Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00276 004679 22932069 na godz. na dobę w sumie
Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz - ebook/pdf
Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 266
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0630-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentujemy Państwu pierwsze wydanie komentarza do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Opracowanie kompleksowo omawia problematykę zastawu rejestrowego i rejestru zastawów według stanu prawnego istniejącego po uchwaleniu obszernej nowelizacji z 5.9.2008 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1113), która weszła w życie 11.1.2009 r., w szczególności zajmując się zagadnieniami dotyczącymi:

- powstania zastawu rejestrowego i zawarcia umowy zastawniczej,

- administratora zastawu i zabezpieczenia zastawem rejestrowym kilku wierzytelności,

- surogacji przedmiotu zastawu rejestrowego,

- pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia zastawnika.

Książka zawiera szereg wskazówek przydatnych dla pracowników banków i instytucji kredytowych, radców prawnych i adwokatów. Może także stanowić cenną pomoc dla referendarzy sądowych i sędziów orzekających w Wydziałach Gospodarczych Rejestru Zastawów.


Stan prawny: Marzec 2009 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: Marian Wolanin USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH Monika Rejdak POST(cid:265)POWANIE W SPRAWACH O UZNANIE POSTANOWIE(cid:275) WZORCA UMOWY ZA NIEDOZWOLONE. KOMENTARZ Jacek Ignaczewski OBOWI(cid:260)ZEK ALIMENTACYJNY PO NOWELIZACJI. ART. 128–1441 KRO. KOMENTARZ Dariusz P(cid:266)chorzewski, Michał Horoszko GOSPODARKA NIERUCHOMO(cid:285)CIAMI. KOMENTARZ Marcin (cid:297)uk, Agata Lankamer-Prasołek, Ewa Skibi(cid:276)ska TRANSGRANICZNE Ł(cid:260)CZENIE SI(cid:265) SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Alicja Kopeć, Wojciech Maciejko, Marcin Wojewódka (cid:285)WIADCZENIA EMERYTALNE. KOMENTARZ Małgorzata Barzycka-Banaszczyk KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 5 Krystyna Gromek WŁADZA RODZICIELSKA. KOMENTARZ Krzysztof Pietrzykowski SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 4 www.sklep.beck.pl Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz Jacek Gołaczy(cid:276)ski Marek Le(cid:286)niak WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2009 Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Stan prawny: marzec 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Poszczególne cz(cid:266)(cid:286)ci opracowali: Jacek Gołaczy(cid:276)ski: komentarz do art. 1, 4–6a, 10, 14–16, 20–21, 22 (uw. 1–2, 7–11), 23–27, 40 (uw. 9–13) Marek Le(cid:286)niak: komentarz do art. 2–3, 4 (uw. 11), 7–9, 11–13, 17–19, 22 (uw. 3–6), 28–39, 40 (uw. 1–8), 41–52 © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Studio Spartan, Gdynia ISBN 978-83-255-0630-8 Spis tre(cid:286)ci Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z 6.12.1996 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1a. Ustanowienie zastawu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Umowa zastawnicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Forma; tre(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Administrator zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Waluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Zabezpieczenie wierzytelno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6a. Odsetki, roszczenia uboczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Przedmiot zastawu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Katalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Przetworzenie, poł(cid:261)czenie, pomieszanie . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Poł(cid:261)czenie z nieruchomo(cid:286)ci(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Roszczenia odszkodowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Prawa i obowi(cid:261)zki zastawcy i zastawnika . . . . . . . . . Art. 11. Obowi(cid:261)zki zastawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. Zastaw na poje(cid:296)dzie mechanicznym . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Zbycie rzeczy i praw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Zakaz zbycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zbieg obci(cid:261)(cid:298)e(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Pierwsze(cid:276)stwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Kilka zastawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przeniesienie i wyga(cid:286)ni(cid:266)cie zastawu rejestrowego . . . Art. 17. Przelew i przeniesienie zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 25 27 27 31 31 40 51 58 60 61 62 62 72 74 76 80 80 84 85 89 93 93 95 96 96 V Spis tre(cid:286)ci Art. 18. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie wierzytelno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Art. 18a. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Art. 19. Wykre(cid:286)lenie z rejestru zastawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Rozdział 6. Zaspokojenie zastawnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Art. 20. Kolejno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Art. 21. Tryb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Art. 21a. Zakaz działa(cid:276) zastawnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Art. 22. Umowa o przej(cid:266)cie na własno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Art. 23. Rozwini(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Art. 24. Zaspokojenie przez sprzeda(cid:298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Art. 25. Zawiadomienie zastawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Art. 26. Zagro(cid:298)enie bezpiecze(cid:276)stwa zastawu . . . . . . . . . . . . . . . 142 Art. 27. Zaspokojenie z dochodów przedsi(cid:266)biorstwa . . . . . . . . . 143 Rozdział 7. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Rozdział 8. Rejestr zastawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Art. 36. Cel; wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Art. 37. Jawno(cid:286)ć; odpisy i za(cid:286)wiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Art. 38. Skutki wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Art. 39. Wniosek o wpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Art. 40. Tre(cid:286)ć wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Art. 41. Orzeczenie o wpisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Art. 41a. Zastaw na statku powietrznym, na prawach własno(cid:286)ci przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Art. 42. Centralna informacja o zastawach . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Art. 43. Upowa(cid:298)nienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Art. 43a. Delegacja ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Art. 44. Post(cid:266)powanie rejestrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych, przepisy przej(cid:286)ciowe i ko(cid:276)cowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Art. 45. Prawo upadło(cid:286)ciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Art. 46. Kodeks cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Art. 47. Kodeks post(cid:266)powania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Art. 48. Prawo bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Art. 49. Prawo o publicznym obrocie… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Art. 50. Dotychczasowe zastawy bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Art. 51. Sprawy w toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Art. 52. Wej(cid:286)cie w (cid:298)ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 VI C. Akty wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Spis tre(cid:286)ci 1. Zarz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 15.10.1997 r. w sprawie sposobu i trybu przekazywania przez s(cid:261)dy danych do centralnej informacji o zastawach rejestrowych (Dz.Urz. MS z 16.10.1997 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 2. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów z 15.10.1997 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 892 ze zm.) . . . . . 196 3. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i za(cid:286)wiadcze(cid:276) z 15.10.1997 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 893) . . . . . . . . 205 4. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci w sprawie wysoko(cid:286)ci opłat za informacje, odpisy i za(cid:286)wiadczenia wydawane przez Centraln(cid:261) Informacj(cid:266) o Zastawach Rejestrowych z 30.12.1997 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 2, poz. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . 213 5. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego z 14.6.2004 r. (Dz.U. Nr 145, poz. 1542) . . . . . . . . . 214 6. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci w sprawie okre(cid:286)lenia wzorów urz(cid:266)dowych formularzy wniosków o wpis do rejestru zastawów z 11.12.2008 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 1532) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 7. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotycz(cid:261)cych formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do s(cid:261)dów prowadz(cid:261)cych rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drog(cid:261) elektroniczn(cid:261), a tak(cid:298)e orzecze(cid:276), odpisów, za(cid:286)wiadcze(cid:276) i informacji dor(cid:266)czanych wnioskodawcom t(cid:261) drog(cid:261) przez s(cid:261)dy oraz centraln(cid:261) informacj(cid:266) z 11.12.2008 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 1535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 VII Wprowadzenie Ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) wprowadziła na grunt prawa polskiego nowe prawne zabezpieczenie wierzytelno(cid:286)ci – zastaw rejestrowy, ale tak(cid:298)e nowy, powszechny, jawny rejestr zastawów, działaj(cid:261)cy w postaci elektronicznej. Du(cid:298)e nadzieje wi(cid:261)zano z tym zabezpieczeniem, zwłasz- cza w obrocie bankowym, w którym dotychczas wykorzystywano za- staw bankowy, o którym mowa była w art. 308 KC sprzed nowelizacji z 6.12.1996 r., która weszła w (cid:298)ycie 1.1.1998 r., oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie. Okazało si(cid:266) jednak, (cid:298)e formalno(cid:286)ci, które nale(cid:298)y wypełnić, a tak(cid:298)e koszty ustanowienia zastawu rejestrowego, i co naj- wa(cid:298)niejsze czas potrzebny na powstanie tego zabezpieczenia, spowodo- wały, (cid:298)e zastaw ten nie jest wykorzystywany zbyt powszechnie, a nadal stosuje si(cid:266) przewłaszczenie na zabezpieczenie. Nale(cid:298)y tak(cid:298)e wspomnieć o krytykowanych w doktrynie i praktyce rozwi(cid:261)zaniach ustawy, takich jak: ograniczenie podmiotowe zastawu rejestrowego, brak mo(cid:298)liwo(cid:286)ci ustanowienia zastawu rejestrowego dla zabezpieczenia wi(cid:266)cej ni(cid:298) jed- nej wierzytelno(cid:286)ci, koncepcja zastawu rejestrowego nieakcesoryjnego. Ostatnia nowelizacja ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (ustawa z 5.9.2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestro- wym i rejestrze zastawów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 180, poz. 1113) ma jednak szans(cid:266) odmienić t(cid:266) sytuacj(cid:266). Na uwag(cid:266) zasługuje zwłaszcza uregulowanie kwestii formy umowy zastawniczej, w sytuacji, gdy przedmiotem zastawu rejestrowego s(cid:261) prawa, uregulowanie warunków umo(cid:298)liwiaj(cid:261)cych ustanowienie za- stawu rejestrowego dla zabezpieczenia wierzytelno(cid:286)ci po wyga(cid:286)ni(cid:266)ciu pierwotnej, umo(cid:298)liwienie składania wniosku w formie elektronicznej, ograniczenie kognicji s(cid:261)du rejestrowego. Wiele jednak rozwi(cid:261)za(cid:276) nie mo(cid:298)e zyskać aprobaty. Nie rozwi(cid:261)zano bowiem wszystkich w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci podnoszonych w doktrynie, a nie- które przepisy wr(cid:266)cz tworz(cid:261) nowe niejasno(cid:286)ci. St(cid:261)d te(cid:298) konieczno(cid:286)ć ponownego skomentowania ustawy, która po ostatniej nowelizacji, mo(cid:298)na stwierdzić, przybrała prawie nowy kształt. Warszawa, marzec 2009 r. Jacek Gołaczy(cid:276)ski IX Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa d.KM . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.12.1961 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 10, poz. 36) EgzAdmU . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o post(cid:266)powaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) EwidLU . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludno(cid:286)ci i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- skiej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502) KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konwencja luga(cid:276)ska . . konwencja z 16.9.1988 r. o jurysdykcji i wykony- waniu orzecze(cid:276) s(cid:261)dowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132) KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cy- KRSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S(cid:261)do- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) wym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s(cid:261)dowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) KSH. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o ksi(cid:266)gach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi nan- OrdPod . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa sowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) XI Wykaz skrótów PrBank. . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrLot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.) PrRDrog . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) PrPapWiFPow . . . . . . ustawa z 22.3.1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami warto(cid:286)ciowymi i funduszach powierni- czych (t.j. Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239 ze zm.) PrUp . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadło(cid:286)ciowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512) PrUpN . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadło(cid:286)ciowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własno(cid:286)ci przemysło- wej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) ZastRejU . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i reje- strze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Biul. SN . . . . . . . . . . . Biuletyn S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz. Urz. MS . . . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urz(cid:266)dowy, Seria A PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PiP . . . . . . . . . . . . . . . . Pa(cid:276)stwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Handlowego Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze System PrPryw . . . . . . System Prawa Prywatnego XII Wykaz skrótów 3. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł (-y) MS . . . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwo(cid:286)ci Nb. . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy niepubl. . . . . . . . . . . . niepublikowane Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja rozp. . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) sp. z o.o. . . . . . . . . . . . spółka z ograniczon(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)ci(cid:261) t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom (-y) t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity ust. . . . . . . . . . . . . . . . ust(cid:266)p uw. . . . . . . . . . . . . . . . uwaga (-i) wyd. . . . . . . . . . . . . . . wydanie wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok z. . . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zarz. . . . . . . . . . . . . . . zarz(cid:261)dzenie ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmian(cid:261) (-ami) zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz § . . . . . . . . . . . . . . . . . paragraf (-y) XIII Wykaz literatury Chłopecki A., Publiczny obrót i instrumenty fi nansowe – redefi niowanie podstawowych poj(cid:266)ć prawa rynku kapitałowego, PPH 2005, Nr 11. Chłopecki A., Prawo papierów warto(cid:286)ciowych, System PrPryw, t. 19, War- szawa 2006. Czaja J., Komentarz do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta- Fr(cid:261)ckowiak J., Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rej. Fr(cid:261)ckowiak J., Kodeks spółek handlowych w orzecznictwie S(cid:261)du Najwy(cid:298)- wów, Gda(cid:276)sk 1998. 2003, Nr 6. szego, Wrocław 2006. Gniewek E., System PrPryw, t. 4, Prawo rzeczowe, Warszawa 2007. Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000. Gołaczy(cid:276)ski J., Zaspokojenie wierzytelno(cid:286)ci zabezpieczonych zastawem zwykłym, rejestrowym i skarbowym w podziale sumy uzyskanej z eg- zekucji, PB 2001, Nr 7–8. Gołaczy(cid:276)ski J., Zastaw na rzeczach ruchomych, Warszawa 2002. Gołaczy(cid:276)ski J., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 2004. Gołaczy(cid:276)ski J., [w:] System PrPryw, t. 4, Prawo rzeczowe, Warsza- wa 2007. Gołaczy(cid:276)ski J., [w:] KC. Komentarz, Warszawa 2008. Grzybowski S., System Prawa Cywilnego, cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 1974. Horosz P., Zastaw rejestrowy na papierach warto(cid:286)ciowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Kraków 2005. Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000. Karasek I., Zabezpieczenia wierzytelno(cid:286)ci na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie. Zagadnienia konstrukcyjne, Kraków 2004. Kaspryszyn J., Podpis własnor(cid:266)czny jako element zwykłej formy pisemnej czynno(cid:286)ci prawnej, Warszawa 2007. Kosikowski C., Nowe regulacje prawne w zakresie swobody działalno(cid:286)ci gospodarczej, PiP 2004, z. 10. Le(cid:286)niak M., Bankowy zastaw rejestrowy – szczególna forma zastawu słu(cid:298)(cid:261)ca zabezpieczeniu kredytów i po(cid:298)yczek handlowych, Rej. 1995, Nr 7–8. Le(cid:286)niak M., Zaspokojenie wierzytelno(cid:286)ci zabezpieczonych prawem zasta- wu w sytuacji upadło(cid:286)ci zastawcy, Rej. 1998, Nr 5. Le(cid:286)niak M., Umowa zastawnicza zastawu rejestrowego, PS 2001, Nr 9. XV Wykaz literatury Le(cid:286)niak M., Ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia wierzytelno(cid:286)ci posiadaczy obligacji wyemitowanych na podstawie usta- wy o obligacjach, PS 2002, Nr 7–8. Le(cid:286)niak M., Zastaw bez przeniesienia posiadania przedmiotu zastawu, Kra- ków 2004. Le(cid:286)niak M., Sposoby zaspokojenia zastawnika zastawu rejestrowego po ogłoszeniu upadło(cid:286)ci zastawcy nieb(cid:266)dacego dłu(cid:298)nikiem osobistym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegl(cid:261)d Prawa i Administracji LXIV, Wrocław 2004. Le(cid:286)niak M., Uwagi do propozycji zmian ustawy z dnia 6.12.1996 r. o za- stawie rejestrowym i rejestrze zastawów zawartych w Materiale do dys- kusji dla członków Zespołu Roboczego do spraw Reformy Systemu Za- bezpiecze(cid:276) Rzeczowych z dnia 22.5.2006 r., niepubl. Le(cid:286)niak M., Kilka uwag dotycz(cid:261)cych akcesoryjno(cid:286)ci zastawu rejestrowego po wej(cid:286)ciu w (cid:298)ycie ustawy z dnia 5.9.2008 r. o zmianie ustawy o zasta- wie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 180, poz. 1113), materiał do Ksi(cid:266)gi Pami(cid:261)tkowej Prof. J. Ko- sika, zło(cid:298)ony do druku. Le(cid:286)niak M., Widło J., Formalizm nie całkiem zły, Rzeczpospolita z 25.3.2002. Łochowski M., Post(cid:266)powanie przed s(cid:261)dem w sprawach dotycz(cid:261)cych zasta- wu rejestrowego, PPH 1998, Nr 7. Machnikowski P., Hipoteka na wierzytelno(cid:286)ci zabezpieczonej hipotek(cid:261), Machnikowski P., [w:] KC. Komentarz, t. II, Warszawa 2004. Machnikowski P., [w:] System PrPryw, t. 3, Prawo rzeczowe, Warszawa Rej. 2000, Nr 3. 2007. Marszałkowska-Krze(cid:286) E., Wpisy w rejestrze przedsi(cid:266)biorców dotycz(cid:261)ce spółek handlowych, Warszawa 2004. Mojak J., Pelak D., Sieklucki J. A., Widło J., Umowa o ustanowienie zasta- wu rejestrowego, Lublin 1998. Mojak J., Widło J., Przelew wierzytelno(cid:286)ci zabezpieczonej s(cid:261)dowym zasta- wem rejestrowym, PPH 1999, Nr 11. Mojak J., Widło J., S(cid:261)dowy zastaw rejestrowy w systemie praw rzeczo- Mojak J., Widło J., Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz, War- wych, Rej. 1999, Nr 9. szawa 2004. Mucha A., Zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego, Warszawa 2001. Niezbecka E., Mojak J., Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta- wów. Komentarz, Lublin 1997. Nowakowski Z. K., Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1969. Pisuli(cid:276)ski J., Hipoteka kaucyjna, Kraków 2002. XVI Wykaz literatury Pisuli(cid:276)ski J., Sk(cid:261)pski J., O zastawie rejestrowym (w zwi(cid:261)zku z projektem ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów), KPP 1996, z. 4. Radwa(cid:276)ski Z., Prawo cywilne – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 1993. Radwa(cid:276)ski Z., System PrPryw, t. 2, Prawo cywilne – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, War- szawa 2008. Romanowski M., Prawo o publicznym obrocie papierami warto(cid:286)ciowymi. Komentarz, Warszawa 1999. Romanowski M., System PrPryw, t. 18, Prawo papierów warto(cid:286)ciowych, Warszawa 2007. Rosenblüth I., Prawo wekslowe. Komentarz, reprint opracowanie na pod- stawie wydania Ksi(cid:266)garni Powszechnej, Kraków 1936, Warszawa 1994. Rudnicki S., Ustawa o ksi(cid:266)gach wieczystych i hipotece. Komentarz, War- szawa 2004. Sk(cid:261)pski J., Umowa zastawnicza, NP 1967, Nr 4. Stangret A., Akcesoryjno(cid:286)ć zastawu rejestrowego na tle projektu ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym, PB 2005, Nr 9, s. 35. Stangret A., Zastaw na rzecz banku na wierzytelno(cid:286)ciach zbywalnych w drodze przelewu, Warszawa 2005. Stawecki T., Tomaszewski M., Zedler F., Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Komentarz, Warszawa 1997. Stawecki T., Zastaw na udziale w spółce z o.o., PPH 2001, Nr 8. Stawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005. Stawecki T., Materiał do dyskusji dla członków Zespołu Roboczego do spraw Reformy Systemu Zabezpiecze(cid:276) Rzeczowych z 6.5.2006 r., nie- publ. Strus Z., Strus-Wołos M., Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta- wów, Warszawa 1999. Widło J., Zastaw rejestrowy na prawach, Warszawa 2008. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys cz(cid:266)(cid:286)ci ogól- Wo(cid:296)niak Z., Realizacja zabezpiecze(cid:276) rzeczowych w prawie polskim, So- nej, Warszawa 1998. pot 2008. Zaradkiewicz K., Tzw. zastaw nieakcesoryjny w polskim prawie cywilnym. Uwagi ogólne na tle ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta- wów, KPP 2000, Nr 2. Zoll F., Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłu(cid:298)nych ze szcze- gólnym uwzgl(cid:266)dnieniem papierów warto(cid:286)ciowych, Warszawa 2001. (cid:295)dzieborski R. R., Zastaw rejestrowy zabezpieczaj(cid:261)cy wierzytelno(cid:286)ci z dłu(cid:298)- nych papierów warto(cid:286)ciowych, MP 2004, Nr 17. XVII Wykaz literatury Orzecznictwo wyr. TK z 12.3.2002 r., P 9/01, OTK-A 2002, Nr 2, poz. 14. wyr. SN z 9.12.1983 r., I CR 362/83, niepubl. wyr. SN z 28.8.1984 r., I CR 261/84, OSNC 1985, Nr 5–6, poz. 71. wyr. SN z 11.3.1985 r., III CRN 208/84, OSNC 1986, Nr 1–2, poz. 9. uchw. SN (7) z 30.3.1992 r., III CZP 18/92, OSNC 1992, Nr 9, poz. 144. wyr. SN z 8.5.1997 r., II CKN 153/97, niepubl. wyr. SN z 20.11.2002 r., V CKN 1313/00, niepubl. wyr. SN z 27.3.2003 r., V CKN 41/01, OSNC 2004, Nr 6, poz. 96. wyr. SN z 1.10.2003 r., II CK 53/02, OSNC 2004, Nr 11, poz. 2. wyr. SN z 18.2 2004 r., V CK 241/03, niepubl. wyr. SN z 10.3.2005 r., III CK 369/04, niepubl. post. SN z 15.11.2001 r., III CKN 518/00, OSNC 2002, Nr 10, poz. 123. post. SN z 9.4.2002 r., III CKN 806/99, OSNC 2003, Nr 6, poz. 82. Glosy Czech T., Glosa do post. SN z 9.4.2002 r., III CKN 806/99, PPH 2004, Nr 4. Gołaczy(cid:276)ski J., Glosa do post. SN z 15.11.2001 r., III CKN 518/00, OSP 2002, Nr 11, poz. 142. Gołaczy(cid:276)ski J., Glosa do post. SN z 9.4.2002 r., III CKN 806/99, OSP Le(cid:286)niak M., Glosa do post. SN z 9.4.2002 r., III CKN 806/99, PS 2003, Mojak J., Widło J., Glosa do post. SN z 9.4.2002 r., III CKN 806/99, 2003, Nr 5. Nr 6. PS 2003, z. 9. Stangret A., Glosa do post. SN z 9.4.2002 r., III CKN 806/99, PB 2003, Nr 5. Inne projekt ustawy o zmianie ustawy o ksi(cid:266)gach wieczystych i hipotece dost(cid:266)pny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo(cid:286)ci RP http://www.ms.gov.pl/projekty/projekty.php#sec2 w dniu 5.11.2008. uzasadnienie rz(cid:261)dowego projektu ustawy o zastawie rejestrowym i reje- strze zastawów, KPP 1996, z. 1. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw, Druk sejmowy Nr 218, Sejm RP VI Kadencji. XVIII A. Tekst ustawy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: