Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 004727 20272422 na godz. na dobę w sumie
Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi - ebook/pdf
Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 194
Wydawca: BEL Studio Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3779-8300-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Książka Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi - właściwości semantyczne, składniowe, prozodyczne przynosi odpowiedź na dwa ważne pytania: po pierwsze, czym jest parenteza; po drugie, czy należy ona w języku do narzędzi, czy też do działań na narzędziach. Autorka dowodzi, że parentetyczność to złożona właściwość wyrażeń składająca się z trzech własności: kookurencyjności, czyli współwystępowania z pewnym wypowiedzeniem na określonych zasadach, posiadania odrębnej prozodii oraz pełnienia funkcji metatekstowej. Właściwość ta może zostać przypisana wyrażeniom pragmatycznie, na mocy ich użycia w określonej wypowiedzi, ale może również stanowić ich cechę inherentną (nieodłączną). I to właśnie wyrażeniom inherentnie parentetycznym, które do tej pory nie zostały systematycznie opisane, poświęcona jest druga część pracy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści CZĘŚĆ I. Główne problemy opisu wyrażeń parentetycznych 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2. Przedmiot i zakres pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3. Parenteza w literaturze przedmiotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4. Parenteza a kookurencja i struktura tematyczno-rematyczna . . . . . . . . . . 31 5. Parenteza a prozodia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 6. Parenteza a metatekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 CZĘŚĆ II. Analiza wybranych wyrażeń parentetycznych 63 1. Sposób opisu wyrażeń parentetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Według – czy tylko kłopotliwy przyimek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2.1. Dane leksykograficzne, przegląd literatury przedmiotu . . . . . . . . . . . 67 2.2. Analiza kontekstowa i wyznaczanie granic jednostek języka . . . . . . . . 71 2.3. Analiza właściwości jednostek: prozodia, miejsce w STR wypowiedzi, 3. Wyrażenia parentetyczne z ciągiem jak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . semantyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 87 90 3.1. Dane leksykograficzne, przegląd literatury przedmiotu . . . . . . . . . . . 91 3.2. Analiza kontekstowa i wyznaczanie granic jednostek języka . . . . . . . . 102 3.2.1. Jak wymienne na tak jak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 3.2.2. Jak niewymienne na tak jak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 3.2.3. Jak wymienne na Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 3.2.4. Wyrażenia wtrącone z czasownikiem bez dodatkowego wykładnika leksykalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 3.3. Analiza właściwości jednostek: prozodia, miejsce w STR wypowiedzi, 3.4. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wyrażenia parentetyczne a imiesłowy przysłówkowe . . . . . . . . . . . . . . . semantyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 141 144 4.1. Dane leksykograficzne, przegląd literatury przedmiotu . . . . . . . . . . . 145 4.2. Analiza kontekstowa – jednostki języka czy kombinacje jednostek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Analiza właściwości jednostek: prozodia, miejsce w STR wypowiedzi, semantyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 173 4.4. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 SPIS TABEL Tabela 1. Zestawienie prawostronnych uzupełnień jednostek według 1 i według 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Tabela 2. Zestawienie klas czasowników ze względu na ich możliwe układy z (tak) jak, jak niewymiennym oraz na użycia parentetyczne bez dodatkowego wykładnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Tabela 3. Wyrażenia z ciągami mówiąc, powiedziawszy, rzekłszy, biorąc i ujmując: zestawienie danych leksykograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Tabela 4. Wyrażenia rzecz biorąc, rzecz ujmując, biorąc, ujmując i ich najczęstsze określenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: