Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02304 023030 23581000 na godz. na dobę w sumie
Zasady grupy w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista Resource Kit - ebook/pdf
Zasady grupy w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista Resource Kit - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-244-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pogłębiony i wyczerpujący podręcznik, zawierający informacje niezbędne do wdrożenia i administrowania mechanizmami.
Zasady grupy w sytemach Windows Server® 2008 i Windows Vista®. Czytelnik otrzymuje autorytatywne źródło wiedzy wprost od tych, którzy najlepiej znają te techniki – wiodących ekspertów branży oraz zespołu Microsoft Group Policy, a ponadto skrypty, dodatkową zawartość i inne niezbędne zasoby na dysku CD.

Dowiedz się, jak:
Doskonalić podstawowe koncepcje i architekturę Zasad grupy w systemach Windows
Wykorzystać konsolę zarządzającą do tworzenia, edytowania, przeszukiwania i filtrowania obiektów zasad
Integrować Zasady grupy z usługami Active Directory®
Zarządzać i modyfikować przetwarzanie Zasad
Rozwiązywać typowe problemy dotyczące DNS, replikacji Active Directory i uwierzytelniania
Zarządzać zasadami opartymi na rejestrze przy użyciu plików ADMX i tworzyć niestandardowe rozwiązania
Łączyć zasady i preferencje w celu zapewnienia bardziej precyzyjnej kontroli
Wdrażać zaawansowane rozwiązania Zasad grup w celu zmiany metod zarządzania, delegowania uprawnień i przywracania po awariach
Automatyzować zadania związane z obiektami zasad.

Na dysku CD (Dla czytelników eBook'a obraz dysku CD towarzyszącego książce jest dostępny na stronie wydawcy - dokładny link podano we wstępie eBook'a):
* 11 skryptów Windows PowerShel ułatwiających zarządzanie Zasadami grupy
* Łącza do przykładowych plików ADMX, narzędzi innych firm, dokumentów technicznych i poradników
* Przykładowe rozdziały książek Microsoft Press o podobnej tematyce
* W pełni przeszukiwalną wersję książki w formacie eBook (w języku angielskim)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zasady grupy w systemach Windows Server® 2008 i Windows Vista® Resource Kit po polsku Derek Melber, MVP w dziedzinie zasad grupy, wraz zespołem Windows Group Policy Team ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Zasady grupy w systemach Windows Server® 2008 i Windows Vista® – Resource Kit po polsku Edycja polska Microsoft Press Original English language edition © 2008 by Derek Melber Tytuł oryginału: Windows® Group Policy Resource Kit: Windows Server® 2008 and Windows Vista® Polish edition by APN PROMISE Sp. z o. o. Warszawa 2008 APN PROMISE Sp. z o. o., biuro: 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39 tel. (022) 351 90 00, faks (022) 351 90 99 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Microsoft, Active Directory, ActiveX, BizTalk, Excel, FrontPage, IntelliSense, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Microsoft Press, MSDN, MSN, Office Logo, Outlook, PivotChart, PivotTable, SharePoint, Visual Basic, Visual C#, Visual Studio, Win32, Windows, Windows Mobile, Windows Server oraz Windows Server System są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli. Przykłady firm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fikcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych firm, produktów, osób i wydarzeń. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej firmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. APN PROMISE Sp. z o. o. dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE Sp. z o. o. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-027-3 Przekład: Katarzyna Tryc Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Barbara Kusiel-Moroz Skład i łamanie: Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wprowadzenie ............................................................................................................................ xiii Część I Wprowadzenie do zasad grupy 1 Przystawka Zasady grupy .................................................................................................. 3 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zasad grupy ............................................................ 3 Zasady grupy w przeszłości .................................................................................................. 3 Zasady grupy obecnie ............................................................................................................ 5 Zasady grupy w przyszłości ................................................................................................12 Zalety zasad grupy .....................................................................................................................15 Efektywniejsze zarządzanie .................................................................................................15 Bardziej zaawansowane zarządzanie ...............................................................................16 Niezawodność ........................................................................................................................16 Rozszerzalność .......................................................................................................................17 Bezpieczeństwo ......................................................................................................................17 Różnorodność .........................................................................................................................18 Spójność ...................................................................................................................................19 Stabilność .................................................................................................................................19 Niedostatki zasad grupy ......................................................................................................20 Podsumowanie ............................................................................................................................21 Dodatkowe zasoby .....................................................................................................................21 2 Nowości w Zasadach grupy dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 .....................................................................................................23 Etapy rozwoju przystawki Zasady grupy ..............................................................................23 Nowe funkcje przystawki Zasady grupy ...............................................................................24 Nowości w systemie operacyjnym Windows Vista .......................................................25 Nowości w systemie Windows Server 2008 ...................................................................33 Produkty firmy DesktopStandard .....................................................................................37 Podsumowanie ............................................................................................................................38 Dodatkowe zasoby .....................................................................................................................38 3 Podstawy zasad grupy .......................................................................................................41 Terminologia zasad grupy ........................................................................................................42 Omówienie struktury obiektu zasad grupy .........................................................................42 Konfiguracja komputera ......................................................................................................44 Konfiguracja użytkownika ...................................................................................................46 Lokalne obiekty zasad grupy ...................................................................................................48 Lokalny obiekt zasad grupy dla komputera ..................................................................49 Lokalne obiekty zasad grupy dla grupy Administratorzy i dla grupy Inni niż administratorzy ..................................................................................................50 Zarządzanie lokalnymi obiektami zasad grupy .............................................................54 Obiekty zasad grupy w usłudze katalogowej Active Directory ......................................55 iii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iv Spis treści Domyślne obiekty zasad grupy ...............................................................................................57 Obiekt Default Domain Policy ...........................................................................................58 Obiekt Default Domain Controllers Policy .....................................................................63 Tworzenie dodatkowych obiektów zasad grupy ................................................................68 Uprawnienia do tworzenia nowych obiektów zasad grupy ......................................68 Właściwy sposób tworzenia obiektów zasad grupy ....................................................69 Podsumowanie ............................................................................................................................71 Dodatkowe zasoby .....................................................................................................................71 Część II Struktura zasad grupy 4 Architektura zasad grupy ................................................................................................75 Zależności zasad grupy .............................................................................................................76 Usługa katalogowa Active Directory i zasady grupy ...................................................76 System nazw domenowych ................................................................................................77 Replikacja .................................................................................................................................79 System plików DFS ................................................................................................................79 Nowa usługa zasad grupy ........................................................................................................80 Wybór kontrolera domeny w czasie zarządzania obiektami zasad grupy ..................81 Użycie emulatora kontrolera PDC ....................................................................................82 Wybór kontrolera domeny do edytowania obiektów zasad grupy ........................83 Architektura obiektu zasad grupy ..........................................................................................85 Szablon zasad grupy .............................................................................................................85 Kontener zasad grupy ..........................................................................................................90 Replikacja obiektu zasad grupy ..............................................................................................94 Szablon zasad grupy i replikacja katalogu SYSVOL .....................................................94 Replikacja Active Directory .................................................................................................96 Rozszerzenia klienta ...................................................................................................................98 Podsumowanie ......................................................................................................................... 102 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 103 5 Przetwarzanie zasad grupy ......................................................................................... 105 Zakres zarządzania .................................................................................................................. 106 Przetwarzanie zasad grupy ................................................................................................... 109 Priorytet – wiele obiektów zasad grupy dołączonych do różnych węzłów ....... 109 Priorytet – wiele obiektów zasad grupy dołączonych do tego samego węzła . 112 Zdarzenia przetwarzania zasad grupy ............................................................................... 113 Przetwarzanie zasad grupy w tle ................................................................................... 113 Pierwszoplanowe przetwarzanie zasad grupy ........................................................... 114 Asynchroniczne i synchroniczne przetwarzanie zasad grupy ................................ 117 Narzędzie GPUpdate............................................................................................................... 121 Sprawdzanie wersji podczas aktualizacji ........................................................................... 123 Numery wersji obiektu zasad grupy po stronie klienta ........................................... 123 Numery wersji obiektu zasad grupy na kontrolerze domeny ............................... 124 Odświeżanie NLA w systemach Windows Vista i Windows Server 2008 .................. 125 Zmiana domyślnego trybu przetwarzania i dziedziczenia obiektów zasad grupy 126 Blokowanie dziedziczenia zasad grupy ........................................................................ 126 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści v Wymuszanie ......................................................................................................................... 128 Filtrowanie zabezpieczeń ................................................................................................. 129 Filtry WMI ............................................................................................................................. 131 Preferencje zasad grupy ................................................................................................... 132 Podsumowanie ......................................................................................................................... 133 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 134 Część III Administrowanie zasadami grupy 6 Posługiwanie się konsolą GPMC .............................................................................. 137 Własności konsoli GPMC ....................................................................................................... 137 Uruchamianie konsoli GPMC w systemie Windows Server 2008 .......................... 137 Uruchamianie konsoli GPMC w systemie Windows Vista ....................................... 138 Widok domeny w oknie konsoli GPMC ....................................................................... 138 Widok lasu w oknie konsoli GPMC ................................................................................ 139 Widok lokacji w oknie konsoli GPMC ........................................................................... 140 Ograniczenia zarządzania za pomocą konsoli GPMC .............................................. 140 Wybór kontrolera domeny do zarządzania obiektami zasad grupy .................... 141 Administrowanie obiektami zasad grupy .......................................................................... 143 Tworzenie obiektu zasad grupy ..................................................................................... 143 Dołączanie obiektu zasad grupy .................................................................................... 145 Zarządzanie konfiguracjami obiektów zasad grupy ................................................. 147 Zarządzanie kopiami zapasowymi obiektu zasad grupy ......................................... 150 Początkowy obiekt zasad grupy ..................................................................................... 155 Podsumowanie ......................................................................................................................... 159 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 160 7 Zaawansowane zarządzanie za pomocą konsoli GPMC ............................ 161 Praca z obiektami zasad grupy ............................................................................................ 161 Wyszukiwanie obiektów zasad grupy ........................................................................... 162 Filtrowanie szablonów administracyjnych w edytorze GPME ................................ 167 Tworzenie raportu o obiekcie zasad grupy ................................................................. 170 Wyniki zasad grupy ............................................................................................................ 172 Modelowanie zasad grupy ............................................................................................... 176 Komentarze .......................................................................................................................... 181 Migracja obiektów zasad grupy ........................................................................................... 185 Powody migracji obiektów zasad grupy ...................................................................... 185 Wymagania przy migracji obiektów zasad grupy z jednej domeny do drugiej 186 Ustawienia obiektu zasad grupy, wymagające konwersji........................................ 186 Migracja obiektu zasad grupy z jednej domeny do drugiej .................................. 187 Tabele migracji .......................................................................................................................... 191 Podsumowanie ......................................................................................................................... 195 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 195 8 Sterowanie zasadami grupy za pomocą skryptów i automatyzacji ... 197 Skrypty GPMC ........................................................................................................................... 197 Archiwizowanie i przywracanie obiektów zasad grupy ........................................... 198 Kopiowanie i importowanie obiektów zasad grupy ................................................. 202 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vi Spis treści Tworzenie obiektów zasad grupy i innych obiektów GPMC .................................. 205 Usuwanie obiektów zasad grupy ................................................................................... 209 Raporty o obiektach zasad grupy .................................................................................. 209 Znajdowanie obiektów zasad grupy na podstawie ich parametrów ................... 215 Zabezpieczenia obiektów zasad grupy ........................................................................ 218 Skrypty VBScript ....................................................................................................................... 224 Windows PowerShell ............................................................................................................... 225 Podsumowanie ......................................................................................................................... 227 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 227 Część IV Implementowanie zabezpieczeń 9 Bezpieczeństwo a delegowanie uprawnień w administrowaniu obiektami zasad grupy ...................................................... 231 Model domyślnych zabezpieczeń ....................................................................................... 231 Domyślne zabezpieczenia w konsoli GPMC ............................................................... 232 Domyślne zabezpieczenia narzędzia AGPM ............................................................... 233 Delegowanie uprawnień za pomocą konsoli GPMC ...................................................... 236 Tworzenie obiektów zasad grupy .................................................................................. 236 Dołączanie obiektów zasad grupy ................................................................................. 239 Zarządzanie obiektami zasad grupy ............................................................................. 243 Edytowanie obiektów zasad grupy ................................................................................ 245 Modelowanie obiektów zasad grupy ............................................................................ 246 Wynikowy zestaw zasad dla obiektów zasad grupy ................................................. 247 Delegowanie uprawnień za pomocą narzędzia AGPM ................................................. 248 Pełna kontrola ..................................................................................................................... 248 Edytowanie ........................................................................................................................... 250 Zatwierdzanie ...................................................................................................................... 251 Recenzowanie ...................................................................................................................... 253 Najlepsze rozwiązania............................................................................................................. 254 Tworzenie obiektów zasad grupy .................................................................................. 254 Edytowanie obiektów zasad grupy ................................................................................ 256 Dołączanie obiektów zasad grupy ................................................................................. 257 Testowanie obiektów zasad grupy ................................................................................. 257 Podsumowanie ......................................................................................................................... 259 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 260 Część V Wykorzystanie ustawień zasad opartych na rejestrze 10 Szablony ADM, pliki ADMX i centralny magazyn plików ADMX ........ 263 Szablony administracyjne (.adm) ......................................................................................... 264 Domyślne szablony .adm ................................................................................................. 264 Posługiwanie się szablonami .adm ................................................................................ 266 Domyślnie zainstalowane szablony .adm .................................................................... 267 Importowanie szablonu .adm ......................................................................................... 268 Dodawanie szablonu .adm .............................................................................................. 268 Usuwanie szablonu .adm .................................................................................................. 269 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści vii Zarządzanie szablonami .adm ........................................................................................ 270 Zasady i preferencje ........................................................................................................... 273 Pliki ADMX ................................................................................................................................. 274 Domyślne pliki ADMX ............................................................................................................. 274 Jednoczesne posługiwanie się szablonami .adm i plikami ADMX ............................. 275 Scenariusz 1: Administracja obiektem zasad grupy z komputera z systemem Windows Vista ........................................................................................ 275 Scenariusz 2: Administracja obiektem zasad grupy z kontrolera domeny z systemem Windows Server 2008 .......................................................... 276 Scenariusz 3: Administracja obiektem zasad grupy ze stacji roboczej z systemem Windows XP ........................................................................... 276 Przejście z szablonów .adm na pliki ADMX ...................................................................... 277 Zmiany składni przy konwersji szablonu .adm na plik ADMX ............................... 278 ADMX Migrator .................................................................................................................. 281 Tworzenie centralnego magazynu plików ADMX i korzystanie z niego .................. 284 Tworzenie centralnego magazynu plików ................................................................... 284 Kopiowanie plików ADMX i ADML do centralnego magazynu............................. 286 Podsumowanie ......................................................................................................................... 287 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 288 11 Niestandardowe szablony ADM i pliki ADMX ................................................ 289 Tworzenie niestandardowych szablonów .adm ............................................................... 289 Prosty szablon .adm ........................................................................................................... 290 Posługiwanie się językiem szablonów .adm ..................................................................... 292 Struktura szablonu .adm .................................................................................................. 292 Instrukcja #if version ......................................................................................................... 293 Instrukcje do aktualizacji rejestru ................................................................................... 294 Instrukcje do aktualizowania interfejsu edytora GPME ........................................... 298 Dodatkowe instrukcje szablonu .adm ........................................................................... 310 Ograniczenia długości ciągów w szablonach .adm .................................................. 313 Jak najlepiej tworzyć szablony .adm ................................................................................... 313 Tworzenie niestandardowych plików ADMX i ADML .................................................... 316 Schemat ADMX ................................................................................................................... 317 Struktura pliku ADMX ....................................................................................................... 317 Struktura pliku ADML ........................................................................................................ 318 Podstawowe własności plików ADMX .......................................................................... 319 Jak powiązać ze sobą pliki ADMX i ADML .................................................................. 323 Język pliku ADMX ............................................................................................................... 324 Podsumowanie ......................................................................................................................... 332 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 333 Część VI Ustawienia zasad grupy 12 Preferencje zasad grupy ................................................................................................ 337 Zalety preferencji zasad grupy ............................................................................................. 338 Przyjazny dla użytkownika interfejs .............................................................................. 338 Tysiące dodatkowych ustawień ...................................................................................... 339 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== viii Spis treści Przydatne i wartościowe ustawienia ............................................................................. 340 Zmniejszone obrazy pulpitu ............................................................................................ 340 Zmniejszone zapotrzebowanie na skrypty logowania ............................................. 340 Obsługa dowolnej struktury jednostek organizacyjnych ........................................ 341 Preferencje i zasady ................................................................................................................. 342 Zarządzanie preferencjami zasad grupy i ich obsługa .................................................. 344 Zarządzanie preferencjami zasad grupy za pomocą edytora GPME ................... 345 Wdrażanie rozszerzeń klienta dla preferencji zasad grupy..................................... 345 Ustawienia preferencji zasad grupy .................................................................................... 346 Preferencje zasad grupy: Ustawienia systemu Windows ......................................... 346 Preferencje zasad grupy: Ustawienia Panelu sterowania ......................................... 352 Zaawansowane ustawienia preferencji zasad grupy ...................................................... 361 Tryby działania .................................................................................................................... 361 Karta Common .................................................................................................................... 361 Określanie wartości docelowych na poziomie elementów ..................................... 364 Zmienne środowiskowe .......................................................................................................... 384 Preferencje zasad grupy w raportach ustawień ............................................................... 387 Software Development Kit dla preferencji zasad grupy ................................................ 389 Podsumowanie ......................................................................................................................... 389 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 390 13 Ustawienia obiektu zasad grupy w systemie Windows Server 2008 i Windows Vista ..................................................................................... 391 Ogólna struktura obiektu zasad grupy .............................................................................. 392 Węzeł Policies (Zasady) .......................................................................................................... 392 Węzeł Software Settings (Ustawienia oprogramowania) ........................................ 393 Węzeł Windows Settings (Ustawienia systemu Windows) ...................................... 394 Węzeł Administrative Templates (Szablony administracyjne) ................................ 411 Węzeł Preferences (Preferencje) .......................................................................................... 415 Usługi terminalowe ................................................................................................................. 416 Kontrola konta użytkownika ................................................................................................. 421 Skrypty logowania ................................................................................................................... 423 Serwery ....................................................................................................................................... 431 Składniki sprzętowe ................................................................................................................. 438 Zabezpieczenia sieci ................................................................................................................ 448 Podsumowanie ......................................................................................................................... 456 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 457 Część VII Zagadnienia zaawansowane 14 Zarządzanie zasadami grupy za pomocą AGPM ............................................ 461 Architektura AGPM .................................................................................................................. 462 Obsługiwane systemy operacyjne ................................................................................. 463 Wymagana konsola GPMC .............................................................................................. 463 Instalacja serwera AGPM .................................................................................................. 464 Instalacja klienta AGPM .................................................................................................... 469 Edytowanie offline obiektów zasad grupy ........................................................................ 470 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix Zarządzanie zmianami ............................................................................................................ 471 Kiedy zostały wprowadzone zmiany ............................................................................. 471 Kto wprowadził zmiany..................................................................................................... 472 Jakie zmiany zostały wprowadzone .............................................................................. 472 Przepływ pracy ......................................................................................................................... 473 Konfiguracja poczty elektronicznej ............................................................................... 474 Karta Pending ...................................................................................................................... 475 Tworzenie obiektów zasad grupy .................................................................................. 476 Wdrażanie obiektów zasad grupy ................................................................................. 478 Archiwizowanie i przywracanie ............................................................................................ 481 Generowanie raportów .......................................................................................................... 482 Raporty o ustawieniach .................................................................................................... 482 Raporty o różnicach ........................................................................................................... 483 Posługiwanie się szablonami ................................................................................................ 485 Kosz .............................................................................................................................................. 486 Przywracanie obiektów zasad grupy i ich łączy .............................................................. 487 Podsumowanie ......................................................................................................................... 489 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 489 15 Rozwiązywanie problemów z obiektami zasad grupy ............................... 491 Podstawy rozwiązywania problemów z zasadami grupy .............................................. 491 Typowe problemy z obiektami zasad grupy .................................................................... 492 Problemy dotyczące systemu DNS ................................................................................ 492 Asynchroniczne przetwarzanie zasad grupy ............................................................... 493 Ustawienia obiektu zasad grupy przetwarzane tylko pierwszoplanowo ............ 494 Łączność sieciowa ............................................................................................................... 494 Skutki usunięcia filtra WMI .............................................................................................. 495 Synchronizacja czasu ......................................................................................................... 495 Niedostępny emulator PDC ............................................................................................. 496 Wykorzystanie dziennika zdarzeń do rozwiązywania problemów ............................. 497 Dziennik operacyjny zasad grupy .................................................................................. 497 Procedura rozwiązywania problemów z wykorzystaniem Podglądu zdarzeń ... 502 Podsumowanie identyfikatorów zdarzeń zasad grupy ............................................ 512 Popularne narzędzia do rozwiązywania problemów z obiektami zasad grupy...... 526 GPLogView ........................................................................................................................... 526 GPMC ..................................................................................................................................... 528 Dcgpofix.exe ........................................................................................................................ 529 GPMonitor.exe ..................................................................................................................... 530 GPResult ................................................................................................................................ 531 GPUpdate ............................................................................................................................. 532 GPOTool ................................................................................................................................ 533 Podsumowanie ......................................................................................................................... 533 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 534 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== x Spis treści Część VIII Dodatki A Inne narzędzia do zarządzania zasadami grupy ............................................ 537 BeyondTrust: Privilege Manager .......................................................................................... 538 FullArmor: Workflow Studio ................................................................................................. 539 Moskowitz, Inc. ......................................................................................................................... 540 PolicyPak for Applications ................................................................................................ 540 PolicyPak Group Policy Design Studio .......................................................................... 541 NetIQ ........................................................................................................................................... 542 Group Policy Administrator ............................................................................................. 542 Change Guardian................................................................................................................ 543 Quest Software: Group Policy Manager............................................................................. 544 SDM Software ........................................................................................................................... 545 GPExpert Troubleshooting Pak ....................................................................................... 545 GPExpert™ Scripting Toolkit for PowerShell ............................................................... 546 GPExpert™ Backup Manager for Group Policy .......................................................... 546 GPMC PowerShell Cmdlets .............................................................................................. 546 Special Operations Software ................................................................................................. 547 Specops Deploy .................................................................................................................. 547 Specops Inventory .............................................................................................................. 548 Specops Command ............................................................................................................ 549 Specops Password Policy .................................................................................................. 550 Specops Gpupdate ............................................................................................................. 552 Sysprosoft ................................................................................................................................... 553 PolMan .................................................................................................................................. 553 ADM Template Editor ........................................................................................................ 554 Policy Reporter .................................................................................................................... 555 Podsumowanie ......................................................................................................................... 556 Dodatkowe zasoby .................................................................................................................. 556 B Dodatkowe źródła informacji .................................................................................... 557 Strona wiki na temat zasad grupy ....................................................................................... 557 Witryna Microsoft Group Policy........................................................................................... 558 Witryna Windows Server 2003 ............................................................................................. 559 Blog Microsoft Group Policy Team ...................................................................................... 559 Webcasty na temat zasad grupy.......................................................................................... 560 Magazyn skryptów dla zasad grupy ................................................................................... 560 Microsoft TechNet .................................................................................................................... 561 BrainCore.net............................................................................................................................. 562 GPOGuy.com ............................................................................................................................. 562 GPAnswers.com ........................................................................................................................ 562 Podsumowanie ......................................................................................................................... 563 Indeks 565 O autorze ................................................................................................................................... 592 Wymagania systemowe.......................................................................................................... 593 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Dla Alexy i Ashelley za inspirację, wsparcie i bezgraniczną miłość. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Podziękowania Moim dwóm pięknym dziewczynkom, Alexie i Ashelley. Były cierpliwe i kochające w naj- trudniejszych momentach mojego życia. Dziękuję, że nauczyłyście mnie, co w życiu jest ważne. Wiedzcie, że zawsze będę Was pamiętać i kochać najbardziej na świecie. Mojej mamie Mary i babci Opal za ich siłę, wytrwałość, umiejętność logicznego myśle- nia, sumienność, inteligencję, troskliwość, oddanie i umiejętność kochania innych. Kocham i podziwiam te kobiety za to, co osiągnęły w życiu i jak szczodrze obdarzały tym innych. Moim przyjaciołom, którzy są mi równie bliscy jak rodzina: Videssie, Frankowi, Michaelowi, Danny’emu, Bobby’emu, Jeffowi, Morgan, Jimowi, Gordonowi, kolegom od squasha, przyjaciołom z TechMentor, przyjaciołom z sali gimnastycznej i z chaty. Całemu zespołowi Windows Group Policy Team za wnikliwość, wyczerpujące infor- macje, przyjaźń, wkład w powstanie tej książki, pasję i zaangażowanie w tworzenie Zasad grupy. Dziękuję ekspertom MVP (Most Valuable Professionals) w tej dziedzinie za oka- zaną mi pomoc i stałą pracę nad rozwojem tej przystawki. Darrenowi, Toddowi, Rickowi, Donowi, Gregowi, Kevinowi, Markowi, Kurtowi, Danowi, Markowi i Jeremy’emu, którzy naprowadzali mnie na właściwy trop, gdy coś było niejasne, wskazywali właściwą drogę, gdy odbiegałem od tematu, korygowali, gdy błądziłem, i zawsze okazywali przyjaźń. Przyjaciołom po fachu za wsparcie, rzetelność, szczerość i za to, że zawsze można na nich liczyć. Redaktorom, korektorom i redaktorom technicznym z wydawnictwa Microsoft Press. Bez ich sumienności i dbałości o detale nie powstałaby tak wspaniała książka. Dziękuję! Wszystkim, którzy przeczytali moje książki i artykuły, przyszli na moje prelekcje i zwra- cali się do mnie z najważniejszymi problemami. To dla mnie zaszczyt być częścią tej spo- łeczności i mam nadzieję, że nadal będę mógł przyczyniać się do rozwoju Zasad grupy w takim stopniu, jak do tej pory. Specjalne podziękowania przekazuję Videssie Djucich, Darrenowi Mar-Elii, Chrisowi Terpeningowi, Kevinowi Sullivanowi i Markowi Grayowi, którzy pomogli mi w przygo- towaniu materiałów, formatowaniu ich oraz wspierali w pracy nad książką. Bardzo wam dziękuję! Lista recenzentów z zespołu Windows Group Policy Team Nafisa Bhojawala, program manager Bryan Garretson, software design engineer in test Joe Gettys, software design engineer in test Mark Gray, program manager Lilia Gutnik, program manager Judith Herman, programming writer Rajive Kumar, senior development lead Jason Leznek, senior product manager Kevin Sullivan, senior program manager lead Sreeram Vaidyanath, software design engineer in test ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie Ta książka to szczegółowy i wyczerpujący podręcznik na temat zasad grupy. Członkowie zespołu Microsoft Group Policy, osoby uhonorowane tytułem Group Policy MVP i członko- wie wielu działów firmy Microsoft poświęcili mnóstwo czasu na dopracowanie Zasad grupy i nadanie tej przystawce obecnego kształtu. W tej książce została dokładnie omówiona, a także najciekawsze, najbardziej pomysłowe i efektywne dodatki do niej. Przystawka Zasady grupy została uaktualniona, rozszerzona i ulepszona o nowe funkcje i możliwości. Ma ponad 5000 pojedynczych ustawień, prawie 40 rozszerzeń klienta i opcji zarządzania, dzięki którym administrowanie zasadami grupy w środowiskach Windows Server 2008 i Windows Vista jest niezwykle proste. Książka ta ma stanowić poradnik przy- datny w codziennej pracy, dogłębnie wyjaśniać podstawowe koncepcje, na których oparte jest działanie Zasad grupy, a także nowe funkcje tej przystawki. Dzięki niej każdy specjalista do spraw sieci komputerowych, stykający się w pracy z Windows Active Directory, stanie się bardziej biegły, efektywny i kompetentny w projektowaniu, implementowaniu i rozwią- zywaniu problemów dotyczących zasad grupy. W podręczniku tym można znaleźć wszystkie szczegóły techniczne, jakich należałoby się spodziewać w Microsoft Resource Kit. Autor, Derek Melber, przez lata pracował nad koncepcją i zawartością tej książki. Od dziewięciu lat wygłasza prelekcje i pisze prace na temat zasad grupy, przedstawiając rzetelne i miarodajne opinie oraz opisy zasad grupy, które dobrze się czyta i które dla każdego informatyka mogą stanowić podwalinę stabilnego rozwoju zawodowego. Ma w swoim dorobku ponad 15 książek, a ten podręcznik stanowi szczytowe osiągnięcie jego pracy pisarskiej. Wspierany przez zespół Microsoft Group Policy, swoich przyjaciół i kolegów, prezentuje swoje „dzieło sztuki.” Przegląd książki Książka została podzielona na piętnaście rozdziałów i dwa dodatki, co w sumie stanowi osiem części. Dodatkowe informacje zostały zamieszczone na płycie CD. Część I: Wprowadzenie do zasad grupy n Rozdział 1 „Przystawka Zasady grupy” W rozdziale tym autor wyjaśnia, czym jest przystawka Zasady grupy, a także przedstawia terminologię niezbędną do zrozumienia tej książki. n Rozdział 2 „Nowości w Zasadach grupy dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008” Rozdział został poświęcony nowym funkcjom, rozwiązaniom i narzę- dziom, z którymi użytkownik zetknie się, posługując się przystawką w środowiskach Windows Server 2008 i Windows Vista. n Rozdział 3 „Podstawy zasad grupy” W rozdziale tym zostały przedstawione pod- stawy, które musi znać każdy, kto chce stosować zasady grupy. xiii ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xiv Wprowadzenie Część II: Struktura zasad grupy n Rozdział 4 „Architektura zasad grupy” Wyczerpujące omówienie podstaw architek- tury przystawki Zasady grupy, w tym szczegółów i sposobów zapamiętywania obiektów zasad grupy, jak również rozszerzeń klienta, które odpowiadają za większość aspektów działania zasad grupy. n Rozdział 5 „Przetwarzanie zasad grupy” Zasady grupy mają stabilny i domyślny przebieg przetwarzania. W rozdziale tym został omówiony ich domyślny sposób dzia- łania oraz wszystkie dostępne opcje i przełączniki, umożliwiające jego zmodyfikowanie w razie potrzeby. Część III: Administrowanie zasadami grupy n Rozdział 6 „Posługiwanie się konsolą GPMC” Group Policy Management Console (GPMC) to centrum zarządzania zasadami grupy. Rozdział został poświęcony podsta- wom działania tego narzędzia, niezbędnego do efektywnego administrowania zasadami grupy. n Rozdział 7 „Zaawansowane zarządzanie za pomocą konsoli GPMC” W rozdziale tym przedstawiono nowe opcje i funkcje dodane do kolejnej wersji konsoli GPMC. n Rozdział 8 „Sterowanie zasadami grupy za  pomocą skryptów i  automatyzacji” W dzisiejszych czasach automatyzacja stanowi bardzo ważne zagadnienie, a w tym rozdziale zaprezentowano narzędzia i opcje, które pozwalają zautomatyzować proces zarządzania zasadami grupy. Część IV: Implementowanie zabezpieczeń n Rozdział 9 „Bezpieczeństwo a delegowanie uprawnień w administrowaniu obiek- tami zasad grupy” Zarówno konsola GPMC, jak i Microsoft Advanced Group Policy Management (AGPM) zapewniają mechanizmy umożliwiające skonfigurowanie zabez- pieczeń w zarządzaniu zasadami grupy. W rozdziale tym zostało opisane, jak działają te mechanizmy i jak utworzyć gwarantującą bezpieczeństwo strukturę, odpowiednią dla danego przypadku. Część V: Wykorzystanie ustawień zasad opartych na rejestrze n Rozdział 10 „Szablony ADM, pliki ADMX i  centralny magazyn plików ADMX” Znaczna część zasad grupy opiera się na ustawieniach, które zostały zdefiniowane i opi- sane w szablonach .adm i plikach ADMX. Jak zostało wyjaśnione w tym rozdziale, nadal stosuje się szablony .adm, ale szersze i nowatorskie możliwości zapewniają struktury nowych plików ADMX. n Rozdział 11 „Niestandardowe szablony ADM i pliki ADMX” Jeśli standardowe roz- wiązania oferowane przez szablony .adm czy pliki ADMX okazują się niewystarczające, w obu tych technologiach można samemu wprowadzić modyfikacje środowiska. Z tego rozdziału można dowiedzieć się, jak to zrobić. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie xv Część VI: Ustawienia zasad grupy n Rozdział 12 „Preferencje zasad grupy” Przedmiotem tego rozdziału są preferencje zasad grupy – innowacyjne rozszerzenie zasad grupy. To posiadające 3000 ustawień nowe narzędzie z pewnością zainteresuje każdego administratora. n Rozdział 13 „Ustawienia obiektu zasad grupy w systemie Windows Server 2008 i Windows Vista” Rozdział ten jest przewodnikiem po całej strukturze Zasad grupy i możliwościach, jakie dają ustawienia tej przystawki. Zostały w nim omówione główne grupy pokrewnych ustawień oraz podane wyjaśnienia, do czego służy każda z głównych sekcji obiektów zasad grupy. Część VII: Zagadnienia zaawansowane n Rozdział 14 „Zarządzanie zasadami grupy za pomocą AGPM” Advanced Group Policy Management (AGPM) to narzędzie firmy Microsoft, umożliwiające edytowanie offline, zarządzanie zmianami, tworzenie raportów i uzyskanie większej kontroli nad infrastrukturą zasad grupy. W tym rozdziale zostały szczegółowo omówione wszystkie funkcje tego narzędzia, aby można było od razu je zainstalować i go użyć. n Rozdział 15 „Rozwiązywanie problemów z obiektami zasad grupy” W rozdziale tym przedstawiono nowe funkcje i narzędzia firmy Microsoft, umożliwiające śledzenie, wykrywanie i rozwiązywanie problemów z zasadami grupy. Część VIII: Dodatki n Dodatek A „Inne narzędzia do zarządzania zasadami grupy” W czasie, gdy firma Microsoft pracowała nad uaktualnieniem i ulepszeniem przystawki Zasady grupy, wiele innych firm także opracowało podobne rozwiązania i programy. W tym rozdziale zostały pokrótce, ale rzetelnie omówione dostępne na rynku narzędzia. Znajdują się w nim również informacje, gdzie należy szukać pomocy w sprawach dotyczących zasad grup, a wykraczających poza zakres tej książki. n Dodatek B „Dodatkowe źródła informacji” Istnieje wiele wspaniałych zasobów pre- zentujących ogólną wiedzę i szczegóły techniczne dotyczące zasad grup. W rozdziale tym autor radzi, gdzie znaleźć potrzebne informacje. Dodatkowe materiały w sieci Nowe lub zaktualizowane materiały, stanowiące uzupełnienie tej książki, będą pu- blikowane w witrynie Microsoft Press Online Windows Server and Client. Znajdą się w niej materiały dotyczące ostatecznej wersji środowiska Windows Server 2008, takie jak aktualizacje zawartości tej książki, artykuły, łącza do pokrewnych źródeł informacji, errata, przykładowy rozdział itp. Ta witryna pojawi się wkrótce pod ad- resem http://www.microsoft.com/learning/books/online/serverclient, a prezentowane w niej informacje będą stale uaktualniane. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xvi Wprowadzenie Konwencje W książce zostały zastosowane opisane poniżej konwencje. Mają one zwrócić uwagę na sposób stosowania niektórych opcji, ustawień czy funkcji. Ramki W użytych w książce ramkach zostały zamieszczone dodatkowe i zaawansowane informa- cje, rady i wskazówki dotyczące różnych własności systemu Windows Vista. Ramka Porady ekspertów Przekazane przez ekspertów z firmy Microsoft lub osoby z ty- Znaczenie Jak to działa tułem MVP, informacje „z pierwszej ręki” o tym, jak działa Windows Vista, jak najlepiej zarządzać zabezpieczeniami i roz- wiązywać problemy. Przybliżenie funkcji systemu Windows Vista i sposobu ich działania. Elementy wiersza polecenia w przykładach Poniższe konwencje zastosowano w omawianych przykładach do oznaczenia różnych ele- mentów wiersza poleceń: Styl Pogrubienie Kursywa Czcionka o stałej szerokości Znaczenie Pogrubieniem zostały wyróżnione dane wprowadzane przez użyt- kownika (znaki, które należy wpisać dokładnie w podanej postaci). Kursywą zostały wyróżnione zmienne, pod które należy podstawić konkretne wartości (np. nazwa_pliku oznacza dowolną, poprawną nazwę pliku). Czcionką tą zostały oznaczone przykładowe fragmenty kodu i wy- niki wyświetlane w wierszu polecenia. SystemRoot W ten sposób oznaczono zmienne środowiskowe. Nazwy angielskie i polskie W całej książce zostały zachowane oryginalne nazwy zasad grupy, ich ustawień, funkcji i usług systemu i elementów interfejsu użytkownika, takich jak nazwy kart czy przycisków opcji. Ponadto przy pierwszym wystąpieniu terminu w nawiasie został podany jego odpowied- nik z systemu Windows Server 2008 lub Windows Vista po polsku. W kilku przypadkach w polskich wersjach tych systemów, najwyraźniej przez przeoczenie, pozostawiono nazwy angielskie. Wówczas podane w nawiasie tłumaczenie terminu jest opatrzone skrótem przyp. tłum. Podobna konwencja została zastosowana do opcji, które nie mają polskiej wersji. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie xvii Obraz dołączonej do książki płyty CD Obraz dysku CD towarzyszącego książce jest dostępny na stronie wydawcy przy opisie książki w zakładce Dodatkowe informacje, pod adresem: http://www.ksiazki.promise.pl/aspx/produkt.aspx?pid=43122. Wymagania systemowe, niezbędne do uruchomienia tej płyty, zostały podane na końcu książki. Na płycie znajdują się następujące zasoby: Wersje ewaluacyjne narzędzi Wielu producentów oprogramowania zasad grupy udostępniło wersje ewaluacyjne swoich narzędzi. Można je zainstalować i używać ich, aby przekonać się, jak inaczej może wyglądać zarządzanie zasadami grupy. Skrypty do zarządzania Na płycie dołączonej do książki znajduje się zestaw skryptów, demonstrujących sposób po- sługiwania się zasadami grupy z wykorzystaniem powłoki Windows Powershell. Te skrypty, choć zostały napisane w celu zilustrowania pewnych koncepcji, mogą okazać się bardzo przydatne, gdyż wykonują wiele typowych zadań, które leżą w zakresie codziennych obowiązków administratorów sieci. Do tych zadań należy między innymi raportowanie o oddzielonych obiektach zasad grupy, tworzenie obiektów zasad grupy oraz inspekcja ich wykorzystania. Kompletne informacje o tych interesujących i skutecznie działających skryptach znajdują się w pliku Read me, w tym samym folderze co skrypty. eBook Na płycie została także udostępniona łatwa do przeszukiwania, elektroniczna kopia tej książki (w języku angielskim). Materiały uzupełniające Na płycie znajduje się dodatkowa dokumentacja lub elektroniczne narzędzia do niektórych rozdziałów, co zostało zaznaczone w odpowiednim miejscu w tekście. Kontakt Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość niniejszej książki i dołączonej do niej płyty. Ewentualne poprawki i uzupełnienia zostaną opublikowane przez wydaw- nictwo Microsoft Press w następującej witrynie: http://www.microsoft.com/learning/support/search.asp ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== xviii Wprowadzenie Wszelkie komentarze, pytania i pomysły dotyczące zawartości tej książki lub dołączonej do niej płyty CD, a także pytania, na które nie ma odpowiedzi w Bazie wiedzy, należy przesyłać do wydawnictwa Microsoft Press na jeden z dwóch poniższych adresów: Pocztą elektroniczną: rkinput@microsoft.com Pocztą zwykłą: Microsoft Press Attn: Microsoft Group Policy Resource Kit, Editor One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 Pod wymienionymi powyżej adresami nie jest oferowana pomoc techniczna do produk- tów. Aby uzyskać informacje dotyczące produktów, należy odwiedzić witrynę Pomocy technicznej Microsoft o następującym adresie: http://support.microsoft.com ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Część I Wprowadzenie do zasad grupy W tej części: 1 Przystawka Zasady grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 Nowości w Zasadach grupy dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3 Podstawy zasad grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1 Przystawka Zasady grupy W tym rozdziale: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zasad grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Zalety zasad grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Dodatkowe zasoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Zasady grupy to de facto metoda dla administratorów do scentralizowanego zarządzania komputerami i użytkownikami w domenie usługi katalogowej Active Directory. Umożliwia każdego rodzaju konfigurację, w tym konfigurowanie oprogramowania, zabezpieczeń, prze- glądarki Microsoft Internet Explorer, rejestru i wielu innych obszarów. Osoby, chcące po- znać Zasady grupy lub dowiedzieć się więcej o tym, jak skuteczniej i efektywniej zarządzać przedsiębiorstwem z wdrożoną usługą katalogową Active Directory, powinny zacząć lekturę właśnie od tego rozdziału. Znajdą w nim obszerne wyjaśnienia, skąd wzięła się przystawka Zasady grupy, czym jest dzisiaj i w jakim kierunku zmierza jej rozwój. Szybko dowiedzą się też, co można uzyskać dzięki Zasadom grupy i jakie korzyści przynosi to przedsiębiorstwu oraz przekonają się, jak łatwe jest zaimplementowanie tej przystawki i jej obsługa. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zasad grupy Użytkownicy od dawna pracujący w środowisku Windows prawdopodobnie pamiętają czasy, gdy pojawiła się koncepcja „zasad”. Zawsze istniały jakieś metody zarządzania sie- ciowymi systemami operacyjnymi Microsoft, wbudowane na szczeblu przedsiębiorstwa. W przypadku produktów z serii Windows NT 3x były to pewnego rodzaju technologie administrowania niektórymi aspektami pracy sieciowej. Dawały możliwość ustawiania parametrów haseł użytkownika, określania ustawień komputera, rejestru i innych opcji. Z biegiem czasu technologie zaimplementowane w różnych sieciowych systemach opera- cyjnych były dopracowywane i rozbudowywane. Osoby, które nie znają jeszcze najnow- szych metod administrowania, takich jak wersje przystawki Zasady grupy dla środowiska Microsoft Windows Server 2003 i Windows Server 2008, będą nimi mile zaskoczone. Zasady grupy w przeszłości Zamiast omawiać całą historię Zasad grupy i poprzedzających ją narzędzi, zajmiemy się technologią i własnościami bezpośrednich poprzedników tej przystawki. Omówienie tech- nologii, z której wyewoluowały Zasady grupy, pomoże nam zrozumieć, na jakim etapie rozwoju znajdowało się wówczas zarządzanie zasadami i jakim podlegało ograniczeniom. 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4 Część I: Wprowadzenie do zasad grupy Zacznijmy tę lekcję historii od systemu operacyjnego Microsoft Windows NT z przy- stawką Zasady systemu (System Policies). W swoim czasie Zasady systemu stanowiły po- tężne narzędzie, jednak miały też swoje ograniczenia i niedostatki. Natomiast to, co było najlepsze w tej technologii i we własnościach zasad systemu stało się podwaliną tego, co dziś znamy jako zasady grupy. Na czym polegały zasady systemu? Mówiąc krótko, były „modyfikacjami rejestru”. Stanowiły zaawansowany i scentralizowany mechanizm do mo- dyfikowania wartości rejestru i jego ustawień. Zasady systemu opierały się na plikach zwanych szablonami ADM, ponieważ ich roz- szerzeniem nazwy jest .adm. Zawartość szablonu ADM była pisana w określonym języku kodowania i miała prosty, charakterystyczny format. Struktura pliku była ważna, ponieważ szablon ADM wykonywał dwa odrębne zadania: n tworzył ustawienia zasad w edytorze zasad systemu (System Policy Editor), n wyznaczał ścieżkę, wartość i dane rejestru. Początkowo, edytując obiekty zasad grupy, używało się szablonów ADM w edytorze zasad systemu, ale żadne z tych ustawień nie było stosowane automatycznie. Edytor zasad sys- temu odszyfrowywał kod zawarty w szablonie ADM, aby utworzyć foldery i ustawienia zasad, które były widoczne w interfejsie. Prosta zmiana zawartości szablonu ADM prowa- dziła do natychmiastowej zmiany w edytorze zasad systemu podczas następnego edyto- wania obiektu GPO. Szablony ADM były proste, przenośne i stabilne. Jednak taka prosta technologia rodzi też pewne problemy. Nie były one na tyle poważne, aby zmusić administratorów do zasto- sowania innych technologii
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasady grupy w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista Resource Kit
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: