Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00081 004898 22934887 na godz. na dobę w sumie
Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka Tom 2 - ebook/pdf
Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka Tom 2 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 49
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3820-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> logopedia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

W kolejnym, drugim tomie serii „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” (pierwszy ukazał się w roku 2015 nakładem Wydawnictwa Komlogo we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego) znalazły się artykuły prezentujące wyniki badań oraz doświadczenia logopedów-praktyków. Nie zabrakło również prezentacji omawianej problematyki z perspektywy pacjenta/klienta. Do prac nad przygotowaniem tego tomu zaproszenie przyjęło wielu wybitnych polskich i zagranicznych naukowców, terapeutów oraz liderów ruchu samopomocy dla osób z zaburzeniami płynności mowy. Między innymi znalazły się w nim artykuły autorstwa takich znanych postaci ze świata logopedii jak: Joseph Agius (Malta), Nicoline Ambrose (USA), Mieczysław Chęciek (Polska), Kurt Eggers (Belgia), Kenneth O. St. Louis (USA), Trudy Stewart (Wielka Brytania), Donatella Tomaiuoli (Włochy), Tomasz Woźniak (Polska), Ehud Yairi (Izrael, USA), a także wielu innych.

Ten tom to kolejne kompendium aktualnej i rzetelnej wiedzy z zakresu balbutologopedii (subdyscypliny logopedii zajmującej się zaburzeniami płynności mowy), obejmujący rzadko obecne na polskim rynku szerokie spektrum perspektyw, od neurologopedii po sztukę teatru. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do badaczy i logopedów zajmujących się zaburzeniami płynności mowy. Może także stanowić interesującą lekturę dla pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, a także studentów logopedii i kierunków pokrewnych. Zapewne będzie również źródłem wsparcia i inspiracji dla osób doświadczających zaburzeń płynności mowy, a także dla ich rodzin.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wstęp Paul Blanchet, Aleksandra Boroń, Grzegorz Chmielewski, Rachel Everard, Tobias Haase, Zdzisław Gładosz, Lucyna Jankowska-Szafarska, Benny Ravid, Kenneth O. St. Louis, Kata- rzyna Węsierska Sukces w terapii jąkania – czym jest i jak go osiągnąć – opinie „podwójnych eks- pertów” Success in stuttering therapy – what is it and how to achieve it – opinions of ‘double experts’ część 1 Logopedia oparta na dowodach – doniesienia z badań Tomasz Woźniak Zaburzenia płynności mowy – stan badań i praktyki logopedycznej na początku XXI wieku Fluency disorders: the state of research and speech-language therapy practice at the beginning of the 21st century Ehud Yairi, Nicoline Ambrose Epidemiologia jąkania – postępy w badaniach naukowych w XXI wieku Epidemiology of stuttering: 21st century advances Kurt Eggers Funkcje wykonawcze w jąkaniu wczesnodziecięcym – przegląd badań Executive functioning in childhood stuttering: An overview Trudy Stewart Eksperyment społeczny „Unspoken” – wykorzystanie sztuki teatralnej w celu zmiany postaw wobec jąkania “Unspoken”: A social experiment in changing theatre audiences’ attitudes to stammering 9 13 13 35 35 51 51 99 99 117 117 6 Spis treści Aleksandra Boroń, Katarzyna Węsierska, Joseph Agius Wczesna interwencja w jąkaniu na świecie w świetle wyników międzynarodowego sondażu diagnostycznego Early intervention for stuttering children around the world. Results of an inter- national survey 133 133 część 2 perspektywa klienta, różne odsłony terapii Julia Dziukiewicz Jakość życia dziecka jąkającego się – analiza przypadku w kontekście funkcjono- wania psychospołecznego Quality of life of a child who stutters – a case study in the context of psychosocial functioning Anna Szerszeńska Aspekt dwujęzyczności w pracy z dzieckiem jąkającym się The aspect of bilingualism in therapy with a child who stutters Mieczysław Chęciek, Edwin Bażański Objawy niepłynności mówienia u osób dorosłych oraz propozycje terapeutyczne z użyciem strategii „mówienia bardziej płynnego” – studia przypadków Symptoms of speech dysfluency in adults and therapy sugestions for implement- ing the “fluency shaping” strategy – case studies Selma Saad-Merouwe Terapia dopasowana do potrzeb osoby jąkającej się – studium przypadku Tailoring the treatment to the needs of the person who stutters – based on a cli- nical case study Donatella Tomaiuoli, Francesca del Gado MIDA-SP – program wielowymiarowej, zintegrowanej, zróżnicowanej terapii jąka- nia z wykorzystaniem sztuki Using MIDA-SP – a multidimensional, integrated, differentiated art program – with people who stutter 153 153 177 177 189 189 205 205 223 223 część 3 perspektywa terapeuty – wiedza, kompetencje, umiejętności i doświadczenie Aleksandra Krawczyk Rozważania etyczne w badaniach i praktyce logopedycznej w zaburzeniach płyn- ności mowy 235 Spis treści 7 Consideration of Ethics in Research and Practice for Speech-Language Therapists in Fluency Disorders Maria Faściszewska Diagnoza funkcjonalna dziecka jąkającego się w wieku szkolnym Functional diagnosis of a school-age child who stutters Lucyna Jankowska-Szafarska Wzmacnianie poczucia sprawstwa i samoakceptacji w terapii modyfikacji utrwa- lonego jąkania Self-efficacy and acceptance in modification therapy for confirmed stutterers Justyna Solecka-Głodek Budowanie relacji terapeutycznej w terapii jąkania – kompetencje i umiejętności balbutologopedy Developing the therapeutic relationship during treatment of stuttering – compe- tences and skills of the Speech Language-Therapist – fluency specialist Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska Coaching kluczem do motywacji w terapii jąkania u osób dorosłych Coaching as a key to motivation in the stuttering therapy with adults 235 245 245 255 255 267 267 275 275
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka Tom 2
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: