Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00255 003620 21002468 na godz. na dobę w sumie
Wypowiadanie umów o pracę – obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Wypowiadanie umów o pracę – obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 32
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-295-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zasad dokonywania wypowiedzenia umowy o pracę. Można się z niej dowiedzieć m.in:
- jak sformułować przyczynę wypowiedzenia,
- kiedy nie można wręczyć pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę,
- jak przeprowadzić konsultację związkową wypowiedzenia,
- jakie okresy wypowiedzenia obowiązują pracowników,
- jakie prawa i obowiązki w okresie wypowiedzenia ma pracownik.
Dodatkową wartością publikacji są wzory dokumentów oraz liczne, praktyczne przykłady.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wypowiadanie umów o pracę – obowiązki pracodawcy Pracodawca, składając pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, powinien to zrobić w formie pisemnej. Powinno ono zawierać pouczenie o możliwości odwo- łania się do sądu pracy w ciągu 21 dni od jego otrzymania. Natomiast w przypad- ku umów na czas nieokreślony w wypowiedzeniu należy podać jego przyczynę. Umowa o pracę może być wypowiedziana przez każdą ze stron. Niezbędne jest jednak zachowanie w tym zakresie procedury wynikającej z przepisów, co pozwoli na uniknięcie zarzutu bezprawnego wypowiedzenia i kontroli dokonanego wypowiedzenia przez sąd pracy czy Państwową Inspekcję Pracy. 1. Forma i treść wypowiedzenia umowy o pracę Wypowiedzenie umowy o pracę, niezależnie od tego, która strona decyduje się je złożyć, jest czynnością prawną. Przepisy prawa pracy nie regulują w sposób szczegółowy proble- matyki czynności prawnych. Należy zatem na podstawie art. 300 Kodeksu pracy odwołać się do reguł obowiązujących w omawianym zakresie na gruncie Kodeksu cywilnego. Sto- sujemy je posiłkowo w sprawach nieuregulowanych w Kodeksie pracy. Oświadczenie woli jest wyrażeniem woli osoby dokonującej czynności prawnej zakomu- nikowanym w sposób dostateczny, w tym ujawnione w postaci elektronicznej (art. 60 Ko- deksu cywilnego). Umowa o pracę nie zawsze ma formę pisemną. Forma taka nie jest bowiem zastrzeżona w przepisach prawa pracy jako jedynie prawnie dopuszczalna i skuteczna. Jeżeli strony zdecydują się na zawarcie umowy o pracę w formie innej niż pisemna, np. w formie ustnej czy do- kumentowej, wówczas obowiązkiem pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest przekazanie mu pisemnego potwierdzenia ustaleń dotyczących stron umowy, jej rodzaju oraz warunków. Niezależnie od tego, jakie będą ustalenia stron w zakresie doboru formy umo- wy o pracę, jej wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej (art. 30 § 3 Kodeksu pracy). Forma pisemna wypowiedzenia umowy o pracę jest obowiązująca bez względu na to, która strona umowy ją wypowiada. UWAGA! W przypadku zawarcia umowy w innej formie niż pisemna, np. ustnej, strony nie mogą skutecznie umówić się, że rozwiązanie umowy o pracę będzie możliwe również w takiej formie. 1.1. Możliwość złożenia wypowiedzenia w formie elektronicznej Przepisy Kodeksu pracy, w tym dotyczące wypowiadania umów o pracę, powstały w okre- sie, kiedy dominującą formą komunikowania się czy składania oświadczeń była forma pi- semna – papierowa. Wraz z rozwojem technologicznym pojawiła się forma elektroniczna dokonywania czynności prawnych. Należy podkreślić, że wbrew powszechnym opiniom nie chodzi tu wyłącznie o przekazywanie swoich zamiarów za pomocą elektronicznych środków komunikowania się na odległość. i i k w e c e ń 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wypowiadanie umów o pracę – obowiązki pracodawcy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: