Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 003830 20651614 na godz. na dobę w sumie
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW – PORADNIK DLA PRACODAWCÓW - ebook/pdf
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW – PORADNIK DLA PRACODAWCÓW - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887214 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pracę można świadczyć na różnej podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Najpopularniejsza jest umowa o pracę, ale często strony wolą skorzystać z innych umów. Wybierając rodzaj zawieranej umowy, należy sprecyzować jej treść i typ. Umowa cywilnoprawna nie powinna określać obowiązków zleceniobiorcy, nie można bowiem zawierać umowy cywilnoprawnej na warunkach umowy o pracę. Ponadto przy zawieraniu umowy zlecenia należy dopilnować, aby minimalna stawka za godzinę wykonywania zlecenia nie była niższa niż 13 zł.

Poradnik w przejrzysty sposób opisuje najpopularniejsze formy zatrudniania pracowników, w tym pracowników tymczasowych (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 czerwca 2017 r.). Z publikacji czytelnik dowie się:

§ Jak prawidłowo zawrzeć umowę o pracę

§ Jakie są plusy i minusy umów cywilnoprawnych

§ Kiedy od umów cywilnoprawnych należy odprowadzać składki ZUS

§ W jaki sposób zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianach

§ Jak zawierać umowy o współpracy z samozatrudnionymi

Całość poparta praktycznymi wzorami dokumentów i przykładami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Umowa o pracę Zatrudnianie pracowników – poradnik dla pracodawców 1. Umowa o pracę Pracę można świadczyć na różnej podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Naj- popularniejsza jest umowa o pracę. Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę powinno nastąpić zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.). Jest to dosyć mocno sformalizowana forma współpracy z pracownikiem, gwarantująca mu najwięcej uprawnień. Umowa o pracę jest formą nawiązania stosunku pracy, która wymaga zarówno szczególnej treści, jak i trybu. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a praco­ dawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 k.p.). Jest to definicja stosunku pracy, przy czym zatrudnienie w wymienionych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. O tym, czy zawarta umowa jest umową cywilnoprawną czy umową o pracę, decydują warunki, w jakich umo­ wa jest faktycznie realizowana. Samo więc zatytułowanie umowy jako umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie przekreśla jeszcze faktu, że strony łączyła umowa o pracę. W przypadku gdy umowa zlecenia zawiera wszystkie niezbędne elementy umowy o pracę, pomimo nazwania jej umową zlecenia, osoba faktycznie będzie świadczyć pracę w ramach stosunku pracy. !   UWAGA Treść, a nie tytuł zawartej umowy, przesądza o tym, czy jest to umowa zlecenia, umowa  o dzieło czy umowa o pracę. Umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności (art. 29 § 1 k.p.): ■ rodzaj pracy, ■ miejsce wykonywania pracy, ■ wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, ■ wymiar czasu pracy, ■ termin rozpoczęcia pracy. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego uspra­ wiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym czy wy­ konywania pracy przez okres kadencji albo w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Gdyby z jakichś powodów umowa nie została jednak zawarta z zachowa­ niem tej formy, pracodawca powinien przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków (art. 29 § 2 k.p.). Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o: ■ obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, ■ częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, ■ wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, ■ obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, ■ układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 29 § 3 k.p.). lipiec 2017 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 7 (893) 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW – PORADNIK DLA PRACODAWCÓW
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: