Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00008 003707 20994836 na godz. na dobę w sumie
Zanim powiesz:  Żegnaj . Jak odbudować związek? - ebook/epub
Zanim powiesz: Żegnaj . Jak odbudować związek? - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379060573 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Na przykładzie sytuacji z własnego życia i małżeństw, z którymi spotkał się w swojej poradni, autor omawia przyczyny nieporozumień i sposoby ich rozwiązywania. Proponuje parom podjęcie konkretnych zadań do wykonania, zanim podejmą decyzję o rozstaniu. Przekonuje, że w każdym człowieku drzemie pragnienie pojednania i pokoju oraz siła niezbędna do pracy nad odbudowywaniem związku.

Dla wielu książka Petera M. Kalellisa może się okazać ostatnią szansą na uratowanie małżeństwa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...PPPP EE T E RR M . KAAAAAA LLLL EEEEEEE LLLLL LLLLL III SSSSS Zanim powiesz: „Żegnaj” Jak odbudować związek? PETER M. KALELLIS jest doktorem psychologii, doświadczonym terapeutą małżeń- skim i(cid:6)rodzinnym, cenionym autorem. Książkę Zanim powiesz: „Żegnaj” adresuje nie tylko do osób żyjących w(cid:6)skonfl iktowanych związkach, ale także do tych, którzy w(cid:6)życiu małżeńskim pragną kryzysu uniknąć. Na przykładzie sytuacji z(cid:6)życia małżeństw, z(cid:6)którymi spotykał się w(cid:6)swojej po- radni, autor omawia przyczyny nieporozumień i(cid:6)sposoby ich rozwiązywania. Pro- ponuje parom podjęcie konkretnych zadań do wykonania, zanim podejmą decyzję o(cid:6) rozstaniu. Przekonuje, że w(cid:6) każdym człowieku drzemie pragnienie pojednania i(cid:6)pokoju oraz siła niezbędna do pracy nad odbudowywaniem związku. Dla wielu książka Petera M. Kalellisa może się ok azać ostatnią szansą na ura- towanie małżeństwa. I SBN 8 3 - 7 9 0 6 - 0 4 8 - 2 Cena det. 33,00 zł ISBN 978-83-7906-048-1 9 7 8 8 3 7 9 0 6 0 4 8 1 www.wdrodze.pl e BOOK Patronat medialny ” j a n g e Ż „ : z s e i w o p m n a Z i S I L L E L A K . M R E T E P Zanim powiesz: „Żegnaj” PETER M. KALELLIS Zanim powiesz: „Żegnaj” Jak odbudować związek? Przełożył Wojciech Nowicki Tytuł oryginału Restoring Relationships Five Th ings To Try Before You Say Goodbye Copyright © 2001 by Peter M. Kalellis Published by arrangement with Th e Crossroad Publishing Company, Inc. 831 Chestnut Ridge Road, Chestnut Ridge, NY 10977 © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2016 Redakcja Wiesława Otto-Weiss Projekt okładki do serii Radosław Krawczyk Redakcja techniczna i opracowanie okładki Justyna Nowaczyk Fotografi a na okładce Fotolia © Photographee.eu ISBN 978-83-7906-057-3 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2016 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl A Pragnę z(cid:4)całego serca tym oto osobom podziękować za pomoc, jaką, nie szczędząc trudu, okazały mi w(cid:4)tworzeniu tej książki: Mojemu agentowi Reidowi Boatesowi, któremu zawdzięczam sam pomysł książki i(cid:4)jej tytuł, a(cid:4)także słowa zachęty podczas żmudnej pracy nad nią. Mojemu serdecznemu przyjacielowi Ernie Anastosowi, prezenterowi telewizyjnemu, który przeczytał pierwszy szkic książki i(cid:4)przekazał mi cen- ne uwagi, potem przeze mnie uwzględnione. Margery Hueston, skrupulatnej redaktorce wstępnego szkicu. Patti Lawrence, współwydawcy i(cid:4)mojej przyjaciółce, która zrozumiała z(cid:4)tekstu znacznie więcej, niż jest w(cid:4)nim napisane. Johnowi Eaglesonowi, redaktorowi mojej pierwszej książki, Pick Up Your Couch and Walk, który nadał moim słowom potrzebną nośność. Redaktorowi obecnej książki w(cid:4)Crossroad Publishing Company, Pau- lowi McMahonowi, oraz menadżerowi marketingu Johnowi Tintera; obaj nie mniej niż ja pragnęli pomóc wszystkim parom, których związki zostały nadwątlone. Pacjentom spotykanym w(cid:4)ciągu wielu lat mojej praktyki terapeutycz- nej. Jakkolwiek wykorzystałem w(cid:4)książce przeżycia niektórych, zacho- wałem jednak ich anonimowość, zmieniając imiona i(cid:4)realia. Mojej żonie Pat, która wspierając mnie z(cid:4)miłością i(cid:4)dzieląc się ze mną pomysłami i(cid:4)uwagami, była dla mnie nieocenioną pomocą i(cid:4)natchnie- niem. Moim dzieciom, Katinie, Basilowi, Michaelowi i(cid:4)Mercene, których ra- dość z(cid:4)faktu, że tata pisze książkę, podtrzymywała nieraz mój stygnący zapał. Osobne, szczególne słowa podziękowania należą się Gwendolin Her- der z(cid:4)Crossroad Publishing Company, która od pierwszych chwil odnio- sła się z(cid:4)zainteresowaniem do projektu mojej książki. A W O M D E Z R P Peter M. Kalellis 5 ” J A N G E Ż „ Z S E W O P M N A Z I I 6 Prolog Siedzą przede mną Tom i Tracy. Sztucznymi uśmiechami pokrywa- ją zdenerwowanie, oboje wiercą się na krzesłach, z  ich twarzy bije drażliwość i zniecierpliwienie. Ich burzliwe, trwające od siedmiu lat małżeństwo zawisło na włosku. Chcą się rozwieść, ale ich przyjaciel, prawnik, skierował ich jeszcze do mnie. Jestem dla ich związku ostat- nią deską ratunku. Tracy ma 34 lata, ale widoczna w niej frustracja, wrogość i wście- kłość postarzają ją. 38-letni Tom przywdział maskę mówiącą „wszyst- ko jest w  porządku” i  zdaje się nie rozumieć, po co to spotkanie. Trudno uwierzyć, że siedem lat temu ci dwoje byli w sobie bardzo zakochani i nie wyobrażali sobie życia bez siebie. Przy pierwszym spotkaniu dowiaduję się, że mają dwójkę dzieci – czteroletniego synka i czternastomiesięczną córeczkę. Chłopiec na podwórku zachowuje się agresywnie, gryzie i bije inne dzieci. Dziew- czynka co noc po kilka razy budzi się z płaczem. To ofi ary poszarpanej więzi. Już teraz żyją w stanie zagrożenia i niepokoju; awantura rozwo- dowa naznaczyłaby je na zawsze. A J C A T N E Z E R P 7 Małżonkowie rozmawiają obojętnie, ale w  ich gestach czuje się namiętność błagania. Czy ten terapeuta jest w stanie coś zrobić? Czy mógłby przywrócić naszemu małżeństwu pokój, miłość i radość? Mam na to swoją stałą odpowiedź: „Nie jestem cudotwórcą, ale spróbuję pomóc wam odbudować wasze małżeństwo. Mogę wskazać wam drogę; ale wy musicie wstąpić na nią z dobrą wolą i wytrwale nią podążać”. W książce, którą trzymasz, czytelniku, w  rękach, robię to samo – wskazuję pięć rzeczy, których możesz spróbować, nim zdecydujesz się rozstać. Zapraszam – do lektury i do starań! 8 ” J A N G E Ż „ Z S E W O P M N A Z I I Wprowadzenie Oddając tę książkę w ręce czytelników, nie chcę wywierać nacisku na podtrzymywanie związku za wszelką cenę, ale zachęcić tych, którzy znajdują się u progu jego rozerwania (oraz ich życiowych partnerów), aby przedtem przyjrzeli się jeszcze raz zagrożonej relacji i zastanowi- li, co mogą zrobić dla jej uratowania. Partnerstwo mężczyzny i kobie- ty, kochających się i zakładających rodzinę, jest najbardziej osobistym i najgłębszym doświadczeniem, jakie dwojgu ludzi może się przydarzyć, a ma szansę być też doświadczeniem najpiękniejszym. Kiedy jednak tych dwoje rozczarowuje się sobą i wzajemnymi relacjami, to samo doświad- czenie może stać się skomplikowane, bardzo uciążliwe i bolesne. Czasem przyczyną zakłóceń są nierozwiązane problemy z przeszłości, w jakie od lat uwikłany jest któryś z partnerów, związane na przykład z jego życiem rodzinnym czy też społecznym; czasem negatywne emocje wkradają się w istniejący związek i nawarstwiając się bez możliwości rozładowania, stopniowo go osłabiają, mogąc w końcu doprowadzić do rozpadu. U podstaw książki leży wizja, jaka ukształtowała się we mnie w cią- gu wielu lat pracy z parami, niekoniecznie małżeńskimi, zgłaszający- I E N E Z D A W O R P W 9 mi się ze swymi problemami na terapię. Ich zrelacjonowane tutaj losy dostarczają przykładów, jak w szczegółach może przebiegać rozkład więzi. Wiele z nich to typowe opowieści ku przestrodze czytelnika, inne oddziałują w  sposób zastanawiający i  wywołujący niepokój, wszystkie jednak pobudzają do myślenia. W pięciu częściach książki przedstawiono kolejno główne aspekty partnerskiego związku, a także odpowiadające im nastawie- nia pozytywne, jakie mogą być kluczem do odrodzenia relacji. Nie wszystkim parom spośród tych, z  którymi pracowałem, udało się, korzystając z  tych sugestii, uratować związek – być może nie były gotowe czynić tego z pełną determinacją. Niektórzy z moich pacjen- tów musieli działać na każdej z  opisanych tu pięciu dróg naprawy związku z  równym wysiłkiem i  intensywnością, inni zaś skupili się tylko na tych, które szczególnie wiązały się z ich sytuacją. Zasadni- czo jednak – jak mogłem zaobserwować – każdy, kto szczerze pra- gnie pojednania z partnerem i uzdrowienia swojego związku, powi- nien zatrzymać się przy wszystkich wyodrębnionych tu elementach terapii. Każdy zatem, komu zależy na trwałości więzi z ukochanym partne- rem czy partnerką, winien wziąć pod uwagę następujące wskazówki: 1. Poddaj się i zacznij od nowa Akcentuję tu potrzebę rzetelnej i  wymagającej skupienia pracy własnej pacjenta nad związkiem, stanowczej decyzji o jej podjęciu i determinacji, a następnie cierpliwości oraz wytrwałości w jej re- alizowaniu; podsuwam zarazem pewne pomysły i zasady pomocne w tym zadaniu, zwracając uwagę na przeszkody, których trzeba się strzec. 10 ” J A N G E Ż „ Z S E W O P M N A Z I I 2. Rozładuj rozsądnie swój gniew Złość jest jedną z głównych przeszkód w interakcji między osoba- mi, szczególnie w więziach z najbliższymi. Uczucie to trzeba sku- tecznie wygaszać, aby uniknąć jego katastrofalnych konsekwencji. Będziesz z pewnością zaskoczony, poznając źródła złości i dowia- dując się, jak wpływa ona na ciało i psychikę. Warto nauczyć się, jak dobrze rozumieć złość, nie jako wroga, lecz jako sprzymierzeńca. 3. Wybacz i wyzwól się Lektura tej części książki może podziałać na ciebie wyzwalająco. Przekona cię, mam nadzieję, że nie trzeba być Bogiem, żeby wyba- czyć komuś, kto nas zdradził, zaszkodził nam czy wyrządził niespra- wiedliwość. Powinna ci też pomóc w odnalezieniu wewnętrznej siły, niezbędnej, by pogodzić się z odniesionymi ranami, utrudniającymi ci życie. Uzdrowienie zranionych uczuć będzie prawdopodobnie mieć nader dobroczynny wpływ na wasz związek. Czując, że znów jesteś sobą, będziesz dysponować jasnym umysłem i  odnowioną zdolnością nawiązania kontaktu z partnerem. 4. Dogadaj się i zbliż Przeciwieństwem wzajemnej komunikacji jest martwota emocjo- nalna. W tej części książki wykraczam poza teorie na temat barier komunikacyjnych, zastanawiając się raczej, jak w praktyce może przebiegać uczciwa, symetryczna, wynikająca z miłości rozmowa dwojga ludzi, jak mogą oni wejść w intymny dialog, prowadzący do pogłębienia bliskości w związku. 5. Kochaj i żyj dalej Uśmiechnij się! Czy pamiętasz, jak cudownie jest kochać?! Mi- łość jest potężnym uczuciem, które może dostarczyć człowiekowi I E N E Z D A W O R P W 11 największej dostępnej w życiu radości. Bez niej życia wcale by nie było. Nie wgłębiając się w teorie i abstrakcje, zostawiając na boku naiwne mity i romantyczne mrzonki, zastanawiam się tu, czym jest rzeczywista miłość i jak trzeba starać się o to, aby umieć kochać i móc być kochanym. Chcąc jak najwięcej skorzystać z tej książki, należałoby czytać ją wolno, podkreślając miejsca, które zyskały naszą aprobatę, sporządza- jąc streszczenia pozostałych fragmentów i później odczytując je sobie jeszcze raz. Warto notować myśli przychodzące do głowy podczas lek- tury. Pamiętaj przy tym, czytelniku, że to ty właśnie kierujesz swoim życiem, odpowiadasz za nie, i ty też jesteś w stanie je poprawić. Naj- ważniejsze to uzbroić się w nadzieję i odwagę. Jeśli tylko zdecydujesz się, by podjąć ten wysiłek – wszystko stanie się możliwe do osiągnię- cia. Kiedy już podejmiesz próbę, przeżyjesz z pewnością głęboką sa- tysfakcję, płynącą z przekonania, że zrobiłeś, co mogłeś, żeby w więź z partnerem wnieść zgodę i miłość. 12 ” J A N G E Ż „ Z S E W O P M N A Z I I Część pierwsza PODDAJ SIĘ I ZACZNIJ OD NOWA Jeśli szczerze pragniesz naprawy i(cid:3)trwania waszego związku, podporządkowuj się temu celowi, aż go osiągniesz. Możliwość doznania ponownego zranienia jest na dłuższą metę o(cid:3)wiele mniej niebezpieczna niż samotność. I E N E Z D A W O R P W 13 ” J A N G E Ż „ Z S E W O P M N A Z I I 14 Rozdział 1 Tak czy nie? Pozwalając, aby w(cid:3)nasz związek wkradły się myśli czy postawy, w(cid:3)których nie ma miłości, ryzykujemy, że nasz świat emocjonalny runie. Marianne Williamson Nie wziąłeś tej książki do rąk bez powodu. Być może w twoim mał- żeństwie, w twoim związku, już od dawna dzieje się coś niepokoją- cego; cierpisz przez to albo przynajmniej przeżywasz rozterkę, nie wiedząc, co robić. Może nawet czujesz się zagrożony tym, co cię czeka – załamaniem się porozumienia z partnerem, separacją, kto wie, czy nie rozwodem. Na wszelkie dostępne sposoby unikasz konfrontacji z partnerem, potrafi sz wręcz snuć najprzemyślniejsze plany, żeby tyl- ko zapobiec cierpieniu czy też założyć bandaż na krwawiącą ranę sa- motności. 15 Czy chcesz, żeby twój związek został odbudowany, żeby przetrwał? Je- śli odpowiadasz :„Nie, mam to już za sobą. Próbowałem wszystkiego, ale na darmo”, w takim razie nie masz po co czytać tej książki. Zdecy- dowałeś już, że twój związek jest nie do uratowania, przepadło więc. Przypuśćmy jednak, że w głębi duszy żywisz promyczek nadziei, który muska twoje serce i  rozpala w  nim przelotnie dawną miłość i współodczuwanie. Nie przyznałbyś się do tego bez wahań, a jednak myślisz sobie: „Tak, chcę nadal tego małżeństwa, to ważny dla mnie związek, pragnę go budować”. Jeśli tak, to właśnie z myślą o tobie po- wstała ta książka – skorzystaj z niej. Gdy tylko odpowiesz „tak”, skoncentruj wszystkie myśli i uczu- cia na tym, że kochasz, i na cierpliwym trudzie działania; skup się na „tak”, bądź jak najdalej od „nie”. Wszystko w sobie podporządkuj temu celowi i przeznacz tyle czasu, ile będzie trzeba, na doprowadze- nie do obiecującego spotkania z  partnerem – trzy miesiące, sześć, a może dziewięć. Zwrot „podporządkuj się” może cię odstraszać, pa- miętaj jednak – to podporządkowanie nie ma wcale prowadzić do uległości. Winno się odwoływać do tego, co musiało przetrwać w wa- szych sercach, wynikać z dostrzegania istoty życia, zgody na to, co ono niesie, i wierności życiu, niezależnie od bólu, jakiego przyczynia (ból niewierności jest o wiele większy). Przyjmij zatem, że pojednanie jest obecnie najważniejszą sprawą w twoim życiu. Okres, który teraz nastąpi, nie jest łatwy, a już na pewno nie przy- niesie wyraźnych, ostatecznych rezultatów. Znajdą się prawdopodob- nie zwolennicy łatwej rezygnacji, którzy w dobrych intencjach będą cię przekonywać, że pojednanie z dotychczasowym partnerem to ma- rzenie ściętej głowy. „Takie rzeczy nigdy się nie udają – powiedzą ci doradcy – znajdź sobie kogoś innego, kto cię będzie kochał i da tobie szczęście”. Nawet i bez tych głosów będą cię nurtować wątpliwości, 16 A W O N D O J I N Z C A Z I I Ę S J A D D O P czy stary związek da się ostatecznie uratować. To normalne, gdyż rze- czywiście mimo najszczerszych starań można w walce o uratowanie związku pobłądzić i upaść, dotkliwie raniąc uczucia. Nie jesteśmy do- skonali i pozostaje nam tylko ufać, że cierpliwość i wytrwałość zwy- ciężą wszelkie przeszkody. Pozwól sobie rozpocząć wszystko od nowa. Jesteście wrażliwi, a to, co się stało, wstrząsnęło wami. Lękacie się, że znowu zostaniecie zranieni. Rodzi się myśl, żeby jak najprędzej zrzucić więzy, umknąć. Skutecznym sposobem na ostudzenie takie- go pragnienia jest świadomość, że bardzo często niechęć do partnera bywa odbiciem czegoś, co mamy do zarzucenia samym sobie. Peggy, pracująca jako prawnik w cenionej fi rmie, od 25 lat była żoną Bernie’ego, 45-letniego renomowanego inżyniera. Ich córka była na przedostatnim roku w college’u. W czasie służbowej podróży do Ja- ponii Bernie przespał się z inną kobietą. Kiedy Peggy dowiedziała się o romansie męża, przyjęła to spokojnie, nie wybuchnęła nawet złością, lecz w głębi duszy czuła się zraniona i zdradzona. Szczęśliwe i czułe dotąd życie erotyczne małżeństwa od tej chwili się załamało. Peggy usiłowała zracjonalizować i zbagatelizować zdarzenie: „To przecież był tylko drobny wyskok, jakich pełno w dzisiejszych czasach. Nie mogę nawet poważnie gniewać się o to na męża. To, co zrobił, mogło się zda- rzyć każdemu. Mnie samej kiedyś niewiele brakowało, żeby zdradzić go z kolegą, tylko że lepiej panowałam nad swoimi popędami”. A jed- nak fakt zdrady boleśnie dotknął Peggy. „Jak mam mu teraz wierzyć?” – myślała. Bernie powiedział w rozmowie ze mną: „W naszym związku z Peg- gy jest ogromny potencjał miłości. Niestety, pół roku temu zachwia- łem nim”. Zły na siebie, oskarżał się: „Jak mogłem ulec tak głupiej za- chciance? Ta przygoda nic dla mnie nie znaczyła”. ? E N I Y Z C K A T 17 Współcześni ludzie najwyraźniej bez wielkich oporów przyznają się do tego rodzaju upadków, przy czym zwierzają się z nich często tej właśnie osobie, którą najmocniej zranili. Po sześciu miesiącach od swego ekscesu Bernie, dręczony wyrzutami sumienia, przyznał się do niego żonie, podkreślając, że bardzo żałuje tego, co zrobił. Wierzył, iż żona mu wybaczy, a sam poczuł znaczną ulgę w duszy, zadowolony ze swej uczciwości. Wyznanie Bernie’ego nie było jednak aktem dojrzałości ani miłości. Kierowała nim intencja, niestety, egoistyczna: chęć zrzucenia z siebie ciężaru winy. Kiedy z nieprzemyślaną intencją powołujemy się na uczci- wość, zachowujemy się nieraz w sposób najgorszy z możliwych. Czy Bernie był tego świadom? W szukaniu ulgi poszedł jeszcze dalej, być może nieświadomie poddając żonę testowi: czy dalej będzie mnie ko- chać tak jak dotąd, kiedy ujawnię przed nią jakieś tkwiące we mnie zło? Kochając dojrzale, rzekłby sobie tak: „Zburzyłem porządek. Była to moja wina i ja muszę nieść jej ciężar. Nie mam prawa uwalniać się od niej kosztem mojej partnerki. Wsparcia i rady mogę szukać u księ- dza (czy też pastora lub rabina), u terapeuty czy bliskiego przyjaciela. Być może oni jakoś mi pomogą”. Peggy znalazła w sobie dość miłości, żeby wybaczyć mężowi, nie- mniej rana przez długi czas się jątrzyła. W końcu Peggy pod kierun- kiem terapeuty poddała się badaniu z zastosowaniem inwentarza osobowości; chcąc określić, jakie aspekty jej osobowości i  związku z Bernie’em wymagają przepracowania. Zastanawiając się nad pozy- tywnymi wartościami ich związku, uświadomiła sobie, że Bernie, jak- kolwiek złamał przyrzeczenie wierności, jest człowiekiem rozumnym, wrażliwym, pracowitym i dobrym. Przeżyła z nim wiele wspaniałych lat, podróżując po świecie, błogo wspólnie wypoczywając, dzieląc ra- A W O N D O J I N Z C A Z I I Ę S J A D D O P 18 dości i smutki. Wybudowali sobie piękny dom. „Jeślibym zdołała za- pomnieć o ranie, jaką mi zadał, i stała się dla niego lepszą partnerką, on też potrafi łby być lepszym partnerem. Czuję w głębi duszy, że nie zawiodłabym się na nim. Wciąż jesteśmy w stanie razem szczęśliwie żyć”. Rozważywszy to, Peggy poczuła siłę do działania. Podzieliła się myślami z Bernie’em, który zgodził się, że zbyt wie- le dali z siebie, tworząc związek, by teraz łatwo z niego rezygnować. Wdzięczny, że wyciągnęła do jego rękę, odpowiedział: „Musimy wspólnie pracować nad tym, żeby to, co nas dziś łączy, ocalić i pogłę- bić. Obiecuję, że zrobię, co w mojej mocy, żeby być dobrym mężem”. Ich wzajemne uwrażliwienie na potrzeby drugiej strony wzmocniło ostatecznie tę więź. Czasem wydaje nam się, że w związku popsuło się już zbyt wie- le i trzeba pogodzić się z jego rozkładem. Mówimy wtedy: „Nic już nie mogę zrobić”. Jednak każdy akt rezygnacji – myśl o niej czy wy- wołujące taką myśl uczucie – może przyczynić się do uruchomienia procesu naprawy związku. Zostaw sobie trochę czasu, by dojrzeć do woli pojednania; nie wiąż sobie pochopnie rąk nieodwracalnymi po- sunięciami. Kiedy myślenie negatywne, o krzywdach, jakie partner ci wyrządził, zastąpisz pozytywnym, o wartościach, jakie jest on w stanie wnieść w wasz związek – wtedy twój nastrój powinien się poprawić, masz więc szansę poczuć się silniejszy. Nie zakładaj, iż nie wolno ci tu ulegać żadnym wahaniom, staraj się jednak w miarę możliwości postępować według obranego kursu. Umiejętność pielęgnacji nad- wątlonego związku nie jest łatwa; wymaga koncentracji, zręczności i cierpliwości, jednak można się jej nauczyć, a wtedy otwiera się szan- sa odtworzenia pozytywnej relacji partnerskiej w najłagodniejszy spo- sób, bez wzajemnego wkraczania stron w swoje „ja”. ? E N I Y Z C K A T 19 ” J A N G E Ż „ Z S E W O P M N A Z I I 242 Spis treści Prolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Część pierwsza PODDAJ SIĘ I ZACZNIJ OD NOWA 1. Tak czy nie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2. Na nowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3. Pomysł na zmianę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Część druga ROZŁADUJ ROZSĄDNIE SWÓJ GNIEW 1. Uczucie o wielu obliczach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2. Skąd bierze się złość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3. Konstruktywne wyzwalanie złości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Część trzecia WYBACZ I WYZWÓL SIĘ 1. Błądzić jest rzeczą ludzką. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 2. Siła wytrwałości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ? Ć A H C O K I Ę C A N Ż O M Y Z C 243 3. Niezmienność sytuacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4. Sztuka realizacji możliwego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Część czwarta DOGADAJ SIĘ I ZBLIŻ 1. Jak kształtować relacje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 2. Twój potencjał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 3. Komunikacja i miłość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Część piąta KOCHAJ I ŻYJ DALEJ 1. Czym jest miłość? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 2. Czy umiesz kochać? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 3. Czy można cię kochać?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Lektury uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 244 ” J A N G E Ż „ Z S E W O P M N A Z I I Ostatnio w serii ukazały się: John Eldredge, Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy Henry Cloud, John Townsend, Mamo, to moje życie Archibald D. Hart, Rozwód. Jak ratować dzieci Claudio Risé, Sztuka ojcostwa Muriel Mazet, Zranione dziecko Henry Cloud, Reguły sukcesu Martin Rovers, Uzdrowić miłość Heinz-Peter Röhr, Narcyzm – zaklęte „ja” John Townsend, Kto nam zatruwa życie? Xavier Lacroix, Naucz mnie żyć. Esej o ojcostwie Archibald D. Hart, Catherine Hart-Weber, Depresja nastolatka Mark Victor Hansen, Art Linkletter, Najlepsza reszta życia Stephen Arterburn, Mężczyźni i ich sekrety Hans Morschitzky, Lęk przed porażką Henry Cloud, John Townsend, To nie moja wina Sharon Jaynes, Marzenia kobiety John Eldredge, Dziennik pokładowy Chris Thurman, Kłamstwa, w które wierzymy Björn Süfke, Krajobraz męskiej duszy Marshall J. Cook, Oswoić lęk John Towsend, Recepta na miłość John Trent, Larry K. Weeden, Błędne koło rozwodów Marilyn Meberg, Kobieta i utracona miłość Max Lucado, Wieloryb nie może latać. O sztuce stawania się sobą Xavier Lacroix, Małżeństwo Pat Gelsinger, Tajniki żonglerki. Jak znaleźć równowagę między pracą, wiarą i rodziną? Christiane i Alexander Sautter, Gdy opadną maski. Terapia związków Henry Cloud, Poszukiwana – poszukiwany. Poradnik dla singli Manfred Lütz, Szaleństwo! Leczymy nie tych, których trzeba Max Lucado, Potwór w szafi e. Jak jutro bać się mniej niż dzisiaj Lisa M. Hendey, Mama na pełen etat Sara Savage, Eolene Boyd-MacMillan, Konfl ikt w relacjach ? Ć A H C O K I Ę C A N Ż O M Y Z C 245 a psychologią Stephen Arterburn, Debra Cherry, Jak nakarmić pragnienia Philippe Gutton, Vincent Villeminot, Usłyszeć, czego nastolatki nie mówią Antonello Vanni, Ojcowie obecni – dzieci szczęśliwe Marie-France Hirigoyen, Molestowanie moralne Florence d’Assier de Boisredon, Słuchanie jako sztuka obecności Paolo Scquizzato, Kłamstwo iluzji. Siedem grzechów głównych. Między duchowością Michel Martin-Prével, Rozwiedzeni wciąż kochają Simone Pacot, Droga wewnętrznego uzdrowienia Helen Alexander, Doświadczenie żałoby Philippe Gutton, Vincent Villeminot, Jak nawiązać dialog z nastolatkami Joseph Nicolosi, Linda Ames Nicolosi, Dziecko a skłonności homoseksualne Heinz-Peter Röhr, Uzależnienia. Przyczyny i terapia Fabrice Hadjadj, Kobieta i mężczyzna. O mistyce ciała T.C. Ryan, Już się nie wstydzę. Wyznania mężczyzny uzależnionego od seksu Stephen Arterburn, David Stoop, Temperatura wrzenia. Jak zrozumieć gniew mężczyzn? Yves Boulvin, Klucz do zrozumienia relacji rodzice – dzieci Rachel Gardner, André Adefope, Randkowe dylematy. Romantyczna rewolucja Glynn Harrison, Wielkie Ego. O obsesji budowania poczucia własnej wartości Simon Vibert, Stres. Podążając ścieżką spokoju Will van der Hart, Rob Waller, Winny czy niewinny? Prawdziwe i fałszywe poczucie winy Benedetta Foa, Imię cierpienia. Żałoba po aborcji dziecka 246 ” J A N G E Ż „ Z S E W O P M N A Z I I
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zanim powiesz: Żegnaj . Jak odbudować związek?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: