Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 011817 21077989 na godz. na dobę w sumie
ŻYCIE NA MAXA, czyli sukces wbrew zasadom - książka
ŻYCIE NA MAXA, czyli sukces wbrew zasadom - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2935-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Można stawić czoła wrogiej armii, ale nie da się powstrzymać idei, na którą przyszedł czas.
Victor Hugo

Jak odkryć siebie na nowo i żyć według własnych reguł

Czytając tę książkę, wejdziesz w nową przestrzeń. Poznasz wiele szokujących prawd, założeń i teorii. Jeśli zastosujesz je w swoim życiu, odkryjesz nową rzeczywistość!

Może obudzisz się któregoś ranka i poczujesz, że rozumiesz, po co tu jesteś, ku czemu zmierzasz i jaki jest Twój prawdziwy cel. To bez wątpienia będzie wielki dzień, który rozpocznie nową erę w Twoim życiu, zainicjuje wielką zmianę i stanie się obietnicą nowej, szczęśliwej, prawdziwej przyszłości. Możesz czekać na to, że kiedyś spłynie na Ciebie objawienie, albo... możesz otworzyć się na nie i zaprosić do swojego życia - od razu!

Po to powstała ta książka. Jest niekonwencjonalna, bezczelna, szczera, autentyczna i bezkompromisowa - jest tym, czego Ci ostatnio w życiu brakowało!

Zaprojektuj swoje ŻYCIE NA MAXA!

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś rano wstawał z uśmiechem na ustach i dowiedział się, jakie to uczucie być zwyczajnie szczęśliwym. Możesz to zrobić - dla SIEBIE!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestsellery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl ŻYCIE NA MAXA, czyli sukces wbrew zasadom Autor: Paweł Sowa ISBN: 978-83-246-2935-0 Format: A5, stron: 192 Można stawić czoła wrogiej armii, ale nie da się powstrzymać idei, na którą przyszedł czas. Victor Hugo Jak odkryć siebie na nowo i żyć według własnych reguł • Wstrząsające wyznanie przemytnika narkotyków • Czy i komu wagina blokuje percepcję • Trzy kity fałszywych guru, które hamują Twój rozwój • Tajemnica koła życia i œmierci • Biologia komórkowa i szamanizm XXI wieku Czytając tę książkę, wejdziesz w nową przestrzeń. Poznasz wiele szokujących prawd, założeń i teorii. Jeœli zastosujesz je w swoim życiu, odkryjesz nową rzeczywistoœć! Może obudzisz się któregoœ ranka i poczujesz, że rozumiesz, po co tu jesteœ, ku czemu zmierzasz i jaki jest Twój prawdziwy cel. To bez wątpienia będzie wielki dzień, który rozpocznie nową erę w Twoim życiu, zainicjuje wielką zmianę i stanie się obietnicą nowej, szczęœliwej, prawdziwej przyszłoœci. Możesz czekać na to, że kiedyœ spłynie na Ciebie objawienie, albo… możesz otworzyć się na nie i zaprosić do swojego życia — od razu! Po to powstała ta książka. Jest niekonwencjonalna, bezczelna, szczera, autentyczna i bezkompromisowa — jest tym, czego Ci ostatnio w życiu brakowało! Zaprojektuj swoje ŻYCIE NA MAXA! • Na dobry początek — nie rób niczego wbrew sobie. • Potem — naucz się odkrywać siebie na nowo, znajdując to, co naprawdę w Tobie wartoœciowe. • Następnie — oducz się zbędnych bzdur, które przez lata wciskano Ci do głowy. • Wreszcie — sprawdź na własnej skórze, jak to jest, kiedy osiąga się maksymalne efekty minimalnym kosztem. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyœ rano wstawał z uœmiechem na ustach i dowiedział się, jakie to uczucie być zwyczajnie szczęœliwym. Możesz to zrobić — dla SIEBIE! Spis treĂci ZAMIAST WST}PU — indiañska przypowieĂÊ o tym, dlaczego wïaĂnie teraz trafiïeĂ na tÚ ksiÈĝkÚ Ostrzeĝenie ZAMIAST WPROWADZENIA Uruchom moc — Osobisty Wykrywacz Kïamstw CZ}¥m I „Przez ile dróg musi przejĂÊ kaĝdy z nas…” Rozdziaï 1. Przemytnicze olĂnienie, czyli lekcja za milion dolarów Rozdziaï 2. Ograniczenia percepcji, czyli wyprawa Kolumba i dwie czereĂnie w cipce Rozdziaï 3. Kasa, mózg i najwaĝniejsze organy Rozdziaï 4. Uwaĝaj — Bóg nie ma poczucia humoru! Rozdziaï 5. ¥mierÊ i narodziny. CzÚĂÊ 1 Rozdziaï 6. Kaĝdy siÚ moĝe pomyliÊ. Kropka! 9 13 17 23 25 45 53 61 67 79 8 ¿YCIE NA MAXA, C Z Y L I S U K C E S W B R E W Z A S A D O M CZ}¥m II Trzy grube kity, które wciska nam wspóïczesny Ăwiat i faïszywi guru Rozdziaï 1. Ewolucja jedzie na rÚcznym Rozdziaï 2. Dyma CiÚ ego, kolego! Rozdziaï 3. Prawo przyciÈgania czy prawo wyciÈgania 81 83 91 99 CZ}¥m III Szamañskie przebudzenie 111 Rozdziaï 1. Biologia komórkowa i szamanizm XXI wieku 113 Rozdziaï 2. NajwiÚksza tajemnica Ăwiata odkryta, czyli co to jest WHH? Rozdziaï 3. Stany odmienne, stany szczytowe Rozdziaï 4. Moje doĂwiadczenie Rozdziaï 5. Szamañska inicjacja. Kreta, maj 2010 123 131 135 139 Foster Perry, prawdziwy szaman w marynarce Dolce Gabbany 139 145 SkaczÈca mysz 151 Sekrety przeszïych wcieleñ ¥lepy marsz 154 156 ¥mierÊ i narodziny. CzÚĂÊ II CZ}¥m IV CzekajÈ na Ciebie prawdziwe sukcesy! Opinie klientów projektu Jak pokochaÊ dupka? 161 167 167 Rozdziaï 2. Ograniczenia percepcji, czyli wyprawa Kolumba i dwie czereĂnie w cipce Mïody mÚĝczyzna jest tak przepeïniony testosteronem, ĝe do- staje wzwodu, kiedy mocniej powieje wiatr albo kiedy popatrzy, jak pracuje mïot pneumatyczny. MÚĝczyěni sÈ w ogóle mono- tematyczni, ale ten okres jest wyjÈtkowy. Nie wiem, jak to przebiega u innych, ale ja przeszedïem ten okres swojego ĝycia jak chodzÈcy transparent z napisem: WI}CEJ SEKSU! Z jednym wyjÈtkiem. Podczas trzymiesiÚcznego zwiÈzku z ¿arminÈ byïem jak chodzÈcy transparent z napisem: JEST OK! ¿armina byïa nimfomankÈ z krwi i koĂci. Rude wïosy, sym- patyczna buzia, ïadny biust i w oczach ĝar. Byïa niewysoka i miaïa trochÚ krzywe nogi, ale w szkole podstawowej trenowaïa wyczynowo pïywanie i miaïa bardzo zgrabne ciaïo. Wiecie, u niektórych kobiet poĂladki koñczÈ plecy i juĝ. To wszystko. Za to u innych poĂladki sÈ poczÈtkiem wspaniaïej przygody. I to wïaĂnie byïa ¿armina. RobiliĂmy „to” wszÚdzie i na kaĝdy sposób. 46 CZ}¥m I „P R Z E Z I L E D RÓ G M U S I P R Z EJ ¥ m K A ¿ D Y Z N A S…” Wyczyny Kim Basinger i Mickeya O’Rourke’a w DziewiÚÊ i póï tygodnia to przedszkole integracyjne przy tym, co wypra- wialiĂmy z ¿arminÈ. Jedna z przygód miaïa jednak o wiele wiÚksze konsekwencje, niĝ mogïem przypuszczaÊ, i tak naprawdÚ potrzebowaïem pra- wie dwóch dekad, ĝeby zrozumieÊ, jak doskonale ilustruje… …OGRANICZENIA LUDZKIEJ PERCEPCJI! Ciekaw jestem, kto z Was oglÈdaï What the Bleep Do We Know, czyli „Co, do cholery, w ogóle wiemy?”. Ciekawy film, który w lekki sposób pokazuje, jak fizyka kwantowa potwierdza wglÈdy mistyków i nauki wielu newa- ge’owych guru. Dla jednych objawienie i prawda ostateczna, dla innych naciÈganie faktów i naduĝycie. W kaĝdym razie jednÈ z myĂli, które film udowadnia, jest to, ĝe obserwator ogranicza swojÈ percepcjÚ, czyli postrzeganie rzeczywistoĂci, wyïÈcznie do doĂwiadczeñ, które juĝ zna. (Czy nazwisko Mamoñ coĂ Pañstwu mówi?) I tak naprawdÚ jest to gïówna przyczyna cierpieñ na Ăwiecie. MówiÈc proĂciej, ludzie cierpiÈ nie dlatego, ĝe Ăwiat jest zbyt ubogi i nie oferuje im sposobów zrealizowania ich potrzeb, ALE DLATEGO, ¿E NIE MOGk WIELU RZECZY DOSTRZEC. To fascynujÈce zaïoĝenie. PomyĂl: teraz, kiedy podnie- siesz oczy znad ksiÈĝki, dostrzeĝesz przedmioty, które widziaïeĂ juĝ wczeĂniej. Normalne. Moĝe ïadne, moĝe brzydkie. Zwykïe. ALE… gdybyĂ zmieniï percepcjÚ, to rach-ciach, czary-mary i dostrzegïbyĂ wokóï siebie cuda i magiÚ. Moĝe anioïy, moĝe zmarïych przodków. Moĝe, patrzÈc na mebel, na którym siedzisz, wymyĂliïbyĂ milionowy biznes. A moĝe zobaczyïbyĂ swojego du- cha przewodnika, który powiedziaïby Ci dokïadnie, co masz zrobiÊ wïaĂnie w tym momencie ĝycia, w którym jesteĂ… Rozdziaï 2. Ograniczenia percepcji, czyli wyprawa Kolumba 47 Moĝe tak naprawdÚ widzisz to, ale lata szkoïy, strach przed wyĂmianiem i przekonanie: „Tak majÈ tylko wariaci”, sprawia, ĝe nazywasz to fantazjami czy wytworami umysïu, nie mówisz o tym nikomu i traktujesz ot, tak jak ulotkÚ reklamowÈ z Pizzy Hut. W filmie What the Bleep… ograniczenia percepcji obrazuje historia z 1492 roku — czasu, kiedy do brzegów Ameryki dotarïy trzy okrÚty pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba. Podobno, powtarzam, podobno Indianie patrzyli, skÈd przybywajÈ okrÚty, widzieli nietypowe marszczenie siÚ fal, ale NIE WIDZIELI SAMYCH OKR}TÓW. W ich doĂwiadczeniu nie istniaïo takie zjawisko jak „wielki okrÚt z peïnymi ĝaglami”, wiÚc patrzyli w jego kierunku i NIE WIDZIELI GO. OczywiĂcie krytycy filmu podnieĂli wrzawÚ: „A skÈd wiado- mo, co widzieli, a czego nie widzieli Indianie w 1492 roku?”. PoniekÈd sïusznie. Politycy zapominajÈ, co mówili, po tygodniu, wiÚc w gïowy Indian sprzed tylu lat moĝna wïoĝyÊ wszystko. Pomiñmy spory o wiarygodnoĂÊ informacji, bo najlepszym sÚdziÈ jest i tak wïasne doĂwiadczenie. Kiedy obejrzaïem film What the Bleep… i tÚ scenÚ z Indianami, którzy nie wi- dzieli czegoĂ, co mieli pod nosem, wróciïo do mnie wielkÈ pÚtlÈ wydarzenie sprzed prawie dwóch dekad. Byïo to doĂwiadcze- nie osobiste i bardzo intymne. Dlatego opiszÚ je… …BEZ PIKANTNYCH SZCZEGӒÓW! Kaĝdy moĝe wyobraziÊ je sobie na wïasnÈ odpowiedzialnoĂÊ. Mój zwiÈzek z ¿arminÈ wchodziï wtedy w najgorÚtszy okres. Pewnego dnia zostaliĂmy sami w domu ¿arminy, z tym ĝe nie mogliĂmy siÚ za bardzo rozpÚdzaÊ, poniewaĝ lada chwila mieli wróciÊ jej rodzice. 48 CZ}¥m I „P R Z E Z I L E D RÓ G M U S I P R Z EJ ¥ m K A ¿ D Y Z N A S…” SiedzieliĂmy obok siebie, a na stole staïy dwa plastikowe wia- dra peïne ciemnoczerwonych czereĂni. Hmm… CzereĂnie… Najpierw ja podaïem jej owoc z dziobka do dziobka… Aha- hah… Mmmmm… Potem ona rozgniotïa czereĂniÚ nad moim ramieniem i zlizaïa powoli sok… Potem ja. Potem ona. Potem ja. Potem ona. Aĝ tu bach!!! Otwarïy siÚ drzwi i z oddali dobiegïo donoĂne „AAAAA! Witajcie” jej taty i wylaïo nam kubeï zimnej wody na gïowÚ. Zanim jej rodzice dotarli do kuchni, zdÈĝyliĂmy jako tako doprowadziÊ siÚ do porzÈdku. Niemniej mieliĂmy powaĝ- ny problem. Mama zaraz po wejĂciu zajÚïa ïazienkÚ. ¿armina miaïa w sobie dwie czereĂnie. Ja miaïem w kieszeni jej majtki. ZdecydowaliĂmy siÚ jak najszybciej wyjĂÊ. Mieszkanie byïo na parterze. Na klatce schodowej staïo dwóch maïolatów. Kiedy znaleěliĂmy siÚ przed budynkiem, ¿armina chciaïa wïoĝyÊ pod spódnicÚ rÚkÚ i pozbyÊ siÚ czereĂni, kiedy nagle pojawiïa siÚ jej ciocia. I zaczÚïa sïodko-gïupie rodzinne pogaduszki. ¿armi- na dzielnie potakiwaïa, coĂ dopowiadaïa, ja z boku pÚkaïem ze Ămiechu. Niestety, nawet wytrenowane miÚĂnie majÈ ograniczo- nÈ wytrzymaïoĂÊ i kiedy moja dziewczyna kichnÚïa, staïo siÚ… PoĂrodku ciocinego ple-ple… …rozlegïo siÚ ciche pyk, pyk. Na chodnik upadïy dwie czereĂnie. Prosto spomiÚdzy nóg ¿arminy. I zrobiïo siÚ niesamowicie. Byïem bardzo ciekawy, jak zarea- guje ciocia, wiÚc uwaĝnie wpatrywaïem siÚ w jej twarz. PamiÚ- Rozdziaï 2. Ograniczenia percepcji, czyli wyprawa Kolumba 49 tam dokïadnie chwilÚ, kiedy jej zmysïy zarejestrowaïy pyk, pyk, upadek czereĂni na chodnik, a potem jej wzrok skierowaï siÚ wyĝej, na miejsce, z którego wypadïy. Widziaïem niemalĝe na jej twarzy Ălad procesu myĂlowego: CzereĂnie? OK, wiem, o co chodzi! Cipka? OK, teĝ wiem, o co chodzi! Ale czereĂnie wypadajÈce z cipki? Nie, nic takiego nie ist- nieje! W tej sekundzie jej twarz wygïadziïa siÚ i rozmawiaïa dalej jak gdyby nigdy nic. Nie byïa tak zdolnÈ aktorkÈ, ĝeby UDAWAm, ĝe nic nie widziaïa. Po prostu znalazïa siÚ w sytuacji, która prze- kroczyïa jej granice doĂwiadczenia, wiÚc odrzuciïa jÈ. W dodatku nie zwróciïa nawet uwagi, kiedy podaïem ¿ar- minie majtki niby chusteczkÚ do nosa. *** Mechanizm ograniczenia percepcji moĝna rozpatrywaÊ na wielu poziomach. Kiedy pomyĂlimy o Indianach, którzy nie zauwaĝyli Kolum- ba, to, szczerze mówiÈc, nie za bardzo nas to obchodzi. Kiedy pomyĂlisz o cioci ¿arminy, która nie zauwaĝyïa czere- Ăni… To co? Moĝe trochÚ Ămieszniej, ale teĝ nie za bardzo CiÚ to obchodzi. To w czym rzecz? Niestety, ten sam mechanizm dziaïa podobnie na wszyst- kich ludzi. Dziaïa na Ciebie i na mnie. Dopóki nie OTWO- RZYMY SWOJEJ PERCEPCJI, jesteĂmy aktorami caïy czas tej samej opery mydlanej. Kaĝdy widz wie, co powie i jak siÚ zachowa dowolna osoba na ekranie, Z WYJkTKIEM samych zainteresowanych. ZmieniajÈ siÚ osoby, fryzury, meble, ale 50 CZ}¥m I „P R Z E Z I L E D RÓ G M U S I P R Z EJ ¥ m K A ¿ D Y Z N A S…” nie zmieniajÈ siÚ takie wÈtki jak wielka miïoĂÊ, która oka- zuje siÚ toksyczna, zdrady, oszustwa w interesach itd. Dopóki nie otworzymy swojej percepcji na NOWE, odtwa- rzamy caïy czas ten sam scenariusz. Moĝna próbowaÊ zmiany przez mÈdre ksiÈĝki, wartoĂciowe kursy itd., ale gdyby spojrzeÊ z dystansu, to gïówne wÈtki powtarzajÈ siÚ regularnie jak pod- wyĝki cen za paliwo. Ale za to kiedy otworzysz swojÈ percepcjÚ, w Twoim ĝyciu mogÈ zaczÈÊ dziaÊ siÚ cuda. Bo tak naprawdÚ cuda wydarzajÈ siÚ na Ăwiecie caïy czas. W momencie, kiedy czytasz to zdanie, ktoĂ odebraï wyniki badañ, które pokazujÈ, ĝe nieuleczalna choroba z niewyjaĂnio- nych powodów zniknÚïa. KtoĂ inny wïaĂnie zostaï milionerem. KtoĂ wygraï w totka. KtoĂ kocha siÚ z ukochanÈ osobÈ. KomuĂ urodziïo siÚ dïugo wy- czekiwane dziecko. Moĝna mieÊ duĝo pretensji do naszych czasów, ale faktem jest teĝ, ĝe ĝyjemy w czasach cudów. Bez specjalnej kokieterii — Ty teĝ jesteĂ cudem. Powaĝnie. Przecieĝ wystarczyïoby, ĝeby TwojÈ mamÚ w de- cydujÈcej chwili rozbolaïa gïowa, i nie istniaïbyĂ, i nie czytaïbyĂ wïaĂnie w tej chwili tej ksiÈĝki. Albo gdyby w wyĂcigu plemni- ków wygraï ten z lewej, to zostaïbyĂ na przykïad mïodszym refe- rentem w powiatowym urzÚdzie miasta. Prawdziwe otwarcie percepcji nie jest superïatwe i nie wiem, czy jest moĝliwe dziÚki lekturze tej ksiÈĝki. JeĂli siÚ nie uda, to przeczytasz tylko fajnÈ ksiÈĝkÚ. Ale za to jeĂli siÚ uda, to wej- dziesz w innÈ rzeczywistoĂÊ. Cuda… Magia… Rozdziaï 2. Ograniczenia percepcji, czyli wyprawa Kolumba 51 ProszÚ, przewróÊ kartkÚ dopiero wtedy, kiedy rozpoznasz, w jakim miejscu swojego ciaïa zaczynasz czuÊ rosnÈcÈ ekscytacjÚ. OK?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ŻYCIE NA MAXA, czyli sukces wbrew zasadom
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: