Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 003178 21535872 na godz. na dobę w sumie
Zakupy poniżej 14.000 euro – praktyczne aspekty ich dokonywania - ebook/pdf
Zakupy poniżej 14.000 euro – praktyczne aspekty ich dokonywania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 38
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2664-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

E-book 'Zakupy poniżej 14.000 euro – praktyczne aspekty ich dokonywania ' to publikacja, która pomoże wszystkim tym, którzy mają wątpliwości co do prawidłowego wydatkowania 'drobnych' kwot. Wskazano w niej kierunki działań zalecanych przy organizacji zakupów do 14 000 euro. Ekspercie podpowiadają jakie sprawdzone i elastyczne rozwiązania zastosować w nietypowych i budzących wątpliwości sytuacjach.

E-book składa się z działów:
- Ustawowe regulacje związane ze zlecaniem zamówień podprogowych;
- Ustalanie wartości zakupu zgodnie z przepisami Pzp;
- Przygotowanie opisu zamówienia; 
- Przygotowanie opisu zamówienia;
- Wybór wykonawcy a rozmiar robionych zakupów;
- Zalety elektronicznych narzędzi dla służb zakupowych;
- Zasady pracy osoby prowadzącej postępowanie podprogowe;
- Analiza robienia drobnych zakupów;
- Zasady wglądu do dokumentacji jednostki;
- Forma sporządzenia kontraktu i dokumentu zamówienia;
- Ochrona prawna w postępowaniu podprogowym;
- Kontrola zamówień poniżej 14 tys. euro.

Integralną cześcią publikacji sa także odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podczas prowadzenia postępowania podprogowego:
- Kiedy wartość brakującego asortymentu nie przekracza progu - czy mozna go nabyć poza przepismai ustawy Prawo zamówień publicznych?
- Jak potraktować nieprzewidziane zamówienie dodatkowe nieprzekraczające 14 000 euro?
- Czy zawsze uniważnioną cześć zamówienia publicznego można n abyć w uproszczonym trybie właściwym dla jej wartości?

Dodoatkowo przedstawiony został wzór zapytania ofertowego składanego w postępowaniu uproszczonym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zakupy poniżej 14.000 euro BIBLIOTEKA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH Strona | 1 Małgorzata Skóra, Mariola Kubicka, Justyna Andała-Sępkowska Zakupy poniżej 14.000 euro – praktyczne aspekty ich dokonywania Zakupy poniżej 14.000 euro Strona | 2 Wstęp W niektórych jednostkach zamawiających wartość zamówień podprogowych, tj. poniżej 14.000 euro, może dochodzić do 80 wartości budżetu. Szacuje się, że wartość „drobnych” zamówień w sferze budżetowej wynosi nawet kilka miliar- dów złotych rocznie. Należy pamiętać, że brak obowiązku stosowania ustawy Pzp nie oznacza, iż zamawiający przestaje być związany dyscypliną finansów publicznych. Dlatego każda złotówka wydawana przez sektor publiczny powin- na podlegać szczególnej pieczy. W naszej publikacji wskazujemy kierunki działań zalecanych przy organizacji zakupów do 14.000 euro. Podpowiadamy sprawdzone i elastyczne rozwiązania, które z powodzeniem stosują komercyjne firmy. W prosty sposób mogą one zo- stać przeniesione na grunt sektora finansów publicznych. Zakupy poniżej 14.000 euro Ustawowe regulacje związane ze zlecaniem zamówień podprogowych Strona | 3 Przy dokonywaniu drobnych zakupów należy pamiętać o normie z art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz zasadach udzielania zamówień wynikających z ustawy Pzp. Reguły wskazane w powyższych przepisach powinny obowiązywać również w postępowaniach podprogowych. Poniżej umieszczamy ich szczegółowy opis wraz z przełożeniem na konkretne działania jednostki. Zasady w praktyce Oto krótkie zestawienie obowiązków zamawiającego związanych z opisywany- mi regułami:  Zasada celowego i oszczędnego wydatkowania środków – w prak- tyce oznacza, że inwestor powinien przeprowadzać rozeznanie ryn- ku oraz zbierać i porównywać oferty, aby generować oszczędności. Należy także weryfikować potrzeby zakupowe inicjatorów zakupu i dbać o to, by zamówienia nie były dzielone. Ich agregacja pozwoli osiągnąć wymierne korzyści  Reguła uzyskiwania najlepszego efektu z posiadanych środków – zasadę można ująć inaczej słowami: najlepsze to nie zawsze najtań- sze. Trzeba patrzeć na zakup całościowo. Należy zbadać, jaki jest całkowity koszt pozyskania, zainstalowania, użytkowania, utrzy- mywania dostawy/usługi na przestrzeni czasu. Czasami lepiej kupić drożej, aby zaoszczędzić na kosztach eksploatacji i długich ścież- kach reklamowania sprzętu. Zakupy poniżej 14.000 euro  Obowiązek zastosowania optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów – czas pracy osób dokonu- jących zamówień to wymierny koszt dla jednostki zamawiającej. Z Strona | 4 tego względu nie należy narzucać sobie zbytnich formalności, jeśli nie jest to wymagane regulaminami wewnętrznymi. Warto stoso- wać elektroniczne środki porozumiewania się, dokonywać zakupów przez Internet oraz porównywać ceny za pomocą prostych rozeznań rynku. Zawsze należy pytać o rabat lub upust. Trzeba też budować relacje z wykonawcami – chętnie obniżą cenę , jeśli będą mieli przekonanie, że klient do nich wróci.  Obowiązek kupowania na tyle szybko, aby inni mogli terminowo realizować swoje zadania – warto upraszczać procedury i nie bu- dować skomplikowanych regulacji dla zakupu za przysłowiową złotówkę. Do pozyskania drobnych zamówień nie należy angażo- wać wielu osób.  Zasada traktowania wykonawców w sposób uczciwy i obiektywny – aby uniknąć dyskryminacji, trzeba powtarzać analizę rynku i dbać o stałe powiększanie się bazy wykonawców. Podmioty, które w da- nej organizacji czują się monopolistami, oferują wyższe ceny i „psują” rynek zakupów. Regulamin udzielania zamówień Opisane zasady należy uwzględnić w regulaminie udzielania zamówień podpro- gowych. Oto propozycje konkretnych zapisów: 1. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonują pracowni- cy wskazani przez kierownika zamawiającego. Osoby te są zobowiązane działać w sposób bezstronny i obiektywny, dokonując wydatków w sposób
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zakupy poniżej 14.000 euro – praktyczne aspekty ich dokonywania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: