Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 000500 24505154 na godz. na dobę w sumie
Zaatakuj swój dzień, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarządzanie czasem w biznesie i na co dzień - ebook/pdf
Zaatakuj swój dzień, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarządzanie czasem w biznesie i na co dzień - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8810-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).
Wielcy ludzie znają siebie i potrafią mądrze korzystać ze swojego czasu oraz swych talentów. Przeczytaj tę książkę i osiągnij wielkość!
Bill J. Bonnstetter

Nie bój się jutra, niech jutro boi się Ciebie!

Jesteś wiecznie zabiegany? Masz milion spraw na głowie? Myślisz, że nawet gdybyś miał podręczny wehikuł czasu, to i tak nie udałoby Ci się zrobić wszystkiego w terminie? Nie trać ducha, kawaleria już nadciąga z odsieczą! To właśnie z myślą o ludziach takich jak Ty powstał ten innowacyjny i praktyczny poradnik, dzięki któremu odzyskasz swoje życie!

Dzięki tej książce poznasz szybkie, elastyczne i łatwe w stosowaniu metody zarządzania czasem, staniesz się bardziej produktywny i szczęśliwszy! Zorganizuj się i czerp z życia pełnymi garściami!


Mark Woods ma osiemnastoletnie doświadczenie w dziedzinie szkoleń firmowych, zarządzania projektami, sprzedaży i marketingu. Korzysta ze swojej wiedzy, by tworzyć strategie zorientowane na wyniki, umożliwiające osiągnięcie maksymalnej efektywności i wydajności w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Trapper Woods był uznanym ekspertem ds. zarządzania czasem, specjalizującym się w obszarze relacji z klientami, a także w działaniach mających na celu uzyskanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Zyskał sobie sympatyczny przydomek „Ojciec Czas”. Pokonał ponad cztery miliony kilometrów i wpłynął na życie kilkudziesięciu tysięcy ludzi w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Attack Your Day!: Before It Attacks You Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek ISBN: 978-83-246-8807-4 Authorized translation from the English language edition: Attack Your Day!: Before It Attacks You; ISBN 0133352854; by Mark Woods, Trapper Woods; published by Pearson Education, Inc, publishing as FT Press. Copyright © 2013 by Pearson Education All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by HELION S.A.. Copyright © 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/zaatak Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Podzi(cid:218)kowania .....................................................................................11 O autorach ...........................................................................................13 Wst(cid:218)p ..................................................................................................15 Rozdzia(cid:239) 1. Licz(cid:200) si(cid:218) dzia(cid:239)ania! Zegar nie dyktuje warunków. Nie b(cid:200)d(cid:283) niewolnikiem czasu .................................................................19 Rz(cid:200)dz(cid:200) aktywno(cid:258)ci ............................................................................................... 23 Aktywno(cid:258)ci nigdy nie s(cid:200) neutralne .................................................................... 24 Osi(cid:200)ga(cid:202) doskona(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ............................................................................................ 25 Trzy niesamowite dary ........................................................................................ 25 Rozdzia(cid:239) 2. Pokoloruj swoje wybory. Sztuka wyboru i odmawiania ....27 Zdob(cid:200)d(cid:283) to, czego pragniesz ............................................................................... 27 Przewiduj i antycypuj .......................................................................................... 29 Twórz i realizuj .................................................................................................... 31 Pokoloruj swoje wybory ....................................................................................... 32 STOP! Zrób to teraz ............................................................................................. 32 ID(cid:189)! Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) codziennych aktywno(cid:258)ci ......................................................... 33 UWAGA! Naprawd(cid:218) uwa(cid:285)aj! .............................................................................. 33 NIE! Nawet o tym nie my(cid:258)l! ................................................................................ 35 Matka mia(cid:239)a racj(cid:218) ................................................................................................ 35 Rozdzia(cid:239) 3. Przeno(cid:258) swój czas w kube(cid:239)kach. Dostrojenie narz(cid:218)dzi ......37 Przede wszystkim prostota .................................................................................. 38 Kube(cid:239)ek numer jeden — kalendarz z widokiem w uk(cid:239)adzie miesi(cid:218)cznym ... 39 Najwa(cid:285)niejsze spotkanie ..................................................................................... 41 Kube(cid:239)ek numer dwa — poczekalnia .................................................................. 43 Kube(cid:239)ek numer trzy — zadania dnia ................................................................. 47 Kube(cid:239)ek numer cztery — pojemnik pami(cid:218)ci .................................................... 50 Kube(cid:239)ek numer pi(cid:218)(cid:202) — dane pod r(cid:218)k(cid:200) .............................................................. 54 Kube(cid:239)ek numer sze(cid:258)(cid:202) — pojemnik komunikacji ............................................. 55 9 Kup książkęPoleć książkę 10 Spis tre(cid:258)ci Rozdzia(cid:239) 4. Przygotowanie zawarto(cid:258)ci talerza. Pomy(cid:258)l o granicach szablonu… ..............................................................59 Poniewa(cid:285) jeste(cid:258) tego wart .................................................................................... 65 Pi(cid:218)(cid:202) razy rezultat .................................................................................................. 66 Opanuj system raz dwa! ...................................................................................... 69 Co masz dzi(cid:258) w swoim menu? ............................................................................. 73 Jak osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) najlepsze rezultaty? ....................................................................... 74 Rozdzia(cid:239) 5. Nie pozwól sobie na niedosyt! Wykorzystaj gibkospryt! Poznaj sztuk(cid:218) natychmiastowej adaptacji do otoczenia .......77 Najnowsza i najlepsza umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) w sztuce przetrwania .............................. 78 B(cid:200)d(cid:283) tam, gdzie jeste(cid:258) .......................................................................................... 80 Rób to w swoim stylu ........................................................................................... 81 Rozdzia(cid:239) 6. Hokus-pokus i fokus. Spraw, (cid:285)eby znikn(cid:218)(cid:239)y wszystkie poch(cid:239)aniacze czasu ................................85 Najpierw Ty .......................................................................................................... 85 Rozpraszacze — narzucone samemu sobie, wynikaj(cid:200)ce z wewn(cid:218)trznych motywacji .............................................................................................................. 86 Rozpraszacze systemowe wynikaj(cid:200)ce z uwarunkowa(cid:241) zewn(cid:218)trznych ............ 89 B(cid:200)d(cid:283) silny .............................................................................................................. 90 Poprawa jako(cid:258)ci (cid:285)ycia .......................................................................................... 92 Zdob(cid:200)d(cid:283) to, czego pragniesz ............................................................................... 93 Konkluzja. Obiad z przyjacielem z Ksi(cid:218)(cid:285)yca .........................................95 101 strategii produktywno(cid:258)ci ..............................................................99 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 1. Licz(cid:200) si(cid:218) dzia(cid:239)ania! Zegar nie dyktuje warunków. Nie b(cid:200)d(cid:283) niewolnikiem czasu Przeczyta(cid:239)e(cid:258) wszystkie najlepiej sprzedaj(cid:200)ce si(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)ki na temat zarz(cid:200)dzania czasem i efektywno(cid:258)ci. Na pocz(cid:200)tku wydawa(cid:239)o Ci si(cid:218) nawet, (cid:285)e chwyci(cid:239)e(cid:258) byka za rogi. Te ksi(cid:200)(cid:285)ki s(cid:200) naprawd(cid:218) dobre! Mimo to nie uda(cid:239)o Ci si(cid:218) wdro(cid:285)y(cid:202) w (cid:285)ycie, drogi Czytelniku, zawartych w nich wskazówek albo te(cid:285) udawa(cid:239)o Ci si(cid:218) to tylko przez krótki czas, bo w pewnym momencie stwierdzi(cid:239)e(cid:258), (cid:285)e tylko bardziej komplikuj(cid:200) i tak ju(cid:285) nie(cid:283)le skomplikowany (cid:258)wiat. Trud- no zapami(cid:218)ta(cid:202) te wszystkie regu(cid:239)y i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, nie mówi(cid:200)c ju(cid:285) o ich zastosowaniu! Problem z niektórymi ze znanych strategii zarz(cid:200)dzania czasem polega na tym, (cid:285)e wiele z nich nie pasuje do dzisiejszej wysokiej intensywno(cid:258)ci (cid:285)ycia w szybko zmieniaj(cid:200)- cym si(cid:218) otoczeniu, w (cid:258)wiecie, w którym trzeba wykaza(cid:202) si(cid:218) umie- j(cid:218)tno(cid:258)ci(cid:200) dotrzymywania kroku i szybkiego reagowania. Dzisiaj potrzebujemy natychmiastowych, elastycznych i… po prostu dziecinnie prostych rozwi(cid:200)za(cid:241), które pomog(cid:200) nam zr(cid:218)cz- niej nawigowa(cid:202) w nurcie czasu, jakim dysponujemy. Czy istnieje (cid:239)atwiejszy sposób radzenia sobie z wyzwaniami sta- wianymi przed wspó(cid:239)czesnym cz(cid:239)owiekiem w tym pe(cid:239)nym chaosu (cid:258)wiecie? Uwa(cid:285)amy, (cid:285)e tak! 19 Kup książkęPoleć książkę 20 Licz(cid:200) si(cid:218) dzia(cid:239)ania! Zegar nie dyktuje warunków Teraz wiesz ju(cid:285), w czym tkwi problem: zmieni(cid:239)y si(cid:218) czasy. Nie chodzi o to, (cid:285)e zmieni(cid:239) si(cid:218) „czas” jako taki. Nie. Nic z tych rze- czy. Zmieni(cid:239)o si(cid:218) otoczenie, w którym (cid:285)yjemy. To nie tak, (cid:285)e nie mamy wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)o czasu — mamy go wszak tyle samo co zawsze i tyle samo b(cid:218)dziemy go mieli w przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Problem polega na tym, (cid:285)e w ten sam odcinek czasu, jaki mamy do swojej dyspozycji na tym (cid:258)wiecie, musimy wcisn(cid:200)(cid:202) wi(cid:218)cej wydarze(cid:241) i aktywno(cid:258)ci. Po cz(cid:218)(cid:258)ci wynika to z rozwoju technologii, pojawienia si(cid:218) internetu i oczekiwa(cid:241), aby dysponuj(cid:200)c mniej- szymi zasobami, dokona(cid:202) czego(cid:258) wi(cid:218)cej. Jeste(cid:258)my online 24 go- dziny na dob(cid:218), 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Wszyscy ci(cid:200)gle czego(cid:258) od nas chc(cid:200), a my prawie nigdy nie mamy szansy, by spo- kojnie z(cid:239)apa(cid:202) oddech. W taki to w(cid:239)a(cid:258)nie sposób stali(cid:258)my si(cid:218) „spr(cid:218)- (cid:285)arkami (cid:285)ycia”, staraj(cid:200)c si(cid:218) skompresowa(cid:202) nierealistyczn(cid:200) liczb(cid:218) zdarze(cid:241) w naszym codziennym minutowym przydziale czasu. Wszystko to spowodowa(cid:239)o zmian(cid:218) paradygmatu. Paradygmat to pewien wzór sposobu my(cid:258)lenia. Dawniej umieli(cid:258)my oddzieli(cid:202) prac(cid:218) i (cid:285)ycie osobiste wyimaginowan(cid:200) lini(cid:200) wyznaczaj(cid:200)c(cid:200) granic(cid:218). Dla wi(cid:218)kszo(cid:258)ci z nas takie rozwi(cid:200)zanie dzi(cid:258) ju(cid:285) si(cid:218) nie spraw- dza. W przypadku pewnej grupy ludzi nigdy si(cid:218) nie sprawdza(cid:239)o. Wynika(cid:239)o to po prostu z tego, (cid:285)e (cid:285)ycie ludzi z tej grupy by(cid:239)o zbyt skomplikowane. Kiedy oddzielamy prac(cid:218) i (cid:285)ycie osobiste, tworz(cid:200)c jak(cid:200)(cid:258) sztuczn(cid:200) granic(cid:218) tych dwóch sfer (cid:285)ycia, stawiamy je w opozycji do siebie. A to sprawia, (cid:285)e znajdujemy si(cid:218) pod co- raz wi(cid:218)ksz(cid:200) presj(cid:200). Mamy poczucie winy niezale(cid:285)nie od tego, na któr(cid:200) sfer(cid:218) (cid:285)ycia zwracamy akurat baczniejsz(cid:200) uwag(cid:218). W nowym paradygmacie mamy spojrze(cid:202) na nasz(cid:200) prac(cid:218) i (cid:285)ycie osobiste jak na ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) — (cid:285)ycie zawodowe i osobiste zintegrowane w ci(cid:200)gu 24 godzin dnia. By(cid:202) mo(cid:285)e wyda Ci si(cid:218), (cid:285)e taka integracja jest czym(cid:258) niepo(cid:285)(cid:200)da- nym. Mo(cid:285)e nawet uznasz, (cid:285)e co(cid:258) takiego wygl(cid:200)da jak ostatni Kup książkęPoleć książkę Zaatakuj swój dzie(cid:241), zanim on zaatakuje Ciebie! 21 gwó(cid:283)d(cid:283) do trumny równowagi pomi(cid:218)dzy prac(cid:200) a (cid:285)yciem osobi- stym. Bo czy(cid:285) taka równowaga nie oznacza równego podzia(cid:239)u? To znaczy równego dzielenia czasu mi(cid:218)dzy prac(cid:218) a (cid:285)ycie prywatne? Nie! Takie rozwa(cid:285)ania s(cid:200) efektem przywi(cid:200)zania do starego spo- sobu my(cid:258)lenia. Dzisiaj s(cid:239)owo równowaga ma inne znaczenie. Chodzi w nim o utrzymywanie równowagi w morzu zmian. A co(cid:258) takiego wy- maga gibkosprytu. No dobrze… Nie (cid:258)miej si(cid:218). W(cid:239)a(cid:258)nie wymy(cid:258)li- li(cid:258)my to s(cid:239)owo. Chyba jednak zgodzisz si(cid:218), (cid:285)e ten termin ma sens! Gibkospryt aktywno(cid:258)ci to zdolno(cid:258)(cid:202) adaptacyjna, umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) przystosowania si(cid:218) do zmian zachodz(cid:200)cych w ci(cid:200)gu dnia, z jed- noczesn(cid:200) umiej(cid:218)tno(cid:258)ci(cid:200) unikania sytuacji, w których uginamy si(cid:218) pod ci(cid:218)(cid:285)arem rzeczywisto(cid:258)ci. Gibkospryt to realizowanie codziennych zada(cid:241) przy zachowaniu maksymalnej elastyczno- (cid:258)ci. Jak mawia(cid:239) James Ballard: „Musimy nauczy(cid:202) si(cid:218) ta(cid:241)czy(cid:202) nawet wtedy, gdy kto(cid:258) wyci(cid:200)ga nam dywan spod nóg”. Chc(cid:200)c opanowa(cid:202) (wprost) dziecinnie (cid:239)atw(cid:200) now(cid:200) metod(cid:218) zarz(cid:200)- dzania czasem, najpierw musisz si(cid:218) nauczy(cid:202) „nowych kroków” wspominanego przez Ballarda ta(cid:241)ca. Zacznij od poznania i zaak- ceptowania prostych, ale znacz(cid:200)cych ró(cid:285)nic w nowym paradyg- macie czasu. Przedstawimy Ci teraz kilka stwierdze(cid:241) podkre(cid:258)laj(cid:200)cych ró(cid:285)nice pomi(cid:218)dzy nowym i starym paradygmatem. Zaakceptowanie no- wych sposobów zarz(cid:200)dzania czasem pozwoli Ci poczu(cid:202) si(cid:218) odrobin(cid:218) pewniej w otaczaj(cid:200)cym Ci(cid:218) chaosie. Stary paradygmat: równowaga oznacza równy podzia(cid:239) czasu po- mi(cid:218)dzy prac(cid:218) a (cid:285)ycie prywatne. Nowy paradygmat: równowaga to umiej(cid:218)tne balansowanie na morzu zmian. Stary paradygmat: akcent po(cid:239)o(cid:285)ony na wielozadaniowo(cid:258)(cid:202). Kup książkęPoleć książkę 22 Licz(cid:200) si(cid:218) dzia(cid:239)ania! Zegar nie dyktuje warunków Nowy paradygmat: podkre(cid:258)lenie roli zmienno(cid:258)ci zada(cid:241). Zajmo- wanie si(cid:218) przez ca(cid:239)(cid:200) dob(cid:218) na zmian(cid:218) prac(cid:200) i (cid:285)yciem prywatnym tak, (cid:285)e zapewnione jest pe(cid:239)ne zadowolenie z efektów w obu sfe- rach (cid:285)ycia. Stary paradygmat: praca jest maratonem z d(cid:239)ugimi godzinami ci(cid:218)(cid:285)kiej pracy i nieodpowiednio krótkim czasem odpoczynku. Nowy paradygmat: praca jest podzielona na seri(cid:218) sprintów prze- tykanych czasem satysfakcjonuj(cid:200)cego odpoczynku. Kluczowym elementem decyduj(cid:200)cym o osi(cid:200)gni(cid:218)ciu maksymalnej wydajno(cid:258)ci jest odpowiednie zarz(cid:200)dzanie energi(cid:200) ((cid:283)ród(cid:239)o: The Power of Full Engagement Jima Loehra i Tony’ego Schwartza1). Stary paradygmat: ograniczona dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202) pracownika po go- dzinach. Nowy paradygmat: osi(cid:200)galno(cid:258)(cid:202) pracownika po godzinach staje si(cid:218) standardem dzi(cid:218)ki nowym technologiom. Stary paradygmat: sta(cid:239)e dzienne harmonogramy i plany zaj(cid:218)(cid:202). Nowy paradygmat: elastyczne harmonogramy i plany zaj(cid:218)(cid:202) nie s(cid:200) wykute w kamieniu. Stary paradygmat: do pracy mo(cid:285)na „zasi(cid:200)(cid:258)(cid:202)” i j(cid:200) wykona(cid:202). Nowy paradygmat: praca ma form(cid:218) ci(cid:200)g(cid:239)(cid:200), rzadko daje si(cid:218) j(cid:200) wykona(cid:202) w ca(cid:239)o(cid:258)ci. Stary paradygmat: jedno narz(cid:218)dzie zarz(cid:200)dzania czasem stanowi kompletny system. Nowy paradygmat: kompletny system tworzy wiele wspó(cid:239)istniej(cid:200)- cych narz(cid:218)dzi. U(cid:285)ywamy zarówno papieru, jak i danych w formie elektronicznej. 1 Wydanie polskie: Pot(cid:218)ga pe(cid:239)nego zaanga(cid:285)owania, przek(cid:239)ad: Agata Kowalczyk, Amber, Warszawa 2004 — przyp. t(cid:239)um. Kup książkęPoleć książkę Zaatakuj swój dzie(cid:241), zanim on zaatakuje Ciebie! 23 Stary paradygmat: aktywno(cid:258)ci organizowane wed(cid:239)ug zegara. Nowy paradygmat: o priorytecie dzia(cid:239)a(cid:241) decyduj(cid:200): potrzeby, poziom praktyczno(cid:258)ci, wydajno(cid:258)(cid:202) i spontaniczno(cid:258)(cid:202). Innymi s(cid:239)owy: podejmujemy okre(cid:258)lone dzia(cid:239)ania wtedy, gdy maj(cid:200) naj- wi(cid:218)cej sensu, a nie na podstawie tego, co „mówi” nam zegar. Stary paradygmat: wydajno(cid:258)(cid:202) ocenia si(cid:218) na podstawie liczby godzin sp(cid:218)dzonych w biurze. Nowy paradygmat: wydajno(cid:258)(cid:202) ocenia si(cid:218) na podstawie efektyw- no(cid:258)ci wykonanej pracy. Chcieliby(cid:258)my jeszcze raz podkre(cid:258)li(cid:202), (cid:285)e czas si(cid:218) nie zmieni(cid:239). Nadal liczymy up(cid:239)ywaj(cid:200)cy czas, korzystaj(cid:200)c z tego samego ka- lendarza i zegara. I nadal up(cid:239)ywaj(cid:200)cy czas definiuje si(cid:218) na pod- stawie wyst(cid:218)powania po sobie ró(cid:285)nych zdarze(cid:241). Zdarzeniem jest co(cid:258), cokolwiek, co ma miejsce. W tej grupie s(cid:200) ludzkie aktywno- (cid:258)ci: to podstawowe cegie(cid:239)ki, dzi(cid:218)ki którym tworzymy projekt (cid:285)ycia w jako(cid:258)ci, której pragniemy. Rz(cid:200)dz(cid:200) aktywno(cid:258)ci W nowym paradygmacie zegar nie rz(cid:200)dzi (cid:258)wiatem. Najwa(cid:285)niej- sze s(cid:200) aktywno(cid:258)ci. Je(cid:258)li szukasz (cid:239)atwiejszego sposobu zarz(cid:200)dza- nia czasem, nie masz innego wyj(cid:258)cia jak tylko sta(cid:202) si(cid:218) skutecznym mened(cid:285)erem aktywno(cid:258)ci. Przyjrzyjmy si(cid:218) bli(cid:285)ej naturze aktywno(cid:258)ci opisanej w ksi(cid:200)(cid:285)ce Tick Tock! Who Broke the Clock? — Solving the Work-Life Balance Equation autorstwa dr. Williama A. Guillory’ego i Trappera Woodsa. Aktywno(cid:258)(cid:202) to co(cid:258), co robimy. Nawet spanie jest aktywno(cid:258)ci(cid:200). Od dnia, gdy wydali(cid:258)my z siebie pierwsze tchnienie (cid:285)ycia, a(cid:285) do ostat- niego oddechu — przez ca(cid:239)y czas podejmujemy ró(cid:285)ne dzia(cid:239)ania. Kup książkęPoleć książkę 24 Licz(cid:200) si(cid:218) dzia(cid:239)ania! Zegar nie dyktuje warunków Gdyby zastanowi(cid:202) si(cid:218) nad charakterem aktywno(cid:258)ci, mo(cid:285)na stwierdzi(cid:202), (cid:285)e w(cid:258)ród dzia(cid:239)a(cid:241) da si(cid:218) wyró(cid:285)ni(cid:202) pewne kategorie. Mo(cid:285)na je podzieli(cid:202) na: (cid:120) fizyczne, (cid:120) umys(cid:239)owe, (cid:120) nie(cid:258)wiadome, (cid:120) o d(cid:239)ugim czasie trwania, (cid:120) o krótkim czasie trwania. Aktywno(cid:258)ci nigdy nie s(cid:200) neutralne Pewne d(cid:239)ugotrwa(cid:239)e dzia(cid:239)ania mog(cid:200) przynosi(cid:202) bardzo niewielkie konsekwencje. Z kolei niektóre krótkotrwa(cid:239)e aktywno(cid:258)ci mog(cid:200) mie(cid:202) powa(cid:285)ne konsekwencje. Najwa(cid:285)niejsze jest, aby zrozumie(cid:202), (cid:285)e aktywno(cid:258)ci nigdy nie maj(cid:200) neutralnego charakteru. Przynosz(cid:200) nam korzy(cid:258)ci albo straty — zmieniaj(cid:200) jako(cid:258)(cid:202) naszego (cid:285)ycia na lep- sze albo na gorsze. Poni(cid:285)sze stwierdzenia dobrze ilustruj(cid:200) t(cid:218) tez(cid:218): (cid:120) Dzia(cid:239)ania zgodne z tym, co uwa(cid:285)amy za cenne, daj(cid:200) nam wi(cid:218)ksz(cid:200) satysfakcj(cid:218) ni(cid:285) inne. (cid:120) Dzia(cid:239)ania kreatywne podejmowane kolejno mog(cid:200) doprowadzi(cid:202) do osi(cid:200)gni(cid:218)cia po(cid:285)(cid:200)danego wyniku lub celu. (cid:120) Negatywne dzia(cid:239)ania powtarzane w kó(cid:239)ko mog(cid:200) równie negatywnie wp(cid:239)ywa(cid:202) na nasze samopoczucie. (cid:120) Powtarzane dzia(cid:239)ania pozytywne mog(cid:200) nas uczyni(cid:202) silniejszymi i poprawi(cid:202) nasze samopoczucie. (cid:120) Dzia(cid:239)ania powtarzane regularnie staj(cid:200) si(cid:218) nawykami. Nawyki mog(cid:200) by(cid:202) naszym najwi(cid:218)kszym b(cid:239)ogos(cid:239)awie(cid:241)stwem lub najgorsz(cid:200) zmor(cid:200). (cid:120) Gdy decydujemy si(cid:218) na wykonywanie pewnych dzia(cid:239)a(cid:241), mo(cid:285)emy jednocze(cid:258)nie wyklucza(cid:202) inne. Tu rzecz sprowadza si(cid:218) do wyboru. Kup książkęPoleć książkę Zaatakuj swój dzie(cid:241), zanim on zaatakuje Ciebie! 25 (cid:120) Mo(cid:285)emy zmieni(cid:202) jako(cid:258)(cid:202) naszego (cid:285)ycia poprzez zmian(cid:218) podejmowanych aktywno(cid:258)ci. (cid:120) Do(cid:258)wiadczamy w pe(cid:239)ni aktywno(cid:258)ci, gdy mo(cid:285)emy si(cid:218) na niej skoncentrowa(cid:202). (cid:120) Dzienna efektywno(cid:258)(cid:202) jest definiowana przez dzia(cid:239)ania, na które si(cid:218) decydujemy, i przez te, z których rezygnujemy. (cid:120) (cid:191)yjemy i umieramy z naszym wyborem aktywno(cid:258)ci. Osi(cid:200)ga(cid:202) doskona(cid:239)o(cid:258)(cid:202) Mam nadziej(cid:218), (cid:285)e dzi(cid:218)ki lepszemu rozumieniu zasad aktywno- (cid:258)ci czujesz w sobie wi(cid:218)ksz(cid:200) energi(cid:218) i jeste(cid:258) gotów do dzia(cid:239)ania. Jak(cid:285)e ekscytuj(cid:200)ca jest (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) tego, (cid:285)e aby by(cid:202) w czym(cid:258) do- brym — tzn. aby sta(cid:202) si(cid:218) cz(cid:239)owiekiem efektywnym, sprawnie pokonuj(cid:200)cym burzliwe wody dzisiejszego pe(cid:239)nego chaosu (cid:258)wiata — wystarczy umiej(cid:218)tnie dobiera(cid:202) aktywno(cid:258)ci. To (cid:239)atwe! Ci, którzy nie umiej(cid:200) dokonywa(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwych wyborów, stoj(cid:200) na przegranej pozycji, niezale(cid:285)nie od tego, czy chodzi o walk(cid:218) o awans, czy o dzia(cid:239)ania maj(cid:200)ce na celu realizacj(cid:218) (cid:285)yciowych marze(cid:241). Przede wszystkim nale(cid:285)y sobie u(cid:258)wiadomi(cid:202), (cid:285)e doskona(cid:239)o(cid:258)(cid:202) w sferze samozarz(cid:200)dzania tak naprawd(cid:218) jest równoznaczna z doskona(cid:239)o- (cid:258)ci(cid:200) zarz(cid:200)dzania w(cid:239)asn(cid:200) aktywno(cid:258)ci(cid:200). Trzy niesamowite dary Przejd(cid:283)my do absolutnych podstaw. Musisz zda(cid:202) sobie spraw(cid:218) z tego, (cid:285)e ka(cid:285)dy dzie(cid:241) przynosi trzy niesamowite dary. S(cid:200) to: (cid:120) Dar czasu, bez którego nie da si(cid:218) wykona(cid:202) (cid:285)adnych dzia(cid:239)a(cid:241). (cid:120) Dar energii osobistej niezb(cid:218)dnej do wykonania dzia(cid:239)a(cid:241). (cid:120) Dar wyboru, dzi(cid:218)ki któremu sami mo(cid:285)emy decydowa(cid:202), jakie dzia(cid:239)ania podejmiemy. Kup książkęPoleć książkę 26 Licz(cid:200) si(cid:218) dzia(cid:239)ania! Zegar nie dyktuje warunków Aby zmaksymalizowa(cid:202) korzy(cid:258)ci wynikaj(cid:200)ce z tych trzech wspa- nia(cid:239)ych prezentów otrzymywanych ka(cid:285)dego dnia od (cid:285)ycia, nale(cid:285)y odwo(cid:239)a(cid:202) si(cid:218) do nast(cid:218)puj(cid:200)cych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci zarz(cid:200)dzania aktyw- no(cid:258)ci(cid:200): 1. Wyboru aktywno(cid:258)ci. 2. (cid:165)ledzenia aktywno(cid:258)ci. 3. Aran(cid:285)owania aktywno(cid:258)ci. 4. Gibkosprytu aktywno(cid:258)ci. 5. Koncentracji na aktywno(cid:258)ci. Przedstawione podej(cid:258)cie, równoznaczne z dziecinnie (cid:239)atw(cid:200) re- alizacj(cid:200) zarz(cid:200)dzania czasem, jest po prostu metod(cid:200) zak(cid:239)adaj(cid:200)c(cid:200) jak najlepsze wykorzystanie pi(cid:218)ciu umiej(cid:218)tno(cid:258)ci zarz(cid:200)dzania aktywno(cid:258)ciami. Zapomnimy o wszystkich starych, dobrze znanych regu(cid:239)ach i zasadach, aby skupi(cid:202) si(cid:218) na tym, jak zosta(cid:202) najlep- szymi mened(cid:285)erami zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cymi w(cid:239)asnymi aktywno(cid:258)ciami. Wymienione umiej(cid:218)tno(cid:258)ci pozwol(cid:200) Ci unika(cid:202) niepotrzebnego stresu, poczucia przyt(cid:239)oczenia oraz pomog(cid:200) radzi(cid:202) sobie z prze- rwami i przeszkodami utrudniaj(cid:200)cymi prac(cid:218). Dzi(cid:218)ki temu (cid:239)a- twiej Ci przyjdzie cieszy(cid:202) si(cid:218) (cid:285)yciem. Tymczasem teraz nadszed(cid:239) czas, aby pokolorowa(cid:202) swoje wybory. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zaatakuj swój dzień, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarządzanie czasem w biznesie i na co dzień
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: