Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00446 006820 23365599 na godz. na dobę w sumie
Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII–XX wieku - ebook/pdf
Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII–XX wieku - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 246
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2922-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> historia, militaria, wojskowość >> polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Spis treści

 

Wstęp / 7

 

Adam Perłakowski: Aleksander Józef Sułkowski – u źródeł potęgi rodu / 13

Jiří Brňovják: Heraldika Alexandra Josefa Sułkowského. Vizualizace titulárního vzestupu polského magnata ve světle říšských a českých panovnických privilegií / 29

Michał Zwierzykowski: August Sułkowski i strategia budowy pozycji rodu. Od książąt na Bielsku do senatorów Rzeczypospolitej / 51

Grzegorz Madej: Inwentaryzacja bielskiego zamku po śmierci księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego w 1804 roku / 69

Dariusz Nawrot: Jan Nepomucen Sułkowski w powstaniu na Nowym Śląsku w 1807 roku / 89

Dawid Madziar: Początki kariery wojskowej księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego / 113

Jarosław Czubaty: Honor czy defetyzm? Dylematy Antoniego Pawła Sułkowskiego na tle wyborów Polaków w 1813 roku / 131

Miha Preinfalk: Jožef baron Dietrich in njegove povezave z rodbino Sulkowski / 143

Piotr Kenig: Pod dwugłowym orłem. Sułkowscy w armii Habsburgów w latach 1746–1918 / 165

Jakub Krajewski: Lasy książęce w Bielsku-Białej i okolicy / 195

Mojca Rjavec: Plemiška družina Sulkowski v Bresternici pri Mariboru v 20. stoletju / 209

Grażyna Sokół-Szołtysek: Przyczynki do dziejów zespołu Archiwum Książąt Sułkowskich w Bielsku w zasobach Archiwum Państwowego / 225

 

Indeks nazwisk / 237

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII-XX wieku Kolejne rozdziały pracy poświęcone zostały losom przedstawicieli wielu linii Sułkowskich od XVIII do początku XX w. Adam Perłakowski zarysował kolejne etapy kariery politycznej Aleksandra Józefa Sułkowskiego, ale także źródła potęgi ekonomicznej, umożliwiającej utrzymanie świetności rodu w następnych pokoleniach. Jiří Brňovják przedstawił studium heraldyczne dotyczące herbów i tytułów jakie od Marii Teresy otrzymał książę Aleksander Józef. Michał Zwierzykowski omówił strategię budowy pozycji rodu, jaką przyjął książę August Sułkowski, pozwalającą jemu i jego braciom sięgnąć po najwyższe godności w Rzeczypospolitej. Grzegorz Madej przedstawił postać księcia Franciszka Sułkowskiego oraz zestawił ze sobą dwa inwentarze bielskiego zamku z 1786 i z 1804 roku, pozwalające poznać zakres przebudowy siedziby książęcej. Dariusz Nawrot przywołał wydarzenia z życia księcia Jana Nepomucena Sułkowskiego w okresie jego największej aktywności, kiedy pragnął odegrać rolę wodza polskiego powstania na Nowym Śląsku w 1807 roku. Dawid Madziar zaprezentował przypadające na ten sam czas początki kariery wojskowej księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego, organizatora i pułkownika 1.(9.) pułku piechoty Wojska Polskiego w 1806 i 1807 r. Z kolei Jarosław Czubaty przywołał postać Antoniego Pawła Sułkowskiego, w kontekście okoliczności jego dymisji z funkcji Naczelnego Wodza w 1813 r. Miha Preinfalk przedstawiła postać Jožefa Dietricha i źródła jego fortuny oraz okoliczności małżeństwa córki barona z księciem Ludwikiem Sułkowskim. Piotr Kenig zaprezentował kariery wojskowe kolejnych członków rodziny w armii Habsburgów. Jakub Krajewski uwagę poświęcił gospodarce w lasach książęcych w Bielsku i okolicach od XVIII do początków XIX w. Mojca Rjavec opisała dzieje linii rodziny Sułkowskich związanej z Bresternicą koło Mariboru. Natomiast Grażyna Sokół przybliżyła skomplikowane dzieje bezcennego dla badania historii rodu Sułkowskich archiwum książęcego. Ze Wstępu QR CODE Wygenerowano na www.qr-online.pl Więcej o książce CENA 34 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-922-1 Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII-XX wieku Z a p o m n i a n i k s i ą ż ę t a ? S u ł k o w s c y w X V I I I - X X w i e k u Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII-XX wieku NR 3577 Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII-XX wieku Redakcja Dariusz Nawrot Grzegorz Madej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2016 Redaktor serii: Historia Sylwester Fertacz Recenzent Janusz Spyra Publikacja została współfinasowana ze środków Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej Spis treści Wstęp Adam Perłakowski Aleksander Józef Sułkowski – u źródeł potęgi rodu Jiří Brňovják Heraldika Alexandra Josefa Sułkowského Vizualizace titulárního vzestupu polského magnáta ve světle říšských a českých panovnických privilegií Michał Zwierzykowski August Sułkowski i strategia budowy pozycji rodu Od książąt na Bielsku do senatorów Rzeczypospolitej Grzegorz Madej Inwentaryzacja bielskiego zamku po śmierci księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego w 1804 roku 7 13 29 51 69 Dariusz Nawrot Jan Nepomucen Sułkowski w powstaniu na Nowym Śląsku w 1807 roku 89 Dawid Madziar Początki kariery wojskowej księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego Jarosław Czubaty Honor czy defetyzm? Dylematy Antoniego Pawła Sułkowskiego na tle wyborów Polaków w 1813 roku Miha Preinfalk Jožef baron Dietrich in njegove povezave z rodbino Sulkowski 5 113 131 143 Piotr Kenig Pod dwugłowym orłem. Sułkowscy w armii Habsburgów w latach 1746–1918 Jakub Krajewski Lasy książęce w Bielsku-Białej i okolicy Mojca Rjavec Plemiška družina Sulkowski v Bresternici pri Mariboru v 20. stoletju Grażyna Sokół-Szołtysek Przyczynki do dziejów zespołu Archiwum Książąt Sułkowskich w Bielsku w zasobach Archiwum Państwowego Indeks nazwisk 165 195 209 225 237 Wstęp Najsłynniejszym członkiem familii Sułkowskich, znanym nie tylko z dzieł historyków, był „oficer niespełnionych nadziei”, poległy podczas wyprawy egipskiej w Kairze, adiutant i przyjaciel Napoleona Bonaparte, Józef Sułkowski. Jego pochodzenie i droga życia po dziś dzień budzą wiele wątpliwości, a także rozgrzewają wyobraźnię1. W jego cieniu pozostaje drugi z Sułkowskich, który zapisał się na trwale w historii Polski w XVIII wieku, faworyt Augusta III i twórca książęcej linii rodu, Aleksander Józef Sułkowski. Także on, z racji niezwykłej kariery oraz roli politycznej, był bohaterem wielu opracowań historycznych2. Uwadze badaczy umknęli jednak pozostali przedstawiciele linii książęcej Sułkowskich. Nieliczni z nich, żyjący w XVIII, XIX i XX wieku, doczekali się biogramów czy wymagających dużych uzupełnień opracowań. Dotyczy to czterech synów pierwszego księcia: Augusta Kazimierza (1729–1786), Aleksandra Antoniego (1730–1786), Franciszka de Pauli (1733–1812) i Antoniego (1734–1796)3 oraz następców Antoniego, przedstawicieli młodszej, rydzyńskiej linii rodu: Antoniego Pawła (1785–1836), Augusta Antoniego (1820–1882) oraz Antoniego Ryszarda (1844–1909)4. W 1998 r. przede wszystkim linii rydzyńskiej poświęcono wystawę i konferencję pod identycznie brzmiącym 1 M. Czeppe, A. Nieuważny, J. Pawlikowski: Józef Sułkowski (hasło). W: Polski Słownik Biograficzny (PSB). T. 45/4. Warszawa–Kraków 2008, s. 566–571. 2 A. Perłakowski: Kariera i upadek królewskiego faworyta. Aleksander Józef Sułkowski w latach 1695–1738. Kraków 2013. Obszerny biogram Aleksandra Józefa Sułkowskiego zamieszczono również w Polskim Słowniku Biograficznym: A. Perłakowski, M. Zwie- rzykowski: Aleksander Józef Sułkowski (hasło). W: PSB. T. 45/4..., s. 519–528. 3 D. Dukwicz, M. Zwierzykowski: August Sułkowski (hasło). W: PSB. T. 45/4…, s. 542–553; T. Ciesielski: Aleksander Antoni Sułkowski (hasło). W: PSB. T. 45/4…, s. 528–531; D. Dukwicz, M. Zwierzykowski: Franciszek Sułkowski (hasło). W: PSB. T. 45/4…, s. 556–561; D. Dukwicz, M. Zwierzykowski: Antoni Sułkowski (hasło). W: PSB. T. 45/4…, s. 531–537. 4 M. Baczkowski, A. Nieuważny: Antoni Paweł Sułkowski (hasło). W: PSB. T. 45/4…, s. 537–540; S. Borowiak: August Antoni Sułkowski (hasło). W: PSB. T. 45/4…, s. 553–555; S. Borowiak: Antoni Ryszard Sułkowski (hasło). W: PSB. T. 45/4…, s. 540–542. 7 tytułem Sułkowscy. Życie i dzieło5, a historię ordynacji rydzyńskiej opracował w ostatnich latach Stanisław Borowiak6. Stan badań nad przedstawicielami rodziny Sułkowskich ze starszej, bielskiej linii, nazywanej również śląską, założonej przez Franciszka Sułkowskiego, także nie wygląda imponująco. Rzadko byli oni obiektem zainteresowania historyków. W czasach międzywojennych wyjątkiem byli Adam Skałkowski i Jan Baumgart, którzy utrzymywali kontakt korespondencyjny z księciem Aleksandrem Ludwikiem Sułkowskim (IX książę bielski)7. Natomiast oso- bisty dostęp do archiwum zamkowego uzyskał Gustav Schlauer, który swe badania zwieńczył artykułem publikowanym na łamach niemieckojęzycznego czasopisma „Schlesische Zeitung”8. W okresie PRL-u nie podejmowano 5 Sułkowscy. Życie i dzieło. Katalog wystawy, wrzesień –grudzień 1998. Red. A. Ku- lińska, G. Michalak. Leszno [b.r.] 1998; Sułkowscy. Życie i dzieło. Materiały z sesji naukowej. Red. Z. Moliński. Rydzyna–Leszno 1999. Zauważyć przy tym należy, że w dotychczasowej literaturze naukowej uwagę poświęcano głównie pierwszym dwóm pokoleniom rodu, przy okazji badań nad wydarzeniami wojny siedmioletniej, konfederacji barskiej, schyłku osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej czy też kwestiom wojskowości. Zob. W. Konopczyński: Polska w dobie wojny siedmioletniej. Cz. II. 1759–1763. Kraków i Warszawa 1911; W. Konopczyński: Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej. Kraków 1917; W. Konopczyński: Konfederacja barska. Warszawa 1991; A. Moszczyński: Pamięt- nik do historyi polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego. Poznań 1858; F.J. Szczęsny Morawski: Materyały do Konfederacyi Bar- skiej r. 1767–1768. T. 1. Lwów 1851; W. Szczygielski: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768–1770. Warszawa 1970; T.W. Lange: Szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy. Drawa 1994; J. Baranowski, M. Libicki, A. Rottermund, M. Starnawska: Zakon Maltański w Polsce. Warszawa 2000; T. Ciesielski: Armia koronna w czasach Augusta III. Warszawa 2009; M. Machynia, Cz. Srzednicki: Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. T. 1. Cz. 3. Kraków 1998. 6 S. Borowiak: Sprawa ordynacji rydzyńskiej na tle walki o ziemię w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku. Poznań 2008. 7 Biblioteka Kórnicka Polska Akademia Nauk (BKPAN), BK 13689. Korespondencja Adama Skałkowskiego z 1934 r. dotyczyła zawartości archiwum, w tym pamiątek rodzin- nych. Natomiast korespondencja z Janem Baumgartem – z roku 1938 i 1940 – poruszała kwestie uzupełnień w genealogii rodu Sułkowskich. 8 G. Schlauer: Die Bielitzer Herrschaftsbesitzer. Die Fürsten Sulkowski, Herzoge von Bielitz. „Schlesische Zeitung” 1927, nr 18 [29], 36, 43. Artykuł z cyklu „Die Bielitzer Her- rschaftbesitzer” – poświęcony właścicielom bielskich dóbr – obejmował lata 1752–1786, skupiając się głównie na pierwszych dwóch właścicielach bielskiego fideikomisu: Alek- sandrze Józefie i Auguście Sułkowskich. Innym niemieckim historykiem, który miał uzyskać jako pierwszy dostęp do archiwum książęcego, był bielszczanin Carl Hoinkes (1882–1960), rzekomo blisko zaprzyjaźniony z Aleksandrem Ludwikiem Sułkowskim. 88 Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII–XX wieku prób zbadania dziejów rodu w linii bielskiej. Mimo przeciwności losu, próby nawiązania kontaktu z żyjącą w Austrii rodziną książęcą podejmował wówczas dyrektor bielskiego Muzeum Stanisław Oczko9. Czynił to skutecz- nie, dzięki czemu stał się pierwszym polskim naukowcem, który zapoznał się z prywatnym archiwum Sułkowskich w Wiedniu. Niestety nie zdążył zinwentaryzować i opisać tego zasobu. W późniejszych latach następcy dy- rektora Oczki nie kontynuowali jego dzieła, nie prowadzono też badań nad historią rodu. Jedynym z bielskich Sułkowskich, który cieszył się znaczniej- szym zainteresowaniem badaczy ze względu na rolę, jaką odegrał w epoce napoleońskiej, był Jan Nepomucen (V książę bielski)10. Badania powinny być kontynuowane nad kolejnymi pokoleniami książęcego rodu11. O stanie Patrz: H. Heintze: Carl Hoinkes (hasło). W: Ostschlesische Porträts. Biographisch-biblio- graphisches Lexikon von Österreichisch-Ostschlesien. Hrsg. K.W. Neumann. T. 2 (E–H). Berlin 1996, s. 211. 9 Stanisław Oczko (1913–1983), historyk sztuki, malarz, muzealnik. Twórca bielskiego Muzeum, powstałego w 1945 r. na zamku Sułkowskich. Przez trzydzieści lat pierwszy dyrektor placówki. Inicjator powojennego kształcenia plastycznego w Bielsku. Patrz: P. Oczko: Sztuka to wolność wyboru, prawo do przeżycia i wzruszenia. Stanisław Oczko – historyk sztuki i malarz. Katowice–Bielsko-Biała 2013. 10 M. Vanáček: Książę bielski Jan Sułkowski w służbie Napoleona w latach 1806–1809. „Zaranie Śląskie” 1959, z. 4; R. Kincel: Kłopotliwy książę Sułkowski. Katowice 1984; T. Szubert: Jan Nepomucen Sułkowski (hasło). W: PSB. T. 45/4…, s. 562–566; T. Szubert: „Książę o zepsutym sercu”. Jan Nepomucen Sułkowski w twierdzy Kufstein w latach 1803–1804, w świetle dokumentów z archiwów wiedeńskich. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2006, r. 61, z. 4; D. Nawrot: Jan Nepomucen Sułkowski – burzliwe życie na pograniczu trzech zaborów. W: Pogranicza: Ludzie pogranicza. Red. W. Brenda, J. Kiełbik. Olsztyn 2009. 11 Wyjątkiem jest Ludwik (VI książę bielski). Zob. G. Madej: Książę Ludwik Sułkow- ski (1814–1879), rewolucjonista, emigrant i ostatni budowniczy bielskiego zamku. „Zeszyty Sułkowskich” 2016, nr 3. VII książę bielski, Józef Maria Sułkowski, został dotychczas przed- stawiony jedynie w krótkim artykule: J. Spyra: Zwariowany książę Józef Maria Sułkowski. W: Kalendarz Beskidzki 1992. Bielsko-Biała 1992. Uwagę badaczy zwrócił także Stanisław Sułkowski i jego synowie oraz ostatni właściciel bielskiego fideikomisu, Aleksander Lu- dwik Sułkowski (IX książę bielski). M. Rjavec: Plemiška rodbina Sułkowsky. O življenju nekaterih lano rodbine Sułkowsky od 18. stoletja do danes na ozemlju današnje Poljske, Avstrije, Slovenije, zda In Mehike. Diplomsko delo Univerza na Primorskem Fakulteta za Humanistične Študije. Koper 2012; M. Rjavec: Między dumą i oportunizmem: Książęta Sułkowscy z Bresternicy pod Mariborem – przyczynek do historii gałęzi rodziny osiadłej na terenach obecnej Słowenii. „Zeszyty Sułkowskich” 2013, nr 2; J. Polak: Ostatni z Sułkow- skich na Bielsku. „Gazeta Prowincjonalna” 1989, nr 4; J. Polak: Ostatni z Sułkowskich na Bielsku. W: Kalendarz Beskidzki 1991. Bielsko-Biała 1991; G. Madej: Aleksander Ludwik Sułkowski. IX. vlastník bílského fideikomisu. „Těšínsko” 2015, r. 58, č. 1. 99 Wstęp wiedzy o bielskich Sułkowskich zaświadcza wydana w 2010 r. monografia Bielska-Białej12. Dlatego Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – obecny właściciel książęcej rezydencji – postanowiło w 2012 r. rozpocząć projekt badawczy, którego celem było opracowanie dziejów śląskiej linii magnackiego rodu. Nawiązano kontakt z żyjącymi przedstawicielami rodziny Sułkowskich. Przeprowadzono liczne kwerendy w archiwach polskich i europejskich. W ramach projektu, przygoto- wano wystawę 260. rocznica nabycia państwa bielskiego przez Aleksandra Józefa Sułkowskiego (13 X 2012 – 28 II 2013)13. Na cyklicznych spotkaniach „Zaduszki dla Sułkowskich” wygłaszano prelekcje o historii rodziny. Bielskie Muzeum rozpoczęło publikować „Zeszyty Sułkowskich”. Zwieńczeniem tych działań stała się wystawa Bielscy książęta Sułkowscy, jakich nie znacie, prezentowana w biel- skim zamku od 20 IX 2014 do 31 V 2015 r. Ilustrowało ją ponad 240 eksponatów, w dużej części nieznanych, udostępnionych przez rodzinę oraz liczne instytucje w kraju i zagranicą. Była to pierwsza w historii prezentacja dziejów bielskiej linii magnackiego rodu Sułkowskich, która w chronologicznej podróży przez epoki ukazywała meandry życia kolejnych pokoleń niezwykłej rodziny i przy- bliżała nieznane fakty z jej historii14. Uzupełniała i wieńczyła projekt badawczy międzynarodowa konferencja naukowa „Książęta Sułkowscy, jakich nie znacie”, zorganizowana 15 maja 2015 r. przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z przedstawionych wyżej powodów koniecznością jest opublikowanie mono- grafii, w której, korzystając z dotychczasowego stanu badań nad historią rodu Sułkowskich i uzupełniając je o wyniki najnowszych badań naukowych, przedsta- wiono by burzliwe życie kolejnych pokoleń książęcej rodziny na tle dziejów Europy, począwszy od Aleksandra Józefa Sułkowskiego aż do jego potomków żyjących w czasach najnowszych. Taki też jest cel przygotowanej pracy pt. Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII–XX wieku, poświęconej losom przedstawicieli wielu 12 Bielsko-Biała. Monografia miasta. Red. I. Panic. T. 1–4. Bielsko-Biała 2010. W. Kuhn: Geschichte der deutschen Sprachinsel Bielitz (Schlesien). Würzburg 1981; G. Wurbs: Ganz am Rande Schlesiens liegt Bielitz. Dülmen 1985. Por. P. Kenig, B. Chorąży: Zamek w Biel- sku – zarys historyczny. Bielsko-Biała 2003 i 2006. 13 Pretekstem do jej stworzenia był odkryty w Czechach dokument relacjonujący przekazanie dóbr bielskich pierwszemu z książąt Sułkowskich. Por. P. Kenig: Relacja z przekazania księstwa bielskiego Aleksandrowi Józefowi Sułkowskiemu 1 lipca 1752 roku. „Zeszyty Sułkowskich” 2012, nr 1. 14 Wystawie towarzyszyła publikacja pod tym samym tytułem: Bielscy książęta Suł- kowscy, jakich nie znacie. Tekst P. Kenig, G. Madej. Red. I. Purzycka. Bielsko-Biała 2015. 1010 Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII–XX wieku linii Sułkowskich w ostatnich trzech wiekach. Otwiera ją rozdział autorstwa Ada- ma Perłakowskiego, w którym zarysowane zostały nie tylko kolejne etapy kariery politycznej Aleksandra Józefa Sułkowskiego, ale i źródła potęgi ekonomicznej, umożliwiającej utrzymanie świetności rodu w następnych pokoleniach. Natomiast Jiří Brňovják przedstawił w swoim rozdziale studium heraldyczne dotyczące her- bów i tytułów, jakie od Marii Teresy i Franciszka I otrzymał książę Aleksander Józef. W kolejnym rozdziale Michał Zwierzykowski omówił strategię budowy pozycji rodu przyjętą przez księcia Augusta Sułkowskiego oraz jego trzech braci, pozwalającą sięgnąć po najwyższe godności Rzeczypospolitej. Grzegorz Madej, po przedstawieniu na początku rozdziału postaci księcia Franciszka Sułkowskiego, zestawił ze sobą dwa inwentarze bielskiego zamku z 1786 i 1804 r., będące znaczą- cym uzupełnieniem dotychczasowego stanu wiedzy i pozwalające poznać zakres zmian spowodowanych przez przebudowę siedziby książęcej u schyłku XVIII wieku. Z kolei Dariusz Nawrot poświęcił rozdział wydarzeniom z życia księcia Jana Nepomucena Sułkowskiego w okresie jego największej aktywności, kiedy widział się w roli przywódcy polskiego powstania na Nowym Śląsku w 1807 r., a których finał zaważył na jego ocenie przez współczesnych i historyków. W następnym rozdziale Dawid Madziar omówił przypadające na ten sam czas początki kariery wojskowej księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego, w 1806 i 1807 r. organizatora i pułkownika 1.(9.) pułku piechoty Wojska Polskiego, z którym, wykazując się talentem wojskowym, odbył pierwszą kampanię u boku Wielkiej Armii Napole- ona. Z kolei Jarosław Czubaty przywołał postać Antoniego Pawła Sułkowskiego w kontekście wyborów, jakich dokonywali Polacy w trudnych chwilach klęski nadziei związanych z Napoleonem, przedstawiając i oceniając okoliczności jego dymisji z funkcji Naczelnego Wodza w 1813 r., jaką krótko sprawował po bitwie pod Lipskiem. W swoim rozdziale Miha Preinfalk przedstawił postać Jožefa barona Dietricha i źródła jego fortuny oraz związki z rodziną Sułkowskich, a przede wszystkim szczegóły małżeństwa córki barona z księciem Ludwikiem, które pozwoliło odbudować ekonomiczną pozycję zadłużonej książęcej familii. W rozdziale o służbie Sułkowskich w armii Habsburgów, Piotr Kenig przedstawił kariery wojskowe kolejnych członków rodziny, od czasów księcia Aleksandra Józefa aż do końca pierwszej wojny światowej, na której frontach także odnajdujemy Sułkowskich. Natomiast Jakub Krajewski swój rozdział poświęcił gospodarce w lasach książęcych w Bielsku i okolicach od XVIII do początków XX wieku, wykazując jej istotną rolę w dochodach książęcej rodziny. W kolejnym rozdziale Mojca Rjavec opisała dzieje linii rodziny Sułkowskich związanej z Bresternicą koło Mariboru, na podstawie nowych materiałów przybliżając zapomnianych jej członków żyjących w drugiej połowie XIX i w XX wieku. Ostatni rozdział 1111 Wstęp autorstwa Grażyny Sokół przybliżył skomplikowane dzieje bezcennego dla bada- nia historii rodu Sułkowskich archiwum książęcego, przechowywanego obecnie w Bielsku w Archiwum Państwowym, charakteryzując przy tym jego zasób aktowy zachowany do dzisiejszych czasów. Grzegorz Madej Dariusz Nawrot 1212 Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII–XX wieku Indeks nazwisk A Albani 73 Albert Sasko-Cieszyński 172, 173 Aleksander I Romanow 137, 141 Anhalt Koethen Pless Friedrich Ferdynand Bieniaszewski Adam 59, 67 Bignon Eduard 138 Blažek Conrad 37, 45 Blümegen Jindřich Kajetán 32 Bobrowicz Jan Nepomuk 36, 45 Bodinier Gilbert 113, 130 Bohus-Vilagos Johann 156 Borowiak Stanisław 7, 8, 63, 65, 116, 130 Borowski Stanisław 125 Bouille Louis Joseph 106 Braumberger Aurelia 186 Brea de, kawaler 90 Bremc Hugo 212 Brenda Waldemar 9, 94, 110 Brňovják Jiři 11, 23, 26, 29–34, 39, 45 Brüch Oskar 179, 181, 193 Brühl Heinrich 13, 20, 31, 38, 56, 167 Brusiłow Aleksiej Aleksiejewicz 190 Bruss 73 Bubna und Lititz Karolina von (Karolina Sułkowska) 57, 113, 132 Bucholc-Srogosz Katarzyna 132, 142 C Caraffa Antonio 189 Cassidy-Geiger Maureen 83, 86 Čech Zdirad J. K. 43, 46 Celesta Filip 74 Celichowski Zykmunt 36, 45 Chłapowski Dezydery 118, 119, 123, 124, 129, 133 Chodkiewicz Aleksander 138 Chodyła Zbigniew 59, 61, 66 Chojecka Ewa 73, 87 Chorąży Bogusław 10, 29, 45, 196, 206 83, 100, 101 Antonów Michał 231 Askenazy Szymon 172, 193 Aubin Hermann 230 Auersperg Frančiška (Strassoldo) 156 August II (Fryderyk August I) Wettyn 14, August III (Fryderyk August II) Wettyn 14, 29, 43, 48, 156, 29 15, 29, 30, 34, 37, 48 Axamitowski Wincenty 118 B Baczkowski Michał 7, 90, 110, 114, 115, 129 Baranowski Józef 8, 62, 65 Bártokéz Carl Otto 173 Batke Johann 74 Batthyány József 72 Baudissin Wolf Heinrich 13 Baum von Appelshofen Joseph 69 Baumgart Jan 8, 52, 55, 56, 229 Baumgarten, porucznik 102 Beichlingen Gottfried Hermann 30 Beleznay Johann Nikolaus 181 Benningsen Levin August 119 Béra Ana (Dietrich) 156 Béra Michael 156 Bernadotte Jean Baptiste 119 Berthier Alexandre 96, 106, 125, 126 Białobrzeski Marcin 95, 100 Bielecki Robert 106, 109, 110, 132, 142, 176, 193 Cichocki Andrzej 14 Ciesielski Tomasz 7, 8, 24, 26, 29, 31, 33, 45, 52, 66, 168, 171, 193 Civalart Karl 180 Colloredo-Waldsee Anton 168 Colloredo-Waldsee Karl 171, 173 Colloredo-Waldsee Rudolf 40 Cserhö Geza 155, 162 Csoma Josef 152, 155, 162 Czapliński Ludwik 96 Czapski Franciszek 17 Czapski Ignacy 17 Czapski Jan Ansgary 16, 21 Czapski Piotr Jan 17 Czartoryska Izabela 114 Czartoryski Adam Jerzy 139, 141 Czartoryski August Aleksander 16 Czubaty Jarosław 11, 113, 115, 117, 118, 130, 131, 142 Ćwikowska-Broda Monika 203, 206 Ćwikowski Wiesław 203, 206 D Daleki Jędrzej 127, 129 Damnitz Wolfgang 171 Drabina Jan 99, 110 Dawid Tomasz 93, 102, 103 Dąbrowski Jan 120 Dąbrowski Jan Henryk 91, 94, 96, 115, 116, 118–129, 133–135, 137, 140, 141 Dąbrowski Klemens 96 Deboli Antoni Augustyn 51 Denhoff Stanisław Ernest 167 Dernałowicz Maria 14 Deroy Erasmus 100 Dietrich Elizabeta z Kriecherów 144 Dietrich Jožef 11, 143–153, 155, 156, 158, 159, 161 Dietrich Viljemina 149 Dietrich-Dietrichsberg Peter 144, 150–152 Dietrich-Landsee Josephine 152 Dietrich-Landsee Konrad Laurenz 144, 149 Dietrich-Landsee Sebastijan 149 Dietrich-Landsee Viljem 149 Dirrheimer Günter 179, 181, 193 238 Długosz Jan 36, 45 Dorst Leonard 37, 41, 45 Drouet Jean-Baptiste 127 Drozdowski Marian 52, 66 Drzewiecki, oficer 96, 100 Du Casse Albert 91, 98, 100, 106, 110 Dufour François-Bertrand 124 Dukwicz Dorota 7, 23, 24, 26, 51, 52, 55, 57, 58, 63, 66, 71, 87, 114, 130, 167, 168, 171, 172, 193 Dunin Jan 98, 99 Dunin-Wilczyński Zbigniew 58, 66 Dygdała Jerzy 13, 14, 26, 54, 66 Działyńska Maria 57 Działyński Augustyn 57 Działyński Ksawery 115 Działyński Marcin 22 Dzierżykraj-Morawski Franciszek 125 E Ebreichsdorf Maria Teresa 182 Edler von Strasser Joseph 172 Eger Johann Friedrich 42 Eisermannn, podoficer 102 Elkisch Alexandra Marija Luisa 219 Elkisch Altamirano Alejandra 216, 217, 222 Elkisch Geraldine Blanca Elizabeth 219 Elkisch Konrad 219 Elkisch-Sułkowska Thaida Gloria Elisabeth 188, 212, 215, 218, 219, 221, 222 Englebert Georges 152 Exner Stefan 63, 66 F Ferdynand I Habsburg 190 Fiszerowa Wirydianna 132 Flemming Jakub Henryk 21 Förster Stig 24, 26 Franciszek I Stefan Lotaryński 23, 35 Franciszek I (II) Habsburg 11, 43, 82, 89, 96, 148, 155, 174, 190 Franciszek Józef I Habsburg 182, 190, 216, 222 Frank Karl Friedrich 29, 32, 34, 36, 45 František Josef Karel Napoleon (II.) zv. Orlík, zob. Napoleon II Bonaparte 43 Indeks nazwisk Fras Ivan 212, 223 Fredro Aleksander 132, 137, 142 Freese Avgust 217 Freese Maria Luiza 189, 212 Fröhlich Michael 174 Fryderyk August I Wettyn, książę warszawski 134, 135, 137, 139 Fryderyk II Hohenzollern 82, 166, 167 Fryderyk Kazimierz (syn Wacława III Adama) 225 Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern 89, 93 G Gajewski Franciszek 135, 137, 142 Galbes Emanuel 189 Gatterer Johann Christoph 37, 45 Gaxiola Catalina (Katarina) 217 Gąsiorowski Antoni 16, 18, 25, 52, 58, 66, 67 Gebhard Jakob 155 Gembarzewski Bronisław 91, 96, 110, 115, 118, 124, 130 Gestrich Andreas 71, 87 Giełgud Ignacy 123–125 Gimsa Jan Fryderyk 205 Głowacki Julij 215 Goczałkowski Maksymilian 74 Goldberg Jakub 22, 26 Gorzeński Tomasz 124 Górzyński Sławomir 38, 45 Grabowski Józef 135, 142 Gritzner Maximilian 37, 39, 40, 45 Groehling, major 101 Grünne Karl 180 Gurowski Władysław 63 H Hadik Andreas 171 Hahn Peter-Michael 83, 86 Hailig von Hailingen Emil 175, 193 Hatwany von, kancelista 92 Haugwitz Fryderyk Wilhelm 23, 31, 32, 35, 43, 196, 206, 226, 227 Hauke Maurycy 124, 125, 129 Haythornthwaite Philipp 166, 193 Hell Maksymilian 82 Hentschel Walter 22, 26 Hercules d Este 173 Heydendorff Walther 43, 45 Hieronim Bonaparte 91, 98, 100, 105, 106, Hildebrandt Adolf Matthias 41, 46 Hoffmeister Dieter 37, 45 Hohenlohe-Ingelfingen Friedrich 173 Hohenlohe-Waldenburg Friedrich Karl zu 108 39, 45 Hohenzollern Karol 182 Hoinkes Karol 8, 229 Höpfner Eduard 91, 101–103, 110, 115, 130 Hoym Adolph Magnus 30, 100 I Illéssy János 148, 162 J Jabłonowski Antoni Barnaba 54 Jakubowski Stanisław 125, 127 Jan Jerzy Hohenzollern 40 Jeitler Franz 155, 162 Jemialianczuk Uładzimir 17, 25 Johanny Samuel 74, 76, 81, 84, 86 Jonca Karol 103, 110 Józef II Habsburg 72, 81 K Kaendler Johann Joachim 37 Kajzer Leszek 22, 26 Kalckreuth Friedrich Adolf 120 Kalckreuth Georg Christian 172 Karaiczay Andreas 173 Karol I Habsburg 186, 190, 191 Karol VI Habsburg 30, 39, 166, 167 Karol I Wirtemberski 180 Karol Ludwik Habsburg 89, 173 Károlyi Aleksander 180 Kasík Stanislav 40, 46 Katarzyna II 53 Kenig Piotr 10, 11, 29, 32, 45, 46, 158, 160, 163, 165, 193, 196, 197, 201, 203, 206, 207, 210, 223 Khuen Maria Gabriela 185 Kicka Natalia 116, 119, 129 Kiełbik Jerzy 9, 94, 110 Kincel Ryszard 9, 14, 57, 66, 71, 79, 87, 90, 239 Indeks nazwisk 93–95, 98–99, 103, 104, 107, 108, 110, 172, 173, 194, 223 Kinský Štěpán 40 Klein Thomas 36 Klimek Edward 197 Kluss Józef 232 Kniaziewicz Karol 137 Knobelsdorff Curt Gottlob 115 Knötel P. 108, 110 Kobarski Hubert 196 Koch Karl 212 Kometer, baron 148 Konieczny Alfred 32, 46 Konopczyński Władysław 8, 32, 46, 53, 54, 60, 65, 66, 171, 194 Konopka Tadeusz 97–98 Kontler László 82, 87 Kosiński Amilkar 118, 121–123 Kossakowski Józef Antoni 138 Kossakowski Józef Dominik 138 Koszarski Stefan 121 Kościelniak Franciszek 93 Kotschy Karol 199 Kownacki Józef 127 Kozłowski Józef 117–119, 122, 129 Kragl Viktor 156, 162 Krajewski Jakub 11, 195, 199, 200, 202, 204 Krane Alfred 41, 46 Kraushar Aleksander 132, 134 Kray Paul 173 Kremsa Alois 204, 207 Kreütz (Creütz) Gottlieb 73 Kriecher Filip 150 Kroczyński Hieronim 115, 118, 123, 125, 126, 130 Kroener Bernhard R. 24, 26 Kroll Stefan 24, 26 Krug Wolfgang 152, 162 Krukowiecki Jan 134–137, 142 Kuhn Walter 10, 46, 196, 207 Kukiel Marian 116, 118, 120, 130, 132, 142 Kwaśniewski Walenty 135 L Lapp Friderik Avgust 220 240 Lapp Margarete 190 Lapp Margarita Elizabeta 220 Larysz Karol 91–97, 99, 102, 104, 107 Lasperut S. 100, 106 Laszowski Jerzy Adam 196 Lazar Tomaž 149, 163 Ledebur Leopold 37, 46 Lefebvre Francois-Joseph 119, 120, 122–125, 127, 128 Lefebvre-Desnouettes Charles 135 Lehmann Viktoria 180 Lemarois Jean 106 Leopold II Habsburg 71, 82, 172, 192, Leopold Józef Lotaryński 35 Lesiuk Wiesław 35, 46 Lessing Julius 83, 87 Leszczyńska z Opalińskich Katarzyna 19 Libicki Marcin 8, 62, 65 Libiczowski Karol 96 Lichtenštejn, zob. Lichtenstein Lichtenstein Karl 166, 176 Lichtenstein Gundakar 41 Lichtenstein Josef Václav 35 Lichtenstein Karel 41 Lichtenstein Maxmilián 41 Link-Lenczowski Andrzej 17, 26 Lipowski, starosta myślenicki 92, 104 Lis Michał 35, 46 Lobkovic Ferdinand Filip 31, 40 Lobkowiczová Marie 40, 43, 46 Loison Louis Henri 125–127 Löwendal Ulrich 13, 171 Löwenschild Hannibal 182 Lulewicz Henryk 16, 17, 25 Lünig Johann Christian 41, 46 Ł Łącki, podpułkownik 119, 124 Łochocki Józef 97, 98 Łoza Stanisław 60, 66 Łubieński Feliks 168 Łubieński Władysław 54 Łukasiewicz Mariusz 135, 136, 142 Łysiak Waldemar 96, 110 Indeks nazwisk M Machynia Mariusz 8, 59, 66, 71, 87, 90, 110, 168, 171, 194 Macuk Andrej 17, 25 Madej Grzegorz 9–12, 37, 49, 69, 72, 87, 158, 160, 163, 177, 191, 194, 196–198, 206, 207, 210, 223 Madziar Dawid, 11, 113 Maksymilian II 225 Malczewski, kapitan 124 Malicki Patrycjusz 91, 100, 101, 103, 110 Małachowski Jan 16, 18, 53 Mannteufel Ernst Christoph 30 Marenzi Emilija z Kochów 212 Marenzi Karl 212 Marenzi Klotilda 212 Marenzi Mihael 212 Marenzi Paula 185, 211, 212 Marenzi Pavla 161 Maret Hugues 96, 107 Maria Teresa 11, 31–33, 42–44, 50, 72, 81, 82, 144, 166, 167, 169, 171, 191, 226 Markuzel Anton 203 Marucchelli, adjutant 126 Mašek Petr 40, 46 Massalski Michał Józef 16 Massenbach Eberhard Friedrich Fabian 123 Maťa Petr 35, 46 Mazek Dorota 23, 26 Mchowski Prokop 117, 118 Melcher Klara (Clara) 217, 218 Ménard Jean-François Xavier de 120, 123 Męciński Wojciech 91, 94, 98, 99 Miaskowski Antoni 54 Mielżyńska Anna z Bnińskich 57 Mielżyńska Zofia 57 Mielżyński Andrzej 57 Mielżyński Józef Klemens 60 Mieroszewski Józef 102, 104, 108 Mikołaj I Romanow 189 Mikulski Krzysztof 18, 25 Milikau Moritz Friedrich 14 Mittermeier, służący 92 Mittrowski Joseph 173 Mniszech Jan 57 Mniszech Jerzy August 53, 54 Mniszech Katarzyna z Zamoyskich 57 Mniszech Ludwika 57 Mniszech Michał Jerzy 57 Mohorič Ivan 160, 163 Mojaczewski Stanisław 117, 118, 121, 123, 125 Moliński Zdzisław 8, 19, 26, 27, 29, 46, 52, 66, 67, 113, 130, 132, 142 Moll Ignacy 196–198 Montecuccoli Raimund 182 Moszyński Jan Kanty 20 Moszyński Stanisław 96 Mościcki Ignacy 201 Mrozowska Kamila 58, 66 Murat Joachim 90, 94, 136 Mycielski Maciej 17 Mžyková Marie 40, 46 N Nádasdy Franz Leopold 185 Nagy Ivan 152, 155, 162 Napoleon Bonaparte 7, 11, 89–91, 93–95, 97, 98, 106–109, 113–119, 121–123, 127, 128, 132–136, 138–143, 174 Napoleon II Bonaparte 43 Narzymski Jakub Florian 17 Naumburg-Zeitz Johann Franz Born 20 Nawrot Dariusz 9, 11, 12, 89, 92, 94, 110, 174, 194 Nebeský Jiří J. K. 41 Nechay Adam 74 Niemojewski Józef 118, 120, 122, 127 Niesiecki Kasper 36 Nietzsche Fryderyk 214 Nieuważny Andrzej 7, 90, 107, 108, 111, 113– 115, 120–122, 129, 130, 132, 141, 142 Nowack Alfons 102, 103, 111 Nowakowski Tomasz 189, 194 Nugent Laval 175 Nyga Mateusz 108 O Obermayer-Weckbecker Emilie 71, 87 Oczko Stanisław 9, 231 Oranski Jan de 103 241 Indeks nazwisk Ostein Jan Fridrich Karel 33 Ostrowska-Kębłowska Zofia 61, 66 Ostrowski Michał 92, 93 Ostrowski Tomasz 139 P Paar Edvard 189, 216 Pachoński Jan 120, 130 Palát Pavel 43, 46 Pálffy Johann 185 Pavlovic Darko 175, 194 Perłakowski Adam 7, 11, 13, 14, 16, 17, 19– 21, 23, 24, 26, 29, 46, 51, 52, 66, 167, 194 Perusa Maximilian Emanuel 16 Pettkó Béla 148, 162 Pirnat Frančiška 212 Pius VI 82, Pivec Tone 213, 215, 223 Piwoń Aleksander 19, 26 Piwowarczyk Antoni 104, 110 Plater Ferdynand Fabian 17–18 Plater Jan Ludwik 17, 18 Plater Konstanty Ludwik 18 Plersch Johann Georg 22 Podstatzky Franz 172 Polak Jerzy 9, 69, 72, 87, 203, 207 Pongrátz Franziska (Béra) 156, 242 Pongratz Kuno 201 Poniatowski Józef 95–97, 99, 100, 105–107, 121, 124, 127, 128, 132–134, 141 Poniatowski Andrzej 40 Ponińska Ludwika Eufemia z Domiechowskich 54 Poniński Adam 60, 63 Pöppelmann Karl Friedrich 22 Potocki Ignacy 56 Preibisz Leon 31, 46, 56, 61, 66 Preinfalk Miha 11, 143, 148, 149, 156, 161, 163, 209, 210, 223 Preinfalk Urban 149 Preissler Józef 197 Preschern-Heldenfeldt Franc 148 Preschern-Heldenfeldt Janez Krstnik 148 Preuss Johann David Erdmann 167, 194 Promnitz Karol 227 Prosnak Jan 62, 66 Pruszak Michał 95–100, 104, 106, 107, 109 Przeklasa Józef 108, 111 Przemsza-Zieliński Jan 105, 111 Przybylski Ignacy 113, 126 Ptak Marian J. 32, 46 Purzycka Iwona 10, 196, 197, 206, 207, 223 Puthod Jacques-Pierre-Louis 120 R Rachuba Andrzej 16–18, 25 Raczyński Kazimierz 58 Radetzky Vencelj 156 Radetzky Josef 155 Radziwiłł Dominik 136, 138 Radziwiłł Michał Kazimierz 14 Radziwiłłowa z Lubomirskich Maria 171 Raglowich Clemens 100 Rączka Zofia 73, 87, 225, 227–230, 236 Reichhold 152, 162 Rembowski Aleksander 125, 129 Repnin Nikołaj 59 Rjavec Mojca 9, 11, 158, 160, 161, 163, 209, 213, 215, 223 Rogacki Tomasz 120, 130 Rogaliński Kasper 53, 54 Rogaliński, kapitan 118, 125 Romaniuk Przemysław Piotr 17, 25 Roschütz 148 Rottermund Andrzej 8, 62, 65 Rudolf II Habsurg 155 Rugále Mariano 156, 163 Rumiancew Piotr Aleksandrowicz 171 Ruzicka Dagmar 32, 46 Rydel Jan 179, 194 Rzyszczewski Gabriel 138 S Sacken Eduard 39, 46 Saintignon (Saint-Ignon) Karl 172 Sanguszko Eustachy 137–139 Sanguszko Paweł Karol 16 Sapieha Aleksander 128 Sapieha Antoni Kazimierz 16 Sapieha Jan Fryderyk 16 Sapieha Józef Franciszek 18 242 Indeks nazwisk Sapieha Piotr Paweł 54 Saurma von und zu Jeltsch Hugo 41, 46 Schaeffer Henryk Wilhelm Fryderyk 100, 101, 110 Schaff-Gotsch Adam 226, 227 Schaffgotsch Filip Gotthard 35 Schimko Józef 203 Schmidt Johann 114 Schmoelzl Jan 91, 100, 103, 111 Schneller Andreas 176 Schneppenheim Jožef Böllig 214 Scholz Bernhard W. 35, 46 Schütte Ulrich 83, 86 Secht, myśliwy 203 Sierawski Jan 118, 120, 124, 125 Sito Jakub 22, 26 Skałkowski Adam Mieczysław 8, 96, 110, 115, 121, 129 Skupiński, oficer 95, 102 Smole Majda 156, 160, 163 Smoler F.X. 197, 207 Smutný Bohumír 32 Soklic Guido 143, 144, 155, 163 Sokolnicki Michał 134, 135, 141 Sołłohub Dowojna Jan Michał 18 Solms Henryk 31, 32, 226, 227 Spremberg Sachsen-Merseburg Heinrich 20 Spyra Bronisław 100, 110 Spyra Janusz 4, 9, 32, 46 Srzednicki Czesław 8, 59, 66, 71, 87, 90, 110, 168, 171, 194 Stackelberg Otto Magnus 51, 61 Stanisław August Poniatowski 65, 71, 82, 114, 168 Stanisław Leszczyński 19, 23, 171 Starhemberg Jiří Adam 40 Starnawska Maria 8, 62, 65 Starý Marek 40, 46 Staszewski Janusz 92, 99, 103–105, 108, 109, 111, 115, 116, 118, 120, 121, 123–126, 129, 130 Steckla Andreas 204 Sternberg Leopold 182 Stock Andreas 42 Stollwerck Franc 214 Stroynowski Andrzej 132, 142 Strutyński Berlicz Jan Michał 17 Sułkowska Anna (z Dietrichów) 11, 143, 149, 158, 161, 180, 210 Sułkowska Anna Marta (z Durre) 215 Sułkowska Blanche (z Vincent de Thorulon) 219 Sułkowska Eleonora (z Cetnerów) 57 Sułkowska Elza (Weiler) 209, 210, 220, 221 Sułkowska Elżbieta (z Wągrowskich, Szalewska) 15 Sułkowska Ewa (z Kickich) 117, 132 Sułkowska Gloria Taida (Elkisch) 218, 219 Sułkowska Joanna (Sapieha) 56 Sułkowska Józefa (Potocka) 56 Sułkowska Judyta (Wysocka, z Bazardich von Montbelli) 57, 70, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 85, 89 Sułkowska Julianna Franciszka 70, 81 Sułkowska Karolina (z Bubnów und Lititz) 57, 113, 114, 116, 132 Sułkowska Karolina (z Glassów) 198 Sułkowska Ludwika (z Mniszchów) 57 Sułkowska Luiza (z Larischów, Ludwika Larysz) 91, 200, 228 Sułkowska Maria Antonia (z Gemperle) 158, Sułkowska Maria Franciszka (ze Stainów zu Jettingen) 37, 49, Sułkowska Maria Gabriela (z Khuenów von Sułkowska Maria Luiza (z Freese) 189, 217, 180, 210 Belasi) 185 218 Sułkowska Maria Teresa (z Moserów von Ebreichsdorf) 182 Sułkowska Marianna (Szembek) 56 Sułkowska Marianna (ze Strzemeskich, Świeżawska) 57 Sułkowska Paula Emilia Franciszka Antonia (z Marenzich von Marenzfeld und Schonegg) 211–215, 219, 220, 222 Sułkowska Taida (córka Ludwika) 210 Sułkowska Taida Karolina (córka Antoniego 243 Indeks nazwisk Pawła) 114, 116 Sułkowska Teresa (Wielopolska) 56 Sułkowska Valeria (Unterrichter von Rechtenthal) 71, 73, 86 Sułkowska Viktoria (z Lehmannów) 180 Sułkowska Wanda (van Wassenaer) 184 Sułkowska Zofia (ze Stollwercków) 214 Sulkowska(i) zob. Sułkowska(i) Sułkowski Aleksander Antoni 7, 14, 23, 24, 26, 27, 52, 58, 66, 70, 73, 76, 168, 171, 191, 193 Sułkowski Aleksander Edward 182, 183, 190, 192, 205 Sułkowski Aleksander Józef (syn Franciszka) 69, 70, 71, 73, 74, 79, 85, 86, 172, 173, 192 Sułkowski Aleksander Józef 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16–27, 29, 32–34, 36, 41–43, 45–56, 58, 62, 64, 66, 67, 72, 83, 165, 167, 168, 171, 172, 191, 194, 196, 206 Sułkowski Aleksander Ludwik 8, 9, 190, 192, 194–196, 201, 206, 207, 229 Sułkowski Aleksander Maria Emil Anton 189, 216, 218, 219, 220 Sułkowski Alfred 181, 198 Sułkowski Antoni (ojciec Teodora Aleksandra) 172 Sułkowski Antoni 7, 24, 26, 52, 53, 57, 113, 114, 116, 130, 131, 132, 167, 193 Sułkowski Antoni Maria Paweł (Toni) 161, 209, 210, 213, 216, 221, 222 Sułkowski Antoni Paweł 5, 11, 57–60, 63, 64, 66, 113–118, 120–123, 126–129, 131, 132, 134, 137, 141, 142 Sułkowski Antoni Ryszard 7 Sułkowski August Antoni 7 Sułkowski August Kazimierz 5, 7, 11, 14, 22, 23, 26, 27, 32–35, 42, 44, 51–55, 57–67, 69, 71, 72, 85, 167, 168, 171, 172, 191, 193, 196 Sułkowski Edgar 180, 184, 185, 186, 192 Sułkowski Franciszek de Paula 7, 8, 11, 24, 26, 52, 57, 58, 62–64, 66, 69–75, 77–80, 82–87, 89, 167, 168, 171–174, 191–193, 196 Sułkowski Jan Nepomucen 5, 9, 11, 70, 85, 89–111, 172, 174, 192, 194, 198, 200, 228 Sułkowski Józef 7, 93, 95, 114, 117, 174 Sułkowski Józef Maria 9, 143, 158, 159, 160, 162, 180, 192, 210 Sułkowski Ludwik (syn Ludwika Jana Nepomucena) 178, 180, 181, 191, 192 Sułkowski Ludwik Jan Nepomucen 9, 11, 143, 158, 159, 161, 165, 174, 175, 176, 180, 181, 191, 192, 197, 210 Sułkowski Ludwik Maria 214–216 Sułkowski Maksymilian 174, 176, 192 Sułkowski Stanisław (ojciec Aleksandra Józefa) 14, 15 Sułkowski Stanisław 9, 161, 180, 182, 189, 192, 199, 210–214, 219 Sułkowski Stanisław Aleksander (brat Aleksandra Józefa) 23 Sułkowski Stanisław Maria 188, 189, 192, 215–220 Sułkowski Teodor Aleksander 172, 174, 191 Sułkowski Wiktor 71, 86, 180, 186–189, 192, 210 Summerville Christopher 120 Sunnegk Jan 226 Swieten Gerard 82 Swietena Gottfrieda 82 Switen Gerard van 82 Szalewska z Wągrowskich Elżbieta 15 Szczygielski Wacław 8, 60, 66, 171, 194 Szembek Aleksander Józef 56 Szembek Franciszek Jakub 17, 18 Szembek Krzysztof Antoni 56 Szilassy Paula 189 Szubert Tomasz 9, 90, 95, 98, 107, 108, 111, 174 Szymański Jarosław 101, 110 T Talleyrand Charles-Maurice 115 Terzi (Terzy) Ludwig 173 Hefner Titan Otto 38, 46 Toliński Józef 135, 136 Tomiczek Mieczysław 203, 207 Topolska Maria Barbara 52, 66 Topolski Jerzy 52, 66 Törring Anton Klemens 16 Trąbski Maciej 132, 142 244 Indeks nazwisk Trembicki, porucznik pospolitego ruszenia 94, 97 Trepka, oficer 100 Truchim Stefan 62, 67 Tulard Jean 43, 46, Turno Karol 137, 142 Twardowski Ignacy 53, 54 Tyc Władysław 199, 207 Tyroff J.A. 37, 43, 46 Tyszka Andrzej 94, 110 Tyszkiewiczowa Teresa 133 Tyzenhauz Benedykt 17 U Unruh Karol 116 Unterrichter von Rechtenthal Valerie 71, 73, 86 Uthicke Samuel 101, 103, 110 V Valdštejna Albrecht Eusebius 40 Vaňaček Michael 9, 174, 194 Volkert Wilhelm 40, 46 W Wackerbarth August Christoph 21, 30 Wackerbarth-Salmour Joseph Anton Gabaleon 16 Wacław III Adam, książę cieszyński 225, 235 Wagner Josef Franz 165 Wagner R. E. 76, 84 Walcha Otto 37, 46 Wawel-Louis Józef 91, 107, 111 Wąsicki Janusz 91, 111 Weckbecker Hugo 71 Weckbecker Wilhelm 71 Wegner Bernd 24, 26 Wereszycki Henryk 179, 194 Weyssenhoff Jan 121, 124, 129 Wielopolski Adam 173 Wielopolski Jan 56 Wildau von Lindenwiesen Karl 73, 74, 90 Wilhelm I Hohenzollern 181 Wilhelm II Wirtemberski 180 Wiśniowiecka Barbrara Elżbieta 57 Wiśniowiecki Michał Serwacy 16 Witowski Andreas 92, 101–104, 108, 111 Wojciechowski Kajetan 96, 110 Wojtkowski Andrzej 116, 130 Wrede Alphons 168, 175, 176, 180–182, 185, 189, 190, 194 Wrzoł Józef 199, 207 Wurbs Gerhard 10, 76, 87, 172–174, 194 Wurmser Dagobert 89, 174 Wybicki Józef 91, 115 Wybranowski Roman 135, 137, 142 Z Zabiełło Henryk 137 Zajączek Józef 90, 96, 98, 133 Zakrzewski Adam 54 Zakrzewski Ludwik 54 Załuski Andrzej Stanisław 16 Zamoyski Stanisław 138 Zawadzki, rotmistrz 101 Zedinger Renate 35, 46 Zeydel Michał 128 Zielińska Teresa 22, 27 Zienkowicz Michał Jan 17 Zwierzykowski Michał 7, 11, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 51–55, 57, 58, 63, 65–67, 71, 87, 114. 130, 167, 168, 171, 172, 193, 194 Ż Żychliński Teodor 52, 54, 56, 57, 63, 64, 67, 71, 87, 167, 168, 194 245 Indeks nazwisk Redakcja: Dariusz Pohl Projekt okładki: Marek J. Piwko Korekta: Jadwiga Gaździcka, Dominika Malska, Tina Jugović Projekt typograficzny i łamanie: Dariusz Pohl Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-921-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-922-1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl _____________________________________ Wydanie I, ark. druk. 15,5, ark. wyd. 17,0 Papier Sora Matt Plus 90g., vol. 1.2. Cena 34 zł (+ VAT) ______________________________________ Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII-XX wieku Kolejne rozdziały pracy poświęcone zostały losom przedstawicieli wielu linii Sułkowskich od XVIII do początku XX w. Adam Perłakowski zarysował kolejne etapy kariery politycznej Aleksandra Józefa Sułkowskiego, ale także źródła potęgi ekonomicznej, umożliwiającej utrzymanie świetności rodu w następnych pokoleniach. Jiří Brňovják przedstawił studium heraldyczne dotyczące herbów i tytułów jakie od Marii Teresy otrzymał książę Aleksander Józef. Michał Zwierzykowski omówił strategię budowy pozycji rodu, jaką przyjął książę August Sułkowski, pozwalającą jemu i jego braciom sięgnąć po najwyższe godności w Rzeczypospolitej. Grzegorz Madej przedstawił postać księcia Franciszka Sułkowskiego oraz zestawił ze sobą dwa inwentarze bielskiego zamku z 1786 i z 1804 roku, pozwalające poznać zakres przebudowy siedziby książęcej. Dariusz Nawrot przywołał wydarzenia z życia księcia Jana Nepomucena Sułkowskiego w okresie jego największej aktywności, kiedy pragnął odegrać rolę wodza polskiego powstania na Nowym Śląsku w 1807 roku. Dawid Madziar zaprezentował przypadające na ten sam czas początki kariery wojskowej księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego, organizatora i pułkownika 1.(9.) pułku piechoty Wojska Polskiego w 1806 i 1807 r. Z kolei Jarosław Czubaty przywołał postać Antoniego Pawła Sułkowskiego, w kontekście okoliczności jego dymisji z funkcji Naczelnego Wodza w 1813 r. Miha Preinfalk przedstawiła postać Jožefa Dietricha i źródła jego fortuny oraz okoliczności małżeństwa córki barona z księciem Ludwikiem Sułkowskim. Piotr Kenig zaprezentował kariery wojskowe kolejnych członków rodziny w armii Habsburgów. Jakub Krajewski uwagę poświęcił gospodarce w lasach książęcych w Bielsku i okolicach od XVIII do początków XIX w. Mojca Rjavec opisała dzieje linii rodziny Sułkowskich związanej z Bresternicą koło Mariboru. Natomiast Grażyna Sokół przybliżyła skomplikowane dzieje bezcennego dla badania historii rodu Sułkowskich archiwum książęcego. Ze Wstępu QR CODE Wygenerowano na www.qr-online.pl Więcej o książce CENA 34 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-922-1 Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII-XX wieku Z a p o m n i a n i k s i ą ż ę t a ? S u ł k o w s c y w X V I I I - X X w i e k u
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zapomniani książęta? Sułkowscy w XVIII–XX wieku
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: