Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 005829 22565085 na godz. na dobę w sumie
Zadania testowe z języka polskiego dla pierwszej klasy gimnazjum - ebook/pdf
Zadania testowe z języka polskiego dla pierwszej klasy gimnazjum - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Albus Język publikacji: polski
ISBN: 9788389284617 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zeszyt ćwiczeń składa się z jedenastu testów: sześciu zawierających zadania wyłącznie polonistyczne oraz pięciu - humanistycznych (o charakterze międzyprzedmiotowym). Pięć końcowych (humanistycznych) testów ma charakter bardzo zbliżony do testu egzaminacyjnego, z jakim musieli zmierzyć się tegoroczni absolwenci gimnazjów. W skład niniejszego zbioru wchodzą zadania o zróżnicowanym charakterze: (WW) wyboru wielokrotnego, (RO) rozszerzonej odpowiedzi, (KO) krótkiej odpowiedzi, (PF) prawda fałsz. Ich celem jest sprawdzenie i doskonalenie umiejętności rozumienia oraz interpretowania tekstów kultury, wiązania ich z różnymi kontekstami, utrwalanie wiadomości z zakresu teorii literatury, ortografii, interpunkcji oraz gramatyki. Tematy zadań otwartych zostały tak sformułowane, żeby uczeń mógł przećwiczyć pisemne wypowiadanie się w różnych formach i doskonalić językową precyzję oraz swój indywidualny styl. Fragmenty tekstów literackich zostały zaczerpnięte z utworów przewidzianych w podstawie programowej jako lektury dla uczniów gimnazjum, które większość autorów obowiązujących programów zaleca omawiać w pierwszej klasie. Wybrane przez nas teksty zapoznają ucznia z obyczajami, uświadamiają odrębność polskiej kultury i tradycji oraz wskazują na jej europejskie korzenie. W niniejszej książeczce zamieszczono także ćwiczenia w redagowaniu najważniejszych szkolnych form wypowiedzi: opisu, opowiadania, charakterystyki, rozprawki, sprawozdania-recenzji i listu, ponieważ uczniowie z reguły mają największe kłopoty z udzielaniem odpowiedzi na pytania otwarte, które wymagają redagowania krótkich pisemnych wypowiedzi. W celu ułatwienia oceny umiejętności uczniów zamieszczono informacje na temat ilości punktów możliwych do zdobycia za wykonanie każdego zadania, szczegółowe kryteria oceny oraz odpowiedzi. Ćwiczenia zamieszczone w niniejszym zbiorze mogą być wykorzystane przez nauczyciela podczas lekcji języka polskiego lub do indywidualnej pracy ucznia w domu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Iwona Wierzba Waldemar Wierzba ZADANIA TESTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM wraz z ćwiczeniami doskonalącymi umiejętność pisania wypracowań WYDANIE ZMIENIONE I UZUPEŁNIONE Projekt okładki: Arkadiusz Marcinkowski © Copyright by Albus Iwona Wierzba, Poznań 2002 Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone.Wszelkiego rodzaju reprodukowanie (łącznie z kserokopiowaniem), przenoszenie na inne nośniki bez pisemnej zgody wydawcy jest traktowane jako naruszenie praw autorskich, łącznie z konsekwencjami przewidzianymi w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r., poz. 83). Wydawnictwo ALBUS 61-582 Poznań, ul. Mickiewicza 33, pok. 55 tel. (061) 847-60-01 w. 255 tel./faks (061) 847-60-01 w. 257 www.albus.poznan.pl ISBN 83-916093-9-1 Poznań 2002 Wydanie II zmienione i uzupełnione Przygotowanie do druku: Roman Hetmański Spis treści Wstęp ................................................................................................ 4 Ćwiczenia w redagowaniu opisu ......................................................... 5 Ćwiczenia w redagowaniu opowiadania ............................................. 8 Ćwiczenia w redagowaniu charakterystyki ........................................ 14 Ćwiczenia w redagowaniu rozprawki ................................................ 19 Ćwiczenia w redagowaniu recenzji ................................................... 22 Ćwiczenia w redagowaniu listu ........................................................ 24 Test I Biblia ................................................................................. 27 Test II Miłość ............................................................................... 34 Test III Nienawiść .......................................................................... 41 Test IV Boże Narodzenie ................................................................ 49 Test V Zaduszki ............................................................................ 57 Test VI Małgorzata Musierowicz i bohaterki jej powieści ................ 65 Test VII Legenda o Panu Twardowskim ........................................... 72 Test VIII Wokół bitwy pod Grunwaldem ......................................... 82 Test IX Rycerstwo i rycerskość ....................................................... 95 Test X Listy ................................................................................ 107 Test XI Wielkanoc ....................................................................... 118 Modele przykładowych odpowiedzi i schematy punktowania ......... 128 Wstęp W 1999 r. rozpoczęliśmy wydawanie serii zeszytów ćwiczeń dla gimnazjalistów zawierających zadania testowe zgodne z wymogami reformy edukacji, uwzględniające standardy egzaminacyjne i podstawy programowe. Zyskały one uznanie nauczycieli oraz uczniów i przez trzy lata z powodzeniem używane były do doskonalenia umiejętności niezbędnych na egzaminie. Obecnie doświadczenia egzaminu mamy już za sobą. Wiemy więcej na temat jego specyfiki oraz wymagań, którym musi sprostać uczeń gimnazjum. Wiedza ta legła u podstaw przeredagowania niniejszego zeszytu. Składa się on obecnie z jedenastu testów: sześciu zawierających zadania wyłącznie polonistyczne oraz pięciu – humanistycznych (o charakterze międzyprzedmiotowym). Pięć końcowych (humanistycznych) testów ma charakter bardzo zbliżony do testu egzaminacyjnego, z jakim musieli zmierzyć się tegoroczni absolwenci gimnazjów. W skład niniejszego zbioru wchodzą zadania o zróżnicowanym charakterze: (WW) wyboru wielokrotnego, (RO) rozszerzonej odpowiedzi, (KO) krótkiej odpowiedzi, (PF) prawda fałsz… Ich celem jest sprawdzenie i doskonalenie umiejętności rozumienia oraz interpretowania tekstów kultury, wiązania ich z różnymi kontekstami, utrwalanie wiadomości z zakresu teorii literatury, ortografii, interpunkcji oraz gramatyki. Fragmenty tekstów literackich zostały zaczerpnięte z utworów przewidzianych w podstawie programowej jako lektury dla uczniów gimnazjum. Zabiegaliśmy o to, by w niniejszej publikacji znalazły się fragmenty tych utworów, które większość autorów obowiązujących programów zaleca omawiać w pierwszej klasie. Jeśli jednakże zdarzyłoby się, że któryś z nauczycieli zamierzył omawianie utworu, którego fragment zamieściliśmy, dopiero w klasie drugiej lub trzeciej odpowiedni test może zostać wykorzystany później. Możliwe jest także sięgnięcie po test zamieszczony w Zadaniach testowych... przeznaczonych dla drugiej i trzeciej klasy gimnazjum już w klasie pierwszej. Wybrane przez nas teksty zapoznają ucznia z obyczajami, uświadamiają odrębność polskiej kultury i tradycji oraz wskazują na jej europejskie korzenie. Największą trudność sprawia uczniom samodzielne redagowanie krótkich i rozszerzo- nych odpowiedzi, dlatego poświęciliśmy im szczególnie wiele uwagi – jest ich więcej niż w poprzednim wydaniu. Poza tym testy zostały poprzedzone ćwiczeniami doskonalącymi umiejętność ćwiczenia w redagowaniu najważniejszych szkolnych form wypowiedzi: opisu, opowiadania, charakterystyki, rozprawki, recenzji i listu. W zeszytach przeznaczonych dla uczniów drugiej i trzeciej klasy gimnazjum – znajdują się ćwiczenia w redagowaniu innych form wypowiedzi: notatki, zaproszenia, pamiętnika, dziennika, przemówienia, wywiadu, rozprawki, podania, życiorysu i curriculum vitae. W celu ułatwienia oceny umiejętności uczniów zamieszczono informacje na temat ilości punktów możliwych do zdobycia za wykonanie każdego zadania, szczegółowe kryteria oceny oraz odpowiedzi. Niniejsza publikacja może pełnić rolę zeszytu ćwiczeń dla uczniów, które nauczyciel wykorzysta w swojej pracy z młodzieżą przygotowując ją do egzaminu. Mogą też, ze względu na wielość zadań o charakterze interpretacyjnym, zostać potraktowane jako zadania do lektury skłaniające uczniów do samodzielnego odczytywania sensu utworów, a nawet do definiowania wielu pojęć teoretycznoliterackich. Mogą wreszcie posłużyć uczniowi do samokształcenia. 4 Ćwiczenia w redagowaniu opisu 1. Opisz ulicę, przy której stoi Twój dom, zwracając szczególną uwagę na stosunki przestrzenne. Użyj niektórych przyimków i przysłówków znajdujących się w ramce. Zwróć uwagę na ich prawidłową pisownię. nad, przy, wzdłuż, ponad, obok, w, za, na, naokoło, blisko, przed, pośród, naprzeciwko, pomiędzy, wewnątrz, dookoła, wysoko, wszędzie, wokół, sponad, zza, spośród, poprzez, między, wokoło 2. Przekształć podane zdania, zastępując orzeczenia wyrazami bliskoznacznymi. Skorzystaj ze wzoru. Na pierwszym planie obrazu znajduje się rycerz ze wzniesionym mieczem. Na pierwszym planie obrazu widnieje rycerz ze wzniesionym mieczem. Z boku widać... Z boku majaczy... a) Park znajduje się tutaj już od XV wieku. b) Wewnątrz jest wiele zabytków. c) Na ścianach są gobeliny. d) Przed nimi był wspaniały widok. e) Zamek znajduje się na szczycie góry. f) Statek pływa po oceanie już od pół roku. ciemny 3. Dopisz wyrazy o przeciwnym znaczeniu. jasny blady błyszczący matowy barwny mokry świt prosty gęsty prostopadle wyraźnie daleko delikatnie obszerny 4. Wzorując się na przykładzie, przeredaguj poniższe zdania, zastępując orzeczenia imienne czasownikowymi. Wzór: W ogrodzie jest zielony krzew. W ogrodzie zieleni się krzew. a) Na ulicy jest czerwony samochód. b) Na szczytach gór jest biały śnieg. c) Na stercie pakunków jest czerwona walizeczka Joasi. d) Na głowie bałwana jest czarny kapelusz. 5 5. Zastąp orzeczniki w zamieszczonych w tabeli orzeczeniach imiennych wyrazami bliskoznacznymi. jest okropny jest potworny jest brzydki jest słaby jest dobry jest duży jest mocny 6. Wzorując się na przykładzie, zastąp przymiotniki, występujące w poniższych zdaniach, odpowiednimi rzeczownikami, nazywającymi kolor. Wzór: Uwagę zwracały granatowe mundury policjantów i białe sukienki pensjonarek. Uwagę zwracał granat policyjnych mundurów i biel sukienek pensjonarek. a) Zachwyciły nas zielone drzewa porastające stoki wzgórz. b) Smutek potęgowały szare ściany domów. c) Najsilniejsze wrażenie zrobiło na mnie błękitne niebo, na którym przez cały czas mojego pobytu na wyspie nie pojawiła się ani jedna chmurka. 7. Dopisz określenia przymiotnikowe do wyrazu kot: a) zadbany, b) .............. c) .............. d) .............. e) .............. 8. Wypisz cztery wyrazy pokrewne pochodzące od rzeczownika kot i nazywające to zwierzę w sposób zabarwiony emocjonalnie, np. koteczek. Ułóż je w kolejności od czułości do niechęci. 9. Opisz: a) kota, b) akwarium, c) stolik. 10. Opisz dwukrotnie sytuację, w której występują: kot, akwarium i stolik: a) w czasie przeszłym (jako ciąg następujących po sobie zdarzeń), b) przy użyciu czasu teraźniejszego w funkcji czasu przeszłego (np.: Kot pędzi za myszą. Wtem na jego drodze wyrasta trójnożny stolik...) Porównaj opis a) z opisem b). Co się zmieniło? 11. Opisz trzykrotnie sytuację przedstawioną w wierszyku: Nie rusz Andziu tego kwiatka, Róża kole, rzekła matka. Andzia matki nie słuchała, Ukłuła się i płakała. a) w nastroju grozy, b) beztrosko, c) komicznie. 6 12. Opisz jakiś przedmiot, który jest Ci bliski. Raz w sposób rzeczowy, zabiegając wyłącznie o wierne oddanie jego wyglądu, i powtórnie, starając się oddać swój emocjonalny do niego stosunek. Możesz to osiągnąć zarówno dzięki nazywaniu uczuć (lubię, podoba mi się, uwielbiam...) lub użyciu wyrazów zabarwionych emocjonalnie, epitetów i porównań. 13. Opisz obraz znanego twórcy. Nie zapomnij zwrócić uwagi na malarskie walory opisywanego przedmiotu: kompozycję, światło i kolory. Pomocą może Ci posłużyć słownictwo zawarte w ramce. Nie staraj się użyć wszystkich słów. Wybierz te, które pozwolą Ci w pełni wyrazić to, co widzisz na obrazie. światło: blade, wątłe, pełne, chłodne, ciepłe, czyste, jasne, łagodne, magiczne, melancholijne, niewyraźne, nikłe, obfite, olśniewające, ponure, posępne, smętne, promienne, przejrzyste, rozlewające się, skoncentrowane, pełgające, sine, mgliste, gra światła, światłocień; kolory (barwy): jasne, pastelowe, jaskrawe, świeże, żywe, ciepłe, zimne, intensywne, soczyste, kontrastowe, zasadnicze (czerwony, niebieski, żółty); bogactwo kolorów; oszczędne użycie barw; zaskakujące zestawienie kolorów; użycie różnych odcieni tego samego koloru, kontur, plamy barw (np. czerwieni, zieleni itd.); kompozycja: na pierwszym planie, na dalszym planie, w głębi, w oddali, na horyzoncie, w dolnej części obrazu, w prawym, górnym rogu, z boku, w centrum 14. Opisz wygląd swojego kolegi lub znanego sportowca, piosenkarza albo aktora. Możesz skorzystać ze słownictwa zawartego w ramce. czoło: wysokie, niskie, myślące, pomarszczone, poorane zmarszczkami, gładkie, dumne; oczy: jasne, błękitne, niebieskie, szare, piwne, cudne, piękne, urocze, wyraziste, zamglone; spojrzenie: pogodne, ponure, łagodne, rozumne, anielskie, badawcze, bystre, czarujące, dobre, ciepłe, dzikie, gniewne, dumne, głębokie, przeszywające; nos: cienki, duży, mały, garbaty, perkaty, prosty, zadarty, wydatny; usta: czerwone, koralowe, drobne, wydatne, okolone zarostem, pełne, ponętne, prawdomówne, świeże, ładnie zarysowane; szyja: smukła, żylasta, długa, kształtna; ramiona: pulchne, dzielne, mocne, muskularne, potężne, wątłe; dłonie: krzepkie, spracowane, delikatne, zadbane, ciepłe; nogi: długie, krótkie, szczupłe, zgrabne, dobrze umięśnione; postać: atletyczna, barczysta, drobna, gibka, niepozorna, wyniosła 15. Przypomnij sobie burze, które przeżyłeś i krótko, lecz sugestywnie, opisz burzowe niebo. Opisz jednocześnie swoje przeżycia. Możesz wykorzystać niektóre zwroty zawarte w ramce. nie czułem lęku, bałem się, urzekło mnie, byłem pod wrażeniem, oniemiałem, nie mogłem oderwać wzroku, zachwyciły mnie, zrobiły na mnie duże wrażenie, przeszedł mnie dreszcz, spociłem się 7 Ćwiczenia w redagowaniu opowiadania 1. Poniższe zdania nierozwinięte przekształć w zdania rozwinięte, bogate w infor- macje. a) Gość wszedł. b) Ukazał się smok. c) Chmura zbliżała się. d) Wziął gitarę. 2. Poniższe pary zdań pojedynczych zamień na zdania złożone. a) Tajemnicza postać w szarej pelerynie majaczyła na tle starej szopy oświetlonej mdłym Cieniutki sierp księżyca tej nocy był trudno dostrzegalny na zasnutym chmurami światłem księżyca. niebie. b) Roztańczony korowód sunął przy akompaniamencie piszczałek i ogromnych bębnów z czarnego drewna krętymi uliczkami miasta. Greta i Albin usiłowali przepiłować kraty odgradzające ich od tunelu prowadzącego ku wyjściu z kazamatów. 3. Przekształć poniższe zdanie złożone, dzieląc je na kilka prostszych. Jerzy nie zwracając najmniejszej uwagi na tłum cisnący się z wrzaskiem do bramy prowadzącej na dziedziniec zamkowy, włożył najpierw nogi, a następnie całe ciało do studzienki i, starając się nie zachlapać sobie odświętnego ubrania, podążył kanałem w kierunku, z którego dochodziły odgłosy festynu, oczekiwanego od roku przez ludność miasteczka i okolicznych wiosek, nawet drwali i smolarzy, którzy nie zwykli opuszczać swoich siedzib ukrytych w leśnych ostępach. 4. Sformułuj inaczej wyrażenia, zachowaj ich sens. Skorzystaj ze wzoru. wzór: był zmierzch – zmierzchało się, zapadał zmierzch... słońce zachodziło smok leżał odciął głowę 5. Dobierz synonimy do podanych rzeczowników. Skorzystaj ze wzoru. wzór: koń – rumak, wierzchowiec... rzeczownik synonimy potwór wiedźma głowa 8 6. Uporządkuj podane wyrazy od mających najszerszy zakres znaczeniowy i ubogą treść do mających wąski zakres znaczeniowy i najbogatszą treść. Wpisz właściwe numery w wolne rubryki. Skorzystaj ze wzoru. wzór: roślina, kwiat, róża wzór róża kwiat roślina 3. 2. 1. Bazyliszek potwór smok źrebak koń zwierzę człowiek księżniczka kobieta husaria jazda wojownicy 7. Dopisz przydawki do podanych rzeczowników. Skorzystaj ze wzoru. wzór: zbocze – skaliste, strome... rzeczownik przydawki lina skrzynia miecz woń tarcza cios pająk pajęczyna gad 8. Od podanych rzeczowników utwórz czasowniki, a następnie określ ich znaczenie (np. baran – zbaranieć). rzeczownik czasownik znaczenie czasownika ślimak myszka papuga świnia chomik 9 9. Uzupełnij tabelkę, wpisując odpowiednie formy strony czynnej lub biernej czasowników. strona czynna cisnął (np. kamieniem) strona bierna małpował oszukał przeraził został przesłuchany był budowany została przekonana 10. Dopisz okoliczniki sposobu do podanych czasowników. Skorzystaj ze wzoru. wzór: spuścić się – ostrożnie, cicho czasownik okolicznik sposobu spać ryknąć rzucić się chrapać poruszyć się 11. Do podanych czasowników dopisz okoliczniki sposobu, które w mowie potocznej są utartymi porównaniami, np. leje jak z cebra. a) pasuje jak .................... b) haruje jak c) cieszy się jak d) wygląda jak e) wyje jak .................... .................... .................... .................... 12. Do podanych czasowników dopisz odpowiednie rzeczowniki, tak aby powstały zwroty często używane w języku potocznym (np. płonąć miłością): a) tryskać b) pałać c) wyciąć d) gruchnąć .................... e) uszyć .................... .................... .................... .................... 13. Ułóż krótkie opowiadanie, w którym użyjesz przynajmniej trzech spośród wymienionych niżej związków frazeologicznych: a) owczy pęd, b) słomiany zapał, c) napytać sobie biedy, d) szastać pieniędzmi, 10 e) iść z torbami, f) postawić wszystko na jedną kartę. 14. Zmień poniższy tekst tak, żeby opowiadanie stało się dynamiczne i barwne: dodaj epitety; przekształć niektóre zdania na wykrzyknikowe lub pytające; użyj wyrazów wzmagających napięcie (wtem, nagle) oraz wykrzykników i wyrazów o intensywnym zabarwieniu emocjonalnym; unikaj powtórzeń; pamiętaj o akapitach. Był zmierzch. Potwór leżał przed jaskinią. Rycerz zsiadł z konia. Ukrył go za skałą. Spuścił się po zboczu. Użył liny. Dostał ją od wiedźmy, Ruty. Potwór spał. Potwór miał otwarte oczy. Skrzynię, w której znajdowała się Księga Życia nakrywał łapą. Poruszył się niespokojnie. Wypuścił przez nozdrza kłąb dymu. Czuć było woń siarki. Rycerz zawahał się. Ogarnęło go zwątpienie. Miał ochotę zawrócić. Przypomniał sobie słowa króla: „Tylko w Księdze Życia znajdziemy słowo, które przywróci zdrowie księżniczce Eolii.” Wyjął miecz. Skradał się. Poczuł niemiłą woń gada. Potknął się na śliskich kamieniach. Narobił hałasu. Smok ryknął. Zionął ogniem. Rzucił się na śmiałka. Rycerz zasłonił się tarczą. Potężnym ciosem odciął mu głowę. Na jej miejscu pojawiły się dwie następne. Jeszcze straszniejsze. Jedna z nich wyrwała mu miecz. Druga zdruzgotała tarczę. Był bezbronny. Przypomniał sobie o podarunku księżniczki. Wyjął chustkę. Rzucił ją przed siebie. Zamieniła się w ogromnego pająka. Pająk spowił smoka ogromną pajęczyną. Po chwili gad leżał bez ruchu. Tylko obłoczki dymu unoszące się na jego paszczami zdradzały, że żyje. Obok leżała chusteczka księżniczki. Rycerz podniósł ja pieczołowicie. Skrzynię przytroczył do siodła. Ruszył w powrotną drogę. 15. Zamień mowę niezależną na zależną: a) Joasia powiedziała: „Jutro będzie padać.” b) Stary rybak, wyciągnąwszy szczupaka na brzeg, zawołał triumfalnie: „Ależ ogromy!” c) Lekarz zbadał uważnie pacjenta i rzekł: „Nie powinien pan się denerwować, to szkodzi pana sercu.” 16. Zamień mowę zależną na niezależną: a) Król rozgniewał się i powiedział, że należy wypędzić z kraju złego czarnoksiężnika. b) Robotnicy krzyczeli, że dłużej nie będą czekać na zasłużoną zapłatę. c) Krzysztof bąknął coś o tym, że nie pojedzie na wycieczkę. 17. Przekształć poniższe zdania, zastępując podkreślone czasowniki imiesłowami. Pamiętaj o postawieniu przecinka. Skorzystaj ze wzoru. Wyrwał się z uścisku potężnych ramion olbrzyma i skoczył ze skały w morskie odmęty. Wyrwawszy się z uścisku potężnych ramion olbrzyma, skoczył ze skały w morskie odmęty. a) Zuzanna spacerowała po opustoszałej plaży i wspominała piękne dni, które spędziła z Piotrem. b) Kiedy wyznał tę straszną tajemnicę, poczuł niewysłowioną ulgę. 11 18. Przekształć poniższe wypowiedzenia zawierające imiesłowowe równoważniki zdań na wypowiedzenia złożone z dwóch zdań. a) Dziki gołąb, lecąc na południe, zabłąkał się pod nasz dach. b) Dawny przyjaciel ojca, pan Paszkowski, odwiedził nas, wracając z wyprawy w Himalaje. 19. Przekształć poniższe wypowiedzenia złożone z dwóch zdań tak, by jedno z nich stało się imiesłowowym równoważnikiem zdania. a) Szedłem przez stary, drewniany most nad strumieniem i zgubiłem kapelusz. b) Straciłem panowanie nad sobą, gdy zobaczyłem swego bliskiego kolegę ze strzykawką, napełnioną mętną cieczą, w ręce. 20. Na podstawie poniższego dialogu napisz krótkie opowiadanie. Pan Bychowiec wyszedł uradowany; w przedpokoju spotkał Skrzetuskiego z kilku oficerami z artylerii. – A co tam? – spytali go. – Dziś ruszam w drogę. – Gdzie? gdzie? – Do Czechryna, a stamtąd dalej. – To choćże ze mną – rzekł Skrzetuski. I zaprowadziwszy go do kwatery, nuż molestować, by mu tę funkcję odstąpił: – Jakeś przyjaciel – rzecze – żądaj, czego chcesz: konia tureckiego, dzianeta – dam, niczego nie będę żałował, bym jeno mógł jechać, bo się we mnie dusza w tamtą stronę rwie! Chcesz pieniędzy, pozwolę, byleś ustąpił. Sławyć to nie przyniesie, bo tu pierwej wojna, jeśli ma być, to się rozpocznie – a zginąć możesz. Wiem także, że ci Anusia miła jako i innym – pojedziesz, to ci ją zbałamucą. 21. Napisz dalszy ciąg dialogu: – Skąd się tutaj wzięłaś? – zapytał zdumiony Maciek. – Właśnie..., właśnie zrozumiałam... – wybąkała Dorota. 22. Napisz krótki dialog na dowolny temat, posługując się żargonem uczniowskim. Unikaj wulgaryzmów. 23. Zastąp wyrazy gwarowe słowami z języka literackiego. gwara język literacki gwara język literacki zabawa ubaw fajnie obłędny szpanować kumać bajerować olewać picować 24. Napisz wstęp i zakończenie opowiadania na temat: a) Afrykańskie przygody osiołka Pafnucego. b) Kuferek pełen tajemnic. 12 c) Wesoła niedziela. d) Na naszej ulicy. Pamiętaj! Należy zachować właściwe proporcje między poszczególnymi częściami opowiadania: • wstęp ok. • • rozwinięcie ok. zakończenie ok. , , . 25. Napisz plan opowiadania na temat: Historia pewnej przyjaźni. Użyj równoważników zdań. 26. Sformułuj temat opowiadania, którego akcja: a) Rozgrywa się w czasie wakacji. b) Toczy się w wirtualnym świecie gier komputerowych. c) Ma charakter baśniowy. 27. Napisz opowiadanie na jeden ze sformułowanych przez siebie tematów. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zadania testowe z języka polskiego dla pierwszej klasy gimnazjum
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: