Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00136 002448 20852660 na godz. na dobę w sumie
Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe - ebook/pdf
Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 74
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-150-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik zawiera praktyczne wskazówki oraz liczne rysunki i zdjęcia pomocne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym dachów płaskich i tarasów. Omawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowane do zabezpieczania stropodachów i tarasów. Porównuje dostępne na rynku materiały hydroizolacyjne i wskazuje ich najlepsze zastosowanie. Zwraca także uwagę na czynniki destrukcyjne i najczęściej występujące uszkodzenia.

Książka zapewnia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00 22 559 36 66 faks: 22 829 27 00 22 829 27 27 , , , VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Facho w a K siążka Barbara(cid:160)Ksit,(cid:160)Bartłomiej(cid:160)Monczyński Zabezpieczenie(cid:160)dachów płaskich(cid:160)i(cid:160)tarasów Izolacje(cid:160)przeciwwilgociowe i(cid:160)przeciwwodne Warszawa(cid:160)2012 Barbara(cid:160)Ksit Bartłomiej(cid:160)Monczyński Copyright(cid:160)©(cid:160)2012 ISBN(cid:160)978(cid:173)83(cid:173)7537(cid:173)150(cid:173)5 Wydawnictwo(cid:160)Verlag(cid:160)Dashofer(cid:160)Sp.(cid:160)z(cid:160)o.o. al.(cid:160)Krakowska(cid:160)271,(cid:160)02(cid:173)133(cid:160)Warszawa tel.:(cid:160)(22)(cid:160)559(cid:160)36(cid:160)00,(cid:160)559(cid:160)36(cid:160)66,(cid:160)faks:(cid:160)(22)(cid:160)829(cid:160)27(cid:160)00,(cid:160)829(cid:160)27(cid:160)27 www.dashofer.pl Opracowanie(cid:160)edytorskie:(cid:160)Jolanta(cid:160)Stypułkowska Skład:(cid:160)SK(cid:160)STUDIO Wszelkie(cid:160)prawa(cid:160)zastrzeżone,(cid:160)prawo(cid:160)do tytułu(cid:160)i licencji(cid:160)jest(cid:160)własnością(cid:160)Dashöfer(cid:160)Hol(cid:173) ding(cid:160)Ltd.(cid:160)Kopiowanie,(cid:160)przedrukowywanie(cid:160)i rozpowszechnianie(cid:160)całości(cid:160)lub(cid:160)fragmen(cid:173) tów(cid:160)niniejszej(cid:160)publikacji,(cid:160)również(cid:160)na nośnikach(cid:160)magnetycznych(cid:160)i elektronicznych,(cid:160)bez zgody(cid:160)Wydawcy(cid:160)jest(cid:160)zabronione.(cid:160)Ze(cid:160)względu(cid:160)na stałe(cid:160)zmiany(cid:160)w polskim(cid:160)prawie(cid:160)oraz niejednolite(cid:160) interpretacje(cid:160) przepisów(cid:160) Wydawnictwo(cid:160) nie(cid:160) ponosi(cid:160) odpowiedzialności za zamieszczone(cid:160)informacje. Stropodachy ZABEZPIECZENIE(cid:160)DACHÓW(cid:160)PŁASKICH(cid:160)ITARASÓW Spis(cid:160)treści 1. Stropodachy 1.3. Materiały(cid:160)hydroizolacyjne(cid:160)i(cid:160)ich(cid:160)zastosowanie 1.2.1. Termoizolacja 1.2.2. Paroizolacja 1.2.3. Izolacja(cid:160)wodochronna 1.1. Rozwiązania(cid:160)konstrukcyjno(cid:160)(cid:173)materiałowe 1.2. Wymagania(cid:160)odnośnie(cid:160)do(cid:160)izolacyjności(cid:160)stropodachów 5 5 11 11 12 13 15 15 19 24 1.4. Refleksyjność(cid:160)pokryć(cid:160)dachowych 25 1.5. Czynniki(cid:160)destrukcyjne(cid:160)i(cid:160)najczęściej(cid:160)występujące(cid:160)uszkodzenia 30 35 35 1.3.1. Papy(cid:160)bitumiczne 1.3.2. Membrany(cid:160)z(cid:160)tworzyw(cid:160)sztucznych 1.3.3. Płynne(cid:160)folie(cid:160)(materiały(cid:160)bezspoinowe) 2. Tarasy 2.1. Rozwiązania(cid:160)konstrukcyjno(cid:160)(cid:173)materiałowe 2.2. Warstwy(cid:160)wykończeniowe(cid:160)i(cid:160)stosowane(cid:160)materiały(cid:160) hydroizolacyjne 2.3. Dach(cid:160)zielony(cid:160)jako(cid:160)szczególny(cid:160)typ(cid:160)tarasu 2.3.1. Specyfika(cid:160)dachu(cid:160)zielonego 2.3.2. Układ(cid:160)warstw(cid:160)i(cid:160)stosowane(cid:160)materiały 2.3.3. Rodzaje(cid:160)zazielenienia 2.4. Czynniki(cid:160)destrukcyjne(cid:160)i(cid:160)najczęściej(cid:160)występujące(cid:160) uszkodzenia 3. Odprowadzenie(cid:160)wód(cid:160)opadowych 3.1. System(cid:160)rynnowy 3.1.1. Rynny 3.1.2. Pozostałe(cid:160)elementy(cid:160)systemu 3.1.3. Materiały(cid:160)stosowane(cid:160)do(cid:160)produkcji(cid:160)systemów(cid:160) rynnowych 3.1.3.1. PVC(cid:160)–(cid:160)polichlorek(cid:160)winylu 3.1.3.2. Blacha(cid:160)stalowa(cid:160)ocynkowana(cid:160) 3.1.3.3. Blacha(cid:160)cynkowa(cid:160)z(cid:160)domieszkami(cid:160)(tzw. tytanowo(cid:173)cynkowa) 3.1.3.4. Blacha(cid:160)aluminiowa 39 46 46 48 50 52 59 59 59 61 63 63 64 65 65 3 Stropodachy ZABEZPIECZENIE(cid:160)DACHÓW(cid:160)PŁASKICH(cid:160)ITARASÓW 3.1.3.5. Blacha(cid:160)miedziana 3.1.3.6. Blacha(cid:160)nierdzewna 3.1.3.7. Drewno 3.1.4. Dobór(cid:160)systemu(cid:160)rynnowego 3.2. Odwodnienie(cid:160)wewnętrzne 3.2.1. System(cid:160)odwodnień 3.2.2. Dobór(cid:160)wpustów 66 67 67 68 70 70 72 4 Stropodachy ZABEZPIECZENIE(cid:160)DACHÓW(cid:160)PŁASKICH(cid:160)ITARASÓW Tabela 1.(cid:160)Wady(cid:160)i zalety(cid:160)dachu(cid:160)klasycznego(cid:160)i odwróconego4 Dach(cid:160)klasyczny(cid:160)– ocieplony Dach(cid:160)odwrócony możliwość(cid:160)użytkowego(cid:160)obciążenia dachu(cid:160) – hydroizolacja(cid:160) wykonana na sztywnym(cid:160)podłożu(cid:160)oraz(cid:160)zabez(cid:173) pieczona(cid:160) warstwą(cid:160) hydroizolacji od góry, możliwość(cid:160)wykonania(cid:160)próby(cid:160)wod(cid:173) nej(cid:160)(sprawdzenie(cid:160)szczelności), wysoka(cid:160)odporność(cid:160)na czynniki(cid:160)ze(cid:173) wnętrzne(cid:160)– hydroizolacja(cid:160)zabezpie(cid:173) czona(cid:160)jest(cid:160)warstwami(cid:160)termoizolacji oraz(cid:160)balastowymi możliwość(cid:160)zmiany(cid:160)współczynnika ciepła(cid:160) – hydroizolacja(cid:160) pozostaje w warunkach(cid:160)mokrych, ograniczony(cid:160) asortyment(cid:160) materia(cid:173) łów(cid:160) nadających(cid:160) się(cid:160) do wykonania termoizolacji(cid:160)– materiały(cid:160)nienasią(cid:160)(cid:173) kliwe(cid:160)(XPS,(cid:160)PIR(cid:160)czy(cid:160)szkła(cid:160)pianko(cid:173) we)(cid:160)są(cid:160)stosunkowo(cid:160)drogie wysoka(cid:160)i stabilna(cid:160)izolacyjność(cid:160)ciepl(cid:173) na(cid:160)– termoizolacja(cid:160)pozostaje(cid:160)w wa(cid:173) runkach(cid:160) niezmiennej(cid:160) wilgotności, możliwość(cid:160)stosowania(cid:160)warstw(cid:160)spad(cid:173) kowych(cid:160)o niewielkim(cid:160)ciężarze(cid:160)(np. kliny(cid:160)spadkowe(cid:160)ze(cid:160)styropianu), bogaty(cid:160)wybór(cid:160)i łatwy(cid:160)dostęp(cid:160)do ma(cid:173) teriałów(cid:160)termoizolacyjnych(cid:160) y t e l a Z brak(cid:160)możliwości(cid:160)użytkowania(cid:160)(obcią(cid:160)(cid:173) żania)(cid:160)dachu,(cid:160)z uwagi(cid:160)na elastyczną termoizolację(cid:160) umieszoną(cid:160) pod hy(cid:173) droizolacją, niewielka(cid:160)odporność(cid:160)na ssanie(cid:160)wia(cid:173) tru(cid:160)– konieczność(cid:160)kotwienia(cid:160)lub(cid:160)ba(cid:173) lastowania, y d a W szybszy(cid:160)postęp(cid:160)starzenia(cid:160)się(cid:160)hydro(cid:173) izolacji(cid:160) pod wpływem(cid:160) promienio(cid:173) wania(cid:160)UV, brak(cid:160)ochrony(cid:160)przed uszkodzeniami mechanicznymi(cid:160)(np.(cid:160)gradobicie,(cid:160)spa(cid:173) dające(cid:160)elementy), utrudniona(cid:160)lokalizacja(cid:160)ewentualnych przecieków(cid:160)(niekontrolowana(cid:160)migra(cid:173) cja(cid:160)wody(cid:160)w warstwie(cid:160)termoizolacji) 4 KOŻUCHOWSKI,(cid:160)P.,(cid:160)Zielony(cid:160)dach(cid:160)odwrócony,(cid:160)Inżynier(cid:160)Budownictwa,(cid:160)kwiecień(cid:160)2012,(cid:160)77(cid:173)80. 9 Stropodachy ZABEZPIECZENIE(cid:160)DACHÓW(cid:160)PŁASKICH(cid:160)ITARASÓW Rysunek 4. Odczyt(cid:160)temperatury(cid:160)przed (178°F/81°C)(cid:160)oraz(cid:160)po (93°F/34°C) zastosowaniu(cid:160)jasnego(cid:160)pokrycia(cid:160)dachowego19 chłodne dachy Chłodne(cid:160)dachy(cid:160)odznaczają(cid:160)się(cid:160)wysoką(cid:160)refleksyjnością, co(cid:160)oznacza,(cid:160)że(cid:160)odbijają(cid:160)znaczną(cid:160)część(cid:160)padających(cid:160)pro(cid:173) mieni(cid:160)słonecznych(cid:160)i w ten(cid:160)sposób(cid:160)oddają(cid:160)energię(cid:160)z po(cid:173) wrotem(cid:160)do atmosfery(cid:160)– tylko(cid:160)nieznaczna(cid:160)część(cid:160)pro(cid:173) mieniowania(cid:160)absorbowana(cid:160)jest(cid:160)jako(cid:160)energia(cid:160)cieplna20. Dzięki(cid:160)zmniejszeniu(cid:160)emisji(cid:160)ciepła(cid:160)do wnętrza(cid:160)budyn(cid:173) ku,(cid:160) zmniejszone(cid:160) zostaje(cid:160) obciążenie(cid:160) urządzeń(cid:160) chło(cid:173) dzących(cid:160) podczas(cid:160) ciepłych(cid:160) pór(cid:160) roku.(cid:160) Szacuje(cid:160) się,(cid:160) że oszczędności(cid:160)energii(cid:160)używanej(cid:160)do chłodzenia(cid:160)powietrza, przy(cid:160)zwię(cid:160)k(cid:160)szeniu(cid:160)współczynnika(cid:160)odbicia(cid:160)z istniejące(cid:173) go(cid:160)0,10(cid:173)0,20 do 0,60,(cid:160)mogą(cid:160)wynosić(cid:160)nawet 20 21. materiały do wykonywania pokryć dachowych Materiały(cid:160)wykorzystywane(cid:160)do wykonywania(cid:160)pokryć dachowych(cid:160)charakteryzują(cid:160)dwie(cid:160)cechy(cid:160)fizyczne(cid:160)(rys. 5). Pierwsza(cid:160)to(cid:160)współczynnik(cid:160)odbicia(cid:160)promieniowania(cid:160)sło(cid:173) necznego(cid:160)(określany(cid:160)również(cid:160)jako(cid:160)refleksyjność(cid:160)lub(cid:160)al(cid:173) 19 Cool(cid:160)Roofs,(cid:160)http://www.consumerenergycenter.org/coolroof,(cid:160)dostęp: 8.05.2012. 20 VAN(cid:160)TIJEN, M.,(cid:160)COHEN,(cid:160)R.,(cid:160)Dachy(cid:160)chłodne(cid:160)– sposób(cid:160)na obniżenie(cid:160)zużycia(cid:160)energii w budynkach,(cid:160)Izolacje I 2009,(cid:160)str. 44(cid:173)45. 21 AKBARI,(cid:160)H.,(cid:160)MENSON,(cid:160)S.,(cid:160)ROSENFELD,(cid:160)A.,(cid:160)Global(cid:160)cooling:(cid:160)increasing(cid:160)world(cid:173)wide urban(cid:160)albedos(cid:160)to(cid:160)offset(cid:160)CO2,(cid:160)Climatic(cid:160)Change,(cid:160)DOI 10.1007/s10584(cid:173)008(cid:173)9515(cid:173)9, 2008. 26 Stropodachy ZABEZPIECZENIE(cid:160)DACHÓW(cid:160)PŁASKICH(cid:160)ITARASÓW bedo).(cid:160)Jest(cid:160)to(cid:160)stosunek(cid:160)sumy(cid:160)energii(cid:160)słonecznej(cid:160)pada(cid:173) jącej(cid:160)na dach(cid:160)do ilości(cid:160)energii(cid:160)przez(cid:160)dach(cid:160)odbitej.(cid:160)Dru(cid:173) ga(cid:160)to(cid:160)emisja(cid:160)termiczna,(cid:160)czyli(cid:160)zdolność(cid:160)do odprowadzania zaabsorbowanej(cid:160)energii(cid:160)cieplnej22. Definicję(cid:160)„chłodnego(cid:160)dachu”(cid:160)podała(cid:160)Cool(cid:160)Roof(cid:160)Ra(cid:173) ting(cid:160)Council (Rada(cid:160)ds.(cid:160)Klasyfikowania(cid:160)Chłodnych(cid:160)Da(cid:173) chów):(cid:160) jest(cid:160) to(cid:160) produkt,(cid:160) który(cid:160) charakteryzuje(cid:160) się współ(cid:160)czynnikiem(cid:160)odbicia(cid:160)promieniowania(cid:160)słonecz(cid:173) nego(cid:160)(albedo)(cid:160)co(cid:160)najmniej 0,70(cid:160)oraz(cid:160)emisją(cid:160)termiczną minimum 0,7523. Rysunek 5. Cechy(cid:160)definiujące(cid:160)chłodny(cid:160)dach24 22 VAN(cid:160)TIJEN, M.,(cid:160)COHEN,(cid:160)R.,(cid:160)Dachy(cid:160)chłodne(cid:160)– sposób(cid:160)na obniżenie(cid:160)zużycia(cid:160)energii w budynkach,(cid:160)Izolacje I 2009,(cid:160)str. 44(cid:173)45. 23 BIANCHI, M.,(cid:160)MILLER,(cid:160)W.(cid:160)A.,(cid:160)DESJARLAIS,(cid:160)A.,(cid:160)PETRIE,(cid:160)T.,(cid:160)Cool(cid:160)Roofs(cid:160)and(cid:160)Ther(cid:173) mal(cid:160)Insulation:(cid:160)Energy(cid:160)Savings(cid:160)and(cid:160)Peak(cid:160)Demand(cid:160)Reduction,(cid:160)w:(cid:160)Thermal(cid:160)Performan(cid:173) ce(cid:160)of(cid:160)the(cid:160)Exterior(cid:160)Envelopes(cid:160)of(cid:160)Buildings X,(cid:160)proceedings(cid:160)of(cid:160)ASHRAE(cid:160)THERM X,(cid:160)Cle(cid:173) arwater,(cid:160)FL,(cid:160)Dec. 2007. 24 Cool(cid:160)Roof(cid:160)Rating(cid:160)Council,(cid:160)http://www.coolroofs.org,(cid:160)dostęp: 8.05.2012. 27 Tarasy ZABEZPIECZENIE(cid:160)DACHÓW(cid:160)PŁASKICH(cid:160)ITARASÓW 2. 2.1. Tarasy Rozwiązania(cid:160)konstrukcyjno(cid:160)(cid:173) (cid:173)materiałowe Tarasy,(cid:160)jako(cid:160)powierzchnia(cid:160)przeznaczona(cid:160)na wypo(cid:173) czynek(cid:160) lub(cid:160) sposób(cid:160) na zwiększenie(cid:160) powierzchni użytkowej(cid:160)domu(cid:160)albo(cid:160)mieszkania,(cid:160)zyskują(cid:160)na popu(cid:173) larności(cid:160)i projektowane(cid:160)są(cid:160)nie(cid:160)tylko(cid:160)w budownictwie jednorodzinnym,(cid:160) ale(cid:160) także(cid:160) w budynkach(cid:160) wieloro(cid:173) dzinnych(cid:160)(również(cid:160)jako(cid:160)sposób(cid:160)na zwiększenie(cid:160)po(cid:173) wierzchni(cid:160)przestrzeni(cid:160)publicznej(cid:160)budynku).(cid:160) W zależności(cid:160)od przyjętych(cid:160)rozwiązań,(cid:160)tarasy(cid:160)można podzielić(cid:160)na przylegające(cid:160)do budynku,(cid:160)tj.(cid:160)tarasy(cid:160)na(cid:173) ziemne(cid:160)(ten(cid:160)rodzaj(cid:160)tarasu(cid:160)nie(cid:160)stanowi(cid:160)przedmiotu(cid:160)ni(cid:173) niejszej(cid:160)publikacji)(cid:160)lub(cid:160)tarasy(cid:160)nadziemne,(cid:160)tj.(cid:160)stropodachy, które(cid:160)zostały(cid:160)zaprojektowane(cid:160)i wykonane(cid:160)w taki(cid:160)spo(cid:173) sób,(cid:160)że(cid:160)mieszkańcy(cid:160)mogą(cid:160)na nich(cid:160)przebywać. Ze(cid:160)względu(cid:160)na pełnioną(cid:160)funkcję(cid:160)oraz(cid:160)obciążenia,(cid:160)ja(cid:173) kim(cid:160) musi(cid:160) podołać,(cid:160) prawidłowe(cid:160) zaprojektowanie i wykonanie(cid:160)tarasu(cid:160)uważane(cid:160)jest(cid:160)za jedno(cid:160)z najtrud(cid:173) niejszych(cid:160)zadań(cid:160)w budownictwie.(cid:160)Tarasy(cid:160)sytuowane są(cid:160)zazwyczaj(cid:160)po południowej,(cid:160)a więc(cid:160)nasłonecznio(cid:173) nej,(cid:160)stronie(cid:160)budynku.(cid:160)W upalne(cid:160)letnie(cid:160)dni(cid:160)okładzina tarasu(cid:160)(szczególnie,(cid:160)jeśli(cid:160)jest(cid:160)wykonana(cid:160)z ceramiki w ciemnych(cid:160)kolorach)(cid:160)może(cid:160)nagrzewać(cid:160)się(cid:160)nawet do +70°C.(cid:160)Nocą,(cid:160)ale(cid:160)również(cid:160)w przypadku(cid:160)nagłego załamania(cid:160)pogody(cid:160)(np.(cid:160)burzy),(cid:160)wartość(cid:160)ta(cid:160)może(cid:160)spaść do kilkunastu(cid:160)stopni(cid:160)Celsjusza.(cid:160)Zimą(cid:160)natomiast(cid:160)ta(cid:173) ras(cid:160)stanowi(cid:160)swoisty(cid:160)agregator(cid:160)zimna33 i jego(cid:160)tempe(cid:173) ratura(cid:160)może(cid:160)osiągać(cid:160)(cid:173)30°C. podział tarasów temperatura 33 WRONA, M.,(cid:160)Warunki(cid:160)szczelności(cid:160)tarasu,(cid:160)Izolacje,(cid:160)VII/VIII 2009,(cid:160)str. 54(cid:173)57. 35 Tarasy ZABEZPIECZENIE(cid:160)DACHÓW(cid:160)PŁASKICH(cid:160)ITARASÓW lecana(cid:160)szerokość(cid:160)spoin(cid:160)powinna(cid:160)wynosić 7(cid:173)8 mm. W okładzinie(cid:160)należy(cid:160)ponadto(cid:160)dokładnie(cid:160)odwzorować dylatacje(cid:160)jastrychu(cid:160)– ich(cid:160)szerokość(cid:160)powinna(cid:160)być(cid:160)nie mniejsza(cid:160)niż 10 mm. Do wypełniania(cid:160)spoin(cid:160)należy(cid:160)użyć(cid:160)zaprawy(cid:160)ozna(cid:173) czonej(cid:160)symbolem(cid:160)CG 2(cid:160)W lub(cid:160)CG 2(cid:160)WA(cid:160)zgodnie z normą(cid:160)PN(cid:173)EN 1388841,(cid:160)tj.(cid:160)charakteryzującej(cid:160)się zmniejszoną(cid:160)absorpcją(cid:160)wody(cid:160)oraz/lub(cid:160)wysoką(cid:160)od(cid:173) pornością(cid:160)na ścieranie.(cid:160)Szczeliny(cid:160)dylatacyjne(cid:160)w okła(cid:173) dzinie(cid:160)ceramicznej(cid:160)należy(cid:160)wypełnić(cid:160)masą(cid:160)poliuretanową lub(cid:160)silikonową,(cid:160)umieszczając(cid:160)uprzednio(cid:160)w spoinie(cid:160)sznur poliuretanowy. 2.3. Dach(cid:160)zielony(cid:160)jako(cid:160)szczególny typ(cid:160)tarasu 2.3.1. Specyfika(cid:160)dachu(cid:160)zielonego Dach(cid:160)zielony(cid:160)stanowi(cid:160)szczególną(cid:160)odmianę(cid:160)tarasu(cid:160)nad(cid:173) ziemnego.(cid:160)Przestrzeń(cid:160)dachu(cid:160)zielonego(cid:160)łączy(cid:160)w sobie nie(cid:160)tylko(cid:160)walory(cid:160)użytkowe(cid:160)i dekoracyjne,(cid:160)ale(cid:160)pozwala również(cid:160)na lepsze(cid:160)zagospodarowanie(cid:160)terenu(cid:160)oraz(cid:160)za(cid:173) chowuje(cid:160)naturalny(cid:160)wygląd(cid:160)obszarów(cid:160)wykorzystanych pod zabudowę.(cid:160) Wykonie(cid:160)pokrycia(cid:160)dachu(cid:160)w formie(cid:160)dachu(cid:160)zielonego posiada(cid:160)również(cid:160)niebagatelne(cid:160)aspekty(cid:160)techniczno(cid:173)eko(cid:173) nomiczne:(cid:160)stanowi(cid:160)on(cid:160)dodatkową(cid:160)barierę(cid:160)termiczną i akustyczną,(cid:160)korzystnie(cid:160)wpływa(cid:160)na mikroklimat(cid:160)po(cid:173) mieszczeń,(cid:160)wchłania(cid:160)kurz,(cid:160)zmniejsza(cid:160)zanieczyszczenie wykonie dachu zielonego 41 PN(cid:173)EN 13888: 2010(cid:160)Zaprawy(cid:160)do spoinowania(cid:160)płytek(cid:160)– wymagania,(cid:160)ocena(cid:160)zgodno(cid:173) ści,(cid:160)klasyfikacja(cid:160)i oznaczenie. 46 Tarasy ZABEZPIECZENIE(cid:160)DACHÓW(cid:160)PŁASKICH(cid:160)ITARASÓW powietrza,(cid:160)jak(cid:160)również(cid:160)zabezpiecza(cid:160)niżej(cid:160)położone warstwy(cid:160)przed szkodliwym(cid:160)oddziaływaniem(cid:160)czyn(cid:173) ników(cid:160)atmosferycznych(cid:160)(wydłużając(cid:160)tym(cid:160)samym(cid:160)ich trwałość). Rysunek 12. Dach(cid:160)nad garażem(cid:160)podziemnym(cid:160)może(cid:160)stanowić(cid:160)miejsce rekreacji(cid:160)mieszkańców Rozwiązanie(cid:160)to(cid:160)ma(cid:160)wiele(cid:160)zalet,(cid:160)jednak(cid:160)prawidłowe zaprojektowanie(cid:160)i wykonanie(cid:160)dachu(cid:160)zielonego(cid:160)jest(cid:160)za(cid:173) daniem(cid:160)wymagającym,(cid:160)przy którym(cid:160)konieczna(cid:160)jest ścisła(cid:160)współpraca(cid:160)projektanta,(cid:160)dekarza,(cid:160)ogrodnika(cid:160)oraz doradcy(cid:160)technicznego(cid:160)producenta(cid:160)materiałów(cid:160)skła(cid:173) dających(cid:160)się(cid:160)na system. 47
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: