Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 003125 21536666 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie czasem - ebook/pdf
Zarządzanie czasem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 135
Wydawca: BC Edukacja Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61655-19-0 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawdź, jak naprawdę wykorzystujesz swój czas. Zastosuj listy kontrolne i protokoły; naucz się dostrzegać pułapki czasowe oraz złodziei czasu. Dowiedz się, jaką rolę w optymalizacji pracy odgrywa zegar biologiczny i jak kierować się cykliczną metodą pracy oraz rozwiązywania problemów, tak by poradzić sobie z codziennym natłokiem zajęć. Zostań menedżerem piątej generacji - naucz się odróżniać sprawy ważne od pilnych, koncentrować na tym, co najbardziej istotne i realizować wytyczone cele. Niniejsza książka omawia wszystkie aspekty zarządzania czasem oraz metody i narzędzia pomocne w jego efektywnym planowaniu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

zarządzanie czasem Jak umieJętnie planować czynności; na co nie warto tracić czasu Heinz Hütter zarządzanie czasem Jak umieJętnie planować czynności; na co nie warto tracić czasu Heinz Hütter Wydano na licencji Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin. Przy opracowywaniu edycji polskiej wykorzystano tekst, układ graficzny oraz ilustracje z niemieckiego oryginału. Tytuł oryginału: Zeitmanagement Przekład: Urszula Goebel Redakcja: Maria Białek Korekta: Olga Gorczyca Skład: Bernard Ptaszyński Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania niniejszej książki i jej części do innych celów niż prawnie ujęte bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Zgodnie z prawem autorskim, bez uprzedniej zgody wydawcy zabrania się powielania, zapisywania oraz zamieszczania dzieła lub jego części w sieci komputerowej, a także w wewnętrznej sieci szkół i innych placówek oświatowych. © Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin 2006 © BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa 2008 Wydanie I Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN ISBN: 978-83-61059-46-2 Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 . Pierwszy krok . . . . . . . . . . . . . 11 2 . Zarządzanie samym sobą a zarządzanie czasem . . . . . . . . 12 2.1 Nowoczesne zarządzanie samym sobą – pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.2 Nowoczesne zarządzanie samym sobą – schemat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Zarządzanie czasem = codzienne zarządzanie samym sobą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Narzędzia wspomagające zarządzanie czasem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Funkcje zarządzania czasem . . . . . . . . . . . 2.6 Jak zarządzasz swoim czasem? . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 17 17 18 19 20 3 . Zarządzanie czasem – analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.1 Czynniki wpływające na zarządzanie czasem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Typowy dzień pracy – protokół . . . . . . . . . . 3.3 Lepiej wykonywać właściwą pracę czy pracę 22 24 wykonywać właściwie? . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.4 Co właściwie robię w ciągu dnia? . . . . . . . . 3.5 Pułapki czasowe – złośliwość rzeczy 32 martwych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.6 Zobowiązanie i kradzież czasu – naucz się odmawiać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.7 Delegowanie, standaryzowanie, racjonalizowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.8 Odkładanie na później, przerywanie, rezygnowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9 Perfekcjonizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10 Stres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bliższej perspektywy: Zjawisko stresu . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.11 Przerwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 45 47 48 54 4 . Zarządzanie czasem z uwzględnieniem zegara biologicznego . . . . . . . . 55 5 . Cykliczna metoda pracy . . . . . . 60 61 5.1 Cykl rozwiązywania problemów . . . . . . . . . 62 5.2 Połowiczne rozwiązywanie problemów . . . . 63 5.3 Lęk przed planowaniem . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Czasem trzeba pójść okrężną drogą . . . . . . 64 5.5 Etapy cyklu rozwiązywania problemów . . . . 65 bliższej perspektywy: Cykl rozwiązywania problemów = cykliczna metoda pracy . . . . . . . . . . . . 66 5.6 Sytuacje, w których można korzystać z cyklu rozwiązywania problemów . . . . . . . . . . . . . 68 6 . Czwarta generacja zarządzania czasem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6.1 Czwarta generacja zarządzania czasem (zarządzanie pragmatyczne). . . . . . . . . . . . 6.2 Odwrócony kwadrat Eisenhowera . . . . . . . . 6.3 Według której ćwiartki działasz? . . . . . . . . . 6.4 Czwarta generacja zarządzania czasem – jak się to robi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 73 75 76 79 7 . Cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 7.1 Wyobrażenia celów. Rodzaje celów . . . . . . . 7.2 Definiowanie celów. Kiedy cel jest prawdziwy? 82 7.3 Dopasowywanie celów. Konflikty. Hierarchia . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 Realizacja celów – podejmowanie konkretnych działań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 89 7.5 Analiza końcowa – weryfikacja wyniku, feedback i świętowanie sukcesu . . . . . . . . . . . . . . . 91 8 . Zarządzanie czasem od strony praktycznej . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 8.1 Szybki wgląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Uwzględnianie stałego rytmu . . . . . . . . . . . 8.3 Kalendarz dzienny i tygodniowy . . . . . . . . . 8.4 Ocena i selekcja napływających informacji. . 8.5 Elastyczność wynikająca z uwzględnienia luk 95 98 99 czasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 bliższej perspektywy: Wskazówki dotyczące korzystania z kalendarza i listy zadań . . 108 8.6 Korzystanie z kalendarza i listy zadań (ciąg dalszy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 8.7 Ocenianie nowych zadań . . . . . . . . . . . . . . 112 8.8 Porządkowanie chaotycznych dni . . . . . . . . 115 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 9 . Terminarz biznesowy, program komputerowy czy organizer? 119 9.1 System multifunkcjonalny . . . . . . . . . . . . . 121 9.2 Unikanie dublowania zapisów . . . . . . . . . . 121 9.3 Terminarz biznesowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 9.4 PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 9.5 PDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 9.6 Nowy system? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Zalecana literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 O Autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Wprowadzenie Każdy z nas pragnie się dowiedzieć, jak efektywnie zarzą- dzać czasem, jak dobrze zorganizować pracę, jak radzić sobie z codziennym stresem, jak postępować, aby lepiej i sprawniej wykonywać swoje zadania... Często wydaje się nam, że wszyscy są od nas lepiej zor- ganizowani, że świetnie sobie radzą, perfekcyjnie wykonują zadania – porównujemy się z nimi, sięgamy po różne triki mające usprawnić nasze zarządzanie czasem, jednak najczę- ściej stwierdzamy, że metody te funkcjonują u innych, a u nas nie. Często taka postawa – oczekiwanie od siebie wzmożonej dyscypliny i samokontroli – prowadzi do jeszcze większej frustracji! Kłopotliwe staje się zatem już samo podejście do proble- mu. Cóż bowiem znaczy „wykonywać coś perfekcyjnie” lub „świetnie sobie radzić z czasem”? Czy nie rozsądniej byłoby zapytać: Jak postępować, aby bardziej optymalnie wykony- wać swoje obowiązki, jak lepiej radzić sobie ze stresem? Być może masz już wytyczone cele, np. efektywniejsze wy- korzystywanie czasu pracy, optymalne wykonywanie zadań. Świetnie! Cel to istotny element zarządzania czasem. A teraz spróbuj odpowiedzieć na pytanie, jakie jest najlepsze rozwią- zanie twoich problemów. Może takie: nauczyć się odpowied- nio selekcjonować wszystkie codziennie sprawy w zależności od roli, jaką odgrywają w życiu prywatnym i zawodowym, oraz tego, czy przynoszą nam zadowolenie i sukces, a może nawet szczęście. Ważne jest, by najistotniejsze sprawy po- traktować poważnie i odpowiednio wcześnie podjąć się ich realizacji. Pomoże to zmniejszyć stres, który stanie się wy- zwaniem, a nie problemem (oczywiście należy pamiętać, że sytuacji stresowych zupełnie uniknąć się nie da). Przyjmij za- łożenie: od dziś podchodzę do swoich zadań z większym spo- kojem, jestem bardziej konsekwentny w dążeniu do realizacji celów, sprawy mniej istotne załatwiam pobieżnie. 9 Jeśli pragniesz szczęścia, zadowolenia, sukcesu – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym – weź sobie te rady do serca. Zarządzanie czasem dostarcza narzędzi wspomagających zarządzanie samym sobą. Na dobry początek Jeśli naprawdę chcesz zmienić swoje przyzwyczajenia i sposób myślenia, musisz je najpierw przeanalizować, prze- myśleć własną postawę i okazać szczerą chęć zmiany. We- wnętrzna motywacja jest bardzo istotna. Zastanów się, jakie popełniałeś błędy w twoim planowaniu czasu i jak możesz to zmienić. Podejdź do sprawy z dystansem – łatwiej znajdziesz rozwiązanie. Na dobry początek zapoznaj się z kilkoma powiedzeniami nawiązującymi do tematu „Praca i czas”: X Gdy sam wszystko robisz, szybko się nie dorobisz. (przysłowie chor- wackie) X Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go. (Seneka) X Brak czasu jest nadczynnością gruczołu zarządzania u menedżerów. (Mérleg Jennö) X Gdy Bóg stwarzał świat, Europejczykom podarował zegar, a Afry- kańczykom czas. (Robbi Kastner) X Każdego dnia na pół godziny odsuń od siebie kłopoty; ten czas prze- znacz na drzemkę. (Abraham Lincoln) X To, co wczoraj – minęło, o jutro zatroszczy się Bóg, ja żyję teraźniej- szością. (Inge Meysel) 10 1 . Pierwszy krok Jak korzystać z niniejszej książki? Każdy czytelnik inaczej wykorzysta tę książkę. Jeden przeczyta ją, odłoży na bok, a po pewnym czasie zauważy, że nieświadomie zaczął stosować pewne zawarte w niej wska- zówki. Inny po zakończonej lekturze podda skrupulatnej analizie wszystkie idee, a następnie będzie starał się wdrożyć je w życie. Kolejna osoba skorzysta z niej wybiórczo – skon- centruje się na najważniejszych dla siebie informacjach. Naj- bardziej optymalny sposób korzystania z niniejszej książki stanowi lektura aktywna, tzn. wykonywanie ćwiczeń, przy- gotowywanie i uzupełnianie formularzy oraz ankiet. Pozycja ta uwzględnia różne przyzwyczajenia czytelni- ków. Najważniejsze jednak, by czytać ją aktywnie. Podkre- ślaj najważniejsze informacje, dopisuj komentarze, załóż dzienniczek planowania czasu i umieszczaj w nim swoje prze- myślenia, skojarzenia, doświadczenia i propozycje dotyczące zmian organizacji planu dnia. To pierwszy krok do prawidło- wego zarządzania czasem! Stwórz listę rzeczy do zrobienia! Lista rzeczy do zrobienia to zbiór nasuwających się w czasie lektury sugestii i pomysłów, które warto zastosować w praktyce. Najlepiej sporządzić ją w formie tabeli i podzielić według części książki. Każdej z nich powinny odpowiadać: X rozdział i temat, X związane z tematem przemyślenia, sugestie, pomysły, X możliwe propozycje działań (zanotuj, jak zamierzasz wy- korzystać zdobytą wiedzę w praktyce), X początek i zakończenie, X osiągnięcia (ocena to niezbędna część każdej metody). 11 2 . Zarządzanie samym sobą a zarządzanie czasem Zarządzanie czasem to część zarządzania samym sobą Zarządzanie czasem stanowi istotny element kształtowa- nia naszego życia. „Kształtowanie” oznacza możliwość decy- dowania, wolny wybór, a „zarządzanie czasem” kojarzy się z administrowaniem, kontrolą. Czy w takim razie te pojęcia się nie wykluczają? W żadnym wypadku! Zarządzanie czasem może rzeczywiście stać się aktem kreatywnym. 2 .1 Nowoczesne zarządzanie samym sobą – pytania Współczesny człowiek jest często zawieszony między różny- mi punktami orientacyjnymi życia zawodowego i prywatnego – tj. celami, wyobrażeniami, życzeniami i problemami. Punkty te ulegają jednak ciągłym zmianom. Nagle kończy się sen o karie- rze, bo zmienia się polityka firmy; sprawy prywatne przybierają nieoczekiwany obrót, bo odchodzi od nas partner. Coraz częściej brakuje nam stałych odniesień. Zmiany i związany z nimi stres sprawiają, że zmuszeni jesteśmy do ciągłej weryfikacji podejmowanych działań, tworzenia od- powiednich warunków dla ich efektywnej realizacji, nawet gdyby za chwilę miały się zdezaktualizować. Obecnie tego typu problemy coraz bardziej przybierają na sile. Przy tak dużym tempie rozwoju gospodarczego i spo- łecznego człowiek zmuszony jest do zmiany organizacji cza- su. Odpowiednie zarządzanie sobą i swoim czasem pomaga wyznaczyć właściwe granice i priorytety działań. Istotę zarządzania samym sobą wyraża następujące py- tanie: Jak postępować, by być szczęśliwym i zadowolonym, 12 by móc z radością i bez zbędnego nakładu pracy oraz energii realizować swoje cele i wizje? 2 .2 Nowoczesne zarządzanie samym sobą – schemat Diagram zamieszczony na następnej stronie to schema- tyczne ujęcie zarządzania samym sobą. Obrazuje typowe ży- ciowe role i dwa wymiary tego zarządzania. Aby móc mówić o zarządzaniu samym sobą, należy wziąć pod uwagę cztery aspekty: 1. Krąg życiowych ról. 2. Przebieg czasu. 3. Postrzeganie czasu. 4. Punkt „teraz” (czas podejmowania decyzji i działania). 1. Krąg życiowych ról to opis ról, jakie człowiek przyjmu- je w danym systemie i danej społeczności. Każda rola wiąże się z pewnymi prawami, celami, które dana osoba pragnie osiągnąć, ale też z obowiązkami. Określa również stosunek do innych oraz granice wpływu na drugiego człowieka i na system społeczny. Przykład 1a Pani Kowalska jest główną księgową w niedużej firmie, działa też w kilku stowarzyszeniach. Jej mąż pracuje na stanowisku szefa działu. Mają dwoje dzieci w wieku szkolnym. Są właścicielami domu z ogrodem. Pani Kowalska pełni kilka ról, które wymagają od niej różnych umiejętności i zaangażowania; musi umieć je godzić, co jest bardzo wyczerpujące, zwłaszcza gdy kolidują ze sobą. W takich chwilach zaczyna wątpić, czy wszystkiemu podoła i czy jest w stanie pogodzić pracę, życie prywatne, działalność społeczną. Nie jest pewna, czy jedno nie dzieje się kosztem drugiego. Podstawowym wyzwaniem współczesnego człowieka jest umiejętność godzenia oczekiwań związanych z pełnionymi przez niego rolami. Nie jest to łatwe, ponieważ każda z nich składa się z ról mniejszych, podrzędnych. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie czasem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: