Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00195 002814 21511813 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany - ebook/pdf
Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887566 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla osób z Ukrainy. W 2016 r. przedsiębiorcy zarejestrowali niemal 1,4 ml oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca (ponad 97% dotyczy osób z Ukrainy). W wielu branżach coraz trudniej znaleźć pracowników z Polski, dlatego pracodawcy coraz częściej stają przed koniecznością zatrudnienia cudzoziemca.

Należy jednak brać pod uwagę to, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej, jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Dlatego mamy nadzieję, że niniejszy Poradnik przeprowadzi Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Przedstawiamy też najnowsze zmiany w przepisach regulujących zatrudnianie cudzoziemców, które będą obowiązywały od 2018 r.

Całość poparta ponad 90–cioma praktycznymi przykładami. Wyjaśniają one m.in.:

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany 1. Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla osób z Ukrainy. W 2016 r. przedsiębiorcy zarejestrowali niemal 1,4 mln oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca (ponad 97 dotyczy osób z Ukrainy). W wielu branżach coraz trudniej znaleźć pracowników z Polski, dlatego pracodawcy coraz częściej stają przed koniecznością zatrud­ nienia cudzoziemca. Należy jednak brać pod uwagę to, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej, jest znacznie bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Dlatego mamy nadzieję, że niniejszy Poradnik przeprowadzi Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzo­ ziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obo­ wiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Przedstawiamy też najnowsze zmiany w przepisach regulu­ jących zatrudnianie cudzoziemców, które będą obowiązywały od 2018 r. Zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm.) za cudzo- ziemca uważa się każdą osobę, która nie posiada polskiego obywatelstwa (art. 3 pkt 2). Jednak – nie tylko na po- trzeby niniejszego Poradnika – cudzoziemców trzeba podzielić na dwie grupy. Jedną będą stanowili obywatele Unii europejskiej (oraz europejskiego Obszaru Gospodarczego – eOG, czyli Islandii, Norwegii, liechtensteinu, a także Szwajcarii), gdyż w ich przypadku mamy daleko idące ułatwienia i brak barier, jeżeli chodzi o przyjazd, pobyt i podejmowanie pracy w Polsce. Drugą grupę stanowią obywatele państw trzecich (spoza Ue i eOG). W ich przypadku procedury są dużo bar- dziej skomplikowane. Znacznie więcej obowiązków czeka też pracodawców. Sam przyjazd takiej osoby do Polski w większości przypadków będzie uzależniony od uzyskania wizy przez cudzoziemca. Zaczynamy więc od przedstawienia, kiedy cudzoziemiec może przyjechać do Polski i w niej przebywać, jakie dokumenty musi w tym celu uzyskać oraz jaka jest rola i obowiązki pracodawcy w związku z legalizacją pobytu zatrudnionego cudzoziemca na terytorium Polski. 1.1. Wjazd i pobyt w Polsce obywateli Unii Europejskiej Jedną z zasad, na których opiera się Unia europejska, jest zasada przepływu osób wewnątrz Wspólnoty (art. 20 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej). Oznacza to, że osoba mieszkająca w jednym z państw Ue może swobodnie przemieszczać się po terytorium Wspólnoty i przebywać na terytorium innego państwa do 3 miesięcy. Dłuższy pobyt musi być uzasadniony np. faktem wykonywania pracy. Zasadę tę implementuje do polskich przepisów ustawa z 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypo- spolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii europejskiej i członków ich rodzin (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 900) wraz z aktami wykonawczymi. Zgodnie z jej przepisami oby- watele Unii mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek wa- runków pobytu (do 6 miesięcy może przebywać osoba, która poszukuje pracy, a po upływie tego okresu może nadal przebywać w Polsce, jeśli wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie). Przyjazd cudzoziemca z Unii europejskiej i pobyt nieprzekraczający 3 miesięcy nie wymaga więc spełnienia ja- kichkolwiek wymogów. Dłuższy pobyt musi być uzasadniony, czyli obywatel Ue musi mieć powód, żeby przeby- wać w Polsce dłużej. Może to być fakt poszukiwania pracy. W praktyce przepis ten ma raczej charakter formalny: z jednej strony obywatel Ue przyjeżdżający do Polski nie musi nigdzie rejestrować faktu przyjazdu (nie można zatem ustalić, czy i kiedy upłynął ten 3-miesięczny okres), z drugiej – trudno wskazać organy państwa, które mia- łyby weryfikować, czy obywatel Ue nie przebywa w Polsce dłużej niż wskazany okres. wrzesień 2017 Poradnik Gazety Prawnej nr 9 (895) 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: