Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00089 005234 22562676 na godz. na dobę w sumie
Zabawa w programowanie. Język C dla nastolatków - ebook/pdf
Zabawa w programowanie. Język C dla nastolatków - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2296-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Napisz sobie swój własny program!


Programowanie w języku C wcale nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. W rzeczywistości może je opanować nawet uczeń podstawówki, o ile tylko będzie pamiętać o zasadach logiki oraz o przeznaczeniu poszczególnych elementów języka. Dlaczego więc tak trudno samemu nauczyć się programować? Przyczyna często tkwi w opisie języka programowania — podręczniki do nauki czyta się tak, jakby ich autorzy zapomnieli, dla kogo piszą. Jeśli nie masz ochoty przedzierać się przez specjalistyczny żargon, ale chcesz programować, ta książka pomoże Ci osiągnąć cel.

Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebuje początkujący programista — od wskazówek w kwestii instalacji odpowiednich programów, przez omówienie niezbędnych komend, stałych i zmiennych, aż do tablic i funkcji. Dowiesz się, jak działają pętle i operatory, do czego służą struktury i unie, jak działają kompilator, preprocesor i linker. Wreszcie zrozumiesz, o co chodzi z operacjami wyjścia i wejścia, a także nauczysz się zapewniać bezawaryjne działanie Twojego programu. I nagle okaże się, że odkrywasz całkiem nowy, fascynujący świat, a porozumienie z Twoim komputerem jest w gruncie rzeczy dziecinnie proste! Sprawdź to!

Programuj w języku C!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/zaprcn Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1491-7 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Rozdzia(cid:228) 1. O co tu chodzi? — opanujesz to w tydzie(cid:254) :) ..................................... 5 Rozdzia(cid:228) 2. Rozpocz(cid:246)cie pracy — zainstaluj odpowiednie programy ..................... 7 Rozdzia(cid:228) 3. Pierwszy program — ju(cid:276) programujesz! ........................................... 13 Rozdzia(cid:228) 4. Biblioteki i funkcje — jak to dzia(cid:228)a? ................................................ 19 Rozdzia(cid:228) 5. Zmienne i sta(cid:228)e — niezb(cid:246)dne elementy ........................................... 23 Rozdzia(cid:228) 6. Troch(cid:246) wi(cid:246)cej o funkcjach i zmiennych — zaczynamy rozwija(cid:232) skrzyd(cid:228)a ...................................................... 27 Rozdzia(cid:228) 7. Tablice — bardzo przydatna sprawa ................................................ 33 Rozdzia(cid:228) 8. Instrukcje warunkowe — wa(cid:276)ne i proste ......................................... 37 Rozdzia(cid:228) 9. Operatory — tak naprawd(cid:246) znasz to ju(cid:276) od podstawówki ................... 41 Rozdzia(cid:228) 10. Podstawy logiki. Nuda? Wcale nie! ................................................. 45 Rozdzia(cid:228) 11. P(cid:246)tle. Po co to? Po co to? Po co to? .............................................. 51 Rozdzia(cid:228) 12. Operacje wej(cid:264)cia i wyj(cid:264)cia oraz podstawowa obs(cid:228)uga b(cid:228)(cid:246)dów. Nareszcie! ...................................................................................... 57 Rozdzia(cid:228) 13. enum i typedef — przydatne bajery ................................................. 63 Rozdzia(cid:228) 14. Struktury i unie. Liczy(cid:228)em, (cid:276)e co(cid:264) takiego wymy(cid:264)lono ...................... 67 Rozdzia(cid:228) 15. Wska(cid:274)niki — pora na ma(cid:228)e wyzwanie .............................................. 71 Rozdzia(cid:228) 16. malloc i free oraz stos i sterta, czyli kilka s(cid:228)ów o pami(cid:246)ci operacyjnej ............................................. 75 Poleć książkęKup książkę 4 Zabawa w programowanie. J(cid:246)zyk C dla nastolatków Rozdzia(cid:228) 17. Operacje na plikach i parametry wej(cid:264)ciowe programu — zawsze chcia(cid:228)em to zrobi(cid:232) .......................................................... 79 Rozdzia(cid:228) 18. Preprocesor, kompilator i linker — to tylko gro(cid:274)nie brzmi ................ 83 Rozdzia(cid:228) 19. Pliki nag(cid:228)ówkowe oraz static i extern, czyli jak dzieli(cid:232) program i dlaczego? ............................................... 89 Rozdzia(cid:228) 20. Na koniec: to dopiero pocz(cid:241)tek wspania(cid:228)ej przygody! :) ................... 95 Skorowidz ...................................................................................... 97 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 3. Pierwszy program — ju(cid:276) programujesz! Masz ju(cid:298) wszystko, co jest potrzebne do programowania w j(cid:266)zyku C, wi(cid:266)c pora zaczyna(cid:252)! Uruchom edytor tekstu: 1. Naci(cid:286)nij ikon(cid:266) w lewym górnym rogu ekranu, tu(cid:298) pod napisem Ubuntu Desktop. Po pojawieniu si(cid:266) nowego okna wpisz s(cid:225)owo gedit, a nast(cid:266)pnie poni(cid:298)ej wybierz lewym przyciskiem myszy program o nazwie Text Editor. 2. W programie gedit wybierz File, a nast(cid:266)pnie Save As... Teraz zapisz plik w katalogu /home/user pod nazw(cid:261) program031.c 3. W tre(cid:286)ci pliku wpisz kod z listingu 3.1. Listing 3.1. Plik program031.c. Pierwszy program 1. #include stdio.h 2. 3. int main() 4. { 5. printf( Wlasnie zostales programista!\n ); 6. return 0; 7. } Nie zapominaj, aby za ka(cid:298)dym razem, gdy w programie wprowadzisz jakiekolwiek zmia- ny, zapisywa(cid:252) plik poprzez naci(cid:286)ni(cid:266)cie przycisku Save. W(cid:225)a(cid:286)nie napisa(cid:225)e(cid:286) swój w(cid:225)asny program w j(cid:266)zyku C. Niestety komputer nie wie, co z nim zrobi(cid:252). J(cid:266)zyk C jest zrozumia(cid:225)y dla ludzi, ale nie dla maszyn. To tak jak np. Francuz nie porozumie si(cid:266) z Polakiem bez znajomo(cid:286)ci cho(cid:252)by jednego wspólnego j(cid:266)zyka. Potrzebujemy t(cid:225)umacza i takiego t(cid:225)umacza posiadamy. Nazywa si(cid:266) on kompilatorem, a wspomagaj(cid:261) go dodatkowo preprocesor i linker. Jeszcze nie musisz rozumie(cid:252) tych nazw. Poznasz je na ko(cid:276)cu ksi(cid:261)(cid:298)ki. Teraz musisz jedynie wiedzie(cid:252), jak poprosi(cid:252) swego „t(cid:225)umacza” o pomoc. Poleć książkęKup książkę 14 Zabawa w programowanie. J(cid:246)zyk C dla nastolatków Pami(cid:246)taj, (cid:276)e (cid:276)aden znaczek nie jest tu przypadkowy. (cid:275)adna kropka, (cid:264)rednik czy spacja. Komputer jest urz(cid:241)dzeniem niezwykle precyzyjnym, wi(cid:246)c programuj(cid:241)c, musisz by(cid:232) bardzo ostro(cid:276)ny. Zauwa(cid:276) równie(cid:276), (cid:276)e w kodzie programu nie u(cid:276)ywamy polskich liter, poniewa(cid:276) czasami zamiast nich mo(cid:276)emy otrzyma(cid:232) dziwne znaczki. Z tego powodu b(cid:246)dziemy trzyma(cid:232) si(cid:246) tej zasady a(cid:276) do ko(cid:254)ca ksi(cid:241)(cid:276)ki. Pami(cid:246)taj równie(cid:276), (cid:276)e wszystkie programy w tej ksi(cid:241)(cid:276)ce zosta(cid:228)y przeze mnie przetestowane i na 100 dzia(cid:228)aj(cid:241). Je- (cid:276)eli u Ciebie wyst(cid:246)puje jaki(cid:264) b(cid:228)(cid:241)d, to przyczyn(cid:241) prawdopodobnie jest niedok(cid:228)adnie przepisany program. W tym celu: 1. Naci(cid:286)nij ikon(cid:266) w lewym górnym rogu ekranu, tu(cid:298) pod napisem Ubuntu Desktop. Po pojawieniu si(cid:266) nowego okna wpisz s(cid:225)owo terminal, a nast(cid:266)pnie poni(cid:298)ej wybierz lewym przyciskiem myszy program o nazwie Terminal. 2. W Terminalu wpisz poni(cid:298)sz(cid:261) komend(cid:266): cd /home/user a nast(cid:266)pnie wci(cid:286)nij Enter, aby wykona(cid:252) t(cid:266) komend(cid:266). 3. Wpisz w Terminalu komend(cid:266) ls, naci(cid:286)nij Enter i sprawd(cid:296), czy znajduje si(cid:266) tam nasz plik program031.c. Je(cid:286)li go tam nie ma, upewnij si(cid:266), (cid:298)e wszystkie wcze(cid:286)niejsze komendy wykona(cid:225)e(cid:286) poprawnie. 4. Je(cid:286)li wszystko przebieg(cid:225)o poprawnie, wpisz w Terminalu: gcc program31.c -o prog i oczywi(cid:286)cie naci(cid:286)nij Enter. Pami(cid:246)taj, (cid:276)e mo(cid:276)esz zmienia(cid:232) program gedit na Terminal i odwrotnie za pomoc(cid:241) kom- binacji klawiszy Alt+Tab. W tym celu naci(cid:264)nij i przytrzymaj klawisz Alt, a nast(cid:246)pnie naci(cid:264)nij jeden raz lub kilka razy klawisz Tab. Powiniene(cid:264) równie(cid:276) wiedzie(cid:232), (cid:276)e czasami system Ubuntu zablokuje ekran (je(cid:264)li b(cid:246)dziesz zbyt d(cid:228)ugo nieaktywny) i poprosi o wpi- sanie has(cid:228)a w celu jego odblokowania. Has(cid:228)o podawali(cid:264)my przy instalacji systemu i brzmi ono user. Wspaniale! Uda(cid:225)o Ci si(cid:266) przet(cid:225)umaczy(cid:252) Twój pierwszy program napisany w j(cid:266)zyku C na j(cid:266)zyk komputera. Twój t(cid:225)umacz o nazwie gcc przet(cid:225)umaczy(cid:225) plik program031.c na zrozumia(cid:225)(cid:261) dla komputera wersj(cid:266) o nazwie prog. Teraz rozumiesz ju(cid:298) znaczenie po- wy(cid:298)szej linii. Je(cid:264)li zmienisz cokolwiek w swoim programie, to znowu musisz poprosi(cid:232) „t(cid:228)umacza”, czyli program gcc, o ponowne t(cid:228)umaczenie. To tak, jakby polski kucharz wyda(cid:228) now(cid:241) wersj(cid:246) swojej ksi(cid:241)(cid:276)ki kucharskiej. Francuz, który ma star(cid:241) wersj(cid:246) ksi(cid:241)(cid:276)ki, nie dowie si(cid:246) o zmianach, chyba (cid:276)e t(cid:228)umacz ponownie j(cid:241) przet(cid:228)umaczy. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 3. (cid:105) Pierwszy program — ju(cid:276) programujesz! 15 Nasz program jest gotowy do uruchomienia! Aby go odpali(cid:252), musimy wpisa(cid:252) w Ter- minalu: ./prog i potwierdzi(cid:252) klawiszem Enter. W tym momencie na ekranie powinna pojawi(cid:252) si(cid:266) nast(cid:266)puj(cid:261)ca informacja: user@computer:~$ ./prog Wlasnie zostales programista! user@computer:~$ ~$ ./prog Jak to si(cid:266) sta(cid:225)o? Za par(cid:266) sekund wszystko zrozumiesz. Wyt(cid:225)umacz(cid:266) Ci to nie jak inni programi(cid:286)ci, lecz jak osoba, która kiedy(cid:286) próbowa(cid:225)a to zrozumie(cid:252) tak jak Ty. Przeanalizujmy, jak to zrobi(cid:225)e(cid:286). Spójrz na program031.c. Zaczniemy od tej linijki: printf( Wlasnie zostales programista!\n ); S(cid:225)owo printf informuje komputer, (cid:298)e chcesz wypisa(cid:252) na ekranie tekst. Wybrany tekst wpisujesz w okr(cid:261)g(cid:225)ym nawiasie i w cudzys(cid:225)owie, w ten sposób: printf ( wybrany tekst ); Na ko(cid:276)cu stawiamy (cid:286)rednik. W j(cid:266)zyku C stawiamy (cid:286)rednik na ko(cid:276)cu wi(cid:266)kszo(cid:286)ci linii. Informuje to nasz kompilator, (cid:298)e w tym miejscu ko(cid:276)czy si(cid:266) polecenie. Kiedy je prze- analizuje, przejdzie do kolejnych linii. Znak \n jest komend(cid:261) dla komputera, która ka(cid:298)e mu przej(cid:286)(cid:252) do nowej linii. Gdyby(cid:286)my usun(cid:266)li go z naszego programu, efekt by(cid:225)by ma(cid:225)o czytelny: gzp@gzp:~$ ./prog Wlasnie zostales programista!gzp@gzp:~$ ./prog Niestety komputer nie rozumie sam z siebie s(cid:225)ówka printf. W tym celu potrzebna jest mu „encyklopedia”, która wyt(cid:225)umaczy mu, co ma zrobi(cid:252), kiedy wpiszesz to s(cid:225)owo. Tak(cid:261) encyklopedi(cid:261) w naszym programie jest linijka: #include stdio.h Informuje ona komputer, (cid:298)e wszystkie potrzebne t(cid:225)umaczenia znajdzie w „encyklopedii” o nazwie stdio.h. Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) #include nazwa_encyklopedii informuje komputer, (cid:298)e wskazu- jemy na encyklopedi(cid:266) o nazwie nazwa_encyklopedii. W informatyce nie u(cid:298)ywamy jednak s(cid:225)owa „encyklopedia”, lecz „biblioteka”. Natomiast takie s(cid:225)owa jak printf nazywamy funkcjami. To znaczy, (cid:298)e funkcja printf wypisuje na naszym ekranie oczekiwany tekst, a informacj(cid:266), jak ma to zrobi(cid:252), odczytuje z biblioteki o nazwie stdio.h. Wyobra(cid:296) sobie, (cid:298)e nie masz poj(cid:266)cia o mechanice samochodowej, a kolega prosi, aby(cid:286) wymieni(cid:225) w samochodzie filtr oleju. Aby dowiedzie(cid:252) si(cid:266), jak to zrobi(cid:252), poszed(cid:225)by(cid:286) po porad(cid:266) do jakiego(cid:286) do(cid:286)wiadczonego mechanika samochodowego i wtedy poradzi(cid:225)by(cid:286) sobie bez problemu. Biblioteka stdio.h jest naszym do(cid:286)wiadczonym mechanikiem, a funkcja printf to pro(cid:286)ba kolegi. Poleć książkęKup książkę 16 Zabawa w programowanie. J(cid:246)zyk C dla nastolatków Na koniec zostaje nam jeszcze fragment: int main() { (...) return 0; } Teraz wystarczy, (cid:298)e zapami(cid:266)tasz, i(cid:298) w ten sposób b(cid:266)dziemy pisali wi(cid:266)kszo(cid:286)(cid:252) naszych programów. W miejscu, gdzie znajduje si(cid:266) (...), b(cid:266)dziemy pisali wszystkie instruk- cje, które komputer powinien wykona(cid:252). Dok(cid:225)adniej wyt(cid:225)umacz(cid:266) Ci to w pó(cid:296)niejszych rozdzia(cid:225)ach. My(cid:286)l(cid:266), (cid:298)e nadszed(cid:225) dobry moment na par(cid:266) s(cid:225)ów na temat ogólnych zasad programowa- nia. S(cid:261) to tak zwane dobre praktyki. Zauwa(cid:298)y(cid:225)e(cid:286) na pewno, (cid:298)e program, który przed chwil(cid:261) napisa(cid:225)e(cid:286), dziwnie wygl(cid:261)da. int main oraz nawiasy klamrowe zaczynaj(cid:261) si(cid:266) maksymalnie od lewej strony ekranu, a kolejne linijki zaczynaj(cid:261) si(cid:266) nieco dalej. S(cid:261) to tak zwane wci(cid:266)cia i s(cid:261) one najzwyczajniej w (cid:286)wiecie kilkoma spacjami (przewa(cid:298)nie czterema). Programi(cid:286)ci pisz(cid:261) w ten sposób, poniewa(cid:298) bardzo poprawia to czytelno(cid:286)(cid:252) kodu. To samo dotyczy wstawiania w niektórych miejscach czystych linii (w naszym przypadku tak w(cid:225)a(cid:286)nie wygl(cid:261)da linia druga). Jest to bardzo dobry sposób na odseparo- wanie poszczególnych cz(cid:266)(cid:286)ci programu. Dla komputera wszystkie takie elementy s(cid:261) niewidoczne. Powy(cid:298)szy program mogliby(cid:286)my napisa(cid:252) równie dobrze w taki sposób: #include stdio.h int main(){printf( Wlasnie zostales programista!\n );return 0;} i zadzia(cid:225)a(cid:225)by on dok(cid:225)adnie tak samo! Musisz jednak przyzna(cid:252), (cid:298)e jego czytanie by(cid:225)oby niezbyt przyjemne, a spróbuj wyobrazi(cid:252) sobie program zawieraj(cid:261)cy kilkaset linii kodu! Dla programisty by(cid:225)aby to prawdziwa katorga! Kolejne dobre praktyki programistyczne b(cid:266)d(cid:261) pojawia(cid:252) si(cid:266) w kolejnych rozdzia(cid:225)ach wraz z nowymi poj(cid:266)ciami. Na koniec tego rozdzia(cid:225)u chcia(cid:225)em wspomnie(cid:252) o komentarzach w kodzie. S(cid:261) to specjalne miejsca, gdzie mo(cid:298)emy wpisywa(cid:252), co nam si(cid:266) podoba, a kompilator nie zwróci na to uwa- gi. Komentarze s(cid:261) przydatne, gdy chcemy zapisa(cid:252) jak(cid:261)(cid:286) wa(cid:298)n(cid:261) notatk(cid:266) nieb(cid:266)d(cid:261)c(cid:261) cz(cid:266)(cid:286)ci(cid:261) programu. Aby do programu wstawi(cid:252) komentarz, nale(cid:298)y zrobi(cid:252) to w nast(cid:266)puj(cid:261)cy sposób: // tekst komentarza lub /* tekst komentarza */ Spójrz na przyk(cid:225)ad: 1. #include stdio.h 2. // to jest pierwszy komentarz 3. int main() 4. { 5. printf( Wlasnie zostales programista!\n ); 6. return 0; 7. /* 8. Tutaj wpisuj(cid:266) kolejny komentarz, 9. który zajmuje kilka linijek. 10. */ 11. } Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:228) 3. (cid:105) Pierwszy program — ju(cid:276) programujesz! 17 Pierwszy sposób komentowania pozwala nam na wpisanie komentarza od znaku // do ko(cid:276)ca linii. Kolejny sposób pozwala na du(cid:298)o bardziej rozbudowane komentarze. Wy- starczy, (cid:298)e na pocz(cid:261)tku komentarza wpiszemy /*, a na jego ko(cid:276)cu */. Sprawi to, (cid:298)e wszystko pomi(cid:266)dzy tymi znakami zostanie zignorowane przez kompilator. Zadania 1. Spróbuj zmieni(cid:252) plik program31.c tak, aby komputer wy(cid:286)wietla(cid:225) ka(cid:298)de s(cid:225)owo w nowej linii. Efekt powinien wygl(cid:261)da(cid:252) tak: user@computer:~$ ./prog Wlasnie zostales programista! gzp@gzp:~$ Podpowied(cid:296): Znaku \n mo(cid:298)esz u(cid:298)ywa(cid:252) dowoln(cid:261) liczb(cid:266) razy. Poleć książkęKup książkę 18 Zabawa w programowanie. J(cid:246)zyk C dla nastolatków Poleć książkęKup książkę Skorowidz B bezpiecze(cid:276)stwo, 91 biblioteka, 19, 89 curl, 86 glib, 86 math.h, 19, 20 niestandardowa, 86 sqlite3, 86 stdbool.h, 48 stdio.h, 15 stdlib.h, 60, 76 string.h, 35 tworzenie, 90 b(cid:225)(cid:261)d, 84, 85 obs(cid:225)uga, Patrz: obs(cid:225)uga b(cid:225)(cid:266)dów D danych wyciek, Patrz: pami(cid:266)(cid:252) wyciek dekrementacja, 41 dyrektywa #define, 83, 91 #endif, 91 #error, 83 #ifdef, 83 #ifndef, 83, 91 #include, 20, 83, 91 #pragma, 84 #undef, 83 #warning, 83 F fa(cid:225)sz, 45, 46, 78 funkcja, 19 argument, 29 atof, 60 atoi, 60 cia(cid:225)o, 29 definicja, 27 fclose, 80 fgets, 80 fopen, 80 fprintf, 80 free, 77 getchar, 59 gets, 59 ls, 14 main, 29 malloc, 76, 77 nazwa, 31 printf, 15, 20, 57 prototyp, 28 putchar, 57 puts, 57 scanf, 58, 59 sqrt, 19 strcat, 35 strcmp, 35 strlen, 35 terminal, 14 tworzenie, 27 warto(cid:286)(cid:252), 77 G H gcc, 14 gedit, 11, 13, 14 has(cid:225)o, 10 Poleć książkęKup książkę 98 Zabawa w programowanie. J(cid:246)zyk C dla nastolatków I warunkowy, 39 wy(cid:225)uskania, 72 inkrementacja, 41 instrukcja p(cid:266)tli, Patrz: p(cid:266)tla warunkowa, 37, 40, 45, 83 if else, 37, 39 switch, 39 komentarz, 16, 93 kompilator, 13, 84, 85 komputer wirtualny, 8 linker, 13, 86 Linux, 7 logika, 45 makro, 84 K L M O obs(cid:225)uga b(cid:225)(cid:266)dów, 60 operacja wej(cid:286)cia i wyj(cid:286)cia, 57 operator , 47 *, Patrz: operator wy(cid:225)uskania ., Patrz: operator kropka ||, 48 – , 72 alternatywy, 47, 48 bitowy, 42 dekrementacji, 41 dodawania, 41 dzielenia, 41 inkrementacji, 41 kolejno(cid:286)(cid:252), 41, 43 koniunkcji, 47 kropka, 72 logiczny, 42, 47 mno(cid:298)enia, 41 modulo, 41 odejmowania, 41 porównania, 42 przypisania, 41 sizeof, 75, 76 trójargumentowy, Patrz: operator warunkowy P pami(cid:266)(cid:252) p(cid:266)tla adres, 71 alokacja dynamiczna, 77 fragmentacja, 77 wyciek, 77, 80 zwalnianie, 77 do while, 51 for, 52 przerwanie, 54 while, 52 zagnie(cid:298)d(cid:298)anie, 53 plik, 79 .c, 89 .h, 89 .o, 90 nag(cid:225)ówkowy, 89, 90, 91, 93 (cid:286)cie(cid:298)ka, 80 polecenie, Patrz: funkcja postinkrementacja, 41 prawda, 45, 46 preinkrementacja, 41 preprocesor, 13, 83, 84 program 78, 86, 93 gcc, Patrz: gcc gedit, Patrz: gedit Terminal, Patrz: Terminal R S rzutowanie, 76 s(cid:225)owo kluczowe break, 54 const, 25 continue, 54 default, 39 else, 37 else if, 38 error, 85 extern, 91, 93 main, 28 malloc, 76 dobre praktyki, 16, 25, 40, 43, 48, 55, 60, 65, Poleć książkęKup książkę Skorowidz 99 note, 85 NULL, 77 return, 29 sizeof, 75 static, 91, 93 switch, 39 typedef, 64, 65, 68 void, 29, 30 warning, 85 while, 51 specyfikator, 20 c, 20 d, 20, 58 f, 20 p, 20 s, 20 sta(cid:225)a, 25 standard C99, 48 sterta, 77 stos, 77 struktura, 68, 72 system autotools, 86 cmake, 86 operacyjny wirtualny, 11 zarz(cid:261)dzania procesami kompilacji, 86 Ubuntu instalowanie, 10 pobieranie, 7 unia, 68, 72 u(cid:298)ytkownik nazwa, 10 Virtualbox instalowanie, 8 pobieranie, 7 U V W wska(cid:296)nik, 71, 73 niezaicjalizowany, 77 NULL, 77 podwójny, 72 potrójny, 72 tworzenie, 71 typ int, 76 void, 76 wisz(cid:261)cy, 77 T Z tablica, 33 deklarowanie, 33 element, 34 rozmiar, 76 typ char, 34 int, 34 znakowa, 34, 35 d(cid:225)ugo(cid:286)(cid:252), 35 (cid:225)(cid:261)czenie, 35 porównywanie, 35 Terminal, 11, 14 typ bool, 49 char, 24, 29, 34 definiowanie, 64 enum, 63, 64 float, 24, 29 int, 24, 29, 34 void, 29, 30 wyliczeniowy, Patrz: typ enum zmienna, 23, 24 deklarowanie, 92 lokalna, 77 statyczna, 77 typ, Patrz: typ zasi(cid:266)g, 30 znakowa, 47 znak !, 42 !=, 42 , 41 c, 20 d, 20, 58 f, 20 p, 20 s, 20 , 71 , 38, 42, 47 *, 41 ***, 72 */, 17 Poleć książkęKup książkę 100 Zabawa w programowanie. J(cid:246)zyk C dla nastolatków znak ., 72 /, 41 /*, 17 //, 17 ||, 38, 42, 48 +, 41 ++, 41 , 42 =, 42 =, 41 ==, 42 , 42 – , 72 =, 42 kropka, 72 \n, 15 (cid:286)rednik, 15 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zabawa w programowanie. Język C dla nastolatków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: