Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02305 005740 22955933 na godz. na dobę w sumie
Wzorce projektowe w .NET. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F# - książka
Wzorce projektowe w .NET. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F# - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6270-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c# - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Wzorce projektowe są bardzo przydatnym narzędziem w przyborniku programisty. Pozwalają na szybkie opracowanie złożonych zagadnień, ale można je również potraktować jako wstęp do ciekawego i inspirującego dochodzenia, jak rozwiązać konkretny problem na wiele różnych sposobów, na różnych poziomach zaawansowania technicznego i z zastosowaniem różnego rodzaju kompromisów. Takie próby jednak często prowadzą do nadinżynierii lub powstawania zbyt skomplikowanych struktur i mechanizmów. Chociaż bywa to zabawne i pomaga w doskonaleniu umiejętności programistycznych, nie jest pożądanym sposobem tworzenia systemów produkcyjnych.

To książka przeznaczona dla programistów C#, którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat sztuki programowania dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik projektowych do rozwiązywania konkretnych problemów programistycznych w optymalny sposób. Dogłębnie przedstawiono tu implementację klasycznych wzorców wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich możliwości. Omówiono znaczenie poszczególnych cech języków C# i F# dla implementacji wzorców. Pokazano cały szereg przykładów i scenariuszy, możliwych implementacji wzorców, ich alternatyw i wzajemnych relacji. Co więcej, zaprezentowano sposób wykorzystania dedykowanego narzędzia ReSharper do łatwej implementacji wzorców projektowych.

W tej książce między innymi:

Wzorce projektowe w .NET: rekomendacja najlepszych architektów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Design Patterns in .NET: Reusable Approaches in C# and F# for Object-Oriented Software Design Tłumaczenie: Radosław Meryk ISBN: 978-83-283-6270-3 First published in English under the title Design Patterns in .NET: Reusable Approaches in C# and F# for Object-Oriented Software Design by Dmitri Nesteruk, edition: 1 Copyright © Dmitri Nesteruk, 2019 This edition has been translated and published under licence from APress Media, LLC, part of Springer Nature. APress Media, LLC, part of Springer Nature takes no responsibility and shall not be made liable for the accuracy of the translation. Polish edition copyright © 2020 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/wzprne.zip Drogi Czytelniku! • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorze .......................................................................................................... 9 Wprowadzenie ................................................................................................ 11 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I Rozdzia(cid:239) 1 Wprowadzenie ................................................................................. 13 Zasady projektowania SOLID .......................................................................... 15 Zasada pojedynczej odpowiedzialności ................................................................................... 15 Zasada otwarty-zamknięty ........................................................................................................ 17 Zasada podstawiania Liskov ...................................................................................................... 22 Zasada segregacji interfejsów .................................................................................................... 23 Zasada odwracania zależności .................................................................................................. 26 Rozdzia(cid:239) 2 Perspektywa funkcyjna ................................................................................... 29 Podstawy funkcji ......................................................................................................................... 29 Literały funkcyjne w języku C# ................................................................................................ 30 Funkcje przechowywania w C# ................................................................................................ 31 Literały funkcyjne w języku F# ................................................................................................. 33 Kompozycja ................................................................................................................................. 34 Cechy języka związane z paradygmatem funkcyjnym .......................................................... 35 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II Wzorce kreacyjne ............................................................................. 37 Rozdzia(cid:239) 3 Budowniczy ..................................................................................................... 39 Scenariusz .................................................................................................................................... 39 Prosty budowniczy ..................................................................................................................... 40 Płynny budowniczy .................................................................................................................... 41 Komunikowanie zamiaru .......................................................................................................... 42 Złożony budowniczy .................................................................................................................. 43 Parametry budowniczego .......................................................................................................... 46 Dziedziczenie płynnego interfejsu ........................................................................................... 47 Konstrukcja DSL w F# ............................................................................................................... 50 Podsumowanie ............................................................................................................................ 51 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 4 Fabryki ............................................................................................................ 53 Scenariusz .................................................................................................................................... 53 Metoda fabrykująca .................................................................................................................... 54 Fabryka ......................................................................................................................................... 55 Fabryka wewnętrzna .................................................................................................................. 56 Separacja logiczna ................................................................................................................ 56 Fabryka abstrakcyjna ................................................................................................................. 57 Fabryka funkcyjna ...................................................................................................................... 58 Podsumowanie ............................................................................................................................ 59 Rozdzia(cid:239) 5 Prototyp .......................................................................................................... 61 Kopiowanie głębokie i płytkie .................................................................................................. 61 ICloneable to zły pomysł ........................................................................................................... 62 Głębokie kopiowanie z wykorzystaniem specjalnego interfejsu .......................................... 63 Głębokie kopiowanie obiektów ................................................................................................ 63 Duplikacja za pomocą konstruktora kopiującego ................................................................. 64 Serializacja ................................................................................................................................... 65 Fabryka prototypów ................................................................................................................... 66 Podsumowanie ............................................................................................................................ 67 Singleton ......................................................................................................... 69 Singleton według konwencji ..................................................................................................... 69 Klasyczna implementacja .......................................................................................................... 70 Leniwe ładowanie ................................................................................................................. 71 Kłopoty z singletonami .............................................................................................................. 71 Singletony a IoC .......................................................................................................................... 74 Monostat ...................................................................................................................................... 75 Podsumowanie ............................................................................................................................ 76 Rozdzia(cid:239) 6 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III Wzorce strukturalne ......................................................................... 77 Rozdzia(cid:239) 7 Adapter ........................................................................................................... 79 Scenariusz .................................................................................................................................... 79 Adapter ........................................................................................................................................ 80 Tymczasowe stany adaptera ...................................................................................................... 81 Problem z generowaniem skrótów ........................................................................................... 83 Adapter właściwości (surogat) .................................................................................................. 85 Adaptery w .NET Framework ................................................................................................... 86 Podsumowanie ............................................................................................................................ 87 Rozdzia(cid:239) 8 Most ................................................................................................................ 89 Konwencjonalny most ............................................................................................................... 89 Most do dynamicznego prototypowania ................................................................................ 92 Podsumowanie ............................................................................................................................ 93 Rozdzia(cid:239) 9 Kompozyt ........................................................................................................ 95 Grupowanie obiektów graficznych .......................................................................................... 95 Sieci neuronowe .......................................................................................................................... 97 Opakowanie kompozytu ........................................................................................................... 99 Podsumowanie .......................................................................................................................... 100 4 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 10 Dekorator ...................................................................................................... 101 Niestandardowy StringBuilder ............................................................................................... 101 Adapter-dekorator ................................................................................................................... 103 Wielokrotne dziedziczenie ...................................................................................................... 103 Dynamiczna kompozycja dekoratora .................................................................................... 106 Dekorator statyczny ................................................................................................................. 108 Dekorator funkcyjny ................................................................................................................ 109 Podsumowanie .......................................................................................................................... 110 Rozdzia(cid:239) 11 Fasada ........................................................................................................... 111 Budowa terminalu handlowego .............................................................................................. 112 Zaawansowany terminal .......................................................................................................... 113 Gdzie jest fasada? ...................................................................................................................... 114 Podsumowanie .......................................................................................................................... 116 Rozdzia(cid:239) 12 Py(cid:239)ek ............................................................................................................. 117 Nazwy użytkowników .............................................................................................................. 117 Formatowanie tekstu ................................................................................................................ 119 Podsumowanie .......................................................................................................................... 121 Rozdzia(cid:239) 13 Pe(cid:239)nomocnik .................................................................................................. 123 Pełnomocnik zabezpieczający ................................................................................................. 123 Pełnomocnik właściwości ........................................................................................................ 125 Pełnomocnik wirtualny ........................................................................................................... 126 Pełnomocnik komunikacji ...................................................................................................... 128 Podsumowanie .......................................................................................................................... 130 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV Wzorce zachowa(cid:241) .......................................................................... 131 Rozdzia(cid:239) 14 (cid:146)a(cid:241)cuch odpowiedzialno(cid:258)ci .......................................................................... 133 Scenariusz .................................................................................................................................. 133 Łańcuch metod ......................................................................................................................... 134 Łańcuch brokerów .................................................................................................................... 136 Podsumowanie .......................................................................................................................... 139 Rozdzia(cid:239) 15 Polecenie ....................................................................................................... 141 Scenariusz .................................................................................................................................. 141 Implementacja wzorca Polecenie ........................................................................................... 142 Operacje cofania ....................................................................................................................... 143 Polecenia złożone ..................................................................................................................... 145 Polecenie funkcyjne .................................................................................................................. 147 Zapytania i rozdzielanie zapytań od poleceń ........................................................................ 149 Podsumowanie .......................................................................................................................... 149 Rozdzia(cid:239) 16 Interpreter ..................................................................................................... 151 Ewaluator wyrażeń numerycznych ........................................................................................ 152 Leksykalizacja ..................................................................................................................... 152 Parsowanie .......................................................................................................................... 154 Wykorzystanie leksera i parsera ...................................................................................... 156 5 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Interpreter w paradygmacie funkcyjnym .............................................................................. 156 Podsumowanie .......................................................................................................................... 159 Rozdzia(cid:239) 17 Iterator .......................................................................................................... 161 Właściwości wspierane przez tablice ..................................................................................... 162 Stwórzmy iterator ..................................................................................................................... 163 Ulepszony iterator .................................................................................................................... 166 Podsumowanie .......................................................................................................................... 167 Rozdzia(cid:239) 18 Mediator ....................................................................................................... 169 Chat room .................................................................................................................................. 169 Mediator ze zdarzeniami ......................................................................................................... 172 Podsumowanie .......................................................................................................................... 174 Rozdzia(cid:239) 19 Memento ....................................................................................................... 175 Rachunek bankowy .................................................................................................................. 175 Cofnij i ponów .......................................................................................................................... 176 Podsumowanie .......................................................................................................................... 178 Rozdzia(cid:239) 20 Pusty obiekt .................................................................................................. 181 Scenariusz .................................................................................................................................. 181 Podejście natrętne ..................................................................................................................... 182 Pusty obiekt ............................................................................................................................... 182 Ulepszenia projektu .................................................................................................................. 183 Wirtualny pośrednik pustego obiektu ................................................................................... 183 Dynamiczny pusty obiekt ........................................................................................................ 184 Podsumowanie .......................................................................................................................... 185 Rozdzia(cid:239) 21 Obserwator ................................................................................................... 187 Słabe zdarzenie .......................................................................................................................... 188 Obserwatory właściwości ........................................................................................................ 190 Problemy z zależnościami ....................................................................................................... 191 Strumienie zdarzeń ................................................................................................................... 194 Kolekcje obserwowalne ............................................................................................................ 197 Subskrypcje deklaratywne ....................................................................................................... 197 Podsumowanie .......................................................................................................................... 199 Rozdzia(cid:239) 22 Stan ............................................................................................................... 201 Przejścia między stanami zależne od stanu .......................................................................... 202 Maszyna stanów — „samoróbka” .......................................................................................... 204 Maszyny stanów z wykorzystaniem biblioteki Stateless ..................................................... 206 Typy, akcje i ignorowanie przejść .................................................................................... 206 Ponowne wejście w ten sam stan ..................................................................................... 207 Stany hierarchiczne ............................................................................................................ 208 Dodatkowe własności ........................................................................................................ 208 Podsumowanie .......................................................................................................................... 209 6 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 23 Strategia ....................................................................................................... 211 Strategia dynamiczna ............................................................................................................... 211 Strategia statyczna .................................................................................................................... 214 Strategia funkcyjna ................................................................................................................... 214 Podsumowanie .......................................................................................................................... 215 Rozdzia(cid:239) 24 Metoda szablonowa ...................................................................................... 217 Symulacja gry ............................................................................................................................ 217 Funkcyjna odmiana Metody szablonowej ............................................................................ 219 Podsumowanie .......................................................................................................................... 220 Rozdzia(cid:239) 25 Wizytator ...................................................................................................... 221 Nachalny wizytator .................................................................................................................. 222 Wyświetlacz reflektywny ......................................................................................................... 223 Funkcyjny wizytator reflektywny .................................................................................... 224 Usprawnienia ............................................................................................................................ 224 Co to jest dysponowanie? ........................................................................................................ 225 Wizytator dynamiczny ............................................................................................................. 227 Klasyczny wizytator .................................................................................................................. 228 Implementacja dodatkowego wizytatora ........................................................................ 229 Wizytator acykliczny ................................................................................................................ 230 Wizytator funkcyjny ................................................................................................................ 232 Podsumowanie .......................................................................................................................... 232 7 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 8 Poleć książkęKup książkę R O Z D Z I A (cid:146) 3 (cid:132) (cid:132) (cid:132) Budowniczy Wzorzec Budowniczy (ang. builder) dotyczy tworzenia złożonych obiektów, to znaczy obiektów, których nie można zbudować w jednowierszowym wywołaniu konstruktora. Takie typy obiektów mogą same w sobie składać się z innych obiektów i mogą obejmować mniej oczywistą logikę wymagającą osobnego komponentu specjalnie przeznaczonego do budowy obiektów. Chciałbym z góry zastrzec, że chociaż powiedziałem, że wzorzec Budowniczy dotyczy tworzenia złożonych obiektów, to w tym rozdziale przyjrzymy się dość trywialnemu przykładowi. Zostanie on zaprezentowany wyłącznie w celu optymalizacji miejsca na dysku, tak aby złożoność logiki dziedzinowej nie zakłócała zdolności czytelnika do oceny faktycznej implementacji wzorca. Scenariusz Wyobraźmy sobie, że budujemy komponent, który renderuje strony internetowe. Strona może się składać tylko z jednego akapitu (na razie zapomnijmy o typowych pułapkach związanych z HTML). Aby ją wygenerować, prawdopodobnie napisałbyś coś takiego: var hello = witaj ; var sb = new StringBuilder(); sb.Append( p ); sb.Append(hello); sb.Append( /p ); WriteLine(sb); Jest to poważna „nadinżynieria” w stylu języka Java, ale stanowi dobrą ilustrację jednego z budowniczych, który jest dostępny za pośrednictwem .NET Framework: klasy StringBuilder. Jest to oczywiście oddzielny komponent używany do łączenia ciągów znaków. Zawiera metody narzędziowe, takie jak AppendLine(), które pozwalają dołączyć zarówno tekst, jak i znak przejścia do nowego wiersza (tak, jak w wywołaniu Environment.NewLine). Jednak prawdziwą korzyścią z użycia obiektu StringBuilder jest to, że — w przeciwieństwie do operacji konkatenacji ciągów znaków, która wymaga tworzenia wielu tymczasowych ciągów — StringBuilder po prostu alokuje bufor i zapełnia go dodawanymi ciągami. Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3. (cid:132) BUDOWNICZY To jednak było zbyt łatwe. Spróbujmy stworzyć prostą, nieuporządkowaną listę z dwoma elementami zawierającymi słowa witaj i świecie. Bardzo prosta implementacja może wyglądać następująco: var words = new[] { witaj , (cid:258)wiecie }; sb.Clear(); sb.Append( ul ); foreach (var word in words) { sb.AppendFormat( li {0} /li , word); } sb.Append( /ul ); WriteLine(sb); To faktycznie daje nam to, czego chcemy, ale podejście nie jest zbyt elastyczne. W jaki sposób zmienić listę wypunktowaną na numerowaną? Jak dodać kolejny element po utworzeniu listy? Oczywiście, w tym sztywnym schemacie po zainicjowaniu obiektu StringBuilder nie jest to możliwe. Możemy zatem skorzystać z paradygmatu OOP i zdefiniować klasę HtmlElement odpowiedzialną za przechowywanie informacji o każdym tagu: class HtmlElement { public string Name, Text; public List HtmlElement Elements = new List HtmlElement (); private const int indentSize = 2; public HtmlElement() {} public HtmlElement(string name, string text) { Name = name; Text = text; } } Powyższa klasa modeluje pojedynczy tag HTML, który ma nazwę i może również zawierać tekst lub pewną liczbę potomków, które same są typu HtmlElement. Dzięki temu podejściu możemy teraz stworzyć naszą listę w bardziej sensowny sposób: var words = new[] { witaj , (cid:258)wiecie }; var tag = new HtmlElement( ul , null); foreach (var word in words) tag.Elements.Add( li , word); WriteLine(tag); // wywołania tag.ToString() Ten kod dobrze działa i daje bardziej kontrolowaną, bazującą na OOP reprezentację listy elementów. Proces budowania każdego obiektu HtmlElement nie jest jednak zbyt wygodny, szczególnie jeśli element ma potomków lub jakieś specjalne wymagania. W związku z tym przechodzimy do wzorca Budowniczy. Prosty budowniczy Wzorzec Budowniczy próbuje zlecić konstrukcję obiektu z części osobnej klasie. Pierwsza próba może wyglądać następująco: 40 Poleć książkęKup książkę P(cid:146)YNNY BUDOWNICZY class HtmlBuilder { protected readonly string rootName; protected HtmlElement root = new HtmlElement(); public HtmlBuilder(string rootName) { this.rootName = rootName; root.Name = rootName; } public void AddChild(string childName, string childText) { var e = new HtmlElement(childName, childText); root.Elements.Add(e); } public override string ToString() = root.ToString(); } Jest to dedykowany komponent odpowiedzialny za budowanie elementu HTML. Konstruktor klasy HtmlBuilder przyjmuje argument rootName, który reprezentuje nazwę budowanego elementu głównego: może to być ul , jeśli tworzymy listę nieuporządkowaną, p , jeśli tworzymy akapit, i tak dalej. Wewnętrznie zapisujemy element główny jako obiekt HtmlElement i przypisujemy jego nazwę (właściwość Name) w konstruktorze, ale utrzymujemy także rootName, abyśmy mogli później, jeśli zajdzie taka potrzeba, zresetować budowniczego. Metoda AddChild() służy do dodawania elementów potomnych do bieżącego elementu, przy czym każdy element potomny jest określony jako para nazwa-tekst. Można go używać w następujący sposób: var builder = new HtmlBuilder( ul ); builder.AddChild( li , witaj ); builder.AddChild( li , (cid:258)wiecie ); WriteLine(builder.ToString()); Jak można zauważyć, w tej chwili metoda AddChild() zwraca void. Jest wiele celów, do których moglibyśmy użyć zwracanej wartości. Jednym z najczęstszych zastosowań wartości zwracanej jest wsparcie dla budowania płynnego interfejsu. P(cid:239)ynny budowniczy Zmieńmy definicję metody AddChild() na następującą: public HtmlBuilder AddChild(string childName, string childText) { var e = new HtmlElement(childName, childText); root.Elements.Add(e); return this; } Dzięki temu, że zwróciliśmy referencję do obiektu budowniczego, wywołania budowniczego można teraz połączyć w łańcuch. Nazywa się to płynnym interfejsem (ang. fluent interface): var builder = new HtmlBuilder( ul ); builder.AddChild( li , witaj ).AddChild( li , (cid:258)wiecie ); WriteLine(builder.ToString()); 41 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3. (cid:132) BUDOWNICZY „Jedna prosta sztuczka” polegająca na zwracaniu this pozwala budować interfejsy, w których kilka operacji można zmieścić w jednej instrukcji. Komunikowanie zamiaru Mamy dedykowanego budowniczego zaimplementowanego w celu tworzenia elementu HTML. Jednak skąd użytkownicy naszych klas będą wiedzieć, jak go używać? Jednym z pomysłów jest zmuszenie ich do używania budowniczego za każdym razem, gdy budują obiekt. Oto, co trzeba zrobić: class HtmlElement { protected string Name, Text; protected List HtmlElement Elements = new List HtmlElement (); protected const int indentSize = 2; //ukryj konstruktory! protected HtmlElement() {} protected HtmlElement(string name, string text) { Name = name; Text = text; } //metoda fabryczna public static HtmlBuilder Create(string name) = new HtmlBuilder(name); } Nasze podejście jest dwutorowe. Po pierwsze, ukryliśmy wszystkie konstruktory, więc nie są już dostępne. Ukryliśmy również szczegóły implementacji samego budowniczego, czego wcześniej nie robiliśmy. Stworzyliśmy jednak metodę fabryczną (jest to wzór projektowy, który omówimy później) do tworzenia budowniczego bezpośrednio z klasy HtmlElement. Jest to również metoda statyczna! Oto, jak można z niej skorzystać: var builder = HtmlElement.Create( ul ); builder.AddChild( li , witaj ).AddChild( li , (cid:258)wiecie ); WriteLine(builder); W tym przykładzie zmuszamy klienta do użycia statycznej metody Create(), ponieważ w istocie nie ma innego sposobu na skonstruowanie obiektu HtmlElement — wszystkie konstruktory są chronione. Tak więc klient tworzy obiekt HtmlBuilder, a następnie jest zmuszony do interakcji z nim podczas konstrukcji obiektu. Ostatni wiersz listingu to wyświetlenie budowanego obiektu. Nie zapominajmy jednak, że ostatecznym celem jest zbudowanie obiektu HtmlElement, a do tej pory nie mamy możliwości, aby się do niego dostać! Wisienką na torcie może być implementacja niejawnego operatora HtmlElement w budowniczym w celu zwrócenia ostatecznej wartości: protected HtmlElement root = new HtmlElement(); public static implicit operator HtmlElement(HtmlBuilder builder) { return builder.root; } Dodanie operatora pozwala nam zapisać następujący kod: HtmlElement root = HtmlElement .Create( ul ) 42 Poleć książkęKup książkę Z(cid:146)O(cid:191)ONY BUDOWNICZY .AddChildFluent( li , witaj ) .AddChildFluent( li , (cid:258)wiecie ); WriteLine(root); Niestety, nie ma sposobu na jawne powiedzenie innym użytkownikom, aby korzystali z interfejsu API w ten sposób. Mamy nadzieję, że ograniczenie konstruktorów w połączeniu z obecnością statycznej funkcji Build() zmusi użytkownika do korzystania z budowniczego. Oprócz operatora sensowne może być również dodanie odpowiedniej metody Build() do klasy HtmlBuilder: public HtmlElement Build() = root; Z(cid:239)o(cid:285)ony budowniczy Opis wzorca Budowniczy zakończymy przykładem użycia wielu konstruktorów w celu zbudowania jednego obiektu. Powiedzmy, że zdecydowaliśmy się zapisać kilka informacji o osobie: public class Person { //adres public string StreetAddress, Postcode, City; //informacje o zatrudnieniu public string CompanyName, Position; public int AnnualIncome; } Obiekt Person składa się z dwóch części: adresu i informacji o zatrudnieniu. Co zrobić, jeśli chcemy mieć dla każdego osobne konstruktory? Jak można zapewnić najwygodniejszy interfejs API? Aby to zrobić, tworzymy złożonego budowniczego. Ta konstrukcja nie jest trywialna, więc należy na nią uważać. Mimo że potrzebujemy osobnych budowniczych dla informacji o zatrudnieniu i adresie, wydzielimy nie mniej niż trzy różne klasy. Pierwszą z nich nazwiemy PersonBuilder: public class PersonBuilder { //obiekt, który budujemy protected Person person; //to jest referencja! public PersonBuilder() = person = new Person(); protected PersonBuilder(Person person) = this.person = person; public PersonAddressBuilder Lives = new PersonAddressBuilder(person); public PersonJobBuilder Works = new PersonJobBuilder(person); public static implicit operator Person(PersonBuilder pb) { return pb.person; } } Jest to podejście o wiele bardziej skomplikowane w porównaniu z zaprezentowanym wcześniej prostym budowniczym, więc omówmy po kolei każdą część. (cid:120) person jest referencją do budowanego obiektu. To pole jest oznaczone jako protected. Zostało to zrobione celowo do wykorzystania przez konstruktory pomocnicze. Warto zauważyć, że takie podejście działa tylko w odniesieniu do typów referencyjnych — gdyby person był strukturą, mielibyśmy niepotrzebną duplikację. 43 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3. (cid:132) BUDOWNICZY (cid:120) Lives i Works to właściwości zwracające dane pomocniczych budowniczych, które osobno inicjują adres i informacje o zatrudnieniu. (cid:120) operator Person to sztuczka, której używaliśmy wcześniej. Bardzo ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, są konstruktory. Zamiast wszędzie inicjować referencję person za pomocą wywołania new Person(), robimy to tylko w publicznym, bezparametrowym konstruktorze. Istnieje inny konstruktor, który pobiera referencję i zapisuje ją — ten konstruktor jest przeznaczony do użytku przez obiekty dziedziczące, a nie przez klienta, dlatego jest chroniony. Kod został skonfigurowany w taki sposób, że obiekt Person został stworzony tylko raz na każde użycie budowniczego, nawet jeśli używamy pomocniczych budowniczych. Spójrzmy teraz na implementację klasy pomocniczego budowniczego: public class PersonAddressBuilder : PersonBuilder { public PersonAddressBuilder(Person person) : base(person) { this.person = person; } public PersonAddressBuilder At(string streetAddress) { person.StreetAddress = streetAddress; return this; } public PersonAddressBuilder WithPostcode(string postcode) { person.Postcode = postcode; return this; } public PersonAddressBuilder In(string city) { person.City = city; return this; } }; Jak widać, klasa PersonAddressBuilder zapewnia płynny interfejs do budowania adresu osoby. Zauważ, że klasa ta dziedziczy po klasie PersonBuilder (co oznacza, że uzyskała funkcje członkowskie Lives i Works). Ma konstruktor, który pobiera i przechowuje referencję do konstruowanego obiektu, więc kiedy używamy tych pomocniczych konstruktorów, zawsze pracujemy tylko z jednym egzemplarzem klasy Person. Teraz przy okazji inicjuje ona wiele egzemplarzy. Kluczowe znaczenie ma to, aby był wywoływany konstruktor klasy bazowej — jeśli nie zostanie wywołany, to konstruktor pomocniczy automatycznie wywoła konstruktor bez parametrów, co spowoduje niepotrzebne utworzenie dodatkowych egzemplarzy klasy Person. Jak można się domyślić, klasa PersonJobBuilder jest implementowana w identyczny sposób, więc tutaj ją pominiemy. Teraz nadchodzi czas, na który czekałeś: praktyczny przykład użycia budowniczych. var pb = new PersonBuilder(); Person person = pb .Lives .At( Aleja Gda(cid:241)ska 123 ) .In( Gda(cid:241)sk ) 44 Poleć książkęKup książkę Z(cid:146)O(cid:191)ONY BUDOWNICZY .WithPostcode( 82200 ) .Works .At( Fabryka Maszyn ) .AsA( in(cid:285)ynier ) .Earning(123000); WriteLine(person); // StreetAddress: Aleja Gdańska 123, Postcode: 82200, City: Malbork, // CompanyName: Fabryka Maszyn, Position: inżynier, AnnualIncome: 123000 Łatwo zauważyć, co się tutaj dzieje? Tworzymy budowniczego, a następnie używamy właściwości Lives, aby uzyskać obiekt PersonAddressBuilder, ale po zakończeniu inicjalizacji informacji adresowych po prostu wywołujemy Works i przełączamy się na użycie obiektu PersonJobBuilder. Na wszelki wypadek potrzebujemy wizualnej ilustracji tego, co właśnie zrobiliśmy. Nie jest to skomplikowane, co pokazano na rysunku 3.1. Rysunek 3.1. Reprezentacja w języku UML abstrakcyjnego budowniczego i dwóch budowniczych pomocniczych Po zakończeniu procesu budowania używamy tej samej sztuczki w celu przekształcenia budowanego obiektu w obiekt klasy Person. Podejście to ma jedną oczywistą wadę: nie można go rozszerzać. Mówiąc ogólnie, klasa bazowa nie powinna być świadoma własnych podklas, a tutaj dokładnie tak się dzieje: klasa PersonBuilder jest świadoma swoich potomków, które ujawnia za pomocą specjalnych interfejsów API. Aby stworzyć dodatkowego pomocniczego budowniczego (powiedzmy, PersonEarningsBuilder), musiałbyś złamać zasadę OCP i bezpośrednio edytować klasę PersonBuilder. Aby dodać element interfejsu, nie można po prostu stworzyć klasy potomnej. 45 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3. (cid:132) BUDOWNICZY Parametry budowniczego Jak pokazałem, jedynym sposobem na zmuszenie klienta do korzystania z budowniczego zamiast bezpośredniego budowania obiektu jest uczynienie konstruktorów obiektu niedostępnymi. Są jednak sytuacje, gdy chcemy jawnie zmusić użytkownika do interakcji z budowniczym. Załóżmy na przykład, że mamy interfejs API do wysyłania wiadomości e-mail, w którym każda wiadomość e-mail jest opisana wewnętrznie w następujący sposób: public class Email { public string From, To, Subject, Body; //tutaj inne składowe } Zauważ, że powiedziałem tutaj wewnętrznie — nie chcemy pozwolić użytkownikowi na interakcję z tą klasą, być może dlatego, że są w niej zapisane informacje o dodatkowych usługach. Upublicznianie ich jest jednak w porządku, pod warunkiem że nie ujawnimy użytkownikowi żadnego interfejsu API, który umożliwi klientowi bezpośrednie wysłanie wiadomości e-mail. Niektóre części wiadomości e-mail (np. Subject — dosł. temat) są opcjonalne, więc obiekt nie musi być w pełni wyspecyfikowany. Zdecydowaliśmy o zaimplementowaniu płynnego budowniczego, który będzie wykorzystywany do konstruowania wiadomości e-mail „za kulisami”. Może on wyglądać następująco: public class EmailBuilder { private readonly Email email; public EmailBuilder(Email email) = this.email = email; public EmailBuilder From(string from) { email.From = from; return this; } //tutaj inne płynne składowe } Teraz, aby zmusić klienta do używania budowniczego tylko do wysyłania wiadomości e-mail, możesz zaimplementować usługę MailService w następujący sposób: public class MailService { public class EmailBuilder { ... } private void SendEmailInternal(Email email) {} public void SendEmail(Action EmailBuilder builder) { var email = new Email(); builder(new EmailBuilder(email)); SendEmailInternal(email); } } Jak widać, metoda SendEmail(), z której mają korzystać klienci, przyjmuje funkcję, a nie tylko zestaw parametrów lub wstępnie przygotowany obiekt. Ta funkcja pobiera obiekt EmailBuilder, a następnie oczekuje użycia budowniczego w celu zbudowania treści wiadomości. Po wykonaniu tej 46 Poleć książkęKup książkę DZIEDZICZENIE P(cid:146)YNNEGO INTERFEJSU czynności korzystamy z wewnętrznej mechaniki klasy MailService w celu przetworzenia w pełni zainicjowanej wiadomości e-mail. Jak można zauważyć, w powyższym kodzie zastosowano sprytny podstęp: zamiast przechowywać wewnętrzne referencje do wiadomości e-mail, budowniczy otrzymuje tę referencję w argumencie konstruktora. Zaimplementowaliśmy to w taki sposób, aby obiekt EmailBuilder nie musiał publicznie ujawniać wiadomości e-mail w dowolnym miejscu interfejsu API. Oto, jak wygląda użycie tego interfejsu API z perspektywy klienta: var ms = new MailService(); ms.SendEmail(email = email.From( foo@bar.com ) .To( bar@baz.com ) .Body( Cze(cid:258)(cid:202), jak si(cid:218) masz? )); Krótko mówiąc, podejście „budowniczy z parametrem” zmusza użytkowników interfejsu API do korzystania z budowniczego, czy to im się podoba, czy nie. Dziedziczenie p(cid:239)ynnego interfejsu Jednym z interesujących problemów, które wpływają nie tylko na płynnego budowniczego, ale także na dowolną klasę z płynnym interfejsem, jest problem dziedziczenia. Czy płynny budowniczy może (i czy jest to realistyczne) odziedziczyć po innym płynnym budowniczym? Tak, ale nie jest to łatwe. Oto problem. Załóżmy, że zaczynamy od następującego (bardzo trywialnego) obiektu, który chcemy zbudować: public class Person { public string Name; public string Position; } Stworzyliśmy bazową klasę budowniczego, która umożliwia konstruowanie obiektów Person: public abstract class PersonBuilder { protected Person person = new Person(); public Person Build() { return person; } } Następnie utworzyliśmy dedykowaną klasę do określenia nazwiska osoby: public class PersonInfoBuilder : PersonBuilder { public PersonInfoBuilder Called(string name) { person.Name = name; return this; } } 47 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3. (cid:132) BUDOWNICZY To działa i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Przypuśćmy teraz, że zdecydowaliśmy się stworzyć podklasę PersonInfoBuilder, aby podać także informacje o zatrudnieniu. Możemy napisać następujący kod: public class PersonJobBuilder : PersonInfoBuilder { public PersonJobBuilder WorksAsA(string position) { person.Position = position; return this; } } Niestety, zepsuliśmy teraz płynny interfejs i sprawiliśmy, że cała konfiguracja nie nadaje się do użytku: var me = Person.New .Called( Dmitri ) .WorksAsA( Klasyfikator ) // nie skompiluje się .Build(); Dlaczego ten kod się nie skompiluje? To proste: funkcja Called() zwraca referencję this, która reprezentuje obiekt typu PersonInfoBuilder. Ten obiekt po prostu nie ma metody WorksAsA()! Może się wydawać, że sytuacja jest beznadziejna, ale tak nie jest: możemy zaprojektować płynne interfejsy API z uwzględnieniem dziedziczenia, ale jest to dość skomplikowane. Przyjrzyjmy się, co wiąże się ze zmianą projektu klasy PersonInfoBuilder. Oto jej nowe wcielenie: public class PersonInfoBuilder SELF : PersonBuilder where SELF : PersonInfoBuilder SELF { public SELF Called(string name) { person.Name = name; return (SELF) this; } } Co się tu stało? Ogólnie rzecz biorąc, wprowadziliśmy nowy ogólny argument SELF. Co bardziej interesujące, ten argument SELF jest określony jako dziedziczący po komponencie PersonInfoBuilder SELF . Innymi słowy, wymagany jest szablon klasy dla dziedziczenia po tej właśnie klasie. Może to wydawać się szaleństwem, ale w rzeczywistości jest to bardzo popularna sztuczka dla dziedziczenia w C# w stylu CRTP (Curiously Recurring Template Pattern to technika z C++). W gruncie rzeczy wymuszamy łańcuch dziedziczenia: mówimy, że Foo Bar jest jedynie akceptowalną specjalizacją, jeśli Foo wywodzi się z Bar, a dla wszystkich innych przypadków ograniczenie where nie będzie spełnione. Największym problemem w dziedziczeniu płynnego interfejsu jest możliwość zwrócenia referencji this, która ma typ klasy, w której się aktualnie znajdujesz, nawet jeśli wywołujesz metodę członkowską płynnego interfejsu klasy bazowej. Jedynym sposobem na skuteczne propagowanie tego zachowania jest istnienie generycznego parametru (SELF), który określa całą hierarchię dziedziczenia. Aby to docenić, musimy spojrzeć również na klasę PersonJobBuilder: public class PersonJobBuilder SELF : PersonInfoBuilder PersonJobBuilder SELF where SELF : PersonJobBuilder SELF { 48 Poleć książkęKup książkę DZIEDZICZENIE P(cid:146)YNNEGO INTERFEJSU public SELF WorksAsA(string position) { person.Position = position; return (SELF) this; } } Spójrz na klasę bazową! To nie jest po prostu klasa PersonInfoBuilder, tak jak poprzednio. Zamiast tego jest to klasa PersonInfoBuilder PersonJobBuilder SELF ! W związku z tym, kiedy dziedziczymy po klasie PersonInfoBuilder, ustawiamy argument SELF na obiekt PersonJobBuilder SELF . Dzięki temu wszystkie jej płynne interfejsy mogą zwracać poprawny typ, a nie typ klasy posiadającej. Czy to ma sens? Jeśli nie, nie spiesz się i jeszcze raz przejrzyj kod źródłowy. Pozwól sprawdzić, jak to rozumiesz. Załóżmy, że wprowadziłem inny element członkowski o nazwie DateOfBirth i odpowiadającego mu budowniczego PersonDateOfBirthBuilder. Z jakiej klasy on odziedziczy? Jeśli odpowiedziałeś PersonInfoBuilder PersonJobBuilder PersonBirthDateBuilder SELF to się mylisz, ale nie mogę Cię winić za tę próbę. Pomyśl o tym: PersonJobBuilder jest już typu PersonInfoBuilder, więc tej informacji nie trzeba jeszcze raz jawnie formułować w ramach listy typów dziedziczenia. Zamiast tego należy zdefiniować budowniczego w następujący sposób: public class PersonBirthDateBuilder SELF : PersonJobBuilder PersonBirthDateBuilder SELF where SELF : PersonBirthDateBuilder SELF { public SELF Born(DateTime dateOfBirth) { person.DateOfBirth = dateOfBirth; return (SELF)this; } } Ostatnie pytanie, jakie mamy, brzmi: w jaki sposób konstruujemy takiego budowniczego, biorąc pod uwagę, że on zawsze pobiera generyczny argument? Obawiam się, że teraz potrzebujemy nowego typu, a nie tylko zmiennej. Zatem na przykład implementacja Person.New (właściwość rozpoczynająca proces konstruowania) może zostać zaimplementowana w następujący sposób: public class Person { public class Builder : PersonJobBuilder Builder { internal Builder() {} } public static Builder New = new Builder(); //inne składowe pominięto } Jest to prawdopodobnie najbardziej denerwujący szczegół implementacji: fakt, że aby go użyć, trzeba stworzyć niegeneryczny obiekt dziedziczący rekurencyjnego typu generycznego. 49 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3. (cid:132) BUDOWNICZY Konstrukcja DSL w F# Wiele języków programowania (np. Groovy, Kotlin lub F #) stara się wprowadzić funkcję języka, która uprości proces tworzenia języków dziedzinowych (ang. domain-specific languages — DSL) — niewielkich języków, które pomagają opisać określoną dziedzinę problemu. Wiele aplikacji takich osadzonych DSL jest używanych do implementacji wzorca Budowniczy. Na przykład, aby zbudować stronę HMTL, nie trzeba bezpośrednio majstrować z klasami i metodami. Zamiast tego możemy napisać coś, co jest bardzo zbliżone do HTML, bezpośrednio w kodzie! Jest to możliwe w języku F # przy użyciu list składanych: mechanizmu definiowania list bez żadnych wyraźnych wywołań metod budowniczego. Na przykład, żeby obsługiwać akapity i obrazy HTML, moglibyśmy zdefiniować następujące funkcje budowniczego: let p args = let allArgs = args | String.concat \n [ p ; allArgs; /p ] | String.concat \n let img url = img src=\ + url + \ / Zwróćmy uwagę, że znacznik img ma tylko jeden parametr tekstowy, a znacznik p akceptuje sekwencję args, dzięki czemu może zawierać dowolną liczbę wewnętrznych elementów HTML, w tym zwykły tekst. Możemy zatem zbudować akapit zawierający zarówno tekst, jak i obraz: let html = p[ Zobacz to zdj(cid:218)cie ; img pokemon.com/pikachu.png ] printfn s html Ten kod zwraca następujący wynik: p Zobacz to zdj(cid:218)cie img src= pokemon.com/pikachu.png / /p Takie podejście jest stosowane we frameworkach webowych, takich jak WebSharper. Istnieje wiele odmian tego podejścia. Jednym z nich jest stosowanie typów rekordowych (zezwalanie na używanie nawiasów klamrowych zamiast list), niestandardowych operatorów do wprowadzania zwykłego tekstu i nie tylko1. Należy zapamiętać, że takie podejście jest wygodne tylko w przypadku pracy z niezmienną strukturą pozwalającą tylko na dołączanie. Kiedy zaczniemy korzystać z obiektów mutowalnych (np. z DSL do skonstruowania definicji dokumentu Microsoft Project), ostatecznie wrócimy do OOP. Oczywiście, końcowa składnia DSL jest nadal bardzo wygodna w użyciu, ale instalacja dodatkowa wymagana do jej działania nie jest zgrabna. 1 Przykład można znaleźć w artykule Tomasa Petriceka DSL for constructing HTML pod adresem: http://fssnip.net/hf. 50 Poleć książkęKup książkę PODSUMOWANIE Podsumowanie Celem wzorca Budowniczy jest zdefiniowanie komponentu poświęconego całkowicie budowie części złożonego obiektu lub zestawu obiektów. Zaprezentowaliśmy następujące kluczowe cechy budowniczego: (cid:120) Obiekty budowniczych mogą mieć płynny interfejs, który można wykorzystać do skomplikowanej budowy obiektu za pomocą pojedynczego łańcucha wywołań. Aby to wesprzeć, funkcje budowniczego powinny zwracać this. (cid:120) Aby zmusić użytkownika interfejsu API do użycia budowniczego, możemy sprawić, że konstruktory obiektu docelowego będą niedostępne, a następnie zdefiniować statyczną funkcję Create() zwracającą budowniczego (wybór konkretnej nazwy należy do Ciebie; możesz nazwać ją Make(), New() lub w jakikolwiek inny sposób). (cid:120) Budowniczego można skonwertować na sam obiekt poprzez zdefiniowanie odpowiedniego niejawnego operatora konwersji. (cid:120) Możesz zmusić klienta do używania budowniczego, podając go w ramach funkcji parametru. (cid:120) Pojedynczy interfejs budowniczego może udostępniać wiele pomocniczych budowniczych. Dzięki inteligentnemu użyciu dziedziczenia i płynnych interfejsów można łatwo przejść od jednego budowniczego do innego. (cid:120) Dziedziczenie płynnych interfejsów (nie tylko na potrzeby budowniczych) jest możliwe dzięki rekurencyjnym typom generycznym. Dla przypomnienia tego, o czym wspomniano wcześniej, użycie wzorca Budowniczy ma sens, gdy konstrukcja obiektu jest procesem nietrywialnym. Proste obiekty, które są jednoznacznie zbudowane z ograniczonej liczby rozsądnie nazwanych parametrów konstruktora, prawdopodobnie powinny korzystać z konstruktora (lub wstrzykiwania zależności) bez konieczności używania budowniczego jako takiego. 51 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3. (cid:132) BUDOWNICZY 52 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzorce projektowe w .NET. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F#
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: