Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 000491 24505130 na godz. na dobę w sumie
Zapomnij o pieniądzach i bogać się - książka
Zapomnij o pieniądzach i bogać się - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8297-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> sekret
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bob Proctor - autor międzynarodowego bestsellera Urodziłeś się bogaty (Onepress 2013)


Bestseller Boba Proctora Urodziłeś się bogaty zainspirował ludzi na całym świecie, by zaczęli żyć pełnią życia. Nowa książka autora w czasach poważnych zmian ekonomicznych oferuje świeże spojrzenie wszystkim tym, którzy chcą uporządkować swoją codzienność, zaplanować przyszłość i osiągnąć równowagę.
(fragment wprowadzenia)
To, co masz już za sobą, i to, co jest przed Tobą, to nic w porównaniu z tym, co jest w Tobie.
Ralph Waldo Emerson

Zapracuj na swój sukces

Marzysz o tym, by zdobyć prawdziwą fortunę, ale obawiasz się, że może skończyć się na marzeniach? To, czy uda Ci się je zrealizować, zależy wyłącznie od Ciebie. Dzięki tej książce odkryjesz prawdziwy sekret budowania bogactwa. Nie znajdziesz tu złotych myśli o tym, jak zarobić milion w miesiąc, ale otrzymasz realistyczne strategie dotyczące tego, jak porzucić błędne wzorce myślenia i destruktywne zachowania na rzecz tych właściwych, które mogą przynieść Ci realny zysk. Odnajdziesz tu również zdroworozsądkowe podejście do wszystkich aspektów życia, od wiary we własny potencjał, przez sensowne metody wyznaczania celów, aż po wyzbycie się wymówek hamujących Twój rozwój.

Jeśli więc jesteś gotowy na wielką zmianę, zapnij pasy i w towarzystwie tej książki udaj się w pełną doświadczeń podróż, która na zawsze odmieni Twoje podejście do pieniędzy. Poddaj uważnej analizie idee tu zawarte i zastosuj je mądrze. Przed Tobą stoi bowiem szansa na osiągnięcie wszystkiego, czego zapragniesz.


Bob Proctor jest nauczycielem, mentorem i mówcą specjalizującym się w zagadnieniach dotyczących psychologii pieniądza oraz prawa przyciągania. On sam uczył się od największych autorytetów i pionierów w dziedzinie rozwoju osobistego, a obecnie przekazuje swoim czytelnikom i słuchaczom wiedzę, którą zgromadził i stosował w praktyce przez dziesięciolecia. Bob występował w filmowym bestsellerze Sekret, a dzięki swoim książkom, seminariom, kursom i osobistemu szkoleniu odmienił życie wielu ludzi.

Patroni wydania:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: It s Not About the Money Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-8297-3 Copyright © 2009 It’s Not About the Money Published by BurmanBooks Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any process – electronic, photocopying, recording, or otherwise – without the prior written consent of BurmanBooks Inc. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/zapopi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Podzi(cid:218)kowania Przedmowa Wprowadzenie Rozdzia(cid:239) 1. Pieni(cid:200)dze nie s(cid:200) celem Ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy nimi a Tob(cid:200) Wi(cid:218)zienie percepcji Pieni(cid:200)dze s(cid:200) dobre Kszta(cid:239)(cid:202) si(cid:218) Rozdzia(cid:239) 2. Paradoks Postawa przeci(cid:218)tniactwa Nasz sposób my(cid:258)lenia (cid:165)wiadomy umys(cid:239) Pod(cid:258)wiadomy umys(cid:239) X rzuca wyzwanie Rozdzia(cid:239) 3. Nie b(cid:200)d(cid:283) statyst(cid:200) we w(cid:239)asnym filmie B(cid:200)d(cid:283) orygina(cid:239)em Prawo przyci(cid:200)gania Do startu, gotowy… Los i jego siostra przeznaczenie Rozdzia(cid:239) 4. Zamys(cid:239), wizja, cele po(cid:258)rednie Zamys(cid:239) bierze si(cid:218) z pytania „dlaczego?” Chro(cid:241) to, co zasiejesz Wizja mo(cid:285)e przyj(cid:200)(cid:202) wiele postaci 9 13 17 21 25 33 46 48 55 57 59 61 63 65 77 79 81 87 92 99 102 105 110 Kup książkęPoleć książkę Z A P OM N I J O PIE N I ĄD ZA C H I B OG AĆ S IĘ K(cid:239)amstwa, które sobie powtarzamy Kalkulacja Wynik ko(cid:241)cowy Rozdzia(cid:239) 5. Wielkie z(cid:239)udzenie zarz(cid:200)dzania czasem Po(cid:285)eracze czasu kontra rzeczy naprawd(cid:218) wa(cid:285)ne Regu(cid:239)a 80/20 Metoda Podejmowanie decyzji Dzia(cid:239)anie to klucz do sukcesu Rozdzia(cid:239) 6. Paradygmaty, osi(cid:200)gni(cid:218)cia i zyski Kryzys porozumienia Osi(cid:200)gni(cid:218)cia i zyski Dzia(cid:239)aj! Przesta(cid:241) pod(cid:200)(cid:285)a(cid:202) wzrokiem za pi(cid:239)k(cid:200) Do(cid:258)wiadczenie Wielkie marzenia, wielkie b(cid:239)(cid:218)dy Rozdzia(cid:239) 7. Wolno(cid:258)(cid:202) — zburz schemat Paradoks porównania Zmiana schematów Wyrzu(cid:202) swoje CV! Toksyczne (cid:258)rodowisko B(cid:200)d(cid:283) swoim szefem Fakt nr 1. Nie musisz pracowa(cid:202) od rana do nocy Fakt nr 2. Samozatrudnienie nie oznacza dodatkowego stresu Fakt nr 3. Nie musisz sprzedawa(cid:202) swojej firmy, aby zarobi(cid:202) pieni(cid:200)dze Fakt nr 4. Dywersyfikacja jest Twoim przyjacielem Fakt nr 5. Ty wybierasz swoich klientów Fakt nr 6. Masz wspania(cid:239)(cid:200) sie(cid:202) kontaktów Fakt nr 7. W(cid:239)asna dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) to ani nic trudnego, ani nic skomplikowanego Fakt nr 8. Mo(cid:285)esz zacz(cid:200)(cid:202) z bardzo ma(cid:239)ym wk(cid:239)adem pieni(cid:218)(cid:285)nym Nie bój si(cid:218) tego, co nieznane 6 112 115 119 123 127 129 134 139 143 145 147 149 152 154 156 160 169 169 172 174 178 181 181 182 182 183 184 184 185 186 187 Kup książkęPoleć książkę S P IS TR EŚ CI Rozdzia(cid:239) 8. Przyspiesz i uspokój si(cid:218) Ignorowanie rzeczy nieistotnych Znaczenie my(cid:258)lenia krytycznego A co z samoakceptacj(cid:200)? Podejmowanie wyzwania Rozdzia(cid:239) 9. Skup si(cid:218) na mi(cid:239)o(cid:258)ci i (cid:285)yj prawdziwie Twoja dru(cid:285)yna bogactwa Komunikacja Naprawianie relacji Wdzi(cid:218)czne serce Bogactwo czeka na Ciebie 189 192 195 197 201 205 206 207 212 216 218 7 Kup książkęPoleć książkę Z A P OM N I J O PIE N I ĄD ZA C H I B OG AĆ S IĘ 8 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 1. Pieni(cid:200)dze nie s(cid:200) celem Jest jedna ksi(cid:200)(cid:285)ka, która ma dla mnie ogromne znaczenie i któr(cid:200) nieustannie czytam od 1961 roku, czyli od czasu, kiedy po raz pierwszy j(cid:200) dosta(cid:239)em. To ksi(cid:200)(cid:285)ka pod tytu(cid:239)em My(cid:258)l i boga(cid:202) si(cid:218) Napoleona Hilla — jedna z tych, które wywar(cid:239)y najwi(cid:218)kszy wp(cid:239)yw na moj(cid:200) dziedzin(cid:218). Jest niezaprzeczalnie inspiruj(cid:200)ca, a sam Hill by(cid:239) wielkim my(cid:258)licielem, który za jej po(cid:258)rednictwem znacz(cid:200)co wp(cid:239)yn(cid:200)(cid:239) na moje (cid:285)ycie. Co jest najistotniejsze, je(cid:258)li chodzi o t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218)? Hill zag(cid:239)(cid:218)bia si(cid:218) w rozmaite tematy, przywo(cid:239)uj(cid:200)c liczne historie i przyk(cid:239)ady, ale tak naprawd(cid:218) w ogóle nie mówi o pie- ni(cid:200)dzach. Mo(cid:285)e wydawa(cid:202) si(cid:218) to dziwne, skoro mowa o ksi(cid:200)(cid:285)ce traktuj(cid:200)- cej o „bogaceniu si(cid:218)”. Lecz przywo(cid:239)ajmy inn(cid:200): You Too Can Be Prosperous Roberta Russella. Kolejny wspania(cid:239)y autor i kolejna ksi(cid:200)(cid:285)ka, która nie ma zbyt wiele wspólnego z pieni(cid:218)dzmi. Mam nadziej(cid:218), (cid:285)e rozumiesz, do czego zmierzam. Jednym z kluczy do kreowania bogactwa jest zrozumienie, (cid:285)e pieni(cid:200)dze same w sobie nie s(cid:200) celem. Pozwól, (cid:285)e si(cid:218) powtórz(cid:218) i u(cid:285)yj(cid:218) emfazy: pieni(cid:200)dze nie s(cid:200) celem. Kup książkęPoleć książkę Z A P OM N I J O PIE N I ĄD ZA C H I B OG AĆ S IĘ Autorzy tych ksi(cid:200)(cid:285)ek zrozumieli, (cid:285)e bogacenie si(cid:218) ma niewiele wspólnego z koncentrowaniem si(cid:218) na pieni(cid:200)dzach. Tak naprawd(cid:218) proces ten jest uwarunkowany stanem Twojego umys(cid:239)u, Twoj(cid:200) postaw(cid:200) oraz Twoim sposobem my(cid:258)lenia. Wydaje si(cid:218) to proste, ale wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi nie mo(cid:285)e tego poj(cid:200)(cid:202), cho(cid:202) jest to jasne jak s(cid:239)o(cid:241)ce. Zastanów si(cid:218) nad tym: kiedy wyobra- (cid:285)asz sobie zasobne, dostatnie (cid:285)ycie, co Ci przychodzi na my(cid:258)l? Dom czy mo(cid:285)e tropikalna pla(cid:285)a? W(cid:239)asny samolot? Robienie tego, na co masz ochot(cid:218) i zawsze kiedy masz na to ochot(cid:218)? By(cid:202) mo(cid:285)e te przyk(cid:239)ady po cz(cid:218)(cid:258)ci pasuj(cid:200), ale co poza tym? Zgaduj(cid:218), ale za(cid:239)o(cid:285)(cid:218) si(cid:218), (cid:285)e mam racj(cid:218). Czy wyobrazi(cid:239)e(cid:258) sobie stosy gotówki albo siedmio-, o(cid:258)mio- lub dziewi(cid:218)ciocyfrowy stan konta? Pomy(cid:258)la(cid:239)bym, (cid:285)e nie. Zastanów si(cid:218) nad tym od tej strony: s(cid:239)ownik Webstera definiuje bogactwo jako „obfite zasoby”. Nie precyzuje jednak, (cid:285)e maj(cid:200) to by(cid:202) obfite zasoby pieni(cid:218)dzy, prawda? Warto(cid:258)(cid:202) pieni(cid:218)dzy bierze si(cid:218) tylko i wy(cid:239)(cid:200)cznie z naszej wiary w to, (cid:285)e t(cid:218) warto(cid:258)(cid:202) maj(cid:200). Warto(cid:258)(cid:202) nominalna to nadruk na kawa(cid:239)ku papieru, który sam w sobie jest raczej bezwarto(cid:258)ciowy. Kiedy wi(cid:218)c kto(cid:258) mi mówi, (cid:285)e chcia(cid:239)by zarobi(cid:202) fortun(cid:218), rozumiem przez to, (cid:285)e chcia(cid:239)by wej(cid:258)(cid:202) w posiadanie rzeczy, które mo(cid:285)na kupi(cid:202) za pie- ni(cid:200)dze: samochody, wyspy, samoloty. Jednak w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przy- padków ludzie chc(cid:200) posi(cid:200)(cid:258)(cid:202) najcenniejsze z dóbr luksusowych: czas wolny, którym b(cid:218)d(cid:200) mogli si(cid:218) cieszy(cid:202). Dlatego kiedy twierdz(cid:218), (cid:285)e pieni(cid:200)dze nie s(cid:200) celem, dok(cid:239)adnie to mam na my(cid:258)li. Celem nie jest po prostu gromadzenie maj(cid:200)tku, lecz raczej nieustaj(cid:200)ca podró(cid:285) do rozwoju, zarówno osobistego, jak i maj(cid:200)tkowego. Ta koncepcja mo(cid:285)e stanowi(cid:202) dla wi(cid:218)kszo(cid:258)ci z nas trudny orzech do zgryzienia. B(cid:200)d(cid:283) co b(cid:200)d(cid:283) przez ca(cid:239)e nasze (cid:285)ycie wpaja si(cid:218) nam, (cid:285)e sensem zarabiania jest zgromadzenia tak du(cid:285)ej ilo(cid:258)ci pieni(cid:218)dzy, jak to tylko mo(cid:285)liwe. Ale jest to spojrzenie z odwrotnej perspektywy. Jestem pewien, (cid:285)e znasz powiedzenie, i(cid:285) pieni(cid:200)dze szcz(cid:218)(cid:258)cia nie daj(cid:200). Có(cid:285), wed(cid:239)ug mnie jest to jedna z najbardziej absurdalnych tez, jakie kiedy- 22 Kup książkęPoleć książkę P IE NI ĄD ZE N IE SĄ CELE M kolwiek s(cid:239)ysza(cid:239)em. Mo(cid:285)na to porówna(cid:202) ze stwierdzeniem, (cid:285)e nie mo(cid:285)esz zjecha(cid:202) ca(cid:239)ego miasta na lodówce. Jest ono równie niedo- rzeczne. Oczywi(cid:258)cie, dos(cid:239)ownie rzecz ujmuj(cid:200)c, pieni(cid:200)dze szcz(cid:218)- (cid:258)cia nie daj(cid:200), ale ich posiadanie zapewnia Ci komfort psychiczny wynikaj(cid:200)cy z faktu, (cid:285)e maj(cid:200)c je, nie musisz ju(cid:285) wi(cid:218)cej my(cid:258)le(cid:202) o tym, jak je zdoby(cid:202). Brak pieni(cid:218)dzy trawi nas od (cid:258)rodka. Ceny produktów i us(cid:239)ug nieustannie id(cid:200) w gór(cid:218), a ja mog(cid:218) sobie pozwoli(cid:202), by si(cid:218) tym mniej przejmowa(cid:202). Dlaczego mam si(cid:218) martwi(cid:202) czym(cid:258), nad czym zupe(cid:239)- nie nie mam kontroli? Jednak gdybym nie mia(cid:239) pieni(cid:218)dzy, jestem pewien, (cid:285)e zajmowa(cid:239)oby to mój umys(cid:239). Taki stan rzeczy poch(cid:239)ania nasz czas i nasze zasoby energii. Ogranicza nasze niesko(cid:241)czone psychiczne mo(cid:285)liwo(cid:258)ci i nasz(cid:200) kre- atywno(cid:258)(cid:202) w taki sposób, (cid:285)e stajemy si(cid:218) k(cid:239)(cid:218)bkiem nerwów. To dla- tego musisz wyrwa(cid:202) si(cid:218) z tego b(cid:239)(cid:218)dnego ko(cid:239)a i sko(cid:241)czy(cid:202) z wy- mówkami. To dlatego musisz sobie u(cid:258)wiadomi(cid:202), (cid:285)e pieni(cid:200)dze nie s(cid:200) celem. Kiedy my(cid:258)l(cid:218) o ludziach, którzy osi(cid:200)gn(cid:218)li wielki sukces osobisty, nie widz(cid:218) przed sob(cid:200) osób goni(cid:200)cych za pieni(cid:200)dzem. Widz(cid:218) tych, którzy rozumiej(cid:200), jak dzia(cid:239)a umys(cid:239). Nie my(cid:258)l(cid:200) o zarabianiu pie- ni(cid:218)dzy. S(cid:200) skupieni na tym, co robi(cid:200) i czym si(cid:218) zajmuj(cid:200). Tu i teraz musisz zrozumie(cid:202), (cid:285)e droga wiod(cid:200)ca do pieni(cid:218)dzy to gra tocz(cid:200)ca si(cid:218) w Twoim umy(cid:258)le, któr(cid:200) rozgrywasz sam ze sob(cid:200). „Pieni(cid:200)dze szcz(cid:218)(cid:258)cia nie daj(cid:200)”? To psychologiczny mechanizm obronny, którym si(cid:218) pos(cid:239)ugujemy, aby si(cid:218) przed sob(cid:200) usprawie- dliwi(cid:202), (cid:285)e pieni(cid:218)dzy nie posiadamy! W chwili prawdy wiesz dosko- nale, (cid:285)e chcesz to zmieni(cid:202). Ta ksi(cid:200)(cid:285)ka Ci w tym pomo(cid:285)e. Zamo(cid:285)ni ludzie ju(cid:285) rozumiej(cid:200), (cid:285)e nie chodzi o pieni(cid:200)dze. Wie- dz(cid:200), (cid:285)e pieni(cid:200)dze nie stanowi(cid:200) same w sobie celu. To dlatego mo(cid:285)na dostrzec, (cid:285)e wykorzystuj(cid:200) je jako (cid:258)rodek wymiany han- dlowej, a nie gromadz(cid:200). Wielu z nas ma problem ze zrozumieniem tego. Jednak (cid:239)atwo jest poj(cid:200)(cid:202) dlaczego. Przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie wpaja si(cid:218) nam, (cid:285)e pieni(cid:200)dze 23 Kup książkęPoleć książkę Z A P OM N I J O PIE N I ĄD ZA C H I B OG AĆ S IĘ stanowi(cid:200) cel ostateczny. Dlatego te(cid:285), kiedy nie przychodz(cid:200) nam (cid:239)atwo, przyjmujemy postaw(cid:218) obronn(cid:200) i próbujemy si(cid:218) usprawie- dliwia(cid:202). Jednym z najprostszych sposobów na to, by zrozumie(cid:202), jak dzia(cid:239)aj(cid:200) pieni(cid:200)dze, jest porównanie ich do wody. Pojedyncza kro- pla nie ma wielkiego potencja(cid:239)u. Jest malutka i nie ma si(cid:239)y przebi- cia. Je(cid:258)li chcesz, mo(cid:285)esz odnie(cid:258)(cid:202) j(cid:200) do jednostki dowolnej waluty, na przyk(cid:239)ad jednego dolara. Nie mo(cid:285)na zdzia(cid:239)a(cid:202) z nim zbyt wiele. Jednak gdy krople si(cid:218) (cid:239)(cid:200)cz(cid:200), zyskuj(cid:200) na masie i zwi(cid:218)kszaj(cid:200) swój impet. Zaczynaj(cid:200) tworzy(cid:202) strumienie, które nast(cid:218)pnie przeradzaj(cid:200) si(cid:218) w rzeki, pot(cid:218)(cid:285)ne strugi obfito(cid:258)ci. Tak obfita woda dr(cid:200)(cid:285)y ska(cid:239)y i (cid:285)(cid:239)obi pot(cid:218)(cid:285)ne kaniony — dos(cid:239)ownie kszta(cid:239)tuje ca(cid:239)(cid:200) nasz(cid:200) pla- net(cid:218) — lecz tylko pod warunkiem, (cid:285)e jest w ci(cid:200)g(cid:239)ym ruchu. Je(cid:258)li ruch wody zamiera, je(cid:258)li nie ma dop(cid:239)ywu i odp(cid:239)ywu, jej potencja(cid:239) do zmiany ulega wyczerpaniu, a obfito(cid:258)(cid:202) ulatnia si(cid:218) jak kamfora. Tak samo jest w przypadku pieni(cid:218)dzy. Wielu ludzi uwa(cid:285)a, (cid:285)e musisz mie(cid:202) mnóstwo pieni(cid:218)dzy, aby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) lub stworzy(cid:202) co(cid:258) warto(cid:258)ciowego. To nieprawda. Tak jak w przypadku wody, nawet niewielkie ilo(cid:258)ci pieni(cid:218)dzy wykorzystane w odpowiedni sposób mog(cid:200) by(cid:202) zadziwiaj(cid:200)co pot(cid:218)(cid:285)ne. Nawet nie- wielka ilo(cid:258)(cid:202) wody p(cid:239)yn(cid:200)ca w górskim potoku mo(cid:285)e zwali(cid:202) Ci(cid:218) z nóg! Sekret tkwi nie w ilo(cid:258)ci, lecz w ruchu. Pieni(cid:200)dze dzia(cid:239)aj(cid:200) na tej samej zasadzie. Gdy niewielkie ich ilo(cid:258)ci s(cid:200) inwestowane, by generowa(cid:202) przep(cid:239)ywy pieni(cid:218)(cid:285)ne, poje- dyncze strumienie (cid:239)(cid:200)cz(cid:200) si(cid:218) i tworz(cid:200) rzek(cid:218), która stanowi sta(cid:239)y zasób bogactwa. Ci, którzy znaj(cid:200) to prawo obiegu, rozumiej(cid:200), (cid:285)e s(cid:200) tylko przewodem dla tego pr(cid:200)du obfito(cid:258)ci, a nie punktem oporu, który ten pr(cid:200)d wstrzymuje. 24 Kup książkęPoleć książkę P IE NI ĄD ZE N IE SĄ CELE M Ró(cid:285)nica mi(cid:218)dzy nimi a Tob(cid:200) Kiedy przeci(cid:218)tny cz(cid:239)owiek patrzy na ludzi bardzo zamo(cid:285)nych — milionerów, czy nawet miliarderów — zak(cid:239)ada, (cid:285)e maj(cid:200) oni w sobie co(cid:258) wyj(cid:200)tkowego, (cid:285)e s(cid:200) inteligentniejsi i m(cid:200)drzejsi ni(cid:285) „zwykli ludzie”. To za(cid:239)o(cid:285)enie jest prawdziwe i fa(cid:239)szywe jednocze(cid:258)nie. Ludzie zamo(cid:285)ni s(cid:200) zamo(cid:285)ni, poniewa(cid:285) bardzo dobrze przyswoili odpowiedni sposób my(cid:258)lenia, którego nikt nie mo(cid:285)e im odebra(cid:202). Gdyby stracili wszystko i zbankrutowali, wkrótce stan(cid:218)liby na nogi i ponownie stali si(cid:218) bogaci, zrozumieli bowiem zasady dzia(cid:239)ania pieni(cid:218)dzy. To zrozumienie jest wyryte w ich pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci — podobnie jak b(cid:239)(cid:218)dne przekonania s(cid:200) wyryte w pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci pozosta(cid:239)ych ludzi. Niebawem dojdziemy do tej koncepcji. Poza t(cid:200) jedyn(cid:200) fundamentaln(cid:200) ró(cid:285)nic(cid:200) ludzie zamo(cid:285)ni s(cid:200) tacy jak wszyscy inni. (cid:191)yj(cid:200) i pracuj(cid:200), (cid:258)miej(cid:200) si(cid:218) i kochaj(cid:200), maj(cid:200) wzloty i upadki, tak jak i Ty. Maj(cid:200) do dyspozycji dok(cid:239)adnie tyle samo godzin co wszyscy inni, lecz oni swój czas wykorzystuj(cid:200) w zadzi- wiaj(cid:200)cy sposób, w przeciwie(cid:241)stwie do wi(cid:218)kszo(cid:258)ci ludzi, która z tym czasem robi niewiele. Jak jest ró(cid:285)nica? Niewielka. A mimo to przes(cid:200)dza o wszyst- kim — o tym jak my(cid:258)lisz, co odczuwasz i w co wierzysz w zwi(cid:200)zku z pieni(cid:218)dzmi. Wszyscy znamy truizm g(cid:239)osz(cid:200)cy, (cid:285)e wierzymy w to, co widzimy. W tej chwili mówi(cid:218) Ci, (cid:285)e jest to bardzo sceptyczne i negatywne spojrzenie na rozliczne i nieograniczone mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, jakie (cid:285)ycie ma Ci do zaoferowania. Przekonuje nas, (cid:285)e mo(cid:285)emy ufa(cid:202) tylko temu, co jest bezpo(cid:258)rednio przed nami, i ka(cid:285)e odrzuci(cid:202) istotne — nawet bezgraniczne — moce Twojej wyobra(cid:283)ni, intuicji i kre- atywno(cid:258)ci. Mimo to s(cid:239)yszymy ten komuna(cid:239) ca(cid:239)y czas w ci(cid:200)gu swojego (cid:285)ycia. Staje si(cid:218) on cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) naszego procesu my(cid:258)lenia i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ludzie zamo(cid:285)ni rozumiej(cid:200), (cid:285)e rzeczy maj(cid:200) si(cid:218) ca(cid:239)kowicie odwrotnie: zanim zobaczysz to, co chcesz, 25 Kup książkęPoleć książkę Z A P OM N I J O PIE N I ĄD ZA C H I B OG AĆ S IĘ musisz w to uwierzy(cid:202) i to przyswoi(cid:202). Musisz uwierzy(cid:202) w to, co mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) — tylko wtedy staniesz si(cid:218) tego (cid:258)wiadkiem. Innymi s(cid:239)owy: ludzie zamo(cid:285)ni wyznaj(cid:200) zasad(cid:218), (cid:285)e wiara sprawia, i(cid:285) widzimy. Jedyna rzecz odró(cid:285)niaj(cid:200)ca Ci(cid:218) teraz od miliardera to sposób my(cid:258)lenia. A kamieniem w(cid:218)gielnym sposobu my(cid:258)lenia ludzi zamo(cid:285)nych jest przekonanie, element wiary. Mówi si(cid:218), (cid:285)e ludzie zamo(cid:285)ni przyci(cid:200)gaj(cid:200) bogactwo. Wiemy, (cid:285)e to prawda. Jak to robi(cid:200)? Oczekuj(cid:200) tego. W ich umys(cid:239)ach nie ist- nieje cie(cid:241) zw(cid:200)tpienia w osi(cid:200)gni(cid:218)cie celu, nic nie sprawia, (cid:285)e si(cid:218) zatrzymuj(cid:200) lub wahaj(cid:200). Nie przejmuj(cid:200) si(cid:218) pora(cid:285)k(cid:200), poniewa(cid:285) w ich umys(cid:239)ach jest tylko obraz ostatecznego sukcesu. Wcze(cid:258)niej wspomnia(cid:239)em o ksi(cid:200)(cid:285)ce My(cid:258)l i boga(cid:202) si(cid:218) autorstwa Napoleona Hilla. Do dzi(cid:258) zawsze nosz(cid:218) przy sobie egzemplarz i czytam ka(cid:285)dego dnia cho(cid:202)by krótki fragment. Hill przeprowadzi(cid:239) setki wywiadów z lud(cid:283)mi sukcesu, którzy byli bardzo zamo(cid:285)ni, i odkry(cid:239), (cid:285)e cho(cid:202) ka(cid:285)dy z nich doszed(cid:239) do tego w inny sposób, (cid:239)(cid:200)czy(cid:239) ich pewien szczególny sposób my(cid:258)lenia. Poniewa(cid:285) ocze- kiwali sukcesu, przyci(cid:200)gali do siebie mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, których nie mieli inni. Byli w stanie dostrzega(cid:202) rozwi(cid:200)zania, których inni nie widzieli. Czy oznacza to, (cid:285)e zamo(cid:285)ni ludzie urodzili si(cid:218) z jak(cid:200)(cid:258) specjaln(cid:200) umiej(cid:218)tno(cid:258)ci(cid:200) czy szóstym zmys(cid:239)em? Absolutnie nie. Oznacza to jedynie, (cid:285)e ich (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) jest wi(cid:218)ksza. Uzyskanie tej (cid:258)wia- domo(cid:258)ci, jak powiedzia(cid:239) niegdy(cid:258) mój przyjaciel, jest proste, ale nie (cid:239)atwe. Istnieje zasadniczy powód, dla którego tak jest. Ma to zwi(cid:200)zek z Twoim umys(cid:239)em. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas dorasta w zasadzie w ten sam sposób: chodzimy do szko(cid:239)y, nabywamy umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, zdobywamy prac(cid:218) i zaczynany doros(cid:239)e (cid:285)ycie. Doty- czy to dziewi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:218)ciu procent spo(cid:239)ecze(cid:241)stwa. Powiedzia(cid:239)bym nawet, (cid:285)e ten sam odsetek nie ma bladego poj(cid:218)cia, jak zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze. Zapytaj przechodnia na ulicy, czy wie, jak zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze, a na sto zapytanych osób dziewi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:200)t dziewi(cid:218)(cid:202) udzieli Ci tej 26 Kup książkęPoleć książkę P IE NI ĄD ZE N IE SĄ CELE M samej odpowiedzi: „Oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e wiem, jak zarabia(cid:202), przecie(cid:285) chodz(cid:218) codziennie do pracy”. Ale to nie jest zarabianie pieni(cid:218)dzy. To zdobycie pracy i harowanie. A to du(cid:285)a ró(cid:285)nica. Tak niewielki odsetek naszego spo(cid:239)ecze(cid:241)stwa wie, jak zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze. Nie bez powodu tych osób jest tak niewiele. W szkole o tym nie ucz(cid:200). Uczymy si(cid:218), jak liczy(cid:202) pieni(cid:200)dze. Sporz(cid:200)dzamy bilanse i wykresy. Liczymy co do ostatniego grosza. Mo(cid:285)esz mie(cid:202) doktorat z ekonomii, a mimo to by(cid:202) bez grosza przy duszy, ponie- wa(cid:285) nigdy nie nauczy(cid:239)e(cid:258) si(cid:218), jak zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze. Szko(cid:239)a przygotowuje nas do zdobycia pracy. Zaszczepia w na- szych umys(cid:239)ach przekonanie, (cid:285)e tak w(cid:239)a(cid:258)nie dzia(cid:239)a (cid:258)wiat. Przeko- nuje nas, (cid:285)e to bezpieczna droga. Twierdzi, (cid:285)e w ten sposób b(cid:218)dziemy zabezpieczeni. Twoi rodzice powiedzieli Ci to. Twoi nauczyciele te(cid:285) tak powiedzieli. Mia(cid:239)em nauczycielk(cid:218), która powie- dzia(cid:239)a mi, (cid:285)ebym poszed(cid:239) do szko(cid:239)y zawodowej i zdoby(cid:239) konkretny zawód. W ten sposób, mówi(cid:239)a, b(cid:218)d(cid:218) zabezpieczony. Nie pos(cid:239)ucha(cid:239)em. Po pierwsze, nienawidzi(cid:239)em pracy technicz- nej. Po drugie, nie jestem w tym dobry. Kiedy(cid:258) nieomal odci(cid:200)(cid:239)em sobie palec przy pile ta(cid:258)mowej i boli mnie to do dzi(cid:258)! A po trzecie, po prawdzie, praca jest jednym z najgorszych sposobów zarabia- nia pieni(cid:218)dzy i jednym z najmniej pewnych. Pracuj ci(cid:218)(cid:285)ko. B(cid:200)d(cid:283) lojalny. Zostaniesz wynagrodzony. To nam powtarzano od samego pocz(cid:200)tku. Có(cid:285), dla zbyt wielu z nas na- grod(cid:200) jest to, (cid:285)e pewnego dnia zjawiamy si(cid:218) w pracy tylko po to, by si(cid:218) przekona(cid:202), (cid:285)e nasze klucze nie pasuj(cid:200) do zamków, a tym, co na nas czeka, jest rozwi(cid:200)zanie umowy o prac(cid:218) po osiemnastu latach lojalnej s(cid:239)u(cid:285)by. W pracy na etacie nie ma (cid:285)adnego elementu bezpiecze(cid:241)stwa i pewno(cid:258)ci. Poczucie bezpiecze(cid:241)stwa przychodzi od wewn(cid:200)trz. Znajdziesz je w(cid:239)a(cid:258)nie tam, we w(cid:239)asnym wn(cid:218)trzu. Je(cid:258)li wierzysz, (cid:285)e w etacie jest co(cid:258) pewnego i bezpiecznego, po czym tracisz prac(cid:218), stracisz równie(cid:285) motywacj(cid:218), poniewa(cid:285) praca by(cid:239)a dla Ciebie wszystkim. 27 Kup książkęPoleć książkę Z A P OM N I J O PIE N I ĄD ZA C H I B OG AĆ S IĘ Powracamy wi(cid:218)c do kwestii (cid:258)wiadomo(cid:258)ci tego, kim jeste(cid:258)my, i zmiany naszego mentalnego oprogramowania. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi jest zdana na utkni(cid:218)cie w monotonii swojej pracy. Niemal(cid:285)e nie chcemy przyzna(cid:202), (cid:285)e nie wiemy, jak zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze. (cid:146)atwo zamiata si(cid:218) niewygodne fakty pod dywan. Koniec ko(cid:241)ców p(cid:239)ac(cid:200) nam, nieprawda(cid:285)? St(cid:200)d w(cid:239)a(cid:258)nie bior(cid:200) si(cid:218) te niedorzeczne stwierdzenia typu „pie- ni(cid:200)dze szcz(cid:218)(cid:258)cia nie daj(cid:200)”. To w(cid:239)a(cid:258)nie powtarzamy sobie, gdy nie chcemy wzi(cid:200)(cid:202) odpowiedzialno(cid:258)ci za fakt, (cid:285)e nie zarabiamy tyle, ile by(cid:258)my chcieli. Musimy porzuci(cid:202) usprawiedliwianie si(cid:218) i otworzy(cid:202) umys(cid:239). Mo(cid:285)na to zrobi(cid:202), zyskuj(cid:200)c samo(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202). Twoje wyniki b(cid:218)d(cid:200) zale(cid:285)a(cid:239)y od stopnia tej samo(cid:258)wiadomo(cid:258)ci. Wyobra(cid:283) sobie tylko, jak bardzo Twoje (cid:285)ycie zmieni(cid:239)oby si(cid:218), gdyby (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) tego, kim jeste(cid:258), si(cid:218) rozszerzy(cid:239)a: ludzie nie zarabiaj(cid:200) 50 000 z(cid:239)otych rocznie dlatego, (cid:285)e chc(cid:200) tyle zarabia(cid:202); zarabiaj(cid:200) 50 000 z(cid:239)otych, poniewa(cid:285) nie s(cid:200) (cid:258)wiadomi tego, jak zarabia(cid:202) 50 000 z(cid:239)otych na miesi(cid:200)c. Mo(cid:285)emy jednak popracowa(cid:202) nad w(cid:239)asn(cid:200) (cid:258)wiadomo(cid:258)ci(cid:200) i j(cid:200) poszerzy(cid:202). Im bardziej j(cid:200) poszerzymy, tym wi(cid:218)ksze s(cid:200) nasze szanse na sukces. Zamo(cid:285)ni ludzie ju(cid:285) t(cid:218) (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) maj(cid:200). Stanowi ona ich wewn(cid:218)trzny program. Aby uzyska(cid:202) taki sam poziom (cid:258)wiado- mo(cid:258)ci, musisz zrozumie(cid:202), dlaczego ludzie zamo(cid:285)ni j(cid:200) maj(cid:200) i dla- czego jest ona kluczem do ich sukcesu. Pierwszym z powodów jest ch(cid:218)(cid:202) ludzi zamo(cid:285)nych do ws(cid:239)uchi- wania si(cid:218) we w(cid:239)asny wewn(cid:218)trzny g(cid:239)os m(cid:200)dro(cid:258)ci. Je(cid:258)li s(cid:239)uchanie t(cid:239)umu prowadzi(cid:239)oby do bogactwa, t(cid:239)um by(cid:239)by bogaty! Wiemy jed- nak, (cid:285)e nie w tym rzecz. Jako istoty z natury obdarzone wra(cid:285)liwo(cid:258)ci(cid:200) i duchowo(cid:258)ci(cid:200), ule- gamy, co jest równie naturalne, impulsom wys(cid:239)uchiwania rad od tych, którzy s(cid:200) nam najbli(cid:285)si — naszych ukochanych, bliskich przyjació(cid:239) i kolegów. 28 Kup książkęPoleć książkę P IE NI ĄD ZE N IE SĄ CELE M Zanim skorzystamy z ich porad, musimy przyjrze(cid:202) si(cid:218) ich w(cid:239)a- snym (cid:285)yciowym osi(cid:200)gni(cid:218)ciom. Zazwyczaj bowiem pod(cid:200)(cid:285)amy za ich rad(cid:200) ze wzgl(cid:218)du na emocjonaln(cid:200) wi(cid:218)(cid:283) i zaufanie, jakim ich darzymy, ani(cid:285)eli na rezultaty ich w(cid:239)asnych poczyna(cid:241). Je(cid:258)li dora- dza nam kto(cid:258), kto sam nie sta(cid:239) si(cid:218) zamo(cid:285)ny, to czy naprawd(cid:218) mo(cid:285)e nam wskaza(cid:202), jak doj(cid:258)(cid:202) do bogactwa? Oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e nie. Musisz wierzy(cid:202) w to, co ju(cid:285) jest prawd(cid:200). W Twym wn(cid:218)trzu kryje si(cid:218) potencja(cid:239) do zbudowania drogi wiod(cid:200)cej ku wspania(cid:239)ym bogactwom. Musisz ufa(cid:202) sobie i poszukiwa(cid:202) tylko tych, którzy tak(cid:200) drog(cid:218) ju(cid:285) przebyli, aby to oni pokierowali Ci(cid:218) w Twojej w(cid:239)a- snej podró(cid:285)y. Musisz równie(cid:285) uodporni(cid:202) si(cid:218) na uwagi krytyków i sceptyków, pozwoli(cid:202), by po Tobie sp(cid:239)ywa(cid:239)y. Wielu znajdzie si(cid:218) takich, którzy powiedz(cid:200) Ci, (cid:285)e Twoje marzenia s(cid:200) nierealne, a Twoje cele zbyt wygórowane. Co wi(cid:218)cej, postawa zak(cid:239)adaj(cid:200)ca, (cid:285)e wierzymy w to, co widzimy, prowadzi Ci(cid:218) wprost ku (cid:285)yciu opartemu wy(cid:239)(cid:200)cznie na postrzeganiu (cid:258)wiata zewn(cid:218)trznego — a dla wielu b(cid:218)dzie to (cid:285)ycie, którego nienawidzimy. Przyrzeknij sobie co(cid:258) w tej chwili. Przy- rzeknij sobie, (cid:285)e najpierw b(cid:218)dziesz s(cid:239)ucha(cid:202) siebie. To Ty tworzysz rzeczywisto(cid:258)(cid:202). Zamo(cid:285)ni ludzie przejawiaj(cid:200) konsekwentn(cid:200) zdolno(cid:258)(cid:202) do dzia- (cid:239)ania, kiedy pojawiaj(cid:200) si(cid:218) przed nimi okazje. Wiele osób uwa(cid:285)a, (cid:285)e okazja to co(cid:258), co nadchodzi wraz z d(cid:283)wi(cid:218)kiem fanfar obwiesz- czaj(cid:200)cych dono(cid:258)nie wydarzenie, które uderza w Ciebie sw(cid:200) oczy- wisto(cid:258)ci(cid:200). Wygl(cid:200)da to niemal(cid:285)e tak, jakby(cid:258)my si(cid:218) spodziewali wielkiego migaj(cid:200)cego neonu w kszta(cid:239)cie s(cid:239)owa „okazja”, a pod nim jaskrawo (cid:258)wiec(cid:200)cej strza(cid:239)ki wskazuj(cid:200)cej kierunek, w którym mamy pod(cid:200)(cid:285)a(cid:202). Nie tak to dzia(cid:239)a. To w(cid:239)a(cid:258)nie w takich sytuacjach (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) ma ogromne znaczenie. Z w(cid:239)asnego do(cid:258)wiadczenia wiem, (cid:285)e oka- zje przechodz(cid:200) obok nas ka(cid:285)dego dnia. Niekiedy przybieraj(cid:200) posta(cid:202) szeptu w okresie najci(cid:218)(cid:285)szej (cid:285)yciowej próby. 29 Kup książkęPoleć książkę Z A P OM N I J O PIE N I ĄD ZA C H I B OG AĆ S IĘ Ludzie sukcesu cz(cid:218)sto postrzegaj(cid:200) pora(cid:285)ki w(cid:239)a(cid:258)nie jako oka- zje, a nie jako przeszkody. Ich (cid:285)yciorysy cz(cid:218)sto s(cid:200) chaotyczne — byli zwalniani z pracy, wyrzucani ze szko(cid:239)y. Nierzadko mierzyli si(cid:218) z ogromnymi osobistymi tragediami, które pogr(cid:200)(cid:285)y(cid:239)yby przeci(cid:218)tn(cid:200) osob(cid:218) by(cid:202) mo(cid:285)e na dobre. Jednak ci ludzie (cid:258)wiadomie zdecydowali si(cid:218), by postrzega(cid:202) te próby jako wyzwania, którym trzeba sprosta(cid:202), i okazje, które trzeba wykorzysta(cid:202). W konsekwencji powodzi im si(cid:218), gdy(cid:285) s(cid:200) zahartowani w niedoli. Zamo(cid:285)ni rozumiej(cid:200) tak(cid:285)e, (cid:285)e bogacenie si(cid:218) to proces. Rzadko wyst(cid:218)puje z dnia na dzie(cid:241) (cho(cid:202) i takie przypadki maj(cid:200) miejsce). Niemniej w nag(cid:239)ym wzbogaceniu si(cid:218) kryje si(cid:218) niebezpiecze(cid:241)stwo: je(cid:258)li staniesz si(cid:218) bogaty, zanim wykszta(cid:239)cisz w sobie sposób my(cid:258)le- nia w(cid:239)a(cid:258)ciwy ludziom zamo(cid:285)nym, swoiste nastawienie na dosta- tek, wówczas staniesz w obliczu ca(cid:239)kowitej utraty tego maj(cid:200)tku. Wszyscy s(cid:239)yszeli(cid:258)my niejedn(cid:200) histori(cid:218) o szcz(cid:218)(cid:258)liwcach, którzy wygrali los na loterii tylko po to, by pó(cid:283)niej zosta(cid:202) bankrutami. W naszej kulturze roi si(cid:218) od sportowców i celebrytów, których nag(cid:239)y p(cid:218)d ku s(cid:239)awie i bogactwu przyczyni(cid:239) si(cid:218) do tego, (cid:285)e roz- trwonili swe fortuny, (cid:285)yj(cid:200)c rozpustnie, a po wszystkim niewiele z ich (cid:285)ycia zosta(cid:239)o, by je godnie prze(cid:285)y(cid:202). Tacy ludzie nigdy nie poznali, czym jest sposób my(cid:258)lenia ludzi zamo(cid:285)nych. Z tego powodu prawie w ogóle nie maj(cid:200) szans na osi(cid:200)gni(cid:218)cie trwa(cid:239)ego bogactwa, które uwalnia umys(cid:239) od trosk i na zawsze usuwa rozproszenie spowodowane ci(cid:200)g(cid:239)ym my(cid:258)leniem o pieni(cid:200)dzach. Pami(cid:218)tasz, co powiedzia(cid:239)em na samym pocz(cid:200)tku tego roz- dzia(cid:239)u? (cid:191)e pieni(cid:200)dze nie s(cid:200) celem. Trzymaj si(cid:218) tej my(cid:258)li. Ona zawsze b(cid:218)dzie drogowskazem. Je(cid:258)li cechuje Ci(cid:218) nastawienie na dostatek, robisz to, co kochasz robi(cid:202) — a przy tym zarabiasz pie- ni(cid:200)dze. To dlatego nie s(cid:200) celem. S(cid:200) rezultatem. Cz(cid:218)sto spotykam ludzi, którzy poszukuj(cid:200) sposobu na osi(cid:200)gni(cid:218)- cie bogactwa, tak jak gdyby by(cid:239)o ono dzikim stworzeniem na wol- no(cid:258)ci, które mo(cid:285)na schwyta(cid:202) i zniewoli(cid:202). Prawda jest taka, (cid:285)e 30 Kup książkęPoleć książkę P IE NI ĄD ZE N IE SĄ CELE M bogactwo istnieje w Tobie. S(cid:200) rzeczy, które kochasz robi(cid:202). S(cid:200) to takie rzeczy, które robi(cid:239)by(cid:258) z ochot(cid:200), nawet gdyby Ci za nie nie p(cid:239)acili. I wiesz co? Ludzie, którzy dochodz(cid:200) do wielkiego bogactwa, w(cid:239)a(cid:258)nie tak funkcjonuj(cid:200). Pieni(cid:200)dze, które za tym id(cid:200), s(cid:200) natural- nym rezultatem ich konsekwentnego d(cid:200)(cid:285)enia do realizacji w(cid:239)a- snych marze(cid:241). Pieni(cid:200)dze nie s(cid:200) marzeniem. Wszyscy jeste(cid:258)my zaprogramowani, by co(cid:258) robi(cid:202). Musimy tylko znale(cid:283)(cid:202) sposób, w jaki to „co(cid:258)” robi(cid:202). Zamo(cid:285)ni ludzie wiedz(cid:200), (cid:285)e sukces i odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) id(cid:200) ze sob(cid:200) w parze. Nie usprawiedliwiaj(cid:200) si(cid:218), tylko podejmuj(cid:200) dzia(cid:239)anie. Czy(cid:285) nie zdarzy(cid:239)o Ci si(cid:218) spotka(cid:202) dwóch przedsi(cid:218)biorców dzia(cid:239)aj(cid:200)- cych dok(cid:239)adnie w tej samej bran(cid:285)y, w tym samym miejscu i ofe- ruj(cid:200)cych dok(cid:239)adnie ten sam produkt, z których jeden jest zamo(cid:285)ny, a drugiemu ledwie starcza na przetrwanie? Okoliczno(cid:258)ci s(cid:200) identyczne. To, w jaki sposób dana osoba wykorzystuje te okoliczno(cid:258)ci, zale(cid:285)y tylko i wy(cid:239)(cid:200)cznie od niej samej. Nie istnieje co(cid:258) takiego jak brak potencja(cid:239)u. Nam jednak wpaja si(cid:218) co(cid:258) dok(cid:239)adnie przeciwnego — (cid:285)e niektórzy ludzie nie maj(cid:200) tak dobrej pami(cid:218)ci jak inni albo (cid:285)e jedni s(cid:200) m(cid:200)drzejsi od drugich. Nonsens! Ka(cid:285)dy ma doskona(cid:239)(cid:200) pami(cid:218)(cid:202), a zamo(cid:285)ni ludzie nie s(cid:200) (cid:285)adnymi geniuszami ani nadlud(cid:283)mi. Ka(cid:285)dy mo(cid:285)e osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) bogactwo — to tylko kwestia wykszta(cid:239)cenia w(cid:239)a(cid:258)ciwej umiej(cid:218)t- no(cid:258)ci. Przesadzenie z podkre(cid:258)laniem tej prawdy jest niemo(cid:285)liwe: nie istnieje co(cid:258) takiego jak brak potencja(cid:239)u. Nie ma znaczenia, ile razy to wyja(cid:258)ni(cid:218) albo ile razy to przeczy- tasz czy us(cid:239)yszysz na p(cid:239)ycie CD z moimi wyk(cid:239)adami. Twoje (cid:285)ycie nigdy si(cid:218) nie zmieni, dopóki naprawd(cid:218) w to nie uwierzysz. Zoba- czysz dopiero wtedy, gdy uwierzysz — oto fundamentalna prawda i musisz j(cid:200) zaakceptowa(cid:202), zanim wykonasz kolejny krok. Bez tej akceptacji zmiana Twojego sposobu my(cid:258)lenia po prostu nie dojdzie do skutku. Obecnie mo(cid:285)esz cechowa(cid:202) si(cid:218) sposobem my(cid:258)lenia, który stanowi barier(cid:218) dla osi(cid:200)gni(cid:218)cia wymarzonego przez Ciebie bogactwa. Zastanów si(cid:218) nad tym przez chwil(cid:218). Je(cid:258)li jeste(cid:258) 31 Kup książkęPoleć książkę Z A P OM N I J O PIE N I ĄD ZA C H I B OG AĆ S IĘ szczery sam ze sob(cid:200), to w(cid:239)a(cid:258)nie najprostsze pytania pozwol(cid:200) Ci odkry(cid:202) Twój wewn(cid:218)trzny program. A teraz pozwól, (cid:285)e zadam Ci pytanie: czy czujesz si(cid:218) swo- bodnie, rozmawiaj(cid:200)c z innymi o pieni(cid:200)dzach? Czy mo(cid:285)e wyst(cid:218)puje u Ciebie poirytowanie, jak gdyby temat ten by(cid:239) tabu, o którym nie rozmawia si(cid:218) wprost i otwarcie, gdy(cid:285) uchodzi to za nietak- towne? Kiedy rozmawiasz o pieni(cid:200)dzach, czy zbywasz rozmówc(cid:218), który pyta, ile zarabiasz lub na co mo(cid:285)esz sobie pozwoli(cid:202), jak gdyby nie mia(cid:239)o to (cid:285)adnego znaczenia? Czy te tematy sprawiaj(cid:200), (cid:285)e czu- jesz si(cid:218) dziwacznie i nieswojo? Nie by(cid:239)by(cid:258) jedynym, który czuje si(cid:218) nieswojo. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas tak si(cid:218) czuje, gdy rozmawia o pieni(cid:200)dzach, poniewa(cid:285) tak niewielu z nas osi(cid:200)gn(cid:218)(cid:239)o po(cid:285)(cid:200)dany poziom zamo(cid:285)no(cid:258)ci. Lecz pami(cid:218)taj… zobaczysz dopiero, gdy uwierzysz. Pomy(cid:258)l o tym, w jaki sposób ludzie zamo(cid:285)ni rozmawiaj(cid:200) o pieni(cid:200)dzach. Czuj(cid:200) si(cid:218) z tym kom- fortowo. Temat pieni(cid:218)dzy nie ró(cid:285)ni si(cid:218) od (cid:285)adnego innego tematu, który le(cid:285)y w kr(cid:218)gu ich zainteresowa(cid:241) i na który rozmawiaj(cid:200) z entu- zjazmem. Pozwalaj(cid:200) na swobodny przep(cid:239)yw i wymian(cid:218) idei na temat pie- ni(cid:218)dzy z lud(cid:283)mi my(cid:258)l(cid:200)cymi podobnie. Ta wymiana cz(cid:218)sto skutkuje odkrywaniem sposobów na tworzenie nowych i zró(cid:285)nicowanych (cid:283)róde(cid:239) dochodu, które z kolei przyczyniaj(cid:200) si(cid:218) do powi(cid:218)kszenia stanu posiadania rozmówców. Nie uwa(cid:285)aj(cid:200) oni takich rozmów za co(cid:258) (cid:285)enuj(cid:200)cego. Nie budz(cid:200) one w nich (cid:285)adnych znacz(cid:200)cych emocji. Czuj(cid:200) si(cid:218) swobodnie z czym(cid:258), co u innych powoduje wewn(cid:218)trzn(cid:200) blokad(cid:218). Jest tak z jednego prostego powodu. Wystarczy, (cid:285)e przypomnisz sobie to, o czym powiedzia(cid:239)em na samym pocz(cid:200)tku. Mianowicie to, (cid:285)e pieni(cid:200)dze nie s(cid:200) celem. S(cid:200) narz(cid:218)dziem do osi(cid:200)gni(cid:218)cia praw- dziwego celu egzystencji, jakim jest prze(cid:285)ywanie (cid:285)ycia poprzez realizacj(cid:218) marze(cid:241) i poprzez wykorzystanie w(cid:239)asnego nieograniczo- nego potencja(cid:239)u. Sukces finansowy nie jest bogactwem. Jest tylko 32 Kup książkęPoleć książkę P IE NI ĄD ZE N IE SĄ CELE M nast(cid:218)pstwem osi(cid:200)gni(cid:218)cia prawdziwego bogactwa. To jest w(cid:239)a(cid:258)nie to, co odró(cid:285)nia prawdziwie zamo(cid:285)nych od reszty z nas: finanse, status zawodowy i ograniczenia czasowe nie stanowi(cid:200) czynników kontroluj(cid:200)cych ich d(cid:200)(cid:285)enie do sukcesu. Wiara poprzedza to, co wi- dzimy — dlatego ludzie Ci s(cid:200) ca(cid:239)kowicie skupieni na tych celach ostatecznych. Wielu z nas (cid:285)yje prze(cid:258)wiadczeniem, (cid:285)e osi(cid:200)gni(cid:218)cie bogactwa b(cid:218)dzie wymaga(cid:239)o po(cid:258)wi(cid:218)ce(cid:241), których nie chcemy dokonywa(cid:202), jak na przyk(cid:239)ad ci(cid:218)(cid:285)sza praca czy roz(cid:239)(cid:200)ka z rodzin(cid:200). Ale po(cid:258)wi(cid:218)canie ca(cid:239)ej wolno(cid:258)ci i zaniedbywanie najbli(cid:285)szych to raczej przeciwie(cid:241)- stwo dostatniego (cid:285)ycia, czy(cid:285) nie? Pami(cid:218)taj, (cid:285)e bogactwo nie polega jedynie na powi(cid:218)kszaniu stanu posiadania. Jest to robienie tego, co kochasz, w taki sposób, w jaki kochasz to robi(cid:202). Celem zamo(cid:285)- nego (cid:285)ycia jest osi(cid:200)gni(cid:218)cie wolno(cid:258)ci, która daje w(cid:239)adz(cid:218) nad w(cid:239)a- snym (cid:285)yciem — w(cid:239)adz(cid:218) zapewniaj(cid:200)c(cid:200) Ci mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) wyboru takiego (cid:285)ycia, jakim chcesz (cid:285)y(cid:202). Wi(cid:218)zienie percepcji „Ale jak?” — nieustannie s(cid:239)ysz(cid:218) to pytanie. Jak mog(cid:218) my(cid:258)le(cid:202) w sposób, w jaki my(cid:258)l(cid:200) bogaci, skoro klepi(cid:218) bied(cid:218)? Jak mam sobie wyobrazi(cid:202) dostatnie (cid:285)ycie, skoro utkn(cid:200)(cid:239)em w (cid:258)lepym zau(cid:239)ku pracy etatowej, której nienawidz(cid:218)? Jak mam inwestowa(cid:202) pieni(cid:200)dze w pojawiaj(cid:200)ce si(cid:218) okazje, skoro potrzebuj(cid:218) ka(cid:285)dej z(cid:239)otówki, by utrzyma(cid:202) rodzin(cid:218) przy (cid:285)yciu? Tego typu my(cid:258)li zanieczyszczaj(cid:200) w(cid:239)a(cid:258)ciwy sposób my(cid:258)lenia — w(cid:239)a(cid:258)ciwe nastawienie na dostatek. Powoduj(cid:200), (cid:285)e Twoja zdolno(cid:258)(cid:202) do uwierzenia, a co za tym idzie — do ujrzenia tego, gdzie chcesz dotrze(cid:202) i jak, zostaje ska(cid:285)ona i os(cid:239)abiona. Pytania te stanowi(cid:200) oczywisty dowód na to, (cid:285)e cz(cid:239)owiek je zada- j(cid:200)cy ma przed sob(cid:200) d(cid:239)ug(cid:200) drog(cid:218) do przebycia, zanim wykszta(cid:239)ci sposób my(cid:258)lenia w(cid:239)a(cid:258)ciwy ludziom zamo(cid:285)nym. Jest zamkni(cid:218)ty w wi(cid:218)zieniu, które najpierw sam zbudowa(cid:239), a pó(cid:283)niej wyrzuci(cid:239) 33 Kup książkęPoleć książkę Z A P OM N I J O PIE N I ĄD ZA C H I B OG AĆ S IĘ klucz. Przekona(cid:239) samego siebie, (cid:285)e nie mo(cid:285)e zrealizowa(cid:202) w(cid:239)asnych marze(cid:241). Dlaczego, u licha, kto(cid:258) chcia(cid:239)by sobie wyrz(cid:200)dza(cid:202) tak(cid:200) krzywd(cid:218)? Mimo to tak wielu z nas w(cid:239)a(cid:258)nie to robi, dzie(cid:241) w dzie(cid:241). Wi(cid:218)zie- nie to jest przepe(cid:239)nione. Nazywam je Wi(cid:218)zieniem Percepcji. Mury tego wi(cid:218)zienia tak naprawd(cid:218) nie istniej(cid:200) — s(cid:200) tylko iluzj(cid:200), która jawi si(cid:218) przed nami. Budulcem murów naszego w(cid:239)asnego wi(cid:218)zienia s(cid:200) za(cid:239)o(cid:285)enia i pogl(cid:200)dy kumulowane przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie. Jestem pewien, (cid:285)e dosko- nale znasz wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nich: (cid:120) nie jestem dostatecznie bystry; (cid:120) nie mam dostatecznie du(cid:285)o pieni(cid:218)dzy; (cid:120) nie ma wystarczaj(cid:200)co du(cid:285)o czasu; (cid:120) nie uko(cid:241)czy(cid:239)em studiów wy(cid:285)szych; (cid:120) odczuwam l(cid:218)k przed pora(cid:285)k(cid:200); (cid:120) jestem za stary; (cid:120) jestem za m(cid:239)ody. Te negatywne my(cid:258)li toruj(cid:200) sobie drog(cid:218) do naszych umys(cid:239)ów w wyniku ci(cid:200)g(cid:239)ego ich powtarzania. Odbywa si(cid:218) to tak d(cid:239)ugo, a(cid:285) dostan(cid:200) si(cid:218) do pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci — tej cudownej duchowej sfery, w której przebywaj(cid:200) emocje i w której wszystko jest mo(cid:285)liwe. W ko(cid:241)cu obci(cid:200)(cid:285)aj(cid:200) Tw(cid:200) pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) tak mocno, (cid:285)e staj(cid:200) si(cid:218) jej g(cid:239)ówn(cid:200) tre(cid:258)ci(cid:200), która stanowi wyznacznik Twojego (cid:285)ycia i spo- sobu my(cid:258)lenia. Negatywne wydarzenia, które maj(cid:200) miejsce w (cid:285)yciu, jeszcze dodatkowo wzmacniaj(cid:200) te fa(cid:239)szywe przekonania. To dla- tego wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas jest przekonana, (cid:285)e nigdy nie b(cid:218)dzie mog(cid:239)a wie(cid:258)(cid:202) dostatniego (cid:285)ycia. Zaprogramowali(cid:258)my swoj(cid:200) pod(cid:258)wiado- mo(cid:258)(cid:202) tak, by w to wierzy(cid:202). Wielu z nas jest osadzonych we w(cid:239)asnych wi(cid:218)zieniach, a ma to miejsce wy(cid:239)(cid:200)cznie w naszych umys(cid:239)ach. Wznosimy ich mury 34 Kup książkęPoleć książkę P IE NI ĄD ZE N IE SĄ CELE M z up(cid:239)ywem czasu, przekonuj(cid:200)c si(cid:218), (cid:285)e ta ma(cid:239)a przestrze(cid:241), jak(cid:200) tam zajmujemy, to wszystko, co mo(cid:285)emy w (cid:285)yciu mie(cid:202) i na co zas(cid:239)u- gujemy. Zmiana takiego sposobu my(cid:258)lenia jest trudna. Wymaga czasu. W tym czasie trzeba wykona(cid:202) ci(cid:218)(cid:285)k(cid:200) prac(cid:218), by obali(cid:202) wszystkie niew(cid:239)a(cid:258)ciwe przekonania i za(cid:239)o(cid:285)enia. Koniec ko(cid:241)ców s(cid:200) one uwa- runkowane genetycznie oraz wynikaj(cid:200) z istnienia czynników (cid:258)ro- dowiskowych. Przyczyni(cid:239)y si(cid:218) do tego ca(cid:239)e pokolenia naszych przodków. To dlatego tak bardzo ich przypominamy. Z kolei nasze ma(cid:239)ostkowe (cid:285)ycie, pocz(cid:200)wszy od narodzin, jest kszta(cid:239)towane przez otoczenie. Jak ju(cid:285) powiedzia(cid:239)em, norma spo(cid:239)eczna przewiduje, (cid:285)e pój- dziemy do szko(cid:239)y, a pó(cid:283)niej zdob(cid:218)dziemy prac(cid:218), aby móc robi(cid:202) to, co jeste(cid:258)my w stanie, aby jako(cid:258) prze(cid:285)y(cid:202). Twoi rodzice najprawdo- podobniej zach(cid:218)cali Ci(cid:218) do pod(cid:200)(cid:285)ania t(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200). Twoi nauczy- ciele zapewne te(cid:285) tak robili. Skoro tak Ci(cid:218) zaprogramowano, to jak mo(cid:285)esz obwinia(cid:202) siebie za to, (cid:285)e tkwisz w wi(cid:218)zieniu, które jest konsekwencj(cid:200) tej indoktrynacji? Zacz(cid:200)(cid:239)em bada(cid:202) te zagadnienia niemal(cid:285)e ca(cid:239)kiem przypadkowo. Pami(cid:218)tasz, jak mówi(cid:239)em o nauczycielce, która próbowa(cid:239)a znie- ch(cid:218)ci(cid:202) mnie do studiów wy(cid:285)szych i sugerowa(cid:239)a wybranie szko(cid:239)y zawodowej? Có(cid:285), nie wybra(cid:239)em (cid:285)adnej z tych dróg. Nigdy nie uko(cid:241)czy(cid:239)em szko(cid:239)y (cid:258)redniej. By(cid:239) rok 1959. Nalewa(cid:239)em benzyn(cid:218), pracuj(cid:200)c na stacji, i zarabia(cid:239)em 2400 dolarów rocznie. Trzy nie- dziele w miesi(cid:200)cu mia(cid:239)em wolne — to wszystko. Wiedzia(cid:239)em, (cid:285)e chc(cid:218) czego(cid:258) wi(cid:218)cej, ale nie odkry(cid:239)em sposobu, by to osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). Zrobi(cid:239)em wi(cid:218)c to, co wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi zrobi(cid:239)aby na moim miejscu: zacz(cid:200)(cid:239)em szuka(cid:202) nowej pracy. Uda(cid:239)o mi si(cid:218) dosta(cid:202) do lokalnego oddzia(cid:239)u stra(cid:285)y po(cid:285)arnej w moim miejscu zamieszkania i od razu wszystko nabra(cid:239)o kolo- rów. Zarabia(cid:239)em 4000 dolarów rocznie i wydawa(cid:239)o mi si(cid:218), (cid:285)e chwy- ci(cid:239)em Pana Boga za nogi. Pracowa(cid:239)em zaledwie przez siedem dni 35 Kup książkęPoleć książkę Z A P OM N I J O PIE N I ĄD ZA C H I B OG AĆ S IĘ i siedem nocy w miesi(cid:200)cu. Mia(cid:239)em mnóstwo czasu, by oddawa(cid:202) si(cid:218) przyjemno(cid:258)ci gry w bilard i w golfa. Po(cid:285)ary wybucha(cid:239)y bardzo rzadko, wi(cid:218)c by(cid:239)em rad, (cid:285)e prawie nic nie musz(cid:218) robi(cid:202). Mia(cid:239)em 26 lat i praktycznie (cid:285)y(cid:239)em jak emeryt. Wtedy w(cid:239)a(cid:258)nie w r(cid:218)ce wpad(cid:239)a mi ksi(cid:200)(cid:285)ka Napoleona Hilla. Przeczyta(cid:239)em j(cid:200) raz. Pó(cid:283)niej drugi. Potem czyta(cid:239)em t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) bez przerwy, a(cid:285) w ko(cid:241)cu by(cid:239)em w stanie prawie ca(cid:239)(cid:200) j(cid:200) wyrecytowa(cid:202). I powoli zacz(cid:200)(cid:239)em sobie zdawa(cid:202) spraw(cid:218), (cid:285)e ludzie wokó(cid:239) mnie, podobnie jak ja sam, nie robili nic — nie my(cid:258)leli. Nie my(cid:258)leli, co chcieliby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) i co chcieliby robi(cid:202). Byli zadowoleni z pracy, któr(cid:200) musieli wyko- na(cid:202), kiedy si(cid:218) tego od nich wymaga(cid:239)o, i z czasu wolnego, w któ- rym nie musieli i nie robili nic. By(cid:239) to dla mnie moment o(cid:258)wiecenia, dos(cid:239)ownie niczym (cid:285)a- rówka, która nagle zab(cid:239)ysn(cid:218)(cid:239)a w ciemnym pokoju. Mój roczny dochód wzrós(cid:239) z 4000 do 175 000 dolarów, a wkrótce przekro- czy(cid:239) 1 000 000. Nigdy nie ucz(cid:218)szcza(cid:239)em do szko(cid:239)y (cid:258)redniej ani wy(cid:285)szej, nie mia(cid:239)em do(cid:258)wiadczenia biznesowego. Nie okre(cid:258)li(cid:239)bym te(cid:285) siebie jako najbardziej bystrego go(cid:258)cia na (cid:258)wiecie — dlatego studiowa(cid:239)em dzie(cid:239)a innych ludzi. Absolutnie wszystko, czego mnie uczono o sukcesie i osi(cid:200)ga- niu bogactwa, przekonywa(cid:239)o mnie o tym, (cid:285)e nie mam szans, by zwyci(cid:218)(cid:285)y(cid:202). A jednak wygrywa(cid:239)em, osi(cid:200)ga(cid:239)em sukcesy. Wtedy w(cid:239)a- (cid:258)nie zda(cid:239)em sobie spraw(cid:218), (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) rzeczy, które mi wpajano, jest po prostu b(cid:239)(cid:218)dna. Zamiast my(cid:258)le(cid:202) po swojemu i dzia(cid:239)a(cid:202) po swojemu pozwalasz, by (cid:258)wiat zewn(cid:218)trzny przejmowa(cid:239) kontrol(cid:218) nad Twoim umys(cid:239)em — nad Twoim wn(cid:218)trzem. Skutkuje to chaosem i przynosi rezultaty, których chcieliby(cid:258)my unikn(cid:200)(cid:202). Gdyby tylko wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas zatrzyma(cid:239)a si(cid:218) na chwil(cid:218), by to przemy(cid:258)le(cid:202), zdaliby(cid:258)my sobie spraw(cid:218) z tego, (cid:285)e idee rz(cid:200)dz(cid:200)ce naszym (cid:285)yciem s(cid:200) niedorzeczne! Nie robimy jednak tego, brniemy wi(cid:218)c dalej z klapkami na oczach, nie widz(cid:200)c murów celi wi(cid:218)- ziennej, które wokó(cid:239) siebie stawiamy. 36 Kup książkęPoleć książkę P IE NI ĄD ZE N IE SĄ CELE M To w(cid:239)a(cid:258)nie musimy zmieni(cid:202). Nie jest to (cid:239)atwe. W zasadzie to b(cid:218)dziesz z tym walczy(cid:202) przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie. Dlatego musisz praktyko- wa(cid:202) i przyswaja(cid:202) podej(cid:258)cie zak(cid:239)adaj(cid:200)ce, (cid:285)e ujrzymy dopiero, gdy uwierzymy. Po(cid:258)wi(cid:218)(cid:202) si(cid:218) temu. Zaakceptuj to szczerze, a zobaczysz, (cid:285)e z czasem b(cid:218)dzie Ci coraz (cid:239)atwiej realizowa(cid:202) marzenia. S(cid:200) rzeczy, które mo(cid:285)esz zrobi(cid:202) natychmiast, aby zacz(cid:200)(cid:202). B(cid:218)d(cid:200) to pierwsze kroki na nowej drodze (cid:285)ycia — dostatniego (cid:285)ycia. Mówi(cid:218) Ci o tym tu i teraz, (cid:285)eby(cid:258) móg(cid:239) rozpocz(cid:200)(cid:202) podró(cid:285) dos(cid:239)ownie w tej sekundzie. Ju(cid:285) wkrótce obja(cid:258)ni(cid:218) Ci szczegó(cid:239)owo te kroki, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by(cid:258) zacz(cid:200)(cid:239) ju(cid:285) teraz. Koniec z marno- trawieniem czasu. Gotów? Najpierw musisz uwierzy(cid:202), (cid:285)e zas(cid:239)ugujesz na bogactwo. Wydaje si(cid:218) to takie proste, a jednak tak wielu ludzi nie jest w stanie zaak- ceptowa(cid:202) tej prawdy. Zbyt wiele przypisujemy pieni(cid:200)dzom. Prawda jest taka, (cid:285)e pieni(cid:200)dze to tylko wynagrodzenie za dostarczon(cid:200) us(cid:239)ug(cid:218) lub produkt. Je(cid:258)li masz zarobi(cid:202) ich du(cid:285)o, musisz du(cid:285)o da(cid:202) od siebie. Mo(cid:285)esz to zrobi(cid:202). Ten rodzaj w(cid:239)adzy wykonawczej le(cid:285)y w Twoich r(cid:218)kach, podobnie jak wszyscy inni ludzie odpowiadaj(cid:200) za swoje wybory i poczynania — równie(cid:285) milionerzy i miliarderzy. Nie wystarczy, (cid:285)e stwierdzisz, i(cid:285) pragniesz bogactwa — musisz jeszcze uwierzy(cid:202), (cid:285)e na to bogactwo zas(cid:239)ugujesz. W przeciwnym razie przypomina to jazd(cid:218) autem z jedn(cid:200) nog(cid:200) na gazie, a drug(cid:200) na hamulcu — silnik pracuje na najwy(cid:285)szych obrotach, ale nigdzie nie dojedziesz. Dla du(cid:285)ej rzeszy ludzi d(cid:200)(cid:285)enie do zdobycia pieni(cid:218)dzy (cid:239)(cid:200)czy si(cid:218) z wieloma negatywnymi emocjami: z zach(cid:239)anno(cid:258)ci(cid:200), egoizmem lub uczuciami, które mog(cid:200) zniszczy(cid:202) osobowo(cid:258)(cid:202) i (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) samego siebie. Jednak przypisywanie d(cid:200)(cid:285)eniu do bogactwa tych negatywnych postaw to zwyk(cid:239)a wymówka dla braku posiadania pieni(cid:218)dzy, podobnie jak stwierdzenie, (cid:285)e pieni(cid:200)dze szcz(cid:218)(cid:258)cia nie daj(cid:200). 37 Kup książkęPoleć książkę Z A P OM N I J O PIE N I ĄD ZA C H I B OG AĆ S IĘ Oto prawda: posiadanie wi(cid:218)kszej ilo(cid:258)ci pieni(cid:218)dzy nie zmieni Twojego charakteru. Przeciwnie, wyolbrzymi wszystkie sk(cid:239)adowe Twojej osobowo(cid:258)ci. Pieni(cid:200)dze w znamienny sposób umo(cid:285)liwiaj(cid:200) poznanie ludzkiego charakteru. Je(cid:258)li jeste(cid:258) sk(cid:200)py i okrutny, pie- ni(cid:200)dze tylko i wy(cid:239)(cid:200)cznie obna(cid:285)(cid:200) przed innymi te negatywne cechy tak, (cid:285)e b(cid:218)d(cid:200) one ca(cid:239)kowicie widoczne i nie b(cid:218)dzie mo(cid:285)na ich zakamuflowa(cid:202). Natomiast je(cid:258)li jeste(cid:258) szczodry, troskliwy, ofiarny i empatyczny, pomy(cid:258)l tylko, co posiadanie bogactwa pozwoli Ci osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202)! Pieni(cid:200)dze nigdy nie przydaj(cid:200) Ci okre(cid:258)lonych cech. Pami(cid:218)taj o tym, kiedy natkniesz si(cid:218) w (cid:285)yciu na ludzi bogatych, którzy s(cid:200) niegodziwi i nieuprzejmi. (cid:146)atwo k(cid:239)adziemy tak(cid:200) postaw(cid:218) i takie wady na karb posiadania pieni(cid:218)dzy, podczas gdy to tylko ich trudny charakter — silny lub s(cid:239)aby — który zosta(cid:239) w pe(cid:239)ni wydobyty na powierzchni(cid:218). Na pewno pami(cid:218)tasz, gdy mówi(cid:239)em o w(cid:239)a(cid:258)ciwym nastawieniu na dostatek. Wed(cid:239)ug mnie niezb(cid:218)dnym sk(cid:239)adnikiem tego sposobu my(cid:258)lenia jest to, by d(cid:200)(cid:285)y(cid:202) do bogactwa, wykszta(cid:239)ciwszy w sobie takie cechy, jak hojno(cid:258)(cid:202) i ciekawo(cid:258)(cid:202) (cid:258)wiata. Dlaczego? Poniewa(cid:285) jedynym sposobem na zarobienie pieni(cid:218)dzy jest zapewnienie innym czego(cid:258) — produktu, us(cid:239)ugi, czy nawet pomys(cid:239)u — czego(cid:258), co wnosi now(cid:200) lub zwi(cid:218)ksza aktualn(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) w (cid:285)yciu ludzi. Pomy(cid:258)l o tym, jak mo(cid:285)esz sprosta(cid:202) wyzwaniom (cid:285)ycia codziennego, a nast(cid:218)pnie uczy(cid:241) te sposoby szybszymi, bardziej wydajnymi czy bardziej przyjaznymi. Im wi(cid:218)kszy problem pomo(cid:285)esz ludziom rozwi(cid:200)za(cid:202), tym wi(cid:218)cej pieni(cid:218)dzy zarobisz. Ludzie zamo(cid:285)ni od zawsze czerpali dochód z wielu ró(cid:285)nych (cid:283)róde(cid:239) (ang. MSI — Multiple Sources of Income). Innymi s(cid:239)owy: znajduj(cid:200) wiele ró(cid:285)nych sposobów, by dostarcza(cid:202) swoje produkty lub us(cid:239)ugi. Jaki(cid:258) czas temu za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)em firm(cid:218), aby pomaga(cid:202) ludziom w odkrywaniu tych ró(cid:285)norodnych (cid:283)róde(cid:239) dochodu. Firma ta nazywa si(cid:218) Chairman’s Club i przyci(cid:200)gn(cid:218)(cid:239)a podobnie my(cid:258)l(cid:200)cych ludzi 38 Kup książkęPoleć książkę P IE NI ĄD ZE N IE SĄ CELE M z ca(cid:239)ego (cid:258)wiata, aby mogli ze sob(cid:200) w tym celu wspó(cid:239)pracowa(cid:202). Chairman’s Club ma globalne centrum komunikacji online, w którym cz(cid:239)onkowie instytucji si(cid:218) spotykaj(cid:200) i wymieniaj(cid:200) pomy- s(cid:239)ami na kreowanie nowych strumieni dochodów. By(cid:202) mo(cid:285)e jest to miejsce, o którym chcia(cid:239)by(cid:258) si(cid:218) wi(cid:218)cej dowiedzie(cid:202). Je(cid:258)li tak, odwied(cid:283) stron(cid:218) www.bobproctor-chairmansclub.com. Moim zdaniem nie mo(cid:285)esz dzieli(cid:202) si(cid:218) przemy(cid:258)leniami z innymi lud(cid:283)mi, je(cid:258)li jeste(cid:258) egocentrykiem zamkni(cid:218)tym na pomys(cid:239)y innych. Warunkiem koniecznym jest to, by(cid:258) d(cid:200)(cid:285)y(cid:239) do tego, co naprawd(cid:218) kochasz. Pomy(cid:258)l o Billu Gatesie. W latach siedemdziesi(cid:200)tych by(cid:239) m(cid:239)odzie(cid:241)cem silnie zmotywowanym wizj(cid:200) globalnie nieu(cid:258)wiado- mionego potencja(cid:239)u mikroprocesora. Zaryzykowa(cid:239)bym stwier- dzenie, (cid:285)e Billem Gatesem nie kierowa(cid:239)a rz(cid:200)dza pieni(cid:218)dzy, lecz ogromne wyzwanie, jakie sam przed sob(cid:200) postawi(cid:239), a tak(cid:285)e nie- wiarygodne mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, które w(cid:239)a(cid:258)ciwie wykorzystane, mog(cid:239)yby sprawi(cid:202), (cid:285)e zmieni(cid:239)by (cid:258)wiat! No có(cid:285), tego w(cid:239)a(cid:258)nie dokona(cid:239). Niektórzy twierdz(cid:200), (cid:285)e nie zas(cid:239)u- guje na ca(cid:239)e bogactwo, które posiada. Fakt jednak pozostaje fak- tem, (cid:285)e Bill Gates zapocz(cid:200)tkowa(cid:239) rewolucj(cid:218), która zmieni(cid:239)a na lepsze (cid:285)ycie dos(cid:239)ownie ka(cid:285)dego cz(cid:239)owieka na Ziemi. Bez wzgl(cid:218)du na ilo(cid:258)(cid:202) posiadanych przez niego pieni(cid:218)dzy, nigdy nie dorówna to osobistemu wk(cid:239)adowi, jaki zapewni(cid:239) ludzko(cid:258)ci, odmienionej na zawsze za spraw(cid:200) jego ducha innowacyjno(cid:258)ci. Teraz jest ikon(cid:200). Lecz trzydzie(cid:258)ci lat temu by(cid:239) tylko niedosz(cid:239)ym absolwentem koled(cid:285)u, który mia(cid:239) dobry pomys(cid:239). Rozejrza(cid:239) si(cid:218) wokó(cid:239) i dostrzeg(cid:239) sposób na poprawienie jako(cid:258)ci (cid:285)ycia ludzi. Pó(cid:283)niej zacz(cid:200)(cid:239) realizowa(cid:202) konsekwentnie swoje marzenie i je urze- czywistni(cid:239). Mo(cid:285)esz wi(cid:218)c zacz(cid:200)(cid:202) w miejscu, w którym jeste(cid:258) teraz, i rozwin(cid:200)(cid:202) bardziej przydatne umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, do(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) do sieci za- mo(cid:285)nych mentorów i skupi(cid:202) si(cid:218) na s(cid:239)u(cid:285)eniu ludziom. Na bazie tych dzia(cid:239)a(cid:241) powstan(cid:200) pomys(cid:239)y, które okre(cid:258)l(cid:200) Twoj(cid:200) w(cid:239)asn(cid:200) i uni- katow(cid:200) drog(cid:218) do bogactwa. 39 Kup książkęPoleć książkę Z A P OM N I J O PIE N I ĄD ZA C H I B OG AĆ S IĘ Gdy wytworzysz now(cid:200) (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) bogactwa i dostrze(cid:285)esz nowe okazje i mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, zacznij je analizowa(cid:202) w kategoriach dochodu pasywnego. Jest to kluczowe poj(cid:218)cie: dochód pasywny to rezul- tat jednorazowego dostarczenia ludziom czego(cid:258), z czego dochody czerpiesz po wielokro(cid:202). Pomy(cid:258)l o tym. Je(cid:258)li ograniczysz si(cid:218) do zwyk(cid:239)ej wymiany Twojego czasu na pieni(cid:200)dze, Twoje bogactwo równie(cid:285) b(cid:218)dzie ograniczone. Przecie(cid:285) w ko(cid:241)cu ka(cid:285)da doba ma tylko 24 godziny. Jak masz rozwi(cid:200)za(cid:202) ten problem? Otó(cid:285) musisz odkry(cid:202) (cid:283)ród(cid:239)a dochodu niewymagaj(cid:200)ce Twojej ci(cid:200)g(cid:239)ej uwagi i obecno(cid:258)ci. W cza- sie, gdy dochody z tych (cid:283)róde(cid:239) b(cid:218)d(cid:200) do Ciebie sp(cid:239)ywa(cid:202), mo(cid:285)esz analizowa(cid:202) nowe mo(cid:285)liwo(cid:258)ci i sposoby na przyci(cid:200)gni(cid:218)cie jeszcze wi(cid:218)kszej liczby strumieni pieni(cid:218)dzy. Powiedzia(cid:239)em ju(cid:285), (cid:285)e wiara i w(cid:239)a(cid:258)ciwe przekonania stanowi(cid:200) kamie(cid:241) w(cid:218)gielny sposobu my(cid:258)lenia ludzi zamo(cid:285)nych. Jak wi(cid:218)c wyzwoli(cid:202) w sobie t(cid:218) wiar(cid:218) w bogactwo, nawet je(cid:258)li teraz wydaje si(cid:218) ono bardzo odleg(cid:239)e? Najpierw musisz wyobrazi(cid:202) sobie siebie jako osob(cid:218) zamo(cid:285)n(cid:200). Mówi(cid:218) powa(cid:285)nie — dos(cid:239)ownie usi(cid:200)d(cid:283) i pomy(cid:258)l o szczegó(cid:239)ach swojego (cid:285)ycia, które odmieni si(cid:218) dzi(cid:218)ki bogactwu, kiedy zaczniesz osi(cid:200)ga(cid:202) zak(cid:239)adane cele. Spisz je: rodzaj i wygl(cid:200)d domu, w którym mieszkasz, kolor (cid:258)cian i styl wyposa- (cid:285)enia, zastawa sto(cid:239)owa, z której b(cid:218)dziesz codziennie korzysta(cid:202) przy posi(cid:239)kach. Uczy(cid:241) je w swym umy(cid:258)le obiektami namacal- nymi, a nie abstrakcyjnymi. Zbieraj wycinki z czasopism przed- stawiaj(cid:200)ce poszczególne elementy Twojego domu w nowym (cid:285)yciu. Codziennie po(cid:258)wi(cid:218)(cid:202) troch(cid:218) czasu, aby osadzi(cid:202) te obrazy w swoim umy(cid:258)le, a nast(cid:218)pnie przenie(cid:258) si(cid:218) my(cid:258)lami w to miejsce, traktuj(cid:200)c je tak, jakby ju(cid:285) by(cid:239)o rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200) i nale(cid:285)a(cid:239)o do Ciebie. Niektórzy mog(cid:200) nazwa(cid:202) to (cid:258)nieniem na jawie. Mog(cid:218) si(cid:218) za(cid:239)o- (cid:285)y(cid:202), (cid:285)e Ci ludzie nie s(cid:200) zamo(cid:285)ni! Prawda jest taka, (cid:285)e wizualizacja pozwala umys(cid:239)owi na uznanie tych tre(cid:258)ci za mo(cid:285)liwe. To mentalne (cid:202)wiczenie, które oswaja umys(cid:239) z faktem dokonywania si(cid:218) zmiany w Twoim (cid:285)yciu i z tym, (cid:285)e osi(cid:200)gni(cid:218)cie bogactwa jest w zasi(cid:218)gu 40 Kup książkęPoleć książkę P IE NI ĄD ZE N IE SĄ CELE M Twoich mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Kiedy ju(cid:285) okie(cid:239)znasz moc swojego umys(cid:239)u, osi(cid:200)gni(cid:218)cie bogactwa nie jest ju(cid:285) kwesti(cid:200) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci — staje si(cid:218) czym(cid:258) nieuniknionym! Niektórzy bardzo si(cid:218) dziwi(cid:200), kiedy si(cid:218) dowiaduj(cid:200), (cid:285)e ludzie zamo(cid:285)ni sp(cid:218)dzaj(cid:200) du(cid:285)o czasu na cichej kontemplacji. Pracownicy nierzadko s(cid:200) (cid:258)wiadkami sceny, kiedy to ich prze(cid:239)o(cid:285)ony lub prezes wpatruje si(cid:218) w bli(cid:285)ej nieokre(cid:258)lony punkt w przestrzeni. Wówczas mog(cid:200) pomy(cid:258)le(cid:202), (cid:285)e ta osoba nic nie robi. A prawda jest taka, (cid:285)e wizualizuje sobie swój kolejny etap w procesie powi(cid:218)kszania bogac- twa i osi(cid:200)gania sukcesu, (cid:285)e my(cid:258)li o kolejnym szczycie do zdobycia. Oczywi(cid:258)cie ju(cid:285) widzi siebie na tym szczycie! Ludzie zamo(cid:285)ni wiedz(cid:200), (cid:285)e innowacyjno(cid:258)(cid:202) i kreatywno(cid:258)(cid:202) — kolejne dwie rzeczy, które wznios(cid:200) ich firmy i ich samych na wy(cid:285)szy poziom — nie kryje si(cid:218) w (cid:285)mudnej, rutynowej pracy. Od tego maj(cid:200) pracowników. W(cid:239)a(cid:258)ciwe nastawienie do bogactwa pozwoli(cid:239)o im zrozumie(cid:202), (cid:285)e nowe pomys(cid:239)y stanowi(cid:200) krwiobieg bogactwa, a wizualizacja owoców, które przyniesie ich wcielenie w (cid:285)ycie, ma zasadnicze znaczenie. Jak mo(cid:285)esz dotrze(cid:202) do celu, skoro go precyzyjnie nie okre(cid:258)li(cid:239)e(cid:258)? Kiedy osoba zamo(cid:285)na osi(cid:200)ga swój cel, jest on dok(cid:239)adnie zgodny z jej oczekiwaniami — a to dla- tego, (cid:285)e poprzez wizualizacj(cid:218) ju(cid:285) go wcze(cid:258)niej osi(cid:200)gn(cid:218)(cid:239)a. Czy wsiad(cid:239)by(cid:258) do samochodu i ruszy(cid:239), nie wiedz(cid:200)c dok(cid:239)adnie, dok(cid:200)d chcesz dojecha(cid:202)? Oczywi(cid:258)cie, (cid:285)e nie. Spogl(cid:200)dasz na map(cid:218), wyznaczasz tras(cid:218) i dopiero jedziesz. Ale wielu, wielu ludzi (cid:285)yje bez mapy i bierze po prostu od (cid:285)ycia to, na co si(cid:218) akurat natknie. Ci ludzie wykonuj(cid:200) prac(cid:218) na etacie, której nie znosz(cid:200), i nigdy nawet nie wyobra(cid:285)aj(cid:200) sobie lepszej drogi. Akceptuj(cid:200) to, co znajome, tylko dlatego, (cid:285)e nigdy nie starali si(cid:218) tego pomin(cid:200)(cid:202), przej(cid:258)(cid:202) obok. Musisz pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e wizualizacja jest bardzo dobrym (cid:202)wicze- niem. Przenosi Twoje marzenia z pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci do obszaru, w którym Twój (cid:258)wiadomy umys(cid:239) mo(cid:285)e nawi(cid:200)za(cid:202) z nimi kontakt. Aby wynie(cid:258)(cid:202) z tego (cid:202)wiczenia jak najwi(cid:218)cej korzy(cid:258)ci, musisz wygna(cid:202) negatywne my(cid:258)li ze swojego umys(cid:239)u. Oczywi(cid:258)cie (cid:239)atwiej 41 Kup książkęPoleć książkę Z A P OM N I J O PIE N I ĄD ZA C H I B OG AĆ S IĘ powiedzie(cid:202) ni(cid:285) zrobi(cid:202). Negatywne my(cid:258)lenie to z(cid:239)y nawyk, który naby(cid:239)a wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ludzi. Ludzie lubi(cid:200) narzeka(cid:202) na jako(cid:258)(cid:202) swojego obecnego (cid:285)ycia osobistego czy zawodowego albo u(cid:285)ala(cid:202) si(cid:218) w towa- rzystwie przyjació(cid:239) i znajomych nad wszystkim niedogodno(cid:258)ciami (cid:285)ycia. W ko(cid:241)cu sami siebie przekonuj(cid:200), (cid:285)e takie negatywne my(cid:258)le- nie jest dobre: je(
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zapomnij o pieniądzach i bogać się
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: