Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01011 037713 23426336 na godz. na dobę w sumie
XVI Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii Warszawa - Jachranka 2013. Przewodnik do sesji terenowych - ebook/pdf
XVI Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii Warszawa - Jachranka 2013. Przewodnik do sesji terenowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-1779-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> geologia i geografia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przewodnik do sesji terenowych dla uczestników XVI Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii”, odbywającego się w dniach 16–18 października 2013 r. w Jachrance pod Warszawą, przygotowany przez pracowników Wydziału Geologii UW. W kolejnych tekstach omówiono: budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne Kampinoskiego Parku Narodowego, sytuację panującą w Dolinie Wisły w Warszawie (ujęcie Wodociągu Praskiego) oraz na południe od Warszawy (Osieck, Czersk, Konstancin), a także problemy hydrogeologiczne związane z budową nowej linii metra oraz historię i funkcjonowanie filtrów warszawskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

hydr-ok 10/2/13 10:48 AM Page 1 Przewodnik do sesji terenowych XVI Sympozjum Wspó∏czesne Problemy Hydrogeologii Warszawa – Jachranka 2013 www.wuw.pl/ksiegarnia ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== FUNDACJA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO hyd-st 10/2/13 10:50 AM Page 1 Przewodnik do sesji terenowych XVI Sympozjum Wspó∏czesne Problemy Hydrogeologii Warszawa – Jachranka 2013 Warszawa 2013 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Autorzy Sesja 1 – Katarzyna Sawicka (Wydział Geologii UW), Jan Dzierżek (Wy- dział Geologii UW), Krzysztof Jóźwiak (Państwowy Instytut Geo- logiczny – Państwowy Instytut Badawczy), Anna Andrzejewska (Kampinoski Park Narodowy) Sesja 2 – Tomasz Gruszczyński (Wydział Geologii UW), Józef Mikołajków (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badaw- czy), Marzena Szostakiewicz-Hołownia (Wydział Geologii UW) Sesja 3 – Włodzimierz Humnicki (Wydział Geologii UW), Marcin Stępień (Wydział Geologii UW) Projekt okładki Wojciech Markiewicz Ilustracje na okładce „Źródła w Osiecku”; „Trasy sesji terenowych” Tomasz Gruszczyński Redakcja i korekta Barbara Nowak Skład i łamanie Barbara Obrębska © Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 Wydanie 1 ISBN 978-83-235-1199-1 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4 www.wuw.pl; e-mail: wuw@uw.edu.pl Dział Handlowy WUW: tel. (48 22) 55-31-333; e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl Księgarnia internetowa: www.wuw.pl/ksiegarnia ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Sesja terenowa nr 1 – Puszcza Kampinoska – skarby przyrody, historii i kultury zachodniego Mazowsza (Katarzyna Sawicka, Jan Dzierżek, Krzysztof Jóźwiak, Anna Andrzejewska) . . . . . . . . . . . . . 5 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Położenie i hydrografia Kampinoskiego Parku Narodowego . . . . 7 Budowa geologiczna Kampinoskiego Parku Narodowego . . . . . . 8 Warunki hydrogeologiczne Kampinoskiego Parku Narodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Punkt 1: Dębe – odsłonięcie w skarpie doliny Narwi . . . . . . . . . . 14 Punkt 2: Izabelin – Kampinoski Park Narodowy: zadania i działalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Punkt 3: Stanowisko wydm – procesy wydmotwórcze w Kotlinie Warszawskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Punkt 4: Długie Bagno – torfowisko jako ekosystem zależny od wód podziemnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Punkt 5: Palmiry – Muzeum Miejsce Pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Punkt 6: Wilcza Struga – początek głównego cieku KPN (kanał Łasica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Punkt 7: Sosna Powstańców – pomnik historii powstania styczniowego 1863 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Punkt 8: Plecewice – iły warwowe zastoiska warszawskiego . . . . 24 Punkt 9: Żelazowa Wola – Muzeum Chopina . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Sesja terenowa nr 2 – Dolina Wisły na południe od Warszawy – morfogeneza, wody podziemne i człowiek (Tomasz Gruszczyński, Józef Mikołajków, Marzena Szostakiewicz-Hołownia) . . . . . . . . . . . . . . 29 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Punkt 1: Ujęcie infiltracyjne Wodociągu Praskiego w Warszawie – „Gruba Kaśka” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Historia powstania ujęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Charakterystyka techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Rola infiltracji w uzdatnianiu wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Zagrożenia dla warszawskich ujęć infiltracyjnych . . . . . . . 35 Punkt 2: Do źródeł w Osiecku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Punkt 3: W stronę Czerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 222 – Dolina Środkowej Wisły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ochrona GZWP nr 222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Punkt 4: Tężnia w Konstancinie-Jeziornie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Sesja terenowa nr 3 – Filtry i metro warszawskie – stare i nowe problemy hydrogeologiczne stolicy (Włodzimierz Humnicki, Marcin Stępień) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Punkt 1: Stacja Uzdatniania Wody „Filtry” przy ul. Koszykowej (Filtry Lindleya) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Inne obiekty MPWiK w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Punkt 2: Problemy hydrogeologiczne związane z budową wybranej stacji centralnego odcinka II linii metra . . . . 60 Zarys historii budowy metra w Warszawie . . . . . . . . . . . . . 60 Druga linia metra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Zarys warunków geologicznych i hydrogeologicznych II linii metra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Materiały źródłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 4 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Katarzyna Sawicka Jan Dzierżek Krzysztof Jóźwiak Anna Andrzejewska SESJA TERENOWA nr 1 Puszcza Kampinoska – skarby przyrody, historii i kultury zachodniego Mazowsza Mazowsze. Piasek, Wisła i las. Mazowsze moje. Płasko, daleko – pod potokami szumiących gwiazd, pod sosen rzeką (...). Krzysztof Kamil Baczyński, „Mazowsze” (24.07.1943) Wprowadzenie Sesja terenowa obejmuje zachodni fragment Kotliny Warszawskiej, część doliny Wisły i jej tarasów na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN). Zostaną omówione procesy i zjawiska kształtują- ce rzeźbę i budowę geologiczną w wybranych punktach zwiedzanego terenu. W tym celu zostaną zaprezentowane odsłonięcia i stanowi- ska reprezentatywne m.in. dla iłów warwowych zastoiska warszaw- skiego, wydm i obszarów mokradłowych Kampinoskiego Parku Na- rodowego, a także zagadnienia związane z siecią hydrograficzną, warunkami hydrogeologicznymi i funkcjonowaniem sieci monitorin- gu wód podziemnych i powierzchniowych w obrębie parku. Oprócz walorów przyrodniczych, sesja terenowa obejmuje rów- nież znajdujące się w okolicach Puszczy Kampinoskiej miejsca o znaczeniu historycznym (Palmiry, Sosna Powstańców) oraz kultu- ralnym, m.in. Żelazowa Wola (ryc. 1). 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 r n j e w o n e r e t i j s e s a s a r T . 1 . c y R ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

XVI Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii Warszawa - Jachranka 2013. Przewodnik do sesji terenowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: