Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 001072 24504694 na godz. na dobę w sumie
Wydatki strukturalne 2016 w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Wydatki strukturalne 2016 w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 81
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-649-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W Publikacji omówiono uniwersalne typy wydatków występujące w jednostkach sektora finansów publicznych, np.:
• szkolenia obowiązkowe i dodatkowe – który kod będzie właściwy,
• wynagrodzenia – jaka część będzie stanowiła wydatek strukturalny,
• termomodernizacja potwierdzona audytem energetycznym lub bilansem cieplnym,
• informatyzacja (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego) – czy prawidłowy będzie kod 11 czy 13.
Poradnik zawiera ponad 170 pytań i odpowiedzi eksperta w zakresie kwalifikowania wydatków strukturalnych. Ponadto wskazano, jak kwalifikować wydatki w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AGATA PIŁAT WYDATKI STRUKTURALNE 2016 W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH ISBN 978-83-7440-649-9 SpiS treści Wydatki strukturalne 2016 w pytaniach i odpowiedziach ........... 6 1. Nowa perspektywa finansowa 2014–2020 a wydatki strukturalne ..................................8 1.1. Dokumentacja projektowa a perspektywa finansowa 2014–2020 ................................................... 9 1.2. Opracowanie fiszek projektowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ........................ 9 1.3. Wydatki realizowane w ramach PO WER 2014–2020 ................................................................... 9 2. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników ................................................................. 10 2.1. Szkolenia pracowników oświaty ....................................................................................................10 2.2. Dokształcanie nauczycieli na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych ...................11 2.3. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy .....................................................................12 2.4. Szkolenia dla księgowych, dyrektora szkoły oraz pracownicy sekretariatu ..................................12 2.5. Szkolenie dla głównych księgowych szkół i placówek oświatowych ............................................13 2.6. Udział w szkoleniu bhp pracodawców i kadry kierowniczej ........................................................ 14 2.7. Szkolenie okresowe bhp i pierwszej pomocy przedlekarskiej nauczycieli oraz pracowników obsługi, administracji ..................................................................................... 14 2.8. Szkolenia pracowników w zakładzie komunalnym ...................................................................... 14 2.9. Szkolenia pracowników ośrodka sportu i rekreacji ...................................................................... 15 2.10. Szkolenia pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych ....................................................15 2.11. Szkolenia pracowników jednostek pomocy społecznej ................................................................16 2.12. Szkolenia pracowników zespołu parków krajobrazowych ...........................................................17 2.13. Szkolenie informatyków w urzędzie pracy ..................................................................................17 2.14. Szkolenie na temat HACCP .........................................................................................................17 2.15. Szkolenie księgowej powiatowego zarządu dróg ........................................................................ 18 2.16. Dokształcanie pracowników uczelni publicznych ...................................................................... 18 2.17. Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – SPZZOZ .................................................19 2.18. Szkolenie pracownika administracyjnego SPZZOZ ................................................................... 20 2.19. Szkolenia pracowników SPZZOZ dające uprawnienia do wykonywania danego zawodu ......... 20 2.20. Szkolenie związane z zakupem nowego programu .....................................................................21 2.21. Szkolenie pracowników obsługujących obiekty sportowe ...........................................................21 2.22. Dokształcanie pracowników urzędu gminy .................................................................................21 2.23. Dokształcanie pracowników sądu .............................................................................................. 22 2.24. Udział w szkoleniu przewodniczącego komisji rewizyjnej ........................................................ 22 2.25. Udział w konferencji Forum Sekretarzy oraz wyjazd do Parlamentu Europejskiego ................ 23 3. Koszty podróży służbowych ............................................................................................. 23 3.1. Delegacje pracowników administracji w samorządowych jednostkach oświatowych .................. 23 3.2. Delegacja dotycząca szkolenia bezpłatnego ................................................................................ 24 3.3. Delegacja pedagoga w celu przeprowadzenia zajęć .................................................................... 24 3.4. Delegacja psychologa w celu przeprowadzenia zajęć ................................................................. 24 3.5. Koszty podróży służbowej pracownika socjalnego ...................................................................... 25 luty 2016 r. 1 1 4. Wynagrodzenia .................................................................................................................. 25 4.1. Wynagrodzenia pedagogów, psychologów, logopedów w poradni psychologiczno-pedagogicznej ............................................................................................26 4.2. Wynagrodzenie doradcy zawodowego w gimnazjum ....................................................................26 4.3. Wynagrodzenie pracownika interwencyjnego ...............................................................................27 4.4. Wynagrodzenie logopedy w szkole ...............................................................................................27 4.5. Wynagrodzenie osoby bezrobotnej po odbyciu stażu zawodowego ..............................................27 4.6. Wynagrodzenie asystenta rodziny i pracownika socjalnego w ośrodku pomocy społecznej ....... 28 4.7. Wynagrodzenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu w wojewódzkim zespole szkół policealnych ................................................................................................................................. 28 4.8. Wynagrodzenie animatora sportu na boisku ............................................................................... 28 4.9. Godziny nadliczbowe nauczyciela w przedszkolu ...................................................................... 28 4.10. Wynagrodzenie lekarza za udział w zespołach orzekających .................................................... 29 4.11. Wynagrodzenie nauczyciela zerówki .......................................................................................... 29 4.12. Wynagrodzenie nowego wychowawcy do świetlicy ................................................................... 29 4.13. Wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla cudzoziemca ......................................................................................................................... 30 4.14. Wynagrodzenie nauczyciela, który ma etat łączony ................................................................... 30 4.15. Wynagrodzenie inspektora nadzoru ............................................................................................31 5. Zakup sprzętu i wyposażenia ............................................................................................. 31 5.1. Zakup obieraczki do ziemniaków ..................................................................................................31 5.2. Środki trwałe w zakładzie komunalnym .......................................................................................31 5.3. Pomoce dydaktyczne zakupione ze środków bieżących .............................................................. 32 5.4. Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji projektu PO KL 9.1.1 ............................... 32 5.5. Zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw ........................................................................... 32 5.6. Projektor i laptop do organizacji szkoleń ..................................................................................... 33 5.7. Pomoce dydaktyczne w przedszkolu integracyjnym .................................................................... 33 5.8. Centrala telefoniczna w przedszkolu ........................................................................................... 34 5.9. Pomoce dydaktyczne w szkole podstawowej .............................................................................. 34 5.10. Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu miejskim ................................................................. 34 5.11. Zakup balonów na zajęcia edukacyjne ...................................................................................... 34 5.12. Zakup książek edukacyjnych z płytami CD ............................................................................... 35 5.13. Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni ......................................................................... 35 5.14. Zakup zmywarki kapturowej ....................................................................................................... 35 5.15. Wydatki w zespole parków krajobrazowych .............................................................................. 35 5.16. Zakup wyposażenia ochotniczej straży pożarnej ........................................................................ 36 5.17. Zakup niszczarki i laminatora ......................................................................................................37 5.18. Zakup mebli do świetlicy wiejskiej .............................................................................................37 5.19. Zakup odkurzacza przemysłowego do pyłów ...............................................................................37 5.20. Wyposażenie szpitala w sprzęt medyczny ................................................................................. 38 5.21. Zakup szafy chłodniczej dla banku krwi w szpitalu specjalistycznym ..................................... 38 5.22. Zakup sprzętu medycznego w SPZOZ ....................................................................................... 39 5.23. Pomoce dydaktyczne zakupione z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu „Erasmus +” ........................................................................................................41 2 luty 2016 r. 5.24. Wydatki w powiatowym inspektoracie weterynarii ....................................................................41 5.25. Zakup kwietników na dworzec PKP ........................................................................................... 42 5.26. Projekt przebudowy siłowni szkolnej ......................................................................................... 42 5.27. Zakup sprzętu sportowego przez centrum sportu i rekreacji ...................................................... 42 5.28. Zakup rowerów Big Boss w ośrodku sportu i rekreacji ............................................................. 43 5.29. Zakup tablicy wyników w ośrodku sportu i rekreacji ................................................................ 43 5.30. Zakup komputera do wyświetlania reklam w hali sportowej ..................................................... 43 5.31. Wydatki w muzeum .................................................................................................................... 43 5.32. Wydatki w komendzie straży miejskiej ..................................................................................... 44 5.33. Zakup klimatyzatora w urzędzie miejskim ................................................................................ 46 5.34. Wymiana mebli ...........................................................................................................................47 5.35. Nowy sprzęt AGD dla domu pomocy społecznej .......................................................................47 6. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe ............................................................................ 47 6.1. Zakup czytnika kodów kreskowych w bibliotece ..........................................................................47 6.2. Zakup sprzętu informatycznego w urzędzie miejskim ..................................................................47 6.3. Zakup routera sieciowego ............................................................................................................ 48 6.4. Zakup modułu e-Box ................................................................................................................... 48 6.5. Zakup nowego zestawu do podpisu elektronicznego .................................................................. 48 6.6. Zakup licencji na oprogramowanie .............................................................................................. 49 6.7. Zakup kolektora danych, drukarki, licencji „Wyposażenie” ......................................................... 49 6.8. Zakup serwera .............................................................................................................................. 49 6.9. Zakup zestawów komputerowych ................................................................................................. 50 6.10. Zakup nowych zestawów komputerowych do pracowni komputerowej ..................................... 50 6.11. Zakup laptopów i projektorów .................................................................................................... 50 6.12. Wydatki w zespole szkół ogólnokształcących ............................................................................ 50 6.13. Zakup nowych laptopów do sal komputerowych w szkole podstawowej ....................................51 6.14. Nabycie nowego podpisu elektronicznego .................................................................................. 52 6.15. Wymiana drukarki na urządzenie wielofunkcyjne ..................................................................... 52 6.16. Pierwszy zakup i przedłużenie dostępu do platformy wideoszkoleń dla pracowników .............. 52 6.17. Zakup zestawu komputerowego dla lekarza, urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju lekarskiego oraz zestawu komputerowego dla pracownika administracji .................. 52 6.18. Zakupy w ośrodku pomocy społecznej ....................................................................................... 53 6.19. Zakup systemu ewidencji ludności oraz obsługi USC ................................................................ 53 6.20. Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych ........................................................... 53 7. Remonty i infrastruktura teletechniczna ........................................................................ 53 7.1. Wydatki poniesione na prace remontowe budynku instytucji kultury ......................................... 54 7.2. Zakup sprzętu nagłaśniającego .................................................................................................... 54 7.3. Założenie monitoringu ................................................................................................................ 54 7.4. Zakup mebli biurowych i wyposażenia pomieszczeń .................................................................. 55 7.5. Przebudowa stacji uzdatniania wody ............................................................................................ 55 7.6. Modernizacja budynku biurowego ............................................................................................... 55 7.7. Realizacja zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ...................................................................................................... 55 luty 2016 r. 3 7.8. Aktualizacja listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych .......................................................................................................................... 56 7.9. Instalacja monitoringu przeciwpożarowego w instytucjach kultury ............................................ 56 7.10. Ochrona fizyczna obiektu ............................................................................................................57 7.11. Adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową w szkole ....................................................57 7.12. Przebudowa dachu urzędu gminy ................................................................................................57 7.13. Modernizacja budynku weterynarii ........................................................................................... 58 7.14. Remont budynku tlenowni ......................................................................................................... 58 7.15. Place zabaw ................................................................................................................................ 58 7.16. Dokumentacja połączeń w ramach budowy kanalizacji ............................................................. 59 7.17. Dotacja na budowę windy dla niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia ...................................... 59 7.18. Odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną ................................................... 59 7.19. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku powiatowego urzędu pracy ..................... 60 7.20. Remont uszkodzonego stropu w pomieszczeniach laboratoryjnych przychodni lekarskiej ....... 60 7.21. Wymiana poziomu wodnego w piwnicy dworca PKP ................................................................ 60 7.22. Kod 16. Kolej .............................................................................................................................. 61 7.23. Wydatki poniesione w zespole parków krajobrazowych ............................................................ 61 7.24. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej ............................................................................ 62 7.25. Roboty remontowe węzła sanitarnego ........................................................................................ 62 7.26. Remont toalety publicznej .......................................................................................................... 62 7.27. Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego i Bezpieczeństwa Żywności oraz certyfikacji systemu ISO .................................................................................................... 63 7.28. Montaż klimatyzacji w urzędzie miejskim ................................................................................ 63 7.29. Budowa boiska wielofunkcyjnego ............................................................................................. 63 7.30. Budowa siłowni zewnętrznej ..................................................................................................... 63 7.31. Modernizacja sali lekcyjnej ....................................................................................................... 63 7.32. Wymiana grzejników w domu pomocy społecznej ................................................................... 64 7.33. Dostosowanie siedziby ośrodka pomocy społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych ....... 64 7.34. Zakup poręczy zamontowanych na korytarzach domu pomocy społecznej .............................. 64 7.35. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ............................................................................................. 64 7.36. Program polityki zdrowotnej ...................................................................................................... 65 8. Prenumerata czasopism oraz zakup książek .................................................................. 65 8.1. Zakup prenumerat i podręczników fachowych w zakładzie komunalnym ................................... 65 8.2. Prenumerata czasopism jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ..................................... 66 8.3. Zakup książek w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” .................................67 8.4. Zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych z dotacji MEN ........................................67 8.5. Prenumerata czasopism w administracji .......................................................................................67 9. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów .................................................................................... 68 9.1. Dowożenie uczniów ..................................................................................................................... 68 9.2. Organizacja półkolonii przez ognisko wychowawcze oraz świetlice środowiskowe ....................................................................................................... 68 9.3. Program „Skrzydlaci sąsiedzi z parapetu okiennego” ................................................................ 68 9.4. Wyjazd uczniów na zawody sportowe .......................................................................................... 69 9.5. Realizacja programu 9.1.2 w ramach PO KL ............................................................................... 69 4 luty 2016 r. 9.6. Zajęcia rewalidacyjne ................................................................................................................... 69 9.7. Usługi rehabilitacyjne dla uczennicy z orzeczeniem o niepełnosprawności ................................ 70 9.8. Delegacje nauczycieli na olimpiady, konkursy językowe, konkursy kuratoryjne .................................................................................................................... 70 9.9. Szkolenie obowiązkowe dla słuchaczy kierunku technik sterylizacji medycznej ......................... 70 9.10. Lekcje języka angielskiego w klasach I–III .................................................................................71 9.11. Zajęcia dla dzieci w obszarze kultura fizyczna i sport ................................................................71 9.12. Program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów .......................................................................71 9.13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ............................................................................................71 9.14. Zatrudnienie na czas ferii zimowych animatora czasu wolnego ................................................ 72 9.15. Wynajem autokaru ...................................................................................................................... 72 10. Pomoc społeczna ................................................................................................................ 72 10.1. Prace społecznie użyteczne ......................................................................................................... 72 10.2. Zwrot kosztów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych ................................................. 72 10.3. Wyjazd z dzieckiem podopiecznej do lekarza ........................................................................... 72 10.4. Ryczałt związany z używaniem samochodu prywatnego w pracy ............................................. 73 11. Promocja i kultura ............................................................................................................. 73 11.1. Piknik rodzinny ........................................................................................................................... 73 11.2. Kino za rogiem – współfinansowanie Małego Kina Społecznościowego .................................. 73 11.3. Zakup eksponatów muzealnych .................................................................................................. 73 11.4. Organizacja wystaw czasowych, za które pobiera się opłaty za bilety ....................................... 74 11.5. Wydatki ponoszone przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ..................... 74 11.6. Wydatki ponoszone w instytucjach kultury ................................................................................ 75 11.7. Coroczny festiwal oraz przegląd zespołów tanecznych ...............................................................76 11.8. Wydatki dotyczące podstawowej działalności instytucji kultury .................................................76 11.9. Organizacja imprez w centrum sportu i rekreacji ...................................................................... 78 12. Sprawozdania o wydatkach strukturalnych – Rb-WSa i Rb-WSb ............................... 79 luty 2016 r. 5 Wydatki strukturalne 2016 w pytaniach i odpowiedziach AgAtA PiłAt ekonomistka, zbiera, analizuje i opracowuje informacje statystyczne zawarte w sprawozdaniach o wydatkach strukturalnych sporządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz udziela wyjaśnień w zakresie metodologii sporządzania sprawozdania rocznego o wydatkach strukturalnych i kwalifikacji krajowych wydatków publicznych poniesionych na cele strukturalne Wydatki strukturalne 2016 w pytaniach i odpowiedziach 90c8ef73-5528-486d-b883-ae6248c19427 Wstęp Przed jednostkami sektora finansów publicznych kolejny rok sporządzania spra- wozdań o wydatkach strukturalnych: Rb-WSa i Rb-WSb. Można by przypusz- czać, że tak długi czas funkcjonowania wydatków strukturalnych spowodował, że zarówno wiedza, jak i doświadczenie w tym zakresie będą wystarczające do swobodnego, ale przede wszystkim do prawidłowego kwalifikowania ponoszo- nych wydatków do wydatków strukturalnych. Niestety nadal pojawiają się wąt- pliwości, czy dany wydatek stanowi wydatek strukturalny, a jeśli tak, to który kod będzie właściwy. Pojawiają się nowe programy, nowe projekty – nowe rodzaje wydatków, które nastręczają problemów. W 2014 r. rozpoczęła się ko- lejna unijna perspektywa finansowa na lata 2014–2020, a wraz z nią pojawiły się nowe pytania. W marcu 2015 r. rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej zostało w niewielkim stopniu znowelizowane w zakresie sporządzania sprawo- zdań o wydatkach strukturalnych; zmiany miały na celu sprostowanie zagad- nień, które mogły budzić wątpliwości. W publikacji w dogodny i przystępny sposób przedstawiono wskazówki i zasady ujmowania wydatków w sprawozdaniach: Rb-WSa i Rb-WSb. Po kolei omówiono uniwersalne typy wydatków występujące w jednostkach sektora finansów publicznych, np.: szkolenia obowiązkowe i dodatkowe – który kod będzie właściwy, wynagrodzenia – jaka część będzie stanowiła wydatek strukturalny, termomodernizacja potwierdzona audytem energetycznym lub bilansem ciepl- nym, informatyzacja (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego) – czy pra- widłowy będzie kod 11 czy 13. ●● ●● ●● ●● 6 luty 2016 r. INFORMATOR KSIĘGOWEGO Ze względu na specyfikę jednostek po kolei opisano charakterystyczne wy- datki, jakie każda z jednostek może ponosić u siebie. Ebook zawiera ponad 170 pytań i odpowiedzi eksperta w zakresie kwalifikowania wydatków struktu- ralnych. Ponadto wskazano, jak kwalifikować wydatki w ramach nowej per- spektywy finansowej 2014–2020. luty 2016 r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wydatki strukturalne 2016 w pytaniach i odpowiedziach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: