Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00123 002076 22765518 na godz. na dobę w sumie
Zarząd sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy - nowe rozwiązania prawne - ebook/pdf
Zarząd sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy - nowe rozwiązania prawne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 20
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-426-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

25 listopada 2018 r. wchodzi w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa reguluje sytuację prawną przedsiębiorstwa osoby fizycznej po śmierci przedsiębiorcy. Publikacja zawiera kompleksowe omówienie skutków ustanowienia zarządu sukcesyjnego i zasady prowadzenia działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej po śmierci jego właściciela. Publikacja odpowiada na pytania: kto jest właścicielem przedsiębiorstwa w spadku, jak powołać zarządcę sukcesyjnego, który zarządza przedsiębiorstwem w spadku Jak przebiega zarządzanie przedsiębiorstwem w spadku bezpośrednio po śmierci przedsiębiorcy, który nie wyznaczył zarządcy sukcesyjnego

Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo w spadku w ramach sprawowanego zarządu sukcesyjnego oraz jakie są skutki sukcesji - podatkowe, bilansowe, pracownicze i w zakresie prawa bankowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarząd sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy – nowe rozwiązania prawne RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO 1 Zarząd sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy – nowe rozwiązania prawne Zobacz więcej www.akademia.infor.pl 25 listopada 2018 r. wchodzi w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsię- biorstwem osoby fizycznej. Nowe przepisy stanowią próbę uregulowania trudnej sytuacji prawnej przedsiębiorstwa po śmieci jego właściciela. Działalność pro- wadzona indywidualnie przez osoby fizyczne jest w Polsce najpopularniejszą formą aktywności gospodarczej. Budowane w ten sposób firmy nierzadko pro- wadzą działalność gospodarczą na dużą skalę, co jest równoważne m.in. z dys- ponowaniem znacznym majątkiem rzeczowym i zatrudnianiem wielu pracowni- ków. Dlatego śmierć przedsiębiorcy prowadzącego taką działalność powoduje poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim osób. W ar- tykule przedstawiamy uregulowane tą ustawą istotne kwestie związane z konty- nuowaniem działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci. Na skutek nieszczęśliwego wypadku, choroby czy innych zdarzeń firma osoby fizycznej może nagle utracić jedyną osobę uprawnioną do zarządzania firmą. Następcy prawni do momentu uregulowania spraw spadkowych, które trwają zwykle dłuższy czas, zazwyczaj nie mają możliwości płynnego kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej wcześ- niej przez spadkodawcę. Z tych powodów ustawodawca, mając na celu zmniejszenie klu- czowych barier w płynnym zarządzaniu przedsiębiorstwem zmarłego i zachowaniu ciągłości jego funkcjonowania, w szczególności w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do czasu uregulowania spraw spadkowych, uchwalił ustawę z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 (zwaną dalej: ustawą o zarzą- dzie sukcesyjnym). Ustawa ta zaczyna obowiązywać 25 listopada 2018 r. i może być stoso- wana do przypadków, w których śmierć przedsiębiorcy nastąpi po 24 listopada 2018 r. I. Sukcesja przedsiębiorstwa po śmierci osoby fizycznej – na czym polega Jeżeli przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, wykonywał we własnym imieniu działal- ność gospodarczą wpisaną do CEIDG, to po jego śmierci działalność ta będzie mogła być kontynuowana w formie tzw. przedsiębiorstwa w spadku. Przedsiębiorstwo w spadku to, ogólnie rzecz ujmując, masa majątkowa obejmująca składniki niematerialne i material- ne służące do wykonywania działalności gospodarczej, poddana zarządowi sukcesyjne- mu, o ile zostanie on ustanowiony. Będzie ona obejmowała przede wszystkim przedsię- biorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, które w chwili śmierci przedsiębiorcy w całości znajdowało się w majątku przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwo w spadku nie posiada zdolności prawnej w sferze prawa cywilnego. Jest to jednostka organizacyjna, której ustawa nie przyznaje osobowości prawnej ani zdolności prawnej w rozumieniu art. 33 i art. 331 kodeksu cywilnego. Ustawy podatkowe przyznają przedsiębiorstwu w spadku status podatnika, będącego jednostką organiza- cyjną niemającą osobowości prawnej. l i s t o p a d 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarząd sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy - nowe rozwiązania prawne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: