Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00048 004731 20272416 na godz. na dobę w sumie
Zadania problemowe z fizyki - ebook/pdf
Zadania problemowe z fizyki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 46
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3407-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka ta zawiera 360 zadań z fizyki. Stanowią one ilustrację i uzupełnienie prowadzonych przeze mnie wykładów z fizyki dla studentów pierwszego roku różnych kierunków inżynierskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbigniew Osiak ZADAҭIA PROBLEMOWE Z FIZYKI 3 © Copyright by Zbigniew Osiak Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora. Portret autora zamieszczony na okładkach przedniej i tylnej Rafał Pudło Wydawnictwo: Self Publishing ISBN: 978-83-272-3407-0 e-mail: zbigniew.osiak@live.com 4 SPIS TREŚCI DZIAŁAҭIA ҭA WEKTORACH 08 Wartość wektora Dodawanie wektorów Odejmowanie wektorów Mnożenie wektorów przez skalary Iloczyn skalarny wektorów Iloczyn wektorowy wektorów MECHAMIKA 09 Właściwości prędkości średniej Prędkość chwilowa Przyspieszenie chwilowe Druga zasada dynamiki Zasada zachowania pędu Klasyfikacja ruchów prostoliniowych Prostoliniowy ruch jednostajnie zmienny Energia kinetyczna Praca Moc Jednostki prędkości Prędkości liniowa i kątowa w ruchu jednostajnym po okręgu Przyspieszenie dośrodkowe Siła dośrodkowa Ruch jednostajnie zmienny po kręgu Moment bezwładności Twierdzenie Steinera Moment siły Zasada zachowania momentu pędu Energia kinetyczna w ruchu obrotowym Ruch postępowy Ruch obrotowo-postępowy Rozkład prędkości w ruchu obrotowo-postępowym Kierunek ruchu obrotowo-postępowego Energia kinetyczna w ruchu obrotowo-postępowym Prędkość chwilowa w ruchu harmonicznym prostym Przyspieszenie chwilowe w ruchu harmonicznym prostym Energia kinetyczna w ruchu harmonicznym prostym Energia całkowita w ruchu harmonicznym prostym Energia potencjalna w ruchu harmonicznym prostym Warunki początkowe w ruchu harmonicznym prostym Bezwzględne wartości różnych wielkości w położeniu równowagi i przy maksymalnym wychyleniu w ruchu harmonicznym prostym Wahadło matematyczne AKUSTYKA 16 Natężenie dźwięku i poziom natężenia dźwięku Fale stojące 5 Zjawisko Dopplera GRAWITACJA 17 Przyspieszenie grawitacyjne Rzut pionowy Równia pochyła Elementy kosmonautyki TERMODYҭAMIKA 19 Jednostki ciśnienia i temperatury Proces izochoryczny Proces izobaryczny Proces izotermiczny Proces adiabatyczny Pierwsza zasada termodynamiki Druga zasada termodynamiki Trzecia zasada termodynamiki ELEKTRYCZҭOŚĆ 22 Pole elektryczne Natężenie pola elektrycznego Energia potencjalna Potencjał pola elektrycznego Ruch ładunków w polu elektrycznym Kondensatory Dielektryki Oporniki Obwody prądu stałego MAGҭETYZM 28 Pola magnetyczne przewodników z prądami Siła Lorentza Siła elektrodynamiczna Moment pary sił działających na ramkę z prądem w polu magnetycznym Oddziaływanie wzajemne przewodników z prądami Magnetyki ELEKTROMAGҭETYZM 31 Indukcja elektromagnetyczna Reguła Lenza Samoindukcja Prąd zmienny Szeregowy obwód RLC Obwód drgający LC Równania Maxwella OPTYKA 34 Fotometria Załamanie światła Płytka płasko równoległa 6 Pryzmat Soczewki sferyczne Zwierciadła płaskie Zwierciadła sferyczne Siatka dyfrakcyjna Oko Rozpraszanie światła FIZYKA KWAҭTOWA 36 Fotony Fale de Broglie a Dualizm falowo-korpuskularny Promieniowanie ciała doskonale czarnego Atom wodoru Promieniowanie rentgenowskie Zjawisko fotoelektryczne Zjawisko Comptona Zasada działania lasera Własności światła laserowego FIZYKA JĄDROWA 40 Prawo rozpadu promieniotwórczego Promieniowanie alfa, beta i gamma Dozymetria promieniowania jonizującego FIZYKA CIAŁA STAŁEGO 41 Prawo Hooke’a Pasmowy model ciała stałego TEORIA WZGLĘDҭOŚCI 42 Szczególna teoria względności Ogólna teoria względności JĘZYK I METODOLOGIA FIZYKI 43 Założenia upraszczające Modele fizyczne WIDMO FAL ELEKTROMAGҭETYCZҭYCH 44 7 DZIAŁAҭIA ҭA WEKTORACH 01 Oblicz wartość wektora A = (3,4,0). Wartość wektora 02 Wyznacz współrzędne wektora C = A + B będącego sumą wektorów A = (2,4,6) i B = (6,4,2). Dodawanie wektorów Odejmowanie wektorów 03 Wyznacz współrzędne wektora C = A – B będącego różnicą wektorów A = (2,4,6) i B = (6,4,2). Mnożenie wektorów przez skalary 04 Wyznacz współrzędne wektora C = a A będącego iloczynem skalara a = 5 i wektora A = (2,4,6). 05 Oblicz wartość iloczynu skalarnego wektorów A = (2,4,6) i B = (6,4,2). Iloczyn skalarny wektorów 06 Uzasadnij, że iloczyn skalarny jest przemienny: A•B = B•A. 07 Uzasadnij, że iloczyn skalarny dwóch wektorów prostopadłych jest równy zero. Iloczyn wektorowy wektorów 08 Wyznacz współrzędne wektora C = A×B będącego iloczynem wektorowym wektorów A = (2,4,6) i B = (6,4,2). 09 Oblicz wartość iloczynu wektorowego wektorów A = (2,4,6) i B = (6,4,2). 10 Uzasadnij, że iloczyn wektorowy jest nieprzemienny: A×B = – B×A. 11 Uzasadnij, że iloczyn wektorowy dwóch wektorów równoległych jest równy zero. 8 MECHAMIKA Właściwości prędkości średniej 12 Podzielono czas trwania ruch na dwa jednakowe przedziały. Znając wartości prędkości średnich w poszczególnych przedziałach czasu, wyznacz wartość prędkości średniej na całej trasie. 13 Podzielono czas trwania ruch na n (n jest dowolną liczbą naturalną) jednakowych przedziałów. Znając wartości prędkości średnich w poszczególnych przedziałach czasu, wyznacz wartość prędkości średniej na całej trasie. 14 Podzielono drogę na dwa jednakowe przedziały. Znając wartości prędkości średnich w tych przedziałach, wyznacz wartość prędkości średniej na całej trasie. 15 Podzielono drogę na n (n jest dowolną liczbą naturalną) jednakowych przedziałów. Znając wartości prędkości średnich w poszczególnych przedziałach, wyznacz wartość prędkości średniej na całej trasie. 16 Wykaż, że prędkość średnia jest równa tangensowi kąta nachylenia siecznej do wykresu zależności drogi od czasu. 17 Uzasadnij, że wartość prędkości chwilowej jest równa tangensowi kąta nachylenia stycznej do wykresu zależności drogi od czasu. Prędkość chwilowa 18 Uzasadnij, że współrzędna prędkości chwilowej jest równa tangensowi kąta nachylenia stycznej do wykresu zależności współrzędnej położenia od czasu. Przyspieszenie chwilowe 19 Uzasadnij, że współrzędna przyspieszenia chwilowego jest równa tangensowi kąta nachylenia stycznej do wykresu zależności współrzędnej prędkości chwilowej od czasu. 20 Uzasadnij, w jakim przypadku druga zasada dynamiki może być zapisana w postaci Druga zasada dynamiki F = ∆ p t∆ 21 Uzasadnij, na podstawie podanego wykresu zależności współrzędnej wektora siły od czasu, jak zmienia się w czasie wartość współrzędnej prędkości cząstki poddanej działaniu tej siły? 9 (Wykresy zależności współrzędnej wektora siły od czasu zostaną podane przez prowadzącego ćwiczenia.) 22 Znajdź wzór na obliczanie przyspieszenia dwóch ciężarków o różnych masach zawieszonych na końcach nieważkiej nici przerzuconej przez nieruchomy bloczek. (Pomiń tarcie nici o bloczek). 23 Uzasadnij, że zasada zachowania pędu wynika z drugiej zasady dynamiki. Zasada zachowania pędu Klasyfikacja ruchów prostoliniowych 24 Podaj kryteria pozwalające ustalić czy dany ruch jest ruchem przyspieszonym czy opóźnio- nym. 25 Uzasadnij, jakim ruchem poruszają się względem siebie dwa swobodne protony, jeżeli w chwili początkowej spoczywały względem siebie? 26 Podaj przykłady ruchu przyspieszonego o malejącym przyspieszeniu. Prostoliniowy ruch jednostajnie zmienny 27 Znajdź w przypadku ruchu jednostajnie zmiennego relację wiążącą prędkość średnią z chwilowymi wartościami prędkości początkowej i końcowej. 28 Wyprowadź bezczasowe równanie na drogę w ruchu jednostajnie zmiennym. 29 Znajdź zależność między drogą hamowania a wartością prędkości początkowej. 30 Naszkicuj wykres zależności drogi hamowania od wartości prędkości początkowej. 31 Uzasadnij, że w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej drogi przebyte po kolejnych sekundach mają się do siebie jak kwadraty kolejnych liczb naturalnych. 32 Uzasadnij, że w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej drogi przebyte w kolejnych sekundach mają się do siebie jak kolejne nieparzyste liczby naturalne. 33 Uzasadnij, że w ruchu jednostajnie zmiennym droga przebyta przez cząstkę jest równa polu powierzchni pod wykresem zależności współrzędnej prędkości chwilowej od czasu. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zadania problemowe z fizyki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: