Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00363 006722 20227765 na godz. na dobę w sumie
Zamówienia publiczne nie są trudne - ebook/pdf
Zamówienia publiczne nie są trudne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 214
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4666-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka skierowana jest przede wszystkim do osób początkujących w zakresie zamówień publicznych. Autorzy skupili uwagę głównie na zilustrowaniu ustawy, a nie bezpośrednio na jej komentowaniu czy opisaniu - rysunki, tabele, schematy i algorytmy ułatwią zrozumienie omawianych problemów. Zamiast schematycznie powtarzać przepisy ustawy, autorzy wizualizują możliwe scenariusze przebiegu każdej fazy procesu zamówienia publicznego, tj.:


Adresaci:
Publikacja będzie szczególnie pomocna pracownikom administracji przed egzaminem ze służby przygotowawczej. Powinna także zainteresować pracowników komórek odpowiedzialnych za zamówienia publiczne czy liderów zespołów zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem zamówień publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WPROWaDZeNIe 13 WPROWADZENIE Nieustanny wzrost zapotrzebowania na wiedzę umożliwiającą sprawne zarządzanie informacją we współczesnej gospodarce rynkowej skłonił au- torów niniejszej książki do wyjścia poza ramy dotychczasowych publikacji dotyczących zamówień publicznych, których odbiór jest trudny dla przecięt- nego czytelnika, niemającego specjalistycznej wiedzy. Książki dotyczące problematyki zamówień publicznych, które obecnie ukazują się na rynku, są głównie komentarzami skierowanymi do prawników; muszą być często aktualizowane, gdyż skupiają się na interpretacji aktualnie obowiązującego prawa. Są napisane językiem, który nie jest przystępny dla pracowników do- piero wdrażających się w pracę zespołów zamówień publicznych, co utrud- nia im korzystanie z tych pozycji. tym samym wykluczają takie osoby, które chciałyby zakodowane przepisy prawa rozszyfrować możliwie najszybciej z pełnym ich zrozumieniem. trudno obecnie na rynku odnaleźć podobne, zwarte pozycje litera- tury z zakresu prawa zamówień publicznych, które nie są kolejnymi ko- mentarzami czy poradnikami brnącymi w jego skomplikowaną materię, o wielu powtórzeniach i do tego wcale nieprzybliżającymi istoty proble- mu, wprowadzającymi często zamieszanie interpretacyjne. Stosunkowo rzadko można odnaleźć przedstawienie przepisów prawa w innej formie niż powszechne ich komentowanie, choć zdarzają się one np. w formie slajdów w materiałach pokonferencyjnych, stanowiących autorskie podej- ście szkoleniowca do omawianych problemów czy wydawnictw oferują- cych praktyczne poradniki ukazujące się periodycznie, często posługują- ce się przy wyjaśnieniach schematami. Ich skala jest jednak marginalna i są one nierozpowszechnione. Przeglądając nawet nasze notatki z uczestnictwa w szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych, doszukujemy się różnych własnych ilustracji, które ułatwiają zapamiętywanie i zrozumienie zawiłych problemów prawnych. Wizualizacja uchodzi bowiem za jedną ze skutecznych technik zapamiętywania. Pozwala ona wzrokowcom na szyb- kie i skuteczne przyswojenie dawki wiedzy umożliwiającej zdanie egzaminu 14 WPROWaDZeNIe bądź zrozumienie istoty danego problemu. W odczuciu autorów ta książka to taka swoista „lecznicza ampułka”, której zażycie uchroni przed wirusem błędnej interpretacji przepisów bądź szybciej pozwoli na jego zwalczenie. Każdy z nas popełnia przecież błędy, a tak niewiele trzeba, aby ich unik- nąć. W tym celu autorzy postarają się nauczyć czytelnika innego myślenia o zamówieniach publicznych. Proponowana przez nas technika pozwala na rozwiązanie konkretnego problemu dzięki odniesieniu się do treści zobra- zowanych za pomocą tabel czy przestrzennych schematów. Pozwoli to na uniknięcie monotonnego powtarzania ustawy i wiążących się z tym uprosz- czeń danego zagadnienia. Zamiast tego autorzy zwizualizują spektrum moż- liwych scenariuszy odnoszących się do danego problemu. Nie będzie to więc kolejny komentarz do ustawy, który jest wznawiany po każdej nowelizacji przepisów, czy zbiór esejów przeciwstawiających wzajem- nie różne stanowiska specjalistów z dziedziny prawa zamówień publicznych dotyczące rozstrzygnięć danego problemu w tym obszarze wiedzy. autorzy mają skromną nadzieję, że niniejsza książka będzie stanowić poradnik, który niczym drogowskaz przeprowadzi skrótem czytelnika przez skomplikowaną materię związaną z zamówieniami publicznymi i tym samym będzie stano- wiła pierwszoplanową pozycję w biblioteczkach wielu osób. autorzy skupili uwagę głównie na zilustrowaniu ustawy, a nie bezpo- średnio na jej komentowaniu czy opisaniu. Narzędzia owej ilustracji stano- wią autorskie rysunki, tabele, schematy, algorytmy ułatwiające zrozumienie wybranych problemów związanych z zamówieniami publicznymi. autorzy widzą bowiem każde zamówienie publiczne jako proces, na który składają się kolejno następujące po sobie fazy, a mianowicie: planowania, przygoto- wania i przeprowadzenia postępowania oraz podpisania i realizacji umowy. Na tle tych faz ilustrowane są poszczególne czynności dokonywane przez zamawiającego. autorzy starają się dostosować język tej pozycji do różnorodnego grona odbiorców. Książka stanowi swoisty poradnik dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają przygodę z zamówieniami publicznymi, jak również dla prak- tyków na co dzień zajmujących się tą problematyką. Zdaniem autorów każdy z czytelników, który sięgnie do niniejszej publikacji, reprezentującej nowa- torskie podejście do przekazywania treści merytorycznej w postaci ilustracji słowa, przekona się do takiej formy przekazywania wiedzy, co z kolei utrwa- li się w świadomości czytelnika i zaowocuje nowym trendem w edukacji, w szczególności w odniesieniu do problematyki prawnej ujętej w ustawie, WPROWaDZeNIe 15 na którą można spojrzeć systemowo. Dlatego autorzy książki zaryzykują nawet stwierdzenie, że przyszłość książek w procesie edukacyjnym będzie związana z ich walorami plastycznymi, tj. uzupełnieniem treści merytorycz- nych w formie pisemnej za pomocą obrazu, np. w postaci rysunków, tabel, schematów czy algorytmów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamówienia publiczne nie są trudne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: