Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00332 012226 21077805 na godz. na dobę w sumie
Zagubiony anioł - ebook/pdf
Zagubiony anioł - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 113
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7277-327-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> obyczajowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zagubiony anioł jest czwartym z kolei tomikiem poetyckim Lecha Tkaczyka. Podobnie jak i poprzednie tomiki poetyckie, tak i ten naładowany jest olbrzymią energią, która, jak twierdzi Autor, podczas czytania czy słuchania piosenek do jego wierszy może uleczyć nieuleczalne: stres, ból rozstania z bliską osobą, samotność, smutek, chorą miłość. Jednocześnie te dojrzałe wiersze pełne są afirmacji i niedopowiedzeń, bo Autora od zawsze fascynuje świat niewidzialny, który on, jak twierdzi, rozpoznaje po śladach na Ziemi. Nikt też tak jak on nie potrafi tak swobodnie pisać o przemijaniu, śmierci, utracie bliskich. Przykładem tego jest rozdział w tomiku Zagubiony anioł poświęcony pamięci jego ojca.
Lech Tkaczyk swoje teksty wykorzystuje w recitalach, spektaklach teatralnych, przedstawieniach widowiskach, performance w otwartych przestrzeniach. Jest także autorem książek z dziedziny żywienia (Dieta Funkcjonalna. Samoleczenie ziołami w kuchni), a także książek o komunikowaniu niewerbalnym (Postawa, mimika, gest). W wolnych chwilach pisze dla dzieci. W swoim dorobku ma już ok. 100 bajek, komiksów, piosenek i słuchowisk dla dzieci, a ostatnio również filmy animowane.

Lech Tkaczyk – ur. w 1956 roku, absolwent Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu i Międzynarodowych Studiów Doktoranckich na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Autor tomików poetyckich Anioły Codziennej Troski, Moja miłość niczyja, Ciemna strona miłości. Do wszystkich jego tomików poetyckich nagrane zostały płyty muzyczne z poezją śpiewaną, skomponowane przez Jacka Wanszewicza oraz Ewę Dymek-Kuś oraz śpiewane wcześniej przez Karolinę Driemel, a aktualnie przez wokalistkę Kamilę Kłos.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo ASTRUM z okazji obchodów 20-lecia swego powstania (1990-2010), przygotowało dla swoich wiernych, a tak(cid:304)e nowych Czytelni- ków szereg ciekawych inicjatyw promuj(cid:264)cych jego mark(cid:269). Najwa(cid:304)niejsza z nich nosi nazw(cid:269) WYDAJ SI(cid:268) W KSI(cid:263)(cid:303)CE. Jest to MO(cid:303)LIWO(cid:291)Ć WYDANIA W NASZEJ OFI- CYNIE WŁASNEJ, NAPISANEJ PRZEZ SIEBIE KSI(cid:263)(cid:303)KI, WIERSZY, OPOWIADA(cid:280), POWIE(cid:291)CI, PŁYTY AUDIO Z WŁASNYMI TEKSTAMI CZY NAWET KOMPOZYCJAMI MUZYCZNYMI. DLA AUTORÓW POWIE(cid:291)CI, KRY- MINAŁÓW, ROMANSÓW, BAJEK DLA DZIECI ISTNIEJE MO(cid:303)LIWO(cid:291)Ć NAGRANIA SŁUCHOWISKA (NIE MYLIĆ Z CZYTANYM AUDIO-BOOKIEM), A NAWET FILMU ANIMOWANEGO! Dla promocji tej inicjatywy oraz w celu ułatwienia bezpo(cid:292)redniego kontaktu, powstał portal www.wydaj-sie.pl, daj(cid:264)cy mo(cid:304)liwo(cid:292)ć oceny ksi(cid:264)(cid:304)ek – zarówno ju(cid:304) wydanych, jak i nowych propozycji. Twórczo(cid:292)ć mo(cid:304)e być ró(cid:304)no- rodna: od poezji, opowiada(cid:281), esejów, powie(cid:292)ci, ksi(cid:264)(cid:304)ek dla dzieci i dorosłych, a(cid:304) do prac popularnonaukowych, naukowych (magisterskich, doktoranckich, habilitacyjnych). Wiek autorów nie ma znaczenia, wa(cid:304)ne by poprzez swoj(cid:264) twórczo(cid:292)ć mieli co(cid:292) do powiedzenia Czytelnikowi. Tak wi(cid:269)c tre(cid:292)ć ksi(cid:264)(cid:304)ki: jej warto(cid:292)ć i jako(cid:292)ć le(cid:304)(cid:264) po stro- nie autora, natomiast wydawnictwo zapewnia przygotowanie ksi(cid:264)(cid:304)ki redakcyjnie i edytorsko. Ksi(cid:264)(cid:304)ki wydawane w serii WYDAJ SI(cid:268) W KSI(cid:263)(cid:303)CE przed ich publikacj(cid:264) b(cid:269)d(cid:264) oceniane, kierowane do opracowania redakcyjnego i wydane z du(cid:304)(cid:264) staranno(cid:292)ci(cid:264) edytorsk(cid:264). Po wydaniu zapewniamy handel w sieciach współpracuj(cid:264)cych z nami ksi(cid:269)gar(cid:281) i w innych popularnych punktach sprzeda(cid:304)y. Jak ju(cid:304) do(cid:292)wiadczyli(cid:292)my, niektóre warto(cid:292)ciowe ksi(cid:264)(cid:304)ki s(cid:264) trudne w sprzeda(cid:304)y ze wzgl(cid:269)du na temat, st(cid:264)d wybrane tytuły powinny mieć wsparcie inansowe. Mog(cid:264) je dotować osoby indywidualne, instytucje, inni beneicjenci, do których zwraca si(cid:269) wydawni- ctwo lub bezpo(cid:292)rednio sami autorzy. Autorzy, którzy dotuj(cid:264) swoje prace s(cid:264) pełnymi wła(cid:292)cicielami nie tylko praw do wydanych ksi(cid:264)(cid:304)ek, ale te(cid:304) wydrukowanego nakładu, którego sprzeda(cid:304) mog(cid:264) nam zle- cić lub sprzedawać tytuł sami. Od sprzedanych egzemplarzy otrzymuj(cid:264) prowizj(cid:269) wg ustalonej umo- w(cid:264) stawki, a niesprzedane w okre(cid:292)lonym czasie egzemplarze ksi(cid:264)(cid:304)ek wracaj(cid:264) do autora. Prezes Wydawnictwa ASTRUM Lech Tkaczyk Lech Tkaczyk www. wydawnictwo-astrum.pl WROCŁAW © Copyright by wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o., wrocław 2010 Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one Redakcja MAłgoRZATA JASZCZUK-SURMA Redakcja techniczna El(cid:297)BIETA BURSZTyNowICZ Rysunki ANNA JANKowSKA Fotoskład El(cid:297)BIETA KoPIEć Projekt okładki AgNIESZKA SZCZEPANIK Wydanie I (cid:297)adna cz(cid:266)(cid:286)ć tej pracy nie mo(cid:298)e być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, wł(cid:261)cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na ta(cid:286)my lub przy u(cid:298)yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy (art. 116, 117 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.) Zamówienia na ksi(cid:261)(cid:298)ki mo(cid:298)na składać na kartach pocztowych lub przez Internetow(cid:261) Ksi(cid:266)garni(cid:266) Wysyłkow(cid:261) Wydawnictwa ASTRUM Sp. z o.o. Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292 e-mail: astrum@astrum.wroc.pl tel. (71) 328-19-92, fax (71) 372-18-34 Internetowa Ksi(cid:266)garnia Wysyłkowa http://www.wydawnictwo-astrum.pl Napisz do nas lub zadzwo(cid:276)! ISBN 978-83-7277-327-2 SpiS wierSzy AnIoł I człoWIeK Muza 7 do pracy droga 8 (cid:404) ponad... 8 (cid:404) pytania 9 (cid:404) układam my(cid:286)li 10 (cid:404) miło(cid:286)ć nieprzekupna 10 (cid:404) rozjazdy 11 (cid:404) wiara w nas 11 (cid:404) smutny czas nieba 12 (cid:404) spacer 14 (cid:404) im dalej 14 (cid:404) daj(cid:266) siebie 15 (cid:404) czasem pomagam 15 (cid:404) anioły moje 16 (cid:404) Anioły Roztropne 17 (cid:404) Anioły z ludzk(cid:261) twarz(cid:261) 17 (cid:404) Anioł Klucznik 18 (cid:404) litania do Aniołów Stró(cid:298)ów 20 W zAKAMARKAch dUSzy tak... 21 modlimy si(cid:266) 22 (cid:404) Panie nasz 22 (cid:404) zm(cid:266)czenie 24 (cid:404) wariacje na temat wolno(cid:286)ci 24 (cid:404) zdumienie 28 (cid:404) widz(cid:266) go 29 (cid:404) zachwyt 29 (cid:404) wola 30 (cid:404) dwudziesty pierwszy wiek 31 (cid:404) wi(cid:266)cej woli 32 (cid:404) wbrew mnie 32 (cid:404) w zakamarkach... 32 (cid:404) rekolekcje 34 (cid:404) niech rzuci... 34 (cid:404) trzymam (cid:298)ycie 35 (cid:404) dary 35 (cid:404) gdy podró(cid:298)uj(cid:266)... 35 nA podobIe(cid:275)STWo STWoRzony... nIeKonIecznIe na wag(cid:266) grzechu 37 stworzony na podobie(cid:276)stwo... 38 (cid:404) spowied(cid:296) 39 (cid:404) w(cid:261)tpliwo(cid:286)ć 39 (cid:404) droga do raju 40 (cid:404) w przestrzeniach... 41 (cid:404) dyskusje z Panem Aniołem Stró(cid:298)em – my(cid:286)l(cid:266) wi(cid:266)c nie jestem 42 (cid:404) wró(cid:298)(cid:266) z Aniołem 43 (cid:404) siedem grzechów głów- nych 44 (cid:404) na now(cid:261) wiosn(cid:266) 48 (cid:404) resztki 49 (cid:404) podlizuj(cid:266) si(cid:266)... 50 (cid:404) mam marzenia 50 AnIoł zAgUbIony zapominam 53 w(cid:261)tpi(cid:266) 54 (cid:404) kto(cid:286) mnie woła 54 (cid:404) czy mo(cid:298)esz 55 (cid:404) chciałbym aniołem 56 (cid:404) Anioł Zagubiony 56 (cid:404) rozmowa z Bogiem 58 (cid:404) (cid:286)mierć Bartka 61 (cid:404) prawda 62 (cid:404) credo moje 63 (cid:404) podzi(cid:266)kowanie 63 (cid:404) pro(cid:286)ba 64 5 po TAMTej STRonIe T(cid:265)czy *** 67 p(cid:266)kanie nieba 68 (cid:404) poznaję cię po śladach... 69 (cid:404) bli(cid:298)ej 69 (cid:404) wystarczy... 70 (cid:404) potrzeba 71 (cid:404) coraz bli(cid:298)ej 71 (cid:404) gdzie pójdzie Anioł Stró(cid:298) 72 (cid:404) Czarne Anioły 72 (cid:404) rozkrzyczana (cid:286)mierć 75 (cid:404) te(cid:298) mo(cid:298)e... 76 (cid:404) na obrze(cid:298)ach 77 (cid:404) ocieram si(cid:266) 78 (cid:404) gdy pora przyjdzie 78 (cid:404) id(cid:266) do nieba 80 (cid:404) smutny czas nieba 81 (cid:404) poznaj(cid:266) 81 (cid:404) gdziekolwiek 82 gdzIe jeST AnIoł STRó(cid:297) cienie 83 kiedy wypal(cid:261) si(cid:266) gwiazdy – to jest proza! 84 (cid:404) to nie jest prawda... 85 (cid:404) gdzie jest Anioł Stró(cid:298) 86 (cid:404) w twoim (cid:286)wiecie... 88 (cid:404) (cid:286)lad na wietrze... 89 (cid:404) a kiedy umiera poeta 90 (cid:404) anioły poetów odchodz(cid:261) 90 (cid:404) w po(cid:286)piechu 91 (cid:404) obietnice 91 (cid:404) siódme niebo 92 bóg ojcIec co (cid:297)ycIA lUdzIoM nIe WybAczA – dedykuj(cid:266) Mojemu Tacie Józefowi zapaliłem znicz 95 paw (cid:286)mierci 96 (cid:404) ju(cid:298) si(cid:266) nie skar(cid:298)(cid:266)... 96 (cid:404) na wszystkich (cid:286)wi(cid:266)tych 98 (cid:404) modlitwa przed... 100 (cid:404) pami(cid:266)tam 100 WySpy Szcz(cid:265)(cid:285)lIWe MIło(cid:285)cI(cid:260) zagl(cid:261)dam 103 moje wyspy szcz(cid:266)(cid:286)liwe 104 (cid:404) zw(cid:261)tpienie chwalebne 105 (cid:404) cena miło(cid:286)ci 105 (cid:404) depozyt 107 (cid:404) łut szcz(cid:266)(cid:286)cia 108 (cid:404) to bierz 109 (cid:404) czaruj(cid:266) 110 (cid:404) zmieniam si(cid:266) 110 (cid:404) powiedz jedno 111 6 anioł i człowiek Muza przyszła z Aniołem niejakim Stróżem jak ksiądz po kolędzie anioł i człowiek pochwalony niech będzie moja muza z ciała i ducha obiecała przemówić... obiecała... słucham... do pracy droga ponad... 8 wł(cid:261)czam mp3 Chandler w oryginale radiowa Trójka troch(cid:266) ekonomii gadaj(cid:261)ce głowy za judaszowe srebrniki smsy rozumiem kocham t(cid:266)sknie kupi(cid:266) załatwi(cid:266) przepraszam zapomniałem znajd(cid:266) muzyka komercja dzienniki droga krzy(cid:298)em przydro(cid:298)nym znaczona anioły ze mn(cid:261) zadumane u(cid:286)miecham si(cid:266) i (cid:298)ycz(cid:266)... niech trwa... ... (cid:298)ycie... ponad kamienne wodospady mróz zawieruch(cid:266) wiatr (cid:286)nieg miło(cid:286)ć bli(cid:296)niego... ponad horyzont uczynków dobrych i złych zakl(cid:266)ć magicznych (cid:298)e si(cid:266) uda ponad gwiazd tysi(cid:261)ce mrugaj(cid:261)cych grzech nieczysto(cid:286)ci kłamstwa i obłudy ponad granice zielone s(cid:261)dy niebieskie ostateczne pytania nierozstrzygni(cid:266)te jeszcze ponad (cid:286)mierć bliskich konieczn(cid:261) a niepotrzebn(cid:261) jestem... z kierunku wiatru przed zachodem lotu ptaków na wschód dziobów bocianich czerwonych blasku gwiazd spadaj(cid:261)cych błyskawic wiosennych w ekstazie płatków (cid:286)niegu wiruj(cid:261)cych listków koniczyny pi(cid:266)ciu łez wylanych w rozpaczy... wró(cid:298)ymy... do (cid:286)wiata duchowego z nadziej(cid:261) Stró(cid:298)ów Praw Boskich na ratunek Aniołów Codziennej Troski noc(cid:261) demonów elfów bo(cid:298)ków dzieci(cid:276)stwa czarownic wszelakich zakl(cid:266)tych zwracamy si(cid:266)... 9 układam myśli miłość nieprzekupna nad (cid:286)wiatłem (cid:286)wiec płon(cid:261) niczym ćmy my(cid:286)li (cid:286)lepe gubi(cid:261)c marzenia i chc(cid:266) i (cid:286)ni(cid:266) i kusz(cid:266) z namaszczeniem kład(cid:266) je do łó(cid:298)ka karmi(cid:266) poj(cid:266) chwytam w pułapk(cid:266) chciejstw niekoniecznie m(cid:261)drych noc(cid:261) zbyt krótk(cid:261) miejscem do spania pachn(cid:261)cym rozsyłam u(cid:286)miechy i t(cid:266)skni(cid:266) do... miło(cid:286)ci nie przekupi(cid:266) groszem Judaszowym ani pi(cid:266)knym słowem czy aktem strzelistym zostawiam swe pióro kre(cid:286)l(cid:261)c krzy(cid:298) na drog(cid:266) bo tam dok(cid:261)d id(cid:266) nie dochodz(cid:261) listy wi(cid:266)c ci nie napisz(cid:266) (cid:298)e t(cid:266)skni(cid:266) za tob(cid:261) za iskr(cid:261) w twych oczach za biel(cid:261) po(cid:286)cieli za głosem rozs(cid:261)dku i (cid:298)e jeste(cid:286) sob(cid:261) nawet gdy odszedłem bo diabli mnie wzi(cid:266)li 10 rozjazdy wiara w nas jeszcze wierz(cid:266) w niebo wiatrem potargane w aniołów ró(cid:298)aniec czas przeszły i przyszły i w miło(cid:286)ć prawdziw(cid:261) co bywa niczyj(cid:261) w nadziej(cid:266) co szcz(cid:266)(cid:286)cie umie wydać za m(cid:261)(cid:298) z diabłem dyskutuj(cid:266) o piekle i duszy na spacer wychodz(cid:261)c niczym pies na smyczy „Polaków rozmowy” boskie ludzkie sprawy pełne chce(cid:276) i (cid:298)(cid:261)da(cid:276) których nie policz(cid:266) anioły na (cid:286)wiadków wzywam nocn(cid:261) por(cid:261) jestem z krwi i ko(cid:286)ci i łó(cid:298)ko mnie n(cid:266)ci na wołowej skórze spisuj(cid:266) marzenia i barany licz(cid:266) i zaciskam pi(cid:266)(cid:286)ci... jest jeszcze nadzieja w nas barwiona na zielono (cid:298)e mamy jeszcze czas i po to nas uczono nakazów i zakazów zimnych jak lód paragrafów (cid:298)e nie da si(cid:266) tak od razu zbudować miasta Kraków 11 smutny czas nieba (cid:298)e z miło(cid:286)ci(cid:261) ostro(cid:298)nie trzeba bo mo(cid:298)na si(cid:266) skaleczyć a kiedy serce krwawi to trudno je wyleczyć... ziemi(cid:261) niczyj(cid:261) okazał si(cid:266) skrawek nieba do którego lgn(cid:261) pozbawieni wyobra(cid:296)ni głupcy dla m(cid:266)drców których mijam codziennie Bóg zarezerwował inny kawał wszech(cid:286)wiata a ja zawieszony mi(cid:266)dzy ziemi(cid:261) zm(cid:266)czon(cid:261) kr(cid:261)(cid:298)eniem a kraw(cid:266)dzi(cid:261) nieba spadam jak kot na cztery łapy tam gdzie nieraz zawieruszy si(cid:266) Bóg i bywa (cid:298)e przechadzaj(cid:261)c si(cid:266) z nim od kra(cid:276)ca do kra(cid:276)ca wszech(cid:286)wiata dotykam pocz(cid:261)tku i ko(cid:276)ca 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zagubiony anioł
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: