Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 016967 23543996 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania - ebook/pdf
Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3639-6238-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie projektami
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Monografia o oryginalnym autorskim ujęciu problematyki zarządzania projektami informatycznymi i rozwoju systemów informatycznych zarządzania. Przedstawia syntezę rozważań teoretycznych przeprowadzonych w zakresie dotyczącym aspektów metodycznych i praktycznych tworzenia i rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Przeznaczona jest zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i studentów informatyki ekonomicznej. Powinna ponadto zainteresować profesjonalnych i nieprofesjonalnych odbiorców ze środowisk nieakademickich.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis tre(cid:258)ci Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Charakterystyka ewolucji metod projektowania systemów informatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.1. Ewolucja poj(cid:218)(cid:202) i koncepcji zarz(cid:200)dzania projektami . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2. Determinanty efektywnego zarz(cid:200)dzania projektami . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.3. Przegl(cid:200)d metodologii projektowania systemów informatycznych . . . . 24 1.4. Kierunki rozwoju tradycyjnych metod projektowania systemów informatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.5. Realizacja rozwoju nowoczesnych (zwinnych) metod projektowania systemów informatycznych w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2. Przegl(cid:200)d systemów usprawniania procesów biznesowych . . . . . . . . . . . . . . 61 2.1. Metodyka Project Management Institute (PMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2.2. Metodyka Modelu Poziomów Dojrza(cid:239)o(cid:258)ci (CMM – Capability Maturity Model) oraz Zintegrowanego Modelu Poziomów Dojrza(cid:239)o(cid:258)ci (CMMI – Capability Maturity Model Integration) . . . . . . . 69 2.3. Metodyka Prince2 (Projects In a Controlled Environment) . . . . . . . . . 71 2.4. Metodyka ITIL (Information Technology Infrastructure Library) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 2.5. Pozosta(cid:239)e metodyki wspieraj(cid:200)ce usprawnianie procesów w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2.5.1. Metodyka The Open Group Architecture Framework (TOGAF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 2.5.2. Metodyka Six Sigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 2.5.3. System zarz(cid:200)dzania jako(cid:258)ci(cid:200) wed(cid:239)ug standardów ISO . . . . . . . . . 95 3. Tendencje rozwojowe systemów informatycznych zarz(cid:200)dzania . . . . . . . . . . 99 3.1. Przegl(cid:200)d literaturowy podej(cid:258)cia do tendencji rozwojowych systemów informatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.2. Rozwój systemów informatycznych drog(cid:200) komplikacji architektury logicznej systemów informatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3.2.1. Transakcyjne systemy przetwarzania (Transactional Proceesing Data Systems – TSP – od 1951 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 6 Spis tre(cid:258)ci 3.2.2. Systemy informacyjne zarz(cid:200)dzania (Management Information Systems – MIS – od 1964 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3.2.3. Systemy wspomagaj(cid:200)ce podejmowanie decyzji (Decision Support Systems – DSS – od 1978 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 3.2.4. Systemy informowania kierownictwa (systemy informacyjne kierownictwa – Executive Information Systems – EIS i systemy wspomagania kierownictwa – Executive Support Systems – ESS – od 1980 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 3.2.5. Systemy eksperckie (Expert Systems – ES – I generacja – od 1978 r., II generacja – od 1985 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 3.2.6. Systemy Business Intelligence (Business Intelligence Systems) od 1990 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 3.2.7. Integracja „wewn(cid:218)trzna” systemów informacyjnych zarz(cid:200)dzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 3.3. Rozwój w drodze integracji funkcjonalnej systemów informacyjnych zarz(cid:200)dzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 3.3.1. Zintegrowane systemy planowania zasobów materia(cid:239)owych (Material Requirements Planning – MRP – od 1959 r.) . . . . . . . . 118 3.3.2. Zintegrowane systemy planowania zasobów produkcyjnych (Manufacturing Resource Planning – MRP II – od 1989 r.) . . . . 119 3.3.3. Zintegrowane systemy planowania zasobów przedsi(cid:218)biorstwa lub planowanie zasobów na potrzeby przedsi(cid:218)wzi(cid:218)(cid:202) (Enterprise Resource Planning – ERP – od 1995 r.; ERP II – od 1998 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 3.4. (cid:165)cie(cid:285)ka rozwoju drog(cid:200) infrastrukturalnych rozszerze(cid:241) sieciowych – przestrzennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3.4.1. Systemy oparte na sieciach prywatnych (1970–1990) . . . . . . . . . . 126 3.4.2. Systemy oparte na sieciach komercyjnych (1991–1999) . . . . . . . . 127 3.4.3. Systemy oparte na sieci Internet (od 1995 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3.5. Ca(cid:239)o(cid:258)ciowa integracja systemów na p(cid:239)aszczy(cid:283)nie portali korporacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Zako(cid:241)czenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: