Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 002803 21511773 na godz. na dobę w sumie
Wybrane instrumenty finansowe w księgach rachunkowych spółek - ebook/pdf
Wybrane instrumenty finansowe w księgach rachunkowych spółek - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-6263-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Liczne instrumenty finansowe wykorzystywane przez spółki są wyzwaniem zarówno dla księgowych, jak i dla odbiorców sprawozdań finansowych. Zobacz prawidłowe zasady ich ujęcia w księgach rachunkowych, wyceny oraz wpływ na wynik finansowy spółki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Wybrane instrumenty finansowe w księgach rachunkowych spółek Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Redaktor prowadzący: Dorota Koprowska ISBN: 978-83-269-6263-9 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Skład i łamanie: Raster Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. AKCJE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH SPÓŁEK: OD ZASAD ICH UJĘCIA I WYCENY DO PREZENTACJI W BILANSIE Spółki często nabywają akcje innych notowanych na giełdzie spółek w celu czerpania z nich korzyści ekonomicznych. Zobacz na przykładach zasady początkowego ujęcia, wyceny oraz prezentacji takich aktywów finansowych. Posiadane przez spółki kapitałowe akcje są zazwyczaj traktowane jako długo- lub krótko- terminowe aktywa finansowe i zaliczane w ewidencji bilansowej do inwestycji długo- lub krótkoterminowych (na mocy art. 3 ust. 1 pkt 17 UoR). Celem nabycia akcji jest najczęściej czerpanie korzyści ekonomicznych z tytułu ich posiadania, wynikające z przyrostu ich wartości, np. w postaci dywidendy lub wywierania wpływu na politykę finansową spółki. Zgodnie z art. 35 ust. 1 UoR w księgach rachunkowych inwestora nabyte przez niego akcje ujmujesz na dzień ich nabycia według cen nabycia lub zakupu – jeżeli koszty przeprowadze- nia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Do tego rodzaju kosztów zalicza się m.in. opłaty skarbowe, opłaty bankowe, prowizje maklerskie. Nabyte akcje stanowią składnik krótkoterminowych aktywów finansowych, w przypadku gdy przeznaczone są do zbycia w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy (licząc od dnia bilan- sowego) bądź też stanowią składnik długoterminowych aktywów finansowych, gdy planowa- ne jest ich zbycie po upływie jednego roku. Do ewidencji akcji (aktywów finansowych) w księgach rachunkowych służy konto: `` `` „Krótkoterminowe aktywa finansowe” – w przypadku gdy przeznaczone są do zbycia w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego, lub „Długoterminowe aktywa finansowe” – w przypadku gdy planowane jest ich zbycie po upływie jednego roku.  WAŻNE Akcje, jako zakupione aktywa finansowe, można ująć w księgach rachunkowych na dzień za- warcia kontraktu bądź rozliczenia transakcji. Sposób ujęcia należy do spółki, jednak wybraną metodę należy zastosować również w przypadku sprzedaży posiadanych aktywów finanso- wych. PRZYKŁAD Spółka ALFA podpisała 30 września 2016 roku umowę nabycia 100 akcji spółki giełdowej „Y” S.A. po 300 zł/szt. Za akcje te zapłacono przelewem bankowym. W ewidencji księgo- wej akcje w cenie nabycia: 100 szt. × × 300 zł/szt. = 30.000 zł zostaną ujęte zapisem: Wn „Krótkoterminowe aktywa finansowe/Długoterminowe aktywa finansowe” Ma „Rachunek bieżący” 30.000 30.000 3 Wybrane instrumenty finansowe w księgach rachunkowych spółekFICYNAFKFINANSOWO-KSIĘGOWA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wybrane instrumenty finansowe w księgach rachunkowych spółek
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: