Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01943 006781 21555657 na godz. na dobę w sumie
Wypalenie zawodowe - ebook/pdf
Wypalenie zawodowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 124
Wydawca: BC Edukacja Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61655-15-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wielu z nas pracuje zgodnie z zasadą „więcej, lepiej, szybciej” nie bacząc na sygnały zmęczenia czy wyczerpania. Dopiero, gdy nic już się nie udaje i nic nie sprawia nam radości, zauważamy, że przekroczyliśmy niebezpieczną granicę, czujemy się puści i wypaleni, a wymarzone osiągnięcia wcale nas nie cieszą. W tej książce pokazujemy, jak pomóc samemu sobie, by uniknąć syndromu wypalenia zawodowego, jak nauczyć się w porę rozpoznawać ostrzegawcze sygnały płynące z naszego organizmu i jak rozsądnie radzić sobie z chronicznym stresem, pośpiechem oraz własnymi wymaganiami i oczekiwaniami. Jak wyrobić w sobie odporność i dystans. Niezbędne informacje z zakresu psychologii, praktyczne wskazówki i informacje, jakie zawiera ta książka, pomogą znaleźć rozwiązanie i wypracować metody wyjścia z kryzysu. Pierwszym sygnałem poprawy będzie zrozumienie, że umiejętność pogodzenia życia prywatnego z celami zawodowymi i zachowania zasad higieny psychicznej i fizycznej, to kluczowa kompetencja w drodze do poprawy zdrowia i duchowego rozwoju.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

wypalenie zawodowe Rozpoznawanie objawów, zapobieganie i tRwała pRzemiana Jörg-Peter Schröder wypalenie zawodowe Rozpoznawanie objawów, zapobieganie i tRwała pRzemiana Jörg-Peter Schröder Wydano na licencji Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin. Przy opracowywaniu edycji polskiej wykorzystano tekst, układ graficzny oraz ilustracje z niemieckiego oryginału. Tytuł oryginału: Wege aus dem Burnout Przekład: Olga Koszutska Redakcja: Elżbieta Kirpluk, Beata Moryl Skład: Maciej Matejewski Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania niniejszej książki i jej części do innych niż prawnie ujętych celów, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Zgodnie z prawem autorskim, bez uprzedniej zgody wydawcy zabrania się powielania, zapisywania, oraz zamieszczania dzieła lub jego części w sieci komputerowej, a także w wewnętrznej sieci szkół i innych placówek oświatowych. © Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin 2006 © BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa 2008 Wydanie I Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN ISBN: 978-83-61059-21-9 Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . 9 1 . Przyczyny i podłoże . . . . . . . . . . 11 11 1.1 Czym jest wypalenie zawodowe? . . . . . . . . . 1.2 Dlaczego ludzie się wypalają? . . . . . . . . . . . 16 20 1.3 Spirala wypalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.4 Ocena osobista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.5 Sposoby na odzyskanie równowagi . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 bliższej perspektywy: Wykorzystanie lęku jako impulsu do rozwoju . . . . . . . . . . . 30 2 . Czy jesteś zagrożony wypaleniem? . . . . . . . . . . . . . . . 32 32 36 39 47 49 2.1 Wskaźniki wypalenia zawodowego . . . . . . . . 2.2 Sygnały alarmowe wysyłane przez organizm . 2.3 Wypalenie zawodowe a osobowość . . . . . . . 2.4 Czy praca zagraża twojemu zdrowiu? . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Model przemiany wewnętrznej w sześciu fazach . . . . . . . . . . . . 50 3.1 Odciążenie, dystans i odbudowa zasobów energetycznych . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Odczarowanie – ścisły kontakt z własną duszą 3.3 Odkrycie, nowe kierunki myślenia i nowe możliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Decyzja – w zgodzie z samym sobą . . . . . . . 3.5 Rozwinięcie – odnalezienie własnych ideałów we własnym rytmie . . . . . . 3.6 Odprężenie i dalszy rozwój . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 56 63 73 76 83 90 4 . Bariera ochronna: dbałość o zdrowie i prewencja . . . . . . . . 91 92 4.1 Promocja zdrowia w przedsiębiorstwach . . . 4.2 Integracja życia prywatnego i zawodowego jako trwała bariera ochronna przed wypaleniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 4.3 Indywidualne planowanie czasu i osobisty rytm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 bliższej perspektywy: Móc, chcieć, działać, wybierać . . . . . . . 104 5 . Zdrowe źródła energii na co dzień . . . . . . . . . . . . . . . 106 5.1 Wpuść słońce do swojego serca . . . . . . . . . 106 5.2 Sen jest kluczem do wypoczynku . . . . . . . . . 107 5.3 Świeże powietrze i prawidłowe oddychanie . . 108 5.4 Dużo witamin i zdrowe odżywianie . . . . . . . . 109 5.5 Woda oznacza rześkość . . . . . . . . . . . . . . . 110 5.6 Błyskawiczny relaks w biurze . . . . . . . . . . . . 111 5.7 Śmiech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5.8 Dlaczego alkohol, lekarstwa i narkotyki nie są rozwiązaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 6 . System obrony przed wypaleniem 115 Literatura uzupełniająca . . . . . . . . . . . . . . . 118 O Autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Wprowadzenie Wiele osób pracuje zgodnie z zasadą „szybciej, wyżej, dalej” – aż do chwili, kiedy nic już nie wychodzi. „Rien ne va plus!” Kiedy wypadamy z rytmu, do naszego życia powo- li wkrada się wypalenie zawodowe. Pierwszymi oznakami wypalenia zawodowego mogą być kłopoty z koncentracją, problemy ze snem i niemożność zrelaksowania się nawet w czasie urlopu. Syndrom wypalenia zawodowego niczym epidemia ogarnia zwłaszcza duże struktury organizacyjne. Skutki tej „infekcji” nie są widoczne tak szybko jak przy ptasiej grypie – jednakże długoterminowe szkody są olbrzymie. Niniejsza książka to praktyczny poradnik, składający się z sześciu rozdziałów. Najpierw wyjaśniamy, czym jest wypa- lenie zawodowe i jak do niego dochodzi. Na podstawie te- stów i ankiet nauczycie się rozpoznawać oznaki wypalenia. Następnie wskazane zostaną możliwości rozwiązania problemu, sposoby radzenia sobie ze stałym przeciążeniem, przedłużającym się stresem, napięciem, pośpiechem, tak by osiągnąć spokój ducha. Ponieważ kształtują nas różne uwarunkowania, wychowanie, doświadczenia, nastawienie do życia, nie ma uniwersalnego sposobu na radzenie sobie z wypaleniem zawodowym. Na podstawie naszego mode- lu przemiany w sześciu fazach nauczycie się przeprowadzić zmiany w życiu tak, by były one dostosowane do waszych indywidualnych cech i potrzeb, oraz pozwoliły w przyszłości lepiej radzić sobie z obciążeniami, stresem, napięciem, po- śpiechem w zgodzie z waszym nastawieniem i oczekiwania- mi. Najważniejsze umiejętności chroniące przed wypaleniem zawodowym to: zdolność harmonijnego łączenia pracy 9 i życia osobistego oraz radzenie sobie z samym sobą. Na te czynniki kładziemy szczególny nacisk, traktując je jako element troski o zdrowie. Naszym celem jest bowiem zacho- wanie cennych rezerw energii i unikanie ich niepotrzebnego zużywania. Życzę wam, byście zbudowali skuteczną barierę ochronną przed wypaleniem zawodowym i wykorzystali nasz „system zabezpieczeń przed wypaleniem” (Burnout-Impact-Protec- tion-System, BIPS), ZANIM dojdzie do kryzysu i abyście mogli z opanowaniem i spokojem radzić sobie z trudnymi sytuacjami, z własnym życiem i ze sobą. Jörg Peter Schröder Lipiec 2006 10 1. Przyczyny i podłoże „Ludzie cierpią nie z powodu zdarzeń, lecz sposobu, w jaki je oceniają.” Epiktet 1.1 Czym jest wypalenie zawodowe? Od ludzi, którzy ciągle przekraczają granice swoich moż- liwości, mając ogromne oczekiwania wobec siebie i innych, słyszymy: „czuję się jak nakręcona zabawka”, „nic nie spra- wia mi przyjemności”, „nie mogę się wyspać”, „nic nie ma sensu”, „jestem u kresu sił”. Kiedy inni są już dawno w swoich domach, ludzie ci wciąż jeszcze pracują. Osłabieni, wyczerpani po całym dniu pracy nie mają już siły, by aktywnie spędzić czas z rodziną czy przyjaciółmi. Przeszkadza im nawet dzwonek telefonu. Siedzą apatycznie przed telewizorem, przełączając bezmyśl- nie kanały. Osoby szczególnie zagrożone wypaleniem zabierają do- datkową pracę do domu lub po wyjściu z biura nie potrafią zdystansować się wobec problemów zawodowych. Czy tak dzieje się w waszym życiu? Organizm domaga się odpoczynku. Wewnętrzne akumu- latory są już wyczerpane na skutek długotrwałej gospodarki rabunkowej. Osoby, które bez reszty zaangażowały się w ja- kiś projekt, spalają się wewnętrznie. Pozostaje tylko ogrom- na wewnętrzna pustka. Chroniczne przeciążenie i przedłużający się stres o dużej sile mogą doprowadzić do syndromu wypalenia zawo- dowego. Pojęcie to stworzył w 1974 r. psychoanalityk Herbert Freudenberger. Wskazał on na wyczerpanie z powodu bar- dzo silnych napięć emocjonalnych, które dotykało ludzi wykonujących zawody polegające na niesieniu pomocy in- 11 nym. Wielu z nich całkowicie oddawało się pracy i spełniało swe obowiązki z zaangażowaniem i entuzjazmem. Później jednak napotykali na indywidualne lub zewnętrzne ograni- czenia, które prowadziły do frustracji i obniżenia poziomu energii życiowej. Stawali się podatni na choroby, rozdraż- nieni lub popadali w depresję. Doświadczenie wypalenia zdecydowanie obniżyło ich poczucie własnej wartości i osła- biło wewnętrzne zasoby energii. Przykład Michael Brenner, odkąd sięga pamięcią, chciał być lekarzem. Jako dziecko pomagał małym zwierzętom, wstawiał się za słabszymi, miał dużą zdolność empatii. Z wielkim entuzjazmem studiował medycynę, a potem jako lekarz pracował z zaangażowaniem na oddziale chorób wewnętrznych w jednym ze szpitali w północnych Niemczech. Próbował tak organizować swoją pracę, by w trakcie codziennego obchodu poświęcać pacjentom więcej czasu niż standardowe trzy minuty. Z entuzjazmem zaczął zajmować się pacjentami chorymi przewlekle, głównie na nowotwory. Pracował społecznie w grupie samopomocowej dla diabetyków. Całą swoją energię wydatkował na pracę w szpitalu, opiekę nad pacjentami i tłumienie własnych obciążeń emocjonalnych z tym związanych. Jego ówczesna przyjaciółka z początku wykazywała dużo zrozumie- nia dla tych weekendowych wizyt w szpitalu i tego, że do późnej nocy uzupełniał karty chorób swoich pacjentów. Kolejna praca, tym razem na oddziale onkologicznym, także mocno obciążała go emocjonalnie. Za każdym razem bardzo przeżywał, gdy kolejny pacjent przegrywał walkę o życie. Jego starsi koledzy zachowywali się bardzo cynicznie. Przełożeni kierowali go do niezbędnych prac organizacyjnych, które jednakże zabierały mu czas przeznaczo- ny dla pacjentów. Ci wiecznie się skarżyli, co powodowało jego wewnętrzne zagubienie. Opuściła go dziewczyna. Osiem dyżurów nocnych w miesiącu i częste dyżury weekendowe nie przeszły bez echa. Mimo że coraz częściej zapadał na zapalenie zatok i doskwierały mu bóle żołądka, ignorował sygnały wysyłane przez organizm, wskazujące na wyczerpanie i konieczność zmiany postępowania. Na zewnątrz sprawiał wrażenie pogodnego, tryskającego energią lekarza, który zawsze jest do dyspozycji swoich pacjentów. Jednak z dnia na 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wypalenie zawodowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: