Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01480 010159 22997506 na godz. na dobę w sumie
Zamknięcie roku a zdarzenia po dniu bilansowym i korekta błędów lat poprzednich - ebook/pdf
Zamknięcie roku a zdarzenia po dniu bilansowym i korekta błędów lat poprzednich - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4325-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zatwierdzenie sprawozdania następuje w okresie kilku miesięcy od dnia bilansowego. Pomiędzy dniem bilansowy a zatwierdzeniem firmy prowadzą normalną działalność operacyjną. Niektóre zdarzenia, mające miejsce przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, wpływają na jego kształt a w szczególności na wynik finansowy. Istotna zatem jest umiejętność oceny, które z tych zdarzeń wpłyną na wynik roku poprzedzającego, a które nie mają charakteru korygującego.

Z publikacji 'Zamknięcie roku a zdarzenia po dniu bilansowym i korekta błędów lat poprzednich' dowiesz się przykładowo:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-PORADNIK ZAMKNIĘCIE ROKU A ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM I KOREKTA BŁĘDÓW LAT POPRZEDNICH Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Waldemar Gos Część II: Maciej Soprych Część III: Waldemar Gos Część IV: Waldemar Gos Część V: Waldemar Gos, Dagmara Leszczyńska-Trochonowicz, Marcin Michalak, Iwona Michalska, Małgorzata Niedźwiedzka, Marek Pepol, Ewa Rodziewicz, Maciej Soprych, Mikołaj Turzyński Redaktor merytoryczny Magdalena Stankiewicz Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i cudzą własność. Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN (e-book PDF): 978-83-264-4325-1 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................ Część I Zdarzenia po dacie bilansu ........................................................................ 9 9 1. Wprowadzenie .................................................................................... 2. 9 Istota i terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych ............................... 3. Cechy ksiąg rachunkowych ................................................................ 11 4. Zdarzenia po dacie bilansu .................................................................. 13 5. Zdarzenia po dacie bilansu według MSR ........................................... 16 7 Część II Zdarzenia po dacie bilansowej na przykładach ....................................... 18 1. Wstęp .................................................................................................. 18 2. Przykłady ............................................................................................ 20 2.1. Rozstrzygnięcie sprawy sądowej ................................................ 20 2.2. Sprzedaż, zakup aktywów po dacie bilansowej ......................... 20 2.3. Dywidendy ................................................................................. 22 2.4. Kredyt bankowy, upadłość dłużnika, rozwiązanie umowy przez istotnego kontrahenta ........................................................ 22 2.5. Zagrożenie kontynuacji działania ............................................... 24 Część III Korekta podatku dochodowego za rok ubiegły po zamknięciu ksiąg rachunkowych ............................................................................................. 25 Część IV Korekty kapitału z tytułu błędu podstawowego ....................................... 28 1. Wprowadzenie .................................................................................... 28 2. Zdarzenia związane z popełnieniem błędu podstawowego ................ 28 3. Błąd podstawowy a regulacje MSR 8 ................................................. 29 4 SPIS TREŚCI Część V Zdarzenia następujące po dniu bilansowym w pytaniach i odpowiedziach ........................................................................................... 31 1. Zdarzenia po dacie bilansu .................................................................. 31 1.1. Czy faktury korygujące należy księgować w dacie ich wystawienia, czy też należy kierować się fakturą pierwotną i okresem, który jest korygowany w ich wyniku? ...................... 31 1.2. Czy konieczne jest potwierdzanie należności na dzień bilansowy, gdy należność została uregulowana po dniu bilansowym? ............................................................................... 35 1.3. Czy musimy skorygować zapisy na koniec roku 2012 w związku z objęciem obowiązkiem badania sprawozdań finansowych? .............................................................................. 36 1.4. Czy należy dokonać odpisu aktualizacyjnego należności przeterminowanej na dzień bilansowy, jeżeli kontrahent część tej należności uregulował po dniu bilansowym? ........................ 37 1.5. Jak należy zaksięgować korektę faktury sprzedaży z poprzedniego roku? ................................................................. 38 1.6. Jak należy zaksięgować w księgach rachunkowych faktury, które nie zostały ujęte w PKPiR w poprzednim roku? ............... 39 1.7. Jakie zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, mogą kwalifikować się do ujęcia w wyniku roku poprzedniego? ........ 41 2. Błędy lat poprzednich ......................................................................... 44 2.1. Co może być uznane za błąd podstawowy? ............................... 44 2.1. Czy można korygować sprawozdanie finansowe sprzed kilku lat? .............................................................................................. 44 2.3. Jaki należy określić próg istotności? .......................................... 46 2.4. Co zrobić z kosztami, które zostały ujęte w poprzednich latach w zawyżonej wysokości? ........................................................... 47 2.5. Czy błąd w spisie z inwentaryzacji za poprzedni, już zamknięty rok obrotowy, można uznać za błąd podstawowy? . . 49 2.6. Czy możemy zaksięgować w 2012 r. odsetki, które powinniśmy zapłacić w latach 2008-2009? ................................ 50 2.7. Czy wprowadzając inwestycję do ksiąg spółka ma prawo zaliczyć w koszty amortyzacji wartości umorzenia za lata poprzednie? ................................................................................. 52 2.8. Jak dokonać korekty błędnego przeniesienia kwoty podatku VAT do bilansu otwarcia po zatwierdzeniu sprawozdania? ...... 54 SPIS TREŚCI 5 2.9. Jak należy zaksięgować stwierdzony błąd w inwentaryzacji w pozycji roboty w toku ? ........................................................ 56
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamknięcie roku a zdarzenia po dniu bilansowym i korekta błędów lat poprzednich
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: