Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00858 014839 23488567 na godz. na dobę w sumie
Wydatki na badania lekarskie pracowników - rozliczanie podatkowe i składkowe oraz ewidencja rachunkowa - ebook/pdf
Wydatki na badania lekarskie pracowników - rozliczanie podatkowe i składkowe oraz ewidencja rachunkowa - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 6
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 9788365947376 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Pracodawcy często finansują różnego rodzaju badania lekarskie pracowników oraz rzadziej - osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W takich przypadkach pojawiają się niekiedy wątpliwości, co do możliwości zaliczenia wydatków na badania do kosztów podatkowych pracodawców oraz konieczności rozpoznania opodatkowanych przychodów u pracowników. W opracowaniu przedstawiamy jak rozpoznawać te wydatki w kosztach podatkowych, jak je ewidencjonować i kiedy odprowadzać od nich składki. Publikacja zawiera przykłady rozliczeń podatkowych, składkowych i ewidencji księgowej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WYDATKI NA BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW Wydatkinabadanialekarskiepracowników–rozliczenie podatkoweiskładkoweorazewidencjarachunkowa 3 Pracodawcy często finansują różnego rodzaju badania lekarskie pracow- ników oraz – rzadziej – osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno- prawnych. W takich przypadkach pojawiają się niekiedy wątpliwości co do możliwości zaliczenia wydatków na badania do kosztów podatkowych pracodawców oraz konieczności rozpoznania opodatkowanych przycho- dów u pracowników. W opracowaniu przedstawiamy, jak rozpoznawać te wydatki w kosztach podatkowych, jak je ewidencjonować i kiedy odprowa- dzać od nich składki. PITiCIT–badanialekarskiepracowników(osóbzatrudnionych napodstawieumówopracę) Kosztami podatkowymi są wydatki ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przycho- dów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1 updof oraz art. 15 ust. 1 updop). Wydatkami takimi są także koszty pracownicze, tj. koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników. Dotyczy to między innymi kosztów badań lekarskich pracowników. W konsekwencji koszty takich badań mogą być przez pracodawców zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Bezpłatny udział pracowników w takich badaniach może skutkować powstawaniem u nich przychodów z nieodpłatnych świadczeń. Nie dotyczy to jednak udziału pracowników w badaniach z zakresie obowiązkowej opieki z zakresu medycyny pracy. Jak bowiem czytamy w interpreta- cji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 lutego 2017 r. (sygn. 2461.IBPB– 2–2.4511.1113.2016.1.MK): MF (...) opłacenie przez pracodawcę kosztów obowiązkowej opieki z zakresu medycyny pra- cy nie powoduje u pracowników powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie bowiem z art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (…) – wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Ponadto gdy pracodawca ponosi inne koszty profilaktycz- nej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy wartość tego rodzaju świadczeń, otrzymanych przez pracownika od pracodawcy, również nie stanowi jego przychodu w rozumieniu przepisów ustawy. Opodatkowane przychody powstają natomiast u pracowników z tytułu bezpłatnego udziału w innych sfinansowanych przez pracodawcę badaniach lekarskich. PRZYKŁAD Pracodawca X sfinansował obowiązkowe badania lekarskie pracowników. U pracowników nie powstają z tego tytułu przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Pra- codawca Y proponuje chętnym pracownikom sfinansowanie kosztów badań nowotworowych. Uczestniczący w takich badaniach pracownicy uzyskują opodatkowane przychody ze stosunku pracy (nie ma bowiem zastosowania żadne zwolnienie od podatku dochodowego, w tym wyni- kające z art. 21 ust. 1 pkt 11 updof). grudzień 2017 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wydatki na badania lekarskie pracowników - rozliczanie podatkowe i składkowe oraz ewidencja rachunkowa
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: