Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00040 002530 22739657 na godz. na dobę w sumie
Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy – odpowiedzi eksperta na 10 pytań z praktyki - ebook/pdf
Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy – odpowiedzi eksperta na 10 pytań z praktyki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7196-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z istoty stosunku pracy wynika, że pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, a pracodawca mu za nią płaci. Pracownik na etacie, w przeciwieństwie do osoby pracującej na umowie cywilnoprawnej, ma jednak prawo do wynagrodzenia również w sytuacjach, w których pracy faktycznie nie wykonuje. Klasycznym przykładem jest urlop wypoczynkowy, inne – to zwolnienia od pracy czy przestoje.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy – odpowiedzi eksperta na 10 pytań z praktyki Sytuacja Stan faktyczny Skutek Wydawca: Agnieszka Gorczyca Copyright © by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2018 ISBN 978-83-269-7196-9 Obec- ność na zajęciach szkolnych Skład i łamanie: Darek Cuber Kierownik grupy tematycznej: Hanna Komorowska plinarnego. Wobec braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w grze w piłkę nożną nie było podstaw do przyjęcia, iż nadużył on świadczeń chorobo- wych. ćwiczenia ruchowe w obrębie stawu barkowego bez obciążeń. Wyraził zgodę na codzienne, kilkurazowe, niewyczynowe granie w tenisa stoło- wego, nie zabronił gry w piłkę nożną. Pracownik zagrał w piłkę z kolegami z pracy i został zwolniony dyscy- plinarnie (wyrok SN z 10 sierpnia Redaktor: Anna Makarczuk 2000 r., I PKN 757/99, OSNAPiUS 2002/5/106). Ciężarna pracownica w trakcie zwol- nienia lekarskiego uczestniczyła w 2-godzinnych zajęciach szkolnych, na których odbywał się egzamin. Od jego wyniku zależało dalsze kształcenie w szkole. Stan zdrowia pracownicy zezwalał na 4-godzinne wykonywanie prostych czynności, natomiast wy- konywanie pracy przez czas 8 godzin mógł stanowić zagrożenie dla ciąży (wyrok SN z 4 marca 1999 r., I PKN 613/98, OSNAPiUS 2000/8/309). W trakcie kilkudniowego zwolnienia Rozwiązując umowę Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. lekarskiego, w godzinach wieczor- o prace, pracodawca Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cy- nych, pracownik dokonywał pomia- nie wskazał konkretne- towania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym po- rów odległości potrzebnych do „zasa- go obowiązku pracow- radniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zasto- dzenia drzewek” oraz kopał„dołki” za niczego, który pracow- sowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych pomocą szpadla. Pracodawca zwolnił nik naruszył. Wobec konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne sta- pracownika –chronionego działacza tego zarzut ciężkiego nowisko organów i urzędów państwowych. związkowego – dyscyplinarnie, bez naruszenia podsta- W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej zgody zarządu komisji zakładowej wowych obowiązków za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. związku zawodowego działającego pracowniczych jest do konkretnych przypadków. w zakładzie pracy (wyrok SN z 16 wątpliwy. grudnia 2000 r., I PKN 470/99, nie- publ.). Pracodawca nie miał podstaw do dyscypli- narnego zwolnienia. Udział w 2-godzinnych zajęciach szkolnych nie był sprzeczny z zale- ceniami lekarskimi. Zachowanie ciężarnej nie opóźniało powrotu do zdrowia. Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Prace zwią- zane z sa- dzeniem drzewek 2 5 narzędzia kadrowego5SytuacjaStan faktycznySkutekćwiczenia ruchowe w obrębie stawu barkowego bez obciążeń. Wyraził zgodę na codzienne, kilkurazowe, niewyczynowe granie w tenisa stoło-wego, nie zabronił gry w piłkę nożną. Pracownik zagrał w piłkę z kolegami z pracy i został zwolniony dyscy-plinarnie (wyrok SN z 10 sierpnia 2000 r., I PKN 757/99, OSNAPiUS 2002/5/106).plinarnego. Wobec braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w grze w piłkę nożną nie było podstaw do przyjęcia, iż nadużył on świadczeń chorobo-wych.Obec-ność na zajęciach szkolnychCiężarna pracownica w trakcie zwol-nienia lekarskiego uczestniczyła w 2-godzinnych zajęciach szkolnych, na których odbywał się egzamin. Od jego wyniku zależało dalsze kształcenie w szkole. Stan zdrowia pracownicy zezwalał na 4-godzinne wykonywanie prostych czynności, natomiast wy-konywanie pracy przez czas 8 godzin mógł stanowić zagrożenie dla ciąży (wyrok SN z 4 marca 1999 r., I PKN 613/98, OSNAPiUS 2000/8/309). Pracodawca nie miał podstaw do dyscypli-narnego zwolnienia. Udział w 2-godzinnych zajęciach szkolnych nie był sprzeczny z zale-ceniami lekarskimi. Zachowanie ciężarnej nie opóźniało powrotu do zdrowia.Prace zwią-zane z sa-dzeniem drzewekW trakcie kilkudniowego zwolnienia lekarskiego, w godzinach wieczor-nych, pracownik dokonywał pomia-rów odległości potrzebnych do „zasa-dzenia drzewek” oraz kopał„dołki” za pomocą szpadla. Pracodawca zwolnił pracownika –chronionego działacza związkowego – dyscyplinarnie, bez zgody zarządu komisji zakładowej związku zawodowego działającego w zakładzie pracy (wyrok SN z 16 grudnia 2000 r., I PKN 470/99, nie-publ.).Rozwiązując umowę o prace, pracodawca nie wskazał konkretne-go obowiązku pracow-niczego, który pracow-nik naruszył. Wobec tego zarzut ciężkiego naruszenia podsta-wowych obowiązków pracowniczych jest wątpliwy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy – odpowiedzi eksperta na 10 pytań z praktyki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: