pracy. Cel jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdao mamy do czynienia, tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego. Radosław Więckowski 4ad@gazeta.pl 6 1. Czasownik wish i zwrot if only 1. 1.I wish to write it. I want to write it. Chcę to napisad. (teraz lub w przyszłości) 2.I wish it to be written. I want it to be written. Chcę, aby to napisano. (teraz lub w przyszłości) 1.Chcę to wysład. 2.Chcę, aby to teraz wysłano. 3.Ona chce to zrobid. 4.Ona chce, aby to zrobiono. 1.I would like to write it. I would want to write it. Chciałbym to napisad. (teraz lub w przyszłości) 2.I would like to have written it. It is a pity (that) I didn’t write it. Żałuję, że tego nie napisałem. (teraz żałuję) 3.I would have liked to write it. I would have liked to have written it. It was a pity (that) I didn’t write it. Żałowałem, że tego nie napisałem. (wtedy żałowałem) 1.Chciałbym tam jutro pojechad. 2.Żałuję, że tam nie pojechałem. 3.Żałowałem, że tam nie pojechałem. 4.Chciałbym tam teraz byd. 5.Żałuję, że mnie tam nie było. 6.Żałowałem, że mnie tam nie było. 1.I would like to be able to write it. I would want to be able to write it. Chciałbym umied/móc to napisad. (teraz lub w przyszłości) 2.I would like to have been able to write it. It is a pity (that) I wasn’t able to write it. Żałuję, że nie umiałem/nie mogłem tego napisad. (teraz żałuję) 3.I would have liked to be able to write it. I would have liked to have been able to write it. It was a pity (that) I wasn’t able to write it. Żałowałem, że nie umiałem/nie mogłem tego napisad. (wtedy żałowałem) 1.Chciałbym umied/móc dobrze grad w tenisa. 2.Żałuję, że nie umię dobrze grad w tenisa. 3.Żałowałem, że nie umiałem dobrze grad w tenisa. 4.Ona chciałaby móc pojechad za granicę. (go abroad) 5.Ona żałuje, że nie może pojechad za granicę. 6.Żałowała, że nie mogła pojechad za granicę. 7 2. 1.I wish she would visit me more often. Chciałbym, aby ona mnie częściej odwiedzała. (szkoda, że ona nie chce mnie częściej odwiedzad) 2.I wish her to visit me more often. = I would like her to visit me more often. Chciałbym, aby ona mnie częściej odwiedzała. (mam nadzieję, że ona będzie mnie częściej odwiedzad) 1.Chciałbym, aby on częściej wysyłał maile. (szkoda, że on nie chce częściej wysyład maili) I wish he … 2.Chciałbym, aby on częściej wysyłał maile. (mam nadzieję, że będzie częściej wysyłał) I wish him … 3.Chciałbym, aby oni częściej do mnie dzwonili. (szkoda, że oni nie chcą) I wish they … 4.Chciałbym, aby oni częściej do mnie dzwonili. (mam nadzieję, że oni będą częściej dzwonid) I wish them … 5.Chciałbym, aby on studiował sztukę. (szkoda, że nie chce studiowad) I wish he … 6.Chciałbym, aby on studiował sztukę. (mam nadzieję, że będzie studiował) I wish him … 3. 1.I wish he would write it. Chciałbym, aby on to napisał. = Szkoda, że on tego nie napisze. = Szkoda, że on nie chce tego napisad. 2.I wished he would write that. Życzeniem moim było/chciałem, żeby on to napisał. 1.Chciałbym, aby ona tam pojechała. = Szkoda, że ona tam nie pojedzie. = Szkoda, że ona tam nie chce pojechad. 2.Życzeniem moim było/chciałem, aby ona tam pojechała. 3.Chciałbym, aby on to wysłał. = Szkoda, że ona tego nie wyśle. = Szkoda, że on nie chce tego wysład. 4.Życzeniem moim było/chciałem, aby on to wtedy wysłał. 4. 1.I wish he might write it. Chciałbym, aby on to napisał. (życzenie wypowiedziane z myślą o jego realizacji) 2.I wished he might write that. Życzeniem moim było/chciałem, żeby on to napisał. (życzenie wypowiedziane z myślą o jego realizacji) 1.Chciałbym, aby ona tam pojechała. 2.Życzeniem moim było/chciałem, aby ona tam pojechała. 3.Chciałbym, aby on to wysłał. 4.Życzeniem moim było/chciałem, aby on to wtedy wysłał. 5. 1.I wish he should write it. Chciałbym, aby on to napisał. (życzenie wypowiedziane bez myśli o jego realizacji lub z odcieniem wymagania) 2.I wished he should write that. Życzeniem moim było/chciałem, żeby on to napisał. (życzenie wypowiedziane bez myśli o jego realizacji lub z odcieniem wymagania) 1.Chciałbym, aby ona tam pojechała. 2.Życzeniem moim było/chciałem, aby ona tam pojechała. 3.Chciałbym, aby on to wysłał. 4.Życzeniem moim było/chciałem, aby on to wtedy wysłał. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: