Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 003306 22763050 na godz. na dobę w sumie
Wylej własnego szefa. Jak rzucić pracę i zmienić pasję w profesję - książka
Wylej własnego szefa. Jak rzucić pracę i zmienić pasję w profesję - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0628-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Uwolnij się od przymusu i zarabiaj na tym, co naprawdę lubisz

Czy każdego dnia budzisz się z myślą o zbliżającej się męce? Masz dość ograniczeń nakładanych na Ciebie przez Twojego szefa? Pędzisz do pracy, która nie daje Ci satysfakcji, i codziennie poświęcasz kilkanaście godzin dla kogoś, w kogo nie wierzysz? Jeżeli uważasz te pytania za zasadne, koniecznie przeczytaj tę książkę!

Wylej własnego szefa to książka napisana przez kogoś, kto tego dokonał. Jonathan Jay zamienił swój pomysł na biznes w prawdziwy sukces. Autor przedstawia praktyczne, napisane ciętym językiem porady na temat tego, jak możesz uwolnić się spod jarzma szefów, przełożonych i innych ciemięzców Twojej niezależności. Wskazuje, że tym, czego tak naprawdę będziesz potrzebować, jest wiara w siebie. Jeśli Ty sam w siebie nie uwierzysz, nikt inny tego nie zrobi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wylej w³asnego szefa. Jak rzuciæ pracê i zmieniæ pasjê w profesjê Autor: Jonathan Jay T³umaczenie: Dawid Wietrzykowski ISBN: 83-246-0628-9 Tytu³ orygina³u: Sack Your Boss: How to Quit Your Job and Turn Your Passion into Profession Format: A5, stron: 192 Uwolnij siê od przymusu i zarabiaj na tym, co naprawdê lubisz (cid:129) Rób to, co kochasz, zamiast tego, czego nie cierpisz. (cid:129) Pracuj, kiedy chcesz, jak chcesz, z kim chcesz i gdzie chcesz. (cid:129) Dowiedz siê, jak prowadziæ dobrze prosperuj¹c¹ firmê. (cid:129) Poznaj dziesiêæ sposobów radzenia sobie z niezadowolonymi klientami. (cid:129) Odkryj swoje ukryte talenty. Czy ka¿dego dnia budzisz siê z myœl¹ o zbli¿aj¹cej siê mêce? Masz doœæ ograniczeñ nak³adanych na Ciebie przez Twojego szefa? Pêdzisz do pracy, która nie daje Ci satysfakcji, i codziennie poœwiêcasz kilkanaœcie godzin dla kogoœ, w kogo nie wierzysz? Je¿eli uwa¿asz te pytania za zasadne, koniecznie przeczytaj tê ksi¹¿kê! Wylej w³asnego szefa to ksi¹¿ka napisana przez kogoœ, kto tego dokona³. Jonathan Jay zamieni³ swój pomys³ na biznes w prawdziwy sukces. Autor przedstawia praktyczne, napisane ciêtym jêzykiem porady na temat tego, jak mo¿esz uwolniæ siê spod jarzma szefów, prze³o¿onych i innych ciemiêzców Twojej niezale¿noœci. Wskazuje, ¿e tym, czego tak naprawdê bêdziesz potrzebowaæ, jest wiara w siebie. Jeœli Ty sam w siebie nie uwierzysz, nikt inny tego nie zrobi. (cid:129) Jak znaleŸæ wielu klientów? (cid:129) Jak ustalaæ ceny i sk³oniæ klientów do terminowych sp³at? (cid:129) Jak zdobyæ darmowy rozg³os? (cid:129) Jak unikn¹æ b³êdów pope³nianych przez wiêkszoœæ œwie¿o upieczonych w³aœcicieli firm? (cid:129) Jak skutecznie sprzedaæ w³asn¹ markê? (cid:129) I… co najwa¿niejsze — jak zwolniæ swojego szefa? SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I — DOŁĄCZ DO TYCH, KTÓRZY ZWALNIAJĄ SWOJEGO SZEFA 1. Czy nienawidzisz swojej pracy na tyle, aby zwolnić swojego szefa? 2. Odmień swoje życie na zawsze Ustalanie celów Po co właściwie zwalniać swojego szefa? Czy nadajesz się do tego? 3. Udało Ci się! I co dalej? CZĘŚĆ II — ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 4. Zorganizowanie Zorientuj się na działanie Bądź odpowiedzialny Zamień aspekty negatywne w pozytywne Naśladuj to, co doskonałe Zamień strach w skupienie Odkryj ukryte talenty Rozwijaj się Spodziewaj się tego, co niespodziewane 5. Finanse i księgowość Przepływ gotówki Utrzymywanie niskich kosztów Jakie stawki powinieneś ustalić? 7 11 21 23 26 29 33 43 45 47 48 51 52 53 53 54 54 55 59 71 73 6 WYLEJ WŁASNEGO SZEFA 6. Profesjonalizm Wizerunek Twój i Twojej firmy Miejsce prowadzenia działalności Jaki sprzęt będzie Ci potrzebny? 7. Planowanie Twój biznesplan Plan pięcioletni Zarządzanie czasem Zachowanie dystansu do własnej działalności Kwestie techniczne CZĘŚĆ III — PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8. Przyspieszony kurs marketingu Jak znaleźć klientów? 1. Lista klientów 2. Nawiązywanie kontaktów biznesowych 3. Zostań członkiem organizacji biznesowej 4. Public relations 5. Reklama 6. Powoływanie się na klienta 7. Internet 8. Biuletyn 9. Spółka joint venture 10. Wystąpienia publiczne 11. Targi handlowe 12. Ulotki i broszury 13. Raport 14. Książka 15. Promocje i materiały promocyjne 16. Marketing niszowy 9. Przyspieszony kurs sprzedaży Kiedy zadzwoni telefon Obsługa klienta 10. Rozwój firmy Miej oko na gotówkę Zarządzanie ludźmi Strategia wyjściowa Na co czekasz? Bibliografia 79 79 83 84 85 85 89 90 93 94 97 99 100 101 104 109 111 121 125 129 136 140 145 150 152 155 159 161 163 167 168 174 177 178 180 184 187 191 R O Z D Z I A Ł 1 . CZY NIENAWIDZISZ SWOJEJ PRACY NA TYLE, ABY ZWOLNIĆ SWOJEGO SZEFA? W Wielkiej Brytanii trwa cicha rewolucja. Co tydzień blisko trzy tysiące ludzi decyduje się zwolnić własnego szefa. Mają dość pracy dla kogoś — pragną zarabiać na własny rachunek. Skoro ta książka znalazła się w Twoich rękach, prawdopodob- nie oznacza to, że jesteś niezadowolony, pracując dla swojego szefa i chcesz spróbować zatrudnić się sam. Uwierz mi, w tym pragnieniu nie jesteś odosobniony. Znaczny procent ludzi przy- znaje się do niechęci do własnego szefa lub wykonywanej przez siebie pracy. Przeprowadzone przez nas badania dowodzą, że siedem na dziesięć osób rzuciłoby swoją pracę już dziś, gdyby tylko ludzie ci mieli taką możliwość. 14 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii jest niezadowolonych ze swojej pracy i marzy o tym, aby z niej zrezygnować. Wielu z nich pragnie pracować kiedy chcą, jak chcą, z kim chcą i gdzie chcą, robić to, co spra- wia im radość, zamiast tego, czego nie cierpią. Czy nie możesz znieść ograniczeń, nakładanych na Ciebie przez własnego szefa? Czy robisz coś lub pracujesz dla kogoś, w kogo nie wierzysz? Czy każdego ranka przedzierasz się przez 12 WYLEJ WŁASNEGO SZEFA korki, aby zdążyć do pracy, która nie daje Ci żadnej satysfakcji, a zabiera osiem godzin z Twojego dnia? Jeśli tak jest, prawdo- podobnie oznacza to, że marzysz o życiu, które umożliwia Ci ro- bienie tego, na co masz ochotę — codziennie, przez cały rok. Podczas swojego życia spędzamy przynajmniej 78 144 go- dziny w pracy. Skoro już musimy być tam aż tyle czasu, to praca powinna przynajmniej sprawiać nam przyjemność. Jeśli robisz coś, co kompletnie Cię nie satysfakcjonuje, musisz to zmienić, zanim będzie za późno. Najlepiej od razu. Nie jesteś skazany na codzienne cierpienia w pracy, której nie lubisz tylko po to, żeby dostać wypłatę. Oto, co możesz zrobić. Oszacuj, do jakiego wieku spodziewasz się dożyć i odejmij od tej liczby swój wiek. Pomnóż tę liczbę przez 52. Zapisz wy- nik i włóż do słoika dokładnie taką liczbę małych kuleczek. Tyle tygodni życia Ci zostało. Każdej soboty wyjmij jedną kuleczkę ze słoika. Uzmysłowi Ci to brutalną rzeczywistość — ujrzysz, jak Twoje życie przecieka Ci między palcami. Nie jest to przy- jemne, ale zrozumiesz w ten sposób, że czas mija, bez względu na to, czy Ci się to podoba, czy nie. Ludzie, którzy to odczuwają, podejmują działanie, pozbywają się swoich pracodawców i zaczynają pracować dla siebie. Prawdopodobnie myślisz: „Chciałbym zwolnić swojego szefa, ale się boję. To zbyt ryzykowne”. Uwierz mi na słowo: ludzie, któ- rzy czują się w ten sam sposób, podejmują działanie, pozbywają się swoich pracodawców i zaczynają pracować dla siebie. W samym 2003 roku w Wielkiej Brytanii powstało aż 465 000 nowych firm. Oznacza to, że ludzie w liczbie odpowiadającej całej populacji Bradford czy Kornwalii rozpoczęli pracę na własny rachunek, zwalniając swoich szefów. Spotykam wielu ludzi, którzy marzą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, jednak coś zawsze CZY NIENAWIDZISZ SWOJEJ PRACY NA TYLE, ABY ZWOLNIĆ SWOJEGO SZEFA? 13 ich przed tym powstrzymuje. Kiedy pytam, co to jest, słyszę różne wymówki. Jednak po dogłębnym zbadaniu sprawy odkrywam, że blokadą jest fakt, iż po prostu nie wiedzą, co mogą robić. Na temat otwierania własnego biznesu napisano setki książek. Autorami większości z nich są profesorowie, guru i tak zwani eksperci, z których żaden nigdy nie prowadził udanej działal- ności gospodarczej. Całkiem sporo tego typu książek jest spon- sorowanych przez banki, których kierownictwo nie ma najmniej- szego pojęcia o prowadzeniu małej firmy. Tych ludzi interesuje jedynie wyciąg z Twojego konta, a przecież nie tylko o to chodzi. Ta książka jest zupełnie inna. Przedstawiono tu sprawdzone metody i objaśniono, w jaki sposób przejść od debetu na koncie do finansowej stabilizacji, opisując jednocześnie etapy pośrednie. Zawsze lepiej uczyć się od kogoś, kto ma doświadczenie w danej dziedzinie, niż od kogoś, kto posiadł jedynie wiedzę teoretyczną. Oprócz przydatnych wskazówek, porad i praktycznych infor- macji na temat rozpoczynania własnej działalności gospodar- czej, wyjaśnię również, w jaki sposób ja odniosłem sukces. Przez ostatnie osiem lat otwierałem firmy, które nie przynosiły zbytnich dochodów, aż w końcu udało mi się stworzyć formułę, która prze- kształciła moją firmę w największy w Europie ośrodek szkole- niowy, warty 25 milionów funtów. Opowiem Ci, co mi wyszło, abyś mógł wykorzystać te elementy. Opowiem też, co mi nie wyszło, abyś wiedział, czego unikać. Być może sam dojdziesz do tego, co poszło nieprawidłowo i wówczas nie popełnisz tych samych błędów. Niektóre z moich rad mogą się wydać kontrower- syjne, ale w niniejszej książce nie ma ani grama teorii. Sama prak- tyka. Nie jest też ona napisana żargonem biznesowym i aby ją zrozumieć, nie jest z pewnością potrzebny żaden tytuł naukowy. Bez względu na pochodzenie, wiek, wykształcenie, możesz wprowadzić wskazówki zawarte w tej książce w życie i zwolnić swojego szefa. 14 WYLEJ WŁASNEGO SZEFA Bez względu na pochodzenie, wiek, wykształcenie, możesz wprowadzić wskazówki zawarte w tej książce w życie i zwolnić swojego szefa. Chcę, abyś uwierzył w siebie i spróbował, zwolnił swego szefa i urzeczywistnił swoje plany. Branża, w której zamierzasz rozpocząć działalność, nie jest istotna. Nie ma znaczenia, czy jest to handel czy doradztwo — porady tu zawarte łatwo wprowadzić w życie w każdej dziedzi- nie biznesu. Wiem, że handlowe sztuczki sprawdzone w jednej dziedzinie przemysłu sprawdzą się również w innej. Bez względu na typ prowadzonej przez Ciebie działalności, przydatne mogą okazać się porady na temat, dajmy na to: ■ korzystania z oświadczeń prasowych w celu zdobycia dar- mowego rozgłosu, ■ wynajdowania sposobów na zdobywanie odpowiednich kon- taktów czy ■ najlepszej i najtańszej metody rozpoczęcia nowej działalno- ści, tak abyś znalazł się dokładnie tam, gdzie chcesz. Bardzo łatwo jest utknąć wewnątrz sztywnych ram powszech- nie przyjętego sposobu myślenia. Sekret polega na podpatry- waniu skutecznych metod działania u innych i zaadaptowaniu ich. Największą zaletą porad zawartych w tej książce jest fakt, iż można je wprowadzić w życie wręcz natychmiast. Żadna z nich nie wymaga półrocznego planowania. Nie daj się jednak zwieść myśleniu, że otwieranie własnego interesu jest łatwe. Nie jest. Prawdopodobnie będziesz zmuszony pracować ciężej niż kie- dykolwiek przedtem. Ta książka pokaże Ci skróty, tak abyś pra- cował mądrzej, nie tylko ciężej. Jeśli jesteś jedną z 465 000 osób zastanawiających się nad rozpoczęciem działalności na własny rachunek w tym roku, po- trzebny będzie Ci plan działania. Dzięki niemu, kiedy już zwol- nisz własnego szefa, nie zostaniesz sam. Nie rezygnuj ze swojej pracy od zaraz, bez żadnych innych planów. Takie zachowanie byłoby wyjątkowo nierozsądne i prawdopodobnie skończyłbyś, CZY NIENAWIDZISZ SWOJEJ PRACY NA TYLE, ABY ZWOLNIĆ SWOJEGO SZEFA? 15 błagając szefa o ponowne przyjęcie do pracy, na co on z pew- nością by się nie zgodził. Pokażę Ci, w jaki sposób zwolnić swojego szefa, zatrudnić siebie samego i pozostać w dobrych stosunkach z wcześniejszym pracodawcą. Mało tego — zademonstruję Ci, jak sprawić, aby stał się on największym sprzymierzeńcem Twojego nowego przed- sięwzięcia. Książka Wylej własnego szefa przeprowadzi Cię przez wszyst- kie praktyczne etapy na drodze do samozatrudnienia i sukcesu. Pokażę ci, jak naśladować słynnych przedsiębiorców i dzięki nim odnieść sukces. To, czego potrzeba aż w nadmiarze, to wiara w siebie. Jeśli sam w siebie nie uwierzysz, nikt inny tego nie zrobi. Kiedy uczymy się prowadzić samochód, myślimy o każdym szczególe: o lusterkach, kierunkowskazach, manewrach. Po ja- kimś czasie czynności związane z tymi elementami wykonujemy automatycznie. W ten sam sposób można „przeprogramować” siebie samego, tak aby po jakimś czasie w krew wszedł właściwy sposób postępowania w biznesie. To, czego potrzeba aż w nad- miarze, to wiara w siebie. Jeśli sam w siebie nie uwierzysz, nikt inny tego nie zrobi. Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, nikt za Tobą nie pójdzie. Jeśli zamierzasz być szefem firmy, musisz wiedzieć, dokąd ona zmierza. Jeśli nie wierzysz w siebie, poddasz się na pierwszym zakręcie wyścigu, w którym zawsze ktoś będzie przed Tobą. Naturalnie, wolno Ci wątpić w siebie od czasu do czasu, jednak nie za często. Każdy, kto rozpoczyna własną działalność gospodarczą, mar- twi się o pieniądze. Z pewnością ucieszy Cię fakt, iż porady za- warte w tej książce można wprowadzić w życie szybko, z łatwo- ścią i prawie za darmo. Wcale nie musisz wydawać oszczędności 16 WYLEJ WŁASNEGO SZEFA swojego życia, aby otworzyć własny interes. Można zrobić to znacznie taniej. Największym błędem popełnianym przez osoby, które rozpoczynają działalność, jest zaciągnięcie kredytu. Firma rozpoczyna wówczas swoje istnienie od długu. Zamiast być niezależnym, takie osoby uzależniają się od banku. Są ludzie tacy jak potentat na rynku odkurzaczy James Dyson, który zastawił pod hipotekę własny dom, ponieważ wie- rzył w to, co robi i w końcu mu się to opłaciło, jednak on jest wyjątkiem. Dla większości kończy się to totalną katastrofą. Jeśli zaczynasz bez zaciągania kredytu, przynajmniej nie rozpoczy- nasz z negatywnym obciążeniem. Kiedy nie masz pieniędzy na koncie, musisz być sprytniejszy, pracować głową zamiast wypi- sywać przelewy. Zademonstruję ci, jak pracować sprytniej. Kilka lat temu odwiedził mnie pewien producent oprogra- mowania komputerowego. Miał świetny kurs szkoleniowy na dysku CD-ROM. Potrzebował pieniędzy, aby go ukończyć i za- proponował mi wykup udziałów w jego firmie. Ukończenie pro- jektu wymagało ogromnej inwestycji. Zastanawiałem się, na co wydaje on aż tyle pieniędzy i okazało się, że potrzebował 30 ludzi, zajmujących się pisaniem projektu. Poradziłem mu, aby sko- rzystał z usług osób z zewnątrz i zażądał zwrotu wyników do następnego piątku. Każdy z piszących miał do napisania zale- dwie kilka tysięcy słów, więc nie było to szczególnie trudne za- danie. Rzecz miała miejsce dwa lata temu i kiedy ostatnio zapy- tałem go, jak mu idzie, odpowiedział „że projekt jest już prawie skończony”. Ktoś zainwestował w niego 200 000 funtów, jednak do ukończenia projektu potrzebne było kolejne 200 000 funtów. Nawet jeśli po zainwestowaniu tych pieniędzy uda się ukończyć przedsięwzięcie, nasz bohater nigdy nie będzie w stanie sprze- dać tylu dysków CD-ROM, aby pieniądze te się zwróciły. Miał świetny pomysł, jednak nie powinien był prowadzić firmy. Należy pamiętać, aby po zwolnieniu szefa nie zatrudnić wspólnika. Powodem, dla którego ludzie szukają wspólników, jest brak wiary w samą działalność. Dużo łatwiej jest ją prowa- dzić z kimś innym, gdyż w przypadku niepowodzenia można CZY NIENAWIDZISZ SWOJEJ PRACY NA TYLE, ABY ZWOLNIĆ SWOJEGO SZEFA? 17 się podzielić winą. Kiedy pracujesz ze wspólnikiem, kłótnie za- zwyczaj ograniczają się do podziału pracy. Jednej osobie zawsze wydaje się, że pracuje ciężej niż druga. To, czy jest tak w rze- czywistości, nie ma znaczenia. Obaj wspólnicy wierzą w więk- sze poświęcenie z własnej strony i w rezultacie większość tego typu układów kończy się niepowodzeniem i rozpadem spółki. Prawdziwy przedsiębiorca nigdy nie pracuje z kimś innym, ponieważ chce zgarnąć całą chwałę. Jest w tym pewien element egocentryzmu, bo chodzi o to, żeby móc powiedzieć: „Mogę tego dokonać. Mogę udowodnić to wam i sobie”. Dzielenie się tą chwałą z innymi zmienia postać rzeczy. Tak wiele firm zostało założonych przez osoby, które spotykając się w pizzerii, zakładają, iż skoro każdy z nich kupił ćwiartkę pizzy, to każdemu z nich należy się 25 procent utargu pizzerii. Zdecydowanie radzę, aby przenigdy nie dzielić swojej firmy na kawałki. Ci, którzy chcą udziału, nie zasłużyli na niego. Jeśli to Ty wykonujesz pracę, zasługujesz na bycie właścicielem swej firmy. Przecież nikt nie zechce zostać współwłaścicielem firmy, która nie jest dochodowa. Kiedy jednak tylko zaczniesz odnosić sukcesy, różni ludzie zechcą na tym skorzystać. Zaczną ofero- wać swoje pieniądze i wiedzę, Ty jednak powinieneś odrzucać te propozycje. Nie jest to łatwe, jednak w dalszej perspektywie jest to najlepsze rozwiązanie. Pierwsza część tej książki skupia się na tym, jak obrać wła- ściwy kierunek i zidentyfikować przyszłe cele. Musisz umieć określić, gdzie chcesz być za parę miesięcy, w przyszłym roku, za pięć lat. Być może wyda Ci się to zbędne, skoro nigdy niczego nie planowałeś, a radzisz sobie całkiem nieźle. Zajrzyj jednak do słoika z kuleczkami. Sprawdź, ile tygodni życia Ci zostało. Za rok znajdziesz się dalej, bez względu na to, czy ustalałeś sobie cele, czy nie. Ale o ile lepiej mogłoby być, gdybyś w kolejne 12 miesięcy wkroczył ze świadomością tego, dokąd podążasz? Będziesz zmuszony nauczyć się planować i zapewnić swojej firmie byt na rynku przez okres pięciu lat i ja Ci w tym pomogę, wykorzystując własne doświadczenie nabyte drogą praktyki. 18 WYLEJ WŁASNEGO SZEFA W książce tej znajdziesz plan działania, który pomoże Ci urze- czywistnić swoje marzenie. Pomogę Ci nie tylko w zwolnieniu swojego szefa i otwarciu własnego interesu, odkryję również pewną tajemnicę, tak istotną w każdym rodzaju działalności gospodarczej, mianowicie: jak zdobyć klientów. Bez klientów nie ma interesu. Jeśli o nich za- dbasz, to przyprowadzą do Ciebie kolejnych. Kiedy otwierasz własną firmę, jedyną osobą, która decyduje o wyborze branży, jesteś Ty sam. Musi to być coś, co Cię pasjo- nuje, gdyż tylko w ten sposób będziesz zmotywowany do dal- szego działania, kiedy wszystko pójdzie nie tak — a jest wysoce prawdopodobne, że tak się stanie. Musisz też wybrać działalność, na której można zarobić, gdyż w przeciwnym razie wyjdziesz na tym gorzej, niż kiedy pracowałeś dla kogoś. Jednym ze spo- sobów na to, aby stwierdzić, czy dana działalność jest docho- dowa, to dowiedzieć się, czy inni na niej zarabiają. Jeśli nie za- rabiają, a Ty masz bardzo oryginalny pomysł, być może wyjdziesz na swoje. Taka decyzja zazwyczaj opiera się na intuicji, jednak wymaga również dużej dawki zdrowego rozsądku. Panuje powszechny pogląd, iż należy trzymać się z daleka od tego typu działalności, który wymaga sprzedaży tysięcy sztuk produktu, aby w ogóle przynosił jakieś zyski. Innym sposobem na stworzenie dochodowego przedsiębiorstwa jest robienie czegoś, co daje konsumentom wysoki stopień satysfakcji — tak, aby z radością polecali Cię innym. Z pewnością zechcesz też otworzyć firmę, w której pieniądze nie będą napływać do Ciebie dopiero po tygodniach lub mie- siącach po wykonaniu zlecenia. Słaby napływ gotówki jest za- bójczy dla każdego przedsięwzięcia. Musi też być to coś, co zapewni Ci dobrą zabawę. Według firmy o nazwie Piranha Marketing każdy biznes powinien być „łatwy i przyjemny”, nie zaś męczący i frustrujący. Zadziwiające jest to, że kiedy szukasz możliwości, one znajdują Cię same. Będziesz je widział wszędzie. Kiedy umysł jest otwarty na pomysły, zawsze jest z czego wy- bierać. Musisz następnie z tych wszystkich możliwości wybrać te, CZY NIENAWIDZISZ SWOJEJ PRACY NA TYLE, ABY ZWOLNIĆ SWOJEGO SZEFA? 19 które nie tylko do Ciebie przemawiają, ale i sprawdzą się w prak- tyce. Znalezienie odpowiedniego pomysłu zajęło mi trzy lata. Nie stało się to od razu, choć na temat rozpoczynania własnej działalności gospodarczej zdążyłem przeczytać chyba każdą dostępną wtedy książkę. Gdyby wpadła mi wówczas w ręce ta pozycja, prawdopodobnie znalazłbym formułę na sukces w dwa razy krótszym czasie. Moje błędy i osiągnięcia pomogą Ci osią- gnąć zamierzone cele. To tu zaczyna się droga od bycia czyimś pracownikiem do zatrudnienia własnych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wylej własnego szefa. Jak rzucić pracę i zmienić pasję w profesję
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: