Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00141 003571 21548969 na godz. na dobę w sumie
Wykluczenie wykonawcy z przetargu - ebook/pdf
Wykluczenie wykonawcy z przetargu - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5918-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W nowelizacji ustawy Pzp wprowadzono wiele zmian dotyczących odwołań. Rozszerzono katalog czynności, na które służy odwołanie w postępowaniach o mniejszej wartości i doprecyzowano kwestię wnoszenia odwołania na warunki udziału w postępowaniu. Opis nowych czynności znalazł się w e-poradniku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Odwołanie w postępowaniach przetargowych BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona | 1 Agata Hryc-Ląd, Agata Smerd, Justyna Rek-Pawłowska, Marek Sterniczuk Odwołanie w postępowaniach przetargowych Odwołanie w postępowaniach przetargowych Wstęp Strona | 2 W nowelizacji ustawy Pzp wprowadzono wiele zmian dotyczących odwołań. Rozszerzono katalog czynności, na które służy odwołanie w postępowaniach o mniejszej wartości i doprecyzowano kwestię wnoszenia odwołania na warunki udziału w postępowaniu. Wśród nowych czynności znalazły się opis przedmiotu zamówienia i wybór oferty najkorzystniejszej. Zmiany, zdaniem Marka Sterniczuka, radcy prawnego w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, z pewnością zwiększą liczbę wnoszonych odwołań i pozwolą wykonawcom lepiej bronić swoich racji w postępowaniach, których wartość może przekraczać nawet blisko 900 tys. zł. Z drugiej strony źle, że odwołania nie będzie można wnieść na unieważnienie postępowania, wyjaśnienia do treści SIWZ albo zmiany w SIWZ. Może okazać się bowiem, że nawet po wygraniu w KIO odwołania na SIWZ czy wybór oferty konkurenta, wykonawca odniesie co najwyżej symboliczne zwycięstwo. Ewentualnych dalszych czynności zamawiającego, czyli odpowiednio zmiany w SIWZ czy też unieważnienie postępowania, nie będzie już można podważyć odwołaniem do KIO, a jedynie quasi-protestem. Paweł Jakubczak redaktor prowadzący Odwołanie w postępowaniach przetargowych Strona | 3 Środki odwoławcze Nowy art. 180 ust. 2 ustawy Pzp: 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; (uchylony) 2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego; 5) opisu przedmiotu zamówienia; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty. Było Dotychczas w postępowaniach podprogowych ustawa Pzp wyłącznie w czterech ściśle określonych przypadkach dopuszczała możliwość wniesienia odwołania. W pozostałych przypadkach wykonawca mógł wnieść wyłącznie tzw. quasi-protest, czyli pismo do zamawiającego w sprawie popełnionych naruszeń. Zamawiający mógł, ale nie musiał nawet formalnie rozpatrywać takiego pisma. Jedną z czynności, której nie można było zakwestionować odwołaniem w postępowaniach niskiej wartości, był wybór oferty konkurenta. W praktyce wykonawcy ciężko było zatem za pomocą quasi-protestu podważyć wybór oferty konkurenta. Strona | 4 Odwołanie w postępowaniach przetargowych Jest: W nowelizacji rozszerzono katalog czynności, na które służy odwołanie w postępowaniach o mniejszej wartości i doprecyzowano kwestię wnoszenia odwołania na warunki udziału w postępowaniu. Wśród nowych czynności znalazły się opis przedmiotu zamówienia i wybór oferty najkorzystniejszej. Na etapie prac parlamentarnych odwołanie miało przysługiwać również na unieważnienie postępowania, ale niestety ostatecznie wycofano się z takiej możliwości. Zmiany z pewnością zwiększą ilość wnoszonych odwołań i pozwolą wykonawcom lepiej bronić swoich racji w postępowaniach, których wartość może przekraczać nawet blisko 900 tys. zł. Z drugiej strony źle, że odwołania nie będzie można wnieść na unieważnienie postępowania, wyjaśnienia do treści SIWZ albo zmiany w SIWZ. Może bowiem się okazać, że nawet po wygraniu w KIO odwołania na SIWZ czy wybór oferty konkurenta, wykonawca odniesie co najwyżej symboliczne zwycięstwo. Ewentualnych dalszych czynności zamawiającego, czyli odpowiednio zmiany w SIWZ czy też unieważnienie postępowania, nie będzie bowiem można podważyć odwołaniem do KIO, a jedynie quasi-protestem. PRZYKŁAD Wykonawca w przetargu podprogowym wniósł odwołanie na SIWZ. Jego zdaniem postanowienia SIWZ ograniczają konkurencję. KIO uwzględniło odwołanie, a zamawiający wykonał wyrok, dokonując zmian w SIWZ. W następstwie udzielonych wyjaśnień, wykonawca wnoszący wcześniej odwołanie uznaje, że SIWZ ponownie ogranicza konkurencję. Wykonawcy nie będzie przysługiwać nowe odwołanie do KIO, a jedynie quasi-protest do zamawiającego. Nowy art. 186 ustawy Pzp: 1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie (uchylony) w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wykluczenie wykonawcy z przetargu
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: