Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 003239 24074344 na godz. na dobę w sumie
Wzory umów i pism. Tom 10. MUSTERVERTRÄGE UND -SCHRIFTSÄTZE. Wydanie polsko-niemieckie. Wzory umów i pism. - ebook/pdf
Wzory umów i pism. Tom 10. MUSTERVERTRÄGE UND -SCHRIFTSÄTZE. Wydanie polsko-niemieckie. Wzory umów i pism. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 674
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-220-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> wzory pism
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dzieło zawiera wzory umów i innych dokumentów związanych z założeniem i działalnością spółek handlowych prawa polskiego, sporządzonych w języku polskim oraz niemieckim. W książce przedstawione zostały dokumenty wszechstronnie obrazujące zakres działań spółek jako przedsiębiorców od momentu ich założenia, następnie odbywania zgromadzeń wspólników, nabywania gruntów, zawierania umów handlowych oraz zabezpieczenia roszczeń i zatrudniania pracowników. Przedstawione wzory prezentują wysoką jakość merytoryczną, pochodzą z jednej z największych renomowanych polskich kancelarii prawniczych i zostały przetłumaczone przez osobę, której językiem ojczystym jest język niemiecki.

Das Buch enthält Vertragsmuster und andere Dokumente in polnischer und deutscher Sprache, die mit der Gründung und dem Funktionieren von Handelsgesellschaften des polnischen Rechts in Verbindung stehen. Es werden in der Publikation Dokumente vorgestellt, die ganze Palette der Tätigkeiten von Gesellschaften als Unternehmen beispielhaft darstellen, vom Moment der Gründung über die spätere Abhaltung von Gesellschafterversammlungen bis hin zum Erwerb von Grundstücken und Handelsverträgen sowie Musterverträge bezüglich der Besicherung von Ansprüchen und Beschäftigung von Arbeitnehmern. Die vorgestellten Muster sind ihrem rechtlichen Inhalt nach von hohem Anspruch, entstammen aus einer der größten renommierten polnischen Kanzleien und wurden von einer Person übersetzt, deren Muttersprache deutsch ist.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

91-1*14215 69HOKMEFEIKIJAHLAHJHCAK@I?DHEBJIJA 1 2A?=O=IJêFK ?AFK E=?A )CEAI=EA=,=?DJAHI= /455946-4*7+0,-491465+0).657,4-+065524)+0- ,-765+0`215+0 -M=5?DMEAHIJJ ,-765+0-7415615+0-.)+0*-/41..-1Ü*7/- 1M=EAAH 5916-41/11/52,)4+-*)9.1)5-24)9 1-1-+`25125`1-1-+1 )E=EE= 591Ê;)24)91+-/1-1+-/25`1-1-+1 61 )E=EE= 591Ê;)24)91+-/1-1+-/1-1-+`251 611 *==I=L*HüA?,A8HEAIHOKHIE 1-1-+`25159124)9)1/52,)41 9EJD@*9C=HJA 18-56161-12- )KB=CA ,=HEKIK MIE ,-552-0),9;+0215+0-50//*!)KB=CA 251-756)9;/52,)4+-`215+0-91465+0).65/-5-6- )KB=CA ,=HEKIK MIE 24)972),+19-1)24)9+-158-7,5)1-47/54-+06 MMMIAF A?F 11 91-1*14215 9HOKMEFEI KIJAHLAHJHCAK@I?DHEBJIJA ,MKêO?AMO@=EAFIEAEA?EA *EECK=2EID-CEIDA@EJE 9HOKMEFEIM H?EAFH=MO+, 0=H=@=HI?DAH 6 9;,)91+69 +0*-+ 9)45)9) 111 2HFO?=?OJM=E= =HI?DAH9HOKMEFEIKIJAHLAHJHCAK@I?DHEBJIJA92JMH!I$ 9=HI=M= 4A@=?=6=I4@E 2HAJ=@E4 AHJ4CEIE /= HOIE= 9EAE EH2EIJIAHE=JH= AKA ` AMIE*=OIMI= 6 2IJ FM=EA=HA ` )EAEIE5?AF=IE 6 =2IJ FM=EA?OMEA ` )EAEIE5?AF=IE 6 2IJ FM=EA?OMEA ` 00== 6! 2H=MH@EA 6 2H=MIF@EA?A ` O?MIE EEAI=EMA ` = 6# 2H=MCIF@=H?A 6$ 9HOKMEFEI+FA@EKBAC=6AF=JAI ` 52EME 6 =2H=MFH=?O=JAHE=A 6 2H=M K@M=A ` 5EACEA 6 5F= `*AHAMI=*K@E 2H=MIFAD=@MO?D 6 9HOKMEFEIKIJAHLAHJHCAK@I?DHEBJIJA ` 0=HI?DAH ` *CK@EIE*K?MIE)=MIE 9O@=ME?JM +0*A? 9O@=ME?JM+0*A?5F K/A= ?= # 9=HI=M= 15* ! ! 15* ! ! # ,HKEFH=M=9,/,HK=HE=M/@OE5FKM2EJH= ! /@OE= 5=@E==EA6E2HEJ9=HI=M= 18 @9O@=M?O 9O@=ME?JM+0*A?FHA@IJ=ME=2=IJMKA@AJM9EAEAC EHK2EIT9HO KMEFEIKIJAHLAHJHCAK@I?DHEBJIJA^6JA=?O=@EAIE JO=MEAH=FEI= AK ?AFH A=JOêIAHHKE=AC HJKFH=MAC ,=2=IJM=MOC@O@ EHK= ?FOJê+,JH==MEAH=MIOIJEAFEI==M=HJA MFH=?M=EKMBHEABHK=HO=HMFOJ=+,=E@EA@HKM=AIJ=ME KK FAE= ? IEê?= HOIJ=EAFOJO+,I?ê@E=?EA2=IJM=?=IEFMEKE ê@M *ê@EAO2=IJMKM@Eê?E=MIAEAKM=CEJHAMOHOIJ=OMAO?DMO@=E=?D JM9EAEAC EHK2EI 9O@=ME?JM+0*A? 8 81 80AH=KICA AH ,AH0AH=KICA AHIJAJAEAMAEJAHA*=@=KI@AH4AEDA9EAE EH2EI/HßA5?DHEBJA I=KCKJAH@A6EJAT9HOKMEFEIKIJAHLAHJHCAK@I?DHEBJIJA^LH,EAIAH *=@=IADJAH@AH4AEDAAJDJ,KAJAMA?DAIE?DEJ2H AA@AIMAEJLAHIJ=@A A4A?DJILAHADHI=KIAE=@AHIAJA KHAEB=?DAHA0=@D= KCEIJ@EAIA*=@AEA+, AECABüCJMA?DA=AE@AH) D=@ KCLHCAIJAJAKIJAH@KAJAE.HL.HK=HAAJDJ5MD@EA+,=I=K?D @=ICA@HK?JA9AHIJAAAEAIE?DAHCA@A/AI=JDAEJ@=H ,EA*AKJKC@AH+,IJAJAEAAEJAHIF=HEIBüH5EA@=HK@@EAJ@=K.ADAHKLAHAE@A 9EHIE@1DA@= =HBüH=A)AHKCAK@)HACKCA@EAMEHEKüBJECA)KIC= A@AH*@A=KI@AH4AEDA9EAE EH2EI/HßA5?DHEBJAI=KC AHü?IE?DJECA MAH@A 8AH=C+0*A? 811 @ )KJH= +D?E= O=BAHM=2=IJMK@MKêO?O EHMHMKMEFEIFHO@=JO?DFHO ==@=EKEFHM=@AEKIFH=MFIE?DIFAD=@MO?D HOCE=OJAIJMI IFH @AMêOKFIEEMA@KCFH=M=FIEAC9IOIJEAA FMIJ=OM=?A=HEE9=H@OIEE9IFE?OJH ?OEAFH=MEA@EAIEê?EAJE=MIF FH=?=AMCê@K=JE¿I JJAIJOB=?DMA@JO? ?AH¿O?D@EA@EFH=M=EAEA@OE?D êOAIJIFEM=O?=@KAIMA@MEAH?EA@AEAHMEA¿MJK=?AEK2HOMO HAJAIJMFEAHMIAIJME==E?DJHA AHOJHO?= IE ¿=AIJIEAHM==FHA@AMIOIJE@I F=K ?O?DF@ê?EAMIFFH=?OCIF @=H?AF=HJAH=EH=MEAEA?êO?O?DEMME KJOFJHA K ?O?D@FMEA@ E?D=JAHE=MFHOCJM=O?DC@EAFH=MAFIEMêO=?DFIEEEAEA?E EHJAAIJJ=¿A=@HAIM=O@FH=MEMIJK@AJMFH=M=H=JK=?OJHOEJAHAIK IEêFHA@IJ=MEOE@EA@E=EFH=M=EIK= M= ?EMO?D@FMEA@EMFIE?DJAHEM FH=ME?O?DMêOKEAEA?E ) OK=JMEFIKCEM=EAIEêJAIJ=EK@IJêFEMIOIJEAMHO@KAJM=@ ?O+,MHJO==?AMJAIJ=?DKHIOM IJ=ME B=KJ=JOMAKKFAEAE=JHA EAKI O=MIAK¿OJA=FHO=@MFHOF=@KH=@O=@H?AMIF?A`F=JH IJH= IE ¿E9EO?DFHOF=@=?D==?AE=KHIOM MH=K EEAIK¿ JAK = OK¿OJMEMO H=A@ FHA@IJ=MEO?D¿EM ?E=FHO=@MFHOF=@KIFE =FEJ===@MOIJ=EAFHOJOM=@AFEAEê¿OEAFEAEê¿O`F=JHIJH=$ IE ¿E2HOFEIO=MEAH= @@=JMAEBH=?A@I ?AIEê@@=ACJOFKKMO= JHA=A¿OMH?EKM=Cê )E=KJH=E=?A=HE=9=H@OIEE9IFE?OEAFI @FMEA@E= ?E=FAJ EFHO@=J FI?ACO?DMHMKMM=F=M=AFHAK¿OJME=JH=I=?E 2HA@IJ=MEAMHOI A@OEAFHFO? ==¿@=HAJ=JH=I=?=MO=C==¿@H=M IKJ=?EFH=ME=JHAKJHA =FHA@IJ=MEI?ACM?AEE? ?E@=AJH=I=?E =MIAEAIKCAIJEAC ?AIK¿OFFH=MEA=M=HJ ?EAHOJHO?AJAIE ¿E ê@ê =H @M@Eê?O=HMEA¿=@EAê¿A ê@EA=M=@AM@=IOHOIJOHMF IEAEA?E?DIJIKMFH=ME?O?DECIF@=H?O?D 9=HI=M=CHK@EA $H 0=H=@=HI?DAH 8111 8 )KJH 0EAHEJIJAAE?D@EAMAEIFH=?DECA5=KCLKIJAHLAHJHCAK@@KAJALH MA?DA AE@AH/Hü@KCK@*AJHAE KCL0=@AICAIAI?D=BJAFEI?DA4A?DJIDEBHAE?D IAEA ,EAHECE=JANJAIE@EFEI?DAH5FH=?DALAHB=IIJK@HE?DJAIE?D=?DFEI?DA4A?DJ 5EAAJIJ=@A=AI=JE@AH=AE9=H@OIE2=HJAHIEJMA?DAHE?DAEAB=IJAD DHECAKI=A=H AEJLAH E@AJ,=AIIE?DKKHEIJEI?DA.=?DJANJA=KIKJAHI?DEA@E?DA4A?DJI AHAE?DAD=@AJEIJEDHA5FH=?DAEJKJAHFEEAHJM=IA AB=I@AHAÜ AHIAJKC?D=H= JAHEIEAHJ*AE@AH)KIM=D@AH8AHJH=CIJANJA=EDHAB=?DE?DA/AD=J@AH8HH=CK ,=I*K?DHE?DJAJIE?DEAHIJAHEEA=2AHIA@EAEJ2=HJAH=KI@A@AKJI?DIFH=?DECA 4=KAEAMEHJI?D=BJE?DAKI=A=H AEJF=AK@DEAHKAJIFHA?DA@AI8AHJH=CI=JAHE= =?DFEI?DA4A?DJEFEI?DAHK@@AKJI?DAH5FH=?DA AJECA,=I*K?DEIJCAE?DAH =ßA=KHEIJAKH=IJK@AJAIMEAÜ AHIAJAHK@,AJI?DAH=@HAIIEAHJ@EAIE?DBüH@EA AD=@AJA4A?DJICA EAJAEJAHAIIEAHAK@I=?DCAHA?DJAÜ AHIAJKCALFEI?DAKHEIJE I?DA.=?D ACHEBBAEI,AKJI?DAIK?DA KHAE?DJAHA0=@D= KCIE@=AKIJAH@KAJA=KB@AH AECABüCJA+,LAHBüC =H,EA E@A,KAJAEJKHIEL5?DHEBJCAAAE?DAJA6ANJF=II=CAIJAAB=KJ=JELA-HC KCA@AIAMAEECA,KAJI@=H@EAE?DJEAH8AHMA@KCBE@AüIIA*E.=A @AI)KBIE?DJIH=JIE@AH/AIAI?D=BJEJ AI?DHJAH0=BJKC`IEADA5AEJA !1=@AHA.A AAE?DA6ANJF=II=CAEKHIEL5?DHEBJK@EJ5?DHCIJHE?DLAHIADA@=IIAEALAD HAHACE?DAEJAKMDAEIJ*E@AH/AIAI?D=BJEJ AI?DHJAH0=BJKC,=I5J= =FEJ=MEH@@KH?D /A@AE=CA5=?DAE=CA =KBCA H=?DJ`IEADA5AEJA .KßJAAJD=JA KIJE?DA1BH=JEA AüCE?D@AIAMAEECA8AHJH=CIJOFI=KBMA?DA@=I)KCAAHK HE?DJAEIJ 9A@AH@AH)KJH?D@EA=AE9=H@OIE2=HJAHIü AHADA@EA8AH=JMHJKCBüH @EA8IJ@ECAEJK@/AAECAJDAEJ@AHAEAAKIJAHLAHJH=CIJANJABüH@EAAMAEICAF=JA 6H=I=JE*AE@ALHCAIJAJAKIJAHJANJAD=@AJAIIE?DK ßA8HI?DCAA@A HAJA6H=I=JEDECACAAHBH@AHJAEA@AI=@EA0EKEADKCAEAIKHEIJA@A=A JELAK@7IJ@A@AI-EAB=ICA=KKI?DE@AHIE@ .üH=A)HACKCA@EA=KB@EA8AH AIIAHKC@AIB=?DE?DA1D=JI@AH6ANJI=KCEA A EE?DIADH@= =HK@DBBA@=II@=ILHCAACJA9AHAEA*AEJH=CKMAEJAHAKJ HECA@A)KI =K@AH@AKJI?DFEI?DAKHEIJEI?DAK@MEHJI?D=BJE?DA*AEADKCAAEIJAJ 0=H=@=HI?DAH 9=HI?D=K,AA AH $ 1: 5FEIJHA ?E @9O@=M?O 8 @)KJH= 8111 9HOKMEFEI  4@E=1=(cid:28)AEAIFE )5F=CH=E? @FMEA@E= ?E  2A?E?JM@=ME =E=IFE  2A?E?JM@==?A=HEEFH=MA@@E==E=MEEAEKMIFE=  ! 7M=IFE  *5F==@OJM= ! 7M=IFE ! +5F==M=  #7M=IFE  ,5F=?OME= $7M=IFE -2HKEAEAMIFOFHA@IE.ME.?EK #$ 2HKEAEAMIFOFHA@IE ME ?EKEJLAJKHA #$ 4@E=11HC=E=?=EBK?M=EAIFE $ )IE.C=K@E=M  9H  9EIAMFEI@IE CEK@E=M *CH=@AE=MIFEM  =FHIAEA=CH=@AEAMIFEM  2A?E?JM@HAFHAAJM=E=MIFE==CH=@AEKMIFEM  2HJAMO?=ACCH=@AE=  ! 2HJ=@MO?=ACCH=@AE= +=H @ $  7?DM==CH=@AE=MIFEMFM=EK?==H @K $ # 7?DM==CH=@AE=MIFEM@M=EK?==H @K $ 4AOC=?=?==H @K   7?DM===H @K  : 1D=JILAHAE?DEI 80AH=KICA AH 811 8)KJH 1: KIJAHLAHJHCAK@I?DHEBJIJA  =FEJA1/AIAI?D=BJICH @KC ! )/AIAI?D=BJEJ AI?DHJAH0=BJKC # 8=?DJKH/AIAI?D=BJICH5@KC # 8=?DJB5HAEA=AEK0=@AE=A@AI/AIAI?D=BJAHI  ! /AIAI?D=BJILAHJH=C ! *=@EJCAIAI?D=BJ !  /AIAI?D=BJILAHJH=C ! +BBAA0=@AICAIAI?D=BJ  #/AIAI?D=BJILAHJH=C  ,/AIAI?D=BJ HCAHE?DA4A?DJI $/AIAI?D=BJILAHJH=C -EJ8AJKHA8AHJH=C # /AIAI?D=BJILAHJH=C5 AHAEACAAEI=A7JAHADKCEJLAJKHA # =FEJA11HC=EI=JEK@*AJHAE A@AH/AIAI?D=BJ 0 $ ))JAEI K?D  KIJAH  )JH=C=KB-EJH=CKCILH=DAE)JAEI K?D ! */AIAI?D=BJAHLAHI=KCA # -E=@KCKH/AIAI?D=BJAHLAHI=KC # 8=?DJKH8AHJHAJKC@AI/AIAI?D=BJAHI=KB@AH/AIAI?D=BJAHLAHI=KC  2HJ@AHH@AJE?DA/AIAI?D=BJAHLAHI=KC  ! 2HJ@AH)K AHH@AJE?DA/AIAI?D=BJAHLAHI=KC  +/AI?DBJIB DHKC  /AIAI?D=BJAH AI?DKIIDEIE?DJE?D@AH*AIJAKCAEAI/AI?DBJIB5DHAHI # /AIAI?D=BJAH AI?DKIIDEIE?DJE?D@AH) AHKBKCAEAI/AI?DBJIB5DHAHI $ 45?JHEJJAEAI/AI?DBJIB5DHAHI   *AI?DKII@AH/AI?DBJIB5DHKC ! :1 5FEIJHA ?E ,2HKH=   ME=@?AEAK@EAAEKFHKHO ?A   ME=@?AEAK@EAAEKFHKHOI=EIJA $  ME=@?AEAK@EAAEKFHKHO@@E=MA   ME=@?AEA@M=EKFHKHO  -7@E=O  7M= O?E=K@E=M  ! 7M==IJ=MK?OMEAC=K@E==?D  7M==IJ=MKHAAIJHMAC=K@E==?D  $ # ME=@?AEA=IJ=ME=MOC= E ?EKMEAHOJA ?E  $ ME=@?AEA=IJ=ME=HA?AEKIE = AFEA?AE=  7?DM==CH=@AE=MIFEMMIFH=MEA@ HMACKHAE= K@E=M  $ 7?DM==CH=@AE=MIFEMMIFH=MEAFHOKIMACKHAE= K@E=M  .5JIKA@E=?E # =ME=@EAEAFMIJ=EKIJIKK@E=?E # 4@E=111= O?EAEAHK?D ?EFHAIF. # ! 7?DM==CH=@AE=MIFEM #$ ! 2A?E?JM@= O?E=EAHK?D ?E # ! 7M=F HA@E?JM=M= O?EKEAHK?D ?E $ !! 2HA@MIJ F=KM=IFHA@=COEAHK?D ?E ! 7M=IFHA@=COEAHK?D ?E= K@M=A  !# 9=HKM=KM=IFHA@=CO  !$ 7M=FHAEAIEAE=M=I ?EEAHK?D ?EHFH @= ?= $ 4@E=187MOD=@MAEEA@KAJOME =A $ )7MO=M=A@AIK?OMEAC  ! 7M=IFHA@=CO  ! 7M=IFHA@=CO=H=JO ! 7M=IFHA@=COFH=MA@KFK ! 7M=IFHA@=COFH=MAFEAHMKFK  7M=IFHA@=COFHA@IE EHIJM=  7M=@IJ=MO $ ! 7M=@EA  7M=H JO K@M=A # 7M==K=KEAI=AC $ 7M==K=KKCOJMAC !$ 7M=@EAHC=MO ! 7M=A=IECK ! 7M=KCO?AE= !! # 7M=FCO?E !!$ # 7M=A?AE= ! :11 ME K ?HFH @= ?= BK?M=EAIFE 1D=JILAHAE?DEI ,2HKH=-HJAEKC #  -HJAEKC@AH/AI=JFHKH= #  -HJAEKC@AH-EAFHKH=  -HJAEKC@AH.EE=FHKH=  9E@AHHKB@AH2HKH=  -/AI?DBJI=JAEA ! 8AHJH=CDEIE?DJE?D@AH8AHK AHKCL/AI?DBJI=JAEA ! ! 8AHJH=CDEIE?DJE?D@AH8AHFB@KCL/AI?DBJI=JAEA  4ACEIJAHFB=@LAHJH=C  # 2B=@CK ECAH-HHKCDEIE?DJE?D@AI-HI?DAI@AH.H@AHKCA  $ 2B=@CK ECAH-HHKCDEIE?DJE?D@AI8AHE?DJI=KB*AIE?DAHKC  # *AI?DKII@AH/AIAI?D=BJAHLAHI=KCE5=?DABHAEMEECAH-EEADKC L/AI?DBJI=JAEA  *AI?DKII@AH/AIAI?D=BJAHLAHI=KCE5=?DAM=CIAEEADKC L/AI?DBJI=JAEA  .*ADAHHI?DKCILAHDJEI # EJJAEKCDEIE?DJE?D@AH-JIJADKCAEAI*ADAHHI?DKCILAHDJEIIAI # =FEJA111-HMAH L/HK@IJ ?A@KH?D@EA/AIAI?D=BJ ## ! *AI?DKII@AH/AIAI?D=BJAHLAHI=KC # ! 8=?DJK-HMAH AEAHEACAI?D=BJ # ! 8AHJH=CDEIE?DJE?D@AH8AHEJJKC AE-HMAH AEAHEACAI?D=BJ $# !! 8HLAHJH=CDEIE?DJE?D@AI-HMAH IAEAHEACAI?D=BJ  ! ! =KBLAHJH=CDEIE?DJE?DAEAHK A =KJAEACAI?D=BJ8AHFBE?DJKCI  # !# =KBLAHJH=CKJAH*A@ECKCA8AHFBE?DJKCICAI?DBJ  # !$ =KBLAHJH=CEJ)KB=IIKCIAHHKC  =FEJA180=@AILAHJHCAK@=@AHAEJ@A*AJHAE A@AH/AIAI?D=BJ LAH K@AA,KAJA  )/AD@AELECAIAJ K?DJOFEIEAHJA8AHJHCA  ! =KBLAHJH=C ! =KBLAHJH=C=KB4=JA # ! =KBLAHJH=CEJ9EA@AH=KBIHA?DJ !! =KBLAHJH=CEJ8H=KBIHA?DJ  7JAHADAI=KBLAHJH=C  EABAHLAHJH=C $# ! 9AHLAHJH=C ! *=KJHCAHLAHJH=C # 9DH=KEAJLAHJH=C $ /AMAH AH=KEAJLAHJH=C ! 2=?DJLAHJH=C !# A=IEC8AHJH=C ! ! AEDLAHJH=C !! # ,=HADAILAHJH=C !! # )KBJH=C ! ! :111 K@8AHB5CKCICAI?DBJ 5FEIJHA ?E # 7M==CA?O= ! #!7M=EIK !# # 7M=FHAMK !$$ ## 7M=IFA@O?E ! #$ 7M=FHA?DM=E=HA?O=?O?D?@JCI= ?E ! # 7M=I=@K ! # 7M=@=HMEO ! $ # 7C@=FHIJ=  $ 7C@=MME KAIFHAI @MO  *1AKMO  $ 7M==MEO?E  $ 7M=BH=IOO  $! 7M=E?A?O= ! $ 7M=IFIHECK  $# 7M=@OIJHO K?O= $ $$ 7M= ME=@?AEAKIKCM=HAIEAIE CM ?E # $ 7M=KJIKH?ECK=@HEF=? $$ $ 7M==HAJECMIKJECM= $ 7M=HA=M= +2A?E?JM= # 2A?E?JMCA # 2A?E?JMH@=MA # 2A?E?JMI?ACA # ! 2A?E?JM@@E==E=MIFH=M=?D?AO?D # 2A?E?JM@==CA?E?AA #$ # ME=@?AEAKIJ=MEAEKFA?E=@=@H ?A # $ 2A?E?JMFH?AIMACA # 2A?E?JMFH?AIMAI?ACA # 4@E=8 ME =E= # $ )E=OEFHAIJ=?AE=IJIKM ME =EMO?D #  ME=@?AEAFJH ?AEKMH=MAM=EA@=F=JO # 7M=MEAEA@KCK #! 7M=FHA ?EA@KCK #! 7M=FHAAMKMEAHOJA ?E #! *= AFEA?AEA ME = # /M=H=?=@ HACMO=E=KMO # ! /M=H=?= =M= # 7M=KIJ=MEAEADEFJAE ## # 7M=FHAM=I?AE= ## $ =IJHACAEAFH=M=M=I ?E #$ 7M=FH ?AE= #  9HKKFAEACMAI=M=IAC # $ ,A=H=?=MAIM= # 2HKEAEAMAIMA #  ME=@?AEAF@@=EKIE ACAK?E=HJ 2+ # $ :18 1D=JILAHAE?DEI # )CAJKHLAHJH=C ! #! EIIEILAHJH=C !# # *ABH@AHKCILAHJH=C !$ ## 5FA@EJEILAHJH=C ! # #$ 8AHM=DHKCILAHJH=C ! # =CAHLAHJH=C ! # 5?DAKCILAHJH=C ! # 8AHCAE?D  $ 8AHCAE?D AE=DCECA4A?DJIIJHAEJ # *)@AHA8AHJHCA  $ )GKEIEJELAHJH=C  $ .H=?DEIA8AHJH=C  $! EALAHJH=C ! $ 5FIHEC8AHJH=C  $# 8AHJHEA ILAHJH=C $$ 8AHJH=CKH-H HECKCL*K?DD=JKCI@EAIJAEIJKCA # $ ,EAIJAEIJKCILAHJH=CDEIE?DJE?DKJIKH?EC $ $ =HAJEC+IKJEC8AHJH=C # $ 4A=A8AHJH=C ! +8=?DJA # /AAH=L=?DJ # /=JJKCIL=?DJ # 5FAE=L=?DJ #! ! 8=?DJK0=@AE=CAACADAEJA ## 8=?DJB5H)CAJKH # # *AIJAKCAEAIKIJAKCI AL?DJECJA # $ /AAH=2HAIIL=?DJ # ! 5FAE=2HAIIL=?DJ # # =FEJA88AH E@E?DAEJA # )@AHKCK@7CAIJ=JKCL5?DK@LAHDJEIIA # )KBHA?DKCIAHHKCI=J=DKCI=KBBH@AHKC # 5?DK@ ABHAEKCILAHJH=C #! 5?DK@5 AH=DALAHJH=C #!# ) JHAJKCILAHJH=C #! **AIE?DAHKCL8AH E@E?DAEJA # # /=H=JEA@AHCKJA8AHJH=CI=KIB5DHKC # # ! *=C=H=JEA # 8AHJH=C A5CE?D@AH*AIJAKCAEAH0OFJDA ##! # 5E?DAHKCI5 AHAECKCILAHJH=C ## $ 8AHAE =HKCAEAI-ECAJKILH AD=JI #$ *5HCI?D=BJILAHJH=C #  KIJAHAEAI=KICAB5JA-ECAMA?DIAI # 9A?DIAAHHKC # 9A?DIALAHAE =HKC # ! -HHKCDEIE?DJE?D@AHBHAEMEECA5E?D7JAHMAHBKC@AHM=CILIJHA?KC )HJ 2 # :8 5FEIJHA ?E 4@E=815JIKAFH=?O # )7M=FH=?. # 7M=FH=? =?=IEAHA O # ! 7M=FH=? =?=IHA O $ 7M=FH=? =HAIFH O $ # 7M=FH=? =?=I=IJ FIJM= $ *E==EMOFMEA@AEAM=HKMFH=?OEF=?O $ $ ME=@?AEAFH=?@=M?OMOFMEA@AEKM=HKMFH=?OEF=?O $  +=IM=E==JHA ?EIJIKKFH=?O $ +4ME =EAIJIKKFH=?O $  ME=@?AEAFH=?@=M?OHME =EKKMOFH=? =?=IEAHA O =?DM=EAHAIKMOFMEA@AE= $  ME=@?AEAFH=?@=M?OMOFMEA@AEKKMOFH=? AIH?AEA HAIKMOFMEA@AE= $ $ 2HKEAEAHME =EKKMOFH=? $  ME=@?AEAFH=?@=M?OHME =EKKMOFH=? AMOFMEA@AE= $! ,==KHA?E $!  7M===EAKHA?EM?=IEAJHM=E=IJIKKFH=?O $! ! 7M===EAKHA?EFKIJ=EKIJIKKFH=?O $ -9IF@FMEA@E= =JAHE==FH=?MEM $ $  7M=MIFA@FMEA@E= ?E=FMEAHAEAEA $ $ :81 1D=JILAHAE?DEI =FEJA81)H AEJILAHDJEI # ))H AEJILAHJH=C # ! )H AEJILAHJH=C=KBK AIJEJAAEJ # ! ! )H AEJILAHJH=C=KB AIJEJAAEJ $ )H AEJILAHJH=C=KB2H AAEJ $ # )H AEJILAHJH=CKH)KIDEBA $# *@AHKC M @ECKC@AH)H AEJIK@D A@ECKCA $ $ 5@ECKCIAHHKC@AI)H AEJCA AHI A5CE?D@AH@AHKC@AH)H AEJI $  8H5 AHCADA@A@AHKC@AI1D=JI@AI)H AEJILAHDJEIIAI $ ! +)KBIKC@AI)H AEJILAHDJEIIAI $ # )KBIKC@AI)H AEJILAHJH=CI@KH?D@A)H AEJCA AHKJAH-ED=JKC $ # )KBIKC@AI)H AEJILAHJH=CI@KH?D@A)H AEJCA AHKJAH)MA@KC $ )KBIKC@AI)H AEJILAHJH=CIE AE@AHIAEJECA-ELAHADA $ .HEIJIA)KBIKC@AI)H AEJILAHJH=CI@KH?D@A)H AEJCA AH $!! , 9AJJ AMAH ILAH J $!#  8AHJH=C A5CE?D@AH8AHAE =HKCAEAI9AJJ AMAH ILAH JI $!# ! 8AHJH=C A5CE?D@AH8AHAE =HKCAEAI9AJJ AMAH ILAH JI=?D)KBIKC $ -/AAEI=A=JAHEAA0=BJKC@AH)H AEJADAH $  8AHJH=CDEIE?DJE?D@AHCAAEI=A0=BJKCB5H=LAHJH=KJAI8AHCA $ @AH5@ECKCIBHEIJ @AHLAH5HJA5@ECKCIBHEIJ K@D A@ECKCA@AHKCI5@ECKC @AI)H AEJILAHDJEIIAI :811 :8111 9HOKMEFEI KIJAHLAHJHCAK@I?DHEBJIJA 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzory umów i pism. Tom 10. MUSTERVERTRÄGE UND -SCHRIFTSÄTZE. Wydanie polsko-niemieckie. Wzory umów i pism.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: