Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00139 002486 20853069 na godz. na dobę w sumie
Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy - ebook/pdf
Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 239
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-195-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy będą niewątpliwie wsparciem dla profesjonalnych pełnomocników, jak również innych podmiotów uprawnionych do występowania w sprawach dotyczących zbiorowych i indywidualnych stosunków pracy. 
Wzory obejmują wszystkie istotne etapy postępowania sądowego – począwszy od próby ugodowej, poprzez pozew, pisma składane w toku postępowania i środki odwoławcze, a na skardze kasacyjnej i wniosku o wszczęcie egzekucji skończywszy. Sposób ich sformułowania i wybór konkretnej tematyki wynika z doświadczeń zawodowych Autorów. Wzory zostały tak skonstruowane, aby jednocześnie poruszać zagadnienia prawno-pracownicze (np. mobbing i dyskryminację, uprawnienia rady pracowników i związków zawodowych) oraz z zakresu procedury cywilnej (np. dotyczące przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania ze względu na występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego).
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla radców prawnych, adwokatów i aplikantów tych zawodów prawniczych, którzy pragną poszerzyć swą wiedzę teoretyczną dotyczącą indywidualnego i zbiorowego prawa pracy o aspekty praktyczne związane z dochodzeniem roszczeń w tym zakresie. Publikacja ta będzie z pewnością również przydatna dla związków zawodowych, inspektorów pracy czy rad pracowników.
dr Michał Raczkowski – adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Specjalizuje się w zagadnieniach związków prawa pracy i prawa prywatnego.
mgr Aleksandra Woźniak – radca prawny specjalizujący się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w prawie korporacyjnym. Autorka publikacji dotyczących korelacji prawa pracy z prawem handlowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy Komentarz Michał Raczkowski Aleksandra Woźniak Wydanie 1 Stan prawny na 15 listopada 2012 roku Warszawa 2013 Poszczególne wzory przygotowali: Michał Raczkowski: wzory nr 3, 5–7, 11, 13, 15–16, 18–19, 22, 24, 26, 39–41 Aleksandra Woźniak: wzory nr 1–2, 4, 8–10, 12, 14, 17, 20–21, 23, 25, 27–38, 42 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak -Magiera Redakcja techniczna: Grzegorz Janowski Projekt okładki i stron tytułowych: Anna Gogolewska © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7806-195-3 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexislexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ I. Pisma wszczynające postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wzór nr 1. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wzór nr 2. Pozew o nawiązanie stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Wzór nr 3. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Wzór nr 4. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . 30 Wzór nr 5. Pozew o przywrócenie do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Wzór nr 6. Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Wzór nr 7. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę złożonego z przyczyn niedotyczących pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Wzór nr 8. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę złożonego z przyczyn dotyczących pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Wzór nr 9. Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Wzór nr 10. Pozew o uznanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy za bezskuteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Wzór nr 11. Pozew o zapłatę i ukształtowanie wynagrodzenia . . . . . . . . . 69 Wzór nr 12. Pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Wzór nr 13. Pozew o zapłatę i ustalenie prawa do premii . . . . . . . . . . . . . 83 Wzór nr 14. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz o zapłatę . . 87 Wzór nr 15. Pozew o zapłatę odprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Wzór nr 16. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Wzór nr 17. Pozew o odszkodowanie uzupełniające za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 5 Spis treści Wzór nr 18. Pozew o uchylenie kary porządkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Wzór nr 19. Pozew o zobowiązanie pracodawcy do udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Wzór nr 20. Pozew o zapłatę świadczeń po zmarłym pracowniku . . . . . . 114 Wzór nr 21. Pozew o zapłatę odszkodowania w związku z nielegalnym strajkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Wzór nr 22. Pozew o przekazanie środków do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Wzór nr 23. Wniosek o rejestrację związku zawodowego w Krajowym Rejestrze Sądowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 ROZDZIAŁ II. Pisma w toku postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Wzór nr 24. Pozew wzajemny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Wzór nr 25. Odpowiedź na wniosek rady pracowników o nakazanie pracodawcy udostępnienia informacji w trybie art. 16 ust. 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Wzór nr 26. Odpowiedź na pozew w sprawie o przywrócenie do pracy . . . 153 Wzór nr 27. Wniosek o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu oraz odpowiedź na pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Wzór nr 28. Wniosek do sądu pierwszej instancji o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku z uzasadnieniem . . . . . . . 163 Wzór nr 29. Wniosek do sądu drugiej instancji o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku z uzasadnieniem . . . . . . . 166 Wzór nr 30. Wniosek o wykładnię wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Wzór nr 31. Wniosek o uzupełnienie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Wzór nr 32. Skarga na przewlekłość postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Wzór nr 33. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego . . . . . . . . 186 ROZDZIAŁ III. Środki odwoławcze i skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . 192 Wzór nr 34. Zażalenie na postanowienie sądu w sprawie wysokości kosztów sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Wzór nr 35. Zażalenie na postanowienie sądu o odrzuceniu zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Wzór nr 36. Zażalenie powoda na postanowienie sądu o zawieszeniu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Wzór nr 37. Apelacja – naruszenie prawa materialnego . . . . . . . . . . . . . . . 211 Wzór nr 38. Apelacja – nieważność postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Wzór nr 39. Skarga kasacyjna – oczywista zasadność skargi kasacyjnej . . . 221 Wzór nr 40. Skarga kasacyjna – występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Wzór nr 41. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej 234 6 ROZDZIAŁ IV. Inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Wzór nr 42. Wniosek o wszczęcie egzekucji czynności przywrócenia do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Spis treści Wykaz skrótów 1. Akty prawne k.c. k.p. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) k.p.c. – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) u.i.p.p.k. – ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowa- dzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) u.k.s.c. – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych u.s.n.p (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) – ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) ustawa o KRS – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst u.z.g. u.z.z. jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) – ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni- ków (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) – ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory GP OSP OSPiKA OSNAPiUS – „Gazeta Prawna” – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 9 Wstęp Odrębne zasady prowadzenia postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy oraz specyfi ka regulacji zbiorowego i indywi- dualnego prawa pracy stały się przyczynkiem do sporządzenia niniej- szego zbioru wzorów pism procesowych z prawa pracy. Sprawy z zakresu prawa pracy są co prawda – już począwszy od 1 lip- ca 1985 r. – sprawami cywilnymi w rozumieniu art. 1 k.p.c., niemniej jednak ustawodawca zdecydował się nadać postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy status postępowania odrębnego (art. 459 i n. k.p.c.). Te właśnie elementy wyróżniające postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy zostały w sposób szczególny wyeksponowane w przygotowanych wzorach. I tak, podkreślone zostały kwestie właściwości przemiennej miejsco- wej sądów, co jest nie bez znaczenia w przypadku istnienia pracodaw- cy wielozakładowego i konieczności prowadzenia postępowania nie w sądzie właściwości ogólnej pozwanego, co zazwyczaj wygodne dla pracodawców, ale w sądzie, w którego okręgu praca była wykonywa- na (art. 461 § 1 k.p.c.). Sporo miejsca Autorzy poświęcili na kwestie związane z właściwością rzeczową sądów oraz powiązaną z tym pro- blematyką oznaczania wartości przedmiotu sporu i wysokości opłat. Te ostatnie kwestie są szczególnie interesujące ze względu na brak konsekwencji i określanie wartości przedmiotu sporu np. w wysokości rocznego wynagrodzenia pracownika wraz ze stosowną 5 opłatą od pozwu liczoną od tej kwoty a stawką wynagrodzenia dla adwokata lub radcy prawnego wynoszącą 60 zł. Autorzy zwrócili także uwa- gę na różnorodność podmiotów mogących występować w sprawach 11 Wstęp z zakresu prawa pracy, uwzględniając we wzorach także przykład po- wództwa wytoczonego przez związek zawodowy na rzecz pracownika (art. 462 k.p.c.). Przypomniano także odrębności związane z nadawa- niem rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 4772 k.p.c.) – kwestie nadawania z urzędu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodze- nia pracownika czy nałożenia na zakład pracy obowiązku dalszego za- trudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Przedmiotem szczegółowych rozważań w oparciu o przykłady jest tok postępowania uwzględniający nowelizację Kodeksu postępowania cy- wilnego z 16 września 2011 r., która weszła w życie 3 maja 2012 r., tj. w szczególności w świetle znowelizowanego art. 207 § 6 k.p.c., zgodnie z którym „sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe oko- liczności”. Powyższe jest dodatkowo skomplikowane, jeżeli pamięta się o obowiązującej w sprawach pracowniczych zasadzie rozkładu cięża- ru dowodu, gdzie ciężar udowodnienia, np. przyczyn wypowiedzenia, przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia czy braku dyskryminowania pracownika, spoczywa na pozwanym pracodawcy. Ponadto, w każdym wzorze Autorzy starali się połączyć rozważania prawnoprocesowe z kwestiami prawa materialnego i je omówić. Nie są to zatem wersje podstawowe dokumentów funkcjonujących w obrocie prawnym, ale wersje rozbudowane, obejmujące zagadnienia prawne budzące rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie. Wzory zostały ułożone w porządku chronologicznym wyznaczanym przez tok postępowania i podzielone według tej zasady. W konsekwen- cji Autorzy stworzyli trzy zasadnicze kompleksy wzorów, tj. (I) pisma wszczynające postępowanie, (II) pisma w toku postępowania oraz (III) środki zaskarżenia oraz skarga kasacyjna. Pierwszy kompleks wzorów to pisma wszczynające postępowanie. Jest wśród nich wniosek o zawezwanie do próby ugodowej – coraz czę- 12 Wstęp ściej spotykana instytucja mająca służyć głównie przerwaniu biegu przedawnienia, oraz liczna grupa wzorów pozwów. Wzory pozwów to zarówno „klasyczne” pozwy o uznanie bezskuteczności wypowie- dzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowie- dzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, jak i inne pozwy dotyczące roszczeń związanych z kolejnymi przepisami Kodeksu pracy. Czytel- nik znajdzie zatem wzór pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy,), o odszkodowanie w związku z dyskryminacją (art. 183d k.p.), o zapłatę, o sprostowanie świadectwa pracy, o odszkodowanie uzupełniające za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, o uchylenie kary porządkowej, etc. Autorzy sięgnęli także do ustaw okołokodeksowych i przygotowali wzory m.in. pozwu o nawiązanie stosunku pracy (na podstawie ustawy o tzw. zwolnie- niach grupowych), pozwu o zapłatę odszkodowania w związku z nie- legalnym strajkiem (na podstawie ustawy o związkach zawodowych), pozwu o przekazanie środków do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) oraz wniosku o rejestrację związku zawodowego (na pod- stawie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o Krajowym Re- jestrze Sądowym). Kolejna grupa wzorów to pisma w toku postępowania. Autorzy pod- jęli wyzwanie sporządzenia wzorów odpowiedzi na pozew z komen- tarzem uwzględniającym ich interpretację najnowszej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącą obowiązku dołączania odpisów pełnomocnictw drugiej stronie, składania odpowiedzi na po- zew w ciągu dwóch tygodni od doręczenia odpisu pozwu pod rygorem zwrotu czy składania wniosków dowodowych zgodnie z treścią przy- wołanego powyżej art. 207 § 6 k.p.c. W tej części znalazły się również bardzo praktyczne wzory o sporządzenie uzasadnienia wyroku, o jego wykładnię czy uzupełnienie. Nie pominięto także wniosku o zabezpie- czenie roszczenia pieniężnego, która to instytucja – jak wynika z do- świadczenia zawodowego Autorów – znajduje coraz szersze zastoso- wanie w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle pogłębiającego się kryzysu i groźby niewypłacalności pracodawców. Podobnie rzecz się 13 Wstęp ma ze skargą na przewlekłość postępowania składaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowaw- czym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępo- waniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Trzecia zasadnicza część niniejszej pozycji to wzory środków odwo- ławczych i skarg kasacyjnych. Rozpoczynamy od przykładowych za- żaleń, wybierając spośród licznych opcji zażalenia na postanowienie w sprawie wysokości kosztów, w sprawie zawieszenia postępowania oraz o odrzucenie zażalenia. Wzory apelacji zostały tak stworzone, aby objąć zarówno naruszenie prawa materialnego, jak i prawa pro- cesowego. Natomiast prawdziwą perełką wśród wzorów są dwa wzory skargi kasacyjnej – pierwszy bazujący na oczywistej zasadności skargi kasacyjnej (art. 3989 § 1 pkt 4 k.p.c.), a drugi na występowaniu w spra- wie istotnego zagadnienia prawnego (art. 3989 § 1 pkt 1 k.p.c.). Reasumując, celem Autorów było stworzenie swoistego kompendium dla praktyków – procesualistów specjalizujących się w prawie pracy i ujęcie najważniejszych etapów postępowania sądowego w połączeniu z wybranymi zagadnieniami prawa materialnego. Mamy nadzieję, że przedkładane wzory pozwolą na poszerzenie wiedzy praktycznej i teo- retycznej z tych dwóch dziedzin, jednocześnie pozwalając na spraw- ne i zakończone sukcesem przeprowadzenie postępowania w zakresie szeroko rozumianego zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Autorzy Rozdział I Pisma wszczynające postępowanie WZÓR nr 1 WNIOSEK O ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ W SPRAWIE O ZAPŁATĘ Aleksandra Woźniak Rozdział I. Pisma wszczynające postępowanie Warszawa, dnia 10 lutego 2012 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy -Śródmieścia VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Marszałkowska 82 00-517 Warszawa Joanna Żabczyńska ul. Kijanki 22 03-123 Staw Duży reprezentowana przez r.pr. Annę Ropuchę Kancelaria Prawna ul. Błotnista 33 04-123 Rozlewisko Bocian S.A. Al. Jeziorna 44 05-123 Błota Wielkie Wnioskodawca: Przeciwnik: Aleksandra Woźniak 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: