Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00053 003344 24077545 na godz. na dobę w sumie
Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej - ebook/pdf
Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 524
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8235-649-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja, która w kompleksowy sposób objaśnia najważniejsze aspekty podstawowego środka obrony merytorycznej zobowiązanego.

Środki zaskarżenia umożliwiają bowiem stronom oraz wszystkim innym podmiotom tych postępowań doprowadzenie do weryfikacji i kontroli działań organów prowadzących administracyjne postępowanie egzekucyjne. Jest to jeden ze sposobów wpływania na bieg postępowania. Przede wszystkim zaś podmioty te mogą w taki sposób inicjować kontrolę działań organu w aspekcie ich legalności.

Autor uwzględnia także najnowsze, bardzo obszerne, zmiany stanu prawnego. W wyniku nowelizacji wprowadzonej ustawą z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.), która weszła w życie 30.7.2020 r., nastąpiły istotne zmiany w systemie środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Najgłębsze zmiany dotyczą właśnie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. Doszło bowiem do rozdzielenia obrony merytorycznej zobowiązanego od obrony formalnej. W wyniku zmiany stanu prawnego ograniczono podstawy zarzutu, a także zmodyfikowano tryb jego wnoszenia i rozpoznawania. Ustawa wprowadziła także przepisy intertemporalne, które stanowią, że do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmiany ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Od tej regulacji przewidziano również szereg wyjątków, wprowadzających zasadę bezpośredniego działania nowego prawa procesowego.

Monografia składa się z 7 rozdziałów, które w sposób niezwykle przenikliwy analizują problematykę zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej:

Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim analiza jednego z podstawowych środków zaskarżenia, przysługującego zobowiązanemu, a mianowicie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. W publikacji podjęto próbę przedstawienia wykładni znowelizowanych przepisów. Autor przeprowadza badania przede wszystkim w aspekcie efektywności materialnoprawnej ochrony zobowiązanego oraz umiejscowienia zarzutu w systemie środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych: sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, aplikantów oraz studentów prawa. Ponadto, użyteczność znajdą w niej także pracownicy administracji rządowej czy samorządowej, księgowi, doradcy podatkowi oraz pracownicy naukowi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:


Gdzie kupić całą publikację:

Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: